NIEUWSHoe prettig leven we in Bodegraven-Reeuwijk?

20-01-2022

Van de redactie

 Raadscommissie krijgt trends fysieke leefomgeving in beeld 

 

Bodegraven-Reeuwijk - In 2020 zijn er in Bodegraven-Reeuwijk 169 woningen opgeleverd. Voor 2021 stonden er 188 op de rol. Er zijn daarmee meer woningen gebouwd dan voorgaande jaren (gemiddeld 161 woningen per jaar), maar in de komende jaren wordt dit, als het woningbouwprogramma gehaald wordt, flink opgevoerd naar een aantal van gemiddeld 346 per jaar. 

Dit is terug te vinden in het jaarlijkse Dashboard Fysieke Leefomgeving. Deze monitor is zojuist als rapport verschenen en wordt volgende maand besproken in de raadscommissie Ruimte. In het Dashboard wordt gekeken naar de voortgang van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. 

 

Op basis van dit inmiddels zevende overzicht kan geconstateerd worden dat veel thema’s op koers liggen. “Het coalitieprogramma heeft, voor zover het het fysieke domein betreft, op veel punten invulling gekregen,” stelt wethouder Jan Leendert van den Heuvel tevreden vast. “Het toetst enkele belangrijke beleidsdoelen uit het raadsakkoord, zoals duurzaamheid, leefomgeving en woningbouw. Maar ook wordt hieruit duidelijk waar het nodig is om op bij te sturen. Hier kan na de gemeenteraadsverkiezingen, in maart, goed gebruik van worden gemaakt bij het opstellen van het nieuwe coalitieprogramma.”

 

Woningbouw

Er is landelijk, en ook lokaal, sterke behoefte aan meer woningen. In het dashboard is te zien dat in Bodegraven-Reeuwijk de goedkope koopwoningen en het aantal woningen in de sociale huur achterblijven op dat wat nodig is. Daarentegen neemt zowel het aantal middeldure huur- als middeldure koopwoningen juist toe in de komende jaren. Op 1 juli van dit jaar treedt de omgevingswet in werking. Hieraan voorafgaand zijn dorpsvisies en een toekomstvisie voor de gemeente opgesteld. De behoefte aan ruimte voor woningen en bedrijven is hierin terug te vinden.

 

Duurzaamheid

Om een toekomstbestendige leefomgeving te krijgen, verandert onder andere de manier waarop we met mobiliteit omgaan. Meer bewegen, meer delen en daardoor meer ruimte voor groen en water. Zo zijn 46 openbare laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst en komen er in 2022 meer dan 20 bij. 
 

De fietsers blijven de aandacht krijgen. Naast campagnes en verbeteringen op gebied van de veiligheid voor fietsers, komt er een nieuw plan voor fietsveiligheid, waarin er nadrukkelijk aandacht is voor de schoolomgeving.

 

Leefomgeving

Om het wonen prettig te maken, wordt bij nieuwbouwplannen nadrukkelijk gekeken naar en geïnvesteerd in opvang van (regen)water en het planten van extra bomen op een plek waar ze groot kunnen worden. Hier zijn grotere stappen in te zetten dan tot nu toe gebeurd is. Daarbij trekt de gemeente samen op met inwoners en wijkteams.

 

Financiën

Tot slot wil de gemeente de leefomgeving op een goede manier in stand houden en blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Ondanks dat er minimaal is bezuinigd op het beheer, worden er minder projecten uitgevoerd. Dat komt door hogere kosten vanwege sterk stijgende prijzen; veel (bouw)materiaal is duurder geworden. Dit zet de vooraf gestelde doelstellingen van kwaliteitsverbetering onder druk.Nieuwe spaaractie bij Jumbo Langerak

20-01-2022

Van de redactie

“Geef jij Bodegraven kleur?”


Bodegraven - Vanaf woensdag 26 januari start Jumbo Langerak met een nieuwe spaaractie, namelijk sparen voor een gratis kleurboek van Bodegraven én hoge korting op diverse Bruynzeelproducten. De afgelopen weken is de winkel druk bezig geweest met de voorbereiding van het boek en zijn de mooiste en leukste plekken van Bodegraven opgezocht en vastgelegd op foto. Het resultaat is een superleuk kleurboek, waarin scholen, verenigingen en eyecatchers van Bodegraven zijn verwerkt. Heb je inspiratie nodig om je kleurboek  kleur te geven? Stap dan samen op de fiets en ontdek de verschillende locaties in Bodegraven. 

Actievoorwaarden
Bij iedere €10,- krijgt je een zegel en met 8 zegels (waarvan de eerste is voorgedrukt) is de spaarkaart vol. Een volle spaarkaart kan worden ingeleverd voor een gratis kleurboek of korting op Bruynzeelproducten, zoals stiften en kleurpotloden. De spaaractie duurt t/m dinsdag 8 maart 2022 en volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m dinsdag 16 maart 2022. Kleurplatenactie scholen
Om het boek extra onder de aandacht te brengen, is een leuke kleurplatenactie voor scholen bedacht. Voor iedere school is een aparte kleurplaat gemaakt, die uitgedeeld kan worden aan de leerlingen. Per school wordt een leuk Bruyzneelpakket verloot onder de deelnemende leerlingen. Welke leerling wint voor zijn/haar klas de leuke prijs? Let op! De kleurplaten worden alleen uitgedeeld op deelnemende scholen. 


 


Martien Kromwijk lijsttrekker #mijnklimaatpartij

20-01-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Martien Kromwijk is de lijsttrekker voor #mijnklimaatpartij bij de volgende verkiezingen. Hij is aanvoerder van een verder zeer jonge en gevarieerder lijst, die grootouders verbindt met de nieuwe generatie. Een gevarieerde en brede beweging die belooft de komende 8 jaar veel actie te organiseren om de klimaatopwarming te stoppen. Ieder seizoen een nieuwe meet up met inwoners en bedrijven, om concrete resultaten te bereiken.


Lijsttrekker Martien Kromwijk

mijnklimaatpartij heeft nu de volledige kandidatenlijst bekend gemaakt met 13 namen. Op de lijst staan meer vrouwen dan mannen. Er is een spreiding over de verschillende dorpen, Nieuwerbrug, Reeuwijk en Bodegraven. Het meest opvallend is echter de nieuwe generatie die zich nu actief gaat inzetten. Het was al bekend dat de scholieren Jette Harmsma (17) en Linge Hoevenaars meedoen; zij staan op de 2e en 3e plaats van de lijst. Na hen komt een hele groep 30-ers: Robin Arens (30) is van hen de jongste, maar ook Siona van Boven, Esther Wagensveld en Jennifer Verbaan.

Voorzitter Bram Tack: “Dit laat zien dat de generaties zich nu verenigen omdat het echt héél urgent is ons schrap te zetten tegen de opwarming van de aarde. De jeugd brengt veel enthousiasme en creativiteit. We combineren dit met de ervaring die Martien Kromwijk als lijsttrekker meebrengt. Hij heeft ervaring als lijsttrekker, en is wethouder geweest, waarbij hij liet zien het samenleven in de dorpen goed aan te voelen, kijk naar de dorpsoverleggen, de Huizen van Alles en de dorpsvisies. Gezamenlijk willen we veel bereiken voor het klimaat”. Bram Tack staat zelf ook op de lijst.

Lijstduwer is Peggy Munnikhuis, klimaatactiviste uit Reeuwijk, die op 29 mei een heel programma in der Goudse Schouwbrug organiseert met ondermeer Marianne Minnesma van Urgenda.  


Volledige kandidatenlijst  #mijnklimaatpartij 2022

1        M.G. (Martien)       Kromwijk                           m           Bodegraven
2        J.H. (Jette)             Harmsma                          v            Bodegraven                           
3        L.A.I. (Linge)          Hoevenaars                      v            Reeuwijk                              
4        S.A.M. (Siona)       van Boven                         v            Bodegraven                              
5        R.J. (Robin)            Arens                                m           Reeuwijk                                   
6        E.M. (Esther)          Wagensveld                      v            Bodegraven                           
7        A.P. (Bram)             Tack                                  m           Bodegraven   
8        J.H.M. (Jennifer)    Verbaan - Thoen                v            Nieuwerbrug a/d Rijn   
9        J. (Jaap)                 de Vries                             m           Reeuwijk
10      E (Eefje)                 Vink – van Damme            v            Reeuwijk                                         
11      L.C. (Bert)               Geers                                m           Reeuwijk                           
12      L.S. (Laura)             Leijendekkers                   v            Bodegraven                        
13      P.M.A. (Peggy)       Munnikhuis                        v            Reeuwijk                                                    

 

 Nieuwe website Ipse de Bruggen: ‘Hoe kunnen wij jou helpen?’

20-01-2022

Van de redactie

Zwammerdam/Regio - Online gaan de ontwikkelingen snel en steeds meer mensen bevinden zich online. Ipse de Bruggen* heeft daarom haar website vernieuwd voor een klantvriendelijkere en betere digitale dienstverlening.  Met de nieuwe website wordt de websitebezoeker ondersteund in het vinden van passende zorg en laat Ipse de Bruggen duidelijk zien wat ze doet, wat haar werkwijze is en voor welke zorg iemand terecht kan. De producten en diensten zijn overzichtelijk weergegeven zodat de zorgzoeker snel de informatie vindt waar hij of zij op zoek naar is.  

Zo snel mogelijk passende zorg vinden
Elke situatie is specifiek. Daarom start de homepage met de vraag ‘Hoe kunnen wij jou helpen?’ Doel van de website is dat de zorgzoeker – dat kunnen zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers, cliënten en verwijzers - zo snel mogelijk passende zorg vindt waar hij of zij op zoek naar is met uiteraard een directe mogelijkheid tot contact. Ipse de Bruggen helpt mensen graag verder. 


Zoeken naar gewenste informatie? Er is rekening gehouden met de verschillende stadia waarin een zorgzoeker zich kan bevinden. Zo zijn er verschillende ingangen om te komen tot de gewenste informatie: iemand die precies weet wat hij/zij zoekt kan zoeken op type zorg of product maar er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden op alleen leeftijd. 


Bij de ontwikkeling ook ouders en cliënten betrokken
Bij de ontwikkeling van de website is veel aandacht gestoken in de  gebruiksvriendelijkheid. Vooraf zijn cliënten geïnterviewd en ook ouders van cliënten betrokken bij het maken van informatie. Dit zorgde voor een waardevolle samenwerking en feedback. Ouder Rob Pinkse: ‘Goed dat jullie vertellen wat jullie visie en missie is en waar jullie voor staan. Maar om het concreet te maken; leg dan ook uit hoe je dat als organisatie doet’. 


Vandaar dat op de website ook staat op welke manier er in gesprek gegaan wordt met elkaar en hoe er aan elkaar en aan de buitenwereld verantwoording afgelegd wordt over de kwaliteit van zorg. Ook vertellen mensen zelf hoe zij de zorg ervaren door middel van ervaringsverhalen. 


Toegankelijke website 
Begrijpelijke taal is voor iedereen fijn. Daarom is de informatie op de nieuwe website op taalniveau B1 geschreven. Zo kunnen cliënten met een zorgvraag zelf hun weg vinden op de website. Ook worden pictogrammen gebruikt ter ondersteuning in het vinden van passende zorg.  Een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) geeft in een filmpje uitleg wat een AVG-arts doet en hoe iemand een afspraak kan maken. Zo ontstaat toegankelijke informatie voor verschillende niveaus.


Meer dan zorg 
De visie van Ipse de Bruggen is: er is altijd meer mogelijk. Cliënten van Ipse de Bruggen krijgen de kans om dit zelf te ontdekken en zich te ontwikkelen. Dit heeft onder meer geleid tot dagbestedingslocaties die succesvolle horecaondernemingen, winkels of ateliers zijn. Deze initiatieven komen op de website beter naar voren zodat duidelijk is dat Ipse de Bruggen meer is dan zorg.

 
www.ipsedebruggen.nlVoorstel voor ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan: definitief einde verkeersproblemen rotonde Steinhagenseweg – Beneluxlaan

20-01-2022

Van de redactie

Woerden - Het college van de gemeente Woerden stelt de gemeenteraad voor om de huidige rotonde bij de Steinhagenseweg te vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Met de aanleg van deze ongelijkvloerse kruising komt er definitief een einde aan verkeersproblemen op de rotonde op de Steinhagenseweg – Beneluxlaan. Ook de provincie Utrecht ziet het belang en betaalt mee. Voor het voorstel is met een brede blik naar de verkeerssituatie in het hele gebied gekeken. 

 

De gemeente kiest voor een integrale aanpak en stelt de gemeenteraad ook voor om het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg door te trekken en aan te sluiten op de toekomstige buurtstraten van Snellerpoort. Daarmee blijft de fietsverbinding tussen de rotonde en het winkelcentrum behouden. Daarnaast stelt het college voor een voorkeur uit te spreken voor een aangepaste fietsroute naar de ongelijkvloerse kruising vanaf de Berg- en Harzstraat. Ook wil het college graag onderzoek laten doen naar een oplossing voor het verkeersknelpunt op de kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade. 

 

Wethouder Arjan Noorthoek (verkeer): “Rond de zomer wordt de Beneluxlaan opgeleverd, ook wel de verlegging van de Steinhagenseweg genoemd. De ongelijkvloerse kruising die we nu voorstellen zorgt straks voor een verkeerveilige kruising voor de circa 7000 fietsers per dag die hier in de toekomst gebruik van gaan maken. We vinden het belangrijk dat er rondom Snellerpoort goede en veilige doorstroming zal zijn van fietsers, voetgangers en automobilisten. Daarom hebben we de verkeerssituatie vanuit verschillende kanten bekeken en in één voorstel verwerkt.”

 

Ongelijkvloerse kruising

De huidige oversteek voor voetgangers en fietsers op de rotonde bij de Steinhagenseweg (toekomstige Verlengde Beneluxlaan) is niet veilig en in de spitsperioden overbelast. Een ongelijkvloerse kruising is de meest veilige oplossing gebleken voor het overstekende fiets- en wandelverkeer. De Beneluxlaan wordt verhoogd, zodat de fietstunnel sociaal veilig is en veilig is in gebruik. De nieuwe kruising zorgt er ook voor dat de nieuw te ontwikkelen woongebieden (Snellerpoort en het Stationsgebied) beter met elkaar verbonden zijn en goed bereikbaar met de fiets. 

Ook de provincie Utrecht ziet het belang. De provincie Utrecht heeft de ambitie om dé fietsregio van Europa te worden. Daarom investeert de provincie in een vlot, comfortabel en veilig regionaal fietsnetwerk en betaalt 1 miljoen euro mee. 

 

Nieuwe fietsroute

De gemeente wil fietsers vanuit de Eilandenkade, Harz- en Bergstraat een comfortabele en veilige fietsroute bieden richting het station, via de ongelijkvloerse kruising. Deze route is een alternatief voor fietsers die de gelijkvloerse kruising bij de Amsterdamlaan – Eilandenkade gebruiken. Samen met de omgeving zijn er verschillende routes besproken en in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de fietsroute via het oostelijk deel van de Terschellingkade het meest kansrijk is. Deze route kan met enkele aanpassingen, waaronder een nieuwe fietsbrug over het water, een directe comfortabele en veilige fietsroute opleveren naar de ongelijkvloerse kruising. Het college stelt de raad nu voor een voorkeur uit te spreken voor deze route om daarmee duidelijkheid te geven aan de omgeving, maar het besluit over de route uiteindelijk in samenhang met de resultaten van het onderzoek naar het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade te nemen. 

 

Fietspad langs Steinhagensweg kan blijven

Verder stelt het college voor om de fietsverbinding langs de Steinhagenseweg tussen de rotonde en het winkelcentrum te behouden. In het plan van nieuwbouwontwikkeling Snellerpoort was ervoor gekozen om deze route op te heffen, omdat er met de ongelijkvloerse kruising een volwaardig alternatief zou zijn. Uit gesprekken met de omgeving blijkt dat het nuttig is om deze route, straks te bereiken via de nieuw aan te leggen buurtstraten in Snellerpoort, te behouden. Met enkele kleine aanpassingen kan dit worden gerealiseerd. Hiermee neemt de fijnmazigheid van het fietsnetwerk toe en wordt de fietsroute via de Eilandenkade – Terschellingkade ontlast. 

 

Onderzoek kruising Amsterdamlaan – Eilandenkade

Tijdens het participatieproces is duidelijk geworden dat er veel zorgen zijn over oversteekbaarheid en verkeersveiligheid op het kruispunt Amsterdamlaan – Eilandenkade. Daarom zijn deze zorgen onderzocht in een verkeersanalyse. Hieruit blijkt dat de doorstroming op het kruispunt verslechtert en de verkeersveiligheid afneemt als de rotonde verdwijnt, omdat de doorstroming op de plek van de rotonde verbetert. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om op korte termijn te starten met een onderzoek naar een oplossing voor dit verkeersknelpunt. 

 

De gemeenteraad stemt waarschijnlijk komende maand over het voorstel.Wie ruimt de rotzooi op? Zwerfafval in Woerden

20-01-2022

Van de redactie

  Wat & hoe Woensdag 2 februari 20.00 uur Online themacafé 

Woerden - Op woensdag 2 februari organiseert Progressief Woerden een online themacafé over (zwerf)afval. Wat is het probleem? Wie is verantwoordelijk en hoe kunnen we het oplossen?
 

Samen met nog zo’n 240 zwerfvuilambassadeurs loopt lijsttrekker Coby Franken regelmatig met haar afvalprikker door de Woerdense straten. Blikjes, papier, mondkapjes en heel veel plastic wikkels zakjes en flesjes belanden in de groene zak die dan weer door Ferm Werk wordt opgepikt. “Op deze manier draag ik graag een steentje bij en het is meteen een goede lichaamsbeweging en ook leuk om af en toe meteen een praatje te maken met buurtbewoners” zegt Franken. Maar het is natuurlijk wel te gek dat dit nodig is.”
 

Jelmer Vierstra, nummer twee op de kandidatenlijst en tevens milieudeskundige vraagt zich af hoe zit met de verantwoordelijkheid als het gaat om afval. “Ik vind in principe dat de vervuiler betaalt, maar tegelijkertijd willen we ook de drempel om naar de milieustraat te gaan niet te groot maken.”

Laten we hier eens over in gesprek gaan zegt Progressief Woerden en organiseert daarom een online themabijeenkomst. Tijdens dit themacafe leren we meer over allerlei soorten afval en hoe schadelijk ze zijn voor het milieu en wat we als consument al kunnen doen om afval te verminderen.
 

Ook praten we over waar de rekening moet liggen als het gaat om afval. We zijn benieuwd naar alle meningen en nemen graag inzichten mee waar we wat mee kunnen in de nieuwe raadsperiode.

Aanvang 20.00 uur Iedereen is welkom.

Schrijf in, stuur een mail aan  bijeenkomst@progressiefwoerden.nl en ontvang een inloglink voor 2 februari.Maandagmiddag Wandelingmiddag bij Inloophuis‘Leven met kanker’

20-01-2022

Van de redactie

Woerden - Iedere maandagmiddag gaat een groepje op pad om een uur te wandelen vanaf Inloophuis ‘Leven met kanker’ onder leiding van Antonio del Rosario met na afloop een kopje koffie of thee in het Inloophuis. 

De route is iedere keer weer anders, zo ook op de maandag 31 januari en 7 februari. De wandeling is net als de andere activiteiten van het Inloophuis bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kanker. Ook zin in de nodige beweging en sociale contacten?

Meestal wordt er een uur gewandeld maar het kan korter als dit net wat te ver is, soms wordt er voor degenen die meer aankunnen een extra ommetje gemaakt. Wie eens wil kennismaken met deze activiteit, met het Inloophuis in het algemeen, weer conditie wil opbouwen, gewoon lekker wil wandelen, ondertussen een praatje wil maken met de andere wandelaars, is van harte welkom. 
De wandeling start om 13.30 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Na afloop staan de koffie en thee klaar en is een rondleiding door het huis mogelijk met uitleg over wat het Inloophuis te bieden heeft. Kortom een unieke gelegenheid om kennis te maken met Inloophuis ‘Leven met kanker’ op Wilhelminaweg 12 in Woerden. 

Aanmelden of meer informatie vragen via: telefoon 06-14004496, email  info@inloophuislevenmetkanker.nl of in het Inloophuis (openingstijden zie de website  www.inloophuislevenmetkanker.nl). College van B&W wil Theo Thijssenschool uitbreiden

20-01-2022

Van de redactie

Waddinxveen - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Theo Thijssenschool uit te breiden met 4 lokalen. De school heeft te maken met een tekort aan ruimte. Het voorstel is uitvoerig besproken met het schoolbestuur, stichting Klasse. Stichting Klasse heeft de uitdrukkelijke wens om les te geven op 1 locatie. Met de uitbreiding achter de huidige school is dat mogelijk. Om de school uit te kunnen breiden is het nodig om extra grond te kopen. De gemeenteraad neemt op 23 februari een besluit over het voorstel.  

Er moet uitbreiding komen van 4 lokalen
De Theo Thijssenschool heeft 460 m2 extra ruimte nodig. Dit zijn ongeveer 4 lokalen (inclusief bijruimten). Omdat de uitbreiding niet op eigen terrein kan komen, is het nodig extra grond te kopen. Het is de bedoeling de extra lokalen aan de achterkant van de school te bouwen.

De Theo Thijssenschool heeft een tekort aan ruimte
Voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2016 is voor de berekening van het aantal benodigde lokalen gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses van januari 2016. Maar het aantal leerlingen van de school groeide flink harder dan de prognoses lieten zien. Hierdoor is er nu een tekort aan ruimte. Oorzaken van de groei van het aantal leerlingen kunnen zijn:

 • de opheffing van De Nieuwe School;
 • het verdwijnen van een aantal schoollocaties in Waddinxveen-Noord;
 • de uitstraling van de school;
 • meer belangstelling voor het openbaar basisonderwijs in Waddinxveen.


Het schoolbestuur stemt in met het voorstel
Over het voorstel is uitgebreid overlegd met het schoolbestuur. Het bestuur heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken voor 1 locatie. Dit is met het voorstel mogelijk geworden.  

Gemeente en schoolbestuur willen snel aan de slag met de uitbreiding
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, willen de gemeente en het schoolbestuur zo snel mogelijk starten met de bouw. Volgens planning kan dat in het 1ehalfjaar van 2023. 

Er zijn 2 belangrijke ontwikkelingen die later nog aandacht vragen

 1. De geplande woningbouw op het bedrijventerrein Waddinxveen-Noord.  
  De gemeente wil dit graag met alle schoolbesturen bekijken en hier nu niet op vooruitlopen voor het openbaar onderwijs. Als het nodig is, dan kunnen er nog 4 lokalen worden bijgebouwd op de nog te kopen extra grond.
 2. De rol van de gemeente bij de huisvesting van kinderopvang die misschien verandert. 
  De plannen van de rijksoverheid hierover zijn nu nog niet duidelijk. 


De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college
Het beschikbaar stellen van het benodigde geld is daarbij natuurlijk belangrijk. Zo moet de extra grond gekocht worden en kost het bouwen van de nieuwe lokalen geld. Daarnaast moet het bestemmingsplan ook veranderd worden. Op 23 februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit. Haal je boosterprik in Driebruggen

20-01-2022

Van de redactieEthisch hackers laten noodzaak updaten zien

20-01-2022

Van de redactie

 Rijksoverheid roept Zuid-Hollanders op om slimme apparaten te updaten 

Al via één slim apparaat kunnen internetcriminelen digitaal bij je inbreken. Om je slimme apparaten en je data te beschermen, moet je updates uitvoeren. Maar wat gebeurt er als je dat niet doet en hackers bij je inbreken? In de Doe je Updates-campagne laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit zien. Een ethisch hacker die aan de campagne meewerkt, vertelt hoe het werkt.


 

“Omdat slimme apparaten vaak zijn verbonden met internet, kunnen internetcriminelen deze opzoeken. Zonder dat je het door hebt, gaan zij op zoek naar zwakke plekken en dus ingangen”, zegt Wouter Wessels, ethisch hacker bij Eurofins Cyber Security. “Is je slimme koelkast niet geüpdatet en hangt deze aan “het internet”, dan is dat een potentiële ingang tot de rest van je netwerk. Eenmaal binnen kunnen internetcriminelen verder zoeken in je netwerk en zo op zoek gaan naar bijvoorbeeld een laptop vol waardevolle data. Denk aan een kopie van je paspoort, vakantiefoto’s en andere belangrijke documenten. Deze laptop kan vervolgens vergrendeld worden met bijvoorbeeld ransomware totdat jij geld hebt betaald, terwijl de kopie van je paspoort kan worden gebruikt voor identiteitsfraude. Dat klinkt allemaal best eng zo, maar het is vooral belangrijk dat je je bewust bent van de risico’s en actie onderneemt om te voorkomen dat er digitaal bij jou wordt ingebroken. Dat doe je bijvoorbeeld door updates uit te voeren.”

 

Je apparaten updaten? Dat doe je zo

Updates houden je slimme apparaten veilig én beschermen je netwerk tegen internetcriminelen. Daarom is het belangrijk regelmatig te checken of er nog updates klaarstaan. Veel slimme apparaten worden niet automatisch geüpdatet. Ook krijg je niet altijd een melding als er een update klaarstaat.
 

Stap 1: Open de app van je slimme apparaat.
Stap 2: Kijk bij ‘Instellingen’.
Stap 3: Klik daar op ‘Updaten’.
Stap 4: Stel ‘Automatisch updaten’ in. 
Soms is automatisch updaten niet mogelijk. Zet dan een herinnering in je agenda om elke 1e dag van het nieuwe kwartaal je updates te checken.
 

Krijg je een melding om een update te doen? Doe het direct. Heb je geen app van je slimme apparaat? Ga dan naar de website van de fabrikant en zoek op 'update'.

 

Voorkom een hack, doe de Update-Check

Meer hulp nodig? Ga dan naar doejeupdates.nl en doe de Update-Check. Die helpt je om je slimme apparaten snel en makkelijk te updaten.Inwoners en vrijwilligers bedankt!

19-01-2022

Gemeentenieuws

 Laatste vluchtelingen vertrokken uit Bodegraven-Reeuwijk 

Bodegraven-Reeuwijk - Sinds vorig jaar verbleef een aantal jonge vluchtelingen in hotel GR8. Het COA had daar om verzocht. Het COA heeft ons nu gemeld dat de laatste vluchtelingen overgebracht zijn naar een andere locatie en dat de opvang in het hotel beëindigd is. 

Wethouder Odd Wagner: “Toen het college van B&W het verzoek kreeg van het COA om vluchtelingen onder te brengen in onze gemeente hebben wij aangegeven daar positief aan mee te willen werken. Het is hartverwarmend om te zien dat onze inwoners en vrijwilligers op een fantastische manier de verbinding hebben gelegd met deze vluchtelingen. Nu deze vluchtelingen weer vertrokken zijn willen wij als college van B&W onze inwoners en vrijwilligers enorm bedanken voor de inzet die zij hebben laten zien. Wij zijn een gastvrije gemeenschap!”SGP-LIJSTTREKKER VAN DEN HEUVEL ZIET KANS VOOR VROUWEN

19-01-2022

Door: Willem IJdo (EditieGroeneHart.nl)

Bodegraven-Reeuwijk - Ook voor Bodegraven-Reeuwijk zijn ‘rentmeesterschap’ over de natuur en duurzaamheid nu speerpunten in het gemeentebeleid. Vrouwen staan niet op de kandidatenlijst van de partij voor de raadsverkiezing op 16 maart. “Nog niet, maar dat zou ooit kunnen veranderen” benadrukte – samengevat – lijsttrekker mr Jan Leendert van den Heuvel zaterdag 15 januari tijdens een interview door Willem IJdo, politiek redacteur van editiegroenehart.nl, in molen De Arkduif aan de Bodegraafse Overtocht. Hier zijn en worden op zaterdagochtenden in aanloop naar de verkiezing ‘podcasts’ opgenomen: gesprekken met lijsttrekkers die kunnen worden beluisterd via de website van EGH.

 

Rentmeesterschap kreeg tot voor kort weinig aandacht binnen de traditioneel christelijke partij. Dit hing samen met haar visie op de aardse werkelijkheid. De wereld zal vergaan en daarna daalt een nieuwe aarde neer vanuit de hemel. Dan heeft het weinig zin je druk te maken over het bestaande. Bovendien heeft de mens de taak en roeping onze huidige planeet te bebouwen. ‘Bewaren’ van de aarde is een ander verhaal, ook qua praktische uitwerking. De draai daar naartoe is gemaakt. Hiermee verdween een belangrijk onderscheid tussen de SGP en de eveneens Bijbels georiënteerde ChristenUnie (CU).

 

STANDPUNT OP DE HELLING?
Van den Heuvel sluit niet uit dat ook het standpunt ‘geen vrouwen als leiders in staat en maatschappij’ in de toekomst op de helling gaat. Binnen zijn partij heeft hij het imago van een realist. Dit komt hem van pas bij de uitoefening van het wethouderschap, waarvoor hij namens de SGP kandidaat is.

 

Bij het interview werd vernomen dat er nog weinig schot zit in de plannen om het Evertshuis gedeeltelijk te vullen met koopappartementen, dit op aangeven van fractiegenoot in de gemeenteraad Johannes Mattiesing. Het belang van deze accommodatie als cultureel centrum staat voor lijsttrekker Van den Heuvel echter buiten kijf. In het neerstrijken van biefstukrestaurant Loetje aan de rand van de Reeuwijkse Plassen en bij de Breevaart had de SGP-politicus een aandeel als lid van het College van burgemeester en wethouders.
 

VACCINATIE
Zeker niet algemeen binnen de SGP is Van den Heuvels keus vóór vaccinatie tegen covid 19/corona. Kopvrouw van de lokale CU-lijst, Els Oliwkiewicz, is zaterdag 22 januari Willem IJdo’s gast in De Arkduif. Voor 29 januari is Remco Tijssen van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BB-R) geboekt. De podcasts zijn doorgaans vanaf de dag na opname te volgen.

De SGP wil een deel van het monumentale Evertshuis behouden als cultureel centrum. Bewoners De Ampère krijgen hun sleutel

19-01-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Ze hebben er lang naar uitgezien. Afgelopen dinsdag ontvingen de eerste bewoners van De Ampère de sleutel van hun appartement. De komende weken kunnen ze aan de slag om hun appartement in te richten. De Ampère is een appartementencomplex en staat op een centrale plek in Alphen aan den Rijn: naast het station en het centrum en winkels dichtbij. Ipse de Bruggen beheert en verhuurt 34 appartementen aan mensen die begeleid zelfstandig wonen. De bewoners ontvangen de benodigde zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 


Zorgmanager Frank van Leeuwen overhandigt de sleutel aan Jennifer Mulder.


Wonen met zorg 
Ipse de Bruggen levert in De Ampère zorg in de vorm van het nieuwe zorgproduct Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor de bewoners is er 24 uur per dag begeleiding, door middel van ondersteuning in hun eigen appartement. In het appartementencomplex is ook een steunpunt. Hier kunnen bewoners bijvoorbeeld terecht om een hulpvraag te stellen, een kop koffie te drinken, of mee te eten.


“De bewoners van De Ampère functioneren zo zelfstandig mogelijk. Vlakbij De Ampère zijn verschillende dagbestedingslocaties van Ipse de Bruggen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden in de buurt om aan de slag te gaan, zoals bij het leer-/werkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn. De Ampère is daarmee dé ideale plek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die begeleid zelfstandig willen wonen”, zegt Frank van Leeuwen, zorgmanager van Ipse de Bruggen.


Nog enkele appartementen vrij
Elk appartement heeft zijn eigen voordeur. Een appartement bestaat uit een woonkamer met keuken, aparte slaapkamer en een badkamer met toilet. Nog niet alle 34 appartementen zijn verhuurd. “De meeste appartementen zijn inmiddels verhuurd. We zijn nog in gesprek met een aantal belangstellenden. Maar we hebben nog plek als iemand iets zoekt om zelfstandig te wonen met zorg”, vertelt projectleider Marloes Klomp.


“De bewoners hebben uitleg gekregen hoe het allemaal werkt. Iedereen beleeft dit moment op zijn eigen manier. Het is een bijzonder moment. De een is echt enthousiast, nu is het echt; de ander is nog wat terughoudend en moet er nog aan wennen nu de verhuizing een feit is.” Ipse de Bruggen is één van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk. www.ipsedebruggen.nl Sara Vesseur nieuwe directeur Jeugdtheaterhuis

19-01-2022

Van de redactie

Gouda - De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdtheaterhuis heeft Sara Vesseur benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Sara Vesseur volgt Theo Ham op die het Jeugdtheaterhuis in 1991 heeft opgericht en ruim 30 jaar heeft geleid. Daphne Bergman, voorzitter van de Raad van Toezicht:  “We danken Theo voor zijn enorm bevlogen, ondernemende en creatieve inzet in de afgelopen jaren. We zijn blij dat we met Sara een goede opvolger hebben gevonden. Zij is iemand met passie voor jeugdtheater en educatie en met de juiste kwaliteiten voor deze rol. Wij hebben vertrouwen in een toekomst van het Jeugdtheaterhuis waaraan Sara samen met de medewerkers, de leerlingen en alle andere betrokkenen zal gaan werken.”


Sara Vesseur      Foto: Ellen Daniels

Sara Vesseur is oud-leerling en oud-docent van het Jeugdtheaterhuis en is op dit moment werkzaam als programmaleider bij Theater en Filmhuis Dakota in Den Haag. Sara is opgeleid als theaterdocent aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en heeft gewerkt bij verschillende (jeugd)theaters, theatergroepen en culturele instellingen. Sara Vesseur: “Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen bij het Jeugdtheaterhuis. Het is een unieke plek met een sterk artistiek DNA en een bevlogen en geheel eigen werkwijze. Het is een droom om hier te mogen werken. Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren, van allerlei achtergronden, kennis te laten maken met theater.”

Sara zal starten op 15 april 2022. Op 22 februari neemt het Jeugdtheaterhuis afscheid van de huidige directeur Theo Ham tijdens een bijeenkomst voor genodigden.

Over Jeugdtheaterhuis
De missie van het Jeugdtheaterhuis is om kinderen en jongeren te stimuleren om theater tot een zinvol deel van hun leven te maken. De centrale organisatie van het Jeugdtheaterhuis is gevestigd in Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda. Van daaruit worden activiteiten verzonnen, ontwikkeld en uitgevoerd in Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Leiden en Maassluis.Landschap Erfgoed Utrecht helpt Brediuskwartier aan bomen

19-01-2022

Van de redactie

Woerden - Bij het appartementencomplex Brediuskwartier aan de Oudelandseweg zijn 9 extra bomen en planten geplaatst. Het initiatief van de Vereniging van Eigenaren Brediuskwartier werd gesteund door een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling Groen aan de Buurt. De voorzitter van het bet bestuur van de VvE, Gert Oomsen, mocht op 12 januari de eerste boom planten op het parkeerterrein. 
Kale parkeerplaats
Voor het fraaie appartementencomplex Brediuskwartier is een grote parkeerplaats, met meer parkeerplaatsen dan nodig. Gert Oomsen: “Er zijn altijd minimaal 5 parkeerplaatsen leeg, maar meestal veel meer, dan is het een vrij kaal terrein. Bij de aanleg van het complex moesten er echter, na bezwaarschriften van omwonenden, zelfs extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Hierdoor sneuvelde een deel van de bomen en planten op het voorterrein.” De Vereniging van Eigenaren zocht naar mogelijkheden om toch meer te vergroenen, maar ze mogen geen parkeerplaatsen weghalen, dus zochten ze naar passende bomen.


Stimuleringsregeling Groen aan de buurt
Bewoner Jelle IJpma kende als vrijwilliger bij de Stichting het Utrechts Landschap de voucherregeling Groen aan de Buurt. Die maakt het plaatsen van extra bomen en planten voor bewoners- of vrijwilligersgroepen mogelijk, met stimuleringsbijdragen van € 500 of € 1.000. “Bomen en planten geven schaduw en verkoeling, dragen bij aan een goede waterhuishouding en geven ruimte aan vogels en insecten”, aldus Jelle IJpma. “Qua locaties kun je vooral denken aan schoolpleinen, zorgboerderijen, speeltuinen en sportparken. Maar je kunt dus ook kale parkeerplaatsen of kale woonstraten vergroenen.” Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving. De stimuleringsregeling Groen aan de Buurt is een initiatief van de stichting Landschap Erfgoed Utrecht, de provincie Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN. Ook begin 2022 kunnen nog bijdragen worden aangevraagd. En bij de gemeente Woerden kun je natuurlijk ook nog bewonersinitiatieven indienen voor het vergroenen van de wijk.Ga toch fietsen!

19-01-2022

Van de redactie

Woerden - Afgelopen week ging Progressief Woerden fietsen met de Fietsersbond afdeling Woerden. Gijsbert Valstar en André de Boer namen ons mee langs Woerdense verkeerspunten en praatten ons bij over goed fietsbeleid.
 

Fietsen is gezond en beter voor het klimaat. En als iedereen meer op de fiets zou gaan zouden ook andere problemen worden opgelost, zoals verkeersopstoppingen, parkeertarieven en een deel van de woningnood. De fiets als alternatief voor de (tweede) auto creëert ruimte op straat en in de stad. Wel adviseert de Fietsersbond ons om de afmetingen van een standaard schuurtje aan te passen van 6 m2 naar 8 m2. Een e-bike is langer dan een gewone fiets en daarnaast hebben ook gezinnen vaak een bakfiets. En als je je fiets niet goed kwijt motiveert dat niet om de fiets te pakken. 

Ook uit het spreekuur dat de Fietsersbond houdt blijkt dat er echt nog wel werk te doen is in Woerden. Voor met name wat kwetsbare fietsers (op leeftijd) zijn veel plekken onveilig door onduidelijkheid, drukte, opstoppingen. André de Boer: “het heeft ons écht te denken gezet. Als iemand van 40, 50, 60 lukt het ons allemaal (?) nog wel, maar het zou toch oneindig zondig zijn als een 83-jarige niet meer die dagelijkse fiets kan pakken. Kijk wat een zegen het is (maatschappelijk, sociaal, volksgezondheid) als ook die groep kan blijven fietsen.”
 

“Bij ieder nieuwbouwplan moet op tijd heel goed nagedacht worden over hoe je het voor fietsers zo aantrekkelijk mogelijk kunt maken” leert de Fietsersbond ons . Wel bochten, afwisselend, maar geen scherpe. Duidelijke belijning zodat je als het ware op een goede manier door het verkeer wordt geloodst. En daar valt in Woerden nog wel wat winst te behalen.
 

Al fietsend kregen we verschillende plekken te zien waar het beter kan. Bij het station bijvoorbeeld is het een onoverzichtelijke spaghetti van fietspaden onder het spoor, over het water, onmogelijke bochten. Daarmee trek je fietsers niet de stad in.
“Als we toch aan de slag gaan met het Stationsgebied laten we dan alvast aanpakken” aldus Gijsbert Valstar.Wie wint de Ondernemersprijs Midden-Holland?

18-01-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Op de website ( opbr.nl) en op de socialmediakanalen van OPBR heeft u de afgelopen tijd de succesverhalen kunnen lezen van bedrijven uit Bodegraven-Reeuwijk die zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Midden-Holland. Op dinsdag 25 januari worden de awards aan de winnaars uitgereikt in de Goudse Schouwburg. U bent van harte uitgenodigd om deze uitreiking vanaf 15.30 uur te volgen via de livestream op ondernemersprijs-mh.nl. Met vier genomineerden is onze gemeente goed vertegenwoordigd bij de Ondernemersprijs!

Uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn genomineerd: De Zoete Inval (categorie ‘Detailhandel & Horeca’), Melkveebedrijf Oostdam (categorie ‘MKB’) en RetourMatras en Vergeer Holland (categorie ‘Grootzakelijk’). Zij worden samen met de andere genomineerden coronaproof ontvangen in de Goudse Schouwburg met een feestelijke programma met onder andere muziek van singer-songwriter Ed Struijlaart. Nieuw dit jaar is dat u de winnaar van de categorie ‘Startup’ zelf kunt kiezen door op uw favoriet te stemmen tijdens de livestream.


Foto: © Sandra Zeilstra

De Ondernemersprijs Midden-Holland wordt jaarlijks georganiseerd voor en door het bedrijfsleven uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas in samenwerking met de gemeenten en de lokale ondernemersplatformen.Prijsuitreiking van de BOV spaarzegel actie "hoofdprijs van € 1.000 gewonnen door Marcia Balver"

18-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 15 januari was het een drukte van belang bij de prijsuitreiking van de BOV spaarzegel actie. Er waren dit jaar dan ook 50 gelukkige prijswinnaars. De meesten daarvan kwamen naar Jumbo Langerak Raadhuisplein om hun prijs in ontvangst te nemen. Nieuwsgierig naar welke prijs zij hadden gewonnen. Dat bleef tot het laatst een verrassing. De hoofdprijs van € 1.000 is gewonnen door Marcia Balvert, Grutto in Bodegraven. Zij kwam de prijs in ontvangst nemen uit handen van de BOV voorzitter. 

BOV voorzitter Quint Langerak kijkt tevreden terug op het succes van deze lokale spaaractie. Het grote aantal ingeleverde spaarkaarten  toont aan dat inwoners volop hun inkopen doen in ons dorp ook al liep alles dit jaar weer even anders en moesten winkels tijdelijk gesloten blijven i.v.m. de corona maatregelen. Het was mooi om te zien dat ook consumenten uit omliggende plaatsen hier hun volle spaarkaarten inleveren. In een tijd dat nogal eens met een schuin oog naar de webwinkels wordt gekeken, bewijst deze actie dat veel consumenten de fysieke winkels blijven bezoeken. Gelukkig maar.
 

Het totale prijzenpakket was ook dit jaar groot, mede dankzij de bijdragen van de deelnemende BOV winkeliers. Hierdoor was er een grote variatie in prijzen. Zo waren er naast waarde- en cadeaubonnen ook vele fraai verpakte prijzen van de BOV winkeliers. Het maakt meteen goed duidelijk dat ons dorp heel veel te bieden heeft.
 

De BOV stelde naast de fraaie hoofdprijs van € 1.000 ook nog prijzen beschikbaar van € 100 en € 50. Quint Langerak was blij, dat er zoveel inwoners een prijs hebben gewonnen door aan deze actie mee te doen. Hij bedankt hierbij dan ook alle deelnemende BOV-leden, die het welslagen van deze spaaractie hebben mogelijk gemaakt en een woord van dank voor de organiserende bestuursleden en de gastvrouw.
 

Op de website van de BOV   www.bov-bodegraven.nl/zegelactie is het volledige overzicht te zien van alle prijswinnaars. Op deze website is ook te zien welke andere activiteiten de BOV zoal door het jaar heen organiseert, maar ook op de social media kanalen van de BOV worden deze gedeeld. Dat is alleen maar mogelijk dankzij het grote aantal bedrijven dat lid is van de BOV. Door lokaal te kopen kunnen deze ondernemers blijven bestaan. En kan de BOV zich blijven inzetten voor een gezellig dorp waar het goed winkelen en vertoeven is.EDGH.nl Kidsredactie: De eerste drie leden uit Bodegraven stellen zich voor

18-01-2022

EditieGroeneHart.nl

Bodegraven-Reeuwijk - Het is de eerste politieke zaterdag bij EditieGroeneHart.nl en de eerste drie leden uit Bodegraven van onze EditieGroeneHart.nl Kidsredactie stellen zich graag voor.

(naast natuurlijk Norah en Nathanaël uit Reeuwijk-Brug, die hebben jullie al ontmoet).

 Brand in garage Watersnip

18-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - In een garage aan de Watersnip is maandagavond brand uitgebroken. De brand was snel onder controle waardoor uitbreiding is voorkomen. Wel heeft de brandweer een onderzoek gedaan naar de oorzaak en heeft de brand nog nageblust. 

 Opnieuw flinke stijging coronabesmettingen

18-01-2022

Van de redactie

Regio - Het is druk op de teststraten van de GGD Hollands Midden. Afgelopen week kwamen 32.969 mensen langs voor een test. Hiervan testte 36,5% positief. De leeftijdsgroep 11-20 jaar werd het vaakst positief getest (41%). 
 

Vaccinatielocatie Bergambacht wordt testlocatie
Omdat het aantal boosterafspraken in Bergambacht terugloopt en er veel mensen zijn die zich willen laten testen, wordt de vaccinatielocatie in Bergambacht omgebouwd naar een testlocatie. De vaccinatielocatie is daarom voor het laatst geopend op zondag 23 januari. Dat is dus ook de laatste dag dat je een booster zonder afspraak kunt halen in Bergambacht. Het zalencentrum De Waard wordt daarna omgebouwd en is vanaf dinsdag 25 januari een testlocatie.
 

Booster zonder afspraak in Leiderdorp
Sinds afgelopen maandag is het ook in Leiderdorp mogelijk om een booster te halen zonder afspraak. Omdat veel mensen al een boosterprik gehaald hebben, is er ruimte ontstaan op de locatie in Leiderdorp. Op andere locaties is het nog niet mogelijk om langs te komen zonder afspraak omdat daar nog veel afspraken ingepland staan. 
 

Spreekuur voor verloskundigen
Vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of net een kindje hebben gekregen hebben vanzelfsprekend veel vragen over corona en coronavaccinatie. Veel van deze vragen worden besproken met verloskundigen. Om de verloskundigen te ondersteunen bij deze gesprekken, heeft de GGD Hollands Midden een tweewekelijks vragenuurtje in het leven geroepen tussen verloskundigen en een corona- en vaccinatiearts. Alle verloskundigen in de regio hebben daarover afgelopen week een brief ontvangen. 
 

Vragen over corona
“Ik twijfel of ik mijn jonge kind moet laten vaccineren”, “Waarom heb ik een boosterprik nodig?”, “Ik ben zwanger/wil zwanger worden, kan ik me dan veilig laten vaccineren?”, “Wat zijn de bijwerkingen van de coronaprik?”. Dit zijn zo maar een aantal vragen die dagelijks binnenkomen bij het corona callcenter van de GGD Hollands Midden.
 

Voor al die vragen over het coronavaccin is er nu een speciaal telefoonnummer. Op die manier kom jij in gesprek met een onafhankelijke zorgprofessional. Zij gaan graag met je in gesprek om alle vragen die je hebt te beantwoorden. De professionals geven geen medisch advies als je ziek bent of medicijnen gebruikt. Daarvoor moet je echt een gesprek voeren met je eigen behandelend arts. 


Ga naar  vragenovercorona.nl en bel met een onafhankelijke zorgprofessional. Dat kan iedere dag van 8.00 - 20.00 uur op 088 - 7707707.


Cijfers regio Hollands Midden
Op dit moment heeft 85% van de 12-plussers uit de regio een eerste prik gehad. 84% van de 12-plussers is volledig gevaccineerd. Daarnaast is de boostercampagne in volle gang. Tot en met week 2 hebben 284.713 inwoners van onze regio een boosterprik gehad.
 

Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan op  www.eengezonderhollandsmidden.nl.Man overlijdt na reanimatie op vaccinatielocatie Leiderdorp

18-01-2022

Van de redactie

Leiderdorp - Dinsdagochtend 18 januari is een 77-jarig man kort na de boosterprik onwel geworden. Een arts en een EHBO’er zijn direct gestart met reanimeren. De man is vervolgens per ambulance naar het LUMC gebracht. Aan het begin van de middag bereikte ons het verdrietige nieuws dat de man in het ziekenhuis is overleden. Op dit moment is er nog niets bekend over de oorzaak van het overlijden. Het LUMC zal hier onderzoek naar doen. Ook is er een melding gedaan bij het bijwerkingencentrum Lareb.

 

GGD Hollands Midden Directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw: “Wij wensen de familie heel veel sterkte bij dit verlies. De gebeurtenissen van vanochtend hebben enorme impact op hen. Wij willen hen graag steunen in deze moeilijke tijd”Slijters staan niet droog tijdens Dry January

18-01-2022

Van de redactie

Dry January: na de feestdagen een maand geen alcohol nuttigen. Ook in Nederland is dit initiatief binnengedruppeld. Slijterijen in Nederland lijken er niet onder te lijden. In 2016 telde het Handelsregister 2.009 slijterijen, eind 2021 zijn het er 2.063. Bijna de helft van de drankwinkels is gevestigd in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Volgens Petra de Boevere, voorzitter van Koninklijke SlijtersUnie, speelt de slijter een belangrijke rol in de samenleving. Bijvoorbeeld tijdens de lockdowns. “Als de horeca dicht moet, maken mensen zelf thuis cocktails. Iets wat ook met minder of zelfs zonder alcohol kan.”


Kleine groei in aantal slijterijen
Het aantal bij KVK ingeschreven slijters laat sinds 2016 een kleine groei van 3% zien: van 2.009 naar 2.063. Bij de telling van de drankwinkels in het Handelsregister is gekeken naar de winkels die echt als slijterij (Standaard Bedrijfsindeling 4725) ingeschreven staan. Deze winkels hebben de verkoop van drank als hoofdactiviteit. Supermarkten, delicatessenwinkels en andere ondernemers die drank verkopen als nevenactiviteit zijn niet meegeteld. 


De Koninklijke SlijtersUnie ziet Dry January als een kans. Boevere: “Januari is traditiegetrouw een mindere maand voor de retail. Het is dan zeker niet verkeerd om na te denken over de verkoop van alcohol en mensen kennis te laten maken met nieuwe (alcoholvrije) producten. Er komen steeds meer alternatieven voor de traditionele alcoholische dranken. In het verleden moesten zwangeren, mensen die moeten rijden of om medische redenen geen alcohol mogen nuttigen het doen met een cola, jus d’orange of glas water. Tegenwoordig zijn er steeds meer, verrassend goede, alcoholvrije varianten beschikbaar.” Boevere geeft daarbij aan dat de slijter niet alleen alcoholische dranken verkoopt. “De slijter verkoopt ook gezelligheid en wil mensen laten genieten. Met de tips en adviezen van de slijter kunnen mensen thuis genieten van lekkere cocktails en de alcoholvrije variant: de mocktail.”

 
Aantal slijterijen in Nederland (2016-2021)


Meeste slijters in Noord- en Zuid-Holland
Bijna de helft van de drankwinkels is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In deze provincies zijn samen 926 slijterijen gevestigd. In Flevoland vind je slechts 35 gespecialiseerde winkels in drank.


Aantal slijters per provincie (2016 vs. 2021)


Als je kijkt naar het aantal drankwinkels per 100.000 inwoners ziet de top 3 er niet veel anders uit. In de Randstad vind je per inwoner de meeste slijterijen. Noord-Holland staat bovenaan met 16 drankwinkels per 100.000 inwoners. Op de tweede plaats Utrecht met 12,6 en als derde Zuid-Holland met 12,3 drankwinkels per 100.000 inwoners.


Kansen en bedreigingen voor slijterijen
De slijter mag als essentiële winkel tijdens lockdowns openblijven. “Door de internationale verschillen in regelgeving omtrent corona hebben slijters in de grensregio’s het toch lastig”, zegt De Boevere. “Nederlandse klanten trekken massaal de grens over om in België en Duitsland te winkelen en kopen als ze daar dan toch zijn drank. Ook buitenlandse klanten komen geen inkopen doen.” 


In andere delen van het land hebben slijters juist weer geplust doordat de horeca dicht ging en mensen thuis gingen drinken. De Boevere: “Een trend die wellicht blijft. Mensen hebben ontdekt dat ze zelf cocktails kunnen maken. Ook nog eens veel goedkoper.” Daarnaast ziet de voorzitter ook qua drankgebruik verschillen. “Verschillende regio’s, met andere culturen. In de Randstad lopen ze meer voorop met nieuwe dingen uitproberen, cocktailbars etc. In de regio’s is men veel traditioneler met bier en shotjes.”


Boevere geeft aan dat de gespecialiseerde drankenwinkel daarbij concurrentie heeft van andere winkels die alcoholische drank verkopen. Zoals supermarkten, die niet alleen laag alcoholische dranken als bier en wijn verkopen, maar steeds vaker een deel van de winkel inrichten als slijterij. “De verkoop van alcoholische dranken is meer dan omzet maken. De verkoper van alcoholische drank heeft ook een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid, zoals jongeren voorlichten. Daarnaast onderscheiden wij ons als slijters met uitgebreide kennis, voorlichting en advies over bestaande en nieuwe producten.” 


Lees hier verder als je meer wilt weten over starten met het verkopen van alcohol.

 Zuid-Hollandse automobilisten meer kans op autoschade

18-01-2022

Van de redactie

Automobilisten hebben een groot risico op schade in de provincie Zuid-Holland, zo blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De kans dat je auto mikpunt wordt van onder andere inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is hier zo’n 7,9% groter dan elders in Nederland. Tiel blijkt de meest onveilige gemeente voor autobezitters.
 

De Auto Risicometer van Independer ‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico wordt bepaald op basis van het aantal geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal van de weg gehaalde dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.
 

Schiedam, Rotterdam en Rijswijk meest onveilige gemeenten

Schiedam blijkt relatief onveilig voor automobilisten. In geen enkele gemeente in Zuid-Holland is de kans op autoschade namelijk zo groot als in deze stad (+52,1%). De top 5 gemeenten met de meeste kans op schade aan auto’s wordt verder aangevuld door:
 

Schiedam (+52,1%)
Rotterdam (+47,4%)
Rijswijk (+43,8%)
Barendrecht (+39%)
Den Haag (+27,8%)
 

De gemeente Krimpen aan den IJssel komt juist als de veiligste Zuid-Hollandse gemeente uit de bus, aldus de Auto Risicometer. De kans op autoschade is hier juist 48,4% lager dan elders in Nederland. Ook in Zoeterwoude (-34%) en Oegstgeest (-29%) lopen automobilisten veel minder risico op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme. 
 

Meer informatie over het risico op autoschade in jouw gemeente vind je op:  https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/autorisicometer Kandidatenlijst Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk is bekend!

17-01-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Maandag 17 januari 2022 is de kandidatenlijst van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 definitief vastgesteld. De lijsttrekker was al bekend: Willem Zuyderduyn mag de lijst aanvoeren. Sinds vandaag zijn ook de 15 andere kandidaten bekend.
 

Zittend raadslid Frank Rijkaart is de nummer 2 van de lijst. De inwoner van Bodegraven heeft de afgelopen jaren een sterk liberaal geluid laten horen over openbare orde en veiligheid. Ook zet hij zich in voor de sport in de brede zin van het woord. De nummer 3 is Willem Ginjaar. Willem is loopbaancoach en woont in Reeuwijk-Brug. Hij heeft zich de afgelopen tijd als bestuurslid ingezet voor een lokaal liberaal geluid. Willem heeft oog voor de dagelijkse ergernissen van inwoners, zoals zwerfvuil en hondenpoep, en wil zich inzetten voor het behoud van ons mooie plassengebied. Willem heeft veel kennis van waterbeheer.


Richard van Duuren, geboren en getogen in Bodegraven, is op nummer 4 een zeer ervaren raadslid. Richard staat bekend als kritisch en financieel deskundig, en zal met zijn kennis en ervaring, samen met de fractie, de uitdaging aangaan om Bodegraven-Reeuwijk financieel gezonder te maken. Nummer 5 is Steffan Benders. Steffan is jong en bevlogen, studeert bestuurskunde en zet zich graag in voor ruimtelijke ordening en jongeren. Nummer 6 is Lou Harten. Zij wil zich inzetten voor de jongerenhuisvesting. Nieuwkomer Frits van Dijk volgt op nummer 7. Frits wil als fanatiek sporter de stem van de sportende inwoners vertegenwoordigen.
 

Daarna volgen energiedeskundige Rob Overes (nummer 8) en de jonge ondernemer Ruben Kempen (nummer 9). Voormalig sportschooleigenaar Jannette Craanen (nummer 10) maakt de top van de lijst compleet.
 

Voorzitter Lou Harten:

“Ik ben blij met deze sterke lijst. In de top 10 staan kandidaten met een goede raadservaring, frisse blikken, verschillende leeftijden en achtergronden. Samen met alle kandidaten kunnen wij een sterk, lokaal gericht, liberaal geluid laten horen.”
 

Lijsttrekker Willem Zuyderduyn:

“Met deze lijst en het nieuwe team kunnen we echt de verschillende geluiden uit de gemeente vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere 15 kandidaten zoveel mogelijk inwoners te overtuigen dat Lokaal Liberaal de partij is met de beste ideeën voor de toekomst van onze gemeente. Bodegaven-Reeuwijk moet voor iedereen een fijne, betaalbare en veilige plek zijn om in te wonen, werken en leven.”

 

De volledige kandidatenlijst van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk:Sport en preventie, denk en bepaal jij mee?

17-01-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - In 2020 is het lokale sportakkoord gestart en in 2021 volgde het preventieakkoord in Bodegraven-Reeuwijk. Twee stuurgroepen die zich binnen de gemeente in zetten om meer te kunnen betekenen bij sport- en preventief gerelateerde onderwerpen. Voor beide groepen zoeken wij  inwoners en/of partijen die mee willen denken en mogelijk ook willen helpen in de uitvoering van de innovatieve ideeën. Kom jij er bij? Leuk!Leefstijlakkoord
Het sport- en preventieakkoord samen vormen het ‘leefstijlakkoord’. Twee verschillende akkoorden, met veel overlap, maar ieder met een afzonderlijk budget.  “Voor beide akkoorden zijn vooraf doelstellingen bepaalt. Deze doelen zijn opgesteld door inwoners, verenigingen en lokale organisaties. Sommige doelen zijn al behaald en de aankomende periode willen we de andere doelen natuurlijk ook ter uitvoering brengen!” zegt Sanne Wouters, coördinator van het sportakkoord. “Daarnaast komen er ook steeds nieuwe doelen en wensen bij.” Een kleine ingreep van al behaalde doelen: de eerste beweegroute, het ontwikkelen van een plaatselijke vorm van voedingseducatie op basisscholen, het opzetten van een sportloket, (bijna alle) sportlocaties zijn rookvrij en er is een extra dansvorm opgezet dat vereenzaming onder ouderen tegen gaat. 

Wat houd het in?
Coördinator van het preventieakkoord Vivian van den Herik: “Eens per 2 á 3 maanden komt een stuurgroep bijeen om de doelen te kunnen verwezenlijken. Het zijn stuurgroepen op vrijwillige basis. Deelnemers hoeven niet werkzaam te zijn in de sport of op preventief vlak, maar dat mag natuurlijk wel!”.

Doe mee!
Lijkt jou het leuk om je in te zetten om meer passende beweegvormen op de kaart te zetten bij het sportakkoord? Of zie jij jezelf liever in de preventieve stuurgroep die zich in zet om overgewicht, roken en eenzaamheid tegen te gaan? Meld je dan snel aan of vraag naar meer informatie via  leefstijl@senw-br.nl

Zelf een idee?
Liever niet in de stuurgroep, maar heb je wel een goed idee die past in het sport- of preventieakkoord? Laat je idee weten en we helpen je graag verder! Aanmelding nieuwe leerlingen Verhoeff-Rollmanschool

17-01-2022

Van de redactieAanpassing programma Week van Gebed in Bodegraven

17-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - In verband met de actuele corona-maatregelen zullen de gebedsbijeenkomsten in het kader van de Week van Gebed die deze week gehouden wordt in Bodegraven op maandag bij de RK Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, op dinsdag bij de Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug en op donderdag bij de PKN Wijkgemeente Emmaüs alleen digitaal zijn.


Op woensdag bij de Pinkstergemeente Morgenstond en op woensdag bij de Brugkerk in Nieuwerbrug, op vrijdag bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en zaterdag bij de Gereformeerde Gemeente Bodegraven zijn de gebedsbijeenkomsten zowel fysiek als digitaal.


U vind de informatie ook op internet:  www.weekvangebed.nl ga naar “meedoen met de week van gebed” en dan bij meebidden: bijeenkomsten volgen.


Voor meer informatie kunt u kijken op  www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl of contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail  jan.m.kromwijk@gmail.com of tel. 06-10337988.Nieuwe deelnemers en regisseur preventieakkoord 'SAMEN VOOR EEN GEZONDER WADDINXVEEN’

17-01-2022

Van de redactie

Waddinxveen - De afgelopen maand hebben 3 nieuwe organisaties het lokale preventieakkoord omarmd en ondertekend. Dat zijn Vierstroom Zorg Thuis, de coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland (FTMH) en Fietsmaatjes Waddinxveen. Zij willen zich inzetten voor een gezonder Waddinxveen, samen met de ruim 40 andere deelnemers uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Ellen de Roos regisseert vanaf 1 januari 2022 alle acties rondom het preventieakkoord. Wethouder Brigitte Leferink: “Heel fijn dat het preventieakkoord nu een eigen regisseur heeft. En wat is het mooi dat nieuwe deelnemers zich blijven aanmelden. Zo kunnen we met steeds meer ondernemers, organisaties en verenigingen werken aan een gezonde leefstijl voor alle Waddinxveners.”


 

Vierstroom Zorg Thuis gaat zich richten op vroegsignalering van kwetsbare inwoners, zoals ouderen. Fysiotherapeuten Midden Holland wil met de huisartsencoöperatie Mediis, zorgverzekeraar VGZ en gemeenten uit de regio aan de slag om overgewicht aan te pakken. Het programma Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), dat onder andere overgewicht aanpakt, wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Vanaf 2022 is het programma ook voor inwoners van Waddinxveen beschikbaar. Praktijk Joosten en Fysiotherapie Groene Hart organiseren de leefstijlbegeleiding in samenwerking met diëtisten en sportcoaches. Fietsmaatjes zorgt ervoor dat mensen samen kunnen genieten op de fiets. Zij koppelen vrijwilligers aan inwoners die niet zelfstandig kunnen fietsen. Zo blijft men in beweging en is er tijd voor een praatje.  Ellen de Roos
 

Waddinxveen heeft nu twee belangrijke akkoorden
Het Preventieakkoord ‘Samen voor en gezonder Waddinxveen’ en het Sportakkoord ‘Sterk en samen -Gezond en wel - Veel en vaardig’ versterken elkaar. Sinds 2021 is Ellen de Roos de sportregisseur van Waddinxveen. Per 1 januari 2022 is zij ook de preventieregisseur. Haar taak is om het lokale netwerk te versterken en te laten aansluiten bij het preventieakkoord. Zij is de contactpersoon en sparringpartner voor ondernemers, organisaties en verenigingen die zijn aangesloten of willen aansluiten bij het preventieakkoord. Ook gaat Ellen de Roos de aanpak van eenzaamheid in Waddinxveen trekken.Parkvilla klaar om cursisten warm welkom te geven

17-01-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Alle gelekte informatie voorafgaand aan een persconferentie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het gehele team van Parkvilla. En die zag er vorige week niet goed uit voor de culturele sector. Groot was de verrassing toen bleek dat kunst- en cultuurbeoefening weer mag plaatsvinden. ‘Natuurlijk is het enorm jammer dat ons filmhuis en theater nog gesloten moeten blijven door de maatregelen, maar wij zijn natuurlijk heel blij dat de cursussen weer kunnen starten,’ aldus Arjenne Bouwknegt, coördinator cultuureducatie en -participatie.  

‘Veel cursussen zijn volgeboekt, maar bij een aantal kunnen cursisten nog instromen. Bijvoorbeeld bij kunstgeschiedenis op maandagmiddag en zondagochtend. Tijdens deze cursus duikt kunsthistorica Karin Braamhorst in de geschiedenis van bijzondere kunst aan de hand van zeer uiteenlopende onderwerpen. Deze cursus is een platform met video’s, verhalen, muziek en beelden van actuele kunst en design’, vertelt Bouwknegt. ‘Ook de cursus Edelsmeden op dinsdagavond is een aanrader. Cursisten worden uitgedaagd om sieraden of grotere objecten te maken. Tot slot zijn er nog tal van leuke danscursussen. De manier om lekker in beweging te komen en te ontspannen. Niet onbelangrijk in deze tijd! Verder hebben we tijdens de sluiting niet stilgezeten, alle tafels zijn opgeknapt en de trap is geschilderd, wij zijn klaar om onze cursisten weer een warm welkom te geven. 
 

Parkvilla volgt alle coronamaatregelen RIVM. Met hulp van alle bezoekers kan iedereen weer veilig en vertrouwd genieten bij Parkvilla.’

 

Breder aanbod

Arjenne Bouwknegt is sinds kort ook verantwoordelijk voor het cursusaanbod van Parkvilla en is voornemens op korte termijn een breder aanbod neer te zetten. ‘Ik wil graag meer korte cursussen in het programma opnemen en op korte termijn worden er meer cursussen voor kinderen georganiseerd. Denk aan portrettekenen voor kids van kunstenares Yvette Bavelaar, bekend van Sterren op het doek. Het nieuwe kids programma komt binnenkort online, dus ik zou zeggen, houd onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.’

 

Op de website van Parkvilla staan alle cursussen vermeld én alle coronarichtlijnen.

 Progressief Woerden: “Geen asfalt, wel windmolens!”

17-01-2022

Van de redactie

Woerden - “Als wij Woerden en de rest van de planeet een beetje leefbaar willen houden voor onszelf en onze kinderen, dan zullen we het echt anders moeten doen”, stelt lijsttrekker Coby Franken van Progressief Woerden. Daarom maakt onze partij andere keuzes dan de meeste andere partijen in Woerden: “Wij kiezen voor investeringen in zaken waar de samenleving echt beter van wordt: armoedebestrijding, een culturele vrijplaats en de opwek van duurzame energie. Meer asfalt en een onbetaalbare verkeersprojecten passen daar juist niet bij.”


‘Bouwen aan een groene zorgzame toekomst’ is de boodschap van Progressief Woerden voor de Woerdense kiezers. Een speerpunt van de partij is betaalbaar wonen. Franken: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen in Woerden. Dat geldt voor de huidige Woerdenaren, maar bijvoorbeeld ook voor statushouders die nieuw in Woerden zijn.” Daarom wil de partij wil minstens dertig procent sociale huurwoningen bouwen bij ieder nieuwbouwproject. “Het is onverteerbaar dat groepen die op zoek zijn naar een betaalbare woning nu om voorrang moeten vechten. De enige echte oplossing is op volle kracht sociale huurwoningen bijbouwen”, stelt Franken.


Nummer twee op de lijst, Jelmer Vierstra, benadrukt ook het belang om vaart te maken met de energietransitie: “Wij vinden windmolens ook niet per se mooi. Maar ze leveren relatief goedkope duurzame energie en zijn door het jaar heen een mooie aanvulling op zonnepanelen, die alleen bij lekker weer stroom opwekken. Twee tot vier windmolens langs de A12 lijkt ons genoeg. Per molen kunnen we drieduizend huishoudens van stroom voorzien en zo houden we de energietransitie betaalbaar voor iedereen. Klimaatverandering is te urgent om nog langer te wachten met maatregelen.”Minister Dijkgraaf (OCW) op werkbezoek bij mboRijnland in Leiden

17-01-2022

Van de redactie

Leiden - Vandaag bracht minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn eerste fysieke werkbezoek aan mboRijnland op de locatie Storm Buysingstraat in Leiden. De aanleiding voor het bezoek is het goede nieuws dat het mbo vanaf vandaag weer volledig opengaat voor fysiek onderwijs.  

De kersverse minister die het mbo-onderwijs in zijn portefeuille heeft, werd ontvangen door twee studenten Toerisme en Leisure en ging vervolgens in gesprek met studenten, docenten, facilitair medewerkers en conciërges. In deze coronatijd werd mboRijnland, net als het hele beroepsonderwijs, voor enorme uitdagingen gesteld om het onderwijs afwisselend online en fysiek in te richten en te volgen. Minister Dijkgraaf: “Ik ben blij dat er ruimte is om weer fysiek onderwijs aan te bieden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Daarom ben ik vandaag op bezoek bij het eerste onderwijs dat al fysiek georganiseerd kan worden, zoals hier bij mboRijnland. Het is heel fijn dat studenten achter hun scherm vandaan zijn, en elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook goed om te zien dat er onder hen zoveel creatieve ideeën leven over de toekomst van het onderwijs.” 

Gijs Vlieland, locatiedirecteur mboRijnland: “We zijn enorm vereerd met het bezoek van de nieuwe minister. Daarnaast zijn we erg blij dat we weer met elkaar op school kunnen zijn. Het is zo belangrijk voor studenten en docenten om elkaar weer te zien en te spreken. School is niet alleen plek waar onderwijs wordt gegeven, maar ook een belangrijke plek voor sociale activiteiten. Fijn dat fysiek onderwijs weer de norm wordt.” 
 

Rondleiding door het mbo 

De minister kreeg tijdens zijn werkbezoek een goed beeld van het beroepsonderwijs en het belang van fysiek onderwijs. Na het eerste gesprek kreeg hij een rondleiding door de praktijklokalen van de kappers en schoonheidsspecialistes, waar studenten volop bezig waren om de praktijk te oefenen. Daarna nam de minister een kijkje bij de opleiding Orde en Veiligheid en de opleiding Sport en Bewegen. Veel stages konden de afgelopen tijd door de lockdown niet doorgaan, dus werd waar mogelijk op school geoefend door de studenten.  

 


 

Studente Jill Turk die de opleiding handhaving, Toezicht en Veiligheid volgt, vertelt over haar ontmoeting met de minister: “Ik ben superblij dat de school weer helemaal opengaat. Het was leuk om minister Dijkgraaf te ontmoeten en met hem in gesprek te gaan. We hebben het gehad over wat we als studenten en docenten hebben geleerd van de coronatijd en hoe flexibel en op maat het onderwijs is geworden.”  
 

De minister kreeg als dank voor zijn bezoek een zelfgebakken taart mee van Hendrik Dekker (student Patisserie) en een uitnodiging een keer te komen dineren in Restaurant Schoolbord van mboRijnland.  Foto's: Marc de Haan 
 

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1700 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie. Anita Witzier en Edson da Graça zoeken Zuid-Hollandse liefdesverhalen voor nieuw KRO-NCRV programma Festival van de liefde

17-01-2022

Van de redactie

Regio - Voor het nieuwe KRO-NCRV programma Festival van de liefde zoeken presentatoren Anita Witzier en Edson de Graça bijzondere verhalen over de liefde. Wil jij dit jaar jouw grote liefde verrassen? Bijvoorbeeld door eindelijk die liefdevolle woorden Wil je met mij trouwen? uit te spreken? Of waren de afgelopen jaren best pittig voor jullie en wil je op een bijzondere manier de liefde voor elkaar vieren, of je huwelijksgeloften hernieuwen? Of wil je ten overstaan van honderdduizenden kijkers de liefde voor je partner bekrachtigen met een huwelijk op tv? Meld je dan aan via  liefde@kro-ncrv.nlof  www.kro-ncrv.nl/festivalvandeliefde

Edson: “Ons nieuwe programma Festival van de liefde is echt, het is oprecht. Want wie houdt er nu niet van de liefde?” Anita vervolgt: “Ons programma gaat over verbinding, het zijn verhalen die ons allemaal raken. Want de liefde is van ons allemaal.” Dit voorjaar komt KRO-NCRV’s Festival van de liefde naar meerdere plaatsen in ons land en slaat daar de festivaltenten op. Festival van de liefde is deze zomer te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.


Festival van de liefde, medio augustus bij KRO-NCRV op NPO 1
 Prinses Laurentien leest voor tijdens start Nationale Voorleesdagen 2022

17-01-2022

Van de redactie

Uithoorn - Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden leest op woensdagochtend 26 januari voor tijdens het Nationale Voorleesontbijt in Integraal Kind Centrum het Duet in Uithoorn. Het Voorleesontbijt is de aftrap van de Nationale Voorleesdagen.

 

De Prinses leest voor uit ‘Maar eerst ving ik een monster’, dat door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten is verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het boek is geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Kees de Boer en gaat over een jongetje dat monsters verzint die hij moet vangen voor hij gaat slapen. De verteller die het jongetje naar bed probeert te brengen doet pogingen om het verhaal af te ronden maar dat lukt niet zo goed omdat er steeds meer is om te vangen.

 

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en is een project van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De doelstelling van de Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen tot 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen. Tijdens de Voorleesdagen worden de voordelen van (voor)lezen benadrukt, waaronder het positieve effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip. De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari.Overheidsregie vraagt slimmere keuzes bij klimaattransitie en digitalisering

17-01-2022

Van de redactie

‘De overheid moet regie nemen’ een veelgehoorde zin op tv, in de krant en op sociale media. Maar vaak is niet duidelijk wat er precies met ‘regie nemen’ wordt bedoeld en is de reflex om ergens meer geld in te steken. Maar slimme regie betekent de teugels op grote maatschappelijke uitdagingen aantrekken én waar nodig juist ook laten vieren en de oplossing vanuit bedrijven en consumenten zelf laten komen. En daarbij eerlijk en duidelijk zijn over de soms pijnlijke keuzes en de gevolgen daarvan.
 

Secretaris-generaal Lidewijde Ongering (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) schrijft hierover in haar jaarlijkse nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB).
 

Klimaat- en digitale transitie: regie nemen én geven

In de klimaat- en energietransitie neemt de overheid de regie omdat de transitie anders onvoldoende op gang komt. Dat kan bijvoorbeeld met beprijzing, door een prijs te hangen aan CO2-uitstoot, en door duidelijke normen te stellen. Daarmee benutten we de kracht van de markt door bedrijven, ondernemers en consumenten zelf de beste oplossing te laten bedenken. Daarnaast is centrale coördinatie nodig om de verduurzaming betaalbaar te houden, bijvoorbeeld wanneer een keuze moet worden gemaakt voor een alternatieve energiebron voor een woonwijk.


De digitale transitie vraagt een hele andere vorm van regie van de overheid, gericht op het ingrijpen bij uitwassen. Bijvoorbeeld bij grote digitale platforms met veel marktmacht of bij het veiliger maken van digitale producten en diensten. De uitdaging is om nieuwe regelgeving doelgericht in te zetten en toekomstbestendig te maken. En tegelijkertijd voldoende ruimte te laten om de voordelen van digitalisering te behouden.
 

Heldere keuzes bij pijnlijke veranderingen

Bij transities horen pijnlijke veranderingen, die vragen om heldere keuzes. Stikstofuitstoot die teruggebracht móet worden, uitbreidingen van het elektriciteitsnet die verzanden in lange vergunningentrajecten en toenemende druk op schaarse ruimte.
 

Ongering: “Zomaar drie voorbeelden die laten zien dat er geen tijd meer is voor het geleidelijk laten begaan en decentraal beleggen van ruimtelijke vraagstukken zonder coördinatie. En een maatschappij en economie in transitie betekent soms ook durven breken met bestaande activiteiten en gewoontes. En daarbij ruimte laten voor nieuwe winnaars en verliezers. Herverdeling is nodig om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen, maar de overheid moet of kan niet alle verliezen compenseren.”
 

Transities stimuleren met een toekomstgerichte arbeidsmarkt en onderwijs

Transities worden belemmerd omdat de Nederlandse arbeidsmarkt kampt met serieuze personeelstekorten en stagnerende doorstroom naar kraptesectoren. Ongering stelt dat de overheid meer regie kan nemen door het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door meer middelen beschikbaar te stellen voor technische studies, door een verplichting te introduceren om de transitievergoeding aan scholing te besteden of meer internationale studenten naar Nederland halen om een opleiding te volgen in een kraptesector.Openwaterzwemmen in de Rijn op zaterdag 18 juni

16-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - De datum is bepaald: het openwaterzwemevenement in de Oude Rijn bij Bodegraven vindt komend seizoen plaats op zaterdag 18 juni. De organisatie van de Bodegraafse Zwem & Polo Club BZ&PC staat in de startblokken voor het waterspektakel voor wedstrijd- en recreatieve zwemmers, voor triatleten en alle andere geïnteresseerden. 
 

“Afgelopen twee jaar kon onze happening, zoals zoveel andere evenementen, vanwege corona niet doorgaan,” aldus Henk Labordus, coördinator van de organisatie. “Maar er is wel meer in open water gezwommen dan ooit. We hopen dat het dit keer wel weer gaat lukken om een evenement te organiseren en daarmee weer veel mensen een plezier te doen. We gaan er in elk geval alles voor in stelling zetten.” 
 


Vanwege de coronacrisis heeft het openwaterzwemmen een extra boost gekregen. Voor individuele zwemmers die niet in het zwembad terecht konden, lonkte het open water, want daar heb je de ruimte! De Reeuwijkse Surfplas is altijd open, en daar wordt nog steeds bijna dagelijks gezwommen, al dan niet met een wetsuit. Labordus: ”Ik hoop dat veel mensen blijven zwemmen in open water. En dat we dat terugzien in het aantal mensen dat mee gaat doen aan ons openwaterzwemfeest op 18 juni 2022.”

 

Open water zwemmen is voor iedereen. Er zijn wedstrijdzwemmers die zwemmen voor de punten. Dat zijn jongeren en ouderen. Zo is er een aparte masterscategorie waarbij bijvoorbeeld de 1km vrije slag of de 200m schoolslag gezwommen kan worden. De wedstrijden vinden allemaal plaats aan de Rijnkade, bij de sluis van Bodegraven. Maar er zijn ook twee prestatietochten. De tocht van 2,5km start bij Fort Wierickerschans en de tocht van 5km start in Nieuwerbrug. Vanaf daar voeren de prestatietochten naar de sluis in Bodegraven. Aan deze prestatietochten mag iedereen deelnemen, dus ook zonder lid te zijn van een zwemvereniging.

 

Labordus sluit af: “De inschrijving gaat dit voorjaar open, maar het staat iedereen natuurlijk vrij om nu alvast te beginnen met de training. In buitenwater zwemmen is de komende maanden voor de meeste mensen nog wat fris, maar de zwembaden zijn weer open en daar kan je ook je meters maken. Zet in elk geval 18 juni in je agenda, kom meedoen en bekijk ons mooie dorp eens vanuit een ander perspectief!” 

 Horeca in protest: deuren een dag open

16-01-2022

EditieGroeneHart.nl

Bodegraven-Reeuwijk-brug - In heel Nederland protesteerde zaterdag 15 januari,  de Horeca tegen de corona-maatregelen door gewoon een dag de deuren te openen. 

In Reeuwijk-Brug deed niet alleen ‘t Reeuwijks Wijnhuis mee. Ook Mercatu in het Reeuwijkse Hout was gewoon open.


 

In Bodegraven werd eveneens meegedaan aan het landelijke protest van de horeca. De Zoete Inval deed dat op zijn eigen ludieke manier en deelde gratis ijs en warme erwtensoep uit.
Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

16-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 17 januari t/m 21 januari 2022 het volgende menu voor u.
 

Maandag

Kippensoep, aardappelen, gehaktbal, spinazie, toetje

Dinsdag

Mosterdsoep, aardappelpuree, draadjesvlees, bloemkool, jus, toetje

Woensdag

Groentesoep, aardappelen, slavink, spruitjes, jus, toetje

Donderdag

Courgettesoep, hutspot met runder worst, uitgebakken spekjes, jus, toetje

Vrijdag

Tomatensoep, kip kerrie met ananas, rijst of aardappelen, sperziebonen, jus, toetje 

Kosten: € 9,00 voor een 3-gangen maaltijd
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06-53102893
 

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 
Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven Sunday Half Hour (SHH)

16-01-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op zondag 23 januari organiseert de jongerendienst commissie van de Protestantse Gemeente Emmaüs om 11.30 uur weer een online SHH dienst vanuit de Ontmoetingskerk. Dominee Erick Versloot zal deze dienst voorgaan en Twenty4Eleven verzorgt de muziek. Het thema zal zijn : Toevaltreffers; engelen onder ons. Heb jij wel eens engelen gezien? In de bijbel komen ze voor van de eerste tot de laatste bladzijden. Hebben ze vleugels? Kunnen het ook mensen zijn als jij en ik?

Er mogen helaas nog geen mensen in de kerk aanwezig zijn, maar we hopen dat ook jij online met ons mee kijkt!! De link hiervoor vind je op de website van de kerk  www.pge.nuAanhouding na achtervolging; politieauto van de weg getikt

16-01-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn/Koudekerk aan den Rijn - De politie zette zaterdagavond 15 januari de achtervolging in op een personenauto omdat de bestuurder niet wilde meewerken aan een verkeerscontrole. Dit leidde tot zeer gevaarlijk rijgedrag van de automobilist. Toen de achtervolgende agenten probeerden de auto tot stoppen te brengen, reed de verdachte op hen in en crashte de politieauto tegen een lantaarnpaal. Na een zoekactie is later op de avond een verdachte aangehouden in Koudekerk aan den Rijn.
 

Rond 21.30 uur zagen agenten een auto met hoge snelheid in Alphen rijden. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van lachgas. Reden voor agenten om de auto staande te houden. De automobilist besloot om hier niet aan me te werken en ging er met hoge snelheid vandoor. Dit leidde tot een achtervolging door Alphen, waarbij de verdachte zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde.


Ter hoogte van de Leidse Schouw veranderde de auto plotseling van richting. De achtervolgende agenten probeerden de auto van de verdachte tot stoppen te brengen, toen de verdachte plotseling op hen inreed. Hierdoor raakte de politieauto van de weg en crashte tegen een lantaarnpaal in de middenberm. De achtervolging werd ingezet door andere agenten. Bij bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn kwam het voertuig van de verdachte tot stilstand en vluchtten de bestuurder en de twee mede-inzittenden het bedrijventerrein op. Een grote zoekactie met onder meer honden leidde niet veel later tot de aanhouding van de bestuurder, een 19-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Hij zit op dit moment vast. De andere twee inzittenden zijn nog niet gevonden.


Aangifte poging doodslag
De agenten die bij de achtervolging in botsing kwamen met een lantaarnpaal hebben aangifte van poging doodslag gedaan. Zij raakten lichtgewond en zijn ter plaatse nagekeken in de ambulance.


Getuigen gezocht
Was u getuige van de achtervolging zaterdagavond 15 januari in Alphen en Koudekerk aan den Rijn. Of beschikt u over videobeelden? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000. 
Online Open Huis bij De Goudse Waarden

15-01-2022

Van de redactie

Gouda - Op 21 januari organiseert De Goudse Waarden een online open huis voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Van 18.30 tot 20.30 uur kun je via een speciale interactieve webpagina de sfeer komen proeven. 

Op 21 januari om 18.30 uur gaat onze speciale open huis webpagina live. Het wordt een interactieve webpagina. Op de interactieve pagina vind je filmpjes, animaties, proeflesjes en vlogs en er is een chat-mogelijkheid. Ook kun je een tour volgen in het nieuwe gebouw. En je maakt kennis met onze nieuwe programma’s NXT en Future. Via deze webpagina en de website komen leerlingen van groep 8 en hun ouders meer over de school te weten. 


Foto: ©De Goudse Waarden​

Proeflesmiddagen en VIP-momenten
De korte proeflesjes die op de online open huis webpagina komen te staan nodigen je uit om in de school mee te doen aan echte lessen: de proeflesmiddagen. Je kunt je hiervoor hieraanmelden. Ook nodigen we jou met je ouders of verzorgers uit voor speciale VIP-momenten. Deze activiteiten vinden plaats bij de vmbo-locatie aan de Kanaalstraat en bij de mavo-, havo-, vwo-locatie aan de Calslaan.

Rondkijken in ons Nieuwe gebouw
Vanaf 21 januari kun je een virtuele tour volgen in ons nieuwe gebouw. Je gaat zelf op ontdekking. Je kunt diverse ruimtes bekijken, deze kun je ook roteren. En via video’s en pop-up teksten kom je meer te weten over het nieuwe gebouw. Belangrijk genoeg om te weten waarom het nieuwe gebouw zo leuk en interessant voor jou is.

Nieuw! NXT en Future
Ook kun je kennismaken met onze nieuwste programma’s. De mavo-, havo- en vwo-leerlingen volgen vrijdags geen lessen, maar NXT. Dit is een dag waarop je keuzeprojecten doet en veel praktijk. De leerlingen op het vmbo kunnen kiezen voor het futuristische profiel Future, waarin je problemen van de toekomst leert oplossen.

Over De Goudse Waarden
De Goudse Waarden is een christelijke school. Dit betekent voor ons dat iedereen op onze school erbij hoort, meetelt en zichzelf mag zijn. Leerlingen mogen zelf hun weg bepalen. De docenten inspireren en helpen daarbij. Je ontdekt meer over jezelf maar je ontwikkelt ook je kennis en je vaardigheden. Ook daar waar jouw interesse ligt of waar jij goed in bent. Wij helpen jou groeien!Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari

14-01-2022

Van de redactie

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport
Het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.

Detailhandel en contactberoepen
De deuren van de winkels kunnen dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm, een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags.

Mondkapjes
Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Quarantaine
Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Het quarantaine advies voor mensen met bepaalde beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

Overige maatregelen
Met de recordhoogtes besmettingen van de omikronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan tot grote problemen leiden.


Per 15 januari gelden deze maatregelen:

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.
 • Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.
 • Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.
 • Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur.
 • Voor onder andere tankstations, apotheken, rijscholen, de notaris of advocaat gelden reguliere openingstijden.


Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij in Nieuwerbrug

14-01-2022

Van de redactie

Nieuwerbrug - In Nieuwerbrug, is bij eenden op een kleinschalige houderij vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Minister Staghouwer: “Helaas weer een melding van een uitbraak van vogelgriep. Hoe groot of klein een uitbraak ook is, achter elke melding gaan houders, hun gezinnen, en dieren schuil. Voor hen is dit zeer ingrijpend en ik leef met hen mee. Het streven is om uitbraken zoveel als mogelijk te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Daar blijven we ons de komende periode voor inzetten.”


In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone van deze locatie liggen 6 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

 

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Zie ook de regeling voor meer informatie.

 

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

 

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, loopvogels en sierwatervogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.
 

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

 

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting in Nieuwerbrug wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen de besmette locatie en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmette locatie is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.Junis Kinderopvang herhaalt unieke opleiding voor mensen met verouderde diploma’s!

14-01-2022

Van de redactie

Wegens het succes van de verkorte opleiding ‘Pedagogische kwaliteit in de praktijk’ start Junis Kinderopvang per 1 april een nieuwe ronde van dit unieke opleidingstraject. Met dit diploma kunnen mensen weer aan het werk in de kinderopvang. Sinds 2018 is dat niet altijd mogelijk door verouderde diploma’s. Met de aanvullende scholing kunnen deelnemers weer snel aan de slag. Het opleidingstraject wordt volledig bekostigd door Junis Kinderopvang. 

Ook in deze nieuwe ronde volgen de deelnemers de opleiding “Pedagogische kwaliteit in de praktijk’. De klassikale lessen zijn gericht op de pedagogiek van kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast werken deelnemers gedurende het opleidingstraject van 3 maanden bij Junis Kinderopvang als pedagogisch medewerker op de groepen. Ze ontvangen salaris voor het werk en Junis bekostigt bovendien de volledige opleiding, inclusief de tijd die aan de opleiding wordt besteed. Na het behalen van de opleiding kwalificeren deelnemers zich volledig voor het werken als pedagogisch medewerker voor zowel de buitenschoolse opvang (BSO) als het kinderdagverblijf.  

Wegens succes herhaald 
Sylvia van Bergen, HR-adviseur bij Junis, is trots op het unieke opleidingsaanbod voor deze doelgroep. “Zeker gezien het succes van de eerste ronde van deze opleiding, de vragen die we regelmatig krijgen over dit opleidingstraject en het personeelstekort in onze sector. Met het doorlopen van deze unieke verkorte opleiding helpen we bij de ontwikkeling van mensen die wel willen, maar niet mogen werken in de kinderopvang omdat hun diploma tegenwoordig niet meer kwalificeert”. Junis probeert creatief en innovatief om te gaan met de arbeidskrapte die de hele branche ervaart. Van Bergen: “Dit aanvullende traject voor mensen met een verouderd diploma is echt uniek. Binnen de kinderopvangsector waren wij de eerste organisatie die de opleiding konden aanbieden. Geweldig om dan in april al met een tweede ronde te starten.” 


Foto: Junis Kinderopvang​

Meer informatie 
De opleiding is speciaal voor mensen met een verouderd diploma in de richting kinderopvang, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, cultuur of onderwijs. Een totaaloverzicht van de diploma’s die in aanmerking komen voor dit opleidingstraject is te vinden op de nieuwe 'Werken bij Junis’ website: werkenbijjunis.nl/uniekeopleiding

In de regio van Alphen aan den Rijn en Zoetermeer is Junis Kinderopvang de enige die dit opleidingstraject op deze manier aanbiedt. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens achterlaten bij de betreffende vacature op www.werkenbijjunis.nl. Tijdens een persoonlijk gesprek krijgen potentiële deelnemers verdere uitleg over het opleidingstraject, de klassikale lessen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Vragen over deze unieke opleiding kunnen ook gestuurd worden naar sollicitatie@junis.nl.  Overeenstemming over verdere verbetering treinverbinding Leiden - Utrecht

14-01-2022

Van de redactie

Leiden/ Bodegraven /Utrecht - De treinverbinding tussen Leiden en Utrecht wordt voor reizigers nog aantrekkelijker. Provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regio Holland Rijnland, NS, ProRail en alle gemeenten langs het traject Leiden-Utrecht zijn het met elkaar eens over de uitbreiding naar 4 treinen per uur de hele dag, de ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg te Zoeterwoude en het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk. Nu breekt een nieuwe fase aan, waarin deze plannen nader worden uitgewerkt.
 

Frederik Zevenbergen (gedeputeerde Zuid-Holland): "Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. Reizigers kunnen in de toekomst op werkdagen de hele dag (van 6 uur tot 20 uur) 4 keer per uur met de trein tussen Leiden en Utrecht reizen. Doordat de trein vaker gaat rijden, wordt het steeds aantrekkelijker om hier gebruik van te maken. En samen met het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk draagt dit bij aan een nog betere ov-bereikbaarheid. Maar voordat het zover is moet er nog veel werk worden verzet. Ik ben erg blij met het feit dat we hier nu mee aan de slag gaan. Het kan mij niet snel genoeg gerealiseerd worden! Ondanks dat er nu door de coronacrisis ’s-avonds tijdelijk minder treinen rijden, blijven we werken aan het verder verbeteren van de ov-bereikbaarheid."
 

Vier keer per uur de hele dag

Op 13 december 2021 is al een eerste belangrijke stap gezet en sindsdien rijden er op werkdagen tussen Leiden en Utrecht in de brede spits (van circa 6 uur tot 10 uur en 15 tot 20 uur) 4 treinen per uur in beide richtingen. De spoorlijn Leiden-Utrecht ligt op slappe veengrond, waardoor het niet makkelijk is om extra treinritten toe te voegen op dit traject. Eerder onderzoek wees uit dat maatregelen om de ondergrond van het spoor te versterken zeer kostbaar zijn. Er is nu geen aanleiding om grote aanpassingen aan het spoor te doen om de baanstabiliteit te verbeteren. Wel stelt ProRail daarbij als voorwaarde dat er een systeem wordt aangebracht om de spoorbaanstabiliteit te monitoren. Daarnaast zullen er op werkdagen tot 20 uur alleen sprinters worden ingezet, zoals nu ook in de brede spits het geval is, omdat deze lichter zijn dan intercity’s. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de sprinters een gelijkvloerse instap en rolstoelvriendelijke toiletten hebben.
 

Ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg

Om de frequentieverhoging in de brede spits mogelijk te maken, werden vorig jaar al verschillende spoorwegoverwegen veiliger gemaakt en onbewaakte overwegen opgeheven. Voor de uitbreiding naar 4 treinen per uur de hele dag is het nodig de kruising van het spoor met de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude ongelijkvloers te maken. En omdat de N11 daar zeer dicht tegen het spoor aan ligt, wordt die kruising ook ongelijkvloers gemaakt. Het ontwerp hiervoor is al enige tijd geleden afgerond. In de komende periode wordt eerst nog een aantal onderzoeken geactualiseerd, waarna eind 2022 door gemeente Zoeterwoude het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.
 

Station Hazerswoude-Rijndijk

In november 2020 stemde het Rijk in met het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk op voorwaarde dat er 4 keer per uur de hele dag een trein kan rijden. Nu deze volledige frequentieverhoging mogelijk is, kan het plan voor het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk en de maatregelen om het station in te passen in de dienstregeling definitief worden uitgewerkt door ProRail, NS, gemeente Alphen aan den Rijn en provincie Zuid-Holland.
 

Planning

Er moet nog veel worden voorbereid en de uiteindelijke realisatie zal meerdere jaren in beslag nemen. Het is de ambitie van de betrokken overheden om alle maatregelen in 2026 te hebben gerealiseerd.Inrichting Hogewal en Torenwal zonder wandelpad

14-01-2022

Van de redactie

Woerden - Afgelopen jaar is er meerdere keren gesproken over de herinrichting van de Hogewal, de aanleg van de bastions en het wandelpad onderlangs de Hogewal en de Torenwal. Omwonenden en belanghebbenden hebben hun ideeën over de herinrichting kenbaar gemaakt, wat het college van b&w heeft doen besluiten om af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp.In het nieuwe ontwerp komt het wandelpad te vervallen.
 

De herinrichting van de bastions Torenwal en Hogewal is een onderdeel van het Singelplan Woerden, waar sinds 2015 aan wordt gewerkt. Zo krijgen de bastions nieuwe beschoeiing, worden de graswallen voorzien van een strakke inrichting en was het plan om een wandelpad langs de waterkant aan te leggen. Dit plan gaf echter aanleiding bij diverse belangenpartijen, waaronder inwoners, cultuurhistorici en politiek om zich te verdiepen in wat er stond te gebeuren. Hieruit is naar voren gekomen dat omwonenden zich zorgen maken over mogelijke overlast op het wandelpad en dat de aanleg hiervan geen historische waarde kent. Deze argumenten zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp en heeft het college doen besluiten om geen wandelpad aan te leggen.  

Twintig nieuwe bomen
Hoewel er op de bastions, vroeger als verdedigingswerk, waarschijnlijk weinig bomen hebben gestaan, is de hedendaagse waarde hiervan groot. Omwonenden en natuurliefhebbers vinden het behoud van de bomen dan ook erg belangrijk. Een inrichting met meer groen en aandacht voor de natuur ten opzichte van het eerste ontwerp, maar met behoud van de zichtbaarheid van het vestingwerk, heeft de voorkeur. Alleen de bomen die de aanleg van de beschoeiing onmogelijk maken, worden verwijderd. Bomen die op de wallen staan en geen belemmeringen vormen, blijven behouden. Ter compensatie van de bomen die worden weggehaald, worden er twintig nieuwe bomen geplant boven op de wallen. De wallen zelf worden ingezaaid met een kruidige grassoort die bijdraagt aan de ecologie en moet voorkomen dat de wallen een te strak aangezicht krijgen. 

 

Vergroenen algemene begraafplaats

Onderdeel van het opknappen van de algemene begraafplaats op de Hogewal is een omzoming van de begraafplaats met een wintergroene haag. Een haag rondom komt de intimiteit van de begraafplaats ten goede en geeft beschutting tegen inkijken vanaf de woningen aan de overkant. Omwonenden hebben aangegeven het uitzicht op grafzerken, met name in de winter wanneer de beplanting kaal is, niet fijn te vinden. Met de aanleg van een wintergroene haag wordt dit verholpen. Eenzelfde haag wordt aangelegd op de Rooms Katholieke begraafplaats. Deze haag is op sommige plaatsen open en geeft inkijk. Bij de herinrichting worden op die open plekken nieuwe bomen geplant.

 

Strakke contouren, maar met oog voor de natuur
Meer dan 80% van de Singel is reeds voorzien van nieuwe beschoeiing. Deze beschoeiing beschermt de oevers tegen afkalving door het water. Hiermee de stervormige contour van de vestingstad, volgens de opdracht uit het Singelplan, weer zichtbaar gemaakt. Op de Hogewal en de Torenwal moet deze beschoeiing nog worden aangebracht. Ook hier komt het college tegemoet aan de wensen van omwonenden en worden er rietkragen en eendentrappen aangelegd. Zo kunnen de waterdieren beschutting vinden en makkelijker uit het water komen en de rietkragen onttrekken het zicht op de beschoeiing. 
 

Wanneer de werkzaamheden van start gaan is nog niet bekend. De komende periode wordt gebruikt om het ontwerp af te ronden en omwonenden en andere betrokkenen verder te informeren.Openbare brief aan: Directeur van het voormalig Hofpoort Ziekenhuis: Luc Demoulin

14-01-2022

Van de redactie

Betreft: Plank wordt misgeslagen met toekomstvisie terrein voormalig Hofpoort Ziekenhuis 
 

Woerden

Geachte heer Demoulin,

Met grote belangstelling hebben we als Inwonersbelangen, de lokale partij van Woerden, uw Toekomstvisie Zorg, Wonen en Welzijn op het voormalig Hofpoort Ziekenhuis bestudeerd. We kunnen kort zijn: goede plannen, maar u slaat op één zeer belangrijk punt de plank volledig mis. Het is voor ons evident dat u aan de bestuurstafel in Utrecht en Nieuwegein de geluiden uit Woerden niet gehoord heeft. De boodschap achter de tienduizenden handtekeningen tegen de sluiting van Hofpoort Ziekenhuis heeft u duidelijk niet begrepen. Daarbij de kanttekening dat dit de mensen zijn die maandelijks meer dan 100 euro premie betalen. En dus ook uw salaris. Hoe het zo fout kan gaan aan uw bestuurstafel is voor ons een groot raadsel.

 

Allereerst blijkt het onmogelijk om u op eenvoudige wijze direct een brief te schrijven. Je komt in een oerwoud terecht van telefonisten die je niet mogen doorverbinden. Of op anonieme website formulieren. Ik had u deze brief namelijk graag persoonlijk willen sturen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit weer een mooi voorbeeld is van de grote afstand die er is tussen u en de premiebetalende inwoner van Woerden. De eerlijkheid gebiedt me ook om het over het voormalig Hofpoort te hebben. De inwoners van Woerden voelen vandaag de dag nog steeds dat dit ziekenhuis van ze “gestolen” is. Hiermee wil ik u duidelijk maken dat de kloof tussen u en uw bestuur en de inwoners nog steeds zeer groot is.

 

In uw visie wilt u woningen gaan bouwen op het terrein van het voormalig Hofpoort Ziekenhuis. Gezien de woningnood een goed plan. Helaas gaat u voorbij aan de grote zorgnood in en rondom Woerden. Buiten kantoortijden is er geen huisartsenzorg meer in Woerden. Oorzaak is het kip-ei verhaal van de Spoedeisende hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP). Op de één of andere wijze houden u en de huisartsen elkaar in een wurggreep. Als de HAP terugkomt heeft uw voorganger verzekerd dat de SEH terugkomt. Zolang er geen SEH is willen huisartsen buiten kantoortijden geen HAP in Woerden. In uw visie lezen we niets terug om deze bereikbare basiszorg in Woerden te herstellen.

 

Zolang in uw visie terugkeer van basale bereikbare basiszorg ontbreekt zullen wij als Inwonersbelangen geen enkele medewerking verlenen aan uw plannen. Het blijft onverteerbaar dat als je op zondag je enkel blesseert tijdens het voetballen, je niet in Woerden terecht kunt. Of als je kenmerkende signalen van hartklachten krijgt je ook nog moet kijken hoe je bij de SEH in Utrecht of Nieuwegein terecht komt. Zeker als je niet over een auto beschikt. Dit zijn maar twee voorbeelden. In het Zwartboek uit 2019 kunt u lezen wat het opdoeken van de SEH voor gevolgen heeft. Helaas wilde u het Zwartboek niet persoonlijk in ontvangst nemen.

 

Inwonersbelangen verneemt graag van u of u bereid bent om basale bereikbare basiszorg voor Woerden op te nemen in uw visie. Concreet betekent dit de terugkeer van de SEH. In een vorm waarin het voor huisartsen weer mogelijk wordt om huisartsenzorg buiten kantooruren te organiseren. Hiermee zou u de afstand die er nu is tussen uw bestuurstafel en de inwoners van Woerden fors kunnen verkleinen. Tevens kunt u voorkomen dat u voor een tweede maal in een kip-ei verhaal terecht komt. Zou het niet mooi zijn als iedereen hier voordeel van heeft. U kunt de grond ter gelde maken, voor inwoners komen meer woningen en er is weer basale bereikbare zorg in Woerden. Ook zou hiermee één van de stellingen in de stemwijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer actueel zijn. Bereikbare zorg in Woerden is namelijk één van de grote thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dit jaar.

 

Wij zijn eenvoudig en goed bereikbaar voor nader overleg.

 

Hoogachtend,
Jan-Hubert van Rensen
jhrensen@inwonersbelangen.nl

 Persconferentie corona ondersteund met visuals

14-01-2022

Van de redactie

De corona-persconferentie op 14 januari krijgt een iets andere opzet. Het verhaal van minister Kuipers van VWS wordt ondersteund met visuals. Zo kunnen ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in beeld gebracht worden. Dit draagt bij aan de wens om de persconferenties toegankelijker te maken voor een breed publiek.

 

De tolken Nederlandse Gebarentaal gaan vanuit een naastgelegen ruimte werken en worden via een scherm (‘picture in picture’) in beeld gebracht. De persconferentie met visuals en tolk wordt uitgezonden op alle kanalen waarop de persconferentie te volgen is. De persconferentie begint om 19.00 uur.Winkels, onderwijs en sport mogen weer open, horeca blijft nog dicht

13-01-2022

Van de redactie

Niet-essentiële winkels mogen volgens bronnen in Den Haag zaterdag weer open op afspraak. Zo mag o.a. de kapper en andere contactberoepen weer open. Ook de universiteiten, hogescholen en het mbo mogen weer fysiek les geven. Ook voor de sportscholen is er goed nieuws en mogen de deur weer openen. Vrijdagavond zal er in een persconferentie meer bekend gemaakt worden.
 Gouden Koets wordt voorlopig niet meer gebruikt

13-01-2022

Van de redactie

De Gouden Koets wordt voorlopig niet meer door het Koninklijk Huis gebruikt voor de rijtoer op Prinsjesdag of andere officiële gelegenheden. De Koning licht zijn besluit over het gebruik van de Gouden Koets toe in een videoboodschap. 
 

Video: RVD


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina