NIEUWSBedrijven steunen bewoners Phoenix

31-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - Het bedrijf 'Samen Investeren' (www.sameninvesteren.nl) is naast dorpsgenoot ook volop actief in stenen, zowel commercieel als maatschappelijk. Toen zij tijdens Open Monumentendag lucht kregen van de nood rondom het Bodegraafse boegbeeld, twijfelden ze niet lang. We moeten helpen. Ralph Segers vertelt: "De schoorsteen hoort bij Borft en we ondersteunen jullie initiatief daarom ook graag. We hopen zo een paar stenen bij te kunnen dragen". 

Als dank heeft Tessa Schouten, bewoonster van de Phoenix en grafisch ontwerpster, een bedankt certificaat ontworpen waarmee het bedrijf symbolisch eigenaar is van een aantal stenen in de schoorsteen naast de Phoenix. Het certificaat is afgelopen week door Els Maarleveld, tevens bewoner van de Phoenix, uitgereikt aan Segers. Tessa en Els zijn blij met de steun die ze van bedrijven ontvangen. 'Hopelijk stimuleert dit meer inwoners en bedrijven om ons te steunen, we kunnen elke euro gebruiken!'
 

Net als Samen Investeren steunt ook Slagerij Kamerling de actie van harte. Zij zullen a.s. zaterdag 7 november, onder voorbehoud van het Coronabeleid, een 'Grote Grillworst Actie' houden voor de renovatie van de monumentale schoorsteen. Meerdere bewoners van de Phoenix zullen aanwezig zijn om te helpen met de verkoop van de inmiddels nationaal bekende grillworsten. Slagerij Kamerling doneert voor elke verkochte grillworst €2,- aan de schoorsteen.
 

Doneren kan nog steeds via https://red-de-schoorsteen.kentaa.nlAvonturenroute Reeuwijkse Hout

31-10-2020

Van de redactie

Reeuwijk - Wandelen, klimmen en klauteren, het kan straks allemaal in de Reeuwijkse Hout met een nieuwe avonturenroute. De aannemer is inmiddels gestart met de aanleg van de 1,7 km lange route. Begin 2021 kunnen kinderen de Avonturenroute in gebruik nemen.
 

De nieuwe speelvoorziening is een initiatief van Landal Greenpark Reeuwijkse Plassen en Groenalliantie. De Avonturenroute maakt recreatiegebied Reeuwijkse Hout nog aantrekkelijker voor kinderen, jeugdige bezoekers en gasten van Landal. Langs een natuurlijke pad door het natuurgebied komen 12 speelgelegenheden, zoals een trektpont en blotenvoetenpad, met verschillende opdrachten. Het uitdagend speelparcours is bedoeld om kinderen tussen 6 en 13 jaar in een natuurlijke omgeving te laten spelen. Er komen geen kant en klare speeltoestellen langs de route, maar verschillende natuurlijke speelelementen. Ook komt er op de route extra informatie over de natuur in de omgeving. 

Samenwerken met andere partijen
De ontwikkelingen in de Reeuwijkse Hout zijn onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. De Kwaliteitsimpuls heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers zodat er meer te doen, beleven en zien is. In het ene gebied volstaat een kleine opknapbeurt, elders staan aanzienlijke veranderingen op stapel. Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Een deel van het werk is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. We werken samen met andere partijen om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden.
 Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind per 1 januari 2021

31-10-2020

Van de redactie

Mensen met problematische schulden krijgen vanaf 1 januari 2021 betere hulp, doordat gemeenten vanaf dat moment de rechter mogen adviseren over oplossingen zoals schuldenbewind of gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wet van minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens staatssecretaris Van ’t Wout (SZW), die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen.


Minister Dekker: “Mensen met problematische schulden kunnen alle hulp gebruiken, zeker in deze tijd. Een goede samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende vorm van ondersteuning te vinden. Zo zorgen we er voor dat mensen sneller hun leven weer op de rit kunnen krijgen.”


Mensen met problematische schulden helpen
Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Gemeenten kunnen mensen met schulden ook ondersteunen met lichtere vormen van hulp.
De nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Gemeenten kunnen zo hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders. Verder regelt de wet dat schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd kan worden ingesteld. Zo dragen we eraan bij dat een schuldenbewind niet langer duurt dan noodzakelijk.


Schuldenaanpak kabinet
De nieuwe wet vloeit voort uit het regeerakkoord. Het is onderdeel van het kabinetsbrede Actieplan Brede Schuldenaanpak. Doel is om mensen met schulden beter te helpen en het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen.MKB-actieplan biedt ondernemers stevige basis voor herstel en vernieuwing

31-10-2020

Van de redactie

De afgelopen jaren heeft het MKB-actieplan voor mkb’ers geleid tot waardevolle samenwerkingen, eerlijkere wet- en regelgeving en passende dienstverlening vanuit de overheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2020 van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, getiteld Vernieuwend mkb heeft toekomst.
 

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De afgelopen jaren heeft het kabinet met het MKB-actieplan mkb’ers op meerdere vlakken ruimte gegeven om te ondernemen en zichzelf te vernieuwen. Veel prachtige plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden: neem bijvoorbeeld de MKB-deals die op regionaal niveau het mkb ondersteunen. Maar ook de franchisewet die na 10 jaar overleg nu in 2021 van kracht gaat, en natuurlijk de regelingen rond om- en bijscholing. Met de steunpakketten wil het kabinet ondernemers deze loodzware tijd door helpen komen. Ik hoop dat het MKB-actieplan ervoor zorgt dat ons midden- en kleinbedrijf niet alleen overeind blijft, maar zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Ik blijf me daarvoor inzetten.”
 

Coronasteun
Via de steunpakketten van het kabinet heeft het mkb tot en met september voor 8,6 miljard euro gebruik gemaakt van de NOW-regelingen voor werkbehoud. Ook is er voor 7,8 miljard euro aan belastinguitstel aangevraagd. Daarnaast zijn er diverse andere steunmaatregelen uitgevoerd om de liquiditeit van mkb-bedrijven zo veel mogelijk op peil te houden. In totaal is via deze maatregelen tot en met september 2020 naar schatting circa €6,3 miljard aan mkb-bedrijven uitgekeerd. Dit betreft voor circa €4,6 miljard subsidies, en voor het resterende bedrag borgstellingen en kredieten.
 

Reguliere financiering en garantstellingen
Het ministerie van EZK is voor veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financiering en garantstellingen. Ten aanzien van de SEED Capital regeling is ook dit jaar extra budget vrijgemaakt. Tijdens de voorjaarstender is het budget van €32 miljoen volledig uitgeput en verdeeld over een zestal fondsen. Met de private inleg opgeteld betekent dit dat er in totaal voor €67,5 miljoen aan extra kapitaal voor startups beschikbaar komt. Dit najaar wordt er nog een reguliere SEED tender gehouden met een EZK-budget van €20 miljoen. Tenslotte zijn sinds 2018 in het kader van de BMKB (exclusief BMKB-C) ruim 7.000 borgstellingen verstrekt voor een totaalbedrag van €1,3 miljard.
 

22 MKB-deals
Met de MKB-deals stimuleert EZK initiatieven en projecten voor het mkb van regionale overheden, samenwerkingsverbanden en bedrijven in de regio. De eerste tranche met 9 deelnemers is in juli 2020 gestart; met 13 projecten start begin 2021 de tweede tranche. In totaal is hiermee circa €7,5 miljoen gemoeid.
 

Een digitaal vaardig mkb
Op elf plaatsen in Nederland zijn er MKB-werkplaatsen voor digitalisering waar kleinere ondernemers door studenten en docenten van onderwijsinstellingen uit de buurt op weg geholpen worden bij hun online marketing en het benutten van data in het bedrijf. De KVK ondersteunt dit met workshops voor ondernemers, waar zogeheten local heroes inspireren met hun ondernemersverhaal. Vanuit het Digital Trust Center van EZK zijn 29 regionale samenwerkingsverbanden actief. Bedrijven kunnen daar advies krijgen over veilig zakendoen of samen werken aan hun cyberweerbaarheid.
 

Experimenteren met technologie
Om te experimenteren met technologie zijn er voor industriële bedrijven inmiddels 45 fieldlabs in het land, waarbij 600 bedrijven zijn aangesloten, sinds 2015 bijna 6.000 studenten betrokken zijn geweest en waaruit 22 nieuwe bedrijven zijn voortgekomen. Daarnaast kunnen met 5 Smart Industry Hubs ondernemers in het hele land terecht met vragen over de toepassing van technologieën.
 

Loondoorbetaling bij ziekte
Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere ondernemers, zijn de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 is een pakket maatregelen in werking getreden, waarmee de komende jaren in totaal 450 miljoen euro is gemoeid. Een van de eerste maatregelen is een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op voor kleine ondernemers en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
 

Betaaltermijn op 30 dagen
Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn al wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Inmiddels wordt er een wetsvoorstel geconsulteerd dat de betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers van 60 naar 30 dagen wil brengen.
 

Eerlijker ondernemen
Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe franchisewet in werking. Deze wet brengt de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht. Ook is in juli 2020 de EU-verordening ‘Platform-to-Business’ in werking getreden. Die zorgt voor eerlijkere verhoudingen tussen platforms en ondernemers die er producten aan willen bieden.
 

Om- en bijscholing
Via de regeling MKB!dee kunnen mkb-ondernemers zelf hun innovatieve oplossingen voor scholingsvraagstukken uitwerken. In de eerste twee tenders zijn al 61 projecten gestart. Vanwege dit succes worden in 2021 twee nieuwe tenders uitgevoerd. Voor de eerste tender is ruim €10 miljoen beschikbaar. Ook stelt het kabinet vanaf 2020 elk jaar €48 miljoen beschikbaar via de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of specifieke vaardigheden te verbeteren. Zij kunnen maximaal €24.999 ontvangen.
 

Meer informatie
Bovenstaande is een selectie uit de voortgangsrapportage. De hele rapportage is hier te lezen: www.rijksoverheid.nl/mkbactieplanStilstaan bij moord op Samuel Paty

31-10-2020

Van de redactie

Maandag herdenken Franse scholen de moord op Samuel Paty. Ook Nederland staat hierbij stil. Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob hebben hierover de volgende brief gestuurd aan de vertegenwoordigers van scholen en leraren (PO-raad, VO-raad, MBO-Raad, VH, VSNU, het Lerarencollectief, AOb, CNV, AVS en Fvov):


Onze Franse ambtsgenoot heeft ons gevraagd samen stil te staan bij de moord op Samuel Paty. Nederland staat vierkant achter leraren en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 

We vragen iedereen in het onderwijs maandag stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard verschilt de manier waarop dat kan per school en per leeftijd. En of het onderwerp al besproken is in de school. Misschien kan een badge gemaakt worden en online gedeeld worden. De vlag kan halfstok. Zoek als leraren elkaar op en bespreek bijvoorbeeld met elkaar hoe het gesprek over soms moeilijke onderwerpen in de klas gevoerd kan worden. En voor zover dat niet al gebeurd is, kunnen ook de leerlingen en studenten betrokken worden, door samen met hen de acties te doen of gesprekken te voeren, of door het houden van een minuut stilte. Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen.


Samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid de dialoog kunnen blijven voeren.
Op het ministerie van OCW zal maandag de vlag halfstok worden gehangen.   Grapperhaus: Terreurdaden Frankrijk vragen alertheid in heel Europa

31-10-2020

Van de redactie

De ministers van Justitie van de Vendôme-groep hebben met elkaar gesproken naar aanleiding van de schokkende terroristische aanslagen in Parijs en Nice. Tijdens het overleg spraken ze af dat de gecoördineerde Europese aanpak van terrorisme dringend versterkt moet worden.


Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus: “De gruwelijke gebeurtenissen in Frankrijk tonen aan dat we alert moeten zijn en blijven. In Nederland en in Europa. We moeten in Europa samen optrekken tegen terrorisme en de democratie verdedigen.” Tijdens het overleg sprak Grapperhaus namens het kabinet nog eens de condoleances uit en gaf hij aan dat de Europese democratieën elkaar in de strijd tegen terrorisme en extremisme moeten steunen. Uit het laatste dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat jihadisten onverminderd het belang van online propaganda zien, ook vanwege het potentieel grote bereik van online platforms. Voor Nederland is het belangrijk om dit op Europees niveau aan te pakken.


De ministers en de Europese Commissie hebben allereerst uitgesproken dat Europa en Eurojust een grotere rol moeten hebben bij het coördineren van grensoverschrijdende onderzoeken en acties op het gebied van contra-terrorisme. Ook is onder andere afgesproken om vaart te maken met Europese regelgeving die providers verplicht terroristische content op het internet te verwijderen en tegen te gaan.  “We zien dat veel social media platforms filmpjes en foto’s met terroristische boodschappen snel offline proberen te halen. Maar iedereen weet hoe snel informatie online gedeeld kan worden, daarom moeten we zorgen dat het definitief verwijderd wordt. Als providers dat niet vrijwillig doen, moeten we het kunnen opleggen”, aldus Grapperhaus. Voor Nederland is het van groot belang dat in het voorstel de vrijheid van meningsuiting beschermd blijft en goede rechtsbescherming is vastgelegd.


Verder willen de Ministers en de Commissie dat er op Europees niveau goede instrumenten komen om te kunnen optreden tegen hate speech. Door Nederland is ook gevraagd om in te zetten op Europese regelgeving die financiering van terrorisme moet tegengaan en een debat te starten over de mogelijkheden van bewijsgaring bij versleutelde technieken.


De Vendôme groep is informeel overleg tussen de Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Luxemburgse justitieministers. Dit keer sloten ook Eurocommissarissen Reynders (Justitie), Johansson (Binnenlandse Zaken) en Breton (Interne Markt) aan. Namens het Europees Parlement was de voorzitter van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, Lopez Aguilar, aanwezig. Soldaat van Oranje - De Musical op pauze

31-10-2020

Van de redactie

Katwijk - NEW Productions, de producent van Soldaat van Oranje – De Musical, heeft ten gevolge van de huidige omstandigheden, besloten de voorstelling voorlopig te pauzeren totdat er weer perspectief is op een heropening voor voldoende publiek. De productie lag vanaf 12 maart zes maanden stil, heropende op 2 september met inachtneming van de maatregelen, maar moest na drie weken wegens corona-besmettingen onder castleden uit voorzorg weer twee weken sluiten. De nieuwe overheidsmaatregelen van 13 oktober jl. noopten de voorstelling wederom tot stoppen.


Foto: Joris van Bennekom


Het telkens opstarten en weer stilleggen van de productie alsmede het keer op keer omboeken van tickets is noch voor de organisatie en haar medewerkers, noch voor het publiek een houdbare situatie. De impact van het virus en de huidige routekaart van de rijksoverheid dwingen niet alleen Soldaat van Oranje - De Musical, maar ook talloze andere producties, tot vergaande maatregelen. De veiligheid en de gezondheid van het publiek en de medewerkers staan uiteraard voorop.


De musical, die vandaag - onder normale omstandigheden - zijn tienjarig jubileum zou vieren, en dit jaar zijn 3,3 miljoenste bezoeker zou verwelkomen, keert terug in de TheaterHangaar zodra er weer onder verantwoorde omstandigheden en voor voldoende publiek gespeeld kan worden. De reguliere ticketverkoop was al eerder gestopt om voucherhouders voorrang te kunnen geven bij het omboeken van hun tickets. De huidige voucher- en tickethouders hebben vandaag persoonlijk bericht ontvangen. Zodra de nieuwe speelperiode bekend is, kunnen zij met voorrang tickets voor een nieuwe voorstellingsdatum reserveren.


Producent Fred Boot: ”Het spreekt voor zich dat dit een weliswaar onvermijdelijke, maar daarom niet minder vervelende beslissing is. Het is zowel voor ons publiek, als ook voor alle medewerkers, die zich met hart en ziel inzetten voor de productie, heel teleurstellend. Soldaat neemt zo’n grote plek in, in ons leven en in ons hart. Maar ons publiek mag erop rekenen dat we er alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te zijn!” 30-jaars hypotheekrente met NHG bereikt nieuw laagterecord

30-10-2020

Van de redactie

 Gemiddelde hypotheekrentes lijken alweer onder niveau van vóór coronacrisis te duiken 


Bodegraven-Reeuwijk / Landelijk - Nadat de hypotheekrente als gevolg van de coronacrisis sinds maart maandenlang licht steeg, is sinds juli weer een daling ingezet. De gemiddelde hypotheekrente is nu zelfs zo fors afgenomen dat deze alweer onder het laagste niveau van maart lijkt te komen. De sterkste daling doet zich voor in de 30-jaarsrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het laagterecord (1,65 procent) van een individuele aanbieder in maart 2020 is afgelopen week al gebroken met 1,63 procent, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. De gemiddelde 30-jaars rente staat nu op hetzelfde niveau als het laagterecord in maart, namelijk 1,85 procent.


Toenemende kredietrisico’s door de heersende onzekerheid en hogere financieringskosten hadden volgens De Hypotheker een opwaarts effect op de hypotheekrente toen de coronacrisis in maart ook in ons land uitbrak. “Na jarenlange dalingen van de hypotheekrente leek het dieptepunt volgens vele huizenbezitters en -kopers bereikt te zijn. De licht stijgende hypotheekrente bracht een hausse aan hypotheekaanvragen teweeg, vooral als het gaat om oversluitingen. Na een maandenlange stijging is sinds juli weer een daling van de hypotheekrente ingezet. De rente is nu zelfs zo ver gedaald dat de laagterecords van maart in zicht komen. Als de relatieve rust op de financiële markten aanhoudt, zou de hypotheekrente naar onze verwachting nog verder kunnen dalen”, zegt Jeremy Witteman, franchisenemer van De Hypotheker in Bodegraven.


De meest gekozen rentevaste periode - de 20-jaarsrente - is nu met NHG gemiddeld 1,53 procent. Dit is slechts 0,04 procentpunt hoger dan het laagterecord van maart 2020 (100 procent van de marktwaarde is met gemiddeld 2,11 procent nog 0,15 procentpunt hoger dan maart). Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar met NHG ligt met 1,85 procent al op hetzelfde niveau als in maart (100 procent van de marktwaarde is gemiddeld 2,39 procent en 0,11 procentpunt hoger dan het laagterecord in maart). Jeremy Witteman: “Het renteverschil tussen een NHG-hypotheek en een hypotheek zonder NHG is groter geworden. Bij het laagterecord in maart lag dit verschil bij de 20-jaarsrente gemiddeld op 0,47 procentpunt, inmiddels is dit opgelopen tot 0,58 procentpunt. Ondanks de flinke concurrentie op de hypotheekmarkt zien we dat geldverstrekkers een hogere marge aanhouden in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis.”


Nieuw laagterecord in zicht
De daling van de hypotheekrente sinds juli dit jaar is deels het gevolg van de overeenstemming die de Europese Unie bereikte over een herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro. Ook stelde de Europese Centrale Bank (ECB) haar programma voor het opkopen van obligaties op 1.350 miljard euro en dat remt de stijging van de kapitaalmarktrentes verder. Met deze maatregelen houden bedrijven en gezinnen toegang tot krediet en wordt voorkomen dat de rente op leningen niet te sterk oploopt. Deze optelsom van ontwikkelingen zorgt voor een neerwaarts effect op de hypotheekrente en deze daling zet zich nog steeds voort. Een nieuw laagterecord is volgens De Hypotheker in zicht en is voor sommige rentevaste periodes bij individuele aanbieders zelfs al een feit. Zo stond de 30-jaars rente met NHG in maart met 1,65 procent op het laagste punt en bedraagt dit nu 1,64 procent. De 20-jaars rente lag in maart op 1,30 procent en ligt nu op 1,31 procent. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook hier een nieuw record wordt neergezet.Uniek oorlogsdagboek van fotograaf Jaap van der Vooren

30-10-2020

Van de redactie

Woerden - Deze week verschijnt een unieke tijdscapsule van de hand van de Woerdense fotograaf Jaap van der Vooren. Als 17-jarige heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijgehouden. Dit is nu door de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen uitgegeven. Jaap van der Vooren en burgemeester Victor Molkenboer ontvingen vrijdag 30 oktober de eerste exemplaren. Binnenkort krijgen ook alle huidige examenleerlingen van het voortgezet onderwijs in Woerden het dagboek cadeau.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Er is inmiddels nog maar een kleine groep die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt. Jaap van der Vooren – de bekende Woerdense fotograaf - is één van hen. Hij schreef dagelijks zijn ervaringen op tijdens de Hongerwinter, de Bevrijding en de periode daarna. Dit leverde een bijzonder tijdsmonument op. In het boek staan ook vroege foto’s van Jaap van der Vooren.
 

“Nog altijd actueel”
Jaap van der Vooren ontving vrijdag als eerste een exemplaar uit handen van Niek de Kort en Tineke Mees van de stichting. Daarna werd het dagboek overhandigd aan burgemeester Victor Molkenboer.
Molkenboer: “Ik ben heel blij met dit initiatief. Het is indrukwekkend om te lezen hoe een jongen van 17 de oorlog heeft beleefd. Het ligt al 75 jaar achter ons, maar is nog altijd actueel. Voor onze jongeren is het moeilijk zich daar een voorstelling van te maken. Hopelijk kan dit boek van een ‘leeftijdsgenoot’ daar een bijdrage aan leveren.” 

Vanuit het motto: ‘een 17-jarige van toen heeft een 17-jarige van nu wat te melden’, is er gezocht naar mogelijkheden om met dit dagboek jongeren te bereiken. Met financiële steun heeft de stichting dit voor elkaar gekregen. De uitgever zorgt ervoor dat het Kalsbeek College, het Minkema College, het MBO Rijnland-Woerden en het Futura College binnenkort het dagboek ontvangen.
 Kabinet vastbesloten klimaatdoelen te halen

30-10-2020

Van de redactie

Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin plannen van het Klimaatakkoord zijn omgezet naar de uitvoering in de praktijk. In het eerste jaar van de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn grote stappen gezet. Ondanks de impact van de Coronacrisis liggen de meeste maatregelen op schema. Niet alle voortgang is nu al te zien in de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL raamt -34% ten opzichte van 1990, en dat is nog ver verwijderd van de -49% waar het kabinet op inzet. Het kabinet tekent daarbij aan dat een aanzienlijk pakket maatregelen dat dit jaar is getroffen, of in een vergevorderd stadium is, nog niet is meegenomen in de ramingen. Het kabinet is vastbesloten om het in de Klimaatwet streefdoel van -49% te halen. Dat is niet veranderd.
 

Het kabinet wil vaart houden ten aanzien van de gemaakte afspraken, om er zeker van te zijn dat we de doelen halen. Bovendien is, door externe oorzaken, de opgave sinds het sluiten van het Klimaatakkoord groter geworden. Dat vraagt om extra maatregelen bovenop hetgeen al in het Klimaatakkoord was afgesproken. Ook de Raad van State constateert dat er aanvullende stappen nodig zijn. Daarom intensiveert het kabinet met de partijen de gemaakte afspraken en wacht niet tot het najaar van 2021 zoals beschreven in de cyclus van de Klimaatwet. Het kabinet heeft voor de zomer een onafhankelijke ambtelijke studiegroep opdracht gegeven om nog dit jaar voorstellen te doen voor beleidsopties voor extra CO₂-reductie.
 

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Het komende jaar blijft het belangrijk volop in te zetten op de uitvoering van de bestaande afspraken. Dit jaar zijn reeds extra uitgaven gepland of naar voren gehaald om de klimaatopgave te versnellen. Ook kunnen de komende jaren onder andere via het Nationaal Groeifonds aanvullende (investerings)middelen beschikbaar komen om de doelen te halen. Zo blijft het haalbaar en betaalbaar.”
 

Een deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord was in het voorjaar nog niet voldoende ver uitgewerkt om door PBL meegenomen te worden in de raming voor de Klimaat en Energie Verkenning (KEV) 2020. Het gaat bijvoorbeeld om de wijkgerichte aanpak en normering van de utiliteitsbouw in de gebouwde omgeving, de introductie van zero-emissie zones en aangescherpt biobrandstoffenbeleid in de mobiliteitssector, het subsidie-instrumentarium en de CO₂-heffing in de industrie. Deze maatregelen kunnen op basis van de eerdere doorrekening van het Klimaatakkoord circa 20 Mton opleveren. Dat is indicatief zo’n 10% van de totale reductieopgave. Zonder ontwikkelingen van buitenaf en bij realisatie van dit reductiepotentieel, zou daarmee het oorspronkelijk benodigde aantal tonnen bijna binnen bereik zijn geweest. Ten opzichte van het Klimaatakkoord is sprake van structurele statistische bijstellingen die leiden tot een tegenvaller van 3 Mton extra uitstoot. Een ontwikkeling van buitenaf is de daling van de gasprijs die sinds het Klimaatakkoord zorgt voor extra uitstoot in Nederland. Door een lagere gasprijs en de geplande uitfasering van kolencentrales in het buitenland is de huidige verwachting dat Nederlandse gascentrales richting 2030 meer gaan draaien dan verwacht. Ze nemen productie over van de (kolen)centrales in het buitenland. In Nederland leidt dit tot meer CO₂-uitstoot, maar in Europa neemt hierdoor de CO₂-uitstoot juist af.
 

Europese voorstellen
Voor het kabinet is het belangrijk om de doelen te gaan halen zeker nu de Europese Commissie het Climate Target Plan met de Impact Assessment heeft gepresenteerd. Hieruit blijkt dat een ophoging van het 2030-doel naar ten minste 55% CO₂-reductie ten opzichte van 1990 in de EU haalbaar en betaalbaar is. Het kabinet is blij met de Europese voorstellen: deze zijn in lijn met het regeerakkoord en Nederland heeft altijd samen met gelijkgezinde lidstaten voor een hogere ambitie gepleit waardoor een gelijk speelveld ontstaat.
 

Urgenda
In het kader van het Urgenda-vonnis moet de Staat het volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% ten opzichte van 1990 verminderen. Uit de KEV2020 blijkt dat de ontwikkeling van emissies de komende jaren gepaard gaat met grote onzekerheden, onder andere door de gevolgen van Covid-19, weeromstandigheden en de ontwikkeling van CO₂- en energieprijzen. Daarbij heeft PBL nog niet alle maatregelen kunnen meenemen die het kabinet heeft aangekondigd. Om het vonnis uit te voeren zijn in 2019 en in april dit jaar extra maatregelen getroffen waarmee op korte termijn CO₂ kan worden gereduceerd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de transitie op de lange termijn. Bijvoorbeeld de maatregel gericht op het beperken van de productie van kolencentrales. Met deze maatregel, en de maatregelen die in het kader van het Klimaatakkoord nog nader worden uitgewerkt, wordt de komende jaren nog een aanvullende reductie gehaald.
 

RES
Op dit moment wordt in 30 regio’s hard en vol ambitie gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES’en) waarin plannen voor duurzame energieopwekking worden vastgelegd. Gebaseerd op de nationale CO2-reductiedoelstelling van minimaal 49% leidt dit tot minimaal 35 terawattuur extra zonne- en windenergie op land in 2030.
 

Monitor Klimaatbeleid
De monitor klimaatbeleid laat op een publieksvriendelijke manier de voortgang van het beleid en de afspraken in het klimaatakkoord zien.Ecosystemenstrategie helpt onderzoekers en ondernemers innoveren

30-10-2020

Van de redactie

Ondernemers, onderzoekers en organisaties lopen bij het ontwikkelen van kennis en nieuwe producten nog te vaak aan tegen knelpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering, talentontwikkeling of het omzetten van kennis in concrete producten of diensten. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteren daarom de kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Om tot de strategie te komen is gesproken met meer dan 100 experts en heeft onderzoeksbureau Dialogic een achtergrondstudie uitgevoerd.
 

In een ecosysteem werken verschillende partijen met elkaar aan onderzoek en innovatie. Denk daarbij aan het grootbedrijf, startups, talentvolle onderzoekers en ondernemers, TO2-instellingen, universiteiten, burgers, financiers en overheden. De strategie is bedoeld om bestaande ecosystemen te versterken en nieuwe veelbelovende ecosystemen te stimuleren.
 

“Onderzoekers en ondernemers floreren in goed aangesloten ecosystemen. Dat weten we, want we hebben veel van die bloeiende ecosystemen, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence, gezondheidszorg en quantumtechnologie. Het kabinet ondersteunt deze ecosystemen al op diverse manieren. Met deze ecosystemenstrategie willen we hun succesvolle manier van werken, waarbij iedereen die elkaar nodig heeft elkaar goed weet te vinden, verder stimuleren en voor iedereen toegankelijker maken. Ook zetten we een learning community op, waar we met experts uit verschillende ecosystemen van elkaar kunnen leren wat het beste werkt.”
 

Inzicht in ecosystemen
De strategie biedt handvatten om inzichtelijk te maken hoe het ecosysteem eruit ziet, welke uitdagingen in hun ecosysteem spelen, welke activiteiten goed gaan of juist versterking nodig hebben en hoe ze dit het beste in samenhang kunnen vormgeven. Dit kan onder andere van pas komen bij het ontwikkelen van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.
 

Learning community
Het kabinet bouwt een learning community op om in gesprek te blijven met experts en sleutelfiguren uit de ecosystemen, inclusief bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden. Zij kunnen ervaringen en best practices uitwisselen over monitoring, governance, leiderschap en het verbinden van verschillende fases van het onderzoeks- en innovatieproces. Daarnaast kan contact tussen de ecosystemen leiden tot nieuwe samenwerkingen. De learning community zal naar verwachting in 2021 van start gaan met een (online) conferentie en/of een serie webinars.Kabinet en Invest-NL willen samen half miljard investeren in groeibedrijven

30-10-2020

Van de redactie

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsinitiatieven: een fonds dat meer kapitaal vrijmaakt voor innovatieve scale-ups (het Dutch Future Fund), een fondsinitiatief gericht op kennisintensieve start- en scale-ups (eenDeeptech Fonds) en een fonds voor het bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven. De 250 miljoen euro van het kabinet werd eerder door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd in het steun- en herstelpakket van augustus. Destijds was het plan nog om in een nationale scale-upfaciliteit 150 miljoen euro te investeren.


Bij het Dutch Future Fund heeft het Europese Investeringsfonds (EIF) toegezegd om 150 miljoen euro mee te willen investeren. Het kabinet en Invest-NL zijn ook voor de andere twee fondsinitiatieven in gesprek met het EIF.


Staatssecretaris Keijzer: “Wie investeert in startups en scale-ups, investeert in de toekomst van ons land. Naast het steunen van ondernemers die het moeilijk hebben, is het ook onze plicht om onze groeibedrijven perspectief te geven en ze ondersteunen in hun ontwikkeling. Hun groei levert ons allemaal banen en inkomsten op, brengt nieuwe producten en technologieën op de markt, en houdt onze economie sterk. Daarom willen we ze graag hier houden. Ik ben blij dat we met Invest-NL samenwerken om zoveel mogelijk kapitaal voor onze startups en scale-ups beschikbaar te maken, ook in Europees verband.”


Wouter Bos, ceo Invest-NL: “Met deze drie initiatieven onderstrepen Invest-NL en het ministerie van EZK hun commitment richting innovatieve groeibedrijven. Elk fondsinitiatief heeft een specifieke focus en komt daarmee tegemoet aan de specifieke context waarin de ondernemers en hun bedrijven actief zijn. De samenwerking met het Europees Investeringsfonds laat zien dat Invest-NL doet waarvoor het mede is opgericht: Europese investeringsgelden beter toegankelijk maken voor Nederlandse ondernemers.”


Dutch Future Fund
Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. Een investering van het DFF (en dus van EZK en Invest-NL) kan namelijk bij andere investeerders het vertrouwen wekken om ook mee te doen. In het DFF worden de volgende bijdragen voorzien: 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van EZK en 150 miljoen euro van het EIF. Naar inschatting van het EIF kan via het DFF in totaal meer dan 1,5 miljard euro worden gemobiliseerd.


Deeptech
Voor innovaties die kennisintensief zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (hier aangeduid als deeptech) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders relatief grote risico’s aan kleven. Het plan voor een dergelijk fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers, zoals Brainport Eindhoven, en ook van de Topsectoren en Techleap.nl en wordt samen vormgegeven door EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door de ROM’s of andere marktpartijen, en die verder willen groeien zouden beroep moeten kunnen doen op dit nader uit te werken fonds.


Alternatieve financiering
Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om funding aan te trekken, terwijl tegelijkertijd sommige ondernemers niet bij de bank terecht kunnen. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel hoe alternatieve financiers ondersteund kunnen worden zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven. Gemeente deelt mondkapjes uit in dorpen

29-10-2020

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk - Na eerdere uitdeelacties van de speciale mondkapjes met de opdruk van de #Booodahcheese campagne van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, worden deze mondkapjes ook komende vrijdag en zaterdag in verschillende dorpen aan passanten uitgereikt.
 

Foto: gemeente Bodegraven-Reeuwijk


De geplande aanwezigheid in de dorpen is als volgt:

Vrijdag 30 oktober:
Nieuwerbrug (nabij Dagwinkel):  11.00 - 12.00 uur
Waarder (nabij PLUS):                12.30 - 13.30 uur
Driebruggen (nabij snackbar):     14.00 - 15.00 uur
Bodegraven (centrum):               15.30 - 16.30 uur
Bodegraven (winkels Vromade): 17.00 - 18.00 uur
 

Zaterdag 31 oktober:
Reeuwijk-Dorp (nabij Aldi):                  10.00 - 11.30 uur
Reeuwijk-Brug (winkels Miereakker):  10.00 - 13.00 uur
Reeuwijk-Brug (winkels Westplein):    12.00 - 13.00 uur


Op ieder uitdeelpunt is een beperkt aantal mondkapjes beschikbaar. Op is op. Iedereen die bij het uitdelen een mondkapje wil ontvangen, dient zich te houden aan de coronaregels. Indien zich te veel mensen verzamelen die zich niet aan de coronaregels houden, dan zal de uitdeelactie worden afgebroken.   Zorg en Zekerheid, jouw regionale zorgverzekeraar

29-10-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - Binnenkort mag je overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Woon je in het groene hart van de Randstad of in de buurt van de zee? Kies dan voor Zorg en Zekerheid, jouw regionale zorgverzekeraar.
 

Wat doet een zorgverzekeraar precies?
Ervoor zorgen dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt. Dat doen we door afspraken te maken met de zorgverleners bij jou in de buurt. Met ziekenhuizen, met je huisarts maar ook met je fysio, je tandarts en je diëtist. 

Waarom zou ik kiezen voor Zorg en Zekerheid?
Zorg en Zekerheid is al 200 jaar dé zorgverzekeraar voor jouw regio. Wij hebben geen winstoogmerk. Dit betekent dat wij ons alleen bezighouden met de beste zorg bij jou in de buurt. Wij kennen jouw omgeving en de zorgverleners goed. Daarom krijgen we meer voor jou gedaan.
 

Wat doen jullie nog meer bij mij in de buurt?
Wij hebben zorgwinkels in Leiden en Alphen aan den Rijn waar je zo kunt binnenlopen. Samen met de gemeente en de huisarts bieden we Welzijn op Recept. Een gesprek met een welzijnscoach wijst je de weg naar nieuwe dingen, vrijwilligerswerk of meer bewegen/meedoen in de buurt.  Ook bieden wij in de regio het leefstijlprogramma ‘Lekker in je Lijf’. Mensen met een gemeentepolis die last hebben van overgewicht kunnen gratis 16 weken aan hun gezondheid werken. 
 

Wist je trouwens dat Zorg en Zekerheid samenwerkt met scholen? Zo gaan kinderen meer bewegen en eten ze gezonder. Er zijn drinkwaterprojecten, gratis groente en fruit op school en beweegpleinen. Ook organiseren wij weerbaarheidstrainingen, samen met Zorg en Zekerheid Leiden Basketball, bliksemstages en sollicitatietrainingen. Zo krijgen scholieren later een vliegende start op de arbeidsmarkt. En wist je dat je in de regio veilig kunt sporten dankzij onze AED’s en EHBO-pakketten?

Wil je meer weten over zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid? Kijk dan op zorgenzekerheid.nl
 Voorarrest van verdachten grote drugssmokkel verlengd

29-10-2020

Van de redactie

 Malafide uitzendbureau in Bodegraven doorzocht 

Bodegraven / Regio - De rechter-commissaris van de Haagse rechtbank heeft vandaag het voorarrest van een 48-jarige man uit Zegveld en een 41-jarige Rotterdammer met veertien dagen verlengd. De man uit Zegveld wordt verdacht van het voorhanden hebben van een grote partij cocaïne, de Rotterdammer van de in- en uitvoer van drugs. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De twee zijn op maandag 26 oktober aangehouden als onderdeel van een internationale en integrale actie. Die was een vervolg op een eerdere actiedag waarbij een Poolse bende is opgerold. Maandag was de actie gericht tegen de zogeheten faciliteerders van de bende; de personen en organisaties die de drugssmokkel ondersteunden en daarmee mogelijk maakten.Twee miljoen cash
De man uit Zegveld wordt ervan verdacht zijn bedrijfsloods in Alphen aan den Rijn beschikbaar te hebben gesteld voor de opslag van drugs. De loods en zijn woning zijn onderzocht. Daarbij zijn onder andere een boot, een motor en twee race-auto’s in beslag genomen. De Rotterdammer zou als opdrachtgever van de bende betrokken zijn geweest bij de drugssmokkel. Twee van zijn woningen zijn maandag doorzocht. Daarbij is onder meer twee miljoen euro in cash gevonden en in beslag genomen. Op zeven woningen van verdachten is conservatoir beslag gelegd.


Malafide uitzendbureau
Verder is in Bodegraven een uitzendbureau doorzocht. Verschillende Poolse verdachten hebben hier op de loonlijst gestaan en pleegden hun criminele activiteiten vermoedelijk vanuit het bedrijf. Het uitzendbureau wordt als rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk gesteld en verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen. Ook het UWV en Inspectie SZW doen onderzoek naar mogelijke misstanden.


Misstanden rond arbeidsmigranten
Daarnaast zijn meerdere panden in de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Bodengraven-Reeuwijk gecontroleerd. Het betroffen zowel woningen als bedrijven. De controle was erop gericht om eventuele misstanden rond huisvesting van onder andere arbeidsmigranten aan het licht te brengen. Hiervan zijn bestuurlijke rapportages opgesteld, die binnen de gemeenten worden getoetst. Eventuele boetes worden niet uitgesloten.


Buitenlandse acties
In Polen zijn maandag acht doorzoekingen gehouden en een aanhouding verricht. In Kroatië is beslag gelegd op een villa. Ook op andere plekken in Europa is beslag gelegd op vermogen en onderzoek gedaan naar opslaglocaties.


Brede overheidsactie
In Nederland is de actie ingezet als een brede, integrale actie waarbij tegelijkertijd meerdere overheden zoekingen uitvoeren en controles verrichten onder de noemer ‘een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit’. Het gaat daarbij om de Belastingdienst, de gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden, de Inspectie SZW, politie, RIEC, UWV en Openbaar Ministerie.
 Positieve coronagevallen vaak niet gemeld aan de GGD

29-10-2020

Van de redactie

Gouda - Iedere organisatie die een test uitvoert op corona, is verplicht positieve testuitslagen te melden bij de GGD. In de wet Publieke Gezondheid staat dat corona een infectieziekte A is. Daarmee is corona een meldingsplichtige ziekte. De betrokken arts of het laboratorium hoort deze melding te maken. Het doel van de meldplicht is dat de GGD weet hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is. Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen. Zo kunnen we de volksgezondheid te beschermen.
De GGD ziet dat een aantal commerciële teststraten zich niet aan die meldplicht houden. Het gevolg is dat er geen scherp beeld meer is van de cijfers en de verspreiding van corona. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. De cijfers die het RIVM verzameld worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar. Hierdoor wordt het lastiger om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. De GGD roept commerciële teststraten dan ook op positieve uitslagen altijd aan de GGD te melden. 

Tijdelijke regeling meldplicht
Er wordt landelijk gekeken naar de mogelijkheid een portal te maken waarin uitslagen gemeld kunnen worden. Omdat dit portal er nog niet is, stelt de GGD Hollands Midden een tijdelijke meldingsregeling in werking.
 

De GGD accepteert een positieve uitslag alleen als voldaan is aan twee eisen: als de test door het RIVM gevalideerd is èn als de test is afgenomen onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts.
 

Gevalideerde testen
Het RIVM heeft de PCR-test en drie sneltesten gevalideerd. Dat betekent dat uitslag van deze testen onder vaste voorwaarden te vertrouwen zijn. De drie goedgekeurde sneltesten zijn:
· Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
· BD Veritor COVID test van Becton Dickinson (BD)
· Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche
Deze sneltesten zijn alleen gevalideerd als ze afgenomen worden bij mensen met klachten. Voor het testen van mensen zonder klachten moet meer onderzoek worden gedaan. Als GGD accepteren wij daarom alleen de uitslagen van gevalideerde PCR- en sneltesten onder de volgende voorwaarden:
1. Als de uitslagen worden doorgegeven door het bedrijf dat de test heeft afgenomen (dus niet de patiënt zelf).
2. Als de testen zijn afgenomen door of onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts.
3. Indien het om de uitslag van een PCR-test gaat: als er met een erkend laboratorium is gewerkt.


De meldingsplicht
Wij vragen commerciële teststraten de volgende stappen te doorlopen voor een melding over een positieve corona uitslag:
1. Stuur een e-mail met de uitslag via een beveiligde mail (wegens de AVG-wet) naar bco-corona@ggdhm.nl. Een mail sturen via zorgmail is ook een optie. Dit kan dan naar het volgende e-mailadres: ggdhminfectieziekten@zorgmail.nl
2. In deze mail moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid de volgende zaken gemeld:
• De uitslag
• De naam van de aanvragend arts inclusief BIG-nummer.
• De persoonsgegevens van de patiënt:
o Volledige naam
o Adres
o Geslacht
o Geboortedatum
o BSN-nummer
o Telefoonnummer*
o E-mailadres*


*) Let op: vraag toestemming aan de geteste persoon om zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres door te mogen geven aan de GGD. Op die manier kan de GGD het proces van het bron- en contactonderzoek zo soepel mogelijk laten verlopen.

Advies bij twijfel over de uitslag
Als de GGD twijfelt over de test, uitvoering en/of uitslag, zal de GGD mensen vragen zich te laten hertesten in een GGD-teststraat. De GGD doet haar best deze mensen met voorrang te testen. De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart als de uitslag van de hertest bekend is.

Vragen over dit onderwerp kunt u sturen naar vragenovercorona@ggdhm.nl.
 Iederene Hoeve ontvangt subsidie voor hoogstamboomgaard

29-10-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Aan de Ridderbuurt 3 in Alphen aan den Rijn is een prachtige oude boerderij te vinden. In de tuin waar ooit een boomgaard heeft gestaan wordt binnenkort een nieuwe boomgaard aangeplant met 14 hoogstamfruitbomen. Op zaterdag 24 oktober hebben wethouder Gert-Jan Schotanus en Peter van den Akker, voorzitter van Landschapfonds Holland Rijnland, de eerste fruitboom aangeplant. Sinds anderhalf jaar is Irene Vogel de eigenaar van deze oude boerderij, die voor allerlei maatschappelijke functies benut wordt. Ruimtes worden verhuurd, er is een wijnproject gestart en op haar land wordt een voedselbos aangelegd. 

Voedselbos en boomgaard
Bij een voedselbos hoort natuurlijk ook een boomgaard en Irene kwam in aanraking met het Landschapsfonds Holland Rijnland die subsidies verstrekt voor dit soort groenprojecten. Door de voucheractie van €1.417,45 kan er een prachtige oer-Hollandse hoogstamboomgaard aangeplant worden. Het gaat om 14 fruitbomen waarbij wethouder Gert-Jan Schotanus de eerste fruitboom heeft geplant, een notarisappel. In de loop van november volgen de andere 13 fruitbomen, een mix van peren en appels, een mispel en een kweepeer.


Maatschappelijke boerderij
Irene heeft vele ideeën voor de toekomst. Natuurlijk wil ze de oogst van de boomgaard gaan benutten voor het maken van jam, sap en taarten. Daarvoor wil ze de grote hooiberg laten ombouwen tot theehuis. Daarnaast wil ze ruimtes verhuren voor retraite- of vergadersessies. En omdat iedereen welkom is bij Iederene Hoeve is er tevens een wens iets op te zetten voor eenzame ouderen. Van de Iederene Hoeve gaan we vast meer horen in de toekomst!


Subsidie voor hoogstamboomgaarden
Deze fruitbomen maken deel uit van het gezamenlijke project van het Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, Landschapsfonds Holland Rijnland en partners. Het doel is de komende 2 à 3 jaar 1000 hoogstamfruitbomen aan te planten in de regio Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
 

Meer informatie is te vinden via www.landschapsfondshollandrijnland.nl.Maandagmiddag Wandelingmiddag bij Inloophuis ‘Leven met kanker’

29-10-2020

Van de redactie

Woerden - Iedere maandagmiddag start er een wandeling vanaf Inloophuis ‘Leven met kanker’. Deze keer met Antonio del Rosario op maandagmiddag 9 november. De wandeling is net als de andere activiteiten van het Inloophuis bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kanker.
 

Meestal wordt er een uur gewandeld maar het kan korter als dit net wat te ver is, soms wordt er voor degenen die meer aankunnen een extra ommetje gemaakt. Wie eens wil kennismaken met deze activiteit, met het Inloophuis in het algemeen, weer conditie wil opbouwen, gewoon lekker wil wandelen, ondertussen een praatje wil maken met de andere wandelaars, is van harte welkom.
De wandeling start om 13.30 uur en vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Na afloop staan de koffie en thee klaar en is een rondleiding door het huis mogelijk met uitleg over wat het Inloophuis te bieden heeft. Kortom een unieke gelegenheid om kennis te maken met Inloophuis ‘Leven met kanker’ op Wilhelminaweg 12 in Woerden.  Meer informatie? Bel of mail gerust: telefoon 06-14004496, email info@inloophuislevenmetkanker.nl of in het Inloophuis (openingstijden zie de website www.inloophuislevenmetkanker.nl ).Aanvullende noodsteun voor cultuur: subsidieregeling opnieuw open

29-10-2020

Van de redactie

Gemeenten met een noodlijdende culturele sector kunnen van 2 november 2020 tot en met 9 november 2020 (opnieuw) subsidie aanvragen. Na de eerste tranche van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector is er nog circa €495.000 beschikbaar, van de (oorspronkelijke) €3 miljoen. De tweede tranche staat open voor gemeenten die in de eerste termijn subsidie hebben aangevraagd en die gezien de omvang van de schade méér nodig hebben dan het eerste aanvraagbedrag.
 

Meer schade bij vitale culturele instellingen
Bij veel gemeenten is hier behoefte aan. In deze eerste tranche van september 2020 konden gemeenten een vast bedrag aanvragen, gebaseerd op hun inwoneraantal. De circa €495.000 die daarvan over is, bestaat uit het restbedrag voortkomend uit de vastgestelde bedragen van de eerste openstelling (€200.000) en de door enkele gemeenten niet aangevraagde bedragen (€295.000). Het budget wordt in deze tweede tranche verdeeld over de aanvragers naar rato van aantal inwoners, waarbij de gemeenten met de meeste inwoners voorrang krijgen. Er kan maximaal 75% van het bedrag uit de eerste tranche worden aangevraagd. Ook dit geld is bedoeld voor de vitale culturele instellingen in de gemeente.


Extra noodsteun
Bij de eerste openstelling hebben 42 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling noodsteun culturele sector. Gemeenten hebben ondertussen bericht gekregen over de afwikkeling van deze eerste subsidieverstrekking. De eerste aanvraagperiode was erop gericht om zoveel mogelijk gemeenten, en daarmee noodlijdende culturele instellingen, te ondersteunen. De tweede aanvraagperiode is gericht op gemeenten met culturele instellingen waar de omvang van de schade groot is. Zij kunnen hiermee extra noodsteun aanvragen.


Behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland
De cultuursector is in Zuid-Holland is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. De provincie Zuid-Holland zet zich graag in voor het behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Met deze regeling wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. De provincie hoopt dat het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland hierdoor zoveel mogelijk in stand blijft.
 Versteviging positie onafhankelijke deurwaarder

29-10-2020

Van de redactie

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben een convenant ondertekend over de toekomstige manier van samenwerken en de inzet op belangrijke onderwerpen zoals de verlenging van de tijdelijke coronamaatregel om stukken af te geven via de brievenbus en digitalisering. Met dit convenant verstevigen we de cruciale positie van deurwaarders in ons rechtsbestel, die onder andere blijkt uit het oproepen van mensen om voor de rechter te verschijnen en de uitvoering van uitspraken van rechtbanken.


Minister Dekker (Rechtsbescherming):
“Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde rekeningen toe en komen mensen met schulden verder in de problemen. Juist daarom is er behoefte aan onafhankelijke deurwaarders die ervoor zorgen dat schulden ingelost worden en tegelijkertijd rekening houden met de situatie van personen die moeten betalen. Met deze afspraken kunnen deurwaarders hun rol ook in de toekomst goed blijven vervullen.”


Samenwerking
Met het oog op de goede samenwerking willen de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de korte, middellange én lange termijn gezamenlijk op verschillende onderwerpen voortgang boeken. Het gaat bijvoorbeeld over de verlenging van de tijdelijke maatregel waarbij gerechtsdeurwaarders gedurende de coronacrisis hun stukken mogen afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Op de langere termijn gaat het om het uitwerken van een onderwerp als de digitalisering van dagvaardingen en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.


Toekomst
Met het convenant werken we samen aan een agenda voor de toekomst, om ervoor te zorgen dat het Nederlandse rechtsbestel tot in lengte van jaren beschikt over onafhankelijke en hoogwaardige deurwaarders. We investeren in de toekomst van de beroepsgroep door bijvoorbeeld bij nieuw beleid beter te kijken welke effecten dit heeft voor de rol en tarieven van de deurwaarder. Daarnaast zullen in lijn met de Commissie-Oskam de schuldenaarstarieven (de kosten van de deurwaarder die in rekening worden gebracht bij mensen met schulden) aangepast worden en zullen grenzen worden gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Op deze manier zorgen we ervoor dat enerzijds de persoon met schulden weet waar hij aan toe is en anderzijds de deurwaarder kan werken met een passend tarief waardoor de onafhankelijke rol nu en in de komende jaren zorgvuldig kan worden ingevuld.Gevangen in een web van seks, straatcultuur en geweld: maatwerk nodig voor meiden

29-10-2020

Van de redactie

Groepsverkrachting, sextortion en seksuele uitbuiting. Het zijn vormen van seksueel geweld die jonge vrouwen en meiden in Amsterdam meemaken. Op verzoek van burgemeester Halsema van Amsterdam onderzocht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hoe deze meiden en jonge vrouwen beter beschermd kunnen worden. Dit onderzoek wordt vandaag gepubliceerd. Het laat zien dat de sleutel ligt in maatwerk en een lange adem. De onderzoekers van de Nationaal Rapporteur analyseerden de zaken van tien Amsterdamse tienermeisjes die verstrikt raakten in een web van seks, straatcultuur en geweld. In meerdere zaken was sprake van seks in het grijze gebied tussen vrijwillig en onvrijwillig, vaak ook van zich herhalend misbruik of verkrachting. Er was sprake van seks in ruil voor geld, drugs of dure kleding, van feesten in hotels waar de meisjes seks hadden met meerdere jongens en mannen, en van chantage via social media. Burgemeester Halsema: “Zeer zorgwekkende signalen van jongerenwerkers en politie waren de aanleiding voor mijn verzoek aan de Rapporteur. Professionals voelen zich vaak machteloos, vooral als het meisje zichzelf niet altijd als slachtoffer ziet. Ik wilde weten, wat werkt in zulke gevallen, hoe we het best kunnen helpen.”


Uit het onderzoek blijkt dat een voorwaarde voor het succesvol helpen van deze meiden een goede samenwerking is tussen de verschillende professionals. Denk aan de jeugdhulp, politie en justitie, jongerenwerk, behandelaren, de gemeente en zo nodig ook jeugdbescherming, jeugdreclassering, schuldhulp of leerplicht. Als een meisje in beeld komt moeten alle partijen samen een plan van aanpak maken en hun samenwerking coördineren. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: “Elke casus vraagt om maatwerk, je moet ieder meisje als individu behandelen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar het is helaas nog niet altijd de praktijk. Een lange adem is essentieel.”


Er moet ook meer aandacht komen voor het signaleren van de meisjes. Bolhaar: “Het onderzoek laat zien dat laagdrempelige hulp een ingang kan zijn om hen te bereiken. Denk aan bijeenkomsten over zelfbeeld en zelfvertrouwen, gericht op je positieve kwaliteiten, met een cultuur-sensitieve en onbevooroordeelde houding. Vanuit een vertrouwensrelatie kan gesproken worden over het loskomen van de geweldsituatie.” Ook het creëren van een positief toekomstbeeld, eigen motivatie en het bieden van een gezond referentiekader voor relaties en seksualiteit dragen hieraan bij.


De gemeente Amsterdam heeft de aanpak van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen in februari 2020 als prioriteit aangemerkt. Zo krijgen jonge vrouwen in de meest complexe situaties onder de noemer ‘ROSA-aanpak’ een regisseur die regie voert op de samenwerkende instanties. In de stadsdelen West en Nieuw-West wordt geëxperimenteerd met een vernieuwende manier van samenwerken door instanties rond kwetsbare meiden in een zo vroeg mogelijk stadium. Eerder signaleren en tijdig de juiste interventies inzetten en doorzetten zijn het doel. Het meidenwerk speelt daarbij een belangrijke rol, net als het onderwijs wat cruciaal is voor het ontwikkelen van talenten en het vergroten van een positief toekomstperspectief.


Parallel aan het onderzoek van de Nationaal Rapporteur is een stedelijke verkenning gestart naar de diverse vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld in de stad, en de verschijningsvormen in de verschillende stadsdelen. Dat onderzoek laat zien dat structurele aandacht voor preventie van zowel slachtoffer- als daderschap nodig is.


Het Amsterdamse college van B&W neemt de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over. Burgemeester Halsema: “Het onderzoek heeft zichtbaar gemaakt hoe ongelofelijk complex dit probleem is, en dat we aan veel verschillende knoppen moeten draaien om het aan te pakken. Seksueel geweld lijkt onder de invloed van straatcultuur en sociale media steeds meer onderdeel te worden de mainstream jeugdcultuur. Maar seksueel geweld is nooit acceptabel. Seksuele autonomie voor alle Amsterdamse meisjes is ons streven.” Stoppen met roken-campagne ‘PUUR’ belangrijke stap naar rookvrije generatie

29-10-2020

Van de redactie

Met ‘PUUR rookvrij’ lanceert de Rijksoverheid voor het eerst sinds 2011 weer een grote, landelijke campagne om te stoppen met roken. De campagne is een afspraak in het Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat bij succesvolle campagnes – zoals Stoptober - soms wel een kwart van de deelnemende rokers succesvol stopt, zeker in combinatie met andere maatregelen.


Rokers de hand reiken
Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: “Veel rokers denken aan stoppen. Met deze nieuwe campagne willen we hen de hand reiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Positieve motivatie staat centraal in de campagne. Net als veel begrip over hoe moeilijk het kan zijn en welke hulplijnen je kunt inschakelen. Ik ben heel blij dat deze positieve en inspirerende campagne er nu is. Ik hoop dat miljoenen mensen in Nederland die roken zich hiermee extra gesteund voelen om te stoppen.”


Schoner gebit, mentale boost
De campagne PUUR rookvrij wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn. De campagne focust op de positieve kanten van stoppen met roken en laat rokers nadenken over hun leven als niet-roker. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, een schoner gebit, een mentale boost, etc.


2040: rookvrije generatie
Nog steeds sterven in Nederland elk jaar ruim 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en beginnen elke dag 75 jongeren met roken. Roken leidt bovendien jaarlijks tot 2,4 miljard euro aan zorgkosten. Het Nationaal Preventieakkoord wil dat terugdringen. Door een uitgebreid pakket aan maatregelen die beginnen met roken moeilijker maken en stoppen makkelijker. In het preventieakkoord streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Dat betekent dat 0 procent van de jongeren en zwangere vrouwen dan nog rookt en dat het aantal rokende volwassenen daalt van de huidige 21,7 procent (2019) naar 5 procent.


Puurrookvrij.nl
De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De eerste maanden treden ontwenningsverschijnselen op, maar worden hartslag en bloeddruk weer normaal, maken longen zichzelf schoon en krijgen mensen meer energie. Rokershoestjes verdwijnen na een maand en de jaren daarna neemt de kans op hart- en vaatziekten én kanker fors af. De website laat ervaringsverhalen zien van mensen die al gestopt zijn, geeft tips voor als het moeilijk wordt en wijst op mogelijkheden voor begeleiding, zoals hulp van zorgprofessionals, gesprekken met een stoppen-met-roken-coach of groepstherapie, of hulpmiddelen als nicotinevervangers of medicijnen. Voor praktische handvatten wordt doorverwezen naar de website www.ikstopnu.nl. De campagne start na Stoptober 2020, en zal een looptijd hebben van een aantal jaren.


Campagnes vaak succesvol
Het Trimbos-instituut heeft een overzicht gemaakt van verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van dit soort massamediacampagnes in binnen- en buitenland op het stoppen met roken. Daaruit blijkt dat succesvolle campagnes een belangrijke pijler kunnen vormen voor het ontmoedigingsbeleid. Zo zorgt de jaarlijkse Stoptober campagne ervoor dat na drie maanden de helft en na een jaar ongeveer een kwart van de deelnemers blijvend is gestopt met roken. Na de ‘Nederland Stopt met Roken’-campagne rondom de jaarwisseling van 2003-2004 stopte 13,5 procent van de deelnemende rokers succesvol. De campagne ‘In iedere roker zit een stopper’ uit 2008 leidde tot meer dan een miljoen stoppogingen tussen mei en december, waarvan ongeveer een kwart na een jaar nog succesvol was. Die laatste campagne werd gecombineerd met een accijnsverhoging.


Ontmoedigende maatregelen
Ook ‘PUUR rookvrij’ kan profiteren van de combinatie met diverse maatregelen die de afgelopen periode zijn ingegaan om het stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen met roken moeilijker. In april werd de prijs van een pakje sigaretten met één euro verhoogd. Sinds 1 juli zijn in alle supermarkten rookwaren uit het zicht geplaatst en is het rookverbod uitgebreid met onder andere de e-sigaret. Alle onderwijsterreinen moeten sinds 1 augustus rookvrij zijn. Sinds januari 2020 wordt professionele hulp om te stoppen met roken vergoed zonder dat het meetelt voor je eigen risico. Al deze maatregelen dragen bij aan de doelstelling van het kabinet: veel minder rokende volwassenen en een rookvrije generatie in 2040.


Zuiver en gezonder
PUUR staat voor zuiver en gezonder leven, vrij van sigaretten. Ook verwijst het naar mensen die puur voor de kinderen of puur voor hun gezondheid stoppen. De komende jaren moet de term net zo ingeburgerd raken als NIX18, de campagne om te voorkomen dat jongeren onder de achttien roken en drinken.


Zie voor meer informatie ook www.puurrookvrij.nl.Extra plaatsen bij de online lezing ‘Het Puberbrein, een handleiding’

29-10-2020

Van de redactie

Zuidplas - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zuidplas organiseert een online lezing ‘Het Puberbrein, een handleiding’ van Aletta Smits, voor ouders die hun puber beter willen begrijpen. Waarom maken pubers hun huiswerk niet? Waarom komen ze altijd te laat? Waarom is het een lastige opgave om voor 12 uur uit bed te komen? 
 

Dr. Aletta Smits - geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het puberbrein. Een brein dat voor veel volwassenen onbegrijpelijk is. In de lezing legt ze uit hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt. En hoe wij – volwassenen die de puberleeftijd zijn ontgroeid – daarmee om kunnen gaan. De lezing vindt plaats op woensdag 11 november 2020 van 19.30 tot 21.00 uur. In verband met de Coronamaatregelen kan je de lezing nu alleen online, als een webinar volgen. De kosten zijn € 5,00 per persoon. 
 

Aanmelden voor het online bijwonen van de lezing kan via www.cjgzuidplas.nl
 Mozaïek Wonen bouwt 49 duurzame sociale huurwoningen in de wijk Weideveld

28-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - In de nieuwbouwwijk Weideveld aan de oostkant van Bodegraven worden voor Mozaïek Wonen 17 eengezinswoningen en een appartementengebouw met 32 woningen gerealiseerd. Allemaal sociale huurwoningen. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2021 wordt gestart met de bouw. Vandaag is de overeenkomst getekend met de aannemer De Raad Bouw B.V uit Katwijk aan Zee. Wethouder Dirk-Jan Knol ondertekende samen met directeur-bestuurder Ron de Haas de koopovereenkomst van de grond die van de gemeente was.  

Mozaïek Wonen wil graag zorgen voor betaalbare, duurzame en prettige woningen. “Met deze 49 woningen kunnen we weer veel woningzoekenden blij maken. In deze tijd met corona is het nog eens  extra duidelijk geworden dat het hebben van een prettig huis erg belangrijk is.”, aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen.
 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is blij met de samenwerking. “Onze ambitie is om het aantal sociale huurwoningen fors uit te breiden,” zegt wethouder Dirk-Jan Knol van Bodegraven-Reeuwijk. “Dit is een belangrijke bijdrage aan die ambitie, het is een vervolg op de woningen die we in 2018 hebben gerealiseerd. De samenwerking met Mozaïek Wonen verloopt prettig. Tegelijkertijd met de bouw van deze sociale huurwoningen zijn we met dezelfde aannemer, De Raad Bouw BV, ook bezig met 100 koopwoningen in dezelfde wijk. Samen zetten we zo weer een flinke stap in de ontwikkeling van Weideveld.”
 

De 49 sociale huurwoningen zijn gasloos, energiezuinig en geschikt voor kleine huishoudens. De woningen worden allemaal gasloos en energiezuinig gebouwd. De vloerverwarming en het warme water wordt verzorgd door een warmtepomp.  Er zijn 6 tweekamerappartementen en 26 driekamerappartementen. Deze worden levensloopbestendig gebouwd: brede deuren, ruime badkamer en zonder drempels. De 17 eengezinswoningen hebben 4 kamers, een woonkamer en 3 slaapkamers.
 


Planning
De vergunningsprocedure is gestart. De aannemer gaat in het eerste kwartaal 2021 starten met de bouw. De oplevering van de woningen wordt in het eerste kwartaal 2022 verwacht.

 

Heeft u interesse in een woning?
Dan adviseren wij u om u alvast in te schrijven op WoningNet en een profiel aan te maken voor de regio Midden-Holland. De kosten zijn eenmalig € 23,-. Ongeveer een half jaar voor de oplevering van de woningen starten we de verhuur. Dan plaatsen we de woningen op WoningNet. U moet dan zelf reageren op één van de woningen. Houd WoningNet dus goed in de gaten. En volg de informatie op www.mozaiekwonen.nl. Goudseweg opgeleverd - en de Broekveldselaan?

28-10-2020

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven - Groot onderhoud was echt nodig voor de Goudseweg, volgens wethouder Oskam. Tegelijkertijd is een verbeterslag gemaakt. De Goudseweg is weer open en gemoderniseerd! Aan de Broekveldselaan wordt nog even doorgewerkt. Wethouder Nieuwenhuizen ziet ook dat het er nu nog wat onoverzichtelijk uitziet, maar straks hebben fietsers meer ruimte en de verkeerssituatie wordt veiliger.
 

Goudseweg biedt meer veiligheid en comfort
Na ruim een week afsluiting van de Goudseweg voor onderhoudswerkzaamheden, met hinder voor omwonenden en detailhandel, is de verkeersader gisteren weer in gebruik genomen. Met belangrijke verbeteringen zoals stiller asfalt zodat de omwonenden minder geluidhinder ervaren en met moderne verkeersregelinstallaties zodat de doorstroming van fietsers en auto’s beter verloopt. Ook krijgen het openbaar vervoer en de hulpdiensten, waaronder de brandweer met de nieuwe locatie aan de Goudseweg, snel groen licht. Bij nood is immers elke seconde van belang.
 

Wethouder Kees Oskam, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, en projectleider Peter Andersen zijn blij dat de werkzaamheden in een relatief korte tijd in de herfstvakantie konden plaatsvinden. Wethouder Oskam: “De weg was versleten en de stoplichten vertoonden veel storingen, dus groot onderhoud was echt nodig. Dit groot onderhoud hebben wij gecombineerd met betere oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Het stillere asfalt is daar een voorbeeld van. Er wonen veel mensen aan deze druk bereden weg en het geluid weerkaatst ook nog via het water. We hebben goede hoop dat met name het bandengeluid minder hoorbaar zal zijn, want elke decibel minder geluid via stiller asfalt betekent een halvering van het ervaren geluidsniveau.”
 

Peter Andersen: “De vier nieuwe verkeersregelinstallaties – de stoplichten - zijn interactiever geworden. Dat wil zeggen dat zij sneller reageren op het verkeersaanbod en dus gerichter groen licht geven. Op die manier stroomt het verkeer beter door. Bijzonder zijn ook de regensensoren, waardoor fietsers bij slecht weer extra vaak en snel groen licht krijgen. De voetgangersstoplichten zijn standaard uitgevoerd met rateltikkers voor blinden en slechtzienden.”
 

Wennen aan aanpassing
 Speeltuin bij Vijverhof

28-10-2020

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven - Op het grondgebied van verpleeghuis Vijverhof komt een speeltuin voor de kinderen uit Bodegraven-Noord. Het wijkteam Bodegraven-Noord heeft Vijverhof benaderd en er is samen met de gemeente een plan gemaakt. Vandaag tekenden de heer Van Duijn, lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland, en wethouder Knol van gemeente Bodegraven-Reeuwijk het contract om gebruik te mogen maken van het terrein van Vijverhof.
 

Al jarenlang ontbreekt het de basisschooljeugd uit de omgeving van de Vijverlaan in Bodegraven-Noord aan een speeltuin in de buurt. De kinderen en hun ouders hebben altijd aangegeven dat ze graag een speelplek zouden zien. De gemeente wilde ook best meewerken. Het probleem zat hem in de ruimte. Er was geen geschikte plek. Vijverhof – onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland – biedt uitkomst. Het verpleeghuis stelt een stukje grond op haar terrein beschikbaar waar gemeente Bodegraven-Reeuwijk een aantal leuke speeltoestellen op mag plaatsen. Daar kunnen de kinderen komen spelen.
 

Buiten spelen is goed voor kinderen
Wethouder Dirk-Jan Knol is er blij mee: ”Na jaren zoeken is het nu gelukt. Ik ben dankbaar dat Vijverhof ons de kans geeft om de kinderen te laten spelen. Buiten spelen is goed voor de kinderen, maar vooral leuk natuurlijk. Fijn dat ze hier extra uitdaging kunnen vinden. Er komt een mooie schommel, een duikelrek, een wip en een glijbaantoren waar de jongere jeugd veel plezier aan kan beleven.”
 

Leven in de brouwerij
De heer Dick van Duijn, lid van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland, schetst ook de andere kant: “Bewoners in Vijverhof zullen ervan genieten om naar spelende kinderen te kijken. Het geeft extra leven in de brouwerij. In de huidige coronatijd houdt iedereen natuurlijk afstand, maar ik kan me voorstellen dat ze in de toekomst graag naar de speeltuin komen om af en toe ook eens een gezellig praatje te kunnen maken. Ik zie dit als een mooie win win-situatie!”
 

Namens de kinderen: bedankt!
Erna Zoomers van wijkteam Bodegraven-Noord heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de speeltuin. “Er is wat tijd overheen gegaan, maar de speeltuin komt er! Het wijkteam bedankt Vijverhof en de gemeente hartelijk voor het mogelijk maken van de speeltuin. Namens alle inwoners van Bodegraven-Noord en zeker namens de kinderen!”
 

Planning
De werkzaamheden zijn eind oktober gestart en nemen ongeveer drie weken in beslag. Gedurende die tijd is het terrein met bouwhekken afgesloten. Daarna kan er volop gespeeld worden! ‘‘Rampjaarconcerten verplaatst naar 2022’

28-10-2020

Van de redactie

Bodegraven / Regio - Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de Rampjaarconcerten dit jaar niet door! De serie van drie concerten, te houden in Bodegraven, Oudewater en Woerden, georganiseerd door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie in samenwerking met het uit 35 amateurmusici bestaande ‘Orkest van het Groene Hart’, onder leiding van dirigent Jim Benjamin Roodnat, zouden geheel in het teken staan van het Rampjaar 1672. In dat jaar speelde de Oude Hollandse Waterlinie een grote rol. De reeks concerten worden, uiteraard onder voorbehoud en met inachtneming van de dan geldende maatregelen, doorgeschoven naar het jubileumjaar 2022. In dat jaar bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar!
 
In 2022 is het namelijk alweer 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie in werking werd gesteld. Met tal van publicaties, evenementen, exposities en een groeiende zichtbaarheid in het landschap wordt de Oude Hollandse Waterlinie op de kaart gezet tijdens dit landelijk te vieren jubileumjaar.
 De Senioren Soos is op weg

28-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - Zodra de huidige Covid-19 maatregelen soepeler worden, zal de Senioren Soos starten: iedere woensdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur Bij SAM te Rijngaarde (Bodegraven). Om op de hoogte te blijven kan u zich alvast aanmelden.


De Senioren Soos is een gezelligheidsvereniging met enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om leuke en gezellige activiteiten te organiseren voor senioren onder het genot van een lekker kop koffie of thee. Senioren kunnen terecht bij de Senioren Soos om mensen te ontmoeten buiten het huis. Als het u leuk lijkt om deel te nemen aan de Senioren Soos of op de hoogte wilt blijven. Kunt u zich alvast aanmelden. In verband met de Corona-crisis werken wij met aanmeldingen. Wanneer de maatregelen wat soepeler worden, zullen de contactpersonen met u in contact komen en u inlichten hoe de Senioren Soos van start zal gaan.

Voor de aanmelding en/of vragen kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:
Eefje Tijsterman
Telefoonnummer: 06-20584620
E-mail: eefje.tijsterman@hetnet.nl


Hennie de Klepper
Telefoonnummer: 06-12560950
E-mail: henniedeklepper@hotmail.comGetuigen gezocht van bedreiging

28-10-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - De politie kreeg woensdag 28 oktober rond 11.15 uur een melding van een bedreiging aan de Mandenvlechter, in het verlengde van het Dijkslootpad. Een minderjarig meisje zou daar mogelijk met een vuurwapen door een man zijn bedreigd. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte man en troffen hem daarbij niet meer aan. Het slachtoffer is meegenomen naar het politiebureau voor het doen van aangifte. Het meisje omschreef de verdachte als een licht getinte man van 20 à 25 jaar met donker haar. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe joggingbroek. Opvallend was het rode mondkapje dat hij droeg.
 

Iets gezien of gehoord?
De politie Alphen aan den Rijn zoekt getuigen. Hebt u de verdachte gezien in de omgeving van de Mandenvlechter? Of herkent u zijn signalement? Of zag u de bedreiging? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. 5 tips voor de btw-aangifte in coronatijd

28-10-2020

Van de redactie

 Zuid-Hollanders: vergeet niet uiterlijk 31 oktober btw-aangifte te doen  


Ondernemers hebben nog 4 dagen de tijd om hun btw-aangifte over het derde kwartaal in te dienen bij de Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk zaterdag 31 oktober binnen zijn. Dat geldt ook voor ondernemers die het afgelopen kwartaal geen omzet draaiden, zijn gestart of gestopt met hun onderneming, of bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Uit een recente peiling onder ruim 1.000 ondernemers blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers ervan op de hoogte is dat zij gewoon btw-aangifte moeten doen, ook als zij belastinguitstel hebben aangevraagd. Toch verwacht 1 op de 7 ondernemers dat de kans groter is dat zij vergeten op tijd btw-aangifte te doen in deze coronatijd. Daarom herinnert de Belastingdienst ondernemers er extra aan om uiterlijk 31 oktober hun btw-aangifte in te dienen.

5 tips voor de btw-aangifte
Om ondernemers in coronatijd te helpen bij de btw-aangifte en btw-betaling geeft de Belastingdienst 5 tips. Doe áltijd aangifte, ook als je de afgelopen periode geen omzet hebt gedraaid of gebruikmaakt van bijzonder uitstel van betaling. Zolang je ondernemer bent, zet de Belastingdienst een aangifte voor je klaar op ‘Mijn Belastingdienst zakelijk’. Heb je een periode geen omzet gedraaid? Vul dan op je aangifte in dat je niets hebt aan te geven.  Zorg dat je betaling op tijd binnen is. Heb je geen bijzonder uitstel van betaling (meer), dan moeten je btw-aangifte én btw-betaling uiterlijk zaterdag 31 oktober binnen zijn bij de Belastingdienst. Plan je betaling in via online bankieren. Dan weet je zeker dat je betaling op tijd is en voorkom je een naheffingsaanslag. Heb je bijzonder uitstel van betaling? Dan doe je alleen aangifte en hoef je nog niet te betalen. Je hoeft ook geen bezwaar te maken tegen de naheffingsaanslag die je ontvangt. De Belastingdienst verleent hiervoor automatisch uitstel van betaling.
 

Uitstel van betaling nodig? Lukt het je niet om op tijd te betalen? Check dan op belastingdienst.nl/betalenenontvangen of je in aanmerking komt voor uitstel van betaling. Noteer de eerstvolgende deadlines voor de btw-aangifte en -betaling alvast in je agenda. Na 31 oktober zijn de deadlines voor de kwartaalaangiften: 31 januari, 30 april en 31 juli. Verwacht je dat jouw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Oriënteer je dan op de kleineondernemersregeling (KOR). Als KOR-deelnemer ben je vrijgesteld van btw en hoef je geen btw-aangifte te doen. Om per 1 januari 2021 deel te nemen aan deze regeling, moet jouw aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Lees meer op belastingdienst.nl/kor.  Ga voor meer informatie over de btw-aangifte en andere belastingregelingen naar belastingdienst.nl/starters of volg op 18 november of 16 december dit online interactieve webinar (gratis). LUMC start studie naar medicijn dat transplantatiepatiënten moet beschermen tegen COVID-19

28-10-2020

Van de redactie

Leiden - Het LUMC start in samenwerking met farmaceutisch bedrijf Aurinia een studie naar de beschermende effecten van het nieuwe middel voclosporine bij niertransplantatiepatiënten met COVID-19. Voclosporine remt het immuunsysteem en wordt gebruikt door ontvangers van een orgaan. In de studie wordt gekeken of dit middel meer bescherming biedt tegen COVID-19 bij transplantatiepatiënten dan het meest gebruikte afstotingsmedicijn tacrolimus. "De COVID-19-pandemie levert nieuwe complicaties op voor patiënten die remming van het immuunsysteem nodig hebben om hun getransplanteerde orgaan te behouden. Hierdoor lopen ze een groter risico om na een besmetting ernstige symptomen te ontwikkelen", aldus Onno Teng, nefroloog en trekker van deze studie in het LUMC.
 

Virusremmend
Calcineurine-remmers (CNI's), zoals voclosporine, blijken in eerdere studies in cellen de replicatie van verschillende virussen te kunnen remmen. LUMC-onderzoekers toonden een vergelijkbaar virusremmend effect aan van CNI’s op cellen geïnfecteerd met het huidige coronavirus, SARS-CoV-2. Met name voclosporine remt de replicatie van het coronavirus effectief. In tegenstelling tot voclosporine toonde tacrolimus, een veelgebruikt immuunsysteem remmend medicijn, geen antivirale activiteit tegen het coronavirus. “Daarom is voclosporine een potentieel aantrekkelijke CNI voor COVID-19 geïnfecteerde transplantatiepatiënten die al CNI's gebruiken als onderdeel van hun chronische immunosuppressieve therapie”, vertelt Aiko de Vries, nefroloog en mede-trekker van de studie.

 

Studie in patiënten
Het LUMC start daarom een studie van 56 dagen waarin de antivirale effecten van voclosporine in twintig COVID-19-positieve patiënten met een niertransplantatie worden vergeleken met tacrolimus. De helft van deze groep blijft tacrolimus gebruiken terwijl de andere tien overstappen naar voclosporine. De onderzoekers kijken na 56 dagen hoeveel virusdeeltjes de patiënten nog bevatten en of dit verschilt tussen de twee groepen. Daarnaast kijken de onderzoekers naar de tijd totdat patiënten geen symptomen meer hebben, de veiligheid en verdraagbaarheid van de middelen. Na deze 56 dagen worden de patiënten gedurende maximaal een jaar gevolgd om de veiligheid van voclosporine op de lange termijn te bepalen.
 

De farmaceut Aurinia is de producent van voclosporine. “We zijn blij om het potentieel van voclosporine te testen en zo te voldoen aan de dringende behoeften van deze specifieke patiëntenpopulatie, gedreven door de COVID-19 pandemie", aldus Robert Huizinga, Executive Vice President Onderzoek bij Aurinia. Het nieuwe middel is nog niet commercieel verkrijgbaar in Nederland en wordt daarom alleen in onderzoeksverband gebruikt.7 miljoen bloembollen bij Keukenhof

28-10-2020

Van de redactie

Lisse - De voorbereidingen voor Keukenhof 2021 zijn in volle gang. Komende weken worden 7 miljoen bloembollen geplant in het park zodat bezoekers in de lente kunnen genieten van een kleurrijke showtuin. Keukenhof ontstond in 1949 als een initiatief van tien bollenkwekers en -exporteurs die een etalage voor het bollenvak wilden creëren. Anno 2020 is Keukenhof is nog steeds het internationale en zelfstandige showvenster van de Nederlandse sierteeltsector.100 hofleveranciers leveren hun mooiste assortiment bloembollen aan Keukenhof.

Videoreeks "Keukenhof achter de schermen.

Keukenhof kon dit jaar niet open voor publiek maar was wel virtueel geopend. Ruim 23 miljoen mensen zagen de video's van het park dat in bloei stond. In de reeks video’s ‘’Keukenhof achter de schermen’’ laat de bloemententoonstelling zien wat er moet gebeuren om te zorgen voor een kleurrijk park in het voorjaar. Van het rooien van de bloembollen, het maken van de ontwerpen, gesprekken met de inzenders over het ontwerp, het sorteren en inspecteren van de 7 miljoen bloembollen tot het planten van de bloembollen in het park.

In deze video is te zien wat er gebeurt als de bloembollen binnenkomen bij Keukenhof. De volgende video komt over een aantal weken online. Daarin staat het planten van de bloembollen centraal. Keukenhof is in 2021 geopend van 20 maart tot en met 9 mei.Vier aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en handel in softdrugs

27-10-2020

Van de redactie

Bodegraven / Alphen aan den Rijn / Den Haag - De politie hield dinsdagochtend 27 oktober in Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Den Haag vier personen aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen en productie en handel van softdrugs. Uitgebreid onderzoek in de afgelopen maanden leidde dinsdagochtend tot de aanhouding van de vier verdachten. Twee Alphenaars van 35 en 34 jaar oud zijn aangehouden als hoofdverdachten op verdenking van witwassen en handel en productie in softdrugs. Daarnaast hield de politie ook nog twee medeverdachten aan: een 22-jarige Alphenaar en een 18-jarige man uit Bodegraven. Zij worden verdacht van handel en productie in softdrugs.
 

Bij doorzoekingen in een bedrijfspand in Drachten en een woning in Gorinchem trof de politie in totaal twee hennepkwekerijen aan. Deze zijn vernietigd. Bij de actie zijn meerdere voertuigen, communicatieapparatuur en een groot geldbedrag in beslag genomen.
 

Gezamenlijke aanpak ondermijning
Met deze acties pakt de overheid gezamenlijk ondermijning aan, trekt criminele netwerken uit elkaar en dringt de productie van hennep en synthetische drugs terug. In dit onderzoek werkten het RIEC, OM, politie, Belastingdienst en de gemeente Alphen aan den Rijn nauw samen.
 

Vermoeden drugshandel?
Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) doorgegeven


Foto: politieDe energietransitie in Midden-Holland: duurzame jongeren gezocht!

27-10-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - Op 12 oktober vierden we de eerste Nationale Klimaatdag in Nederland. Het thema van deze dag was: ‘Iedereen doet wat’. We weten allemaal dat we iets moeten doen, omdat het klimaat in een rap tempo verandert. Maar wat? Voor velen zal klimaatverandering en de energietransitie nog een ‘ver-van-je-bed-show’ zijn, maar het is dichterbij dan je denkt. Wist je namelijk dat in het Nationale Klimaatakkoord in 2019 afspraken zijn gemaakt die alleen gehaald kunnen worden als we vandaag nog beginnen? Om de afspraken te halen wordt er in Nederland per regio een Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt. Hierin beschrijft iedere regio hoe de energietransitie vormgegeven gaat worden. Bodegraven-Reeuwijk Gouda, Krimpenerwaard, , Waddinxveen en Zuidplas vormen samen de regio Midden-Holland.Op 1 oktober zijn de conceptplannen van onze regio gepresenteerd. Van oktober 2020 tot en met maart 2021 gaat de regio dit verder uitwerken tot een concreet plan: de RES 1.0. En hier worden ook de inwoners, organisaties en bedrijven bij betrokken. Tot nu toe is het betrekken van de inwoners in de RES minimaal geweest. De conceptplannen zijn opgesteld door een stuurgroep, die bestaat uit; gemeenten, Provincie, waterschappen, netbeheerders en regionale en lokale verenigingen (wat voo partijen?). Op dit moment worden er concrete plannen gemaakt om inwoners te laten meedenken bij dit proces. Liefst denken alle inwoners mee, maar zeker de jongeren zijn hard nodig.De groep van 18 tot 35 jaar die aan de start van hun leven staat en waarvoor de RES hun toekomst is. Is het dan juist niet van belang om deze groep erbij te betrekken? Jongeren hebben duidelijke meningen en velen zijn al bezig met een duurzamere wereld. De regionale energietransitie kan niet slagen zonder de inbreng én deelname van jongeren.


Duurzaam denkende jongvolwassenen gezocht!
Jong-RES Nederland, een organisatie speciaal opgericht voor jongerenparticipatie bij jongeren, wil deze groep betrekken bij de energietransitie en ze actief laten meedenken bij de vorming naar de RES 1.0. En daarvoor zijn we op zoek naar jou! Dus ben je tussen de 18 en 35 jaar? Woon je in Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen, Gouda of Krimpenerwaard? Vind je een duurzame toekomst belangrijk en wil je meedenken over hoe dat in jouw gemeente geregeld moet worden? Stel je vragen of meld je aan via middenholland@jongresnederland.nl Wij kijken uit naar jouw reactie!Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 43

27-10-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk / Regio - In de week van 19 oktober zijn 15407 personen getest in de corona teststraten. Hiervan bleek 20% positief, opnieuw een flinke stijging in vergelijking met vorige week. In vrijwel alle leeftijdsgroepen is het percentage besmettingen gestegen. Het is belangrijk je aan de maatregelen te houden en het aantal ontmoetingen te beperken. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

De cijfers
Niet iedere inwoner van Hollands Midden liet zich testen in de eigen regio. Er zijn ook testen afgenomen in teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen testten 3663 personen uit Hollands Midden positief op corona. Dat is een toename van 27% in vergelijking met vorige week. Afgelopen week overleden 12 personen aan de gevolgen van het coronavirus. De teststraten in Hollands Midden bieden sinds vorige week voldoende testcapaciteit. Als iemand vandaag belt voor een test, kan hij mogelijk vandaag maar in ieder geval morgen terecht. Het aantal bevestigde besmettingen in Hollands Midden is opnieuw hoger dan de week ervoor: 3.663 ten opzichte van 2.875 in week 42, een stijging van 27%.Sneltesten
De GGD Hollands Midden heeft gewaarschuwd voor bedrijven die niet gevalideerde sneltesten verkopen. Het RIVM heeft inmiddels twee sneltesten goedgekeurd, maar eist dat er altijd een bevoegde zorgverlener (BIG-geregistreerd) in de teststraat is. Deze persoon moet toezien dat de sneltest goed gebruikt wordt.


Sneltesten zijn alleen betrouwbaar als er veel virus aanwezig is. De uitslag van een sneltest bij mensen zonder of met alleen milde klachten, is dus niet betrouwbaar en daarom zelfs gevaarlijk. Iemand met corona die alleen milde klachten heeft, test negatief met een sneltest. Hij of zij denkt dan onterecht dat hij negatief is. Hierdoor gaat zo iemand weer naar buiten, aan het werk en op bezoek. De kans bestaat dat zo iemand anderen besmet.  Er zijn ook bedrijven die de regels voor het testen met sneltesten wel goed volgen. Controleer daarom altijd voor je een test koopt of het bedrijf volgens de regels werkt. Informeer je zelf goed via de website van de testaanbieder, controleer of er een arts betrokken is, of de testen CE-gemarkeerd zijn en of een zorgprofessional de testen uitvoert. Op dit moment neemt de GGD alleen positieve uitslagen in behandeling van de in Nederland gevalideerde testen. De GGD volgt hierin de richtlijnen van het LCI/RIVM.


Gedragsonderzoek corona
De GGD doet regelmatig onderzoek naar het gedrag van mensen in coronatijd. De resultaten van het onderzoek van begin oktober zijn bekend. Opmerkelijk is dat alle deelnemers het erg vinden dat er een tweede golf is gekomen. Dit terwijl de bereidheid om te testen minder wordt. Bijna twee derde van de ondervraagden met klachten die passen bij corona, gaat toch naar buiten. Dit ondanks de oproep om dat niet te doen.


De negatieve invloed van de coronacrisis op het welzijn neemt weer toe. Zo zijn gevoelens van angst, stress en somberheid weer meer genoemd. De negatieve invloed op leefstijl zoals minder bewegen, roken en alcoholgebruik nemen juist iets af.  Over het algemeen worden gedragsregels goed opgevolgd. Het gaat dan om geen handen schudden, niet meer dan drie mensen op bezoek en het niet op bezoek gaan bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Meer moeite hebben mensen met het vaak handen wassen (>10 keer op een dag) en het niet samenkomen met meer dan drie personen. Mensen houden zich ook minder aan de regels voor thuisquarantaine als iemand klachten heeft die bij corona passen. Bijna twee derde geeft aan wel naar buiten te zijn geweest. Een derde heeft ook met klachten bezoek ontvangen.  De vragenlijst is ingevuld in de periode 30 september t/m 4 oktober.


Teststraat Gouda
Op maandag 26 oktober is de nieuwe teststraat aan de Hanzeweg 11 in Gouda geopend. De testkamers bevinden zich in een speciaal voor de GGD geplaatst noodgebouw. De eerste dagen zijn er twee testkamers in gebruik. Er kunnen dan 40 personen in een uur en daarmee 400 personen op een dag getest. De komende dagen en weken wordt de testcapaciteit in Gouda verder uitgebreid naar de maximale capaciteit van 2400 testen per dag.


Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.
 
 Publieksbalie gemeente Woerden en Oudewater tijdelijk gesloten

27-10-2020

Van de redactie

Woerden / Oudewater - Het is tijdelijk niet mogelijk langs te komen bij de balie in het gemeentehuis van Woerden en op het stadskantoor in Oudewater. Drie medewerkers van burgerzaken zijn besmet met het coronavirus. Zij hebben milde klachten. Team burgerzaken werkt voor beide gemeenten. Uit voorzorg is daarom de balie morgen gesloten. Zowel Oudewater als Woerden werken op afspraak. Vanavond nog wordt iedereen die morgen een afspraak heeft gebeld. Samen wordt gekeken naar een oplossing. Zo gauw het mogelijk is wordt de dienstverlening hervat. Mensen met vragen kunnen de gemeente vanaf morgenochtend bellen. Het telefonisch informatiepunt 14 0348 is gewoon open.
 

Besmetting ondanks voorzorgsmaatregelen
Al sinds de eerste coronagolf treft de gemeentelijke organisatie maatregelen om te voorkomen dat medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis en stadskantoor besmet raken met het coronavirus. De medewerkers werken waar mogelijk thuis. Voor sommige functies, zoals de baliemedewerkers, is dit onmogelijk. Tussen baliemedewerker en bezoekers zit een plexiglas scherm. Bovendien geldt sinds enkele weken een mondkapjesplicht. Dat de besmetting desondanks heeft plaatsgevonden is een teleurstelling. Hoe de besmetting heeft kunnen gebeuren is niet bekend.
 

Dienstverlening op afspraak
Zowel de gemeente Woerden als Oudewater werken op afspraak. Heeft u een afspraak staan en kan deze niet doorgaan, dan wordt u hierover gebeld. De organisatie hoopt de dienstverlening zo snel mogelijk weer te kunnen hervatten. Wanneer de balie weer opengaat, is nu nog niet precies te zeggen. Hou hiervoor de website van de gemeente in de gaten. Voor spoedafspraken kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente.
 Nieuwe duikerbrug Oostdam voorziet in rondje Singel

27-10-2020

Van de redactie

Woerden - De afgelopen jaren heeft de gemeente Woerden veel werkzaamheden in de binnenstad uitgevoerd om de uitstraling van de vestingstad te herstellen. Zo is het Westdampark opnieuw ingericht, heeft de Singel een nieuwe beschoeiing gekregen, worden de Oostsingel en Oostlaan aangepakt en liggen er plannen voor het herstel van de bastions aan de Hogewal en Torenwal. Met de komst van een doorvaarbare duikerbrug aan de Oostdam, kan de Singel net als vroeger, rondgevaren worden. Een mooie aanvulling op onze vestingstad.
 

Singelplan
Al vanaf 2015 wordt er invulling gegeven aan het Singelplan. Het Singelplan voorziet in het verbeteren van de oeververdediging, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en aanlegsteigers voor boten. De wens om de Singel rond te kunnen varen, hoort daar ook bij. Hoewel dit op zich al kan via de duikerbrug ter hoogte van het Plantsoen, is een grotere doorvaarbaarheid gewenst. Die duikerbrug is echter nog zo goed, dat het financieel wenselijker is een duikerbrug onder de Oostdam te realiseren tegelijk met de reparatie die daar nodig is.
 

Bezweken duiker Oostdam
In 2018 bezweek de bestaande duiker onder de Oostdam. Deze duiker is belangrijk voor de waterkwaliteit van de Singel. Na het tijdelijk veiligstellen van de duiker zijn er plannen gemaakt om deze duiker te vervangen. Deze duiker aan de Oostdam leent zich uitstekend om volgens het Singelplan alsnog een doorvaarbare duiker te maken en het ‘rondje Singel varen’ mogelijk te maken.
 

Kademuur
Naast de bouw van een duikerbrug wordt ook de oeververdediging langs de Oostdam vervangen. Van een aanwezige beschoeiing is nauwelijks nog sprake en dit is risicovol. Met het bouwen van de duiker, wordt er ook een kademuur aangebracht die de Oostdam op zijn plaats houdt.
 

Uitvoering
De gemeente gebruikt de komende weken om omwonenden en betrokkenen nader over de plannen te informeren. Aannemer Gebr. Schouls bv gaat half november van start met de uitvoering van de werkzaamheden. Om die veilig te kunnen uitvoeren, wordt de weg lange tijd in één richting afgesloten voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan wel de binnenstad uit over de Oostdam, maar niet via de Oostdam de binnenstad in. Ook is de Oostsingel (van Oostdam tot aan de kruising met de Oostlaan) gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten. Voor voetgangers is doorgang mogelijk. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingsroutes die worden aangegeven met bebording. Eind 2021, uiterlijk begin 2022, zal de bouw van de duikerbrug gereed zijn.
 

Meer informatie
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via onze website: woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-oostdam.
 Aanvullingen op derde steunpakket corona

27-10-2020

Van de redactie

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.
 

Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het verschil tussen wel en geen strenge maatregelen kan oplopen tot vele miljarden aan extra overheidssteun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.
 

De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet geeft daarom extra steun aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.
 

Tijdelijke verbreding TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.
 

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten
Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is €40 miljoen gereserveerd.
 

Evenementen
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n €14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.
 

Time-out arrangement (TOA)
Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).
 

(Tijdelijke) banen
Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Verdere maatregelen
€ 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.
Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid.
Het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen.
Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona garantieregelingen te verlengen. De corona-garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.


Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117.Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

27-10-2020

Van de redactie

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden.
 

Met de tijdelijke coronawet komen ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de coronamaatregelen een structurele juridische grondslag te geven. De noodverordeningen zijn immers bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur en inmiddels is al langere tijd sprake van een coronacrisis. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet geen nieuwe of andere bevoegdheden. Wel biedt de wet meer controlemogelijkheden voor het parlement.
 

Op basis van de wet wordt het parlement tijdig betrokken bij concrete maatregelen die het kabinet wil inzetten bij de bestrijding van de coronacrisis. De Tweede en Eerste Kamer ontvangen op korte termijn de ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht en de maatregelen die momenteel in de noodverordening staan. Ook de routekaart, het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling. De beide Kamers hebben daarbij de mogelijkheid om over de regelingen te debatteren en de Tweede Kamer kan er ook over stemmen.
 

Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is. Het parlement wordt bij dergelijke besluiten betrokken.Herfstpracht met een gezonde blos op de wangen

26-10-2020

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - In de herfstvakantie hebben de kinderen en de jeugd t/m 17 jaar zich niet hoeven vervelen in Bodegraven-Reeuwijk. De Buurtsportcoaches van SenW hebben drie activiteiten georganiseerd. De kinderen moesten op eigen benen de faciliteiten betreden. Om een impressie te kunnen geven aan de ouders en verzorgers zijn middels Instagram de gezellige sfeer en de activiteiten gedeeld.


De herfstweek is van start gegaan met de Sport & Spel middag in Nieuwerbrug. De Buurtsportcoaches willen de kinderen en de ouders/verzorgers bedanken voor hun deelname en enthousiasme. Aan de hand van het succes willen ze zich inzetten om vaker activiteiten te organiseren in Nieuwerbrug.

Voor de Sport Try-Out was de animo groot. Door de samenwerking tussen de Buurtsportcoaches en verenigingen hebben de kinderen kennis kunnen maken met een gevarieerd sportprogramma. Dit programma is gevuld door Atletiekvereniging Sportclub Reeuwijk en Reflex met turnen, acrogym en dans. Een gezellige sfeer, rode koontjes, glimlachende gezichten en een volledige inzet van de instructeurs hebben deze ochtend laten slagen.

De herfstweek werd afgesloten met Zaalvoetbal in de Sporthoeve. Via de Zon kwam aan het licht dat er vanuit de jeugd behoefte was aan een dergelijke activiteit. Het was een avond van samenspel, techniek en partijtjes.De Buurtsportcoaches kijken met een tevreden blik terug op de herfstweekactiviteiten en blijven zich inzetten voor de creatie van volgende beweegmomenten. Wil je op de hoogte blijven van wat de Buurtsportcoaches organiseren in jouw buurt en de gemeente? Houd dan de website, facebook en Instagram in de gaten van SenW Bodegraven-Reeuwijk.
 Wethouder Inge Nieuwenhuizen kon geen geschikte woning in gemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden

26-10-2020

Van de redactie

"Wethouder Inge Nieuwenhuizen kon ná verschillende pogingen geen geschikte woning in gemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden en gaat nu in Gouda wonen"


Bodegraven-Reeuwijk - Wethouder Inge Nieuwenhuizen (van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) woont nu nog in de gemeente Oudewater. De eigenaar van haar woning heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven dat haar woning per 2021 is verkocht. Wethouder Nieuwenhuizen is vervolgens direct ná deze mededeling verder gegaan met het zoeken van een passende woning in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een paar maal is er een poging gedaan om een passende woning aan te kopen. Maar deze pogingen strandden allemaal, met name door de gespannen huizenmarkt waardoor huizen ruim boven de vraagprijs werden verkocht.

Omdat de tijd begon te dringen rond het aflopen van het huurcontract van haar huidige woning in Oudewater heeft wethouder Nieuwenhuizen de knoop doorgehakt en is zij uiteindelijk geslaagd een woning te vinden in Gouda. Het gaat om een woning die past bij haar privésituatie. Inge Nieuwenhuizen: "Ik vind het jammer dat ik er niet in ben geslaagd een huis binnen de gemeentegrenzen te vinden. Ik had hier graag gaan wonen want de dorpen ervaar ik als heel prettig. Tegelijkertijd ben ik blij dat er een eind komt aan mijn 'nomadenbestaan' en dat ik een huis heb gevonden in een buurgemeente dat goed bij me past. Vanzelfsprekend zal ik me voor de volle 100% blijven inzetten voor het alle inwoners en het bedrijfsleven van het mooie Bodegraven-Reeuwijk".

In december vraagt wethouder Nieuwenhuizen opnieuw ontheffing van het ‘woonplaatsvereiste’ aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad is op de hoogte van deze ontwikkeling.
 Haal je zwemdiploma in een korte periode

26-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - Voor de meeste kinderen bestaat er geen grotere pret dan waterpret. Want wat is er nu leuker dan te plonzen en te ravotten in het water zonder angst om een keertje kopje onder te gaan. Niet alleen in de beschermde omgeving van het zwembad, maar ook in het onbekende buitenwater. Voor ouders is het een geruststellende gedachte dat hun kinderen veilig kunnen meedoen aan allerlei recreatieve activiteiten in, op of aan het water.


Voor veel mensen is het lastig om meerdere malen per week, vaak totaal een uurtje, naar zwemles te gaan. Ook is het vaak moeilijk de zwemlessen te combineren met werk en/of zorg.
Om het wat makkelijker te maken organiseert Sportcentrum de Kuil turbo cursussen zwemmen.


De leerlingen krijgen steeds les van dezelfde lesgever (uitgezonderd ziekte en/of onverwachts verlof). De cursus zal plaatsvinden in een rustige omgeving zodat de kinderen zich volledig kunnen concentreren. Ouders zijn niet in het bad aanwezig. Doordat de leerlingen 1,5
uur per lesdag aan het zwemmen zijn is er tijdens de les veel tijd om hen de vaardigheden onder de knie te laten krijgen. Ook wordt er gelest in kleine groepjes.


Om mee te doen met de cursussen dienen de kinderen wel de minimale leeftijd van 5 jaar te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen al redelijk watervrij zijn. In een proefles zal er gekeken worden of de kinderen geschikt zijn voor deze lessen.
 

Haal in 4 maanden je A-diploma.
Op woensdag 18 november start de cursus. Twee keer in de week zullen de kinderen les krijgen van 1 ½ uur per lesdag. De lesdagen zullen zijn de woensdagen van 15:15 – 16:45 uur en op zondagochtenden van 08:30 – 10:00 uur. Tijdens de lessen worden de kinderen voorzien van limonade en een koekje. Na deze kleine pauze kunnen de kinderen zonder moeite het niveau van voor de pauze weer goed oppakken. Het afzwemfeest zal plaatsvinden op zaterdag 20 maart 2021. De kosten voor deze 4 maanden turbocursus bedragen € 650,- (Actieprijs)
 

Haal je A-diploma nog voor de zomervakantie (7maanden)
Op zondag 15 november en op woensdag 18 november start deze cursus start bij voldoende deelname. De lestijd op woensdagen is 15:15 – 16:45 uur. De lestijd op de zondagen zal zijn 08:30 – 10:00 uur. Het afzwemfeest zal zijn zaterdag 3 juli 2021. De kosten voor deze 7 maanden turbocursus bedragen € 575,- (Actieprijs)
 

Deze cursussen starten bij voldoende deelname. De kosten zijn inclusief voorzwemmen, verzorging van de kinderen tijdens de les en kosten van het diploma. Ook is dit bedrag inclusief diplomagarantie. Wanneer het kind aan alle voorwaarden hebben voldaan maar toch nog niet in aanmerking komt voor het diplomazwemmen mag het op onze kosten verder zwemmen totdat het diploma wel behaald kan worden. 

Inschrijven en/of inlichtingen inwinnen is mogelijk aan de receptie van Sportcentrum de Kuil. Ook kan dit telefonisch via nummer 0172-612818. Of stuur een e-mail dekuil-teamleiderzwembad@optisport.nl. Bij de inschrijving wordt er z.s.m. een afspraak gemaakt om de kinderen te testen.
 Coronaproof concert Bodegraafs Vocaal Ensemble

26-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - Een 100% coronaproof Zondagmiddagconcert wordt op 8 november van 15.00-16.00 uur verzorgd door het Bodegraafs Vocaal Ensemble. Veilig thuis op de bank toch nog genieten van het concert dat dit jaar niet live door kan gaan in het Evertshuis.

Dit Online Zondagmiddagconcert staat geheel in het teken van “75 jaar vrijheid”.

Een knap staaltje techniek om de door de leden thuis digitaal opgenomen stemmen van het koor samen te smeden tot een geheel. Een enorme uitdaging voor dirigent John Bouwmans die deze klus helemaal voor zijn rekening heeft genomen; maar het resultaat mag gezien en gehoord worden tijdens de uitzending op BR6, voorheen RTV Bodegraven (voor kanaalnummers zie www.br6.nl).
Het geheel is een combinatie van geluid-, foto- en filmmateriaal. Zo wordt er samen gezongen met de videobeelden van het Bevrijdingskoor van 1995 en zijn de koorleden “in levenden lijve” te zien tijdens het zingen van “We’ll meet again”. Maar ook recenter repertoire komt aan bod, zoals “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij.

Uiteraard is samen repeteren en live optreden voor publiek gezelliger. De BVE leden missen ook het contact met de andere koorleden op de wekelijkse repetitieavonden en het samen instuderen van nieuwe liederen. Maar dankzij de moderne techniek en de inzet van het koor en dirigent John Bouwmans kunnen de vaste bezoekers, en misschien ook toekomstige bezoekers, dit jaar genieten van een alternatief Zondagmiddagconcert.

Naast financiële bijdragen door een aantal trouwe sponsoren is voor dit project een subsidie verleend door de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk. Het koor hoopt dat veel mensen naar dit concert gaan kijken en wenst hen veel kijk- en luisterplezier!Meer informatie is te vinden op www.bodegraafsvocaalensemble.nl, waar ook het programma kan worden gedownload.
 Buschauffeur met vuurwapen bedreigd, getuigen gezocht

26-10-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Op het kruispunt van Het Oude Ambacht in Alphen aan den Rijn is zaterdagavond 24 oktober een buschauffeur bedreigd met een vuurwapen door een bestuurder van een busje. De politie zoekt getuigen van deze bedreiging.
 

Rond 18.30 uur reed de buschauffeur in zijn Arriva-bus (buslijn 1) uit de richting van de Eisenhouwerlaan richting de Zadelmaker. Bij het kruispunt van Het Oude Ambacht reed de Arriva-bus een rood Volkswagenbusje tegemoet. Bij de wegversmalling kwamen beide voertuigen naast elkaar te staan, waardoor de Arriva-bus geblokkeerd werd om een bocht te nemen. De bestuurder van het rode Volkswagenbusje begon vervolgens de buschauffeur uit te schelden en bedreigde hem met een vuurwapen. Kort daarna ging de bestuurder van het rode Volkswagenbusje ervandoor. De buschauffeur heeft aangifte van bedreiging gedaan.
 

Signalement verdachte
- Man van tussen de 30 en 40 jaar oud
- Noord-Afrikaans uiterlijk
- Breed postuur
- Kaal hoofd en kort baardje
 

De man reed in een rode Volkswagen Transporter-busje (T5 of T6) met lichtmetalen velgen. De bus had een enkele cabine en een dikke achterkant.
 

Getuigen gezocht
De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze bedreiging. Was u getuige of beschikt u over informatie of videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000. Mannenochtend Inloophuis ‘Leven met kanker’

26-10-2020

Van de redactie

Woerden - Op vrijdagochtend 30 oktober om 10.00 uur vindt de Mannenochtend plaats van Inloophuis ‘Leven met kanker’. Na een kop koffie vertrekken de gasten naar Sinar Maluku (wijkcentrum Molenvliet) waar Lea Manuputty vertelt over de Molukse geschiedenis in Woerden. Na afloop is er een afsluitend kopje koffie in het Inloophuis. 


Hoewel mannen ook te maken hebben met de ziekte kanker of met het verlies van een dierbare, blijkt dat zij vaak minder goed aansluiting vinden of andere interesses en behoeftes hebben. Daarom organiseert Inloophuis ‘Leven met kanker’ met een speciale Mannenochtend op de laatste vrijdagochtend van de maand met een bedrijfsbezoek om zo het nuttige met het aangename te verenigen. Dat de behoefte bestaat, bleek al tijdens de eerste ochtend in januari. De gesprekken kwamen als vanzelf op gang tijdens het bedrijfsbezoek. Ideeën voor aankomende Mannenochtenden zijn van harte welkom, eigen inbreng van de deelnemers wordt bijzonder op prijs gesteld.


Zin om mee te gaan? Kom dan naar ons Inloophuis aan de Wilhelminaweg 12 in Woerden op vrijdag 25 september 2020. De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is wel noodzakelijk. Bel of mail hiervoor naar 0348-447643, 06-14004496 of info@inloophuislevenmetkanker.nl.
 Corry de Jong is Gast van de Week

26-10-2020

Van de redactie

Gouda - Corry de Jong is zaterdag 31 oktober van 11 tot 12 uur Gast van de Week op Gouwestad Radio. Toen de VVV failliet ging stonden de stadsgidsen op straat. Daarom is het Goudse Gidsen Gilde opgericht, dat aan de hand van diverse thema’s stadswandelingen organiseert. Corry is daarachter de drijvende kracht. Presentatrice Roelie Spijkerboer ging tijdens een Groene stadswandeling met haar in gesprek.

Gouwestad radio is te ontvangen via 97.7 (kabel), 106.2 (ether) en via www.gouwestad.nl. Herhalingen: zondagavond om 19 uur en woensdagochtend om 7 uur.Jarig Vepo Cheese trakteert Rohda’76 op kaassticks

25-10-2020

Van de redactie

Bodegraven - Bij de ukkietraining op zaterdag 24 oktober zorgde Marlou Bink-Verkleij namens Vepo Cheese voor een prettige onderbreking. De director marketing van het Bodegraafse kaasverwerkingsbedrijf deelde aan de jonge Rohda-voetballertjes (4- tot 7-jarigen) kaassticks uit. Niet zonder reden, want Vepo Cheese viert haar 100-jarig bestaan. Alle jeugdleden van Bodegraafse sportverenigingen en bewoners van verzorgingshuizen, krijgen in de komende periode deze gezonde snacks aangeboden. ,,Wij willen onze betrokkenheid tonen en doen graag iets voor de Bodegraafse gemeenschap vanwege ons 100-jarig bestaan,’’ meldt Marlou trots.


Niet alleen de Rohda-ukkies mogen hun tanden zetten in de goudgele lekkernij, want Vepo Cheese liet voor alle jeugdleden een kaasstick achter. Die bewaart Rohda’76 in de koeling en deelt die in de komende tijd uit aan de overige jeugdleden. Rohda’76 feliciteert Vepo Cheese met haar 100-jarig bestaan en bedankt het bedrijf voor de gezonde versnaperingen.
De ukkies met hun kaassticks die Marlou Bink-Verkleij namens Vepo Cheese uitdeelde.Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

25-10-2020

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 26 oktober t/m 30 oktober 2020 het volgende menu voor u.
 

Maandag
Runderbouillon, gebakken aardappelen met mayonaise,
hamburger, snijbonen chinoise gesneden, jus, toetje

Dinsdag
Preisoep, aardappelen, slavink,
wortel rondelles met tuinkers, jus, toetje

Woensdag
Vermicellisoep, macaroni met gehaktsaus en groenten,
geraspte kaas, toetje

Donderdag
Kippensoep, aardappelen, Vlaamse stoverij,
bloemkool/broccoli, toetje

Vrijdag
Groentesoep, champignon-kip ragout, rijst of
aardappelen, doperwtjes, komkommer, toetje


Opgave kan bij Asha Bruinsma-Soedhoe, 06-53102893 (tot 1 dag van te voren)
Kosten maaltijd : € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd. Verfje nodig?

25-10-2020

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Ben jij lid van een vereniging of zitten je kinderen of kleinkinderen op een vereniging? Kan het clubhuis wel een verfje gebruiken? Lastig, want onderhoud is kostbaar en je wilt niet dat de contributie omhoog gaat. Wat goed dat je dit leest, want jij hebt mogelijk de sleutel in handen om dit te realiseren! Hoe? Door je vereniging als goed doel bij Stichting Kringloop Alphen aan te melden en wellicht wordt deze geselecteerd om een donatie in ontvangst te nemen!

De kringloop bestaat doordat bewoners van Alphen en omstreken de drukbezochte winkels weten te vinden. Schilderijen, vazen, speelgoed voor de kinderen, serviezen of hele inboedels, iedereen weet wel iets van zijn of haar gading te vinden. Door al deze aankopen kan de kringloop voldoen aan één van haar belangrijke bestaansredenen: het steunen van goede doelen. ‘Hiervoor zijn we onze trouwe bezoekers van de kringloop dan ook zeer dankbaar’ aldus van Keeken, directeur van de stichting.


Dus ken jij een vereniging, organisatie of een instelling die jij voor een donatie in aanmerking wilt laten komen? Laat het de kringloop weten!
Hoe gaat het in zijn werk? Haal bij één van de kringloopwinkels van Stichting Kringloop Alphen een goede-doelenflyer, vul het in en lever het uiterlijk 31 oktober 2020 bij één van hun kassa’s in. De hoofdvestiging van Stichting Kringloop Alphen bevindt zich op Energieweg 13 in Alphen (tegenover de zendtoren). Woon je in Hazerswoude-Rijndijk, dan kun je daar hun vestiging bezoeken op Rijndijk 53a. De spelregels zijn te vinden op de sites van Stichting Kringloop Alphen: www.kringloopalphen.nl en www.kringloophazerswoude.nl.
 Testfase Funderingslabel van KCAF loopt tot en met 31 december 2020

25-10-2020

Van de redactie

Door de tv-uitzending van ‘De Monitor’ op maandag 19 oktober jl en de media aandacht die het onderwerp kreeg staat de telefoon roodgloeiend. Het funderingslabel is inmiddels 750.000 keer opgevraagd. Door het geavanceerde computermodel met een tiental relevante landelijke openbare databronnen slim met elkaar te verbinden is het nu mogelijk om funderingsrisico’s veel beter dan tot nu toe mogelijk was in beeld te brengen. In 0,3 % van de respons krijgt KCAF meldingen dat het funderingslabel niet of deels niet klopt. Die reacties gebruikt KCAF om verbeteringen aan te brengen. Op 1 juli 2021 willen taxateurs met het Funderingslabel gaan werken. Om ervoor te zorgen dat het Funderingslabel zo betrouwbaar mogelijk wordt is deze testfase ingesteld tot en met 31 december 2020. Alle reacties worden zorgvuldig behandeld.


Reacties van eigenaren vormt input voor verbetering
De reacties van eigenaren gaan vooral over de genoemde herstelkosten, de hoogte van de grondwaterstanden en het type fundering van woningen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een pand een slecht label heeft maar dat inmiddels funderingsherstel heeft plaatsgevonden of dat de grondwaterstand inmiddels structureel verhoogd is. Deze gegevens zijn dan nog niet in de landelijke databanken verwerkt waardoor KCAF dan nog niet over de betreffende lokale data beschikt. Ook komt soms voor dat een funderingstype ‘op staal’ (ondiepe fundering) moet zijn terwijl het Funderingslabel meldt dat het pand op houten palen staat of omgekeerd. We bekijken welke verfijning in het model daar verbetering in kan brengen. Hoewel het model een hoge betrouwbaarheid heeft kan in deze gevallen een verkeerd risico gegeven zijn.


De mogelijke kosten van funderingsherstel zijn nu uit het Funderingslabel gehaald
Ten slotte zijn sommige huiseigenaren erg geschrokken van de genoemde kosten voor funderingsherstel bij de verschillende labels. KCAF heeft die bedragen uit ons Funderingslabel gehaald omdat de labels in de eerste plaats bedoeld zijn risico’s in beeld te brengen en bewustwording te bevorderen. De genoemde kosten zijn die van een compleet nieuwe fundering. Afhankelijk van de lokale omstandigheden zijn er ook andere oplossingen mogelijk zoals bijvoorbeeld bodemverbetering en grondwateraanvulling. Een bedrag per m2 geven voor funderingsherstel is ook te grof. Dan kom je voor grote panden op te hoge bedragen uit en bij appartementen deel je de prijs met het aantal appartementen dat op die fundering rust. Om in de loop van 2021 toch iets te kunnen zeggen over mogelijke kosten zoeken we samen met branchepartijen zoals VEH en NVM naar oplossingen waarin 122 met bandbreedtes en type maatregelen rekening wordt gehouden en maken we afspraken over hoe deze kennis het beste gedeeld kan worden.


Kwaliteitsverbetering door lokale data toe te voegen
Met de lancering van het Funderingslabel in het programma ‘De Monitor’ is een beweging in gang gezet naar veel meer transparantie over de funderingsrisico’s die woningen in Nederland lopen. Diverse brancheorganisaties oordelen positief over dit initiatief. Nu komen eigenaren steeds vaker voor onaangename verassingen te staan. KCAF voegt regelmatig lokale data toe aan het computermodel. Dat zijn eigen onderzoeksgegevens en data die we van gemeenten, waterschappen of provincies nu al mogen gebruiken met in acht neming van de geldende privacyregels. Wij roepen lokale overheden dan ook op om samen met ons te werken aan een verdere kwaliteitsverbetering van dit model door ons toe te staan beschikbare lokale analyses en data mogen gebruiken om de betrouwbaarheid op lokaal niveau verder te vergroten.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina