De laatste Alphense Talkshow – The Show Must Go On!

05-06-2019
Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Zaterdag 1 juni jl. vond de allerlaatste DAT (De Alphense Talkshow) plaats. De vrijwilligers van DAT pakken deze keer uit met een XXL show. Met 2 tafels met maar liefst 4 gasten, live muziek, zoals te doen gebruikelijk en een optreden van de oude en nieuwe stadsdichter. De show duurde dan ook van zo’n 2 uur. Parkvilla was voor de laatste keer de gastheer van de show. Op deze mooie zaterdag waren er toch zo’n 25 bezoekers op de show afgekomen. Speciale gast was onze burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw Liesbeth Spies. Die eerst alle, 7 (eigenlijk 8) onderwerpen aanhoorde, voordat zij als laatste aan bod kwam om haar verhaal te doen. De opzet deze keer was iets anders dan te doen gebruikelijk. Normaal gaan de gasten met elkaar in debat. Nu werd er op onderwerp uitgevraagd. Thema van deze laatste show was: The Show Must Go On! Dat betekende in de praktijk, terugblikken en vooruit kijken. Gasten aan tafel 1 waren: Marjanne Orbons-Meijerink, Ridder Ouddijk, Elleke Suitela en Willem Hassoldt. De presentatie van de show deze middag was in handen van Gerrit Willems en Ben Prins.
 

Ronde I. Centraal stond de vraag wat er concreet en in de praktijk gebeurd is op het gebied waar de gast de vorige keer voor in de show aanwezig was? Op veel gebieden blijkt de praktijk en het vinden van oplossingen weerbarstig en valt er nog steeds een hoop te doen. De belangrijkste uitkomsten op de deelonderwerpen zijn: - (Gehandicapten zorg): Er is op deelgebieden wel vooruitgang geboekt. Zo is het Thorbeckeplein nu aangepast en rolstoeltoegankelijker gemaakt. De toekomst van het sociaal domein verandert. Zo worden de 2 huidige raden (Cliënten Advies Raad en Inwoners Advies Raad) in Alphen hoogstwaarschijnlijk aan het einde van dit jaar opgeheven en zal er één nieuwe raad voor in de plaatst komen. Een raad met enkel leden die van alle onderwerpen in het sociaal domein verstand hebben. Dat lijkt een schier onmogelijke opgave te worden. Orbons-Meijerink pleit verder voor laagdrempelige voorzieningen voor de burgers van Alphen. - Kaja Puti: Elleke Suitela zegt: ‘Het gebouw komt er. Er komt een nieuw onderkomen voor de organisatie, dat toegankelijk wordt voor allerlei doelgroepen, het Biesterfeld terrein is daarvoor geschikt. Vooralsnog staat het reguliere Sama Sama festival gepland voor eind november. Wanneer het nieuwe gebouw gerealiseerd is, komt er een groots extra Sama Sama festival.’ - Ontsluiting Boskoop: Ridder Ouddijk geeft aan dat er ondanks veel vergaderen nog weinig concreets ten goede is gebeurd in Boskoop. Boskoop dreigt een museum te worden, in plaats van een dynamische kern. Veel bedrijven zijn moeilijk bereikbaar. Vervoer over water is geen optie. Zou ruilverkaveling een oplossing zijn wordt gesuggereerd vanuit het publiek? De oplossingen zijn geen echte oplossingen volgens Ouddijk, die zijn bedrijf zou verkopen maar dit nog steeds niet heeft gedaan. - Kunst en Cultuur: Willem Hassoldt (die een kleinschalige circus school runt) geeft in harde bewoordingen aan dat er eigenlijk nog maar weinig gebeurt is met de Werf. Hij moet het verhaal steeds opnieuw blijven vertellen zegt hij. Er wordt steeds naar nieuwe locaties en onderkomens gezocht, waarbij het steeds maar op niks uitloopt. Zijn pleidooi is een goede oefenruimte voor kunstenaars. Hij vraagt zich ondertussen af of creatieveling-en nog een toekomst hebben hier in Alphen aan den Rijn?

 

Dan is het tijd voor een poëtisch intermezzo met de oude stadsdichter: Kaj Elhorst en de nieuwe stadsdichter Martijn Deuze Zohlandt. Deuze Zohlandt introduceert de limerick en neemt het voltallige gemeentebestuur op de hak. Daarna is er live pauzemuziek verzorgd door de 4 koppige band Lightless.
Ronde II. De 4 tafelgasten zijn: Reinder Koornstra, Lyda de Jong, Gerard Harmes en burgemeester Liebesth Spies. – Eenzaamheid: Ouderen willen tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven, totdat het op een gegeven moment niet langer meer gaat. Ze, Lyda de Jong pleit voor meer geschikte onderkomens voor ouderen. Met ook een voorziening om elkaar te kunnen ontmoeten. Willems vraagt haar of er ook een verantwoordelijkheid bij de ouderen zelf ligt? Als het aan mevrouw De Jong had gelegen was ze in het verleden al naar Bodegraven verhuist, omdat het daar beter geregeld is dan in Alphen zegt ze. – Retail in Alphen: Door de afwezigheid van Machiel van der Schoot zat Reinder Koornstra in het panel. Hij ging in detail in op de winkelstand van Alphen aan den Rijn. Hij ziet een toekomst voor zich, waarbij fysieke winkels en webshop worden gecombineerd. Maar zo betoogt hij Alphen is geen unieke situatie. Wanneer de winkels in Alphen zich primair richten op de eigen bevolking is er een mooie toekomst voor zowel de winkels als horeca zegt Koornstra. – De HAP moet blijven: Omdat de situatie eigenlijk bij het oude is gebleven, de HAP is nog steeds grotendeels open is Harmes tevreden. De medicijnen moeten in de weekenden echter wel op een andere spoedpost gehaald worden. Harmes komt met nieuwe cijfers, die bij verschillende tellingen geregistreerd zijn. Harmes pleit op basis van deze nieuwe cijfers op het openhouden en zelfs voor het uitbreiden van de voorzieningen in Alphen. Voorzieningen dicht bij huis zijn belangrijk, zegt hij. Naast het openhouden van de HAP pleit hij dan ook voor het weer verstrekken van geneesmiddelen door de HAP in de weekenden en een uitbreiding van de poliklinische voorzieningen in het ziekenhuis, buiten kantooruren. - Reactie van burgemeester Liesbeth Spies op de verschillende deelonderwerpen: Wanneer ze goed heeft geluisterd naar de verschillende deelonderwerpen zou je er bijna depressief van kunnen worden, omdat sommige onderwerpen zo hardnekkig zijn en het volgens de specialisten lijkt alsof er in de afgelopen tijd maar weinig tot niets is gebeurd. Als reactie hierop somt burgemeester Spies een aantal onderwerpen op waarop weldegelijk vooruitgang is geboekt. Ze noemt het voortgezet onderwijs, nieuwbouw, duurzaamheid en een levendig en een fraai stadshart. Ook gaat ze in gesprek met Jeanette Bosgraaf over Alphen als regenbooggemeente. Bosgraaf geeft als extra 8e onderwerp aan wat de huidige stand van zaken is op het vlak van de voorzieningen voor die LHBT doelgroep. De burgemeester zegt toe om alle op- en aanmerkingen die ze vandaag heeft gehoord mee te nemen naar de eerstvolgende vergadering met het college van B&W. Tot slot bedankt de burgemeester de vrijwilligers van DAT voor de afgelopen 9 jaar waarin de show maandelijks heeft voorzien in een informatiebehoefte bij de Alphense bevolking.
Willems besluit met een samenvatting dat de praktijk weerbarstig is en besluit met de oneliner dat was dan DAT! Na afloop van de show wordt er nagepraat en geproost op de toekomst onder het genot van een drankje met alle aanwezigen.


Dank voor het volgen van De Alphense Talkshow in die afgelopen 9 jaar, uw aanwezigheid bij de shows en het volgen van DAT in de media.
Namens het team van DAT….


Gerrit Willems, Ben Prins, Richard Zijp, Tim Rombouts, Korsjan Punt, Ina de Jong, Nellie Kersbergen, Astrid Korevaar, Karen Langerak.
Bedankt!
 


terug naar het overzicht


Deel dit bericht op:

© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina