NIEUWSTijdelijke verruiming terrassen Bodegraven-Reeuwijk

28-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Het college heeft op 26 mei 2020 tijdelijke maatregelen vastgesteld om terrassen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te kunnen verruimen. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 oktober 2020 en is tot stand gekomen naar aanleiding van de landelijk geldende 1.5 meter richtlijn. De horeca mag vanaf 1 juni weer open, onder de strikte voorwaarde dat de 1,5 meter richtlijn voor bezoekers is gewaarborgd. Door deze voorwaarde is het voor veel horecaondernemers niet, of beperkt mogelijk een terras te exploiteren binnen de huidige grenzen.


Wethouder Inge Nieuwenhuizen (economie) wil de horeca een helpende hand toereiken: “De horeca is een belangrijke sector voor onze dorpen en heeft het zwaar te verduren gehad. De afgelopen weken hebben we veel overleg gevoerd en geïnventariseerd welke behoeften er liggen. We geven met deze tijdelijke regels ruimte en verantwoordelijkheid aan de ondernemers in deze moeilijke tijden. Daarnaast zorgt het ook gewoon voor gezelligheid in onze dorpen, waar we allemaal wel een beetje naar snakken”.


Via deze tijdelijke maatregelen onderstreept het college het belang van de horeca voor de gemeente en wordt bijgedragen aan het behouden van de horeca in deze lastige tijd. Tegelijkertijd houdt het College van B&W ook rekening met de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid. De geschetste maatregelen vinden hierin een balans.
 Privacy op School Award

28-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - Maandag 25 mei werd Diana Lorier-Kooi, voorzitter college van bestuur van De Vier Windstreken(een schoolbestuur met basisscholen in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en omgeving) verrast met de eerste Privacy op School Award. Diana Lorier-Kooi, gaf aan blij verrast te zijn en deze award graag in ontvangst te nemen namens de gehele organisatie en in het bijzonder namens Karin Hoekstra, trekker van de informatiebeveiliging en privacy binnen de organisatie, die helaas niet aanwezig was.

De Vier Windstreken, met 6 scholen in Bodegraven-Reeuwijk, werd in het zonnetje gezet omdat zij het afgelopen jaar het hoogst heeft gescoord in de AVG Benchmark.

De volwassenheidsscore van De Vier Windstreken geeft aan dat de organisatie in voldoende mate in controle is als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent niet alleen dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audit is gebleken dat De Vier Windstreken hier aantoonbaar werk van heeft gemaakt.'VVD en CDA: Deze zomer geen precarioheffing op terrassen'

28-05-2020

Van de redactie

  'Motie VVD en CDA aangenomen door gemeenteraad' 

Bodegraven-Reeuwijk - Op zondagavond 15 maart moesten horecagelegenheden plotsklaps de deuren sluiten. Het was een van de vervelende maatregelen die nodig waren om het coronavirus onder controle te krijgen. Nadat vele ondernemers creatief aan de slag gingen met het opzetten van afhaalmogelijkheden, nadert nu de datum van 1 juni, wanneer de horeca onder voorwaarden weer beperkt open mag. 

Omdat deze ondernemers het niet makkelijk hebben, heeft VVD Bodegraven-Reeuwijk samen met het CDA een motie ingediend die het college oproept om deze zomer af te zien van precarioheffing op terrassen. Daarnaast riepen zij op om ruimhartig om te gaan met verzoeken voor een groter terras, indien hiermee de onderlinge afstand van anderhalve meter beter kan worden geborgd.
 

De motie is met brede steun aangenomen, en VVD-fractievoorzitter Zuyderduyn concludeert dan ook: ‘Het is goed dat we op deze manier onze lokale ondernemers een hart onder de riem kunnen steken. Dus heffen wij vanaf maandag het glas, en geen belasting!’Uitgelicht: Wat is Precariobelasting?

28-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heft precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. Precariobelasting wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding om de gemeentegrond te kunnen gebruiken.

De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. Er is geen verplichting om de geheven precariobelasting in te zetten voor uitgaven die samenhangen met de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.


Tarief terras
Het tarief in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bedraagt voor een terras waarbij in aanmerking wordt genomen de totale oppervlakte zoals vermeld in de vergunning minus een oppervlakte van 1,5 keer de gevelbreedte van het pand waarbij het terras behoort:

4.1 per m2, per week: € 1,03
4.2 per m2, per maand: € 3,12
4.3 per m2, per jaar: € 26,09
 Graafmachine valt van oplegger “flinke vertraging op de A12”

28-05-2020

Van de redactie

Woerden / Reeuwijk - Op de A12 bij Woerden heeft een ongeval met een vrachtwagen plaatsgevonden. Hier is van een oplegger een graafmachine gevallen. Het ongeval levert een flinke vertraging op en rond de klok van 17.00 uur is de vertraging tussen Reeuwijk en Woerden opgelopen tot 1,5 uur. In de richting van Utrecht zijn drie rijstroken afgesloten. Op de N11 is de vertraging opgelopen tot 25 minuten. 

Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel even duren voor de A12 weer helemaal vrij is. Er is veel schade aan het wegdek. Met enkele uren kan een tweede rijstrook open. De twee linkerstroken blijven zeker tot vanavond laat dicht. Keurslager Kamerling heeft goud voor de barbecueworsten en geeft daarom 3 BBQ’s cadeau

28-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - Tijdens de landelijke barbecueworstkeuring heeft de vakkundige jury de barbecueworst van Keurslager Kamerling uit Bodegraven uitgebreid gekeurd. De vakjury concludeerde unaniem dat deze ambachtelijke barbecueworst van hoge kwaliteit is en heeft dat bekroond met de hoogst haalbare score: 100 punten. En dat betekent goud voor de barbecueworst! De jury prees vooral de vulling met Bodegraafse kaas in de BBQ worst. Een heerlijke romige combinatie die je echt goed proeft!
 


De barbecue kan aan
De voorjaarszon laat zich al geregeld zien. Dus volgens Keurslager Kamerling is het nu écht tijd om de barbecue aan te steken voor een heerlijke barbecueworst. Maar bij slechter weer kunnen deze natuurlijk ook heerlijk in de pan gebakken worden.


Maak kans op 1 van de 3 nieuwe BBQ’s
Om het goud te vieren geeft de Keurslager uit Bodegraven de komende weken 3 BBQ’s cadeau. 2 BBQ’s worden in de winkel verloot bij aankoop van 4 BBQ worsten (naturel of met kaas) of bij € 20,- besteding ontvangt u een kanskaart. 1 BBQ word verloot via de facebook pagina! Bent u benieuwd naar de winnende barbecueworst van Keurslager Kamerling, dan bent u altijd welkom in de slagerij. “Natuurlijk hebben we nog een veel ruimer barbecueassortiment in onze toonbank liggen. Om iedere barbecue tot een succes te maken!” aldus de trotse ondernemer.Fractie Bakker stelt vragen over corona effecten gemeentebegroting

28-05-2020

Van de redactie

Woerden - De Fractie Bakker heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiële gevolgen van de coronacrisis op de begroting van de gemeente Woerden. De gemeente had voor de crisis al een zeer kwetsbaar huishoudboekje en door vele onvoorziene kosten vanwege de coronacrisis, is dat er niet beter op geworden. Bakker vraagt zich dan ook af welke strategie het College van B en W gaat inzetten om financieel niet nog verder weg te zakken?


In 2019 en 2020 zijn er door twee verschillende onderzoeksbureaus rapporten gemaakt over de financiële situatie van de gemeente Woerden. Daaruit bleek dat de gemeente in 2021 al 3 miljoen Euro moet bezuinigen, oplopend tot 6 miljoen Euro in 2024. In die rapporten is nog geen rekening gehouden met de extra kosten die de gemeente moet maken vanwege de coronacrisis. Veel Woerdense verenigingen en organisaties hebben financiële ondersteuning nodig, terwijl de inkomsten van de gemeente, bijvoorbeeld vanwege de lagere inkomsten uit parkeerheffingen achterblijven.


Bakker vraagt zich af hoe het college deze financiële tegenslagen gaat opvangen? Daar zijn grofweg twee mogelijkheden in, door procyclisch te bezuinigen of door anticyclisch meer te investeren. Het Woerdens raadslid wil van het college weten voor welke strategie het college bij het opstellen van de begroting 2021 gaat kiezen? Het gaat daarbij niet alleen om de strategie maar ook om de argumentatie. Wat verwacht het college met bezuinigingen te bereiken of welk effect verwacht het college van meer investeringen? Stimuleert dat de lokale economie? Ook wil hij weten wat het effect is van het verhogen van de lokale belastingen op de koopkracht van inwoners. Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.OCW stelt €1,4 miljoen beschikbaar voor innovatief online hoger onderwijs

28-05-2020

Van de redactie

Vandaag is in samenwerking met SURF de nieuwe ronde van de subsidieregeling Open en Online Hoger Onderwijs opengesteld. Met deze meerjarige regeling kunnen innovatieve en experimentele online projecten in het hoger onderwijs een subsidie ontvangen van maximaal € 175.000. In totaal stelt minister Van Engelshoven (OCW) voor deze ronde 1,4 miljoen euro beschikbaar.

OCW wil hogescholen en universiteiten stimuleren om met online onderwijsvormen de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en om kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen te delen, te hergebruiken en te verbeteren. Met de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs worden hiervoor sinds 2015 door OCW jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor hoger onderwijsinstellingen. Dat gebeurt samen met SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland.


Enorme vlucht
Minister Van Engelshoven (OCW): ,,Deze regeling voorzag al langer in een vraag vanuit het onderwijsveld. Maar in deze coronatijd waarin het online onderwijs een enorme vlucht heeft genomen, verwacht ik dat hogescholen en universiteiten extra willen inzetten op meer online innovaties en op meer samenwerking op het gebied van online leermaterialen. Met de regeling moedig ik deze ontwikkeling van harte aan omdat docenten en onderwijsprofessionals met hun projecten het online hoger onderwijs naar een hoger niveau tillen, en het onderwijs voor studenten aantrekkelijker en uitdagender kunnen maken.”


Virtual reality
Een voorbeeld van een online onderwijsproject dat eerder al voor de regeling in aanmerking kwam is ‘PleitVRij’. Door het gebruik van virtual reality kunnen rechtenstudenten in een virtuele, maar authentieke rechtszaal met elkaar oefenen in het pleiten, waarbij zij verschillende rollen vervullen die in een rechtszaal terugkomen. Tijdens het pleiten kunnen medestudenten in real time peer feedback geven. Door PleitVRij hebben studenten de mogelijkheid om hun juridische vaardigheden te verbeteren. Een voorbeeld in open leermaterialen is het project ‘Samen HBO verpleegkunde’ waar vijf instellingen samen een platform hebben ontwikkeld voor docenten en studenten om leermaterialen te delen en te hergebruiken. Dankzij dit platform kunnen leden van de community gezamenlijk leermaterialen ontwikkelen, delen en beoordelen. Inmiddels zijn 17 instellingen aangesloten bij de community.


Aanvragen
Vanaf vandaag wordt bij SURF de nieuwe ronde voor de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs opengesteld en kunnen aanvragers zich melden. Op woensdag 17 juni vindt er een online voorlichtingsbijeenkomst plaats waarin OCW en SURF de regeling zullen toelichten Deze introductiebijeenkomst is open toegankelijk en bedoeld voor onderwijsprofessionals. Op de website van SURF is meer informatie te vinden over deze regeling. Kabinet verlengt steun aan lokale media

28-05-2020

Van de redactie

Het kabinet schiet opnieuw lokale media te hulp die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt. Om hen te ondersteunen, wordt nog eens 24 miljoen euro uitgetrokken. Nu de coronacrisis voortduurt, moet dit ervoor zorgen dat mensen in deze tijd gebruik kunnen blijven maken van onafhankelijke en betrouwbare informatie uit hun omgeving. Juist nu is de behoefte aan een goede lokale nieuwsvoorziening groot, benadrukt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Met veel inzet en creativiteit is het deze media gelukt iedereen op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het virus en nieuws uit hun omgeving. In crisistijd moeten zij dit werk kunnen blijven doen.
 

Steunfonds voor lokale media
Omdat lokale media hun advertentie-inkomsten de afgelopen tijd fors zagen teruglopen, riep minister Slob begin april het Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening in het leven. Daarvan werden 181 lokale publieke omroepen en 410 huis-aan-huiskranten voor drie maanden geholpen. Het geld dat met de eerste ronde nog niet was opgemaakt, zo’n 1,6 miljoen euro, wordt momenteel ingezet om ook andere lokale media te ondersteunen, zoals lokale nieuwswebsites.
 

Verlenging Steunfonds
Het steunfonds wordt nu verlengd. Lokale publieke omroepen, huis-aan-huiskranten die tenminste negen keer per jaar verschijnen en lokale betaalde nieuwsbladen kunnen hier in ieder geval aanspraak op maken. Het streven is dat zij zich vanaf 15 juni weer kunnen melden bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek die het steunfonds uitvoert. Specifieke voorwaarden worden nu nog verder uitgewerkt.
 

Media Caribisch Nederland
Lokale media op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kampen met soortgelijke problemen als die in het Europese deel van Nederland. Zij kunnen echter geen gebruikmaken van het Steunfonds. Minister Slob trok daarom vorige week nog zo’n 60.000 euro uit om ook kranten, radio en televisie op de eilanden te ondersteunen. De media die in aanmerking komen, zijn inmiddels benaderd door de Rijksdienst Caribisch Nederland.
 

Eerdere maatregelen
De regelingen komen bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen. Daarnaast komt er op korte termijn vanuit de Stichting Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de lokale journalistiek een impuls te geven en gaat de minister coulanter om met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019.Extra afspraken over noodpakket banen en economie

28-05-2020

Van de redactie

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken.
 

Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetskomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven 5 % gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000.
 

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer.
 

Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. Met als doel om in deze coronacrisis gezamenlijk werkgelegenheid te behouden en de schade voor bedrijven en werkenden te beperken. Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis forse economische en maatschappelijke gevolgen heeft die ook langer gevoeld zullen worden. Dat maakt het gezamenlijk optrekken van het kabinet en de sociale partners de komende periode cruciaal.
 

Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties starten daarom een gezamenlijk overleg over de crisismaatregelen die op de korte termijn kunnen worden genomen. Maar ook de inzet op het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarop gerichte investeringen, en de noodzakelijke hervormingen op de lange termijn op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt staan op de agenda. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid door bijvoorbeeld omscholing en van-werk-naar-werktrajecten. En over structurele hervormingen in de lijn van de discussie die al is gestart met de rapporten van de commissie Borstlap en de WRR.
 

Het kabinet verlengt hiervoor het hele economisch noodpakket tot 1 oktober. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van € 20.000 naar € 50.000. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.
 

Kabinet en sociale partners zijn het ook eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische realiteit. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5 % op het totale subsidiebedrag.
 

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De bestaande extra korting van 50 % bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

28-05-2020

Van de redactie

Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten van ondersteunende werknemers door. Met de extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat Sw-medewerkers ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten.
 

Het is van belang dat medewerkers van SW-bedrijven de ondersteuning behouden die zij nodig hebben. Normaliter worden financiële tekorten van SW-bedrijven gecompenseerd via een hogere gemeentelijke bijdrage. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.
 

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Dit geldt ook voor de 80.000 werknemers die onder begeleiding werken in de sociale werkvoorziening. Zonder de hulp van het ondersteunende personeel kunnen zij hun werk niet doen. Door SW-bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijd zorgen we er voor dat mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. - Staatssecretaris Tamara van ArkUitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

28-05-2020

Van de redactie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft vandaag het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen).
 

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Deze maatregelen volgen op het eerste pakket uit maart en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna 1 op de 5 Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.
 

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden).
 

Er is circa €1,4 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor deze Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Aanvragen voor de TVL kunnen in de loop van juni worden ingediend.
 

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd. Het kabinet heeft vandaag ook nadere afspraken gemaakt met de sociale partners over de voorwaarden van de NOW-regeling. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) lopen ook door.
 

Waar kunnen ondernemers terecht?
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
 

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.
 Politie heeft meerdere reacties ontvangen naar aanleiding van het onderzoek naar de babbeltruc

27-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - De politie heeft meerdere reacties mogen ontvangen naar aanleiding van het onderzoek naar de babbeltruc op donderdag 14 mei tussen 11:30 uur en 13:00 uur aan de Waterhoen in Bodegraven. De politie gaat met deze informatie verder met het lopende onderzoek. Heeft u nog tips, belt u dan 0900-8844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! We vragen u hierbij het BVH-nummer 2020136918 te vermelden: dit is het referentienummer voor de politie.
Als u informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer). 
Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie

27-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - Regio Midden Holland werkt aan een regionaal energieplan, de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). In dit plan moet beschreven worden hoe de verschillende partijen in de regio kunnen bijdragen aan de landelijke klimaat- en energiedoelen.  De omslag naar een duurzame energievoorziening heeft een grote invloed op ons leven en onze leefomgeving. Daarom werkt een stuurgroep1 RES Midden-Holland aan de regionale invulling van deze opgave. De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de vijf gemeenten, de drie waterschappen, de provincie Zuid- Holland en tal van maatschappelijke partners.
 


Duurzame elektriciteit in Midden-Holland
De stuurgroep heeft voor de RES de ambitie uitgesproken om in Midden-Holland in 2030 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zonne- en windenergie op land. Met deze 0,435 TWh neemt de regio een evenredig aandeel (namelijk 1,24%) van de landelijke opgave van 35 TWh zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio. Om een idee te krijgen: 0,435 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsopwek door 544 hectare aan zonnepanelen op dak of zonnevelden of ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt.


Voorlopige denkrichtingen
In de colleges van de betrokken gemeenten en van de provincie en de dagelijkse besturen van de waterschappen is de voorlopige versie van de concept-RES behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze nog niet politiek besproken is kunnen worden: dat gebeurt de komende maanden.  In het voorlopige concept van de RES staat nog niet op welke plekken de opwekvoorzieningen moeten komen. Het betreft een eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen. Zoals bespreking in de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen en met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.  Naast opwekvoorzieningen gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte (in plaats van aardgas), de effecten ten aanzien van ruimtegebruik, natuur en landschap en de benodigde aanpassingen in de netinfrastructuur (masten, leidingen, verdeelstations et cetera). 


Participatie na de zomer
Vóór 1 juni bieden de colleges van burgemeesters en wethouders van de vijf betrokken gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie en de besturen van de betrokken waterschappen de voorlopige Concept RES aan hun volksvertegenwoordigende organen aan. Tegelijkertijd ontvangt het Nationaal Programma RES de inzending van de 30 verschillende RES-regio’s en bekijkt ze in samenhang. Na bespreking in de raden en in de staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.
Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. De vorm waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de situatie (o.a. Corona-maatregelen) op dat moment. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.  Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.
De voorlopige versie van de concept-RES Midden-Holland is hier in te zien.1 De stuurgroep bestaat uit overheden (Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden), de netbeheerders (Stedin en Alliander) en verschillende regionale en lokale maatschappelijke partners: energiecoöperaties, duurzaamheidsplatformen van bedrijven, boeren en tuinders, natuur- en milieuorganisaties, onderwijs, woningcorporaties en zorginstellingen.
 Gretige Rohda-selectie springt in de kicksen

27-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - Voor de eerste training onder leiding van de nieuwe trainers Arjen Linstra en Peter van Holstein sprongen dinsdagavond 26 mei 33 gretige spelers in de voetbalkicksen. Op het kunstgrasveld begonnen zij aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. In de afgelopen weken hielden de Rohda-spelers hun conditie op peil met individuele oefeningen in de kamer, tuin en op straat. Nu konden zij zich voor het eerst in ruim tweeënhalve maand weer uitleven op het veld en de bal laten rollen. Met uiteraard de beperking van een onderlinge afstand van anderhalve meter. Dus geen duels en partijspelen.
 


Foto: Danny de Vries 

Deze eerste trainingsperiode eindigt op donderdag 9 juli. Na het zomerreces beginnen de mannen weer op donderdag 6 augustus. Ook de nieuwkomers Chris Moors, Daniel van Leeuwen (beiden Bernardus), Julian Tamse (Sportlust’46), Rick Vogels en Jorg Schreuders (beiden Alphense Boys) trainden al mee op sportpark De Broekvelden.Voedselbank Woerden bereidt zich voor op toename aantal cliënten

27-05-2020

Van de redactie

Woerden - De gevolgen van de coronacrisis zullen ook voor de Voedselbank Woerden niet uitblijven. Het UWV meldt over de maand april 2020 een stijging van het aantal werklozen en ook in Woerden meldt Ferm Werk een verdrievoudiging van het aantal aanvragen voor de bijstand over de maanden maart en april. Het bestuur van de Voedselbank Woerden schaalt daarom op in capaciteit om een grotere toestroom van nieuwe huishoudens mogelijk te maken. Te beginnen met een grotere koelcapaciteit om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen.
 

Dankzij wederom het VSB Fonds Woerden heeft Voedselbank Woerden een koelcel van 4m2 kunnen aanschaffen t.w.v. circa €10.000. Dat VSB Fonds Woerden de Voedselbank Woerden goed gezind is, blijkt uit de jarenlange steun, die wij mogen ontvangen. “Zo konden wij in 2018 mede dankzij de hulp van VSB Fonds Woerden een koelwagen aanschaffen en in 2019 een vorkheftruck”, aldus glunderende voorzitter Henk Woertman.

Economisch vooruitzicht
Het CPB heeft in maart 2020 een viertal scenario’s gepresenteerd waarbij in het zwaar weer scenario de werkloosheid oploopt naar ca 6% ultimo 2020 en ca 9% ultimo 2021. Voor Voedselbank Woerden was dit het signaal om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Het bestuur van de Voedselbank heeft daarom een aantal scenario’s doorgerekend. Voorzitter Henk Woertman licht toe: ‘Wij gaan op basis van de cijfers van het CPB en Ferm Werk ervanuit dat het aantal huishoudens dat tussen nu en 2021 een beroep moet doen op de Voedselbank Woerden kan toenemen met 50 tot 100 huishoudens. Dit zou ten opzichte van het huidige aantal huishoudens een stijging met van 50 tot 100% betekenen.  Naast allerlei organisatorische vraagstukken zoals vrijwilligers en financiën, betekent dit ook een aanzienlijke uitbreiding van de hoeveelheid uit te reiken voedsel en de daarbij
 Gemeente Woerden, woningcorporatie GroenWest en BAM Wonen tekenen exploitatieovereenkomst De Houttuin in Woerden

27-05-2020

Van de redactie

Woerden - Gemeente Woerden, woningcorporatie GroenWest en BAM Wonen hebben dinsdag 26 mei een exploitatieovereenkomst gesloten voor het plan ‘De Houttuin’ op de voormalige FNV-locatie. Ook heeft het Woerdense college ingestemd met het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan. De start bouw is naar verwachting begin 2021. De voormalige FNV-locatie is daarmee het eerste terrein op Nieuw-Middelland waar kantoorruimte plaatsmaakt voor woningen.
 

De woningnood is enorm, tegelijkertijd staan veel kantoren leeg. Dat geldt ook voor bedrijventerrein Middelland-Noord. Reden voor de gemeente om dit gebied stap voor stap om te vormen naar een gemengd stedelijk woongebied: Nieuw-Middelland. De gunstige ligging bij het station maakt dit extra aantrekkelijk. GroenWest en BAM Wonen spelen daarin een voortrekkersrol. Zij gaan de voormalige FNV-locatie aan de Houttuinlaan inrichten met zes appartementengebouwen. Daarin komen 82 sociale huurappartementen (GroenWest), 141 vrijesector huurappartementen en 42 koopappartementen (BAM Wonen). In de opzet is veel aandacht voor groen, duurzaamheid, klimaatadaptie en een gezond leefklimaat. Het parkeren is gepland in een garage, met hergebruik van materialen van het te slopen voormalig FNV-pand. In die garage is op de begane grond ook ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals bijvoorbeeld pakketbezorging en horeca.
 

Karin Verdooren, directeur GroenWest: “Het wordt een prachtige, gevarieerde wijk. Voor GroenWest is deze ontwikkeling een manier om antwoord te geven op de grote vraag naar woningen. Er worden in één keer maar liefst 82 sociale huurappartementen gebouwd en dat op een mooie locatie. En natuurlijk blijven we actief op zoek naar meer geschikte locaties in de regio om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.”
 

“Wij zijn trots dat we gezamenlijk met gemeente Woerden en GroenWest op kunnen trekken om tot een mooie, haalbare ontwikkeling te komen waarmee we betaalbaar en comfortabel wonen in Woerden kunnen realiseren”, aldus Tom Jongen, directeur Zuidwest, Utrecht en Noordoost bij BAM Wonen.” Arjan Noorthoek (wethouder Middelland): “Ook tijdens de coronacrisis is het van belang om te blijven werken aan woningbouwplannen. De behoefte aan woningen blijft immers onverminderd groot. Belangrijk dus dat er snel gestart wordt met de bouw. Ik ben dan ook erg blij met deze stap. Hopelijk volgen andere partijen dit goede voorbeeld op Nieuw-Middelland!”  

Planning
De bestemmingsplanprocedure loopt. Na de bouwvakantie wordt het voormalige FNV-gebouw gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt. Begin 2021 gaat verwachting de bouw van start.
 

Meer informatie
Voor Nieuw-Middelland heeft de gemeente een website opgezet waar de actuele ontwikkelingen zijn te volgen: www.nieuw-middelland.nl “Jongeneel Verpakkingen ondersteunt versspeciaalzaken die hun krachten bundelen”

27-05-2020

Van de redactie

Gouda - Jongeneel Verpakkingen B.V. in Gouda gaat de ondernemers met een versspeciaalzaak ondersteunen door de ontwikkeling van speciaal verpakkingsmateriaal dat de consument duidelijk moet maken dat er meer lokaal gekocht moet worden.

“De versspecialiteiten branche staat al jaren onder druk en er verdwijnen steeds meer groentewinkels, slagerijen etc. uit het straatbeeld. Nu, met de huidige Corona-crisis, is het van groot belang dat de consument vooral bij de kaasboer, slager, groenteboer, visboer en warme bakker de boodschappen doet, of dat nu in de winkel is of op de markt” aldus Gert-Jan Pennewaard van Jongeneel Verpakkingen B.V.

Enkele weken geleden verstuurde het Vakcentrum het persbericht aangaande de samenwerkende branche organisaties die krachten bundelen in een gezamenlijke STER TV-spot; “ Vers en met Liefde”. Het doel van de commercial is de consument er van te doordringen dat deze zelfstandige ondernemers de steun van de consument hard nodig hebben. Daar krijgen ze veel voor terug, met als belangrijkste doel het behouden van die lokale ondernemer in hun dorp of stad. Maar ook het persoonlijke contact, de kennis van product, de herkomst, de huisgemaakte producten, en veel, heel veel passie voor hun unieke producten; dit mag niet verloren gaan!


“Nog voordat wij het bericht helemaal gelezen hadden, besloten wij eigenlijk al direct dat wij hierbij graag van de partij willen zijn. Als een soort verlengstuk/aanvulling van het Vakcentrum en de andere branche organisaties wilden functioneren. Jongeneel Verpakkingen B.V. is zeker geen onbekende in het vers segment en we voelen toch een speciale band met het Vakcentrum. Het enthousiasme en de daadkracht sluit goed aan bij onze bedrijfsfilosofie en we staan altijd open voor ideeën” aldus Gert-Jan. En zo is er in record tijd een verpakkingslijn ontwikkeld die de ondernemers in kunnen zetten naast hun eigen verpakking, om die consument op het belang van “Wees loyaal, koop lokaal” te wijzen. Daar zijn alle vers ondernemers in de buurt en wijk bij gebaat. “Het gaat om verbinden en krachten bundelen om samen sterker uit deze crisis te komen en zorg te dragen dat de klanten de heerlijke en gezellige winkels nog meer gaan bezoeken” besluit Gert-Jan. Aandeelhouders drinkwaterbedrijf Oasen keuren jaarverslag 2019 goed

27-05-2020

Van de redactie

Gouda - Geniet, maar verspil het niet. Kenmerkend aan het afgelopen jaar was, net als in het voorgaande jaar, de warme en droge zomer. Oasen kon in deze periode de vraag naar drinkwater zonder problemen aan; er traden geen verstoringen in de drinkwatervoorziening op. Wel blijft het bedrijf benadrukken dat het van belang is om met verstand de kraan te gebruiken: geniet van het drinkwater, maar verspil het niet. In totaal leverde Oasen afgelopen jaar 46,6 miljard liter drinkwater aan haar klanten.
 


Toekomstbestendig
Oasen investeert ook de komende jaren veel in het verder verbeteren van haar productieprocessen en infrastructuur, om zo te zorgen dat haar klanten altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan blijven krijgen. Zo is Oasen druk bezig met de aanbesteding voor het vernieuwen van twee productielocaties, in Kamerik en Nieuw-Lekkerland. Het bedrijf zorgt er zo voor dat het voorbereid is op onder andere toekomstige klimaatveranderingen en verzilting van haar westelijk gelegen waterwinningen.Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

27-05-2020

Van de redactie

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de laboratoriumcapaciteit, de benodigde hoeveelheid testmaterialen en het bron- en contactonderzoek uit te breiden zodat er breed getest kan worden en daarmee zicht te krijgen op waar het virus rondwaart.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Door iedereen met klachten te testen zien we snel waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het direct de kop weer indrukken. Voor iedereen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts geldt daarom: ‘Blijf thuis, en laat je testen!’”
 

Telefonische afspraak maken
Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.
 

Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.
 

Opschaling testcapaciteit enorme klus
De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. “Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast onderdeel van ons werk. Maar het uitvoeren op deze schaal is ook voor de GGD’en een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar we zorgen ervoor dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt”, aldus Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. Ook kan door een regionale uitbraak de beschikbare testcapaciteit tijdelijk ergens gericht moeten worden ingezet waardoor het langer kan duren om een testafspraak te maken. GGD’en gebruiken de eerste periode om ervaring op te bouwen. Dat is nodig omdat op dit moment nog onbekend is hoeveel mensen daadwerkelijk een test willen laten afnemen en hoeveel daarvan positief getest zullen worden. De GGD’en gaan de ontwikkelingen in de eerste periode nadrukkelijk monitoren en op basis daarvan indien nodig hun inzet aanpassen.
 

Minister De Jonge: “Ik heb grote waardering voor de voortvarende wijze waarop de GGD’en dit oppakken. Het zal in het begin heus nog wel wat aanloopproblemen geven – logisch ook bij zo’n grote klus – maar ik heb er alle vertrouwen in dat met hun inzet we onze greep op het virus kunnen verstevigen.”Aanvullende middelen voor cultuursector uitgewerkt

27-05-2020

Van de redactie

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

Minister van Engelshoven: ‘Ondanks de investeringen die we doen blijft de coronacrisis een enorme opgave voor de culturele en creatieve sector. 30 - en zo mogelijk 100 bezoekers voor theaters en bioscopen per 1 juli - is een eerste stap om weer op te starten, maar voor velen is dit absoluut geen verdienmodel. En publiek dat 1,5m afstand van elkaar moet houden leidt ook in musea tot veel lagere bezoekersaantallen dan gebruikelijk. Het kabinet doet er alles aan om banen te behouden, juist ook in deze sector. Elke dag weer kijken we welke hulp waar nodig is, en daarover zijn we in continue gesprek met de sector.’’


Kabinetsbrede generieke maatregelen
Inmiddels zijn 1.682 culturele ondernemers in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 46 miljoen aan verstrekte voorschotten. Voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) waren op 19 mei in totaal 181.210 aanvragen ontvangen en is aan 14.194 instellingen in de culturele en creatieve sectoren een bedrag van € 4.000 toegekend. Dat is totaal € 56,78 miljoen aan toekenningen in de culturele en creatieve sector. Over het aantal zzp’ers uit de cultuursector dat gebruik heeft gemaakt van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt in juni meer bekend; naar schatting komen hier zo’n 92.000 ondernemers uit de sector in aanmerking voor steun. Hiernaast is het kabinet in gesprek met medeoverheden over aanvullende compensatie voor de cultuursector, bovenop de 300 miljoen.


Uitwerking aanvullend pakket van 300 miljoen
Om het unieke Nederlandse artistieke product te waarborgen en daarnaast te investeren in de werkgelegenheid in deze sector is € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Met een aanvullende subsidie of een lening worden instellingen, makers en ondernemers in de culturele en creatieve sector door de financieel zware eerste maanden heen geholpen en worden zij in staat gesteld om te investeren voor het volgende seizoen. De verwachting is dat de aanvullende subsidies in juni uitgekeerd worden. Ook neemt minister Van Engelshoven het advies van de Raad voor Cultuur (18 mei jl.) over, wat onder meer inhoudt dat er ook in subsidiejaar 2021 in brede zin coulance is voor de sector. Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.


€ 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
€ 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening' bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
€ 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
€ 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening. Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten.
€ 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.


Specifieke steun voor makers
Van de € 16,8 miljoen wordt 11,8 miljoen geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.


De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.OM eist 6 jaar tegen 23-jarige drugskoerier uit Bodegraven

26-05-2020

Van de redactie

 Ook verdacht van verkoop van verdovende middelen via het Dark web 

Bodegraven / Den Haag - Een ‘drugsdealer 2.0’. Zo bestempelde de officier van justitie van het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Rotterdam een 23-jarige verdachte uit Bodegraven tegen wie zij 6 jaar gevangenisstraf eiste met aftrek van het voorarrest. ‘Hij bood niet alleen het grootste deel van onderschepte met drugs gevulde postpakketten aan bij inleverpunten van een post- en pakketbedrijf, meneer handelde ook als vendor 611 bestellingen van verdovende middelen af via het darkweb. Bovendien is een flinke bedrijfsvoorraad in zijn woning aangetroffen’, zo motiveerde de officier haar strafeis.  Een paar weken terug is aan verdachte een ontnemingsvordering betekend van 26.045 euro wederrechtelijk verkregen voordeel.
 


 

Start van het onderzoek
Het onderzoek door de Landelijke Eenheid van de politie onder gezag van het Landelijk Parket is gestart op 13 februari 2019. Het speciale Post Interventie Team van de politie (PIT) ontving die dag een bericht van het Cargo Harc Team (HARC) van de Koninklijke Marechaussee (KMAR), dat tijdens een reguliere controle in een postsorteercentrum twee postpakketten waren onderschept met daarin computerprinters waarin verdovende middelen verstopt zaten in seal bags. Het ging om bijna 5 kilo MDMA en 5 gram cocaïne.


Harddrugs in printers, frituurpan, airfryer en aftershaveflesje
De beide postpakketten bleken overeenkomsten te hebben met een aantal andere postpakketten dat tijdens andere controles in beslag is genomen, zowel voor als na 13 februari 2019. Meestal betrof het pakket een doos van een elektronicabedrijf. In die doos zat dan ook daadwerkelijk een printer, een friteuse of air fryer, maar die bleek vervolgens gevuld met sealbags met honderden grammen tot enkele kilo’s drugs. Dat varieerde van pillen en MDMA tot cocaïne en ketamine. In één pakket was de aftershave van een bekend cosmeticamerk vervangen door amfetamine. Als retouradres was meestal een bedrijf in elektrische apparaten of een printshop opgegeven. Deze adressen waren vals.


Verdachte
Onderzoek naar onder andere camerabeelden van post- en pakketinleverpunten waar de pakketten zijn ingeleverd, heeft geleid tot de identiteit van de verdachte uit Bodegraven. Op 28 mei 2019 is de verdachte aangehouden in zijn huis in Bodegraven. In het huis zijn ten laste gelegde verdovende middelen aangetroffen. Hierom is ook het voorhanden hebben van verdovende middelen ten laste gelegd. Hij is de persoon gebleken die de postpakketten bij verschillende inleverpunten in voornamelijk zijn regio, tussen Leiden en Utrecht, maar ook daarbuiten, had ingeleverd voor verzending naar het buitenland. De pakketten gingen veelal naar andere landen, waaronder Nieuw-Zeeland, Australië, Kroatië, Duitsland, de Verenigde Staten en Zweden. Tien pakketten met verdovende middelen die door de Bodegraver zijn ingeleverd voor verzending, zijn door de KMAR, de douane en het PIT onderschept.
Tijdens observaties door de politie is gebleken dat de Bodegraver verdachte thuis maar ook bij een tankstation afspraken heeft met een man en diens vriendin. Daarbij worden tasjes van een bekend cosmeticamerk met inhoud uitgewisseld, waarmee de Bodegraver vervolgens gezien wordt bij inleverpunten van het post- en pakketbedrijf. Het OM verdenkt de 23-jarige van het tezamen en in vereniging met een ander plegen van de uitvoer van verdovende middelen.


Drugskoerier én vendor: drugsdealer 2.0
Uit onderzoek door de digitale recherche naar een in beslaggenomen HP laptop die in het huis waar verdachte woonde is aangetroffen, is gebleken dat hij niet enkel drugs uitvoerde, maar ook verantwoordelijk is voor de verkoop van verdovende middelen via het Dark web. Het gaat om 611 bestellingen die hij vanuit twee vendor accounts afwikkelde, tussen 28 november 2018 en zijn aanhouding. Op de laptop zijn onder meer publieke PGP-sleutels en een private aangetroffen. Volgens het OM bewijsstukken dat verdachte zijn activiteiten wilde afschermen voor politie en justitie.


Beslag
In totaal is in dit onderzoek door het PIT beslag gelegd op gegevensdragers, 2500 XTC pillen, ruim 8 kilo MDMA, 1 kilo hasj, 117 LSD zegels, bijna 5000 gram amfetamine, ruim 50 gram cocaïne en 100 ml meth amfetamine. Daarvan werden onder meer 1861 gram MDMA, 52 gram amfetamine, 117 LSD zegels en bijna 3 gram cocaïne evenals een aanzienlijk aantal XTC-pillen aangetroffen tijdens doorzoeking van het huis van verdachte in Bodegraven. De rest is aangetroffen in de onderschepte postpakketten.


Uitspraak
De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Eerste paal gaat de grond in voor het eerste Ouden Huis van Nederland

26-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - Woensdag 3 juni is het dan zover. Dan gaat de 1e paal de grond in voor het eerste Ouden Huis in Bodegraven én in Nederland. Wethouder Dirk-Jan Knol krijgt de eer om de 1e paal te slaan. Op de bouwlocatie van het toekomstige Ouden Huis, Vrije Nesse in Bodegraven. Door de coronacrisis zal er nu geen groot feest van gemaakt worden, maar zal het gevierd worden in een klein gezelschap en op gepaste anderhalve meter afstand.
 

In Het Ouden Huis kunnen ouderen betaalbaar en zelfstandig wonen met zorg en aandacht binnen handbereik.
 

Foto ter illustratieMuurschildering op gevel Juwelier Goud Gedaan

26-05-2020

Van de redactie

Reeuwijk-Brug - De Culturele Commissie heeft lange tijd gezocht naar een geschikte muur om daar in navolging van de dorpskernen Bodegraven en Nieuwerbrug ook in Reeuwijk-Brug een muurschildering op te realiseren.

Gelukkig was Juwelier Goud Gedaan in Reeuwijk-Brug bereid de gevel van zijn pand hiervoor beschikbaar te stellen. In samenspraak met hen is kunstenaar Joost Zwanenburg uit Alphen aan de Rijn maandag 25 mei begonnen aan de door hen gekozen muurschildering die zowel aansluit bij Reeuwijk als bij hun activiteiten. Juwelier Goud Gedaan heeft voor een mooie zwarte ondergrond gezorgd en Joost zal woensdag 27 mei zijn muurschildering opleveren. De reacties van de omgeving zijn uitermate positief. Joost Zwanenburg heeft weer een mooie muurschildering op zijn naam staan en de Culturele Commissie is blij dat het resultaat als afronding van het nieuwe West plein in Reeuwijk-Brug West nu de omgeving opfleurt!Odd Wagner voorgedragen als nieuwe wethouder GroenLinks

26-05-2020

Bron: Facebook GroenLinks

Bodegraven-Reeuwijk - GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft vandaag Odd Wagner voorgedragen als nieuwe wethouder in het college van Burgermeester en Wethouders als opvolger van Robèrt Smits die onlangs heeft besloten het wethouderschap neer te leggen.


Odd Wagner is een ervaren bestuurder uit Heemskerk. In die gemeente is hij twee termijnen wethouder geweest met in zijn portefeuille onder andere jeugdzorg en ouderenbeleid. Daarna is hij gevraagd wethouder in Den Helder te worden. Daar had hij onder andere Wonen en Financiën in zijn portefeuille.


Voorts is hij dagelijks bestuurslid geweest van de Veiligheidsregio
Kennemerland en was hij lid van de rechtspositiecommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voordat hij wethouder werd, werkte hij 34 jaar bij de KLM in verschillende functies. Odd is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.


In gesprekken met hem heeft GroenLinks hem leren kennen als een gedreven, empathische persoon, die weet wat hij wil en kan bogen op een stevige basis geworteld in zijn ruime bestuurlijke ervaring en zijn functies bij de KLM. GroenLinks is bijzonder blij dat er zo snel een ervaren bestuurder bereid is gevonden de uitdaging van het wethouderschap met
een zware portefeuille aan te nemen.


De gemeenteraad zal woensdag 27 mei kennismaken met Odd Wagner en zal daarna stemmen over de voordracht. Omdat de stemming schriftelijk en geheim moet gebeuren, hebben de raadsleden na de vergadering een dag de tijd om te stemmen. De benoeming kan dan donderdagavond in de raadsvergadering bekend worden gemaakt.Zeventien voertuigen vernield in Alphen aan den Rijn

26-05-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op dinsdag 26 mei bleek dat bij zeventien geparkeerde auto’s in de Diamantstraat de ruiten waren ingeslagen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.
 

Omstreeks 03.00 uur kwam de melding binnen dat op de Diamantstraat meerdere auto’s waren beschadigd. Toen agenten aankwamen bleek dat er meerdere autoruiten waren ingeslagen. Tot nu toe zijn er zeventien vernielde auto’s bekend bij de politie. Op dit moment is nog onbekend waarom de ruiten zijn vernield en of er goederen zijn weggenomen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Gedupeerden kunnen via politie.nl aangifte doen.


Getuigenoproep
Heeft u iets gezien of gehoord op dinsdag 26 mei omstreeks 03.00 uur wat mogelijk te maken kan hebben met deze vernielingen? Misschien heeft u camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen? Bel dan met 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met 0800-7000. 
Gruttojongen geboren bij de Nieuwkoopse Plassen

26-05-2020

Van de redactie

Nieuwkoop - In natuurgebied de Bovenlanden, ten oosten van de Nieuwkoopse Plassen zijn de gruttokuikens uit het ei gekropen. Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten spotte de eerste jongen door zijn verrekijker. “De volwassen vogels zijn eenvoudig te zien, die lopen en vliegen wat af in de polder en herken je ook aan hun luide roep ‘grutto-grutto’. Met veel geduld en een verrekijker krijg je ook de jongen te zien. Dat is echt, echt fantastisch”, zegt Van Schie verheugd.

Weidevogelparadijs
Het natuurgebied in Woerdense Verlaat is nog maar 8 jaar oud, maar nu al essentieel voor de grutto. In 2012 is het gebied aangelegd en ingericht. Het waterpeil is hoger dan tegenwoordig gebruikelijk en de voedselrijke bovenlaag is er weggegraven. Hierdoor krijgen bijzondere en zeldzame planten de ruimte. Boswachter Martijn vertelt: “Het staat hier nu vol met bloeiende orchideeën die op hun beurt weer veel insecten van voedsel voorzien. Díe insecten, daar is het de grutto’s om te doen. Als de jongen uit het ei kruipen, moeten ze direct zelf op zoek naar voedsel. En dat is hier niet zo moeilijk, ze groeien eigenlijk op in een snackbar!”. Dit jaar broedden er maar liefst 36 paar grutto’s in dit gebied, 11 paar meer dan in 2019. “Het gebied ontwikkelt zich steeds meer tot grutto-paradijs.”


Nationale vogel
De grutto is onze nationale vogel, maar dat wil niet zeggen dat het goed gaat met deze typisch Hollandse vogel. 90% van de West-Europese grutto’s broedt in Nederland. Echter neemt hun aantal ieder jaar met 5% af. Vogelreservaten als de Bovenlanden worden dus steeds essentiëler voor het voorbestaan van de grutto. De boswachter van Natuurmonumenten heeft dan ook een overweldigend gevoel van tevredenheid en trotsheid als hij de vele jongen in de polder ziet. “Dat betekent dat we het hier goed voor elkaar hebben. Je kunt natuur herstellen en iets doen aan de achteruitgang van het aantal weidevogels. Ik voel enorme blijdschap dat die jonge grutto’s hier vliegvlug worden en de wereld kunnen ontdekken.”


Vogels, vogels, vogels
Het zijn niet alleen de grutto’s die in de Bovenlanden hun nest bouwen. Vele slobeenden, krakeenden, tureluurs en kieviten hebben er hun plek gevonden. Ook de zwarte stern broedt er, op speciale drijvende vlotjes die de boswachter in de sloten heeft geplaatst. Van de 15 vlotjes lijken er maar liefst 10 bezet.


Boer en boswachter werken samen voor de weidevogel
De boswachters van Natuurmonumenten beheren het gebied samen met boer Van der Laan van de Beekhoeve. Op meer locaties rond de plassen werkt Natuurmonumenten aan graslanden waar weidevogels weer kunnen broeden. Al jaren broeden er heel veel grutto’s ten westen van de Nieuwkoopse Plassen. Daar beheert Natuurmonumenten de grond met boer Kapteijn. En er wordt gewerkt aan weidevogelgebieden tussen Noorden en Nieuwkoop (Ruygeborg II) en in de Meijegraslanden.


Neem een kijkje bij het uitkijkscherm
Wil je zelf gruttobaby’s zien? Vanaf het uitkijkscherm in het gebied Bovenlanden zijn de grutto-ouders in ieder geval goed te zien. Als je de tijd neemt en een verrekijker hebt, kun je zelfs de jonge grutto’s zien. Boswachter Martijn: “Maar ga niet het veld in, de vogels zijn erg verstoringsgevoelig.” Natuurmonumenten heeft een wandelroute naar het uitkijkscherm uitgezet, van slechts 200 meter. De kortste route van het land is te vinden in de gratis app NatuurRoutes. “Het is slechts 200 meter lopen naar het uitkijkpunt, zo houd je lekker veel tijd over om in alle rust op zoek te gaan naar de prachtige vogels die op insecten jagen tussen de bloeiende orchideeën”, aldus de boswachter van Natuurmonumenten.Bezienswaardigheden en VVV Gouda weer open

26-05-2020

Van de redactie

Gouda - Steeds meer winkels, horeca en bezienswaardigheden mogen met de versoepeling van de coronamaatregelen weer open. Zo ook in Gouda. Wel is het voor een bezoek aan musea en bezienswaardigheden noodzakelijk om online te reserveren en rekening te houden met een tijdslot en soms aangepaste openingstijden. Alle websites zijn inmiddels aangepast met de actuele informatie en overal worden maatregelen genomen voor een veilig bezoek.
 


VVV Gouda en het Kaas-en Ambachtenmuseum in de Goudse Waag
Vanaf woensdag 27 mei gaat de VVV balie in de Goudse Waag weer open. In juni eerst nog met beperkte openingstijden en -dagen: van woensdag tot en met zondag en op Tweede Pinksterdag van 10 - 15 uur. Het Kaas- en Ambachtenmuseum in de Goudse Waag opent per 1 juni, voor een bezoek dient per mail, telefoon of aan de balie gereserveerd te worden.


Gouda Cheese Experience
Vanaf 1 juni opent de Gouda Cheese Experience voor het eerst haar deuren en krijgt de stad Gouda er een prachtige en unieke kaasattractie bij. Hier leer je op een interactieve manier alles over de wereld van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot de productie en de handel, alles komt op een speelse en spannende manier aan bod. Met de kortingscode CHEESE ontvang je tot 30 juni 15% korting op een ticket. De Gouda Cheese Experience is 7 dagen per week te bezoeken. Meer informatie en reserveren, zie www.goudacheese-experience.com


Museum Gouda, Sint-Janskerk en Siroopwafelfabriek
Ook Museum Gouda, de Sint-Janskerk en de Siroopwafelfabriek zijn blij om vanaf 1 juni weer bezoekers te kunnen verwelkomen. Ook hiervoor geldt dat er gereserveerd moet worden. Bezoek moet rekening houden met een tijdslot. Er mag een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen. Kijk op de websites voor alle details, reserveren en informatie over openingstijden en -dagen: www.museumgouda.nl www.sintjan.com en www.siroopwafelfabriek.nl


Best Western Plus City Hotel Gouda
Vanaf 2 juni heet Best Western Plus City Hotel Gouda haar gasten weer van harte welkom voor een overnachting in het mooie stadshotel dat zelfs over een unieke kaas- en stroopwafelsuite beschikt.


Welkom in Gouda 2020 brochure
De gratis Welkom in Gouda 2020 brochure van VVV Gouda wordt op dit moment in de binnenstad verspreid, zodat bezoekers aan de stad - van dichtbij, uit de regio of misschien wat verder weg - alle informatie hebben voor een aangenaam bezoek aan de stad.


Gastvrij welkom
Bij de VVV, horeca en bezienswaardigheden staan medewerkers en vrijwilligers te popelen om hun gasten en bezoekers weer gastvrij te mogen ontvangen. We wensen alle ondernemingen veel succes bij het (weer) openen van hun zaak, museum en bezienswaardigheid. Samen zorgen we ervoor dat Gouda op een veilige manier bezocht kan worden. Natuurlijk dient iedereen rekening te houden met de regels. Houd daarom altijd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Voor actuele informatie over Gouda: kijk op www.welkomingouda.nl met onder andere veel informatie over wandelen en fietsen in en om de stad.Terugwisseling van de wacht SP Woerden

26-05-2020

Van de redactie

Woerden - Vanaf 1 juni is Wilma de Mooij naast de fractievoorzitter wederom afdelingsvoorzitter van SP Woerden. December jl. droeg zij na ruim 5,5 jaar de voorzittershamer tijdelijk aan Nel Hoetmer over om meer tijd voor de fractie te kunnen maken.

De Mooij (foto) zegt hierover: “We wisten dat het niet lang zou duren voordat Nel zou gaan verhuizen naar Utrecht maar dankzij haar inzet kon ik mij een poosje op de fractie focussen en zo kon Jan Willem Weijers in de tussentijd goed ingewerkt raken in de rol van fractieassistent. De verhuizing komt wel ietsje eerder dan we dachten, maar ik ga mn best doen om gauw verder te bouwen samen met andere actievelingen die zich willen inzetten voor een beter Nederland. De actieagenda voor Woerden is alvast in voorbereiding, dus, doe mee!ANBO: Voorkom dat ouderen voordelen nieuw pensioenstelsel missen

26-05-2020

Van de redactie

Woerden - Minister Koolmees en sociale partners moeten zorgen dat de komende jaren indexatie van de pensioenen mogelijk is. Anders gaan veel ouderen de voordelen van een nieuw pensioen compleet missen. Dat heeft ANBO in een brief aan de Stuurgroep Uitwerking Nieuw Pensioenstelsel laten weten.
 

De stuurgroep voorziet dat het nog tot 1 januari 2027 duurt voordat het nieuwe stelsel daadwerkelijk is ingevoerd. “Dat duurt veel te lang”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan. “Een gemiddelde gepensioneerde is ongeveer 75 jaar. Dan zou hij pas een kans op indexatie hebben als hij 82 jaar is." Bovendien is de achterstand dan al behoorlijk opgelopen. “Bij de grote fondsen hebben deelnemers zo’n twintig procent aan indexatie gemist. Over zes jaar is dat opgelopen tot boven de 30 procent. Ofwel: het pensioen is eenderde minder waard geworden. Dat is onacceptabel.”
 

Regels al eerder toegepast
Net als FNV-pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga wil ANBO dat in de tussenliggende periode de regels van het nieuwe pensioenstelsel al worden toegepast. Liane den Haan: “Daar moeten de minister en sociale partners een oplossing voor vinden. In het nieuwe stelsel geldt geen rekenrente op basis van de marktrente meer, maar een prognoserendement. Nou, in feite gebruiken we die al in de premie, want die is ook gebaseerd op een te verwachten rendement, dus die kun je meteen toepassen. Dan zal blijken dat de pensioenfondsen niet op zwart zaad zitten, zoals nu lijkt.”
 

Voorzichtig optimistisch
ANBO is voorzichtig optimistisch over de voortgang van het nieuwe stelsel. ANBO praat via de klankbordgroep jong/oud mee over het nieuwe pensioenstelsel. Enkele verbeteringen op een rijtje:
de marktrente als basis verdwijnt (geen rekenrente dus), maar er komt een projectierendement, dat wil zeggen een verwacht rendement. Met die graadmeter staan pensioenfondsen er beter voor;
de huidige buffervereisten verdwijnen;
daardoor stijgt de kans op verhoging van de pensioenen, maar er wordt ook eerder verlaagd;
er genoeg blijft solidariteit om de verplichtstelling overeind te houden.


Nog te veel onduidelijk
Maar er is ook nog veel onduidelijk: samen met andere ouderenorganisaties heeft ANBO een waslijst met vragen gesteld om helderheid te krijgen over de werking. Belangrijk is dat er specifieke berekeningen komen om mensen te laten zien wat het nieuwe stelsel echt voor hen betekent. “Wij kunnen pas positief adviseren als die vragen zijn beantwoord," aldus Den Haan.
 

Pensioen juist nu belangrijk
Verder spreekt ANBO van een drietrapsraket. Terug tellend: het nieuwe stelsel, de ‘transitie’ van het huidige in een nieuw stelsel en de overgangsperiode. “Elke fase heeft zijn eigen vragen. We zullen er hard voor vechten om te zorgen dat pensioen kunnen worden verbeterd. Deze moeilijke periode laat extra zien hoe belangrijk pensioen voor ouderen is”, zegt Liane den Haan. “Juist nu mensen langer thuis moeten blijven wonen en de overheid minder voor hen doet, moet je een goede financiële basis hebben om overeind te blijven.”Ministerraad akkoord met voorstel Wet ambulancevoorzieningen

26-05-2020

Van de redactie

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen op voordracht van minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per veiligheidsregio krijgt de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving.
 

Minister Martin van Rijn: “Goede zorg voor de patiënt staat centraal bij een cruciale zorg als de ambulancezorg. Daar moet je dag en nacht op kunnen rekenen. Dan is het van belang dat je elkaar goed kent in de regio en afspraken kan maken. Denk aan de huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners waar ambulancemedewerkers mee samenwerken. Een vaste aanbieder geeft rust en helderheid voor patiënten, ambulancemedewerkers en voor andere partners in de regio.”
 

De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden.
 

Kwaliteitsnormen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector heeft een eerste Kwaliteitskader ontwikkeld met meetinstrumenten, dat wordt doorontwikkeld naar een normerend kader. Daarnaast zal de minister andere kwaliteitsnormen opnemen in de regelgeving, in principe gebaseerd op de bestaande praktijk en eigen richtlijnen van de sector. De minister kan een bewindvoerder aanstellen of in het uiterste geval een aanwijzing intrekken als er duidelijk onder het kwaliteitsniveau wordt gefunctioneerd. De aanleiding voor het wetsvoorstel is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021.Minder jongeren vrijwilliger in 2019

26-05-2020

Bron: CBS

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een sportvereniging. De belangrijkste reden voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen is omdat ze dit leuk vinden. Dit meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor, op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn. In 2019 gaf 45 procent van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger te hebben ingezet voor een organisatie of vereniging. In 2017 was dit 49 procent. In dezelfde periode daalde het verrichten van vrijwilligerswerk door 25-plussers niet.


1 op de 5 jonge vrijwilligers actief voor sportvereniging
Jongeren zetten zich het vaakst als vrijwilliger in voor sportverenigingen (20 procent), gevolgd door scholen (11 procent) en jeugdorganisaties (9 procent). Daarna volgen verzorging en verpleging, hobby- en gezelligheidsverenigingen, en kerken en levensbeschouwelijke organisaties (allemaal rond 5 procent). Een klein deel van de jongeren is actief als vrijwilliger voor onder meer culturele verenigingen, organisaties ten behoeve van wijk of buurt, of vakbonden. Jongens (22 procent) zijn vaker als vrijwilliger actief voor sportverenigingen dan meisjes (18 procent). In de verzorging deed 7 procent van de meisjes en 3 procent van de jongens vrijwilligerswerk. In 2017 waren deze verschillen tussen jongens en meisjes vergelijkbaar. Daarnaast waren in 2017 meer meisjes dan jongens actief als vrijwilliger voor een jeugdorganisatie, en voor kerken of levensbeschouwelijke organisaties.
 

Motieven voor vrijwilligerswerk
De meeste jongeren gaven aan dat ze vrijwilligerswerk doen omdat ze het zelf leuk vinden om te doen (56 procent), of omdat ze het fijn vinden om iets voor een ander te doen (43 procent). Rond een derde van de 15- tot 25-jarige vrijwilligers ligt de motivatie bij een zinvolle tijdsbesteding, om nieuwe dingen te leren, of vanwege de sociale contacten. Slecht 1 op de 5 vindt het een plicht om vrijwilligerswerk te doen. Een beperkt deel (12 procent) ziet vrijwilligerswerk als een mogelijke opstap naar een betaalde baan.
In 2017 deden meer jongeren (65 procent) vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vonden dan in 2019. In dat jaar gaven minder jongeren aan dat ze vrijwilligerswerk deden vanwege de sociale contacten (23 procent). Langere vergunningsduur voor nieuwe windparken op zee

26-05-2020

Van de redactie

Om windenergie op zee ook in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, wordt de vergunningsduur voor nog te tenderen windparken op zee aangepast van 30 naar maximaal 40 jaar. Dat voornemen maakte minister Wiebes vandaag bekend in een brief aan de Kamer. Om de langere vergunningstermijn mogelijk te maken wordt voor de zomer een nota van wijziging ingediend op de Wet Windenergie op Zee.
 

De bouw van windparken op zee vormt een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid. Alleen al windpark Borssele, dat vorige maand de eerste elektriciteit leverde aan het net, is vanaf begin 2021 goed voor een hoeveelheid elektriciteit die gelijk is aan het verbruik van 2 miljoen huishoudens. Het belang om de doelstellingen voor 2030 voor wind op zee te halen is groot en dus blijft het een aandachtpunt om de uitrol van wind op zee ook in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, zo toont het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau Afry aan. De langere vergunningsduur voor nog te tenderen windparken, moet daaraan bijdragen: langjarige zekerheid draagt bij aan een robuuste business case doordat windparkontwikkelaars voor langere periode verzekerd zijn van afzet van elektriciteit en meer tijd hebben om investeringen terug te verdienen.
 

Bestaande windparken
Voor windparken waarvan de vergunning reeds is verleend is in het Wetsvoorstel opgenomen dat windparken na circa 20 jaar een verlenging van de vergunning kunnen aanvragen. Met TenneT, beheerder van de elektriciteitsnetten op zee, worden de komende tijd mogelijkheden verkend om voor de netaansluitingen (die reeds aangelegd of in aanbouw zijn) van deze windparken al rekening te houden met mogelijk langere vergunningsduren, mits dit op kosteneffectieve wijze kan.Hulp bij aangifte voor groot aantal mensen hervat

26-05-2020

Van de redactie

De Belastingdienst hervat de hulp voor mensen met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door corona niet op locatie, zoals gewoonlijk, maar telefonisch. In totaal ontvangen circa 12.000 mensen hierover een brief van de Belastingdienst.
 

De Belastingdienst begrijpt dat de belastingaangifte ingewikkeld kan zijn. Daarom is er hulp en ondersteuning voor mensen die daar behoefte aan hebben. Normaliter biedt de Belastingdienst hulp bij aangifte dichtbij aan, op locaties in het hele land. Maar vanwege de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan moesten de afspraken voor hulp bij aangifte worden geannuleerd. De Belastingdienst heeft de mensen daarover geïnformeerd. Alle mensen met zo’n fysieke afspraak bij de Belastingdienst hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020, voor zover ze al niet zelf uitstel hadden aangevraagd.
 

Telefonische hulp
Het is nog niet bekend wanneer de hulp bij aangifte weer op normale wijze, dus op locaties in het hele land, geboden kan worden. De Belastingdienst houdt zich daarbij natuurlijk aan de maatregelen van het kabinet op dit terrein.

Om mensen toch te kunnen helpen gaat de Belastingdienst nu alvast circa 12.000 mensen die een afspraak hadden gemaakt telefonisch ondersteunen bij het doen van aangifte. Daartoe is besloten na een succesvol verlopen proef. Uit die proef blijkt dat veel mensen blij zijn dat ze op deze manier geholpen konden worden. Een aantal gaf zelfs aan altijd op deze wijze geholpen te willen worden. “Ik vond de telefonische hulp bij aangifte perfect”, zegt mevrouw Rob (80) uit Weesp. “Na afloop van het telefoongesprek zei de medewerkster van de Belastingdienst: ‘Ik heb de gegevens, ik ga het voor u berekenen en ik bel u binnen een kwartier terug.’ Dat gebeurde ook. Ze kon me exact het bedrag noemen dat ik terug krijg. Dit is voor mij makkelijker dan naar het belastingkantoor gaan.”


Bjorn Meijer, afdelingshoofd Particulieren/Dienstverlening, en verantwoordelijk voor hulp bij aangifte-campagne: “We willen iedereen helpen die daarom gevraagd heeft. Alleen doen we het dit jaar, gezien de omstandigheden, op een andere manier.”


De telefonische hulp richt zich op mensen die vorig jaar een eenvoudige aangifte hebben gedaan die volledig overeenkwam met de vooraf ingevulde aangifte, dus zonder aanvullingen. Dit geldt voor circa een derde van de mensen met een afspraak. Zij kunnen daarom op deze manier geholpen worden. De mensen die het betreft hoeven niets te doen. De Belastingdienst neemt middels een brief contact met ze op.

Momenteel wordt onderzocht of ook mensen met een iets complexere aangifte, bijvoorbeeld met aftrekposten, telefonisch geholpen kunnen worden. Ook hoopt de Belastingdienst alle mensen die niet telefonisch geholpen kunnen worden met hun aangifte, weer zo snel mogelijk op locatie te kunnen bedienen. Er wordt continu gekeken naar mogelijkheden om mensen binnen de coronabeperkingen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 

Automatisch uitstel
Niet alleen de mensen die een afspraak hadden staan voor hulp bij aangifte hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020. Dat geldt ook voor iedereen met een DigiD-machtigingscode die is uitgenodigd om aangifte te doen en nog geen aangifte heeft gedaan of zelf uitstel had aangevraagd.
 

De Belastingdienst heeft tussen 1 maart en 1 mei voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 ongeveer 9,3 miljoen aangiften binnen gekregen. Dat is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar (toen: 9,5 miljoen). Meer mensen kregen uitstel: bijna 3 miljoen, tegen 2,7 miljoen tijdens de aangifteperiode vorig jaar.Cultuur Platform Woerden presenteert: Het Lichtpuntje

25-05-2020

Van de redactie

 Subsidies van max € 1.000 voor lokale cultuurmakers 

Woerden - Het zijn ongekende tijden voor iedereen en ook voor het culturele leven. Ook veel Woerdense cultuurmakers zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Ben jij kunstenaar en heb je geen inkomsten meer door de crisis? Of heb jij een plan dat je om financiële redenen niet nu kunt realiseren? Vraag dan Het Lichtpuntje aan, een subsidie van Cultuur Platform Woerden voor lokale cultuurmakers in Woerden.


Het lichtpuntje
‘Het Lichtpuntje’ is een tijdelijke, eenvoudig aan te vragen subsidie van maximaal € 1.000. Het is bestemd voor Woerdense cultuurmakers die geraakt zijn door de gevolgen van het coronavirus, maar óók voor het uitvoeren van briljante ideeën die juist nu, in tijden van corona, goed zijn voor de cultuurminnende Woerdenaren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een kunstenaar die de huur van zijn atelier niet meer kan opbrengen; podiumkunstenaars of bandjes die via een live-stream in een theater of jongerencentrum willen optreden; het digitaliseren van kunst voor een virtuele tour; onvoorziene kosten door de coronacrisis; corona-veilige voorstellingen in de buitenlucht.


Maximaal 1.000 euro
Het Cultuur Platform maakt geen onderscheid tussen aanvragen door professionals en amateurs. De subsidie is beschikbaar voor privépersonen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen. Per aanvrager/project kan maximaal € 1.000 aangevraagd worden, eenvoudig met een korte motivatie van max. 250 woorden. Dit kan vanaf nu tot woensdag 10 juni 2020, 12.00 uur 's middags. De aanvragen worden op 11 juni 2020 beoordeeld. Bij goedkeuring wordt de subsidie direct uitgekeerd. De subsidie is niet van toepassing op bestaande projecten. Meer informatie over het indienen van een aanvraag, vindt je op www.cultuurplatformwoerden.nl


Vraag snel aan
Cultuur Platform Woerden maakt sinds 2006 mooie plannen mogelijk voor cultuurmakers uit Woerden. Dat doen we onder andere door het bieden van een podium en financiële ondersteuning van culturele projecten. Het zijn ongekende tijden voor iedereen en ook voor het culturele leven. Dat doet ons pijn want cultuur IS Woerden. Tegelijkertijd zien we dat er ook op allerlei manieren gezocht wordt naar alternatieven; wat kan er wel? Hoe kan het anders? Wat heb ik daar dan voor nodig? Met inventiviteit, samenwerking en maatwerk vinden de eerste initiatieven hun weg. Het bestuur van Cultuur Platform Woerden wil deze veerkracht van cultuurmakers van harte ondersteunen, door mee te bewegen met die behoefte aan maatwerk en handelingssnelheid. Hiertoe zet het CPW graag die middelen en instrumenten in, die haar ter beschikking staan. Daar zijn we voor!
 

Doe nu snel je aanvraag via www.cultuurplatformwoerden.nl
Heb je vragen? Mail ons: info@cultuurplatformwoerden.nl  Kunstcentrum firma van drie lanceert website om thuis exposities te bekijken!

25-05-2020

Van de redactie

Gouda - Als gevolg van het coronavirus en de sluiting van het pand van Kunstcentrum Firma Van Drie is de expositie 'Verrückt/verrukt, een inrichting' helaas voor het publiek niet toegankelijk geweest. Die periode heeft ons echter wel de gelegenheid geboden om een nieuw initiatief te ontwikkelen: het lanceren van de website www.expositiesfirmavandriethuisbekijken.nl waardoor het mogelijk is deze expositie alsnog vanuit huis te bekijken. Ook toekomstige exposities zullen op deze site te zien zijn.


Curator van de expositie Verrückt/verrukt, een inrichting is André Groeneveld. Zo’n twintig jaar geleden kwam hij voor de eerste keer in ArToll, de kunstruimte op het terrein van een voormalig psychiatrische inrichting in het Duitse Bedburg-Hau, net over de grens met Nederland. Het leek hem een fantastische plek om een kunstproject te organiseren. Het heeft tot oktober 2018 geduurd voordat het project Verrückt /verrukt, een inrichting van start ging met kunstenaars van Kunstcentrum Firma Van Drie in Gouda. Kunstenaars van uiteenlopende disciplines hebben een week lang als artists-in-residence op de locatie kunnen werken. Volledig verzorgd konden zij zich een week lang geconcentreerd storten op het scheppen en het werd een verrückter, verrukkelijke week in het paradijs ArToll. Op de site zijn de kunstenaars en een selectie van de in die week gemaakte kunstwerken te zien plus een beetje ArToll sfeer te ervaren.


Per 17 juni a.s. gaat ons kunstcentrum weer open, tenzij de overheid anders beslist. Hoe het verder gaat weet niemand. Eén ding weten we wel en dat is dat alle komende exposities online te bezoeken zijn. Dus gewoon thuis op de bank. De site is in ontwikkeling en zal telkens uitgebreid worden. Zo hoeven onze bezoekers niets te missen, ook als ze een keer niet langs kunnen komen. Heb je een expositie wel bezocht, kun je thuis na afloop alles nog een rustig bekijken en nagenieten!
 

Adres:
Achter de kerk 13
2801 JX Gouda
Woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00 uur
Toegang gratis
 Parkvilla opent 1 juni haar deuren

25-05-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - De nieuwe films staan weer op de website en het protocol voor bezoekers en medewerkers is gereed. ‘We zijn er klaar voor’ vertelt Marijke Licher, directeur Parkvilla. ‘Het hele team van Parkvilla is enorm blij dat we weer open mogen, natuurlijk binnen de bestaande maatregelen van de overheid en het RIVM. Met hulp van alle bezoekers kan iedereen weer veilig en vertrouwd ontspannen genieten bij Parkvilla. Ondertussen zijn we ook bezig met een afwisselend zomerprogramma te organiseren.’


Mind My Mind
Een van de films die Parkvilla binnenkort vertoont is Mind My Mind, een ontroerende en optimistische handgetekende animatie van een leven met autisme. De film maakt een zegetocht langs de filmfestivals en is favoriet bij publiek en pers. De film won inmiddels meerdere prijzen en is opgenomen op de shortlist voor de Oscars in de categorie Korte Animatiefilm. Bij Parkvilla te zien op 5, 10, 15 en 18 juni. Kaartjes via www.parkvilla.nl.
 


Coronamaatregelen
Naast de inmiddels bekende 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en looproutes zijn er nog een aantal richtlijnen. Het gebouw is bijvoorbeeld een kwartier voor aanvang van een voorstelling/activiteit open. In het filmhuis zijn er maximaal 18 plaatsen beschikbaar zodat de 1,5 meter gewaarborgd is. Filmkaarten zijn alleen online te koop, tot 30 minuten voor aanvang. De zaal wordt rij voor rij verlaten, vooraan te beginnen.
 

Ook de cursussen worden weer hervat. Deuren van lokalen blijven openstaan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. De tafels, stoelen en/of werkplekken staan op 1,5 meter afstand van elkaar. In elk leslokaal liggen er bij de ingang papieren doekjes, desinfecterende gel en sprays.
 

Op de website www.parkvilla.nl staan alle richtlijnen vermeld.
 Shortlist Thea Beckmanprijs in Museumpark Archeon 2020

25-05-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Ieder jaar reikt Archeon de Thea Beckmanprijs uit aan het beste historische jeugdboek. De winnaar van de Thea Beckmanprijs ontvangt € 1000,- van Archeon. Afwisselend worden boeken voor jonge en voor oudere lezers bekroond. In 2020 bekroont de jury werk voor kinderen tot 12 jaar. In april maakte de jury de longlist van tien genomineerde boeken al bekend. De jury is nu tot de volgende keuze voor de shortlist gekomen (op alfabetische volgorde auteur):


Linda Dielemans – Schaduw van de leeuw Leopold, mei 2018
Martine Letterie – Verboden te vliegen Leopold, april 2019
Inez van Loon – Mathilde, ik kom je halen. Clavis, april 2018
Kathleen Vereecken – Alles komt goed, altijd Lannoo, november 2018
Dolf Verroen – Niemand ziet het Leopold, november 2019
 

Bij deze vijf titels worden door studenten van de Willem de Kooning Academie korte animatiefilms gemaakt. Naast de volwassen jury is er ook een kinderjury. Deze reikt De Jonge Beckman uit, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf. Een panel van 20 enthousiaste kinderen leest deze shortlist en maakt daaruit een eigen keuze voor een winnaar. De winnaar van de Jonge Beckman ontvangt € 500,- Schrijfster Marte Jongbloed begeleidt deze jury.
 

Winnaar Thea Beckmanprijs 2019 en De Jonge Beckman 2019 Bianca Mastenbroek


Wie mee wil doen aan deze jury kan naar een plek in de jury solliciteren. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen op www.archeon.nl/nl/evenementen/thea-beckman-prijs.html een inschrijfformulier downloaden, invullen en ondertekend door ouder/verzorger terugmailen naar emailadres: info@archeon.nl, vóór 22 juni 2020. De Thea Beckmanprijs jury stelt in samenwerking met Marte Jongbloed de Jonge Beckman jury samen uit de inzendingen. Uiterlijk 1 juli 2020 krijgt iedereen bericht hierover. Als jurylid lees je alle vijf de boeken van de shortlist en je houdt bij wat je wel en niet aanspreekt in de boeken. Je ontvangt hiervoor een werkboekje. In een gezamenlijk overleg na de zomervakantie (een digitaal overleg als fysiek overleg nog niet mogelijk is) bepaalt de jury wie de Jonge Beckmanprijs krijgt. De Jonge Beckman jury is natuurlijk aanwezig bij de uitreiking.


Op zaterdag 19 september wordt zowel de Thea Beckmanprijs 2020 als de Jonge Beckmanprijs 2020 in Archeon uitgereikt. De Schrijvers van de Ronde Tafel zijn dat hele weekend in Archeon aanwezig. Uiteraard worden in Archeon de richtlijnen van het RIVM gevolgd en wordt de uitreiking aangepast waar nodig.

De jury bestaat uit Hubert Slings (voorzitter), Henne van Beveren, Liselotte Dessauvagie, Monique Veldman en Moniek Warmer. Staatssecretaris Blokhuis met gemeenten aan de slag voor gezondheid

25-05-2020

Van de redactie

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Dat zijn vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en gemeenten mee aan de slag gaan de komende jaren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarover gezamenlijke afspraken gemaakt in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.


Blokhuis: “Gezondheid is ons grootste bezit en helemaal niet vanzelfsprekend. Daar zijn we als samenleving keihard mee geconfronteerd de afgelopen maanden. We doen alles wat we kunnen om uit de coronacrisis te komen en tegelijkertijd is het heel belangrijk om ook nieuwe antwoorden te vinden op andere gezondheidsvraagstukken. Gezondheid staat daarbij nooit op zichzelf. Als we willen dat mensen zich op hun gemak voelen in hun wijk en worden uitgedaagd om te bewegen en sociaal mee te doen, moeten we bijvoorbeeld ook zorgen dat er meer aandacht komt voor gezondheid in de ruimtelijke ordening. Gemeenten en ik zijn ambitieus om met deze gezondheidsplannen echt verschil te maken in het dagelijks leven van veel mensen.”


Sven de Langen (VNG): “Gemeenten zijn blij met de brede inzet en aanpak van de staatssecretaris op gezondheid en vitaliteit voor alle inwoners van ons land. Dit biedt kansen om preventie van ziektelast nog steviger neer te zetten en ervoor te zorgen dat we beter kunnen voorkomen dat mensen in de toekomst zwaardere zorg nodig hebben. Ook hierbij trekken we op met zorgverzekeraars, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Met deze nieuwe nota zie ik bovendien mogelijkheden om gezonde keuzes te stimuleren en de balans in de voedselomgeving naar een gezond aanbod te herstellen.”


Grote gezondheidswinst
Deze vier gezondheidsvraagstukken waar Rijk en gemeenten extra mee aan de slag gaan, komen voort uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM en zijn specifiek gekozen, omdat deze gezondheidsvraagstukken een grote ziektelast veroorzaken, leiden tot de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen of kunnen leiden tot kostenbeheersing in de zorguitgaven. Bovendien vormen de gezondheidsvraagstukken een aanvulling op de beleidslijnen en landelijke programma’s die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord.Grootouders in actie voor het klimaat op Opa- en Omadag

25-05-2020

Van de redactie

Dit jaar wordt de Nationale Opa- en Omadag op 4 juni, door de Grootouders voor het Klimaat aangegrepen om zich op die dag aan te sluiten bij een actie van Fridays for Future. 4 juni is voor de scholieren het landelijke slagingsmoment. Maar in plaats van feest wordt er actie gevoerd!
 

Op deze dag verscheuren jongeren symbolisch hun middelbare schooldiploma en hangen hun zwemkleding aan de vlaggenstok om te laten zien dat hun diploma niets waard is als er niet een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid komt. De Grootouders sluiten zich hierbij aan omdat ook zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de diploma’s van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen nog wel bruikbaar zijn in de toekomst. De Grootouders voor het Klimaat roepen daarom iedereen op om een wereldbol voor het raam te zetten. Dat kan een echte globe zijn, maar ook een poster zoals deze met de tekst: minimaal 1,5 meter, maximaal 1,5 graad. 
 

Grootouders voor het Klimaat is een beweging van bezorgde grootouders die hun kleinkinderen een leefbare wereld willen nalaten. Daarvoor is nodig dat politiek, bedrijfsleven en alle burgers gezamenlijk de klimaatverandering een halt toeroepen. Om dat voortdurend onder de aandacht te brengen zetten zij de ‘aarde’ voor het raam en roepen alle andere opa’s en oma’s en bezorgde ouders op om met ze mee te doen. De posters zijn te hier te downloaden.  CVC Reeuwijk start met welpenvoetbal voor de allerjongsten

24-05-2020

Van de redactie

Reeuwijk - CVC Reeuwijk gaat vanaf zaterdag 6 juni starten met voetbaltrainingen voor jongens en meisjes van 3 t/m 5 jaar. Op tweewekelijkse basis gaan we geheel vrijblijvend 6 trainingen verzorgen in de maanden juni, juli en augustus. Na deze periode zullen we evalueren of er voldoende animo is om dit voort te zetten. De trainingen zullen rond 09:30 uur beginnen. Heeft u kinderen in deze leeftijdscategorie die staan te trappelen om lekker te gaan voetballen, ga dan gelijk naar www.cvcreeuwijk.nl/welpenvoetbal en meld uw kind aan.  

De trainingen zullen onder leiding staan van David, Sven en Kevin. Alle drie al ruim 20 jaar lid bij CVC en vader van een zoontje in deze leeftijdscategorie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen zij nog op zoek gaan naar extra trainers. Hopelijk zien we u en uw kind op 6 juni bij CVC Reeuwijk, op Sportpark  Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

24-05-2020

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 25 mei tot en met 29 mei 2020 weer een heerlijk menu voor u. Er zal niet gezamenlijk gegeten worden in de zaal bij Sam. Het eten zal bezorgd worden.
 

Maandag
Mosterdsoep, aardappelen, slavink,
spinazie met ei, jus, toetje
 

Dinsdag
Groentesoep, aardappelen, varkenssaucijs,
wortel/tuinerwtjes, jus, toetje
 

Woensdag
Kippensoep, aardappelen of rijst, Hongaarse goulash,
sperziebonen, jus, toetje
 

Donderdag
Courgettesoep, snijbonenstamppot met reepjes ontbijtspek,
gehakbal, jus, toetje
 

Vrijdag
Tomaat-paprikasoep, aardappelen, zoete hamlappen
met rozemarijn, bloemkool, jus, toetje
 Opgave kan bij Asha Bruinsma-Soedhoe, 06-53102893 (tot 1 dag van te voren)
Kosten maaltijd : € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd.  Provincie neemt aanbevelingen onderzoek hefbrug Boskoop over

24-05-2020

Van de redactie

Boskoop - Het onafhankelijke onderzoek naar het beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is afgerond. Uit het onderzoek komen aanbevelingen voort die door de provincie benut worden om het beheer en onderhoud aan beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren.

Het onderzoek naar beheer en onderhoud van de hefbrug Boskoop is uitgevoerd door de onafhankelijke provinciale onderzoeksafdeling, de Eenheid Audit en Advies (EAA). De aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge afsluiting van de hefbrug Boskoop op 10 oktober 2019. Uit een beoordeling door het Ingenieursbureau Rotterdam bleek die dag dat de constructieve veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd.
 

Veiligheid staat voorop
Het provinciebestuur realiseert zich dat de situatie die heeft geleid tot het onmiddellijk afsluiten van de hefbrug Boskoop niet had mogen ontstaan en trekt zich de bevindingen uit het rapport aan. Het is de taak van de provincie om er voor te zorgen dat de bruggen en sluizen veilig gebruikt kunnen worden. Wij willen hierbij geen enkel risico nemen en sluiten een brug af of beperken het gebruik zodra sprake is van een onveilige situatie. Bij de hefbrug in Boskoop bleek een aantal versterkingen nodig die in het verleden ten onrechte niet waren aangebracht. Deze versterkingen zijn inmiddels aangebracht. Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland geen onveilige bruggen of sluizen.
 

Lering trekken
Het rapport schetst een duidelijk beeld van de manier waarop het onderhoud aan de brug is uitgevoerd vanaf het groot onderhoud in 1990 tot aan oktober 2019. Het rapport maakt duidelijk dat de hefbruggen veel meer onderhoud en inspecties vragen dan de andere bruggen in onze provincie. De provincie erkent dat het onderhouden van de hefbrug Boskoop in de onderzochte periode op veel punten beduidend beter had gekund en gemoeten.
 

Verbeterpunten
In het rapport staan zowel verbeterpunten voor de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), die onder andere het beheer en onderhoud uitvoert van provinciale wegen, bruggen en sluizen in Zuid-Holland, als voor de gehele organisatie. Specifieke punten voor DBI zijn bijvoorbeeld het vergroten van de samenhang tussen dagelijks beheer en groot onderhoud en het beschouwen van de brug als geheel in plaats van onderdelen alleen afzonderlijk te inspecteren. Een aanbeveling die voor de provincie als geheel geldt is dat het informatiebeheer en de archivering verbeterd moeten worden. De provincie herkent deze verbeterpunten en is ermee aan de slag.
 

Aanpak beheer en onderhoud
Al voor de afsluiting van de hefbrug Boskoop waren overigens al stappen gezet om beheer en onderhoud van beweegbare bruggen en sluizen te verbeteren. De provincie Zuid-Holland was als een van de eerste overheden in Nederland gecertificeerd volgens de internationale norm voor assetmanagement, NEN-ISO 55001. Assetmanagement draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming door de feitelijke en gewenste prestaties, kosten en risico’s inzichtelijk te maken. De situatie rond de hefbrug Boskoop laat zien dat we er daarmee nog niet zijn en nog beter moeten worden in het voorkomen van onveilige situaties. Zo gaat de provincie investeren in een nieuw onderhoudssysteem (start 1 maart 2020; medio 2021 in gebruik) waarmee we alle stappen in het onderhoudsproces beter kunnen vastleggen. In dit systeem wordt ook vastgelegd welk soort onderhoud nodig is voor welk onderdeel van welke brug. De overgang van dagelijks naar groot onderhoud en de manier waarop we omgaan met storingen en andere gebreken worden aangescherpt. Om het aanbesteden van onderhoud verder te verbeteren, wordt nog dit jaar het contractmanagement verder geprofessionaliseerd. Verder werken we sinds december 2019 aan het verbeteren van het onderhoud aan de hefbruggen. Het Programma Versterking Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken gaat zorgen voor de doelmatige uitvoering van de aanbevelingen uit het EAA-rapport en van de maatregelen die al in gang waren gezet. Dit programma maakt het mogelijk om verbeteracties gestructureerd, in samenhang én met urgentie op te pakken. Een leertraject ‘Sprong in professionaliteit’ met aandacht voor de aansturing van marktpartijen en professionalisering van opdrachtgeverschap is onderdeel van het programma.Bianca van den Berg is Gast van de Week

24-05-2020

Van de redactie

Gouda - In verband met de corona-crisis is Gouwestad terughoudend met het uitnodigen van gasten. In verband hiermee zal de luisteraar regelmatig een interview van enige tijd geleden kunnen horen. Zo is zaterdag 30 mei van 11 tot 12 uur een herhaling gepland van het op 7 december 2019 uitgezonden gesprek met kunsthistorica Bianca van den Berg. Samen met een aantal andere Goudse historici en archeologen en met behulp van een aantal vrijwilligers is zij het project “Goudse Tijdmachine” gestart. Bedoeling daarvan is om unieke bronnen in Gouda per perceel in de binnenstad te transcriberen, digitaliseren en te koppelen aan de gegevens van de kadasterkaart 1832.


Het interview is komende zaterdag opnieuw te beluisteren via 97.7 (kabel), 106.2 (ether) en via www.gouwestad.nl. Herhalingen: zondagavond om 19 uur en woensdagochtend om 7 uurHeropening streekmuseum Reeuwijk

23-05-2020

Van de redactie

Reeuwijk - Er is veel gebeurd sinds 12 maart: afstand houden, thuis werken en een verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. Sindsdien ging Nederland steeds een stukje verder op slot, maar er gloort licht aan de horizon. De musea mogen, met in acht neming van alle maatregelen, per 1 juni weer open.
 


Het streekmuseum Reeuwijk streeft ernaar om op 4 juli weer open te gaan. Voorop staat de bezoekers op een goede en verantwoorde wijze te ontvangen. Daartoe zullen we in juni met onze vrijwilligers het museum gereedmaken voor de opening, aangepast aan de eisen van de overheid i.v.m. Corona.Wilt u ons bezoeken, ga dan eerst even voor nadere informatie naar onze website: www.streekmuseumreeuwijk.nlDuizenden gratis contactlenzen voor mensen met een cruciaal beroep

23-05-2020

Van de redactie

Vision Direct geeft 4000 doosjes daglenzen aan artsen, verpleegkundigen, politieagenten, brandweerlieden en leraren. Brillenglazen beslaan tijdens het dragen van een mondkapje en veiligheidsbril, waardoor het zicht wordt belemmerd. Het dragen van contactlenzen geeft meer comfort, meer helderheid en een naadloos perifeer zicht, iets wat belangrijk is voor iedereen met een cruciaal beroep.

Om deze gratis lenzen te ontvangen hoeven aanvragers alleen maar een foto van zichzelf te sturen waarop ze hun werkpas/werk-identiteitsbewijs laten zien. Vision Direct stuurt vervolgens een unieke code waarmee ze gratis een maandvoorraad everclear ADM contactlenzen kunnen ontvangen.
 


 

Meer informatie is te vinden op de website van Vision Direct
 

Lucas Fernández is verpleegkundige in het University College Hospital in Londen. Hij vertelt: “Het dragen van een bril onder een veiligheidsbril is onhandig. De beschermende kleding die we dragen is niet gemaakt van ademend materiaal. Mijn bril beslaat hierdoor en ik merkte dat ik m’n bril steeds omhoog moest duwen. Dit is heel onpraktisch, want we moeten elke keer onze handen en bril desinfecteren als we ons gezicht hebben aangeraakt, ook al dragen we handschoenen. Maar als ik contactlenzen draag hoef ik me hier geen zorgen meer over te maken.” Merendeel locaties Zorgpartners versoepelt bezoekregeling

22-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - Tijdens de persconferentie van 19 mei jl. gaf minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge aan dat verpleeghuizen vanaf 25 mei onder strikte voorwaarden weer beperkt bezoek mogen toelaten. Eén van de voornaamste bepalingen is dat daar geen cliënten met COVID verblijven. De Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland heeft inmiddels de eerste contactpersonen van cliënten hierover via al haar verpleeghuizen geïnformeerd.

Zorgpartners ziet deze mogelijkheid als een voorzichtig begin naar het in de toekomst verder openstellen van al haar verpleeghuizen voor bezoekers. Daarbij wordt uiteraard altijd de waarschuwing van het kabinet in acht genomen: versoepel de maatregelen niet sneller dan verantwoord is. Aan het verruimen van de bezoekregeling gaan dan ook nauwgezette voorbereidingen vooraf. Daardoor kan de nieuwe regeling wellicht niet direct op 25 mei op alle locaties met cliënten zonder COVID ingaan. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.
 

Foto: Digitale Bodegraafse Krant

De directeuren van De Reehorst (Reeuwijk), De Waterpoort (Krimpen aan de Lek), Floravita (Boskoop), Gouwestein, Irishof. Prinsenhof (Gouda), Slothoven (Bergambacht) en Vijverhof (Bodegraven) informeren uiterlijk begin volgende week de eerste contactpersonen uitgebreid over de nieuwe regeling voor beperkt bezoek op die locaties. Voor verpleeghuizen waar wel cliënten met COVID verblijven, wacht Zorgpartners een aangepaste regeling van het kabinet af. Wanneer die bekend is, volgt zij die zodat ook daar beperkt bezoek mogelijk wordt. Er is goede hoop dat dit binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd.

 Pioenrozenactie voor familie Noordhoek in Papua Nieuw Guinea

22-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - Wilt u tijdens het Pinksterweekend genieten van een prachtige bos pioenrozen? Bestel dan nu een bos met 5 stelen voor 6 euro. De pioenrozen (Roze Peony Sarah-Bernhardt) worden op de dag van verkoop direct vanaf de kweker geleverd, zo heeft u verse bloemen waar u lang van kunt genieten. 

Bestellen
U kunt uw bos(sen) pioenrozen tot en met woensdag 27 mei 16.00 uur bestellen via: www.bit.ly/pioenrozenactie. U kunt ook telefonisch bestellen bij Aarnoud van ‘t Hof op het nummer 06 28 2000 97.
 

Afhalen
Op zaterdag 30 mei tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw bestelling, na betaling per pin, afhalen op het plein bij Dronensingel 2 in Bodegraven.
 

Bezorgen
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw bestelling af te halen, dan kunt u uw bestelling ook thuis laten bezorgen. We willen u, voor zover mogelijk, verzoeken om uw bestelling af te halen.
 

Betalen
Bij zowel afhalen als bezorgen kunt u alleen betalen met PIN.
 

Actiedoel
Met uw aankoop steunt u het werk van de familie Noordhoek op Papua Nieuw Guinea, waar Corné als piloot van MAF werkzaam is. Hij voert daar vluchten uit om de bevolking in moeilijk bereikbare gebieden te voorzien van eerste levensbehoefte en medische hulp. Voor meer informatie kijk op www.maf.nl/noordhoekVoorstel aanpassen startprocedures Schiphol

22-05-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop hebben een voorstel voor het aanscherpen van de startprocedures vanaf Schiphol ingediend bij het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het doel is het aantal afwijkingen van de startroutes te verminderen en vliegtuigen zo kort mogelijk op lage hoogte te laten vliegen. Daardoor neemt de hinder in het Groene Hart af.
 


Afwijken van route beperken
De huidige startroutes op Schiphol zijn zogenaamde ‘minimum noise routes’. Veel vliegtuigen die starten vanaf de Kaagbaan wijken af van de route. Ter hoogte van Bodegraven bevindt een derde van de vluchten zich niet meer binnen 250 meter van de route. Ter hoogte van Gouda is dit gestegen tot meer dan de helft van alle vluchten. Deze afwijkingen leiden tot extra en vermijdbare hinder in diverse woonkernen. Uit onderzoek, geïnitieerd door een inwoner van Bodegraven met twee deskundigen, blijkt dat verzoeken van bemanningen aan de luchtverkeersleiding (LVNL) voor routeafwijkingen worden gehonoreerd, ook binnen wettelijk beschermde gebieden als het Groene Hart. Dit is onwenselijk en niet uit te leggen. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop steunen daarom het voorstel dat verzoeken van bemanningen van startende vliegtuigen voor het afsnijden van de route niet meer worden gehonoreerd beneden een nader te bepalen hoogte. Ook de LVNL mag geen routebekortingen aan startende vliegtuigen aanbieden of opdragen beneden een nader te bepalen hoogte. Vanzelfsprekend staat de veiligheid voorop, dus afwijkingen blijven wel toegestaan voor separatie met ander luchtverkeer of vanwege weersomstandigheden.


Startprocedure aanscherpen
Een aantal jaren geleden is Schiphol over gegaan op een andere startprocedure. Voorheen klommen vliegtuigen zo snel mogelijk op vol vermogen naar ongeveer een kilometer hoogte; startprocedure NADP1. In de huidige situatie vliegen vliegtuigen met minder vermogen langer op lagere hoogte om snelheid maken; startprocedure NADP2. NADP2 veroorzaakt meer geluidhinder over een groter gebied dan NADP1. De luchthaven Charles de Gaulle in Parijs hanteert startprocedure NADP1. Het voorstel is dat Schiphol ook weer NADP1 gaat hanteren. Wanneer vliegtuigen zo kort mogelijk op lage hoogte vliegen, wordt de hinder voor de omwonenden beperkt.


Concept Luchtvaartnota 2020-2050
Het kabinet heeft de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop blijven zich inzetten voor hinderbeperking. Vandaar dat zij de voorstellen voor het aanpassen van de startprocedures hebben ingediend.Wees blij als je lijdt

22-05-2020

Van de redactie

Bodegraven - De afgelopen weken gingen de overdenkingen over het eerste bijbelboek van de apaostel Petrus vanuit de Ichthuskerk over “hoop” (ds. Arnout Francke), “heiligheid” (ds. Jasper Klapwijk), “priesterschap” (ds. Bart Noort), “vreemdelingen” (ds. Gerrit den Broeder) en “omgaan met onrecht” (ds. Arnout Francke). Ds. Jasper Klapwijk zal zondag 24 mei om 09.30 uur de laatste preek uit deze serie houden, met als thema is “wees blij als je lijdt’, naar aanleiding van 1 Petrus 4 vers 12 en 13.  

De kerkdienst zal vanuit de Ichthuskerk Bodegraven worden uitgezonden via de link op website van de kerk bodegraven.gkv.nl en de website of app van https://kerkdienstgemist.nl. De dienst is op een later moment op kerkdienstgemist.nl ook terug te zien. U kunt onderwerpen voor gebed of persoonlijke voorbeden insturen en deze mailen naar TGC taakgroepcorona@gmail.com of appen naar 06-17574424. Dat laatste kan tot aan het begin van de dienst.
 

De uitzendingen vanuit de Ichthuskerk Bodegraven worden verzorgd door een samenwerking tussen de predikanten van de Ichthuskerk Bodegraven (Arnout Francke), Ichthuskerk Den Haag (Jasper Klapwijk), Morgensterkerk Den Haag (Gerrit den Broeder) en de Franse kerk Voorburg (Bart Noort). 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina