Nieuws


Een nieuwe Woonvisie voor Bodegraven-Reeuwijk


13-10-2015


bron: Van de redactie

 Bodegraven-Reeuwijk - Op maandag 12 oktober 2015 rolde het concept van de allereerste woonvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van de pers. De Woonvisie Bodegraven-Reeuwijk 2015-2020 is een uitwerking van de afspraak in het Coalitieakkoord en vormt de basis voor het woonbeleid in de gemeente, voor de regionale afstemming van het woonbeleid en prestatieafspraken met de woningcorporaties.


Afspraken Coalitieakkoord
In het Coalitieakkoord 2014-2018 Verbindend Besturen is afgesproken om een woonvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op te stellen en uiterlijk begin 2016 nieuwe prestatieafspraken te maken met de corporaties.


Vier pijlers woonbeleid
De woonvisie legt het woonbeleid van de gemeente vast voor de periode 2015 tot 2020. De hoofddoelstelling van het woonbeleid is: goed wonen voor alle doelgroepen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze doelstelling is uitgewerkt in vier pijlers:
1) Vitale dorpen en wijken: kwaliteitsverbetering, leefbaarheid en doekracht van bewoners.
2) Wonen met zorg en welzijn: aanpak voor een levensloopvriendelijke gemeente, waar mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
3) Duurzaamheid: klimaatneutraal in 2035, verduurzamingsopgave en verduurzamen nieuwe en bestaande woningen.
4) Beschikbaarheid en betaalbaarheid: goed wonen voor iedereen mogelijk maken door uitbreiding van de bestaande woningvoorraad, betere verdeling van de woningen en voldoende betaalbare woningen.Wethouder Dirk-Jan Knol is blij met de concept woonvisie: “Dankzij goede en intensieve samenwerking ligt er een uitgebalanceerde woonvisie klaar, die de basis vormt voor de woningbouwprogrammering en de invulling daarvan in de komende 10 jaar. Hiermee kunnen we concreet en toekomstgericht inspelen op de veranderende vragen en behoeften uit de samenleving, de beweging in de woningmarkt en de nieuwe rol van woningcorporaties.”


Betere aansluiting vraag en aanbod
Uit de analyse van de pijlers blijkt dat vraag en aanbod niet altijd op elkaar aansluiten. In de woonvisie is aangegeven hoe er door aanpassing van de bestaande woningvoorraad en het nieuwbouwprogramma een betere afstemming van vraag en aanbod kan worden gerealiseerd. De woonvisie mondt uit in een actieprogramma met vervolgactiviteiten. De woonvisie is vertaald in een uitvoeringsagenda om ook praktisch met de visie aan de gang te gaan: niet alleen woorden, maar ook daden.


Ambitie
De ambitie is om wonen in de gemeente nog aantrekkelijker te maken. Wonen in vitale dorpen en wijken, waar zorg en welzijn dichtbij zijn, in woningen die duurzaam en energiezuinig zijn, maar wel betaalbaar.


Partijen zorgen samen voor ontwikkeling en uitvoering lokaal woonbeleid
Verschillende partijen werken nauw samen voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal woonbeleid. Naast de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de corporaties en de huurdersverenigingen zijn dit bewoners, ontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars, zorg- en welzijnaanbieders en belangenorganisaties. In de afgelopen periode is een goede samenwerking met alle partijen ontstaan. Het beleid is erop gericht deze goede samenwerking op zowel regionaal als lokaal niveau te continueren.Winkel BROOD&KO in Gouda bekroond met 5 sterren in winkelbeoordeling Echte Bakkersgilde


13-10-2015


bron: BROOD&KO

 


 

Gouda/Bodegraven – Bakker Ko van Daalen uit Bodegraven, kan zijn geluk niet op want zijn winkel BROOD&KO in Gouda heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke winkelbeoordeling van het Echte Bakkersgilde. De winkel van Ko van Daalen werd door mystery shoppers van de onafhankelijke organisatie Mystery Review als “uitmuntend” beoordeeld en behaalde 5 sterren.Perfecte productpresentatie
Alle winkels van De Echte Bakkers zijn de afgelopen periode onaangekondigd bezocht door een onafhankelijke inspecteur en beoordeeld op eenentwintig punten verdeeld over zes categorieën. Belangrijke onderdelen zijn de productpresentatie, de verkoopkracht en de uitstraling van de winkel. Dit jaar werd voor het eerst ook de beleving in de winkel beschreven in het rapport. De winkel van bakkerij BROOD&KO aan de Lange Tiendeweg in Gouda scoorde in het totaal hoger dan 95% en behaalde daarmee de 5 sterren.

 

Race om de Gouden Schieter
Deze winkelbeoordeling maakt deel uit van de wedstrijd om de Gouden Schieter die ieder jaar onder de Echte Bakkers gehouden wordt. Naast de winkelbeoordeling telt hiervoor ook de productkwaliteit in belangrijke mate mee voor deze titel.


Teamprestatie
Een winkelbeoordeling van 5 sterren kan alleen maar gehaald worden als alles precies klopt. Naast de aantrekkelijke presentatie van de producten en de uitstraling van de winkel, wordt ook gekeken of de verlichting in orde is en of alle communicatie in de winkel duidelijk is. Om dit allemaal voor elkaar te hebben en te houden is de inzet van het hele team winkelmedewerkers onmisbaar.
Ko van Daalen: “Ik heb een groep medewerkers die zich heel goed inzetten. Dat we nu deze vijf sterren hebben verdiend is dan ook aan het team te danken.”
Ook de bakkers verdienen natuurlijk een compliment, want zonder de verse en mooie producten die iedere ochtend vroeg uit de bakkerij komen is de winkel helemaal niet te beoordelen.


Kwaliteit verhogen
BROOD&KO is aangesloten bij het Echte Bakkersgilde. Dit Gilde heeft kwaliteit van producten en de winkel hoog in het vaandel staan. De verplichte productkeuringen, extra competities en deze winkelbeoordeling hebben als doel de kwaliteit te verhogen. Echte Bakkers ontvangen ook altijd rapporten met tips om zichzelf te kunnen verbeteren.
 


De winkels van BROOD&KO zijn te vinden in de:
Pr. Hendrikstraat en de Vromade 25 in Bodegraven.
Miereakker 16  Reeuwijk.
Pieter Doelmanstraat 2A  Alphen aan den Rijn.
Lange Tiendeweg 18  Gouda.
Molenvlietbrink 10  Woerden.

Zie ook: www.broodenko.nl
 ‘Ik leer leren’ training van 3maalleren


13-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven - Gabriëlle Schaap, start op 30 oktober op de Duitslandweg 7 in Bodegraven de “Ik leer leren” training. Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel kinderen leren hoe te leren. Want leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en ‘goed in je vel zitten’ minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.


De training is geschikt voor kinderen van groep 8 ter voorbereiding op de middelbare school, brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat en jongeren in het voortgezet onderwijs die op een of andere manier vastlopen.


De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Samen ontdekken de kinderen met de gecertificeerde ‘Ik leer leren’ trainer hun persoonlijke leerstrategie. 


Vragen of meer informatie? Mail: 3maalleren@gmail.com
Ervaringen van een deelnemer: “Ik heb nu hogere cijfers en weet beter wat ik allemaal kan. Doordat ik nu goed kan plannen ben ik niet meer zo gestrest en heb ik tijd over voor andere dingen.”
Kijk voor meer informatie op www.3maalleren.nl of www.ikleerleren.nl
 

ProgrammaInformatieavond bestemmingsplan Reeuwijkse Hout


13-10-2015


bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 

 

Bodegraven-Reeuwijk - Op donderdagavond 15 oktober 2015 wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur een (inloop) informatieavond georganiseerd over het bestemmingsplan Reeuwijkse Hout. De informatieavond vindt plaats in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Bodegraven, Raadhuisplein 1.

Tijdens deze avond kunt u het voorontwerpbestemmingsplan bekijken en vragen stellen. Tevens kunt u dan reageren door een inspraakformulier in te vullen.
 

Zie ook: Bestemmingsplan Reeuwijkse Hout


 

 KUBUS opent vestiging voor subsidieadvies


13-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven/Elst - Coöperatie KUBUS blijft flink doorgroeien in Nederland. De coöperatie waarin administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs (specialisten) met elkaar samenwerken, heeft onlangs in Elst een vestiging voor subsidieadvies geopend. Subsidies zijn er in alle soorten en maten, maar om de weg te vinden in het woud van subsidiemogelijkheden voor bedrijven is de ondersteuning van een expert onontbeerlijk. Met de uitbreiding naar dit nieuwe specialisme kan KUBUS haar klanten nog beter voorzien van financiële voordelen.


Een subsidietraject begint doorgaans met een scan, waarbij het gehele bedrijf wordt bekeken en de ondernemer met zijn plannen centraal staat. Vervolgens gaat de adviseur aan de slag en onderzoekt waar de mogelijkheden voor subsidies liggen. Dit kan op allerlei gebieden zijn, van technologie en innovatie tot investeringen, internationalisatie en werkgelegenheid. Ook de ontwikkeling van software komt vaak in aanmerking voor subsidie. Subsidieverstrekkers zijn op allerlei niveaus te vinden. Veel gemeenten hebben hun eigen subsidiebeleid, maar ook bij de provincies is vaak veel te halen. De meeste subsidies worden echter landelijk beheerd en de laatste jaren zijn ook de Europese subsidiepotten steeds toegankelijker geworden, zeker voor het MKB.


Nadat de KUBUS-adviseur de subsidiemogelijkheden in kaart heeft gebracht, wordt in overleg besloten voor welke regelingen een aanvraag wordt ingediend. Belangrijke aspecten hierbij zijn: het inschatten van de slaagkans, de tijdsinvestering en de beslistermijn. In veel gevallen verhoogt een vooroverleg met de beoordelaar de slaagkans sterk. Bij het opstellen van de subsidieaanvraag komt de specifieke expertise van de KUBUS-expert naar boven: hij weet wat belangrijk is bij de omschrijving van de projecten, weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, kent de valkuilen en heeft de juiste ervaring om een subsidieaanvraag in te dienen met een hoge kans op toekenning. Na toestemming van de opdrachtgever wordt de subsidieaanvraag vervolgens ingediend.


 Na toekenning van de subsidie blijft de KUBUS-adviseur proactief het project begeleiden en zorgt onder andere voor de communicatie en rapportages, tot het gehele subsidiebedrag is uitbetaald. Kortom: uw KUBUS subsidieadviseur begeleidt het gehele traject van begin tot eind. De KUBUS-aanpak kenmerkt zich door pro-activiteit, maatwerk, professionaliteit en het “ontzorgen” van de ondernemer. U kunt dan weer voor 100% met uw onderneming bezig zijn. 
 

Wulfred Beijeman is de Kubus-adviseur van Bodegraven.
Adres is Van Tolstraat 6, 2411 BR Bodegraven. Telefoon: 0172-619563
 ZATERDAGAVOND 24 OKTOBER OM 20:00 UUR IN DE NOVA BIOSCOOP “OBER” EEN FILM VAN ALEX VAN WARMERDAM


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven - Edgar werkt als ober in een matig lopend restaurant met een groot aquarium. Zijn vrouw is chronisch ziek, hij heeft bijzonder veel last van zijn buren, zijn vriendin doet vaak behoorlijk moeilijk en op het werk wordt hij door zijn klanten als vuil behandeld.
 


Op een gegeven moment is Edgar zijn leven spuugzat en besluit maatregelen te treffen. Hij gaat verhaal halen bij Herman, de scenarioschrijver van zijn leven. Graag reserveren via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of telefoon. 

 


 

 Gevangenis tijdelijk dicht en wordt noodopvang voor maximaal 1.140 asielzoekers


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - Het aantal vluchtelingen neemt toe. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt daarom extra maatregelen om vluchtelingen te huisvesten.
 

Het COA heeft aan de gemeente Alphen aan den Rijn het verzoek gedaan om medewerking te verlenen aan het in gebruik nemen van de gevangenis aan de Eikenlaan voor noodopvang. De noodopvang is voor maximaal 1.140 asielzoekers voor een termijn van maximaal een half jaar. De omwonenden en de bedrijven in de omgeving zijn vandaag (13 oktober 2015) per brief geïnformeerd.


Het college heeft hier positief op gereageerd en vraagt donderdag 15 oktober 2015 aan de gemeenteraad om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA en zich daarover uit te spreken.
 

In combinatie met dit verzoek heeft het COA laten weten geen gebruik te zullen maken van Rijnzate voor de opvang van asielzoekers. Dit betekent dat Rijnzate definitief vervalt als locatie voor opvang van vluchtelingen. Ook de bewoners in de omgeving van gebouw Rijnzate hebben een brief ontvangen. De noodopvang in de Penitentiaire Inrichting zal op korte termijn starten. Voor die tijd worden alle 400 gedetineerde van de gevangenis overgeplaatst naar een andere gevangenis. Het gebouw wordt eerst helemaal vrij gemaakt en daarna start de noodopvang voor asielzoekers.


Donderdag 15 oktober inloopbijeenkomst
De gemeente kan zich voorstellen dat deze informatie veel vragen oproept bij de directe omgeving van de Penitentiaire Inrichting. Daarom is er een inloopbijeenkomst op donderdag 15 oktober tussen 17.00 en 18.30 uur in het gemeentehuis Alphen aan den Rijn. Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van het COA, de Penitentiaire Inrichting, de politie en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.
 

 FNV: Actie voor baanbehoud Stichting Sportspectrum


13-10-2015


bron: Van de redactie

 


Alphen aan den Rijn - Medewerkers van Stichting Sportspectrum in Alphen aan den Rijn voeren donderdagavond, 15 oktober, actie voor behoud van hun baan. 106 medewerkers van deze stichting dreigen, door het stoppen van de subsidie, per 1 januari 2016 op straat te komen staan. Samen met FNV Publiek Belang organiseren de medewerkers van Sportspectrum voor de deur van het stadhuis, een ‘beweegplein’. Op dit ‘beweegplein’ laten zij aan de burgemeester en fractievoorzitters zien wat voor werk zij doen en hoe belangrijk dit werk is.
 

Datum: donderdag 15 oktober
Tijdstip: 18.00 – 19.45 uur (voor raadsvergadering)
Locatie: Stadhuisplein 1, 2405 SH, Alphen aan den Rijn
 

Op het ‘beweegplein’ presenteren de verschillende onderdelen van Stichting Sportspectrum en de verschillende mensen, waarvoor ontslag dreigt, zich aan de burgemeester en fractievoorzitters van Alphen aan den Rijn. Ook vindt er een rondetafelgesprek plaats tussen de burgemeester en verschillende medewerkers van Sportspectrum.
 

FNV-bestuurder Hanan Yagoubi zegt over het dreigende gedwongen massale ontslag: ‘De gemeente Alphen aan de Rijn overziet als opdrachtgever de consequenties niet en handelt veel te snel. Er is te veel onduidelijkheid om nu al ontslag aan te vragen voor ruim honderd mensen. Dit vindt de FNV onacceptabel en dat laten we de burgemeester en fractievoorzitters zien!’
 

Stichting Sportspectrum beheert en exploiteert sport- en vrijetijdsaccommodaties in Alphen aan den Rijn. Sportspectrum organiseert allerlei beweegactiviteiten, gericht op de stimulering van deelname in het belang van de gezondheid, om te ontspannen en om plezier te beleven. Ook organiseert Sportcentrum de zwemlessen in zwembaden De Hoorn en AquaRijn.
 SCHILDERIJ EDDY ZOËY EN BURGEMEESTER MOLKENBOER BRENGT 150 EURO OP VOOR VLUCHTELINGEN


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Woerden – De Woerdense Linda Koers is de gelukkige nieuwe eigenares van het schilderij dat Eddy Zoëy en burgemeester Victor Molkenboer maakten bij de opening van Eddy’s expositie. De opbrengst is geschonken aan Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, één van de organisaties die de gemeente ondersteunde bij de opvang van vluchtelingen in Snellerpoort. 

Het doekje van 40 x 50 cm werd op 24 september jl. bij Galerie Van Slagmaat op initiatief van de burgemeester gemaakt met acrylverf en wel met de techniek ‘drippings’. De burgemeester werkte in zwart, Eddy in blauw en het werk werd daarna door beide heren gesigneerd in wit. Het plezier spatte van het doek af! Om het reliëf van de drippings te behouden is het doek liggend gedroogd.
 

Galeriehoudster Mariëtte van Slagmaat, zie zelf twee shifts draaide als vrijwilligster in Snellerpoort, nam het initiatief voor de veiling. Samen met Eddy Zoëy en burgemeester Molkenboer is het doel van de veiling vastgesteld.
 

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart zet zich in voor vluchtelingen in de gemeenten Woerden en Oudewater. Donaties zijn welkom: Noodfonds Vluchtelingen Regio Woerden NL 42 INGB 000 59 65 734.
 


Vertrek vluchtelingen uit Woerden


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Woerden - Naar verwachting vertrekken de vluchtelingen, die sinds afgelopen woensdag in de crisisnoodopvang in Woerden zitten, vanmiddag naar een nieuwe opvanglocatie in Veenhuizen. Dit is een locatie van het COA. Zij vertrekken naar verwachting rond 15.00 uur vanaf locatie Snellerpoort.
 

Een deel van de vluchtelingen gaat al eerder vanmiddag voor identificatie naar Leusden en vertrekt van daaruit rechtstreeks naar Veenhuizen.
 

 


Verdachten van poging diefstal fiets aangehouden


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 


Boskoop - De politie heeft dinsdag 13 oktober om 02.00 uur een 18-jarige vrouw uit Den Haag en een 22-jarige man aangehouden op verdenking van poging diefstal van een fiets.
 

De politie kreeg een melding dat op de Parklaan bij het station een man en een vrouw bezig waren fietsen in te laden in een personenauto. Bij de auto werden de man en vrouw aangesproken. De vrouw verklaarde dat zij de fietsen enkele dagen geleden hadden gekocht. In de auto werden twee gedemonteerde fietsen en gereedschap aangetroffen. De man en vrouw hadden geen fietssleutels. Vanwege de omstandigheden werden de twee aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

 


Feestelijke afsluiting wandelreeks 1815


13-10-2015


bron: Van de redactie

 


“15 oktober wandelen langs de Waterlinie”
Haastrecht - Komende donderdag 15 oktober is voorlopig de laatste van een aantal maandelijkse wandelingen 1815 tussen Vlist en Haastrecht. De start is met een lunch bij Café De Vlist. Daar tegenover liggen nl. de Franse Kade en de Koeneschans. Deze overblijfselen van de Oude Hollandse Waterlinie zijn enkele van de onderwerpen tijdens de 7 km lange wandeling. Aanmelden hiervoor kan nog.
 
Voormalig polderdichter Krimpenerwaard Corie Grootendorst loopt dit keer ook mee en draagt op bijzondere locaties enkele van haar gedichten voor. De wandelgroep bezoekt onderweg de beste boerenkaasmaker - kaasboerderij Vlist - van Nederland, de Boezemmolen en het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht. De wandeling tot half 5 gaat ook door het vogelrijke waterbergingsgebied Hooge Boezem en langs het Ooievaarsbuitenstation Het Doove Gat.


1815
Dit getal verwijst naar 200 jaar geleden, toen de Oude militaire Waterlinie naar de meer oostelijke Nieuwe verdedigingslinie werd verlegd. Water was eeuwen geleden hét wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden. Watergids Marina Perdijk vertelt de wandelaars over het vroegere inundatiegebied van deze linie. Ook staat ze stil bij het hoe en waarom van hedendaagse waterkunstwerken, waardoor we onder de zeespiegel kunnen blijven wonen en werken.
De wandelaars verzamelen om half 12 bij de bushalte in het centrum van Haastrecht.


Voor meer informatie, zie www.gemaalhaastrecht.nl/arrangementen. Aanmelden kan nog via E ll.merla@planet.nl of T 06 3001 3037.
 


Duizenden euro's schade na inbraak bij So What!


13-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Gouda - In de nacht van zondag op maandag hebben drie mannen bij Stichting en Sociëteit So What! ingebroken. Naast het feit dat er een spoor van vernieling is achtergelaten, is de muntenautomaat met cash van de muur afgetrokken en meegenomen.


De inbrekers hebben een gat in het dak gemaakt, maar besloten uiteindelijk de voordeur te forceren. Uiteindelijk verlieten ze met de muntenautomaat achterop de fiets, So What! richting de Raam. De vrijwilligers van So What! zijn er verdrietig onder en hopen dat de daders snel gevonden worden. Het poppodium heeft flink wat schade opgelopen. Het dak is kapot, de deur ligt aan diggelen, de muntenautomaat is weg, er is een camera kapot en de buitenlamp doet het niet meer. So What! werd gelukkig aan alle kanten bijgestaan en het dak en de voordeur werden snel gerepareerd.


Heeft u in de nacht van zondag op maandag drie mannen met een fiets en een muntenmachine zien lopen? Neem dan contact op met de politie.
 

 


10 jarig bestaan Trimsalon Perro Bodegraven


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 


Bodegraven – Op 15 November 2005 begon William Heij, na een gedegen opleiding zijn eigen Trimsalon Perro aan de Vossestaart in Bodegraven. De tijd is omgevlogen, en nu.....10 jaar later is het tijd voor een feestje voor baasje en hond.
 

Foto: Digitale Bodegraafse Krant


Vanaf 15 oktober tot eind van dit jaar, mag iedereen een ei uit de schaal halen. In het ei zitten leuke prijzen, veelal een korting op de trimbehandeling, of zelfs de hele behandeling GRATIS.
 

Ook zijn er verzorgins produkten te winnen, shampoo, borstels of leuke speeltjes.
Verder krijgt iedere hond een leuke attentie.... ze lopen er dan keurig bij tijdens de feestmaand. De aktie geldt alleen bij een complete trimbehandeling, en is voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Dus feest met de salon mee, en maak een afspraak bij Trimsalon Perro. Telefoon 0172-619622
Zie ook: www.trimsalonperro.nl
 

 


Jeugd BBS op clinic in Almere


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven/Almere - Op zondag 11 oktober heeft de jeugd van BBS een bezoek gebracht aan Yonex Dutch open badminton finals in Almere. De Yonex Dutch Open is het enige Grand Prix-toernooi, dat Nederland kent. Het evenement heeft een zeer lange traditie in de internationale badmintonwereld. Het is wijd en zijd bekend. Het maakt deel uit van het circuit van de Badminton World Federation. Er doen spelers mee uit de meeste toplanden. Vooral Europa en Azië zijn meestal sterk vertegenwoordigd. En natuurlijk zijn jaarlijks de Nederlandse toppers van de partij.De dag begon voor de jeugd met een badminton clinic van twee spelers van de nationale selectie.
De spelers hadden een heel persoonlijke benadering met veel techniek en snelheid met veel enthousiasme gebracht. De kinderen hadden er erg veel plezier aan. Na de clinic was het tijd om naar de finale wedstrijden van de Dutch Open te kijken in het Topsportcentrum te Almere waaronder de wedstrijd van Eefje Muskens en Selena Piek.
 


Groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners Bodegraven-Reeuwijk van start


12-10-2015


bron: Van de redactie

 Bodegraven-Reeuwijk - Op vrijdag 9 oktober 2015, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, werd tijdens een energiemarkt in Reeuwijk de start gegeven voor de groepsaankoop zonnepanelen ‘SamenZonneEnergie’. Vanaf maandag 12 oktober kunnen inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zich vrijblijvend inschrijven als deelnemer van de groepsaankoop. Na een veiling onder gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers ontvangen alle geïnteresseerden een aanbod op maat.


Regionale samenwerking
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start de groepsaankoop met 14 andere Zuid-Hollandse gemeenten in samenwerking met het onafhankelijke consumentencollectief iChoosr. Dit is alweer de vijfde groepsaankoop van SamenZonneEnergie in de provincie Zuid-Holland.


Zuid-Holland al 50.000 panelen rijker door groepsaankoop

Foto: Digitale Bodegraafse Krant
 

In de provincie Zuid-Holland hebben inmiddels 4.600 huishoudens meer dan 50.000 zonnepanelen aangeschaft via SamenZonneEnergie. De verklaring voor het succes van SamenZonneEnergie is volgens Kirsten Kremer, projectmanager van SamenZonneEnergie, te vinden in de voordelen die je kunt behalen met een groep. “Samen kun je de beste prijs-kwaliteitverhouding bedingen. SamenZonneEnergie doet daarnaast al het complexe uitzoekwerk en informeert deelnemers tijdens de actie uitgebreid over zonne-energie en persoonlijke mogelijkheden”, aldus Kremer.


Vrijblijvend inschrijven
Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de groepsaankoop door zich uiterlijk 11 november 2015 vrijblijvend in te schrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 12 november organiseert SamenZonneEnergie een veiling onder zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en doet de deelnemers een persoonlijk aanbod. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunt deze actie, maar ook initiatieven van lokale aanbieders, van harte. Adressen van lokale aanbieders staan op www.duurzaambouwloket.nl.


Als een deelnemer besluit om het aanbod te accepteren, dan wordt er een volledig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt de nieuwe eigenaar van het zonnepanelensysteem direct zelf zonne-energie op. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet via SamenZonneEnergie dus een stap naar een duurzamere omgeving.
 


Stichting Streekfestival 15 jaar!


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven - Reden genoeg om dit heugelijke feit flink te vieren, en dat gaan we doen op zaterdag 7 november met het Streekfestival en op zondagmiddag 8 november met een speciaal Triple Concert verzorgt door de Koninklijke Harmonie “Pieter Aafjes” , het fanfare orkest van Muziekvereniging DSS Aarlanderveen en Brassband “Amsterdam Brass”
 


 

Historie
In 1995 is een aantal liefhebbers van harmonie- en fanfaremuziek gestart met het organiseren van een festival voor muziekverenigingen in en om het Groene Hart. Dit bleek een schot in de roos en al snel werd het idee geboren dit festival jaarlijks te gaan organiseren. Al doende heeft het Streekfestival in het Groene Hart en inmiddels ver daar buiten inmiddels enige naam gekregen als ontmoetingspunt voor Harmonie-, Fanfare-, Brassbands-, en slagwerkgroepen.
 

Stichting Streekfestival
Omdat de organisatie van het festival steeds meer tijd en aandacht ging vergen is in het jaar 2000 bij het opzetten van het zesde festival de organisatie ondergebracht in een stichting. Doelstelling van Stichting Streekfestival is “Het bevorderen van de muziekbeleving en de muziekbeoefening van en door muzikanten met name van harmonie-, fanfareorkesten en brassbands met daarnaast het bevorderen van onderlinge contacten tussen de muziek beoefenaren”. Dit doel tracht de stichting te bereiken door onder andere het organiseren van een jaarlijks evenement. 

Streekfestival 7 november 2015
Op zaterdag 7 november 2015 gaat het Streekfestival haar twintigste editie beleven. Juryleden voor deze jubileum editie zijn de heren Jacob Slagter en Alex Schillings De locatie van het Streekfestival 2015: de theaterzaal Evertshuis, locatie: “Bij Everts”Julianastraat 4, Bodegraven. Start festival 9:30 het laatste orkest zal rond 22:00 het podium betreden. Toegangsprijs voor de hele dag 3,- euro kaartjes te verkrijgen bij de ingang van de theaterzaal
 

Deelnemende muziekverenigingen Streekfestival 2015:
Fanfare Excelsior Bunschoten-Spakenburg, Fanfare Wilhelmina Zwammerdam, Fanfare Flora Aalsmeer, Harmonie Sursum Corda Aalsmeer, Slagwerkgroep Crescendo Alphen ad Rijn Fanfare K.E.S.F.O. Nieuw Leven Vianen, Harmonie Prinses Irene Huizen, Hamonie Excelsior Hoofddorp, Excelsior ’64 Ammerstol Liefde voor Harmonie Roelofarendsveen, Harmonie Sint Carolus Montfoort, Fanfare Concordia uit Bergschenhoek, Fanfare Euphonia Meerkerk, Fanfare Symphonia Hoogblokland

Voor meer info zie: www.streekfestival.nl en www.evertshuis.nl

Zondagmiddag 8 november Streekfestival Jubileum Triple Concert

 


Life Line Gospel Choir na 5 jaar wegens groot succes terug met een BLACK GOSPEL WORKSHOP


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Reeuwijk - Life Line Gospel Choir geeft een Black Gospel workshop in Reeuwijk. Achttien jaar geleden is Life Line Gospel Choir, onder leiding van Edith Casteleyn, ontstaan vanuit een workshop in Katwijk. Life Line Gospel Choir is vanaf september in Reeuwijk gevestigd en deze workshop is een feestelijke start.

Dit najaar organiseert Life Line Gospel Choir dan ook een driedaagse workshop in Reeuwijk voor iedereen tussen de 16 en 55 jaar die graag zingt.
 

De repetities zijn op woensdag 4 en donderdag 5 november van 19.30 uur tot 22.00 uur. Dan worden er onder begeleiding van dirigent Edith Casteleyn een aantal Black Gospel songs ingestudeerd.
Zaterdagmiddag 7 november van 13.30 uur tot 17.00 uur is de generale repetitie voor het swingende concert dat dezelfde avond zal plaatsvinden in “De Ark”, aanvang 19.30 u.

De kosten van deelname zijn € 35,00
 

Zin om mee te doen?
Geef je op vòòr 24 oktober 2015 door een bericht te sturen naar lifelinegospelchoir@yahoo.com

Repetities vinden plaats bij “Kaars Koffie”, Pascalstraat 13 in Reeuwijk. Generale repetitie en het concert in kerkgebouw “De Ark” ’t Kerkestuk 1 in Reeuwijk.  Kun je niet aan de workshop deelnemen maar ben je geïnteresseerd in het Life Line Black Gospel Choir? Kom dan eens naar één van onze repetitie avonden.

Het koor reperteert op de oneven woensdagen, de eerstvolgende repetitie is op 21 oktober. De repetities vinden plaats bij “Kaars Koffie”, Pascalstraat 13 in Reeuwijk.  Wil je een repetitie van Life Line Gospel Choir bijwonen ? Neem dan contact op met lifelinegospelchoir@yahoo.com


Om een indruk te krijgen van Life Line Gospel Choir en de songs die wij zingen kun je kijken op You Tube : Life Line Gospel Choir en op onze website www.lifeline-blackgospel.nl
 

 


Op weg naar een betere dienstverlening


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet zich in om de dienstverlening naar inwoners verder te optimaliseren. Vandaag communiceerde de gemeente de eerste resultaten van een monitor op het gebied van dienstverlening naar de gemeenteraad. Deze monitor maakt inzichtelijk waar verbetering mogelijk is. De extra openstelling van het Klantcontactcentrum (KCC) per 1 november 2015 en de lancering van een nieuwe website aan het eind van dit jaar dragen bij aan een nog betere dienstverlening.


Monitor
De monitor bevat onder andere cijfers over de snelheid waarmee een inwoner wordt geholpen bij het Klantcontactcentrum Bij Everts (6 à 7 minuten zonder afspraak, ongeveer 4 minuten met afspraak) en hoe snel er wordt opgenomen als een inwoner naar de gemeente belt (gemiddeld 9 seconden). Wethouders Leijendekkers: “We luisteren goed naar onze inwoners. Door de feedback die we van hen krijgen, weten we dat onze dienstverlening verbetert. Met deze monitor krijgen we nog scherper in beeld waar verbetering mogelijk is. Als wethouder op het gebied van dienstverlening blijf ik me inzetten voor een nog betere service, die aansluit bij de wensen van de inwoners binnen onze gemeente.”


Meldpunt Openbare Ruimte
Om meldingen op het gebied van Openbare Ruimte goed te stroomlijnen is een meldpunt Openbare Ruimte ingericht. Ook hiervan zijn cijfers opgenomen in de monitor. Vanaf januari 2015 t/m juni 2015 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ongeveer 1.250 meldingen en verzoeken binnen gekregen via dit meldpunt. Uit de monitor blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd nu nog negentien dagen is, maar dit wordt mede veroorzaakt doordat de registratie niet optimaal werkt. Een uitsplitsing naar doorlooptijd van de meldingen en van de verzoeken moet hierin verbetering brengen. De ambitie van de gemeente is om zowel het aantal meldingen als de doorlooptijd verder terug te dringen.


Verbeteringen
Het doel is ervoor te zorgen dat inwoners sneller antwoord krijgen op hun vragen. Hiervoor worden de werkprocessen intern zodanig afgestemd dat de medewerkers beter telefonische bereikbaar zijn. Per 1 november worden de openingstijden van het Klantcontactcentrum Bij Everts aangepast, zodat inwoners voor of na werktijd bij de gemeente terecht kunnen. Zo zal het KCC vanaf 08.00u geopend zijn en gaat de avondopstelling van de woensdag naar de vrijdag in lijn met koopavond. Bovendien wordt er vanaf dat moment op afspraak gewerkt. Ook lanceert de gemeente aan het eind van 2015 een nieuwe website waar inwoners sneller kunnen vinden wat zij zoeken. Met de nieuwe website wordt het mogelijk om meldingen te doen via een plattegrond. Het is dan meteen duidelijk waar de melding zich bevindt en zo kan de gemeente sneller handelen.


Inschrijving Vrijwilligersprijs 2015 verlengt tot 21 oktober!


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven-Reeuwijk - Wij zoeken nog goede kandidaten voor de vrijwilligersprijs 2015. U heeft nog maar even de tijd om uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie te nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2015. Pak die kans en wie weet zorgt u ervoor dat uw favoriet op 21 november in het zonnetje wordt gezet.
 

Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie kunnen in aanmerking komen voor de prijs. U kunt denken aan een trainer of leider bij een club of vereniging, een vrijwilliger die zorg draagt voor het onderhoud van een speelveld, een organisatie waar de vrijwilligers vol enthousiasme aan de slag zijn, een redacteur van een website. Maar ook eenmalige initiatieven verricht door vrijwilligers komen in aanmerking.
Op zaterdag 21 november worden de winnaars bekend gemaakt. Er worden twee vrijwilligersprijzen uitgereikt. De Vrijwilliger van het Jaar ontvangt de vrijwilligersaward en de Vrijwilligersorganisatie van het Jaar ontvangt een cheque t.w.v. € 250,00.


Aanmelden kan via de website www.erkendtalent.nl. Heeft u geen internet dan kunt u het formulier aanvragen via telefoonnummer (0172) 614 500.
 

 


Zaalvoetbaltoernooi


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven - Op vrijdag 23 oktober organiseert Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland een zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar.


Het toernooi begint om 13.00u en is om 15.00u afgelopen. Deelname is 5 euro per team Als je mee wilt doen aan dit toernooi geef je dan op. Dit kan op onderstaand telefoonnummer. Opgeven kan alleen per team. Een team bestaat uit max 8 personen.  Het zaalvoetbaltoernooi wordt gehouden in sporthal de sporthoeve aan de Vromade 1in Bodegraven.
 

Als je nog meer informatie wilt of je wil je opgeven voor dit toernooi kun je altijd bellen.
Het nummer is 06-12839280. Opgeven kan tot donderdag 22 oktober.
 


De sportberichten kunt u vinden op Groen Sport Hart


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven - Op onze website Groen Sport Hart staan alle sportberichten. Ook vandaag zijn er weer vele sportberichten geplaatst.
 

Zo zijn er de volgende sportberichten te lezen:

ESTO wint fortuinlijk met 0-1 van OLIVEO
TOGB maatje te groot voor RVC
Waterpoloërs BZ&PC kijken weer omhoog
Diploma’s voor synchroonzwemsters BZ&PC (foto)
CVC Reeuwijk deelt de punten met Zwammerdam
‘VSTS dames 1 geeft Zovoc groot cadeau’
Voetbaluitslagen zondag 3e klasse C
Voetbaluitslagen zondag 2e klasse D
Vriendenschaar wint enerverend duel
Rohda’76 in ‘derde helft’ onderuit
Zilveren Wiel voor Jos de Bruin
Goed WK van Roy Korving
57 deelnemers rennen de Urban City Run
Voetbaluitslagen zaterdag 3 klasse A
Voetbaluitslagen zaterdag 4 klasse Cwww.groensporthart.nl de webpagina voor al uw sportberichten en advertenties.
Heeft u een sportbericht mail deze dan naar redactie@groensporthart.nl
 

 


Elf verdachten Woerden morgen naar rechter-commissaris


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 


Woerden - De elf verdachten die vrijdagavond in Woerden zijn aangehouden nadat zij hadden geprobeerd de sporthal aan de Steinhagenseweg in Woerden binnen te dringen, staan morgen voor de rechter-commissaris. Het OM Midden-Nederland vraagt de rechtbank om de aanhouding te toetsen zodat de inverzekeringstelling met nog eens drie dagen verlengd kan worden ten behoeve van het onderzoek.
 

Op vrijdagavond 9 oktober om kwart voor elf ’s avonds probeerde een groep van ongeveer twintig personen de sporthal aan de Steinhagenseweg in Woerden, waar vluchtelingen worden opgevangen, binnen te dringen. Hierbij gooiden ze met illegaal vuurwerk en eieren. De bewaker waarschuwde de politie die snel ter plaatse was; de groep was net gevlucht. Elf personen werden kort daarna in de buurt van de plaats delict aangehouden. Zij waren donker gekleed, droegen gezichtsbedekking en hadden geen ID-bewijs bij zich. Direct daarop is het onderzoek gestart naar de toedracht van het incident en naar ieders rol en aandeel daarin. Op zaterdagmiddag zijn de verdachten in verzekering gesteld.


De afgelopen dagen heeft het onderzoek zich gericht op het achterhalen van de identiteit van de verdachten en het reconstrueren van de gebeurtenissen. Er is een buurtonderzoek geweest, er is een getuigenoproep uitgegaan en er zijn beelden gevorderd, de verdachten zijn verhoord en er wordt digitaal en forensisch onderzoek gedaan. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Dinsdagmiddag zal de inverzekeringstelling aflopen en voor die tijd wordt de rechter-commissaris gevraagd de aanhouding te toetsen. Als deze rechtmatig is, wordt de inverzekeringstelling met nog eens drie dagen verlengd. Deze tijd is nodig om het onderzoek verder uit te voeren en na te gaan wie wat heeft gedaan en met welk doel.
De elf personen worden vooralsnog verdacht van openlijk geweld en bedreiging. In het belang van het onderzoek zijn er aan de verdachten beperkingen opgelegd.
 

 


Koeienmarkt Woerden - de énige, échte in heel Nederland!


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Woerden - Woensdag 21 oktober 2015 is het weer zover! De jaarlijkse koeienmarkt in Woerden komt eraan. De koeienmarkt is een regelrechte topper en de énige in heel Nederland! Al vele jaren komen veel mensen de jaarmarkt bezoeken en is het een toegenomen traditie. De Koeienmarkt zorgt voor een authentiek gevoel in de binnenstad van Woerden. Er is van alles te beleven voor jong en oud! 

De Woerdense Koeienmarkt of lokaal bekend onder “Koeiemart” is ontstaan in 1410, toen er ook nog een paardenmarkt op maandag aan vooraf ging. De traditionele koeienmarkt is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een groots festijn met kermis, braderie, warenmarkt, kinderfestiviteiten, de welbekende veemarkt en natuurlijk hoort de snert erbij. Uiteraard ontbreekt een echte koeienshow ook niet op deze dag.
 

Om het ‘oude Koeienmarktgevoel’ mee te krijgen worden de eerste koeien en kalveren om 6:00u aangevoerd, gewassen en naar hun plek in de showtent op het Kerkplein gebracht. Om 8:30u staan ze allemaal klaar om bekeken te worden. De koeien staan tegenwoordig in een speciale tent. De koeien worden gekeurd en er is een show te zien. Om 13.30 uur is de verkiezing van de mooiste koe van Woerden.
 

Naast de koeienshow worden er vele andere leuke activiteiten georganiseerd tijdens de Koeienmarkt. Je vindt een deel van het aanbod van de échte Streekmarkt, er zijn diverse demonstraties van plattelandse ambachten, er is een gezellige kermis op het Exercitieveld, een warenmarkt door de hele stad en gedurende de hele dag kunnen boerderijdieren bewonderd, geaaid en geknuffeld worden op het Kerkplein.  Zien we jou ook terug op 21 oktober in Woerden?!

 


Gemeente moet zo snel mogelijk in gesprek over opnemen van vluchtelingen in serviceflat Rijnzate


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - Het opnemen van vluchtelingen raakt ons allemaal. De gemeente Alphen aan den Rijn is van plan 250 mensen te huisvesten in de voormalige serviceflat Rijnzate. De SP Alphen aan den Rijn vindt dat de gemeente zo snel mogelijk hierover van gedachten moet wisselen met álle betrokkenen.  
 

Raadslid Lidie Voorend: “Eén inloopavond voor omwonenden, wanneer de vluchtelingen er al zijn, is niet genoeg om draagvlak te creëren. Mensen hebben behoefte aan informatie over bijvoorbeeld ‘wie is die vluchteling’, ‘waar komt hij of zij vandaan’, ‘wat hebben zij meegemaakt’, ‘waarom komen zij in Alphen wonen’ en ‘wat als zij mijn buren worden’. Onze inwoners moeten openlijk hun zorgen kunnen uiten en moeten in deze serieus genomen worden. Zij hebben recht op reële argumenten, ervaringsverhalen en heel heldere afspraken met de gemeente.”


Op dinsdag 6 oktober organiseerde de SP Alphen een openbare avond over vluchtelingen in wijkcentrum Ridderveld te Alphen. Ook omwonenden van Rijnzate waren uitgenodigd. Een ex-vluchteling hield zijn levensverhaal. Daarnaast werd over de opvang en het leven in twee vluchtelingenkampen verteld: één in Sudan en één in Jordanië. Na de pauze kwamen de plannen van de Raad van Kerken aan bod. Zij wil vluchtelingen ondersteunen vanuit een platform van vrijwilligers.
 

Aan het eind van de avond ontstond er een goede discussie. Over het algemeen stond men positief tegenover de opvang van vluchtelingen, maar er waren ook een aantal kritische geluiden te horen. Lidie Voorend: “Deze avond voorzag duidelijk in de behoefte om met elkaar te praten over de vluchtelingenproblematiek. Het zou goed zijn als de gemeente hierin een leidende rol neemt."
 

Voor de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit belangrijke uitgangspunten bij de behandeling van binnenkomende vluchtelingen. We moeten ze voorzien in hun basisbehoeften zoals opvang, kleding en voedsel. De SP heeft anderzijds ook oog voor de problematiek van de hoge instroom en de zorgen en vragen die dat geeft voor de buurt waarin zij opgevangen worden. Door vroegtijdig en pro-actief een dialoog te zoeken creëer je begrip en draagkracht. Daar ligt een opdracht voor ons gemeentebestuur en de SP zal haar rol hier zeker in pakken.
 

 


16, 17 en 18 oktober: Nationale Archeologiedagen


12-10-2015


bron: Van de redactie

 Alphen aan den Rijn/Regio - Wil je munten zoeken met een metaaldetector in het Archeologiehuis in Alphen, meedoen aan een miniopgraving in Delft of aan een fiets- of wandeltoer langs de Limes bij Katwijk? De resten van de eerste kustbewoners bekijken of historische kleding passen in Den Haag? Benut je kans tijdens de Nationale Archeologiedagen op 16,17 en 18 oktober.


In het eerste weekend van de herfstvakantie kan iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van Zuid-Holland kennis maken met de leuke en boeiende wereld van de archeologie. Door de hele provincie heen zijn tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Speciale attractie is op 17 oktober de eenmalige openstelling van het archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn. In het depot, dat nooit eerder voor publiek is opengesteld, zijn stellingkasten vol met bijzondere vondsten te bezichtigen. De hele dag worden er rondleidingen gegeven.


Het is de eerste keer dat de Nationale Archeologiedagen plaatsvinden. De provincie Zuid-Holland wil naast behoud van cultureel erfgoed en archeologische vondsten Erfgoed en Archeologie ook beleefbaar maken. Met de deelname aan de Nationale Archeologiedagen wil de provincie de fascinerende wereld van de archeologie voor een groot publiek toegankelijk maken. Naast de provincie Zuid-Holland doen ook de provincies Noord-Holland en Utrecht mee.

Zie de website voor een volledig overzicht van de activiteiten: www.nationalearcheologiedagen.nl
 


Week van de veiligheid een succes in Waddinxveen


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Waddinxveen - Week 41 staat jaarlijks in het teken van de Week van de Veiligheid. Het doel van deze week is het thema preventie extra onder de aandacht brengen en iedereen bewust maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor de deur is week 41 daarvoor het aangewezen moment. De ervaring leert dat juist in de wintermaanden de criminaliteit stijgt. Gemeente, politie, brandweer, wijkplatform en de Seniorenraad hebben in deze week van 5 tot en met 9 oktober verschillende activiteiten georganiseerd.


Meldingsbereidheid
Bij de aftrap van de Week van de Veiligheid ging maandagavond een team van o.a. burgemeester Cremers, politieagenten, wijkplatformleden en gemeentemedewerkers Waddinxveen Noord in om daar de meldingsbereidheid onder de inwoners te vergroten. Het team vertrok vanaf station Waddinxveen Noord en heeft veel inwoners aan de deur gesproken. De boodschap was: Ziet u verdachte situaties? Twijfel niet, bel 112! Ook kregen de inwoners een tijdschakelaar cadeau om preventief op te treden tegen woninginbraak. Door de tijdschakelaar te gebruiken kunt u het licht aanzetten op tijden dat u niet thuis bent; zo zet u inbrekers in het licht!

 

Babbeltrucs
Op woensdagochtend opende burgemeester Cremers de interactieve voorlichting over babbeltrucs, georganiseerd door de Seniorenraad. Tijdens de bijeenkomst werd een filmpje getoond waarin een vrouw vertelt hoe zij slachtoffer werd van een babbeltruc. Ook toonde een toneelgroep verschillende vormen van babbeltrucs. Wijkagent Gerard Hazebroek was aanwezig om te vertellen over de gevaren van babbeltrucs en om vragen te beantwoorden.

 

Brandje blussen
Woensdagmiddag stelde de brandweer een container beschikbaar om ondernemers de gelegenheid te bieden een brandje te blussen. De container werd geplaatst op de Markstraat. Meerdere ondernemers en medewerkers deden hier enthousiast aan mee.
 


Burgernet
Vrijdag hebben wijkagent Van Wijngaarden en medewerkers van de gemeente het winkelend publiek op het Gouweplein gevraagd om lid te worden van Burgernet. Dit was een groot succes. Veel mensen hebben zich aangemeld. Hier zijn zowel de gemeente als de politie ontzettend blij mee! Bent u nog geen lid en wilt u lid worden of meer informatie over Burgernet? Ga dan naar www.burgernet.nl.
 

VKB-scan
VKB staat voor Veiligheid Kleine Bedrijven. Tijdens de hele week konden kleine ondernemingen op het Gouweplein gescand worden door adviseurs van het CCV. De gratis scan helpt kleine ondernemers hun zaak beter te beveiligen.
 


Familiefilm in Theater Concordia: Rio 2


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


"Vertier in de jungle"
Haastrecht - Al plannen voor de herfstvakantie? Op woensdagmiddag 21 oktober draait de grappige animatiefilm ‘Rio 2’ in Theater Concordia in Haastrecht. Kom je ook kijken?

Rio 2 is het vervolg op de swingende animatiefilm Rio. De tropische vogels Blu, Jewel en hun drie kinderen besluiten op avontuur te gaan. Voor een familiereünie verlaten ze de wereldstad Rio de Janeiro en reizen ze af naar het regenwoud. In deze voor hem onbekende omgeving, krijgt Blu het aan de stok met twee pittige tegenstanders: zijn schoonvader en een op wraak beluste Nigel.


De film is Nederlandstalig gesproken met stemmen van onder andere Jamai, Kim-Lian van der Meij en Charly Luske. Rio 2 is geschikt voor alle leeftijden. 

Rio 2 begint woensdag 21 oktober om 14.00 uur. Kaarten (à € 4,00 voor kinderen en
€ 7,00 voor volwassenen) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).
 

Op vertoon van je jeugdpaspoort Krimpenerwaard krijg je 10% korting! Heb je nog geen jeugdpaspoort Krimpenerwaard? Haal er dan één op bij Grand Café Concordia. En vergeet niet een stempel in je paspoort te laten zetten. Met de stempels kun je poldertitels verdienen en je maakt kans op prachtige prijzen.
 


Lustrum Feest De Meander


12-10-2015


bron: Van de redactie

 Gouda - Vmbo De Meander Gouda bestaat tien jaar. Om dit te vieren organiseert de school dit najaar meerdere evenementen. Afgelopen zaterdag vond de aftrap plaats met een groot Lustrum Feest.
 
Dit eerste feest, dat speciaal georganiseerd was voor de jongste leerlingen, trok, zelfs op een vrije zaterdag, ook vele basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht en hun ouders. Naast een leuk feestje met een keur aan activiteiten, was het voor velen ook meteen een vrolijke kennismaking met de onderwijsmethode bij De Meander: Leren door doen! In het kader van de extra keuzevakken die de Meander biedt, namelijk de Powerblokken, was er van alles te doen. Er waren DJ-workshops en een mode-evenement met workshops make-up en nagelstyling. En leerlingen konden zichzelf showen op een echte catwalk. Verder waren er sportlessen met o.a. Zumba. Ook konden leerlingen lekkere cupcakes ontwerpen, bakken en alles op foto vastleggen. Dit samen met Eline van Duuren, deelneemster uit het televisieprogramma ‘Cupcake Cup’ van Zapp en Rob van Dijk van de bekende Goudse banketbakkerij.Voor leerlingen van groep acht uit het basisonderwijs bood het event ook meteen een voorproefje van de DoeDag op 30 oktober. Ruim 600 basisschoolleerlingen komen die dag met de klas kennismaken met De Meander. Geen rondleiding en luisteren naar de docent, maar echt zelf aan de slag: proefjes doen voor de vakken scheikunde en natuurkunde en zelf iets in elkaar zetten voor het vak techniek. Of bijvoorbeeld koekjes graveren met behulp van laser voor het vak technologie.
De Power DoeDag wordt jaarlijks georganiseerd.


Leerlingen die samen met hun ouders de school willen bezoeken zijn ook welkom tijdens het Open Huis op 20 januari 2016.
 


Reghthuys Concert met Blues & Poetry


12-10-2015


bron: Van de redactie

 


Nieuwkoop - Astrid Seriese, zangeres, en Erwin van Ligten, gitarist, komen op 24 oktober a.s. het Reghthuys in Nieuwkoop vullen met hun programma ‘ Blues & Poetry’. Je man gaat er met je beste vriendin vandoor, je raakt je baan kwijt en je hebt een lekkage in je huis precies boven je bed. Het leven is doordrenkt met blues ! Astrid en Erwin kennen elkaar al heel lang. In Blues & Poetry bundelen zij hun krachten en brengen zij hun talenten opnieuw samen. 
 

 

Het resultaat is een muzikaal doorwrocht programma. Chocoladebruine songs van o.a. Duke Ellington, Tom Waits en John Hiatt worden afgewisseld met melancholische songs uit het repertoire van Billie Holiday en de licht erotisch getinte songs van Bessie Smith.

 

Heel graag heten we je welkom op:
Zaterdag 24 oktober 2015 in ’t Reghthuys van Nieuwkoop
Aanvang : 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur)
Toegang : leden €15 / niet-leden €18 / jeugd €5
Reserveren : Wanda den Besten op de E-mail: muziek@reghthuys-nieuwkoop.nl of 06 281 185 94
 


Stremming Oude Rijn 13 oktober opgeheven


12-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - De stremming van de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn wordt tussen de Heimanswetering en de Gouwe opgeheven. Naar verwachting is de vaarweg vanaf dinsdag 13 oktober 2015 06.00 uur vrij voor de scheepvaart. Sinds het ongeval met de kranen op 3 augustus 2015 is de Oude Rijn gestremd. De stremming was nodig om het gebied te onderzoeken en op een later moment de ravage te kunnen opruimen.
 

Schade en herstel kade
De kade op de locatie van het ongeval is beschadigd, zowel onder als boven water. Op 12 oktober wordt in opdracht van de provincie, over een lengte van 10 meter, een tijdelijke damwand geplaatst vóór de huidige constructie om een goede bescherming voor de oever te bieden.
 

Ophaalbrug
Vanaf 12 oktober 2015, 06:00 uur, komt er een tijdelijke ophaalbrug aan de westzijde van de Koningin Julianabrug. De brug wordt op aanbod van de scheepvaart bediend.
 

 


Marije Krijger wint op de Najaarsmarkt een leuke cadeaubon


11-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Reeuwijk - De Najaarsmarkt 2015 in Bodegraven was een groot succes. Het mooie weer droeg bij aan de gezellige sfeer en de grote belangstelling voor de kraam van het Streekmuseum Reeuwijk. Voor het raden van het aantal Pijpenkopjes waren 48 geldige inzendingen. Er zaten 367 pijpenkopjes in de doos. De 10 jaar oude Marije Krijger uit Bodegraven kwam er met 370 het dichtste bij. Afgelopen zaterdag kreeg zij in het Streekmuseum Reeuwijk een cadeaubon overhandigd. 

In onze regio zijn veel kopjes van tabacspijpen gevonden. Zaterdag 17 oktober zal de heer Bert van Lingen pijpenkoppen determineren. Heeft u zelf pijpenkopjes en bent u benieuwd naar de verhalen achter deze kopjes, kom dan tussen 10:00 en 17:00 uur naar Streekmuseum Reeuwijk. Op vertoon van uw Donateurskaart of het entreebewijs van het museum kunt u pijpenkopjes vrijblijvend en kosteloos laten determineren.
 

De komst van de Romeinen in ons land bracht voor de inheemse bewoners enorme veranderingen op velerlei terrein met zich mee. Zo waren er in ons land tot dan toe nog geen bordspellen bekend maar bij de Romeinen was het al tijden lang een geliefd tijdverdrijf.


In het Streekmuseum te Reeuwijk kunnen kinderen tussen 6 en 13 jaar voor € 4,-- (incl. materiaal en een frisdrank of thee) zo’n Romeins spel maken. Ze hebben dan tevens een leuk leren buideltje.
Aanmelden via tel.: 0172 613906 of internet: Info: www.streekmuseumreeuwijk.nl

De lopende tentoonstelling “ROMEINEN BOVEN WATER” is nog tot eind november te zien. Het museum aan de Oudeweg nr. 3 in Reeuwijk is geopend: zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Voor meer informatie over het museum: www.streekmuseumreeuwijk.nl

 

 


Bodegraven hapt massaal in Rohda-bolus


11-10-2015


bron: Van de redactie

 Bodegraven - Een regelrechte hit. Zo laat de Zeeuwse bolusactie van Rohda’76 zich het beste omschrijven. Jeugdspelers van de vereniging gingen in de achterliggende weken met hun bestellijsten langs de deur en wisten ruim 7.500 zoete lekkernijen aan de man te brengen. Die kwamen uit de bakkerij van Ko van Daalen. Alle jonge voetballers verdienen een pluim. Zij hebben goed hun best gedaan om van de actie een succes te maken. De F2 pupillen noteerden de meeste bestellingen: 171 doosjes met in elk 5 bolussen. Daan de Vos uit dat team toonde zich een topverkoper in de dop. Op zijn ingeleverde bestellijst prijkten maar liefst 72 doosjes.


De opbrengst van de bolusactie stort Rohda’76 in de jubileumkas. In 2016 is het 40 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht. Dat achtste lustrum gaat Rohda’76 vieren met tal van activiteiten.


De jeugdspelers van Rohda’76 wisten 7.500 bolussen te verkopen.
Foto: Kees van der Wilk
 


In de herfstvakantie naar Australië?


11-10-2015


bron: Van de redactie

 Bodegraven - Papa’s - Mama’s - Opa’s en Oma’s, in de herfstvakantie kun je met je kinderen of kleinkinderen gratis naar Australië.
Op vrijdagmiddag 23 oktober om twee uur mag je mee met Bianca & Bernard, beter bekend als “de Reddertjes”, op ’n spannende reis naar kangoeroeland.
 

Zet je schrap voor een razendsnel, opwindend avontuur in het hart van Australië in Disney's animatieklassieker DE REDDERTJES IN KANGOEROELAND! Diep in het uitgestrekte en onvoorspelbare binnenland van Australië sluit de jonge Cody een ongelooflijke vriendschap met een grote adelaar. Als een meedogenloze stroper van plan is de adelaar te vangen, wil Cody daar een stokje voor steken door hem te beschermen. Hij weet dat hij dat niet alleen zal kunnen en vraagt daarom om hulp.


De twee dapperste muizen ter wereld, Bernard en Bianca, komen in actie. Deze topagenten vliegen op de rug van hun hilarische vriend de albatros Wilbur naar Australië - klaar om hun grootste gevaarlijkste opdracht ooit te gaan volbrengen. Onvergetelijke figuren in een Australisch avontuur waar het hele gezin van zal genieten! Graag reserveren via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of per telefoon. 
 


FIFA toernooi voor 12 t/m 16 jarige in de Zon


11-10-2015


bron: Van de redactie

 


Bodegraven - Slecht weer buiten, lange vakantiedagen, lekker binnen je vrienden inmaken met FIFA bij de Zon. Je hoeft je niet op te geven, ter plekke zal er een wedstrijdschema gemaakt worden. Spelen mag in je eentje, of met 2 pers per team. Het toernooi is gratis! Zorg dat je 13:00 uur aanwezig bent, 13:30 start de eerste wedstrijd! Meer plezier? Met meer spelers! Dus maak meer mensen enthousiast!


Woensdag 21 oktober, in de Zon, Eiber 130 Aanvang13:00 uur, De toegang is gratis!
 


Veiling schilderij Eddy Zoëy en burgemeester Molkenboer voor vluchtelingen


11-10-2015


bron: Van de redactie

 

Woerden - Het schilderij dat Eddy Zoëy en de Woerdense burgemeester Victor Molkenboer hebben gemaakt tijdens de opening van Eddy’s expositie, wordt geveild en de opbrengst wordt geschonken aan Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, één van de organisaties die de gemeente ondersteunt bij de opvang van vluchtelingen. 

Woerden biedt op dit moment crisisnoodopvang voor 148 vluchtelingen, voornamelijk gezinnen uit Syrië en Eritrea. Afgelopen vrijdag haalde de opvang het nieuws door een laffe aanval op de opvanglocatie. Dit heeft een enorme impact gehad op de mensen in de hal, die hoofdzakelijk uit oorlogsgebieden afkomstig zijn en voor wie het geluid van de harde knallen traumatische ervaringen op riep. Gelukkig komen er uit Woerden genoeg tegengeluiden, en dit is er één van.
 

Galeriehoudster Mariëtte van Slagmaat nam het initiatief om de veiling te organiseren, met volle instemming van Eddy Zoëy en burgemeester Molkenboer. Samen hebben ze het doel van de veiling vastgesteld.
 

Bieden op het schilderij kan tot en met dinsdag 13 oktober 2015 12.00 uur via veiling@galerievanslagmaat.nl Geldige biedingen zijn voorzien van het bod in euro’s en van naam, adres en telefoonnummer van de bieder. Het schilderij wordt na afloop van de veiling, en na betaling van het hoogste bod aan Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, overhandigd aan de hoogste bieder. Op de website van de galerie staan de spelregels: www.galerievanslagmaat.nl
 

Het schilderij is gemaakt op 24 september 2015, met acrylverf op doek. De gebruikte techniek is ‘drippings’. De afmeting is 40 x 50 cm. Het doek is zowel door Eddy Zoëy als door de Woerdense burgemeester Vincent Molkenboer gesigneerd. Het is te zien in de etalage van de galerie, Leidesestraatweg 36 in Woerden.
 

 


Griezelen in Archeon


11-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - Op 23 & 24 oktober is het griezelen geblazen in Archeon. ’s Avonds opent Archeon haar deuren met een speciaal griezelprogramma. Maar, let op de klok! Hoe later het is, hoe enger het wordt!  De Griezelavond begint om 19:00 uur met een Monster-lijk-e Verkiezing. We vragen iedereen om zijn meest griezelige kostuum aan te trekken. Wie is het engst verkleed?
 


Aansluitend is er een spannende vossenjacht. Doe mee en help de heksenjagers met het vinden van alle monsters. Verzamel de informatie, los de puzzels op en ontrafel het mysterie! Op zoek naar meer spanning en schrikeffecten? Ga dan mee met de spooktocht door de prehistorie en ontmoet je engste nachtmerrie van Graaf Dracula, Quasimodo, de Minotaurus en vele andere monsters en historische figuren! Na afloop is er een Griezel After Party in het Huis der Verschrikkingen.
 

Voorafgaand aan de Griezelavond is er een duivels lekker Griezelbuffet in het middeleeuwse Klooster. Vanaf 17:00 uur is het ontvangst met een heerlijke toverdrank. Er wordt onder andere bloederige soep, griezelburgers en afgehakte vingers geserveerd.
 

Durf jij het aan? Niet voor angsthazen! De Griezelavond is van 19:00 uur tot 00:00 uur en is ook geschikt voor families met jonge kinderen. Maar, let op de klok! Hoe later het is, hoe enger het wordt. In de loop van de avond kunnen kinderen vanaf 12 jaar en ouder griezelen met de spooktocht en feesten tijdens de Griezel After Party (vanaf 22:15 uur).  Voor meer informatie, reserveringen en tickets, klik op deze link. 
 

 


Provinciaal Archeologisch depot eenmalig open op 17 oktober


11-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Alphen aan den Rijn - In het eerste weekend van de herfstvakantie kan iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van Zuid-Holland kennismaken met de leuke en boeiende wereld van de archeologie. Door de hele provincie heen zijn tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Speciale attractie is op zaterdag 17 oktober 2015 de eenmalige openstelling van het archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn.
 

In het provinciale depot aan de Kalkovenweg 23 in Alphen zijn stellingkasten vol met bijzondere vondsten te bezichtigen. Tussen 10 en 17 uur staan medewerkers klaar om rondleidingen te geven.
 

Beleef de verhalen van de Zuid-Hollandse bodem
Wil je Romeinse munten zoeken met een metaaldetector in het Archeologiehuis in Alphen, meedoen aan een miniopgraving in Delft of aan een fiets- of wandeltoer langs de Limes bij Katwijk? De resten van de eerste kustbewoners bekijken of historische kleding passen in Den Haag? Dit, en nog veel meer, kan allemaal tijdens de Nationale Archeologiedagen op 16,17 en 18 oktober. Benut die kansen!


Nationale Archeologiedagen 2015 op 16, 17 en 18 oktober
Het is de eerste keer dat de Nationale Archeologiedagen plaatsvinden. De provincie Zuid-Holland wil naast behoud van cultureel erfgoed en archeologische vondsten Erfgoed en Archeologie ook beleefbaar maken. Met de deelname aan de Nationale Archeologiedagen wil de provincie de fascinerende wereld van de archeologie voor een groot publiek toegankelijk maken.
 

 


Gemeenteraad Woerden wijst geweld tegen vluchtelingen unaniem af


11-10-2015


bron: Van de redactie

 


Woerden - De fractievoorzitters van de acht fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Woerden, spreken gezamenlijk en unaniem namens hun fracties uit dat zij de gebeurtenissen van afgelopen nacht bij de opvang van vluchtelingen met de grootste stelligheid veroordelen.
 

De fractievoorzitters zijn: Arjan Noorthoek, CDA
Heerd Jan Hoogeveen, D66
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen Marieke van Noort, Progressief Woerden Simon Brouwer, CU/ SGP
Jaap van der Does, LijstvanderDoes Stefan van Hameren, VVD
Elias Bom en STERK Woerden.
 


57 deelnemers rennen de Urban City Run


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven – Het was zaterdagmiddag een prachtige dag voor de Urban City Run. In de polder van Bodegraven rende en klauterden 57 personen over de hindernissen in het parcours. De route van 5 kilometer is alweer de derde editie welke georganiseerd is door Green Health Center.


Ook dit jaar was het weer een geslaagde middag en de uiteindelijke winnaar is Stichting Vijverhof, welke een mooi geldbedrag zal mogen ontvangen.
 

In ons externe fotoalbum staan vele foto’s van de Urban City Run 2015 (klik op deze link)


Foto's: Digitale Bodegraafse Krant
 

 


Keurslager Kamerling maakt 2e winnaar bekend van de tas vol goud


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven – De 2e winnaar van de tas vol goud van keurslager Kamerling slagerij is gewonnen door Bart Kuiper.
 

Jetze en Mischa Kamerling met de tas vol goud. 


De Goudentas bevat:
Halve Grillworst Ham/Kaas,
Halve Gekookte Worst,
100gram Zeeuwspek +kaas +ui, 100gram Franse Lekkernij,
100gram Cornedbeef,
100gram Gegrilde Kalfsribeye,
100gram Toscaans gebraad,
1 Rookworst,
2 Pizza muffins en
1 Proef Kookmagazine
.
 

De komende weken worden er nog meer tassen weggegeven en is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor iedereen die de Facebook pagina van keurslager Kamerling linkt. Klik op deze link en maak kans op de tas vol goud.


 

 


Kennismaken met psychologie of mindfulness bij VU Het Groene Hart


10-10-2015


bron: Van de redactie

 Bodegraven-Reeuwijk - Wil je af van je stressgevoelens en leren leven in het nu? Of wil je inzicht krijgen in het gedrag van jezelf of iemand anders? Dan ben je op de juiste plek bij de cursussen ‘Psychologie, een kennismaking’ en ‘Kennismaken met mindfulness’ bij Volksuniversiteit Het Groene Hart.


Ben je geïnteresseerd in psychologie? Schrijf je dan eens in voor ‘Psychologie: een kennismaking’. Psychologie is overal. Het is een studie van persoonlijkheid, gedrag, motivatie en denkpatronen. In deze cursus leer je in vier lessen de basisbeginselen van de psychologie. Je leert meer over jezelf, je eigen gedrag en dat van de mensen om je heen. Zo vergroot je je inzicht en begrip van het menselijk gedrag en kun je veel voorkomende problemen beter begrijpen en aanpakken.


Ook kun je je inschrijven voor ‘Kennismaken met mindfulness’. Mindfulness staat voor met volle aandacht in het huidige moment aanwezig zijn zonder oordeel. Er is inmiddels in vele onderzoeken bewezen dat het beoefenen van mindfulness je in staat stelt om meer te kunnen genieten van het huidige moment en voor een afname van stressgevoelens zorgt. In deze korte cursus maak je kennis met de basisprincipes. Je leert tijdens de lessen onder andere enkele aandachtsoefeningen in meditatievorm.

Meer informatie en inschrijven op www.vuhetgroenehart.nl


Workshopdag dans bij Studio Heres


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 


Noodopvang voor vluchtelingen bestormd in Woerden


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 


Woerden – Vrijdagavond 9 oktober probeerden een twintigtal mensen een sporthal aan de Steinhagenseweg, waar ongeveer 150 vluchtelingen worden opgevangen, binnen te dringen. Elf personen zijn aangehouden.
 

De groep brak rond 22.30 uur door de afzetting heen en probeerde de sporthal te bereiken, ze gooiden hierbij met vuurwerk en eieren, maar het lukte hen niet de sporthal binnen te komen. Dit omdat de beveiging direct de politie inschakelde en dit ervoor zorgde dat de groep op de vlucht sloeg. Toegesnelde agenten konden elf personen aanhouden. Het betreft allemaal mannen in de leeftijd van 19 tot 30 jaar, afkomstig uit Montfoort, Harmelen, Lopik, Schoonhoven, Woerden en Utrecht. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau waar zij vast zitten voor verhoor. Zij worden onder andere verdacht van openlijke geweldpleging.
 

De vluchtelingen zijn erg geschrokken van de knallen en reageerden emotioneel. "De meesten komen uit een oorlogsgebied. De knallen geven een traumatische ervaring." De komende dagen komt er permanent politietoezicht en wordt de ingang extra beveiligd met camera's.
 


Alzheimer Café maandag 19 oktober a.s.


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Gouda - Maandagavond 19 oktober is er weer een Alzheimer Café in “De Savelberg”, Savelberghof 200 in Gouda. De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00 uur en de avond duurt meestal tot rond 21.00 uur. De avond is speciaal voor mensen uit Bodegraven-Reeuwijk en Gouda.
 

Het onderwerp van deze avond is: Wat kan een casemanager van ‘Tandem’ voor u doen? Karin de Vor werkt als casemanager bij ‘Tandem’ en wil als deskundige deze avond graag informatie geven over welke mogelijkheden zij te bieden heeft als hulpverlener aan mensen met dementie en hun partner/familieleden.
 

Als mensen worden geconfronteerd met dementie (bv. de ziekte van Alzheimer) ervaren ze dat als een enorme schok en komen er vaak allerlei vragen op hen af. Wat gaat er allemaal gebeuren, hoe is het verloop van deze ziekte, welke hulpverlening heb je nodig en hoe moet je dat aanvragen, welke te nemen maatregelen zijn er nodig, hoe ga je er als patiënt en familie mee om, hoe reageer op sterk veranderend gedrag van degene die dementeert, hoe houdt je het vol om voor elkaar te blijven zorgen?…enz


Deze avond is er ruim gelegenheid om vragen te stellen, om elkaar te ontmoeten en met elkaar bij te praten. Een informatiestand met veel materiaal over dementie is ook aanwezig.
 

 


1500e leerling op bezoek Gemaal Haastrecht


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

"Record aantal scholieren in één jaar tijd"
Haastrecht - Vrijdagmiddag 9 oktober wandelde Esther van groep 6 van de Graaf Jan van Nassauschool uit Gouda met haar klas nietsvermoedend het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht binnen. Zij bleek de 1500e scholier te zijn, die dit jaar het Gemaal bezoekt. Nog niet eerder hebben de begeleiders van dit poldermuseum zoveel scholieren in één jaar ontvangen en verteld over de waterhuishouding in de Krimpener- en Lopikerwaard. Esther kreeg van voorzitter Klaas Dogterom een Dopper. Bij het weggaan kregen alle kinderen en begeleiders een uniek en feestelijk flesje Gemaal-water mee.Sinds dat eind augustus de scholen weer zijn begonnen, hebben zich al meer dan 25 groepen uit de regio aangemeld voor een rondleiding bij het Gemaal dit najaar. “Een les buiten de deur laat de waterpraktijk van alledag zien. De kinderen vinden het prachtig dat ze op een landkaart, zo groot als een klaslokaal, hun eigen huis kunnen vinden. En als we de poldermaquette demonstreren, dan helpen ze graag een handje mee zodat het land niet onder water loopt,“ aldus Adriaan Besteman, een van de initiatiefnemers van de huidige aanpak hoe scholen op het Gemaal rondgeleid worden.


Het excursieprogramma duurt 90 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden. Op afspraak zijn op weekdagen nog t/m 31 oktober a.s. klassen van het basis- en voortgezet onderwijs van harte welkom op het Gemaal. Ook kan nu al informatie worden opgevraagd voor een excursie in het voorjaar van 2016 via T 06 – 1374 9168 of E info@gemaalhaastrecht.nl.

Via deze link is de flyer over de scholenexcursie te lezen.

 

Op de foto overhandigde voorzitter Klaas Dogterom Esther van groep 6 van de Goudse Graaf Jan van Nassauschool als 1500e leerling-bezoeker aan het Gemaal een vrolijk versierde Dopper. De overige kinderen kregen een feestelijk waterflesje.

Fotografie: Jaap Barendregt
 


Herfst in Het Groene Hart


10-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Groene Hart - De herfst is een van de meest opvallende en mooiste periodes van het jaar. Het temperatuurverschil zal schommelen van nazomerse dagen naar regenachtige koude licht gevroren dagen. Het klimaat zal zich voorbereiden op de koude winter. Het Groene Hart zal er in deze periode nog mooier uitzien met alle prachtige kleuren die de herfst met zich meebrengt. In deze periode zijn er natuurlijk ook genoeg activiteiten en routes! Hieronder een aantal leuke aanraders die je terug kunt vinden op de website.


Activiteitenmaand Streekmuseum Reeuwijk - 10 oktober & 17 oktober
In het Streekmuseum Reeuwijk is de tot nu toe grootste tentoonstelling te zien over het dagelijkse Romeinse leven langs de Limes in Romeins Bodegraven-Reeuwijk. Genaamd ‘’Romeinen boven water’’. Aan de hand van voorwerpen wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven in Bodegraven-Reeuwijk in de Romeinse tijd. In het kader van deze expositie worden er in de activiteitenmaand oktober diverse activiteiten in het Streekmuseum georganiseerd.

10 oktober vanaf 10.00 uur: Demonstratie restauratie aardewerk
17 oktober om 10.30 en 14.00 uur: Maak je eigen ROMEINSE SPELNacht van Woerden – Koeienmarkt - 20 oktober
Vanaf 18.00 uur is het een gezellige gedrukt in de binnenstad van Woerden. Er komt namelijk een Nacht van Woerden op het Kerkplein voorafgaand aan de koeienmarkt.
De avond begint met de kermis op het Kerkplein en vanaf 18.20 uur start het veldrijden, waar professionele veldrijders strijden om de titel, rondom het Exercitieveld. Daarna barst een bruisend feest los op het Kerkplein in Woerden. Met Dj’s, optredens en een natuurlijk een lekker drankje! Traditiegetrouw is de nacht van Woerden de nacht voor de Woerdense Koeiemart. Een dag waarop Woerdense scholen gesloten zijn en veel mensen een dag vrij nemen.

 

Herfstworkshop Horta Clementia - 21 oktober
In de maand oktober kun je in het atelier van Horta Clementia een herfstworkshop maken. Je gaat met pompoenen aan het werk en daarmee maak je een leuk theeservies op en een houtendienblad. Je volgt de workshop samen met maximaal 6 personen. De workshop zal zijn op 21 oktober van 13:00 uur tot ongeveer 16:30. Wilt u op een andere dag of tijdstip, neem dan gerust contact op.


Snelrewaardroute
De Snelrewaardroute is een prachtige route die loopt langs het fraaie rivierenlandschap van de Hollandse IJssel, Lange Linschoten en door de open veenweiden van de polders rondom Oudewater. Deze wandeling gaat ten oosten van het oude vestingstadje Oudewater, met haar sfeervolle centrum. In de 18e eeuw maakte Oudewater deel uit van de Hollandse Waterlinie; de restanten van de omwalling herinneren hier nog aan. Daarnaast passeer je onderweg vele oude boerenhoeves, waaronder de hoeve 'Water Snood' uit de roman 'Het wassende water' van Herman de Man.


 

 


Weekendafsluiting N459 Bodegraven-Reeuwijk


09-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven-Reeuwijk – Aan de N459/Goudseweg bij Bodegraven-Reeuwijk vindt van 9 tot 12 oktober 2015 een weekendafsluiting plaats. Het betreft de zogenaamde kluifrotonde die onder de N11 doorloopt en die de N459 verbindt met de Goudseweg. De provincie Zuid-Holland vervangt in deze periode het asfalt. Hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de weg. Ook doorgaand fietsverkeer blijft (middels verkeersregelaars) mogelijk. Het overige verkeer wordt omgeleid via borden.
 


Afsluitingen bij de kluifrotonde
Van vrijdag 9 oktober, 21.00 uur tot zaterdag 10 oktober, 21.00 uur. De binnenring van de rotonde is dan afgesloten. Het verkeer van Bodegraven richting Utrecht wordt omgeleid via de toerit bij Reeuwijk. Het verkeer van Utrecht richting Bodegraven kan gewoon doorrijden.
Van zaterdag 10 oktober, 21.00 uur tot maandag 12 oktober, 05.00 uur. De hele rotonde, met op- en afritten, is dan afgesloten. Alleen de afslag vanaf de A12 naar Bodegraven is open. Het verkeer richting Reeuwijk, Gouda, Rotterdam en Den Haag wordt omgeleid via de afslag Waarder. Het BP tankstation en de McDonald’s aan de Goudseweg blijven vanuit Reeuwijk bereikbaar.Werkzaamheden
De rotonde die de N459 verbindt met de Goudseweg wordt voorzien van nieuw asfalt. Ook bouwt de provincie in oktober de extra rijstrook af die loopt vanaf de N11 bij Bodegraven naar de Goudseweg/N459 richting Reeuwijk en de A12. Met de aanleg van deze extra rijstrook is al gestart in november 2014. Ondertussen heeft zich een stevige ondergrond gevormd en kan de bouw worden afgerond.
 


 

Betere bereikbaarheid
Door de verkeersdoorstroming op de N459 te verbeteren, willen de provincie en het rijk files op de N11 en A12 beperken. Een goede doorstroming op deze wegen zorgt ook voor minder verkeer op de N207 tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Samen met andere infrastructurele verbeteringen aan en in de regio van de N207, wil de provincie de bereikbaarheid van het gebied vergroten.
 

Foto's: Digitale Bodegraafse Krant


Filmtip: THE WALK in de bioscoop


09-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Regio – Sinds 8 oktober draait in de bioscopen van Nederland de film THE WALK. De film vertelt het spectaculaire waargebeurde verhaal van een jonge Fransman, Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt). Samen met een groep enthousiaste handlangers wil Petit zijn onmogelijke en illegale plan realiseren: op enorme hoogte over een koord lopen dat gespannen is tussen de Twin Towers van het World Trade Center in New York.
 
Gedreven door blinde ambitie trotseren de onverschrokken Petit en zijn team talloze obstakels, levensgevaarlijke situaties en tegenslagen om hun krankzinnige plan te laten slagen.
 THE WALK is geregisseerd door Robert Zemeckis (Cast Away, Flight). Verder met o.a. Ben Kingsley, Charlotte Le Bon en James Badge Dale.
Vanaf 8 oktober in de Nederlandse bioscopen, in 3D en IMAX 3D.
Zie ook www.thewalk-film.nl 

Maak kans op gratis bioscoopkaarten
De Digitale Bodegraafse Krant geef 3 x 2 bioscoopkaarten weg voor de film THE WALK.
Wil jij kans maken op een van deze Bioscoopkaarten like en deel dan onze Facebookpagina van de Digitale Bodegraafse Krant. De winnaars maken we woensdag 14 oktober bekend.


 

 


Streekgenoten bij beste kaaskenners van Nederland


09-10-2015


bron: Van de redactie

 

 

Bodegraven-Reeuwijk – Kaas daar staat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend om en dat is ook donderdagavond 8 oktober tijdens de prijsuitreiking op het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours in Houten weer eens bewezen. In de Detailhandel heeft Wendy van Holst, van De Reeuwijkse Kaasboor uit Reeuwijk een Gouden Medaille gewonnen. In de handel heeft Reinier Veldhuijzen, van Veldhuyzen kaas een bronzen medaille gewonnen en in de detailhandel heeft Nicole van Veldhuizen van Habben Jansen uit Nieuwerbrug een bronzen medaille gewonnen.
 

Foto: Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours


Maarten Bakker, werkzaam bij Royal FrieslandCampina Cheese te Wageningen wint in 2015 de Gouden Kaasboor en is daarmee de beste kaaskenner van Nederland!


Op 29 en 30 september 2015 hebben de kaasdeskundigen vanuit de kaasindustrie, handel, speciaalzaken en kennisinstituten gekeken, geroken, gevoeld en geproefd van een speciaal voor hen geselecteerd assortiment Nederlandse kaas. Diegenen, die het allerbeste soort, leeftijd en smaak hebben onderscheiden zijn in de prijzen gevallen en kunnen zich de beste kaaskenners van Nederland noemen.

Het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours werd dit jaar voor de 56e keer georganiseerd en is de enige in zijn soort ter wereld. Maar liefst 435 vakmensen van productie tot aan consument hebben in Houten tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten meegedaan. Tijdens een wervelende entertainment show op donderdagavond 8 oktober jl. in Theater Gooiland in Hilversum met optredens van Fado zangeres Maria de Fatima en Big, Black & Beautiful zijn de winnaars bekend gemaakt. 

 

 

 


 

© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina | design: komplot.com