Gemeentenieuws week 48

26-11-2020
Van de redactie

Jongeren vloggen: zo hou ik corona uit de buurt!
In de afgelopen weken heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk jongeren op social media uitgedaagd met een video-challenge: laat in een video zien hoe jij in jouw eigen omgeving corona uit de buurt houdt. De challenge is inmiddels gesloten en de ingezonden video’s zijn beoordeeld op originaliteit en creativiteit. Als winnaar is uit de bus gekomen: Sanne Bitter uit Reeuwijk-Brug.
 

Met haar vlog https://www.youtube.com/watch?v=Ar6yrn838_k geeft zijn een uniek inkijkje in de wereld van één van onze jongeren mét een ijzersterke boodschap. Uit handen van burgemeester Van der Kamp ontving zij donderdagmiddag een iPhone 11. Van harte gefeliciteerd Sanne! Ook de inzet en het enthousiasme van de andere deelnemers aan de challenge willen wij belonen. Zij krijgen allemaal een waardebon thuisgestuurd. De video-challenge maakt deel uit van de lokale coronacampagne die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gestart in strijd tegen het coronavirus.
 


‘Samen voor Elkaar’ in strijd tegen eenzaamheid
Als mensen zich eenzaam voelen, zeker in deze coronatijd, is het fijn als er naar elkaar wordt omgekeken. ‘Samen voor Elkaar’ van Sam Welzijn wil persoonlijk contact stimuleren er organiseert daarom activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, alles coronaproof.  U kan zich aanmelden voor ‘Samen voor Elkaar’, dan wordt u soms verrast met een activiteit. Ook kunt u hier zelf aan meehelpen. Aanmelden kan telefonisch via 0172-614500, per e-mail info@samwelzijn.nl of door onderstaand strookje in te leveren bij één van de inleverpunten: Jumbo supermarkten, PLUS, Coop, Huis van Alles Driebruggen (buiten brievenbus), Dagwinkel Nieuwerbrug en St. Petrus en Paulus Kerk Reeuwijk-Dorp (buiten brievenbus).
 

Ik wil mij aanmelden voor ‘Samen voor Elkaar’
Naam:
Telefoonnummer:
Ik vind het prettig om meegenomen te worden in acties en activiteiten. Het lijkt mij fijn als het volgende wordt meegenomen in hetgeen wordt georganiseerd:
o Telefonisch contact
o Bezoekje aan huis
o Maaltijden delen
o Digitaal samenkomen
o Bibliotheek aan huis
o Samen bewegen (wandelen, fietsen)
o Verzoeknummers radio BR6
o Verzoek TV programma’s uit de oude doos BR6
o Anders, te weten:…..
 

Samen kijken wat in coronatijd wél kan voor bedrijven
De gemeente en Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) werken beleidsmatig al nauw samen zodat ‘ondernemers en bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen en daarmee de gemeente ook economisch gezond houden’, zoals omschreven in het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond. Jan Oostveen, voorzitter OPBR: “In coronatijd is de samenwerking heel praktisch van aard geworden. Het is nu samen ‘hands on’ om bedrijven waar mogelijk te helpen en dat gebeurt ook.” Wethouder Inge Nieuwenhuizen vult aan: “Als gemeente zitten we heel erg in houding van wat wél kan voor de ondernemers. Bijna alle individuele verzoeken van bedrijven hebben wij tot nu toe kunnen honoreren en ook in collectief verband helpen wij bedrijven. Eerder verleenden wij uitstel voor OZB-betalingen, werkten wij mee aan de verruiming van de terrassen en werd een nultarief voor de precariobelasting voor horecaondernemers met een terras vastgesteld. We stellen binnenkort aan de raad voor om dit laatste ook in 2021 voort te zetten.”
 

Jan Oostveen is zeer content hoe vanaf dag één van de coronacrisis OPBR Helpt in het leven werd geroepen, een initiatief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en lokale ondernemersverenigingen. Er werd een taskforce gevormd, met naast wethouder Inge Nieuwenhuizen en contactpersoon Jeroen Wichers namens de gemeente, een tiental afgevaardigden van ondernemers, winkeliers en zelfstandigen zonder personeel. De Taskforce ondersteunt ondernemers die gevestigd zijn in onze gemeente en richt zich op optimalisering van de informatievoorziening en bundeling van initiatieven. 

Terrassen als reddingsboei
Oostveen: “Op maandagochtend was de eerste bijeenkomst en op dinsdag hadden wij al diverse processen uitgewerkt en waren de websites online en gevuld met content over regelingen en maatregelen. Die informatie was belangrijk, want de coronacrisis zorgde bij het overgrote deel van de ondernemers direct voor een forse omzetdaling. In de weken erna volgde vanuit brancheorganisaties en belangenorganisaties ook ondersteuning, maar wij hadden de informatievoorziening direct op orde. Dat was zeker in de eerste weken van essentieel belang, zodat de ondernemers toegang hadden tot de overheidsregelingen. Daarnaast hebben we diverse eigen initiatieven ontwikkeld, zoals Koop Lokaal om de winkeliers direct te ondersteunen. Voorts heeft de gemeente gekeken wat zij kon doen. Toen begin juni de horeca weer open mocht, heeft de gemeente ruimte geschapen om terrassen te verruimen. Er werden vanuit de gemeente zelfs experts ingeschakeld om te kijken hoe je daarbij tenten zou kunnen inzetten. Die terrassen zijn op dat moment een reddingsboei voor veel horecaondernemers geweest.”

Verder nam de gemeente het besluit om ondernemers uitstel te verlenen om hun OZB voor 2020 te betalen; dat hielp qua liquiditeit op dat moment. Oostveen: “Ondernemers zijn niet blij dat ze voor 2021 meer OZB voor niet-woningen moeten betalen om bij te dragen aan het sluitend maken van de gemeentelijke begroting, maar we zijn toch opgelucht dat het tot 3,4% verhoging is beperkt.”
 

Individuele aanvragen gehonoreerd
Wethouder Inge Nieuwenhuizen vervolgt: “We denken continu mee over mogelijkheden van extra ondersteuning aan lokale ondernemers. Zo zijn er gesprekken over eventuele winterterrassen. Binnenkort vragen we aan de gemeenteraad een besluit over de precario op terrassen voor 2021. Met terugwerkende kracht is de precario voor terrassen op nul gezet voor 2020 en we stellen de raad nu voor om ook in 2021 dit tarief op nul te houden. Verder krijgen wij als gemeente veel individuele verzoeken van ondernemers die een creatieve oplossing hebben bedacht, zoals een drive-through of verkooppunt buiten. Als het binnen onze bevoegdheid past, willen wij daar graag aan meewerken. Bijna alle aanvragen hebben wij tot nu toe kunnen honoreren. Maar we kijken daarbij wel of het geen oneigenlijke concurrentie vormt voor bestaande ondernemers. En of de inwoners er geen overlast van ondervinden. Ik wil graag een compliment maken aan de inwoners. Ze hebben begrip voor de situatie van met name de horecaondernemers. We hebben bijvoorbeeld bijna geen klachten van omwonenden en inwoners ontvangen over de verruiming van de terrassen deze zomer. Je mag constateren dat dit best goed is gegaan. We moeten de ontwikkeling van het coronavirus afwachten voordat we over een terrasverruiming in 2021 gaan praten.”

Op dit moment praat de wethouder met ondernemers over het deurbeleid. Hoe houden winkeliers en het winkelend publiek zich aan de regels van de rijksoverheid, juist nu het richting feestdagen hopelijk extra druk wordt in de winkels?

Jan Oostveen hoopt dat de winkeliers de komende weken goede zaken kunnen doen: “We gaan in elk geval de actie Koop Lokaal voortzetten, met een meer permanent karakter, compleet met enkele nieuwe, leuke initiatieven.”


 

Vruchtbare samenwerking
Wethouder Nieuwenhuizen ervaart de samenwerking binnen de taskforce en OPBR Helpt als prettig én vruchtbaar. “Wij hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, maar we kunnen elkaar samen scherp houden in deze coronacrisis en samen stappen zetten om ondernemers te ondersteunen. We praten met alle sectoren, maar we kijken extra naar sectoren die zwaar worden getroffen, waaronder de horeca, bedrijven die in de evenementenbranche werken en ZZP’ers. Deze laatsten kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn.”

Het slotwoord is voor Jan Oostveen: “We krijgen veel feedback van ondernemers op de ondersteuning vanuit OPBR Helpt. Dat is van groot belang, want je wilt weten waar problemen van ondernemers liggen en welke regelingen en initiatieven wel of niet goed werken. Ik denk dat we binnen deze samenwerking veel van elkaar leren. Nogmaals, we moeten nu vooral voor de korte termijn ondernemers ondersteunen. Maar de praktische samenwerking kan ook voor de langere termijn tot oplossingen leiden. Zo kijken we momenteel of ondernemers die even wat minder werk voor hun medewerkers hebben, die medewerkers willen uitlenen aan bedrijven die nu handen tekort komen. Dat is best lastig, gelet op allerlei cao-afspraken, maar zo kunnen bedrijven elkaar helpen. Maar het is nu vooral hands on om in de samenwerking van gemeente en bedrijfsleven de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk te ondersteunen. Veel van deze bedrijven hebben de broekriem moeten aanhalen. We willen zorgen dat ze tijdens deze coronacrisis voldoende lucht krijgen, zodat ze straks weer kunnen opbloeien. Dat is voor heel Bodegraven-Reeuwijk van essentieel belang.”Verhoeff-Rollmanschool: School op Seef
Vorige week is het School op Seef-certificaat uitgereikt aan de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven. Een onafhankelijke adviseur van de commissie School op Seef heeft eerder de school bezocht en bekeken of er aan alle voorwaarden voldaan wordt. Dat resultaat was positief, en nu mocht wethouder Nieuwenhuizen het verkeersveiligheidslabel, dat drie jaar geldig is, overhandigen.
De Verhoeff-Rollmanschool is getoetst op de vier pijlers van het programma:
• theoretische en praktische verkeerseducatie, waaronder fietslessen voor de kinderen
• een structurele en planmatige organisatie
• communicatie met ouders
• een veilige schoolomgeving en ‘school-thuis’ routes.


De Bodegraafse school scoorde maximaal. Daar mogen kinderen, team en ouders trots op zijn. Ze haalden 21 van de 21 punten en bewijzen zo nog steeds een verkeersveilige school te zijn. Sinds 2014 is het maar liefst de derde achtereenvolgende keer dat de Verhoeff-Rollmanschool het verkeersveiligheidslabel krijgt.
 


Verder met de Regionale Energie Strategie
Denk en praat mee over windmolens en zonnepanelen!
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk roept alle inwoners op om mee te denken en te praten over het opwekken van duurzame energie in de regio Midden-Holland. Dit kan op twee manieren: via een vragenlijst en via een online (digitale) bijeenkomst op 8 december. De resultaten van de vragenlijst en de bijeenkomst worden gebruikt in het regionale energieplan: de Regionale Energie Strategie (RES).


Waar kunnen we windmolens en zonnepanelen het beste neerzetten in onze regio? Dat is één van de vragen die de gemeenten en de provincie nu stellen aan alle inwoners van de regio via de vragenlijst. Ook zijn er vragen over wat u als inwoner zelf zou willen doen: meepraten, zelf zonnepanelen op het dak leggen of mede-eigenaar worden van bijvoorbeeld een windpark. De vragenlijst is in te vullen tot en met 18 december op de website van RES Midden Holland (https://resmiddenholland.nl/#denk-mee)
Online bijeenkomst: ‘Kansentafel’ Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 8 december van 19.00 tot 21.00 uur gaan we met u in gesprek over mogelijke locaties voor het opwekken van schone energie en waarom u bepaalde locaties wel of niet geschikt vindt. Wilt u hierover meepraten? Meld u dan aan via de link naar de kansentafels: https://resmiddenholland.nl/kansentafels/. Na aanmelding ontvangt u op tijd een link naar de online bijeenkomst.

Alle reacties en ideeën van inwoners worden naast die van bestuurders, raadsleden, maatschappelijke organisaties en waterschappen gelegd. Op basis daarvan wordt het plan gemaakt: de RES 1.0. Dat plan delen we in het nieuwe jaar weer met u, zodat u kunt zeggen wat u daarvan vindt.Wat is de Regionale Energie Strategie (RES) ook alweer?
Nederland stapt over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt. Dat staat in de regio Midden Holland gelijk aan 67 windmolens of 544 hectare aan zonnepanelen. In 30 regio’s wordt hiervoor een plan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee.Meer informatie over de RES vindt u op de website van RES Midden Holland (https://resmiddenholland.nl).
 


terug naar het overzicht


Deel dit bericht op:

© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina