NIEUWSWerkzaamheden Hefbrug Waddinxveen

24-05-2021

Van de redactie

Waddinxveen - Er zijn werkzaamheden gepland aan de Hefbrug in Waddinxveen tussen 26 juni en 25 juli 2021. Op deze webpagina vindt u informatie over wat er gaat gebeuren en wat dit betekent voor de bereikbaarheid.
 

Onderhoud hefbrug Waddinxveen

Uit inspecties blijkt dat tussentijds onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen nodig is om de brug in goede staat te houden tot het groot onderhoud in 2024. Daarom voert de provincie van 26 juni tot en met 25 juli 2021 onderhoud uit aan de hefbrug Waddinxveen. Daarmee zorgen we voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland en de veiligheid van de gebruikers van de brug.
 

Wat moet er gebeuren aan de hefbrug Waddinxveen?

Om te zorgen dat de hefbrug weer een tijd mee kan, wordt op enkele plekken de verflaag hersteld om de brug te beschermen tegen roest. Ook worden de hijs- en neerhaalkabels vervangen. Daarnaast brengen we een tijdelijk windverband voor de stabiliteit aan. Dit windverband is een stalen constructie die zorgt dat de brug aan de vereiste betrouwbaarheid voldoet, tot het groot onderhoud. In deze periode repareren we ook aanrijschade die is ontstaan aan de brug door een te hoge vrachtwagen.
 

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden aan de hefbrug vinden plaats van zaterdag 26 juni tot en met zondag 25 juli 2021. Tijdens deze periode is de hefbrug volledig afgesloten voor wegverkeer.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers is een pontonbrug beschikbaar. Deze pontonbrug komt te liggen ter hoogte van Nesse 22 en tankstation TINQ. Zie de afbeelding ‘locatie pontonbrug’ Vanwege doorvaartmomenten voor het vaarwegverkeer ligt de pontonbrug op vaste tijden aan de kant. 
Van maandag tot en met vrijdag is de pontonbrug overdag op 5 momenten open voor de scheepvaart. Op zaterdag en zondag wijken deze tijden iets af. Op zaterdag en zondag is er geen doorvaartmoment laat op de avond. Op zondag wordt de pontonbrug niet in de ochtend geopend.
 

De Pontonbrug  is niet beschikbaar voor fietsers en voetgangers van:

06.20 - 07.10 uur (uitgezonderd zondag)
11.05 - 12.25 uur
15.05 - 16.25 uur
19.20 - 20.10 uur
22.50 - 23.40 uur (uitgezonderd zaterdag en zondag)


Als er minder schepen zijn, gaat de pontonbrug eerder dicht voor de scheepvaart en kunnen de fietsen en voetgangers er weer eerder overheen.
 

Op de volgende dagen is de pontonbrug de hele dag beschikbaar voor fietsers en voetgangers: 26 en 27 juni, 23 tot en met 25 juli. De pontonbrug hoeft op deze dagen niet aan de kant voor de scheepvaart, omdat het beweegbare deel van de brug dan wordt in- en uitgevaren.


Wegverkeer

De hefbrug is van zaterdag 26 juni 06:00 tot en met 25 juli 23:00 uur volledig afgesloten voor wegverkeer, zoals auto’s en vrachtwagens. Zie het kaartje ‘omleiding wegverkeer’ voor de omleidingen.
 

Vaarwegverkeer

Tijdens de werkzaamheden wordt het beweegbare deel van de brug verwijderd. Hierdoor kan het vaarwegverkeer op vaste tijden doorvaren.

Verwijderen en terugplaatsen beweegbare deel

Tijdens het verwijderen en terugplaatsen van het beweegbare deel is de brug gestremd voor het vaarwegverkeer. Dit gebeurt tijdens het eerste en laatste weekend van de werkzaamheden. De brug is voor het vaarwegverkeer volledig afgesloten van:

26 juni 06:30 uur tot 28 juni 06:30 uur
22 juli 23:00 uur tot 26 juli 06:00 uur
 

Doorvaartmomenten vaarwegverkeer

Van maandag 28 juni tot en met donderdag 22 juli is de hefbrug op vaste tijden toegankelijk voor het vaarwegverkeer. Deze tijden zijn:

06:30 – 07:00 uur (uitgezonderd zondag)
11:15 – 12:15 uur
15:15 – 16:15 uur
19:30 – 20:00 uur
22:30 – 23:00 uur (uitgezonderd zaterdag en zondag)


Andere projecten in de omgeving

De werkzaamheden aan de hefbrug Waddinxveen vallen samen met het groot onderhoud aan de N207 tussen Gouda en Waddinxveen. Door deze werkzaamheden te combineren, zorgen we voor minder verkeershinder. De grote verkeersstroom tussen de A12 en Waddinxveen heeft nu eenmaal last van beide onderhoudsprojecten.

 Onderhoud aan de N207 tussen Gouda en Waddinxveen vanaf 26 juni 2021

24-05-2021

Van de redactie

Waddinxveen - De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de N207 tussen de rotonde N452 (nabij de A12) en de tunnel in Boskoop. Het onderhoud start  vanaf eind juni 2021. Er worden diverse maatregelen getroffen om de weg veiliger te maken. De kruising met de Brugweg is inmiddels opnieuw ingericht.
 

Onderhoud aan bestaande weg

De provincie gaat de hoofdrijbaan van de N207 en het naastgelegen fietspad tussen de rotonde N452 en de tunnel Boskoop onderhouden.
 

De planning ziet er naar verwachting als volgt uit:

29 maart tot en met 14 juli 2021: Oeververvanging ter hoogte van de Henegouwerweg.

26 juni tot en met 25 juli 2021: Groot onderhoud ter hoogte van de Henegouwerweg (tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse).

3 september tot en met 4 oktober 2021: Groot onderhoud ter hoogte van den Ham (tussen de kruising Brugweg Waddinxveen en de tunnel in Boskoop).
 

Oeververvanging Henegouwerweg

De provincie vervangt van 29 maart tot en met 14 juli 2021 een gedeelte van de oever aan de oostkant van de Gouwe. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van Henegouwerweg 113 tot en met Henegouwerweg 119. De werkzaamheden starten maandag 29 maart. De aannemer voert eerst voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het tijdelijk verplaatsen van lantaarnpalen en het verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan de oever vervangen worden.
 

Het vervangen van dit gedeelte van de oever is nodig om het geplande groot onderhoud aan de N207 uit te kunnen voeren. Door de oeververvanging wordt het mogelijk de hoofdrijbaan op te schuiven richting de Gouwe, waardoor het fietspad ter hoogte van de Henegouwerweg 114 kan worden verbreed. Zo verbeteren we op dit gedeelte van de weg de verkeersveiligheid voor fietsers.
 

Periode 1: Groot onderhoud N207 Henegouwerweg

Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 25 juli 2021 vindt het groot onderhoud ter hoogte van de Henegouwerweg plaats. Het gaat om het gedeelte tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse (zie kaartje hieronder).
 

Bereikbaarheid

Tijdens het onderhoud is dit gedeelte van de N207 afgesloten voor wegverkeer. Zie het kaartje ‘omleiding wegverkeer’ voor de omleidingen.

Fietsers en voetgangers kunnen het merendeel van de tijd langs de werkzaamheden. Het is niet te voorkomen dat sommige gedeeltes tijdelijk afgesloten zijn. We doen ons best om deze tijdelijke afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. Over deze afsluitingen worden direct aanwonenden en aanliggende bedrijven tijdens de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.
 

Andere projecten in de omgeving

De eerste periode van het onderhoud aan de N207 (tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse) valt samen met het onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen. Door deze werkzaamheden te combineren, zorgen we voor minder verkeershinder. De grote verkeersstroom tussen de A12 en Waddinxveen heeft nu een keer last van beide onderhoudsprojecten.
 

Onderzoek veiligheidsmaatregelen

Voor het onderhoud heeft de provincie onderzocht welke verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk en wenselijk zijn. In 2018 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd. We hebben tijdens deze avonden samen met de aanwonenden langs de N207 tussen Gouda en Boskoop de veiligheidsknelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.
 

Na verder onderzoek van het ingenieursbureau heeft de provincie besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Een lijst met maatregelen is hieronder te vinden. Elke maatregel is voorzien van een korte toelichting. Ook maatregelen die niet worden uitgevoerd staan vermeld.

 

Benieuwd naar hoe de N207 er na het onderhoud uit komt te zien? Via deze link is op 6 verschillende plekken te zien wat er verandert aan de weg.

 

 Oproep voor meer natuur in Zuid-Holland

24-05-2021

Van de redactie

Slechts 8% van Zuid-Holland bestaat uit beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de stikstofuitstoot is ongekend hoog en door corona is het nog drukker in de natuur. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap doet een oproep om het schaarse groen in onze provincie uit te breiden. Andere natuurorganisaties en al meer dan 10.000 Zuid-Hollanders steunen de petitie op zhl.nl/meernatuur. 

"Leven zonder groen is niet te doen"
"Mijn wandelingen en fietstochten wil ik graag in Zuid-Holland maken. Ik wil niet aangewezen zijn op een andere provincie". "Leven zonder groen is niet te doen." "De natuur en meer groen zijn geen luxe, maar noodzaak voor mens en dier." Reacties van Zuid-Hollanders laten zien dat de roep om meer natuur hen uit het hart gegrepen is.


Natuurpact
Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap: "In het Natuurpacthebben Rijk en provincies in 2013 afspraken gemaakt over hun inzet voor natuur en biodiversiteit. Een van die afspraken is dat het natuuroppervlak in Zuid-Holland in 2027 is uitgebreid naar 29.300 hectare, oftewel 9%. Dat betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied ter grootte van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar de uitbreidingsplannen dreigen te verzanden."


Minimaal 10% beschermde natuur
Het Zuid-Hollands Landschap roept de provincie op alles in het werk te stellen om de gestelde doelstelling te halen. En daarna door te pakken naar minimaal 10% beschermde natuur. Bij voorkeur door gebieden met elkaar te verbinden, zodat vogels, planten en dieren zich kunnen verspreiden. En met voldoende ruimte voor mensen om te ontspannen en actief te bewegen in de buitenlucht.


Minste groen per inwoner
Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner. Wageningen Environmental Research voerde in 2019 een landelijke enquête uit in opdracht van Natuurmonumenten. Daaruit blijkt dat Zuid-Hollanders het landschap in hun provincie het laagst waarderen en de grootste zorgen hebben rond natuur en landschap.


Petitie
Inwoners van Zuid-Holland die zich willen inzetten voor een gezondere, groenere provincie met meer biodiversiteit kunnen de oproep van het Zuid-Hollands Landschap steunen op  zhl.nl/meernatuur.Tijdelijke vervanging minister van Economische Zaken en Klimaat

24-05-2021

Van de redactie

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, kan vanwege een burn out zijn functie voor een periode van tenminste drie maanden niet vervullen. Het kabinet wenst hem een voorspoedig herstel.


Met onmiddellijke ingang zal minister Van ‘t Wout, voor de duur dat hij niet in staat is zijn taak als minister uit te oefenen, worden vervangen door de minister van Buitenlandse zaken, Stef Blok. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, zal gedurende deze periode daarom ook fungeren als minister van Buitenlandse Zaken.


Daarnaast zal, vanwege de omvang van de portefeuille van de minister van Economische Zaken en Klimaat, worden gezocht naar een extra staatssecretaris op dit ministerie. Deze zal voor de rest van de demissionaire periode worden belast met de portefeuille klimaat en energie en zal afkomstig zijn uit de kring van de VVD. De naam van deze nieuwe staatssecretaris zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.E-sigaretten met smaakjes in de ban

24-05-2021

Van de redactie

Vanaf 1 juli 2022 komt er een einde aan e-sigaretten met smaakjes als appeltaart, winegum of piña colada. Dat heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Uit onderzoek blijkt dat smaakjes erg in trek zijn bij jongeren. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat het gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten. Om deze reden komt het kabinet met nieuwe regelgeving die het straks niet meer mogelijk maakt om smaken – behalve tabakssmaak – aan de vloeistoffen van een e-sigaret toe te voegen. 
 

Staatssecretaris Blokhuis: “In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Om dat te bereiken moeten we nu doen wat we kunnen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving. En die omgeving moet ook zoveel mogelijk vrij zijn van nieuwe tabaks- en aanverwante producten zoals e-sigaretten met verschillende smaken. Want juist jongeren beginnen sneller met het gebruik van de e-sigaret door deze exotische smaakjes. Daarom maken we daar een einde aan.”
 

Wetenschappelijk bewijs

Het kabinet baseert zich met deze regelgeving op wetenschappelijk onderzoek van onder andere het Trimbos Instituut over e-sigaretten. Er is namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs over de schadelijkheid, verslavendheid en aantrekkelijkheid van de e-sigaret. Het kabinet kiest er daarom voor om de e-sigaret verder te ontmoedigen behalve voor mensen die graag willen stoppen met roken en het echt niet voor elkaar krijgen met de reguliere, bewezen effectieve methoden. 
 

Uitvoering

Het kabinet geeft uitvoering aan het verbod door in het Tabaks- en rookwarenbesluit de mogelijkheid te creëren om smaakstoffen die vooral voor smaken anders dan een tabakssmaak worden gebruikt niet meer toe te staan in vloeistoffen voor e-sigaretten. Via een ministeriele regeling zal een limitatieve lijst worden opgesteld van smaakstoffen die nog wel toegestaan zullen zijn in de vloeistoffen, en deze zal 1 juli 2022 in werking treden.Middelbare scholen volledig open

24-05-2021

Van de redactie

De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel moeten zij thuis twee keer per week zelftesten. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.
 

Dat is op deze manier verantwoord, aldus het Outbreak Management Team. Daardoor kunnen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Leerlingen moeten nog wel afstand houden van het onderwijspersoneel.
 

Minister Slob: “Scholen hebben fantastisch werk geleverd met al het onderwijs op afstand. En dat wékenlang, ook nog naast fysieke lessen. Maar er gaat niets boven les op school. Daar leren leerlingen het beste. Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn.” 
 

Les op school

Doordat de scholen vanaf volgende week weer open mogen gaan, kunnen scholen nog minimaal zes weken open tot de zomervakantie. In de regio zuid, waar de zomervakantie als laatste begint, is dat acht weken. Scholen krijgen tot 7 juni de tijd om volledig open te gaan, zodat er ruimte is om alles te organiseren, waaronder het zelftesten.
 

Zelftesten

Alle middelbare scholen hebben op 31 mei voldoende zelftesten ontvangen, zodat onderwijspersoneel en leerlingen thuis twee keer per week preventief kunnen testen. Daardoor kunnen besmettingen op school voorkomen worden. De zelftesten worden ook ingezet als er een besmetting bekend wordt (risicogericht). 
 

Richtlijnen

Alle andere adviezen en richtlijnen van het RIVM voor scholen blijven gelden, zoals handen wassen en mondkapjes in de gangen. Veel oudere en kwetsbare leraren zijn momenteel al gevaccineerd, als ze dat wilden. In de komende weken zal steeds meer onderwijspersoneel de oproep krijgen voor een vaccinatie, waarmee de vaccinatiegraad (eerste prik) in de komende weken oploopt.Mensen die AstraZeneca-vaccin krijgen eerder volledig gevaccineerd

24-05-2021

Van de redactie

Huisartsen mogen de tweede prik met AstraZeneca aan mensen tussen de 60 tot en met 64 jaar sneller geven. Ook zorgmedewerkers die een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, kunnen eerder een tweede vaccinatie krijgen. Naar verwachting zijn alle vaccins voor de tweede prik eind juni geleverd. Huisartsen, GGD’en, ziekenhuizen en instellingen hoeven namelijk niet meer 12 weken te wachten met het geven van een tweede prik, maar mogen de tijd tussen de eerste en tweede prik inkorten tot minimaal 4 weken. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten na een advies van de Gezondheidsraad. 

 

De Gezondheidsraad adviseert om de zogenoemde interval in de bijsluiter van AstraZeneca te volgen. Daarin staat dat de tweede vaccinatie van AstraZeneca kan plaatsvinden tussen de 4 en 12 weken. Er is op basis van de huidige stand van de wetenschap geen medische reden om dat interval maximaal op te rekken, aldus de Gezondheidsraad.


Vanwege de grote schaarste aan vaccins is begin dit jaar een interval aangehouden van 12 weken tussen de eerste en tweede prik. Zo konden zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk een eerste prik krijgen. Nu er steeds meer vaccins worden geleverd, kan de tweede vaccinatie sneller worden gezet. 


Eerder vaccins uitgeleverd voor de tweede prik met AstraZeneca

Er zijn twee groepen mensen die AstraZeneca krijgen: mensen van 60 tot en met 64 jaar, en zorgmedewerkers. Mensen van 60 tot 64 jaar worden geprikt bij de huisarts. Vanaf eind mei worden de eerste huisartsen beleverd met AstraZeneca voor de tweede prik. De laatste huisartsen zullen eind juni worden beleverd tot vier weken eerder dan gepland. Uiteraard blijft dit afhankelijk van het daadwerkelijk binnenkomen van de verwachte leveringen. Hoeveel eerder mensen hun tweede vaccinatie krijgen dan aanvankelijk gedacht, is onder andere afhankelijk van de planning van vaccinatiedagen bij de huisartsen. En omdat huisartsen per provincie zijn beleverd met AstraZeneca-vaccins voor de eerste prik, en de tweede levering ook gefaseerd zal verlopen, zal de daadwerkelijke tijd tussen de twee prikken per huisarts verschillen.


Ook een deel van de zorgmedewerkers is gevaccineerd met AstraZeneca bij de GGD, het ziekenhuis of een instelling. Bij velen van hen is de afspraak voor een tweede vaccinatie al ingepland. Met het besluit van vandaag kunnen GGD-locaties, ziekenhuizen en instellingen eerder dan voorzien de AstraZeneca-vaccins geleverd krijgen voor de tweede vaccinatieronde. De GGD zal de afspraken die zijn gepland vanaf 21 juni naar voren halen, zodat iedereen die via de GGD een AstraZeneca-vaccinatie krijgt uiterlijk op 20 juni een tweede vaccinatie heeft gekregen. Instellingen en ziekenhuizen kunnen nu nagaan wat er mogelijk is in hun planning om de afspraken voor de tweede vaccinatie te vervroegen. 

 

Minister De Jonge: “We kunnen de vaccinatieoperatie weer wat versnellen. Voor de 60-64-jarigen en de zorgmedewerkers is het ontzettend belangrijk dat zij eerder hun tweede AstraZeneca-vaccinatie krijgen. Dit zorgt ervoor dat hun vaccinatie eerder kan worden afgerond en dat is heel mooi."

 

Inzet AstraZeneca-vaccin
Begin april werd een zeer zeldzame, maar ernstige bijwerking geconstateerd bij het AstraZeneca-vaccin, namelijk ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Omdat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij 60-plussers vele malen groter is dan het risico op de bijwerking, en de bijwerkingen vooral worden gezien bij mensen onder de 60 jaar, is besloten om mensen ouder dan 60 jaar wel te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Voor 60-plussers is AstraZeneca een goed en veilig vaccin, aldus de Gezondheidsraad. Mensen jonger dan 60 jaar krijgen een ander vaccin aangeboden.


De Gezondheidsraad heeft daarnaast geadviseerd dat de mensen jonger dan 60 jaar die al een eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen, ook een tweede prik van AstraZeneca kunnen krijgen.  Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

24-05-2021

Van de redactie

Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Met twee bestuursakkoorden worden vandaag afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek de komende twee jaar ondersteund worden. Ook komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie die onder leiding van Kim Putters kijkt naar de effecten van het Nationaal Programma voor jongeren. De ministerraad heeft ingestemd met de uitgewerkte plannen.
 

Voor het mbo en hoger onderwijs komt in totaal 2,7 miljard euro beschikbaar. Een deel hiervan is voor de halvering van het les-, cursus- en collegegeld, de verlenging van het studentenreisproduct en de compensatie van het toenemend aantal studenten. Het bedrag waarover de bestuursakkoorden gesloten worden betreft voor het onderwijs 600 miljoen euro, en voor het onderzoek circa 162 miljoen euro. 
 

Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten 

In het bestuursakkoord maakt minister Van Engelshoven afspraken over hoe instellingen het geld gaan inzetten om het welzijn van studenten te bevorderen en studievertraging te voorkomen en terug te dringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de besteding van en de monitoring en verantwoording over deze middelen door de onderwijsinstellingen. 
 

Met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten (NLU) is afgesproken dat de middelen geïnvesteerd kunnen worden in een zestal thema’s: soepele in- en doorstroom, welzijn van studenten, ondersteuning en begeleiding van studenten op het gebied van stages en coschappen in medische opleidingen, studievertraging en uitval in lerarenopleidingen en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Universiteiten, hogescholen en mbo-scholen krijgen de ruimte om hierin maatwerk toe te passen en regionale behoeften mee te nemen in hun afweging over te ondernemen acties om de studievertraging bij studenten in te halen en te voorkomen. Hierbij zullen studenten en onderwijspersoneel nauw betrokken worden.
 

Bestuursakkoord onderzoek universiteiten en hogescholen

Met oog op de situatie voor onderzoekers aan universiteiten en hogescholen wordt vandaag ook een akkoord getekend waarin de besteding van de onderzoeksmiddelen is uitgewerkt. Veel onderzoek heeft sinds het begin van de coronacrisis vertraging opgelopen. Zo was er beperkter toegang tot laboratoria, faciliteiten en de praktijkomgeving en was er extra tijdsbesteding voor het organiseren van digitaal onderwijs nodig. Daarom is in dit bestuursakkoord afgesproken dat onderzoekers met een tijdelijke aanstelling, waarvan het onderzoek vertraging heeft opgelopen door de coronacrises, in staat worden gesteld om hun onderzoek af te ronden. Het akkoord wordt getekend door minister Van Engelshoven, de Vereniging van Hogescholen, de VSNU, de NLU, de NFU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiervoor komt in totaal 162 miljoen euro beschikbaar.
 

Primair en voortgezet onderwijs

Het is heel belangrijk dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen op een goede toekomst, ondanks de coronacrisis, en dat het beschikbare geld van het Nationaal Programma Onderwijs daarvoor goed wordt ingezet. Het kabinet heeft voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen maken hiervoor een plan op basis van de onlangs gepubliceerde menukaart met bewezen effectieve manieren om achterstanden in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Besturen en lerarenteams kiezen hieruit welke maatregelen het beste passen in de school en bij de uitdagingen die daar spelen.
 

Jongeren

Het Nationaal Programma wordt nauwlettend gemonitord onder begeleiding van wetenschappers, zodat we indien nodig kunnen bijsturen. Daarnaast komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie: het Platform Perspectief Jongeren onder leiding van Kim Putters. Deze commissie zal kijken of de maatregelen effect hebben op de levens en kansen van jongeren en wat er aan het einde van het Nationaal Programma nodig is om dat duurzaam voort te zetten. Ook is het essentieel dat leraren actief betrokken zijn bij de aanpak op school. Als ze daar vragen of zorgen over hebben, kunnen zij dit melden bij de helpdesk voor het Nationaal Programma.Kabinet wil maatschappelijke schade in faillissementen voorkomen

24-05-2021

Van de redactie

Als faillissementen van bijvoorbeeld ziekenhuizen of onderwijsinstellingen zich voordoen, moeten deze in stilte kunnen worden voorbereid door de toekomstig curator. Zo kan veel maatschappelijke schade en persoonlijk leed voor de betrokken patiënten of studenten worden voorkomen. Om hiervoor te zorgen, heeft de ministerraad op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met het in consultatie brengen van een nieuwe regeling. Dit is een novelle op de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I).

 

Minister Dekker over het belang van deze regeling: “Als alle inspanningen toch niet voorkomen dat maatschappelijk belangrijke ondernemingen failliet gaan, moeten de activiteiten in ieder geval gecontroleerd kunnen worden afgebouwd. Bij een ziekenhuis kan hiermee worden voorkomen dat de patiëntveiligheid in het gedrang komt.”

 

Wet continuïteit ondernemingen I

Bij de Eerste Kamer is sinds enige tijd een voorstel voor de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I) in behandeling. Dit voorstel maakt het wettelijk mogelijk dat rechters bij een aanstaand faillissement van in principe elke onderneming, al vóór de faillietverklaring kunnen meedelen wie aangesteld zal worden als curator. De curator kan zich op die manier in relatieve rust voorbereiden op de taak die hem te wachten staat. Zo kan hij na de faillietverklaring direct daadkrachtig handelen. Dit vergroot de kans op een maximale opbrengst voor de schuldeisers en een doorstart van nog rendabele bedrijfsonderdelen met behoud van werkplekken voor de werknemers.

 

De behandeling van de WCO I is door de Eerste Kamer aangehouden omdat er ook nog een ander wetsvoorstel in voorbereiding is dat de positie van werknemers regelt in geval van zo’n doorstart, de ’Wet overgang van onderneming in faillissement’ (WOVOF).  De senatoren hebben er terecht op gewezen dat de wetsvoorstellen met elkaar samenhangen en willen ze daarom gezamenlijk behandelen. Op dit moment loopt er alleen ook nog een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De uitkomst van die procedure kan van invloed zijn op hoe de WOVOF er uiteindelijk uit moet komen te zien en daarom wordt daar nu eerst op gewacht. 

 

Stille voorbereidingsfase nu gewenst

In de tussentijd zijn er echter situaties geweest waarin een stille voorbereidingsfase, zoals de WCO I regelt, heel gewenst zou zijn geweest. Dit concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid bijvoorbeeld in zijn rapport “Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen; risico’s voor patiëntveiligheid”. Voor minister Dekker is dit aanleiding om te komen met een novelle bij de WCO I. Deze novelle zorgt ervoor dat het toepassingsbereik van de WCO I wordt ingeperkt en dat de focus van de regeling komt te liggen op ondernemingen met activiteiten waarbij maatschappelijke belangen worden gediend, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. De novelle maakt een gecontroleerde afbouw van activiteiten mogelijk in faillissement en houdt tegelijkertijd rekening met de nog niet uitgekristalliseerde positie van werknemers, door de tijdelijke inperking van het toepassingsbereik van de regeling. Het toepassingsbereik van de WCO I wordt nu tijdelijk ingeperkt om tegemoet te komen aan de dringende behoefte in de praktijk. Als het wetgevingstraject betreffende de WOVOF straks weer wordt hervat, zal de reikwijdte van WCO I weer worden verbreed.

 

Belangstellenden kunnen vanaf dinsdag, gedurende 8 weken, op het voorstel reageren op  www.internetconsultatie.nl200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

24-05-2021

Van de redactie

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Dat geld kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.
 

Mkb-bedrijven weten tijdens de coronacrisis het hoofd vaak boven water te houden door betalingen uit te stellen en door gebruik te maken van de steunpakketten. Hierdoor is de schuldenpositie van sommige mkb-bedrijven fors opgelopen. Daardoor hebben ze geen tot weinig middelen voor herstart en krijgen ze bij traditionele kredietverstrekkers geen lening. Terwijl ondernemers wel geld nodig hebben om het bedrijf goed in de markt te zetten of om bijvoorbeeld voorraden aan te vullen. Deze lening kan ze daarbij helpen.
 

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers. Het gaat om ondersteuning voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord.
 

Qredits, de sociale kredietverstrekker, zal de aanvraag voor het TOA-krediet beoordelen en de leningen verstrekken. Ondernemers die het krediet ontvangen, krijgen van Qredits ook 12 maanden gratis coaching om hun bedrijf weer goed op de rails te krijgen. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni aanvragen indienen.Opinie - Hoe belangrijk is toerisme - Afl1

23-05-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Hoe belangrijk is toerisme voor Bodegraven-Reeuwijk. In het beleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt toerisme een belangrijke positie in. Meer mensen op bezoek in onze omgeving is goed voor de lokale economie. Toch zijn er ook bewoners die al die 'drukte' als overlast ervaren. Samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen die dit onderwerp in haar portefeuille heeft, gaan we op bezoek bij een aantal ondernemers in deze branche. Ondertussen praten we met haar over de voor- en nadelen. In deze aflevering gaan we op de e-Chopper van restaurant de Landerij naar Nonsolovino in Reeuwijk-Dorp.

 

 

 Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

23-05-2021

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 24 mei 2021 t/m 28 mei 2021 het volgende menu voor u.


Maandag (2de pinksterdag)
Runderbouillon, Surinaamse huzaren-bietensalade met belegde broodjes, stokbrood met kruidenboter, vruchtenspiesje, salami rolletje, ijs

 

Dinsdag 

Champignonsoep, rauwe andijvie stamppot met uitgebakken 

spekjes en plakjes rookworst, jus, toetje  

 

Woensdag

Groentesoep, penne schotel met gehaktsaus van 

paprika en Italiaanse groenten, geraspte kaas, toetje 

 

Donderdag 

Courgettesoep, aardappelen, slavink,

rode kool met appeltjes, jus, toetje  

 

Vrijdag

Kokos-kerriesoep, Hongaarse goulash, rijst 

of aardappelen, doperwtjes, toetje 

Kosten: € 8,00 voor een 3-gangen maaltijd
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06-53102893
Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 

Adres: Rijngaarde 1, Bodegraven Geen jeugdlid en toch meetrainen? Dat kan bij Rohda’76

23-05-2021

Van de redactie

Bodegraven - Uit het oogpunt van volksgezondheid en persoonlijk welbevinden, vindt Rohda’76 het belangrijk dat jongeren sporten. Daarom nodigt zij de Bodegraafse jeugd tot 19 jaar uit om ruim twee weken gratis mee te trainen met de Rohda-jeugdelftallen. De jeugdige gasten kunnen van dinsdag 1 tot en met donderdag 17 juni ontdekken of zij voetballen in verenigingsverband leuk vinden. Stuur een mail
Jongens en meisjes tot 19 jaar, en die geen lid zijn van Rohda’76, mogen met ingang van maandag dinsdag 1 juni gratis meetrainen. Zij moeten zich wel van tevoren opgeven. Eddie Plomp, van de technische jeugdcommissie, legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ,,Wie mee wil trainen kan een mailtje sturen naar  jeugd@rohda76.nl met vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd. Wij nemen dan contact op en kijken bij welk elftal deze jongere kan meetrainen.’’ 

Deze manier van aanmelden geldt ook voor vrienden en vriendinnen van Rohda-spelers en -speelsters. Ook die moeten eerst een mailtje sturen.

Thuis omkleden
Gelukkig kunnen de jeugdelftallen al geruime tijd trainen zonder beperkingen. Zij hoeven op het veld bijvoorbeeld geen onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden.


Het is overigens nog niet helemaal zoals ‘vroeger’, doet Plomp uit de doeken. ,,De kantine blijft dicht en ook de kleedkamers mogen we nog niet gebruiken. De spelers komen dus in hun voetbaluitrusting naar Rohda’76 en vertrekken na afloop direct om thuis te douchen. Ook mag er geen publiek langs de lijn staan.’’  Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje 2021 uit

23-05-2021

Van de redactie

Hare Majesteit Koningin Máxima reikt dinsdagmiddag 1 juni op Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds uit. Ook Zijne Majesteit de Koning is aanwezig. De drie winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de bijeenkomst in aangepaste vorm plaats.

 

Het thema van de Appeltjes van Oranje dit jaar is ‘Mentale Kracht’ en besteedt daarmee aandacht aan mentale gezondheid. De prijzen worden toegekend aan drie sociale initiatieven waarbij vrijwilligers mensen met psychische problemen helpen. Zij bieden een luisterend oor en helpen hen weer mee te doen in de samenleving. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de twaalf genomineerde organisaties. Voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid Kim Putters zijn tevens te gast en spreken over het belang van deze hulpinitiatieven aan mensen met psychische klachten, naast de professionele zorgverlening. Koningin Máxima reikt de Appeltjes van Oranje uit, ook maakt zij aan het eind van haar toespraak de winnaar van de Grote Appel bekend. De uitreiking is vanaf 16:00 uur te volgen via een livestream op www.oranjefonds.nl.

 

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, Koningin Máxima in alle andere jaren. De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.

 

Tijdens de uitreiking worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.NL-Alert testbericht op maandag 7 juni in Zuid-Holland. Ontvang jij ‘m ook?

23-05-2021

Van de redactie

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Op maandag 7 juni verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland. Ook in Zuid-Holland. Zo ervaar je hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Je ontvangt het NL-Alert testbericht op je mobiele telefoon. Daarvoor moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan. Let wel op, mocht je oordopjes of een koptelefoon gebruiken dan kan het NL-Alert luid binnenkomen. 

 
NL-Alert waarschuwt en informeert je bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Denk aan een grote brand op een industrieterrein, onverwacht noodweer of een giftige stofwolk na een explosie. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden. Bijvoorbeeld*: Brand met veel rook in Sassenheim omgeving Oranjebuurt. Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. Nadere informatie en updates op  www.hollandsmiddenveilig.nl. Misschien heb je weleens een soortgelijke melding ontvangen.


Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht direct, kom in actie en help ook de mensen in je omgeving daarbij.


Zo ontvang je een NL-Alert

NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. Je ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van je mobiele telefoon. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan.


Voor het ontvangen van NL-Alert hoef je niets in te stellen op je mobiele telefoon. Het is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is. Naast NL-Alert op je mobiel, zie je NL-Alert ook op steeds meer digitale reisinformatieschermen van het openbaar vervoer en digitale reclameborden.


Hoe zendt de overheid NL-Alert uit

De overheid kan NL-Alert uitzenden via alle zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is afhankelijk van de plek van het incident, maar bijvoorbeeld ook van hoe de wind staat. Een gevaarlijke gifwolk kan zo ook jouw woonplaats bereiken terwijl je mogelijk kilometers verderop woont. De gezamenlijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulance stelt het NL-Alert tekstbericht op. Zij zenden dit vervolgens uit naar alle zendmasten in het betreffende gebied. Ben je verbonden met een zendmast in dit betreffende gebied? Dan ontvang je het NL-Alert.


Geen NL-Alert ontvangen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het NL-Alert niet ontvangt.

Je mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand
Je had tijdelijk geen bereik
Je mobiele telefoon was niet verbonden met een zendmast die het NL-Alert uitzond.

 
Blij met NL-Alert**

Paul (78) ontving een NL-Alert over een grote brand bij het tuincentrum in het dorp verderop. “Ik heb mijn mobiele telefoon in principe altijd aan staan. Gelukkig maar, want daardoor kreeg ik ook het NL-Alert binnen. Wel met een heel hard geluid moet ik zeggen. Maar ach, ik heb daarom wel gelijk mijn ramen dichtgedaan. En ben vervolgens naar mijn onderbuurvrouw Marja gelopen. We hadden net een bakkie op samen dus ze dacht eerst dat ik iets vergeten was. Ze was heel blij dat ik haar informeerde en hielp met de ramen sluiten. Ook ik ben blij dat ik in zo’n geval iets voor mijn buren kan betekenen.”Grote druk op uitvoeringsorganisaties

23-05-2021

Van de redactie

Bij een aantal uitvoeringsorganisaties in het werkveld van justitie en veiligheid is de druk zo hoog dat het veilig maken en houden van de samenleving in de knel kan komen. Het gaat bijvoorbeeld om de politie, om organisaties in de jeugdzorg en die in de forensische zorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid signaleert deze tendens in haar Jaarbericht 2020 waarin zij terugblikt op rode draden uit haar onderzoeken van vorig jaar.
 

De druk loopt op doordat sommige sectoren al jaren tekorten aan personeel en aan middelen hebben. De jeugdzorg kent daardoor lange wachtlijsten. In de forensische zorg is het tbs-systeem bijna verstopt. Sommige taken kosten uitvoeringsorganisaties zo veel tijd dat andere taken er bij in dreigen te schieten. De Inspectie JenV zag dit in haar onderzoek naar handhaving door de politie. Wijkagenten zijn druk met noodhulp verlenen en het opvangen van verwarde personen. Zij komen daardoor nauwelijks toe aan het leggen van contacten in hun wijk. Terwijl die nodig zijn om te weten wat er speelt en om te kunnen ingrijpen voordat zaken uit de hand lopen.
 

Inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV: ,,De hoge druk die uitvoeringsorganisaties breed in Nederland ervaren, herkennen wij in het justitiedomein. We tonen via ons toezicht aan waar risico’s liggen en hoe de uitvoering in de knel komt of dreigt te komen. Via onze aanbevelingen geven we handvatten om werkwijzen te verbeteren. We zien dat uitvoeringsorganisaties hard werken om hun taak uit te voeren. Ze spannen zich flink in om de druk te verlagen. Daarvoor hebben ze echter steun nodig van opdrachtgevers en beleidsmakers. De Inspectie JenV vraagt terughoudendheid om nog te grote ambities te stapelen op de uitvoeringsorganisaties. Zij moeten eerst hun gewone werkzaamheden op orde hebben. Zodat zij bijvoorbeeld jeugdigen met ernstige problemen goed kunnen helpen en problemen in wijken tijdig signaleren. Ze staan al lang onder druk en het gevaar is dat ze te lang overvraagd worden. De Inspectie JenV acht het een groot risico als uitvoeringsorganisaties worden gekort op hun budget en tegelijkertijd toch uitgebreidere of extra opdrachten worden gegeven."
 

Uit de onderzoeken bleek in 2020 verder dat bij uitvoeringsorganisaties voorbereiding, de samenwerking en/of de aandacht voor risico- en kwaliteitsmanagement regelmatig tekortschieten. De Inspectie JenV meldde dat onder meer in rapporten over de uitval van het noodnummer 112 en de ontvluchting uit Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden.

De coronapandemie zorgde en zorgt ervoor dat een deel van het inspectiewerk ‘digitaler’ is geworden. Interviews gaan veelal via het beeldscherm of telefonisch, minder in persoon. Locatiebezoeken vinden altijd binnen de coronaregels plaats.
 

Burgers betrekken
De Inspectie JenV neemt voor haar toezicht in 2021-2024 de rode draden uit eerdere onderzoeken mee. Uitvoeringsorganisaties in het justitiedomein werken hard om de samenleving zo veilig mogelijk te maken en te houden. De Inspectie JenV gaat nadrukkelijker bezien wat dat oplevert voor burgers. Zij wil die meer betrekken bij haar onderzoeken. Ook wil zij bijdragen aan de samenwerking tussen organisaties door na te gaan of zij hun informatie delen. Zij wil de veerkracht en weerbaarheid van organisaties stimuleren en hun lerend vermogen bevorderen. Hiervoor wil de Inspectie JenV de uitvoering meer in beeld krijgen door informatie op te vragen die helpt bij het vroegtijdig signaleren van risico’s. Dan gaat het onder meer om incidentmeldingen en het interne toezicht bij uitvoeringsorganisaties.


De Inspectie JenV was vorig jaar zelf onderwerp van onderzoek omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. Onderzoeksdienst Auditdienst Rijk (ADR) kon echter niet vaststellen dat sprake was geweest van ongeoorloofde beïnvloeding, bleek dit jaar. Wel zouden vier onderzochte rapporten minder kritisch zijn door interventies met een schijn van beïnvloeding. De Inspectie JenV gebruikt de ADR-aanbevelingen om haar werkwijze te verbeteren.
 

Voor meer informatie zie  www.inspectie-jenv.nlVV ESTO organiseert Meisjes training

22-05-2021

Van de redactie

Bodegraven - Op zaterdag 5 juni organiseert de dames/meisjescommissie een meisjestraining in de leeftijdscategorie van 4 tot 10 jaar. Lijkt het jouw dochter leuk hier aan deel te nemen? Dan is zij van harte welkom! En uiteraard mogen vriendinnetjes ook gezellig meedoen.

Datum: zaterdag 5 juni
Tijd: 10:00 tot 11:00
Leeftijd: 4 t/m 10 jaar
Kosten: geen!

Aanmelden of nog een vraag? Stuur dan een mail naar:  vrouwenvoetbal@esto.nl

Tot zaterdag 5 juni!Maak een proefrit op de BuddyBike in Bodegraven tijdens NL Doet

22-05-2021

Van de redactie

Bodegraven - Tijdens de landelijke vrijwilligers dag NL Doet steken ook de vrijwilligers van de BuddyBike Bodegraven de handen uit de mouwen: of eigenlijk zetten ze hun voeten aan het werk. Iedereen die niet (meer) zelfstandig kan fietsen, kan vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei die dag een gratis ritje maken met de BuddyBike en ervaren hoe fijn samen fietsen is.
BuddyBike Bodegraven is een vrijwilligersorganisatie met als doel het onder de mensen brengen van jongeren en ouderen die weinig buiten komen, eenzaam zijn of niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Wij gebruiken hierbij een elektrisch ondersteunde duofiets waarmee iedereen kan fietsen. Een vrijwilliger (Biker) maakt samen met u een ritje door het mooie Groene Hart, waarbij jullie samen genieten van de buitenlucht en de gezelligheid. Tijdens NL Doet verzorgen wij dit jaar een aantal proefritten.


Wanneer
Vrijdag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag 29 mei van 10.30 – 17.00 uur


Belangstelling?
Bent u enthousiast geworden en wilt u een proefrit maken? Stuur dan een mail naar info@buddybike.nl of bel ons 06 20 15 68 76. Wanneer u dit wilt, halen wij u thuis op voor een fietstochtje.


Zelf biker worden?
Ook wie zelf biker wil worden, is van harte welkom tijdens. Meer informatie is ook te vinden op  www.buddybike.nl.Prehistorisch weekend in Archeon

22-05-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Tijdens het prehistorisch weekend op 29 en 30 mei in Archeon zie je hoe het eraan toe ging duizenden jaren geleden! In het mesolithicum worden de verhalen verteld van de jagers en verzamelaars. Bij de eerste boeren kun je een armbandje twijnen. De bewoners van de trechterbekerboerderij maken brandnetelthee die je kunt proeven. In de bronstijd zijn demonstraties en wordt getoond met welke specifieke materialen op het land wordt gewerkt. In de ijzertijd laat men het leven uit die tijd zien. 

Gratis entree met de Museumkaart.  Reserveer hier je bezoek.
Programma onder voorbehoud.

 

 Jan Janssen jarig en zijn eigen toertocht krijgt een vervolg

22-05-2021

Van de redactie

 Tussenstop bij Ipse de Bruggen in Zwammerdam 

 

Regio/Zwammerdam - Jan Janssen, één van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners aller tijden, blaasde woensdag 19 mei,  81 kaarsjes uit. Om dit te vieren maakt de organisatie van de Ode aan Jan Janssen vandaag bekend een tweede editie van zijn eigen toertocht te organiseren. Op zaterdag 28 augustus rijden de deelnemers aan de Ode aan Jan Janssen weer een mooie route van 100 kilometer dwars door het Groene Hart, over een voormalige trainingsroute van Jan Janssen. Jouw kans om in de voetsporen van Nederlands eerste Tour- en Vuelta-winnaar te treden. Start & finish zijn dit jaar bij Restaurant Buytenhout aan de Dobbeplas in Nootdorp. 
 


Route

In samenwerking met de Toerclub Pijnacker en Jan Janssen is de route van de Ode aan Jan Janssen dit jaar verder verbeterd. De route gaat niet meer door Alphen aan den Rijn, maar door het geweldige natuurgebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Jan Janssen is zelf erg enthousiast over de route: “65 jaar geleden fietste ik hier mijn trainingsrondje. De uren die ik hier op de fiets doorbracht hebben tot veel bijzonders geleid. De route is prachtig. Bijzonder dat je in het drukke Westen nog steeds zo’n mooie, rustige tocht nagenoeg zonder stoplichten kunt fietsen. Om langs mijn bronzen beeld in de Dorpsstraat in Nootdorp te fietsen, maakte het helemaal compleet!”. Tijdens de Ode aan Jan Janssen fietsen de deelnemers dus letterlijk in de voetsporen van Jan Janssen. 
 


Tussenstop

Halverwege de route is er een tussenstop bij Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Hier staan een heerlijke bak koffie (of thee) met appeltaart te wachten op de deelnemers. Ipse de Bruggen is een plek waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen. De appeltaart die de deelnemers krijgen zijn gebakken door de cliënten van EigenBereid, met appels uit de eigen boomgaard. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om een geweldige fietsdag te beleven.

 

Start & finish 

De start & finish zijn dit jaar opnieuw in Nootdorp, het geboortedorp van Jan Janssen. Echter zijn de start & finish van de Ode aan Jan Janssen dit jaar bij restaurant Buytenhout. Een geweldige locatie aan de Dobbeplas waar een gezellige afsluiting aan het water gegarandeerd is! 
 


Fiets ook mee! 

Ben jij ook enthousiast geworden en wil jij deze bijzondere route meebeleven? Schrijf je dan nu in via  www.odejanjanssen.nl. Heb je eindelijk weer iets leuks om naar uit te kijken en kun je gaan starten met jouw voorbereiding! CJG-cursus ‘Omgaan met pubers’ (5 bijeenkomsten) online

22-05-2021

Van de redactie

Gouda - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert de cursus ‘Omgaan met pubers’. De online cursus start op 2 juni a.s. van 20.00 - 22.00 uur en is voor ouders met een puber tussen de 11 en 16 jaar.  Als ouder heb je misschien vragen als: Mag mijn kind zich kleden zoals hij/zij wil? Wat doe ik als mijn kind al jong gaat roken of drinken? Hoe houd ik contact met mijn puber?
 


Omgaan met je puber is een praktische cursus waarin wordt gesproken over alledaagse opvoedingssituaties. Er is veel tijd om met andere ouders te praten en ervaringen uit te wisselen. Respect voor verschillende manieren van opvoeden is het uitgangspunt.
 

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Veranderingen in de puberteit en ontwikkeling van het puberbrein - Positieve aandacht en manieren van opvoeden - Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber en praten met je puber - Ruzie oplossen: overleggen met je puber - Grenzen stellen en straffen.
 

De cursus bestaat uit 5 online bijeenkomsten van 20.00 – 22.00 uur, op 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2021. Kosten zijn € 25,00 p.p. (Ouderparen krijgen 10% korting). 

Aanmelden kan via  www.cjgcursus.nl.Werkzaamheden waterschap aan duiker nabij kruising N228 / DamwegOudewater

22-05-2021

Van de redactie

Oudewater - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het gebied ten zuiden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) bij Oudewater meer klimaatbestendig maken. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, zijn werkzaamheden nodig aan de duiker onder de N228, vlakbij de kruising N228 / Damweg in Oudewater. Aannemersbedrijf Schimmel B.V. voert het werk uit van 31 mei t/m 2 juni 2021. Hierdoor is er tijdelijk verkeersoverlast. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. 


Extra afvoerroute en bergen extra water
Het regent vaker en harder. De werkzaamheden aan de inlaatduiker maken onderdeel uit van het flexibeler en robuuster maken van het watersysteem. Delen hiervan zijn kwetsbaar bij extreme neerslag. Dit wil het waterschap oplossen door extra water te bergen in het natuurgebied Willeskop. En door water vanuit het Oude Rijngebied en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) naar de Lek af te voeren. 
 

Verkenningsfase
Op dit moment bevindt het project zich nog in de verkenningsfase. Daarbij besteden we ook aandacht aan gezond water, natuur, cultuurhistorie, recreatie en duurzaamheid. 
 

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op de website van het waterschap,  www.hdsr.nl/buurt/oudewater/waterberging

 Skateboardend naar werk of wandelen met de buurvrouw?

22-05-2021

Van de redactie

Iedereen kan een stap of een stapje zetten om gezonder te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen. Maar wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet en omgekeerd. Voor veel mensen is het niet makkelijk om te bedenken welke gezonde leefstijltips het best bij hen passen. De één ziet het zitten om voortaan skateboardend naar z’n werk te gaan. De ander gaat wandelen met de buurvrouw of kookt voortaan met meer groente. Over het zoeken naar wat het best bij jou past, start staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag de campagne Fit Op Jouw Manier.

 

Klein stapje ook moeite waard
Paul Blokhuis: “Lekker in je vel zitten met meer weerstand en energie willen we allemaal. Maar het is niet zo eenvoudig om met gezonder leven te beginnen. Er zijn 1001 tips en adviezen, waardoor het soms lijkt alsof je je hele leven er voor moet omgooien. Voor veel mensen is dat dan een reden om het nog even uit te stellen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen.

Deze nieuwe campagne probeert dat te doorbreken. Door duidelijk te maken dat kleine stapjes zeker ook de moeite waard zijn. En dat er voor iedereen een manier te vinden is om te beginnen.”

 

Campagne
De Fit Op Jouw Manier Campagne start op donderdag 20 mei 2021. De campagne bestaat onder andere uit televisie- en radiospotjes en de website  fitopjouwmanier.nl waar iedereen gebruik kan maken van een zogenaamde tip generator. Deze module genereert net zolang gezonde leefstijl tips tot je iets vindt dat bij jou past.

 

Corona en gezonde leefstijl
De coronacrisis maakt extra zichtbaar hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Eind 2020 hebben artsen, wetenschappers en bestuurders in een gezamenlijke oproep benadrukt dat overgewicht bij COVID-19 patiënten de kans op een ongunstig ziektebeloop vergroot. Daarbij geven de experts duidelijk aan dat ook kleine veranderingen in leefstijl – bijvoorbeeld dagelijks wandelen, goed slapen en gezonder eten – binnen enkele weken een positief effect kunnen hebben op je weerstand. Ook het risico op aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten en depressie wordt verkleind met een gezondere leefstijl.Groepslessen helaas nog niet binnen maar in het buitenbad

21-05-2021

Van de redactie

Dan maar een keer buiten!!

Bodegraven - Dinsdagochtend 25 mei om 10.00 uur zijn de groepslessen van 45 minuten in het grote buitenbad. Door Chantal en Stef wordt er in het diepe water een actieve les verzorgd met diverse materialen en oefeningen.
 

De entree voor deze les € 4,20. (Leden N-Joy € 2,00) Inschrijven is wel verplicht. Stuur een mail naar kuil@optisport.nl

 

 Nacht van Gebed in Bodegraven

21-05-2021

Van de redactie

 Bid 4 op 5 juni voor vervolgde christenen 22.00 – 02.00 , in de Salvatorkerk, Vrije Nesse 11 
 

Bodegraven - Wereldwijd worden meer dan 200 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet
’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! 

Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Yeong Woo uit Noord-Korea, Hannatu uit Nigeria en Taher uit Iran?
 

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni. Om ons te kunnen houden aan de covid-maatregelen zijn we dit jaar welkom in de Salvatorkerk aan de Vrije Nesse 11.


De Nacht begint om 22.00 en duurt tot 02.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Libanon, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.


Neem voor vragen contact op met:
Alfred Esch:  alfredank@gmail.com

Meer informatie:  www.opendoors.nl/nachtOndernemers binnenstad Woerden blijven in contact met de gemeente

21-05-2021

Van de redactie

Woerden - Centrum wethouder George Becht en Richard Stouthart, voorzitter van BIZ Stadshart Woerden, hebben afgesproken elkaar voortaan rechtstreeks te informeren wanneer er in het centrum van Woerden iets speelt. Zij houden de lijntjes kort, zodat zaken opgepakt kunnen worden, nog voor er een echt probleem ontstaat. Dit is het resultaat van hun gesprek, nadat Richard Stouthart naar de gemeente toe nadrukkelijk op de pauzeknop had geduwd. 

 

Door de commotie om het nieuwe parkeerbeleid in het centrum van Woerden leek er een breuk ontstaan tussen BIZ Stadshart Woerden en de gemeente. Na het gesprek is de kou uit de lucht. Richard Stouthart blijft als voorzitter van BIZ eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Wel draagt hij sommige functies over aan anderen. Pike Uittenbogaard zal BIZ voorlopig vertegenwoordigen in de Vestingsraad en Vincent de Groot neemt plaats in de werkgroep Vitale Binnenstad. Zowel BIZ als gemeente blijven zich vol overtuiging inzetten voor een mooie, aantrekkelijke, gezellige, schone en veilige binnenstad, zowel voor de bewoners, als voor de ondernemers en hun bezoekers.

 Uitvoering duikerbrug Oostdam niet in het geding "Provincie wijst subsidieaanvraag af"

21-05-2021

Van de redactie

Woerden - De aangevraagde financiële steun van de provincie Utrecht voor de aanleg van de duikerbrug blijft achterwege. Dit heeft de provincie deze week bekend gemaakt aan gemeente Woerden. De uitvoering van het project komt hiermee niet in het geding. De gemeenteraad heeft in 2020 de begroting voor de aanleg van de nieuwe duiker al goedgekeurd, inclusief een reservering voor als de subsidieaanvraag zou worden afgewezen. 

 

Fonds Erfgoedparels
Gemeente Woerden heeft bij aanvang van het project een aanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van de provincie. Dit fonds is ingesteld voor het verstrekken van subsidies voor onder andere restauraties van historische buitenplaatsen, kerken, kademuren en bruggen. De kademuur van de Oostdam bestaat al sinds 1700 en de vestingwerken (de Singel) staan op de lijst van rijksmonumenten in Woerden. De werkzaamheden aan de duiker onder de Oostdam, staan in het verlengde van deze monumenten. Het college had daarom goede hoop dat de aanvraag zou worden goedgekeurd en betreurt de afwijzing.

 

Geen invloed op uitvoering project
Dat de subsidie niet wordt verleend heeft geen invloed op de planning van de werkzaamheden. De noordkant van de brug is al voor een groot deel af. Er is gestart met het metselwerk en een deel van de openbare verlichting wordt teruggeplaatst. Ook is de fundering van de nieuwe weg aangelegd zodat eind mei geasfalteerd kan worden. Daarna worden de belijning en wegafzetting aangebracht en wordt de huidige rijstrook verplaatst naar het nieuwe deel van de brug. 
Dit betreft een tijdelijke route langs het bouwterrein, zodat het andere deel van de brug kan worden aangelegd. Begin juli komt er een rijstrook bij, zodat vanaf dat moment de Oostdam weer in twee rijrichtingen begaanbaar is.  Vrijdagavond 28 mei: Concordia’s pubquiz online

21-05-2021

Van de redactie

Haastrecht - Concordia’s Pubquiz gaat opnieuw digitaal! Na de succesvolle online editie in april waren alle deelnemers enthousiast voor nog een keer.
 

Op vrijdag 28 mei start er weer een gezellige online quiz om 20.15 uur. Meedoen kan vanuit huis, met de hele familie. Met deze Pubquiz houden we het gezellige Concordiagevoel vast, in de nieuwe stijl. De presentatie van de 70 vragen (multiple choice en open vragen) is in de vertrouwde handen van Ron en Iris. De winnaar krijgt een bijzondere verrassing (mits in de omgeving van Haastrecht woonachtig)!


 

Samen voor Concordia!

Met deze Pubquiz zorgen we voor een gezellig avondje Concordia bij jou thuis. Een basisticket kost €10 euro per team. Je kunt eventueel ook extra steuntickets kopen! Daarmee help je ook de financiële strop veroorzaakt door het Coronavirus voor ons mooie theater te beperken. We hopen op jouw gulle bijdragen!

De Pubquiz begint vrijdag 28 mei om 20.15 uur. Kaarten (à € 10 per team) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl.

 

Wat heb je vrijdagavond nodig?

Om dit mee te kunnen spelen heb je twee toestellen nodig (bijvoorbeeld telefoon en laptop) of op één device waarbij je twee schermen openzet. We streamen via Zoom en je beantwoordt de vragen via Ahaslides. Na inschrijving ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres op de quizdag een mail met de inlogcodes (let op: de mail kan in jouw spam-/reclamebox terechtkomen).
 

Je kunt bij Grand Café Concordia een borrelbox bestellen, stuur een mail naar info@grandcafe-concordia.nl en je ontvangt het actuele assortiment en een bestellijst. Meer informatie 06-28476069 of 06-53873551.Keukenhof is gesloten; in volle bloei en zonder bezoekers

21-05-2021

Van de redactie

In seizoen 2021 bleef Keukenhof wederom gesloten als gevolg van de lockdown. Slechts zes dagen mocht het park open voor een test; 27.000 mensen beleefden een kleurrijke dag. Gelukkig genoten bijna 20 miljoen mensen virtueel van de bloeiende etalage van bloemen- en bloembollensector.

 

Dat Keukenhof niet open mocht is een teleurstelling voor de organisatie die er alles aan gedaan heeft om toch open te kunnen. Er waren alleen buitenactiviteiten gepland en alle gebouwen zouden gesloten blijven. In het 32 hectare grote park zou een beperkt aantal bezoekers een veilig en gecontroleerd dagje uit kunnen beleven. Afstand houden is immers geen probleem en het is bekend dat in de buitenlucht nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De uitgebreide lobby in de pers en richting politiek mocht helaas niet baten. De overheid hield vast aan het generieke beleid dat alle attracties gesloten moesten blijven. Daardoor konden honderdduizenden bezoekers dit voorjaar niet naar Keukenhof. De lente is dit jaar koud en de natuur is 2-3 weken later dan afgelopen jaren. Zelfs een poging om na de geplande sluitingsdatum op 9 mei, in het hemelvaartweekend open te gaan, werd niet toegestaan. 

 

De weinige bezoekers tijdens testdagen genoten zichtbaar van de bloemenpracht en hielden zich goed aan de standaard coronaregels.  

Keukenhof virtueel open

Mensen genoten thuis van de kleurrijke beelden van het bloemenpark. Keukenhof maakte video's voor social media, met iedere week nieuwe beelden van de bloei in het park. Zo was Keukenhof op een andere manier toch de wereldwijde etalage voor de sierteelt.

Ook op televisie was veel aandacht voor Keukenhof en voor bloemen. Met Omroep MAX werd een mooie tweedelige documentaire gemaakt die telkens door bijna een miljoen mensen is bekeken. Ook was Keukenhof vier dagen lang het fleurige decor voor de live uitzendingen van Tijd voor MAX en voor een uitzending van Koffietijd. AvroTros maakte opnames in het park ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Koning Maxima en er zijn opnames gemaakt voor Reizen Waes en Klaas kan Alles. Aandacht was er ook van de buitenland pers, die de typisch Hollandse bloemenbeelden over de hele wereld uitzond.

 

Keukenhof in 2022

Het was voor Keukenhof het tweede seizoen achter elkaar met nagenoeg geen inkomsten”, geeft Bart Siemerink aan. “We hebben geïnvesteerd in nieuwe ticketsystemen om bezoekersaantallen te spreiden over het seizoen en gedurende de dag. Op die manier kunnen alle bezoekers een mooie dag beleving tussen de bloemen. We werken nu toe naar het volgende seizoen en kijken ernaar uit om ons park in 2022 weer echt aan de bezoekers te laten zien. Gelukkig hebben we de kosten goed in de hand kunnen houden dit jaar en zijn we in staat om deze moeilijke periode te overleven.” 

 

Keukenhof is in 2022 geopend van 24 maart tot en met 15 mei.Gemeente Bodegraven onderneemt juridische stappen tegen complotdenkers

20-05-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderneemt stappen om onrechtmatige uitlatingen over haar inwoners te staken.
 

Nadat de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de afgelopen maanden zijn geconfronteerd met onrechtmatige uitlatingen die onder meer hebben geleid tot het verstoren van de grafrust heeft de gemeente samen met een inwoner de personen die voor de uitlatingen verantwoordelijk zijn een brief gestuurd met daarin de eis dat zij stoppen met het doen van deze uitlatingen.
 

De drie personen hebben 48 uur de tijd om de lasterlijke berichten en uitzendingen van social media kanalen te verwijderen en om te stoppen met het doen van deze uitlatingen. Als zij hieraan niet voldoen zal de gemeente nadere juridische stappen ondernemen.
 

Lees hier het bericht op de website van Nieuwsuur. 

 

 Stevig in je schoenen staan

20-05-2021

Van de redactie

Op Hemelvaartsdag hebben de Buurtsportcoaches van Sport en Welzijn in samenwerking met TryForce en vereniging Pachi TangLang een geslaagde sport try-out georganiseerd. 
 

Bodegraven-Reeuwijk - Een sport try-out, de naam zegt het eigenlijk al, een moment waarbij men verschillende sporten kan beoefenen. Deze keer lag de focus op het versterken van de weerbaarheid van de kinderen. De kinderen hebben kennis gemaakt met twee verschillende sporten, namelijk de Israëlische vechtsport Krav Maga en de eeuwenoude Chinese vechtsport Kung Fu. Middels allerlei verschillende spelvormen leerden zij verdedigen, stoten en hun stemgeluid te gebruiken. Dit keer was het veld van V.v. de Rijnstreek dé plek. Wegens de goede faciliteiten is het een prettige locatie voor dit soort activiteiten.  
 


Weerbaar zijn is belangrijk voor een ieder. Het staat in verbinding met onder andere zelfvertrouwen, voor jezelf op durven komen en ook voor steun durven vragen. Met de inzet van sport kan de weerbaarheid worden versterkt.  

Buurtsportcoaches Lisette en Ylaila voelen zich content met de sport try-out. ‘Het was duidelijk zichtbaar dat tijdens deze sport try-out het zelfvertrouwen van de kinderen een boost heeft gekregen’. Het glaasje limonade, de fluitende vogels en de onderlinge interactie maakte het plaatje compleet. Sport en Welzijn is dankbaar dat zij dit mochten organiseren en kijken uit naar de toekomstige activiteiten in Bodegraven-Reeuwijk. Koude herstart voor horeca

20-05-2021

Tekst en beeld: Willem Hijdo (Editie GroeneHart.nl)

Bodegraven-Reeuwijk - Het bij aangenaam weer vaak volle terras van Amigos langs de Bodegraafse Marktstraat beleefde woensdagavond 19 mei een zonnige en koude première toen daar na maanden weer voor het eerst buiten mocht worden gegeten en gedronken.Ook elders zal de “daghap of het dineetje”, zoals premier Mark Rutte deze uitspatting tijdens het persmoment van 11 mei typeerde, onder dezelfde condities zijn verorberd. Een bescheiden opkomst was het gevolg, in afwachting van betere tijden met – gelukkig – de hele zomer en nazomer voor de boeg. De horeca en al zijn klanten in en buiten Bodegraven-Reeuwijk kijken er reikhalzend naar uit…Bibliotheek weer open!

20-05-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk -  De Bibliotheek De Groene Venen is weer open vanaf vandaag. Na een periode afhaalbibliotheek te zijn geweest, mogen de deuren weer open voor klanten om zelf boeken uit te zoeken. 
 


In Bodegraven gelden de gebruikelijke openingstijden, maar blijft de Bibliotheek nog gesloten tijdens de leen- en leesuren (’s ochtends). Reeuwijk gaat alle uren weer open. En Waarder op dinsdagavond en zaterdag. Printen en kopieren kan, maar langer gebruikmaken van de publiekscomputers nog niet. Bezoekers registreren zich bij de deur. Ook het Taalspreekuur op maandagochtend in Bodegraven is weer gestart. Meer informatie en alle openingstijden op  www.bibliotheekdegroenevenen.nlExtra impuls om vaccinatiebereidheid te verhogen

20-05-2021

Van de redactie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft, samen met huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, gemeenten, lokale organisaties en gemeenschappen een extra impuls om zoveel mogelijk mensen te bereiken met betrouwbare informatie over vaccinatie tegen het coronavirus. Met bijvoorbeeld flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij de huisarts of een ziekenhuis, en voorlichtingsbijeenkomsten in lokale gemeenschappen willen de betrokken partijen mensen helpen bij hun keuze over vaccinatie. Minister De Jonge (VWS) overhandigde vandaag het eerste pakket met informatiemateriaal aan dokter Shakib Sana in het GCML Gezondheidscentrum in Rotterdam.

 

De pakketten bevatten onder andere posters en flyers over vaccineren, informatiekaarten met eenvoudige tekst in verschillende talen over bijwerkingen en zwangerschap in combinatie met het vaccin en een praatplaat met veel beeld.  De materialen kunnen in de wachtkamer worden neergelegd of worden gebruikt tijdens een gesprek over vaccineren. Ook zijn er filmpjes gemaakt voor op de schermen in wachtkamers. De materialen zijn beschikbaar in verschillende talen. Bij de ontwikkeling van de pakketten is samengewerkt met organisaties als Pharos, Stichting Lezen en Schrijven en ABC. Ook is er intensief contact met communicatieprofessionals van de vier grote steden en GGD-en.  Vandaag worden de pakketten gebracht naar 1750 huisartsen, apotheken en ziekenhuizen in wijken waarin veel mensen in achterstandssituaties wonen. Volgende week ontvangen nog eens 3600 overige locaties deze informatiepakketten.

 

Verder heeft het ministerie van VWS de afgelopen tijd voorlichting en training gegeven aan sleutelpersonen met diverse achtergronden. Eind deze week starten de sleutelpersonen met voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeenschappen waar zij onderdeel van zijn, in hun eigen taal en op hun eigen manier.

 

Minister Hugo de Jonge: “Door de bank genomen is vaccinatiebereidheid in Nederland gelukkig hoog: gemiddeld zo’n 75% van de mensen wil zich laten prikken. Maar er zijn bepaalde groepen mensen die meer twijfelen dan anderen, zoals laaggeletterden, mensen met een migratie-achtergrond en dak- en thuislozen. Zij willen, naast informatie vanuit de Rijksoverheid, ook graag kunnen overleggen met iemand in de buurt, met de huisarts of met iemand anders die ze vertrouwen. De komende weken spannen veel verschillende partijen zich daarom in om mensen die minder goed bereikt worden met de algemene publiekscampagnes te benaderen en hen te helpen bij de keuze rondom vaccinatie. Ontzettend belangrijk, want steeds als iemand kiest om zich te laten vaccineren, beschermt hij of zij niet alleen zichzelf, maar ook de mensen om zich heen.’ 

 

Om iedereen in Nederland te helpen met het maken van een keuze over vaccineren tegen corona voert de Rijksoverheid al maanden een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online. Ook via koepelorganisaties, op de website  www.coronavaccinatie.nl en via het coronatelefoonnummer 0800-1351 van de Rijksoverheid kunnen mensen informatie krijgen. Maar sommige mensen hebben aanvullende informatie nodig om een goede keuze te kunnen maken over vaccineren.  Het ministerie van VWS, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, GGD-en en gemeenschappen steken daarom veel energie in het bereiken en informeren van mensen die nog twijfelen.

 

De gezamenlijke aanpak richt zich onder andere op mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, een migratieachtergrond hebben of van wie geen woonadres bekend is. Om bijvoorbeeld arbeidsmigranten goed te bereiken, werken ministerie, GGD, gemeenten en RIVM samen met onder andere werkgeversorganisaties en arbodiensten. Ook voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden is aanvullende inzet voorzien. GGD-regio’s starten vanaf eind mei met speciale vaccinatiemomenten voor deze doelgroep.  Geen spaaracties voor vakantiegeld, banken richten zich op alternatieven

20-05-2021

Van de redactie

Voor een groot deel van de Nederlanders komt aan het einde van deze maand het vakantiegeld op de rekening. De tijd dat banken hier massaal op in speelden met leuke spaaracties, ligt al een paar jaar achter ons. Ook in 2021 zijn er bij Nederlandse banken geen vakantiegeldacties op het gebied van sparen, blijkt uit een rondgang van  Spaarrente.nl. “De banken richten zich dit jaar in de vakantiegeldperiode juist extra op beleggen en andere alternatieven voor sparen”, zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl.

 

Alternatieve acties voor vakantiegeld
ASN Bank, ABN AMRO, ING en Triodos hebben in de vakantiegeldperiode een actie gericht op beleggen. ABN AMRO en Regio Bank informeren hun klanten in deze periode naast beleggen ook over andere alternatieven voor sparen. Rabobank en ING richten zich breder op het creëren van financieel bewustzijn. Rabobank heeft hiervoor verschillende campagnes en acties. Voor ING is dit niet specifiek voor de vakantiegeld periode, geeft de bank aan.
 

Beleggen is volgens Bulthuis een prima alternatief voor sparen als je bereid bent risico te lopen en een hoger rendement wilt halen. “Doe dit wel alleen met geld dat je echt over hebt. Zodat er geen man overboord is, als je een deel van je inleg verliest.”

 

Of toch sparen in het buitenland?
Spaarrente.nl kwam wel één spaaractie tegen. Het spaarplatform Raisin, dat deposito’s en spaarrekeningen in het buitenland aanbiedt, biedt tijdelijk een dubbele welkomstbonus als je een rekening of deposito opent. Afhankelijk van je spaarsaldo is dit 20 tot 200 euro. “We merken dat mensen over dit soort platforms veel vragen hebben. Vooral of sparen bij een buitenlandse bank veilig is”, zegt Bulthuis. Omdat de spaarproducten die Raisin aanbiedt allemaal onder een depositogarantiestelsel binnen de Europese Unie vallen, is bij allemaal je spaargeld net zo goed beschermt als in Nederland. “De kans is klein, maar mocht een bank failliet gaan, dan is je spaargeld ook bij deze banken tot 100.000 euro beschermt.”

 

Wat kun je nog meer doen met het vakantiegeld?
Naast beleggen en sparen in het buitenland is ook investeren in je woning een populair alternatief voor het vakantiegeld, volgens Bulthuis. “We zien al een langere tijd dat mensen door de corona-crisis meer zijn gaan verbouwen of hun huis energiezuiniger maken. Dat zal ook de komende maanden niet anders zijn.”
 

Tot slot zullen dit jaar meer mensen het geld uitgeven aan een vakantie. “De prijzen voor vakanties in Nederland zijn in 2021 gestegen, dus meer mensen zullen het vakantiegeld ook echt hiervoor nodig hebben. Daarnaast lijkt ook een vakantie in het buitenland deze zomer weer mogelijk, dus ook daar zullen meer mensen zichzelf op trakteren.”Alphoto exposeert in Parkvilla

20-05-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Fotoclub Alphoto exposeert tot 12 juli in de foyer van Parkvilla in Alphen. Van de  ruim 50 leden die Alphoto telt doen er 38 mee aan de expositie. De foto's die worden getoond hadden de leden ingestuurd voor de jaarlijkse onderlinge wedstrijd. Vandaar de titel waaronder wordt geëxposeerd: Het Beste van Alphoto.


1e plaats Frederiek van der Linden


De winnende foto van Frederiek van der Linden, een close-up van een witte orchidee,  is extra uitvergroot, evenals de foto's van Erik Brouwer (man die langs toilethuisjes loopt) en Richard Staveleu (race-auto) die respectievelijk de tweede en derde prijs wonnen zijn groter afgedrukt.
De expositie laat diverse stijlen binnen de fotografie zien. Zo hangen er portretten, maar ook landschappen, abstracte foto's, dierenfoto's, straatfoto's, reisfoto's en macro's. 
Alphoto is erg trots op deze fraaie expositie, die laat zien waar de leden in uitblinken. De expositie past in het streven van Alphoto om de inwoners van Alphen en omgeving enthousiast te maken voor fotografie als kunstvorm.


2e plaats Erik Brouwer​


Deelnemende fotografen
De deelnemende fotografen zijn: Elen van der Maat, Han Brinkman, Mariëtte van Heijningen, Yvonne Huijsmans, José Bruijsten, Rob IJsselstein, Gerk Kooi, Kees Wenting, Henk Langerak, Pim Bakker, Fons Bitter, Martin Pagie, Thérèse Obers, Gertjan van Midden, Marianne de Ruijter, Anne Haan, Jan Neeleman, Frans Vervuurt, Hans ter Hoek, Rob Spaans, Jaap van der Linden, Frederiek van der Linden, Peter Sijm, Hans Mol, Richard Stavleu, John Bonnet, Bert de Wit, Anet Terra, Fred Peters, Hanna Bakkal, Erik Brouwer, Martine Grootendorst, Marian van Capel, Rieni Stolwijk, Jolanda Sprokholt, Leo van Zanten, Kors de Bruin en René Schouten.


Eervolle vermelding Henk Langerak​


Clubavond
Alphoto heeft - zodra de Coronamaatregelen zijn versoepeld - vrijwel elke maandagavond in zalencentrum Swaenswijk een clubavond waarop de leden elkaars foto's bespreken. Ook zijn er thema-avonden en houden bekende fotografen lezingen over hun werk. Diverse werkgroepen (onder andere architectuur, urbex, landschap en natuur) maken regelmatig uitstapjes, waarna de foto's later op de clubavond worden bekeken en besproken.


Bezoeken
De expositie zou aanvankelijk in april te zien zijn, maar was door de lockdown als gevolg van de coronacrisis uitgesteld. De expositie is te bezoeken op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Zodra het Filmhuis weer mag draaien is Parkvilla ook op alle avonden (behalve zondag) van 19:00 tot 23:00 uur en op zondag van 13:30 tot 15:00 uur geopend.


Over Parkvilla
Parkvilla brengt jaarlijks minimaal 60.000 mensen uit de gemeente Alphen aan den Rijn vol enthousiasme in contact met Kunst & Cultuur door een actief en passief aanbod in Kunsteducatie, Filmhuis en theater.Samen voor jou!

19-05-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - SAMwelzijn en de Buurtsportcoaches steken de handen in één. Gezamenlijk organiseren zij een moment speciaal voor alle inwoners die zorg dragen voor een ander. Een moment waar beweging en ontspanning elkaar ontmoeten. Nergens kan dit beter dan in de natuur, aan het water met het zonnetje op je gezicht!
 


Als mantelzorger draag je zorg voor een naaste met een ziekte of een beperking. Dat kan je kind, je partner, je vader of moeder, een ander familielid, een buurvrouw of goede vriend zijn. Voor de één zal dit zich uiten in taken als boodschappen doen, de was doen of schoonmaken. De ander richt zich meer op persoonlijke verzorging. Deze mantelzorgtaken combineren veel mensen ook nog eens met een baan. Het is van belang dat je zelf ook gezond en in balans blijft. Dit is echter niet altijd een makkelijke opgave. 
 


Daarom is het de hoogste tijd voor ontspanning en beweging! SAMwelzijn organiseert in samenwerking met Sport en Welzijn de activiteit Samen voor jou. Een middag gevuld door een combinatie van dynamiek en rust. Tijdens de activiteit maak je kennis met verschillende manieren van bewegen. De activiteiten worden verzorgd door de Buurtsportcoaches en @ AerialYogaGouda. Op dinsdag 1 Juni verzamelen we om 16:00 uur op de parkeerplaats voor restaurant het paviljoen bij het Reeuwijkse Hout. Vervolgens verplaatsen we ons naar een mooie plek aan het water, waar de activiteit zal plaatsvinden. Om 17:30 uur is de activiteit afgelopen. 

 

Wil je graag meedoen, maar zie je hier geen mogelijkheid toe doordat je bijvoorbeeld voor iemand moet zorgen of niet op locatie kan komen? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee de beren op de weg worden getackeld. Neem contact op met SAMwelzijn ( d.bakkali@samwelzijn.nl), zij denken graag met je mee en brengen je op de hoogte van de mogelijkheden.

 

Ook zonder mantelzorgregistratie kun je deelnemen aan deze activiteit. De activiteit vindt aansluiting op alle leeftijden, dus ben jij mantelzorger? Meldt de dan snel aan via  www.senw-br.nl/samen-voor-jouTijdelijke en kleine woningen oplossing acute woningnood

19-05-2021

Van de redactie

Woerden - Kleine en tijdelijke woningen zoals Tiny Houses en appartementencomplexen zoals Lars in Lelystad zijn een mogelijke oplossing voor de groeiende woningnood. Dat was de conclusie van het themacafé “Wonen op Maat” dat Progressief Woerden dinsdag 18 maart organiseerde.
 

Een kleine 40 enthousiaste Woerdenaren bezochten het themacafé met inspirerende sprekers. Marjolein Jonker, van de Tiny House movement vertelde over de woonwijze en leefstijl als Tiny House bewoner. Ter plekke is het initiatief ontstaan van een aantal inwoners om dit ook in Woerden te realiseren. Zeker omdat er ook ruimte is op agrarisch grondgebied volgens een aantal bezoekers van het themacafé. Een ander goed idee kwam van de spreker van Centrada wonen uit Lelystad. Daar werden in korte tijd meer dan 150 kleine wooneenheden gerealiseerd in een gebouw met gezamenlijke voorzieningen. De ook aanwezige wethouder Tymon de Weger was erg onder de indruk van de enorme belangstelling voor dergelijke woningen.
 

Marguerite Boersma, raadslid Progressief Woerden: “wij hopen met dit themacafé een beweging op gang te hebben gebracht naar creatieve oplossingen voor een langdurig en nijpend probleem. Het mag toch niet zijn dat je meer dan 10 jaar moet wachten op een eigen woonplek.Archeon is weer open

19-05-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Het lijkt wel eeuwen geleden maar gelukkig mag Museumpark Archeon woensdag 19 mei eindelijk weer haar deuren openen.
 
Beleef de geschiedenis van Nederland: zwerf door de prehistorie, kom héél dicht bij de Romeinen, duik in de middeleeuwen, doe mee met de vele activiteiten en geniet op het terras van de Romeinse Herberg en Pannenkoekenhuis het Klooster van onze heerlijke gerechten. Wij verwelkomen jullie graag voor een heerlijke Archeon dag!
 


Reserveer jouw bezoek
We vragen je vooraf het bezoek te reserveren, ook als je al een entreeticket of Museumkaart hebt. Zo houden wij de bezoekaantallen onder controle en zorgen we ervoor dat jouw dagje uit plezierig blijft verlopen.


Reseveer bezoekGroenLinks bezoekt Operatie Zwammerdamschepen

19-05-2021

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Raadsleden René Driesen en Marijke Kottenhagen bezochten woensdag 12 mei Museumpark Archeon om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken van Operatie Zwammerdamschepen.
 

De raadsleden spraken daar met archeoloog Tom Hazenberg en Archeon directie Monique Veldmand en Jack Veldman. De raadsleden van GroenLinks werden rondgeleid door de eerste Restauratiewerf, waarin de Zwammerdam 2 ligt te pronken en de nieuwe tentoonstelling wacht op het publiek. Zoals het er nu naar uitziet opent Museumpark Archeon 19 mei weer haar poorten. Daarna volgde een bezoek aan de nieuwe, tweede Restauratiewerf. De raadsleden waren onder de indruk van de vooruitgang van de restauratie en de nieuwe technieken die voor het schoonmaken van het geconserveerde hout van de Zwammerdam 6 waren ontwikkeld. Als echte Groenen waren Driesen en Kottenhagen natuurlijk zeer te spreken over de pogingen om de werkwijzen zo duurzaam mogelijk in te richten. 
 

v.l.n.r.: Marijke Kottenhagen, Tom Hazenberg en René Driesen
 

Met de successen van de restauratie in het zicht lieten de raadsleden zich ook informeren over de plannen van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Museumpark Archeon en Hazenberg Archeologie hebben immers de weg geopend voor de gemeente, de regio en de provincie zich daarmee te versterken. Driesen en Kottenhagen hoorden tevreden aan dat ook de partners van Museumpark Archeon volop betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe museum, dat als uitbreiding van Museumpark Archeon ook zal dienen als Visitor hub voor het aanstaande UNESCO Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes.  

 Prinses Margriet heropent Artis na versoepelingen

19-05-2021

Van de redactie

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft woensdagochtend 19 mei dierentuin Artis in Amsterdam heropend. Vanwege de coronapandemie waren dierentuinen de afgelopen vijf maanden gesloten. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Artis.

 

Vanaf vandaag kunnen doorstroomlocaties, zoals dierentuinen en pretparken, hun buitengedeelte weer onder voorwaarden openstellen. Bezoekers van Artis dienen vooraf online via de website een ticket en een starttijd te reserveren. Ook in het park zijn de nodige aanpassingen gedaan om de veiligheid van de bezoekers, de medewerkers en de dieren te garanderen. Als gevolg van sluitingen en beperkte bezoekmogelijkheden hebben dierentuinen het afgelopen jaar hun inkomsten terug zien lopen. Artis werd gesteund door leden, vrienden, donaties en subsidies om de verzorging van de dieren en het onderhoud van het park te bekostigen. Veel kinderen hebben met zelfbedachte acties de dierentuin ondersteund.

 

Prinses Margriet heropende samen met Artis-ambassadeur Sieb (7 jaar) en directeur Rembrandt Sutorius de dierentuin. Sieb heeft met de verkoop van zelfgebakken koekjes de dierentuin gesteund. Aansluitend bracht de Prinses een kort bezoek aan het vernieuwde gibbonverblijf.

 

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.Wielrenner belandt in sloot na aanrijding

18-05-2021

Van de redactie

Bodegraven - Dinsdagmiddag 18 mei rond 17.20 uur heeft een ongeval plaatsgevonden aan de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven. Een wielrenner en bestelbus kwamen hierbij met elkaar in botsing. Bij de botsing is de wielrenner in een sloot langs de weg belandt. De wielrenner is bij het ongeval gewond geraakt.  Hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
 

Foto: © AS MediaVoorstel voor één maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

18-05-2021

Van de redactie

Bodegraven/Regio - Fietsroutes, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een noordelijke ontsluitingsroute bij Boskoop. Dat zijn de maatregelen die de samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe voorstellen om de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe te verbeteren. Er is nog niks besloten. In juni gaan de overheden in gesprek met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties over de maatregelen. Daarna volgt een definitief advies over een maatregelenpakket.
 


Inhoud pakket

Een betere bereikbaarheid in de regio vraagt om een goede noord-zuidverbinding en een nieuwe oost-west(oever)verbinding. Vanuit die visie zijn deze maatregelen voorgesteld:

De fietsroutes van Alphen aan den Rijn naar Gouda en van Bodegraven naar Gouda worden verbeterd. Denk aan het vervangen van hobbelige delen door asfalt, een verbreding en voorrang voor fietsers waar dat kan. Hierdoor wordt fietsen aantrekkelijker en is het openbaar vervoer beter bereikbaar. 


Maatregelen op de Gouwe zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid voor scheepvaart. Er komen wachtplaatsen voor recreatieboten en wegverkeerslichten bij bruggen worden beter afgestemd op schepen. 

 

* De Bodegravenboog zorgt voor een directe aansluiting van de N11 op de A12. Deze maatregel heeft een groot oplossend vermogen en veel draagvlak in de regio. Met het Rijk wordt intensief samengewerkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden.

 

* Een noordelijke ontsluitingsroute bij Boskoop maakt het gebied beter bereikbaar. Op deze 60-kilometerweg kan op lange termijn, wanneer er budget is, een aquaduct aansluiten. Er zijn drie mogelijke routes. Deze tracés liggen nog niet vast.

 

* De samenwerkingspartners willen een aquaduct ten noorden van Boskoop en een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp op lange termijn uitvoeren en hier studies naar doen. Als hier in de toekomst geld voor is, kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten om deze maatregelen te realiseren. 

 

Niet in het pakket
Een aantal wegmaatregelen zitten niet in het voorstel, omdat deze bijvoorbeeld niet wenselijk zijn volgens bewoners, gemeenteraden en Provinciale Staten. Of omdat ze geen oplossing bieden voor de hele regio of omdat ze juist meer verkeer aantrekken. Het gaat om de noord-zuidroute (W18), de randwegen bij Hazerswoude-Dorp (W18b en W22) en het Coenecooppootje (W25). De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ziet het doortrekken van de parallelstructuur A12 (W21) als een ondersteunende maatregel. Hiervoor is geen draagvlak bij de raad van Waddinxveen.

 

Overige afspraken

Over een nieuwe ontsluiting bij Reeuwijk-Dorp (W24) is afgesproken dat gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen samen in overleg gaan over de verkeersdrukte op de Brugweg en het sluipverkeer in Reeuwijk-Dorp en omgeving. Over de snelheid op de N207 Henegouwerweg wordt besloten als er een beslissing is genomen over de aanleg van de Bodegravenboog. Als de (Verlengde) Bentwoudlaan is aangelegd, gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in overleg over hoe het doorgaande verkeer op het Noordeinde beperkt kan worden.

 

Van vijf pakketten naar één pakket 

Dit voorstel is voortgekomen uit de gesprekken met gemeenteraden en Provinciale Staten over vijf mogelijke pakketten met maatregelen. Bij het samenstellen van het pakket is behalve naar de wensen van de betrokkenen ook gekeken naar ruimtelijk-economische ontwikkelingen, mogelijkheden op korte en lange termijn, de relatie met andere projecten en de € 50 miljoen van de gezamenlijke partners.

 

Online bijeenkomsten

Op 7 juni is er voor bewoners, bedrijven en belangenorganisaties een webinar met een algemene presentatie over het concept-maatregelenpakket, zoals nu wordt voorgesteld. Daarna volgen online gesprekken op 9, 10 en 14 juni. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en belangenorganisaties in kleine groepen in gesprek gaan over de voor- en nadelen van de routes. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan vóór 2 juni via de  website.

 

Besluit

De inzichten van de omgeving uit de komende participatieronde nemen de bestuurlijke partners mee in een definitief advies voor een maatregelenpakket aan de colleges van burgemeester en wethouders en de Gedeputeerde Staten. Eind 2021 nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt naar bijvoorbeeld bestemmingsplannen.Judo Bond Nederland en Chikara Sport geven gratis judolessen weg

18-05-2021

Van de redactie

Bodegraven - Judobond Nederland en Chikara Sport Bodegraven zetten zich in om jeugd in beweging te houden. Om juist in deze moeilijke corona-tijden de jongste jeugd in beweging te krijgen stellen Judo Bond Nederland en zijn aangesloten clubs 100.000 gratis judolessen ter beschikking. Onder aanvoering van Olympisch kampioen en vader Mark Huizinga kunnen ouders vanaf dinsdag 18 mei op www.gunjekindjudo.nl een gratis proefles voor hun kind aanvragen. De actie is niet alleen de komende week geldig, maar voor heel 2021.


Schrikbarende cijfers

De cijfers liegen er niet om. Het afgelopen half jaar is zowel het aantal bewegende kinderen als het aantal beweegmomenten met 35% drastisch afgenomen. Mark Huizinga zegt er het volgende over: “Als geen ander ken ik het belang van bewegen. Niet alleen voor topprestaties, maar ook om je als kind goed te ontwikkelen. Of je nou verlegen bent of niet weet wat je met je energie aan moet: judo helpt! Juist daarom schrik ik zo van deze slechte cijfers. We moeten nú zorgen dat ook deze generatie goed in beweging komt en dat ook blijft. Zodat ze er nu én later van profiteren.”


Judo als basis voor een beweegvaardige generatie

Veilig leren vallen en vooral ook opstaan; omgaan met fysiek contact en het ontwikkelen van motorische vaardigheden; het zijn kenmerken die onlosmakelijk verbonden zijn met de judosport. Ook kinderen die een andere sport gaan beoefenen ervaren veel profijt van de basisvaardigheden en de ontwikkeling van spierkracht die ze in het judo hebben opgedaan. Met het beschikbaar stellen van 100.000 proeflessen wil Judo Bond Nederland bijdragen aan een gezonde generatie.
 

Leren van ouders

Via www.gunjekindjudo.nl zijn vier interviews te bekijken die Mark afnam met ouders van judoënde kinderen. “Dat ik geloof in de kracht van judo is met mijn topsport-achtergrond niet verrassend, maar in deze serie benader ik de sport als vader. Juist daarom ben ik in gesprek gegaan met jonge ouders die elke dag ervaren welke positieve effecten judo op hun kind heeft.’’
 

Makkelijk aan te vragen

Op de website www.gunjekindjudo.nl is alle informatie te vinden. De aanvraag is zo geregeld en je ontvangt ook direct het online judo-starterspakket. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de corona-maatregelen en is de actie dit gehele kalenderjaar geldig. Op  www.chikara-sport.com kun je nog meer informatie vinden. Hier zie je ook het meest recente lesrooster.Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 19

18-05-2021

Van de redactie

Regio - In de week van 10 mei tot 16 mei zijn 12.409 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Dat is minder dan vorige week. Afgelopen week testte 11,4% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is min of meer gelijk ten opzichte van vorige week. ​
 

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1557 personen uit onze regio positief op corona. Afgelopen week is er 1 persoon uit onze regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.  In week 19 werden 36.284 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 19 zijn 177.336 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (21,8% van alle inwoners) en 65.951 voor de tweede keer (8,1%).


 

Vaccinatie mensen geboren in 1965
Bent u geboren in 1965? Dan kunt u nu al een online afspraak maken voor vaccinatie met het Pfizer-vaccin bij de GGD. Dat kan via het online portaal www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Het vaccinatietempo gaat namelijk omhoog omdat er steeds meer vaccins beschikbaar komen. 

 

Vaccinatieafspraak inplannen
De GGD Hollands Midden wordt veel gebeld over dat er soms pas over twee weken ruimte is om een vaccin af te halen op de locatie van voorkeur. Als u niet wilt wachten is de tip om een andere vaccinatielocatie in de regio te overwegen. Op de locatie in Bergambacht kunt u bijvoorbeeld vaak de volgende dag al terecht. De GGD verdeelt de vaccins over de zeven vaccinatielocaties. Het kan dus voorkomen dat de locatie van uw voorkeur al vol zit op korte termijn, maar er in andere vaccinatielocaties wel snel plek is. 

 

Houd je ook na je vaccinatie aan de maatregelen
Ook na uw vaccinatie kunt u het coronavirus oplopen of overdragen. De kans dat u zelf ernstig ziek wordt na vaccinatie is een stuk kleiner, maar niet helemaal weg. Daarom blijft het belangrijk dat u zich aan de maatregelen houdt nadat u gevaccineerd bent. Zowel voor uzelf als om uw vrienden en familieleden te beschermen. 

 

Vaccinatie dak- en thuislozen
In de week van 24 mei begint de GGD Hollands Midden met het vaccineren van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvanglocaties in de regio. Vanaf 18 mei gaan artsen van de GGD naar deze locaties om voorlichting te geven. 

 

Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op  www.eengezonderhollandsmidden.nlVrouw herkent poging spoofing: verdachte aangehouden

18-05-2021

Van de redactie

Hazerswoude-Rijndijk - Een alerte vrouw uit Hazerswoude-Rijndijk voorkwam maandag 17 mei dat zij slachtoffer werd van spoofing (bankhelpdeskfraude). Zij schakelde op tijd de politie in en aan het begin van de avond kon een 20-jarige man uit Oostzaan worden aangehouden bij haar woning aan de Rijndijk.
 

Een onbekende vrouw belde aan het begin van de avond op en deed zich voor als een medewerkster van de Rabobank. De ‘medewerkster’ vertelde haar dat er via een cyberaanval geprobeerd was om 1.700 euro van haar rekening af te halen. Om dit probleem op te lossen was het nodig om haar bankgegevens te controleren en moesten de pinpassen van haar en haar man per direct vervangen worden. De vrouw moest via de telefoon de huidige pincode van de passen doorgeven en de pincode van de nieuwe passen inspreken. Vervolgens zou binnen vijfenveertig minuten een koerier langskomen om de oude passen op te halen. De nieuwe pinpassen zouden een dag later worden bezorgd. Door dit verhaal kreeg de vrouw zoveel argwaan dat zij direct de politie inschakelde.


Binnen het half uur belde een man bij haar woning aan. Hij vertelde dat hij pakketbezorger was en een pakket kwam ophalen. Hij noemde hierbij dezelfde naam en bezorgcode die de bewoonster via de telefoon van de onbekende vrouw te horen had gekregen. Terwijl de vrouw de pakketbezorger aan de praat hield, arriveerden agenten bij haar woning. Zij hielden de man aan op verdenking van oplichting. Op het moment van de aanhouding zagen de agenten een zwarte Volkswagen Polo de Rijndijk uitrijden. De politie onderzoekt of dit voertuig iets te maken heeft met de oplichtingszaak. De 20-jarige verdachte zit op dit moment vast.Getuigen gezocht
De politie komt graag in contact met mensen die tussen 17.00 en 18.30 uur iets verdachts hebben gezien of een zwarte Volkswagen Polo zagen op de Rijndijk. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of M 0800-7000.


Voorkom dat u slachtoffer wordt van Spoofing en let op deze kenmerken van oplichting
De bank vraagt u nooit om:

uw beveiligingscodes, inloggegevens en/of pincodes
uw pas op te sturen of af te geven
geld over te maken
via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren
via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken
 

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Bel bij twijfel altijd zelf de bank (op het bij u bekende nummer) om te controleren of het telefoontje wat u zojuist kreeg klopt.


Meer informatie over spoofing is te lezen via:  https://www.politie.nl/themas/bankhelpdeskfraude.htmlGrootkruis van de Huisorde van Oranje voor Hare Majesteit Koningin Máxima

18-05-2021

Van de redactie

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 6 mei 2021 aan Hare Majesteit Koningin Máxima het Grootkruis van de Huisorde van Oranje verleend ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag en als waardering voor haar vele verdiensten voor het Huis. De versierselen zijn op 17 mei 2021 aan Koningin Máxima uitgereikt.Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

17-05-2021

Van de redactie

Sportscholen, zwembaden, pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium weer open
Bibliotheken openen op 20 mei de deuren

 

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet besloot vandaag niet op de pauzeknop te drukken. 

Vanaf woensdag 19 mei zijn onder meer de sportscholen open en is een bezoek aan het pretpark, zwembad, openluchtmuseum en buitenpodium mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen dan ook langer open: van 06.00 tot 20.00 uur.  Bibliotheken openen op 20 mei de deuren. Eerder stonden deze niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. 
 

Ziekenhuisopnames en pauzeknop

Vorige week werd de tweede stap aangekondigd voor 19 mei. Het kabinet sprak toen wel over een pauzeknop. Als het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet genoeg zou afnemen, kon deze knop worden ingedrukt. Het kabinet zou dan de tweede stap uitstellen. Dat blijkt nu niet nodig. Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames daalde met meer dan 20 procent ten opzichte van de piek op 20 en 21 april. 
 

Binnen sporten
Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

 
Buiten sporten in groepen
Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. 


Recreatie buiten
Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden open. Net als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter en bezoekers houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie binnen of een dierenverblijf binnen, blijven gesloten. Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het buitenterrein te bereiken.

 
Kunst- en cultuurbeoefening binnen
Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen gaan open. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziekles, dansles en toneelles kan volgen. Dit kan, net als bij sport, met maximaal twee personen plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte. Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen. Publiek is niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

 
Kunst en cultuur buiten
Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden zoals: maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand houden. Reservering is verplicht en kan voor maximaal 2 personen. Tenzij het gaat om kinderen of mensen uit eenzelfde huishouden. Een gezondheidscheck is ook verplicht.

Openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten gaan ook weer open. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor de buitenlocaties podiumkunsten die hierboven genoemd zijn.

 
Verhuurlocaties open
Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Dit betekent dat er bijvoorbeeld weer boten, kano’s en fietsen verhuurd worden.

 
Terrassen langer open
Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur. In de eerste stap in het openingsplan gingen terrassen al open van 12.00 tot 18.00 uur. Deze tijden zijn nu verruimd. Alle voorwaarden blijven gelden. Zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden.

Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
 

Contactberoepen
Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat ook de laatste categorie, de sekswerkers, de deuren weer mogen openen.
 

Vervolgstappen

Vandaag werd ook een nieuwe planning van het openingsplan vastgesteld. Hierin staat welke vervolgstappen het kabinet wanneer wil zetten, als de cijfers dit toelaten. De derde stap zal op z’n vroegst 9 juni gezet worden. Op 1 juni horen we of dit daadwerkelijk kan. 
 

Toegangstesten

Met toegangstesten kunnen (sport)evenementen, culturele instellingen en horeca eerder of voor meer mensen op verantwoorde wijze open. Bezoekers laten zich daarvoor eerst kosteloos testen bij een speciale teststraat. Vervolgens laten ze bij de ingang van bijvoorbeeld een theater een negatief testbewijs zien. 


Op dit moment bereiden 7 nieuwe testaanbieders zich voor om het testen voor toegang landelijk mogelijk te maken. Dat kan zodra het wetsvoorstel toegangstesten in werking treedt. De Tweede Kamer is al akkoord, de Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel naar verwachting 25 mei behandelen. 


Vanaf deze week worden een aantal nieuwe pilots georganiseerd, zodat de testaanbieders praktijkervaring opdoen en meteen goed van start kunnen als toegangstesten landelijk worden ingezet. Er zijn onder andere pilots met sportwedstrijden en een cultureel festival. 
 

Drukte en basisregels

Nu de samenleving stap voor stap verder open gaat, is het van groot belang dat we drukte vermijden. Is het ergens te druk? Kunt u geen 1,5 meter afstand houden? Ga dan weg. Ook is het belangrijk dat we ons aan de basisregels blijven houden. Ook wie al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. Atelier-kunstroute Bodegraven-Reeuwijk dit jaar definitief op zaterdag 18 en zondag 19 september

17-05-2021

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De atelier-kunstroute in Bodegraven-Reeuwijk wordt dit jaar definitief op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 gehouden. Veel kunstenaars openen in dat weekend vol trots hun deuren om aan de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk  te tonen wat zij in de afgelopen 2 jaar aan kunstwerken gemaakt hebben. 


 

VERLENGING INSCHRIJFTERMIJN
Omdat de datum van de Kunstroute 2 maal gewijzigd moest worden is er onder de kunstenaars wat onduidelijkheid ontstaan.  Daarom heeft de Kunstkring de inschrijftermijn voor deelname aan de Kunstroute verlengd tot 15 juni 2021. Kunstenaars die geen locatie hebben kunnen zich ook aanmelden op  www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl. Bij diverse kunstenaars wordt voor hen extra ruimte gecreëerd.

 

OVERZICHTSTENTOONSTELLING EN OPENING GROENE HARTHUYS

De start van de Kunstroute vindt plaats tijdens de opening van Het Groene HartHuys met een overzichts-tentoonstelling van alle deelnemende kunstenaars. Deze duo-tentoonstelling is ook te zien in het Evertshuis en duurt tot eind september.  In het Groene HartHuys in de Bouwsteeg te Bodegraven zijn naast de Kunstkring ook de Historische Vereniging en de Culturele Commissie gevestigd.
 

De verbouwing is reeds in volle gang. Veel vrijwilligers zijn hard in de weer maar de bouwmeester (0655321153) is nog op zoek naar een loodgieter en stukadoor. Veel bedrijven zijn ook enthousiast en sponsoren materialen.

 

ETALAGEKUNST EN MUZIEK TIJDENS KUNSTROUTE 

Om de Kunstroute te promoten stellen een aantal middenstanders uit onze kernen hun etalage ter beschikking voor een kunstobject. Ook etalages van leegstaande winkels zullen i.s.m. de BOV opgevrolijkt worden met kunst van lokale kunstenaars. Omdat het een speciaal jaar is wordt de Kunstroute op diverse plekken omlijst met muziek en zang van lokale groepen waarvan u op gezette tijden kunt genieten. 


Wilt u meer informatie hierover of deelnemen aan de Kunstroute dan kunt u een e-mail sturen naar  info@kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl

 Walter Vooys Dj/Producer trotste eigenaar van een nieuw house music label

17-05-2021

Van de redactie

Waarder - Walter Vooys Dj/Producer is sinds deze maand trotste eigenaar van een nieuw house music label genaamd ''True House Feelings Records''  (THF in het kort) Dit is een onderdeel van zijn True House Feelings band. THF houdt zich bezig met evenementen, youtube en artiesten te supporten. Sinds 5 jaar is Walter woonachtig in Waarder en staat hij al meer dan 15 jaar achter draaitafels op vele feesten en partijen. Tot aan de Corona was dit zijn wekelijkse kost. Daarnaast produceert hij ook al meer dan 10 jaar, en in de laatste 3 jaar heeft hij veel stappen gemaakt. O.a. twee tracks op het grote engelse label SImma Black getekend maar ook op Vamos Music, Tropical Velvet, Deep Fix Recordings en het Nederlandse Es Vedra van Maroy (Rotterdamse producer).


 

In de corona tijd heeft Walter een moeilijkere periode gehad doordat in een keer alle inkomsten weg viel. Maar nu was er wel tijd om na te denken wat hij wilde in de toekomst. En dit was eigenlijk al snel duidelijk een eigen label dat wilde hij altijd al hebben. En nu na maanden plannen en bedenken hoe dit eruit gaat zien heeft hij de knoop door gehakt en hier is dan nu echt de Tru House Feelings Records. Op 4 Juni 2021 zal de eerste e.p. gerealiseerd worden op alle digitale platforms. Deze E.p. gaat The Love heten en is van Walter zelf. The Love is een twee track E.p. met als ''A'' kant Love Is Fine dit is een heerlijke recht voor zijn raap underground houseplaat. 

 

De plaat is ontstaan op een druilige dag in november, Walter zat nog een beetje in de corona depressie en zat in zijn studio een beetje te pingelen met wat geluiden. Toen vond hij ergens de vocale, deze spraken hem heel erg aan. Het is een simpele tekst maar is wel wat hij net nodig had. Love Is FIne en dat is het gewoon wat liefde is, zo simpel kan het zijn. De tweede plaat op ''B'' kant is Love dit is een meer deep house plaat. Een dikke kick vette bassline en een heerlijke groovy synth riff die je meeneemt op reis. De reis gaat door het leven en de liefde want liefde is het antwoord op alle problemen. En zo ziet Walter het in het leven “als iedereen iets liever is en wat meer mee levender is dan krijgen we een mooiere wereld”.


True House Feelings staat voor transparantie en goede communicatie met zijn artiesten. Want in de muziekwereld, gebeuren te veel rare dingen. 
 

THF is op zoek naar producers die deep-, tech-, classic-, jackin- of tribal house maken. we hebben een goed team die wij verder bouwen en een mooie toekomst voor iedereen willen maken. Demo's? kunt u sturen naar  thfrdemo@hotmail.com

 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina