NIEUWSMannen Samen sterk huis naar Het Klooster

11-04-2024

Van de redactie

Woerden - Op vrijdagochtend 26 april om 10.00 uur vindt de Mannenochtend plaats van het Samen sterk huis. Deze keer brengen de mannen na de koffie een bezoek aan Het Klooster voor een rondleiding en kunnen ze een kijkje nemen achter deuren die normaal gesproken voor publiek gesloten blijven.

 

Hoewel mannen ook te maken hebben met de ziekte kanker of met het verlies van een dierbare, blijkt dat zij vaak minder goed aansluiting vinden of andere interesses en behoeftes hebben. Daarom organiseert Samen sterk huis een speciale Mannenochtend op de laatste vrijdagochtend van de maand met een bedrijfsbezoek of andere activiteit om zo het nuttige met het aangename te verenigen. Dat de behoefte bestaat, blijkt iedere keer weer, de gesprekken komen als vanzelf op gang. Ideeën voor aankomende Mannenochtenden zijn van harte welkom, eigen inbreng van de deelnemers wordt bijzonder op prijs gesteld.

 

De koffie en thee staan klaar en is een rondleiding door het huis mogelijk met uitleg over wat het Samen sterk huis aan de Wilhelminaweg 12 in Woerden te bieden heeft.

 

Aanmelden of meer informatie vragen via: telefoon 06-14004496, email info@samensterkhuis.nl  of in het Samen sterk huis (openingstijden zie de website www.samensterkhuis.nl ).

 Ipse de Bruggen benoemt nieuw lid raad van bestuur

11-04-2024

Van de redactie

Zoetermeer - We zijn blij te kunnen melden dat Hanno Brandsema per 1 mei a.s. is benoemd tot lid raad van bestuur. Hij volgt hiermee Andrea van Steensel op. Hanno is sinds februari 2016 werkzaam bij Ipse de Bruggen. De eerste 2 jaar als manager Informatievoorziening en aansluitend 6 jaar als directeur services. Eerder was hij werkzaam met name in de zakelijke dienstverlening in diverse management- en directiefuncties.

 

‘Ik ben ontzettend trots om deel uit te maken van deze organisatie. Het is een eer om de missie van Ipse de Bruggen voort te zetten als bestuurder. Ik ben vastbesloten om mij met hart en ziel in te zetten voor cliënten en medewerkers,’ reageert Hanno op zijn benoeming.

 

Voorzitter raad van toezicht Willy Spaan: ‘We zijn ervan overtuigd dat we met Hanno een verbindende, bevlogen en kundige bestuurder hebben aangesteld. Hij kent en doorleeft het Manifest en heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Ipse de Bruggen. We zijn verheugd dat hij zijn kennis en ervaring nu voortzet in de rol als bestuurder.’
 

De komende periode vormen Jan van Hoek (voorzitter raad van bestuur), Hanno Brandsema en Ruud Tromp (interim lid raad van bestuur) de raad van bestuur.
 

Op 1 augustus start Angélique Koevoets als nieuwe voorzitter raad van bestuur, zoals eerder aangekondigd. Vanaf 1 september zijn Angélique Koevoets en Hanno Brandsema daarmee de nieuwe vaste raad van bestuur, tijdelijk aangevuld met Ruud Tromp.Internationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma slavernijverleden van start

11-04-2024

Van de redactie

Het koloniale slavernijverleden van Nederland en de doorwerkingen hebben wereldwijd verschillende landen diep gevormd. Toch is de kennis die beschikbaar is over dit gezamenlijke slavernijverleden vooral vanuit koloniaal perspectief geschreven. Om ons perspectief te verrijken, start minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag op Aruba een wereldwijde samenwerking van wetenschappers op dit thema. Dat maakt hij vandaag bekend, tijdens een kennismissie in het Caribisch gebied.
 

Minister Dijkgraaf: “Meer wetenschappelijke kennis van ons gedeelde verleden is van groot belang. Daarbij is het essentieel dat er ruimte is om onderzoek te doen vanuit nieuwe perspectieven, op de plekken waar slavernij was. De kennis die dat oplevert is van grote waarde om onze gezamenlijke geschiedenis beter te begrijpen. Ik vind het heel waardevol om tijdens dit Herdenkingsjaar Slavernijverleden dit onderzoeksprogramma te kunnen starten.”
 

Aftrap in Caribisch gebied

Dijkgraaf wil de kennissamenwerking over het slavernijverleden tussen universiteiten wereldwijd bevorderen, te beginnen binnen ons eigen Koninkrijk. Hij trekt voor onderzoek in Aruba, Curaçao en Sint Maarten tot en met 2027 € 375.000 uit. Lokale wetenschappers kunnen daarmee in deze landen onderzoek doen naar het slavernijverleden. Voor onderzoek naar dit thema in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) komt eveneens een mogelijkheid. Hier is apart budget voor.
 

Rode draad wereldwijd

Nederland heeft ook met Suriname, Indonesië en Zuid-Afrika diepe banden door gedeeld slavernijverleden. Nederlanders stelden daar tot slaaf gemaakten te werk en verhandelden ze. De historische en hedendaagse context verschilt per land. Het bij elkaar brengen van de verschillende perspectieven is van grote meerwaarde voor een beter begrip van onze gezamenlijke geschiedenis. Daarom wil Dijkgraaf samen met Suriname, Indonesië en Zuid-Afrika ook het wetenschappelijk onderzoek naar het slavernijverleden in die landen een impuls geven.
 

Het idee hiervoor ontstond tijdens kennismissies naar deze landen, waar Dijkgraaf sprak met diverse wetenschappers die onderzoek naar het slavernijverleden doen. Plan is de wetenschappelijk samenwerking op een zelfde soort manier vorm te geven als in het Caribisch deel van ons koninkrijk. De eerste gesprekken met deze landen zijn positief. Er is een groot gedeeld gevoel over het belang van wetenschappelijke samenwerking.
 

Kennisdelen

Het delen van kennis is een belangrijk uitgangspunt van het wereldwijde onderzoeksprogramma. Hoe dat eruit komt te zien wordt momenteel uitgewerkt. Eerste gedachten zijn het opzetten van een onderzoeksnetwerk, reizende tentoonstellingen, een boek of een start- en slotconferentie. Ook Nederlandse wetenschappers krijgen daarbij een rol. Later dit jaar krijgt dit verder vorm.
 

Meer ruimte voor verschillende perspectieven in onderwijs en onderzoek

Staatssecretaris Van Huffelen kondigde vorig jaar bij de Tula-herdenking op Curaçao aan dat het kabinet een leerstoel slavernijverleden instelt voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dijkgraaf geeft daar nu invulling aan met deze wetenschappelijke samenwerking. Ook kondigde het kabinet al de Tula-studiebeurs aan, vernoemd naar de leider van de grote opstand van tot slaaf gemaakten in 1795 op Curaçao. Via deze beurs krijgt één student per jaar uit Curaçao de kans om in Nederland een volledige voltijd bacheloropleiding docent geschiedenis op een hogeschool naar keuze te volgen. Zodat er in onderwijs en onderzoek meer ruimte is voor verschillende perspectieven.Schrijver Gerard van Gemert bezoekt de Willibrord!

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Maandag 8 april was kinderboekenschrijver Gerard van Gemert in de groepen 5 en 6 van de Willibrord op bezoek. De Willibrord heeft als doelstelling dat elke leerling een keer een schrijver ontmoet en leert hoe een kinderboek gemaakt wordt. Gerard van Gemert kon dit op een heel leuke manier vertellen! Hij schrijft vooral boeken over sport zoals voetbal en hockey en wat er allemaal op en rond het veld gebeurt. Ook schrijft hij spannende boeken en boeken over andere landen of geschiedenis. De boeken van Gerard van Gemert zijn populair in onze schoolbieb en worden veel gelezen.

 


Gerard van Gemert had een voetbal bij zich en vertelde over dat hij vroeger graag zelf profvoetballer wilde worden. Hij deed daarom niet zo goed zijn best op school. Hij vertelde hoe hij begonnen is met schrijven en hoe hij samen met een illustrator een boek maakt. Hij legde ook uit hoe je een verhaal begint en hoe je dit op kunt bouwen.  De kinderen hebben vragen gesteld aan de schrijver en hij heeft afgesloten met een leuke quiz!
 Schrijfster Sonja de Jong vertelt kinderen over de oorlog

10-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk  -Vorige week donderdag gaf schrijfster Sonja de Jong drie gastlessen op OBS De Venen in Reeuwijk. De Jong heeft een waargebeurd verhaal geschreven over een Reeuwijkse jongen die wordt opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, de verplichte tewerkstelling door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Samen met een klas vol kinderen woonde burgemeester Michiel Grauss een gastles bij. Zowel de kinderen als de burgemeester waren erg onder de indruk. De kinderen konden bijna niet geloven dat mensen elkaar zulke dingen konden aandoen. De burgemeester ontving een exemplaar van het boek van Sonja de Jong. “Het is belangrijk dat we blijven herdenken, zodat zulke vreselijke dingen niet nogmaals gebeuren,” zei burgemeester Grauss.

 

De gastlessen vonden plaats in de aanloop naar de 4 mei-herdenking in Reeuwijk-Brug volgende maand. Om 19.30 uur begint de processie bij Kerkcentrum De Ark en deze eindigt bij het oorlogsmonument aan de Thorbeckelaan, met om 20.00 uur de twee minuten stilte.Romeinse Wandeling

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - De Stichting Historische Kring organiseert zaterdag 20 april weer een Romeinse wandeling door het centrum. De wandeling gaat langs de belangrijkste punten waar in het verleden Romeinse vondsten zijn gedaan en waar replica’s zijn aangebracht. De romeinen bivakkeerden hier rond en na het begin van onze jaartelling. Experts van het Romeinse zijn de gidsen Chris Zwaan en John de Vries, zij leiden u rond met kennis van zaken.

 

 

De start is vanaf 10.15 uur in de Nova Bioscoop Prins Hendrikstraat 31, duurt ca. vijf kwartier en is gratis.

 

 Berichten over uw Buurt

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Deze week wordt in gemeente Bodegraven-Reeuwijk de nieuwe landelijke e-mailservice Berichten over uw Buurt ingevoerd. Dankzij deze e-mailservice kunnen inwoners (voorgenomen) besluiten die betrekking hebben op hun directe leefomgeving, rondom hun woonadres, gemakkelijk en snel digitaal inzien.

 

 

Alle inwoners van 25 jaar en ouder en waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid, krijgen een abonnement op Berichten over uw Buurt. Deze inwoners ontvangen deze week een welkomstmail, waarin zij op de hoogte worden gesteld van wat voor dienst Berichten over uw Buurt is en hoe ze daar gebruik van kunnen maken.


Kijk voor meer informatie op: bodegraven-reeuwijk.nl/berichten-over-uw-buurt

 Een toekomstbestendige Middelburg en Tempelpolder (MT-polder)

10-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk  - Vorige week tekende wethouder Dirk-Jan Knol namens onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om een samenwerking in het uitvoeren van plannen voor de toekomst van de MT-polder, waarin agrarisch toekomstperspectief, energietransitie en recreatieve kansen centraal staan.
 

Ook een aantal grondeigenaren, de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke en de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop hebben getekend.
 

De Middelburg en Tempelpolder, ook wel MT-polder genoemd, is te vinden tussen Tempel, Reeuwijk-Dorp en Boskoop en bestaat vooral uit weideland en kwekersgebied. Het ligt voor 80% in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en valt voor de rest onder de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanaf 2022 werken agrarische ondernemers samen met partners aan een toekomstperspectief, dat agrarisch blijft. Met de nu getekende overeenkomst komt er een plan voor het doorontwikkelen van de MT-polder tot een toekomstbestendige polder. Voor de gemeente betekent dit bijvoorbeeld dat boeren worden geholpen bij de energietransitie en dat de gemeente samen met bewoners van de MT-polder de recreatieve kansen gaat uitwerken.

 

Onderzoek en verkenning

Samen gaan de betrokken partijen werken aan een onderzoek naar de effecten van vernatting van het veenweidegebied op de kwel en het risico op het openbarsten van de grond in de MT-polder. Door vernatten van veenweiden willen we bodemdaling tegengaan en uitstoot van broeikasgas CO2 verminderen. Ook worden de mogelijkheden voor vrijwillige herverkaveling verkend, zodat de boeren makkelijker met hun koeien op hun land kunnen komen.

 

Meer weten? Zie ook: deboeraanhetroeropveen.nl/mt-polderKentekenherkenningscamera’s in het plassengebied

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Helaas wordt in het Reeuwijkse Plassengebied nog steeds te vaak met ongeautoriseerd zwaar verkeer door het plassengebied gereden, met alle gevolgen van dien, zoals ook op de foto te zien is. Om dit tegen te gaan, is de gemeente van plan om eind 2024 automatische kentekenplaatherkenningscamera’s te plaatsen, ook bekend als ANPR-camera’s.

 

In het Reeuwijkse plassengebied zijn veel smalle wegen. In combinatie met de slappe veengrond is groot en zwaar verkeer op deze wegen niet wenselijk. Om het leefbaar en verkeersveilig te houden, is het in dit gebied verboden toegang voor dat grote en zware verkeer. Is het toch nodig om met een wat groter of zwaarder voertuig te rijden, omdat er geen alternatief is? U kunt een ontheffing aanvragen om toch toegang te krijgen tot het gebied. Daarmee wordt een uitzondering gemaakt.

 

Deze nieuwe camera’s registreren straks alle voertuigen die het plassengebied in- en uitrijden. Als een voertuig wordt opgemerkt dat te zwaar is en geen ontheffing heeft, wordt de eigenaar van het voertuig aangeschreven en volgen er maatregelen. Voor personenvoertuigen verandert er niets; de nadruk ligt op vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

 

 

Meer informatie

Alle informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: bodegraven-reeuwijk.nl/anpr-cameras-plassengebied Heeft u nog aanvullende vragen? Daarvoor is er op 15 en 17 april een vragenuurtje in zalencentrum ‘De Brug’ in Reeuwijk, tussen 19.00 en 20.30 uur. U bent van harte welkom.

 

 Bent u onze nieuwe trouwambtenaar?

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op zoek naar een enthousiaste Trouwambtenaar ofwel Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) die huwelijken voltrekt en partnerschappen registreert. Als trouwambtenaar wordt u echt als ambtenaar beëdigd. U voert de huwelijksceremonie of het geregistreerd partnerschap uit naar wens van het bruidspaar met inachtneming van wat er in de gemeente mogelijk en werkbaar is.
 


Bent u enthousiast geworden?

Reageren op deze vacature kan tot 17 april 2024. Vervolgens nodigt de gemeente u graag uit om op maandagmiddag 22 april vanaf 13.00 uur uzelf 15 minuten te komen presenteren in de Trouwzaal van het gemeentehuis.


Kijk voor meer informatie op bodegraven-reeuwijk.nl/babs

 Laatste kans inschrijven Boreftse Dorpskwis!

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Maar liefst 48 teams hebben zich al aangemeld voor de Boreftse Dorpskwis! Is jullie team nog niet ingeschreven? Dit kan nog tot en met 12 april 2024 via  www.boreftsedorpskwis.nl. Gaat het komende editie lukken om team ‘Tropische wijn’ van de troon te stoten?
De datum voor de 3e editie van de Boreftse Dorpskwis is vrijdagavond 19 april 2024. De uitslagavond zal 4 weken later plaatsvinden op vrijdagavond 17 mei 2024. De dorpskwis is een evenement voor alle inwoners van Bodegraven. Voor iedereen die het zich niet kan herinneren, volgt hier een kleine uitleg; De organisatie heeft een kwisboek vol vragen en opdrachten opgesteld. Deze wordt op de avond van de Dorpskwis om exact 19:30 uur overhandigd aan de teamcaptain in de Willibrordschool. De teamcaptain vertrekt hierna naar zijn of haar thuisbasis om met het team te beginnen aan de vragen en opdrachten: van kruiswoordpuzzels tot foto-opdrachten, van het thema muziek tot het thema sport: je kunt het zo gek niet bedenken! Om uiterlijk 23:30 uur levert de teamcaptain het – zo goed mogelijk ingevulde – kwisboek in bij de organisatie. Tijdens de kwis mogen alle mogelijke hulplijnen worden ingeschakeld: mobiele telefoons, laptops, kranten, opa’s en oma’s…


De samenstelling van het team mag je helemaal zelf bepalen. Je kunt een team maken met vrienden, buren, collega`s, vage kennissen, etc. De ideale samenstelling is een team van ca. 10 personen en een mix van jong en oud, vanwege de diversiteit van de vragen. Het zou zomaar kunnen dat je tijdens deze avond op pad moet in het dorp om het juiste antwoord op een vraag te vinden… Ieder team wijst één teamcaptain aan, welke het team vertegenwoordigt.


De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitslagavond op vrijdagavond 17 mei 2024. Het team met de meeste punten wordt de winnaar van de Boreftse Dorpskwis! Na de prijsuitreiking is er tijd voor wat geklets, een hapje en een drankje.


Aanmelden kan tot en met 12 april 2024 via  www.boreftsedorpskwis.nl. De inschrijfkosten per team bedragen €35,-. De opbrengsten gaan naar het goede doel: het Rode Kruis afdeling Bodegraven.

Vragen? Stel ze via  dorpskwis@kpj.nl of 06-12882250.Praise Avond Refresh

10-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Zondagavond 21 april is er weer een praise-avond in de Dorpskerk. Het thema van deze praise-avond is ‘Your love never fails’. Aansluitend aan de avonddienst is er koffiedrinken in het koor van de kerk waarna we samen, rond 20:15 uur, in de kerk liederen zingen rondom dit thema. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor de onkosten.

 

 

Nodig gerust iemand uit; iedereen is natuurlijk van harte welkom! Dorpskerk (Oude markt 1 in Bodegraven).Winst voor BZ dames 1 in de laatste 13 seconden!

10-04-2024

Door: Kaylee Schellingerhout

Bodegraven - Met nog drie wedstrijden te spelen dit seizoen, mocht Dames 1 naar Leiden om tegen ZVL 4 de drie punten veilig te stellen. In de thuiswedstrijd waren het de Leidenaren die de winst naar zich toetrokken. Maar om als tweede te eindigen was het van belang dat BZ zou winnen. En dat lukte, maar ging niet vanzelf. Eindstand: 5-6.

 


Keepster Astrid, die opnieuw in deze wedstrijd een belangrijke rol speelde!

 

Met een duidelijke missie sprongen de dames het frisse water in van het nieuwe zwembad van ZVL. Helaas bleken het scorebord en daarmee ook de klok en 30 secondeklokken niet te werken. Een uitdaging voor beide teams. Want waar je bij waterpolo constant ‘op de klok speelt’, was dat nu onmogelijk.

 

Vanuit die extra moeilijkheidsgraad werd de wedstrijd uiteindelijk ook beslist. Waar het eerst ZVL was die de leiding nam, kwam BZ daarna langszij en scoorde vier keer op rij. Toen was het toch weer ZVL die terugkwam in de wedstrijd en zo stond het 13 seconde voor het laatste fluitsignaal nog 5-5.

 

Maar toen kwam daar, met nog 13 seconden te spelen, de manmeer voor BZ. Meteen nam coach Kors een tactische time-out. De tijd zou worden uitgespeeld en via de vrije man zou het winnende doelpunt moeten volgen. Vanaf de wisselbank werd luid meegeteld. Met nog 5 seconden te spelen kwam Nicole van Jaarsveld in een schotpositie maar raakte de lat. De bal ketste weg maar kwam toch in handen van ZVL. Al meetellend in het hoofd, leek het tijd.

 

Echter ging ZVL nog in de tegenaanval en kwamen zij met twee dames vrij voor het doel. Niemand begreep waarom de wedstrijd nog niet was afgefloten, maar het spel ging door. Een schot van ZVL volgde, maar deze werd knap gestopt door keepster Astrid! De dames van BZ keken naar de jurytafel. Nog steeds geen tijd? Dan weer een time-out van Kors. Dat gaf tijd om naar de overkant te gaan en op te stellen.

 

De bal ging vervolgens even rond en toen naar Kaylee Schellingerhout die geen seconde (want die waren nu écht bijna om) twijfelde en raak schoot in de kruising. 5-6! Maar ook op dat moment had het laatste fluitsignaal nog niet geklonken en gaf de jury aan dat er nog 3 seconde te spelen was. Met twee extra verdedigers in het doel bij Astrid werd dan toch echt het laatste schot gestopt.

 

Hiermee heeft BZ Dames 1 een belangrijke zegen binnengesleept. Met nog één punt in de komende twee wedstrijden stellen zij de tweede plaats vast. Zaterdag 13 april spelen zij hun laatste thuiswedstrijd tegen Katwijk, om 18.00 uur in de enige echte Kuil.
 

Doelpunten: Karen Weerd 2, Kaylee Schellingerhout 2, Jennifer den Besten 1, Kim de Vor 1
Periodestanden: 2-2, 2-4, 4-4, 5-6

 Heren 1 BZ&PC pakt 6 belangrijke punten richting de Eredivisie

10-04-2024

Door: Kaylee Schellingerhout

Bodegraven - Op donderdag avond om 20:45 was eerst Swol 1894 de tegenstander. Deze wedstrijd begon spannend maar vanaf de tweede periode van het BZ die de wedstrijd naar zich toe trok. Met heel mooi spel en plezier werd er gespeeld, wat een 5-9 voorsprong met zich mee nam.


De tweede helft van de wedstrijd was eigenlijk niet anders, BZ&PC wist verdedigend scherp te blijven en aanvallend te blijven scoren. Als zelfs alle veldspelers weten te scoren in de wedstrijd weet je dat het samenspel op zijn top was. Dit spel resulteerde in een 12-20 overwinning in Zwolle. 

Afgelopen zaterdag was daar dan het altijd lastige Katwijk. En dat het lastig was bleek in de wedstrijd, waar een hoop aanvallend lukte afgelopen donderdag ging het hier meermaal mis en met een contra ploeg als Katwijk is dat niet altijd even makkelijk. Dit resulteerde zelfs in een 5-5 stand na 2 periodes.

 

In de derde periode had BZ het lastig en kwamen ze zelfs op een 7-5 achterstand. Toen ging de knop om en wist BZ met sterk verdedigend spel, maar vooral een uitblinker als keeper Niels Zwijnenburg op doel de tegenstander nog maar 1x te laten scoren in de rest van de wedstrijd. Dit resulteerde in een zwaarbevochten 8-10 overwinning.

 

Volgende week 13 april is voor BZ&PC heren 1 de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en alle support is natuurlijk welkom op weg naar het kampioenschap. De wedstrijd begint om 19:25 en beloofd een leuke wedstrijd te worden! Kom dus vooral kijken en neem je familie, vrienden, kinderen en wie je nog meer kan bedenken mee en laten we zorgen dat net als vroeger een Kolkende Kuil is waar tegenstanders eigenlijk niet durven te spelen!Stadsmuseum Woerden nodigt uit voor Living Museum

10-04-2024

Van de redactie

Woerden - Komende zondag 14 april brengt de Stichts-Hollandse Historische Vereniging opnieuw de rijke geschiedenis van Woerden tot leven met optredens van de Werkgroep Historische Storytelling. Tijdens dit boeiende evenement kunnen bezoekers om 13.30 uur en om 15.00 uur kennismaken met verschillende personages uit het verleden van de stad.

 


Storytellers tijdens het vorige Living Museum op 27 januari 2024: Burgemeester Schalij, de vrouw van Hugo Kotestein, stadstimmerman in de 17e eeuw, en Renée Boussard, musketier in het Franse bezettingsleger in 1672. (Beeld: Erik Oosterhof)

 

Historische Storytelling is een unieke manier om personen en gebeurtenissen uit het verleden tot leven te brengen. De vertolkers nemen het publiek mee terug in de tijd door het verhaal te vertellen in de ik-vorm, terwijl ze gekleed zijn in passende historische kostuums. Elk verhaal, gebaseerd op historische feiten of aannemelijke historische context, biedt de toehoorders een levendige inkijk in het leven van een vroegere stadgenoot. Na afloop is het mogelijk om na te praten met de personages.
 

Deze keer kunnen bezoekers kennismaken met drie fascinerende historische figuren. Zo zal onder andere de vrouw van Jan de Bakker, Jacoba Jansdochter, het verhaal vertellen van haar man, die om zijn geloofsovertuiging werd vermoord in Den Haag. Daarnaast zullen bezoekers meekijken met de komst van Molukse Woerdenaren in 1951 door de ogen van tante Jo en horen ze de belevenis van de directeur van de Latijnse school die in 1672 getuige was van een verwoestende brand en zijn huis, de school en de Petruskerk in vlammen ziet opgaan.
 

De verhalen worden verteld in de sfeervolle Vroedschapszaal op de eerste verdieping van Stadsmuseum Woerden. Het programma duurt ongeveer één uur, waarbij de verhalen achter elkaar worden gepresenteerd. Zorg ervoor dat je op tijd in de zaal bent, want eenmaal begonnen is het niet mogelijk om nog binnen te komen. Het volgende Living Museum vindt plaats op 6 juli.
 

Het museum zal die dag geopend zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur en aanmelden voor het Living Museum Storytelling evenement is niet nodig. Voor meer informatie over toegangsprijzen kunt u terecht op de website van Stadsmuseum Woerden: www.stadsmuseumwoerden.nl.

 

 

 

 Gasrekening omlaag: kook slim, bespaar direct

10-04-2024

Van de redactie

Om uw gasrekening te verlagen, hoeft u niet eerst grote maatregelen te nemen of uw huis te verbouwen. Met kleine aanpassingen kunt u al direct besparen. Zoals tijdens het koken. Al verbruikt u dan maar een beetje gas, u kunt met een paar kleine aanpassingen nóg minder verbruiken.

 

 

‘Wat kan ik dan doen?’ vraagt u zich misschien af. Kies liever een iets te grote dan een te kleine pan. Op die manier gaat de warmte niet langs de pan. Kook ook met de deksel op de pan en zet de temperatuur lager zodra het water aan de kook is. Als u dit doet, verliest u geen warmte tijdens het koken en verbruikt u minder gas.Aantal Zuid-Hollandse woningen met zonnepanelen in 2,5 jaar tijd ruim verdubbeld

10-04-2024

Van de redactie

Het aantal Zuid-Hollandse woningen met zonnepanelen op het dak is in 2,5 jaar tijd ruim verdubbeld (+120,4%). Met deze toename heeft de provincie zelfs de sterkste stijging van heel Nederland. Tussen gemeenten zijn er grote verschillen: de toename in Albrandswaard is zelfs 202,8%, terwijl Zoeterwoude blijft steken op 71,4% meer huizen met zonnepanelen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS.
 

Sterkste toename in Albrandswaard

In de gemeente Albrandswaard zijn zonnepanelen in korte tijd het sterkst in populariteit gestegen. Volgens meest recente cijfers lagen hier in het tweede kwartaal van vorig jaar zonnepanelen op 4.036 woningdaken, een verdrievoudiging ten opzichte van eind 2020 (+202,8%). Toen ging het om 1.333 installaties. 
 

Ook in Krimpen aan den IJssel (+190,6%) en Krimpenerwaard (+174,4%) kiezen steeds meer inwoners ervoor om zelf zonne-energie op te wekken. In Zoeterwoude (+71,4%) was de toename juist het minst sterk.
 

Lokale uitschieters: hier wonen de grootste liefhebbers van zonne-energie

Binnen de provincie vind je op 22,3% van de woningen installaties om zonne-energie op te wekken. Dit percentage ligt veel lager dan het landelijk gemiddelde van 30,2%. 
 

Op gemeenteniveau zijn er grote verschillen. Koploper is Lansingerland. In deze gemeente had in het tweede kwartaal van 2023 48% van de woningen zonnepanelen. De provinciale top 5 gemeenten met de meeste installaties ziet er als volgt uit:

Lansingerland: 48% van de woningen heeft zonnepanelen
Hardinxveld-Giessendam: 46,5% van de woningen heeft zonnepanelen
Goeree-Overflakkee: 46,5% van de woningen heeft zonnepanelen
Pijnacker-Nootdorp: 45,2% van de woningen heeft zonnepanelen
Kaag en Braassem: 44,7% van de woningen heeft zonnepanelen
 

In Rotterdam lijken inwoners vooralsnog het minst geïnteresseerd in zonnepanelen. Slechts 8,8% van de woningen wekt zelf zonne-energie op, het laagste percentage van heel Zuid-Holland.
 

"Grote steden lopen vaak achter omdat er relatief meer huurwoningen zijn. Ook is er vaak veel hoogbouw te vinden, waar het installeren van een installatie veel ingewikkelder is. Ook kun je denken aan een stad als Leiden met veel beschermde stadsgezichten, daar kun je niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen”, aldus energie-expert Joris Kerkhof.
      

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina.


Zonnepanelen in combinatie met dynamisch contract 

Heb je zonnepanelen en een dynamisch contract, of overweeg je een dynamisch contract, dan is het belangrijk om met een tweetal zaken rekening te houden. Het salderen van opgewekte stroom met het stroomverbruik wordt bij dynamische contracten ‘direct’ gedaan in plaats van over een heel kalenderjaar. Bij de andere contracten kun je de in de zomer opgewekte stroom wegstrepen met je verbruik in de winter. Bij dynamische contracten werkt het dus anders. Als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, dan ontvang je daar een terugleververgoeding voor. Bij dynamische contracten is deze terugleververgoeding gelijk aan het kale leveringstarief dat leveranciers betalen op de beurs. Bij een zonnige dag kan dat kale leveringstarief 0 of negatief zijn, waardoor je moet bijbetalen als je stroom teruglevert. Daarom zijn er inmiddels dynamische leveranciers die apps bieden om omvormers uit te zetten op zonnige uren. Als je een elektrische auto hebt is het verstandig om die op te laden als de prijzen negatief zijn. Het voordeel van een dynamisch contact is ook dat je er meteen van profiteert wanneer de prijs op de markt daalt.Bart Lageweg nieuwe voorzitter Rohda’76

09-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - In de achterliggende maanden moest Rohda’76 het stellen zonder voorzitter. Aan dat tijdperk komt nu een einde. Bart Lageweg heeft laten weten de voorzittershamer graag ter hand te willen nemen.

 

Uiteraard moet de algemene ledenvergadering van november aanstaande zijn voordracht nog goedkeuren, maar doorgaans geldt dat als een formaliteit. Vooral het familiaire karakter van Rohda’76 spreekt bij Lageweg tot de verbeelding. ,,Dat maakt de vereniging - die ikzelf vanuit mijn jeugd niet heb gekend - als een bijzonder en waardevol sociaal element in de maatschappij. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

 

‘Voetbalvader’ en ondernemer

Overigens is Lageweg bepaald geen onbekende op sportcomplex De Broekvelden. Hij vervult al acht jaar de rol van ‘voetbalvader’ en is als sponsor verbonden aan de club. Want velen zullen hem ook kennen als eigenaar van Bizway, gevestigd aan de Klipperaak op bedrijventerrein Rijnhoek. Bizway verzorgt voor haar cliënten hosting van websites, werkplekbeheer, security en cyberherstel van IT-infrastructuur. Ook de hosting van de Rohda’76-website neemt Bizway voor haar rekening.

 

Succes

Lageweg gaat zich de komende tijd oriënteren op zijn nieuwe functie en het reilen en zeilen binnen de club. ,,Van de ukkies tot en met de senioren en alles wat daarbij hoort. We hebben een bijzonder mooie club en ik kijk er naar uit om er de komende jaren samen met de spelers, vrijwilligers, overige bestuursleden en sponsoren een succes van te maken.”


Beeld: Danny de VriesBoreftse Eettafel nodigt uit voor Koningsdagfeestmaal met thema "Oranje boven!"

09-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Op 20 april staat de Boreftse Eettafel weer klaar om culinaire hoogstandjes te serveren, ditmaal met een vrolijk knipoog naar Koningsdag. Het thema van de avond? "Oranje boven!" De keukenbrigade heeft zich laten inspireren door de naderende festiviteiten rondom de verjaardag van onze geliefde koning en heeft een smakelijk menu samengesteld vol met oranje lekkernijen, afgewisseld met rood-wit-blauwe en traditionele Hollandse gerechten die een verrassende twist hebben gekregen. Want bij de Boreftse Eettafel wordt elke maaltijd een feestje!
 

Vanaf 9 april kunnen liefhebbers van lekker eten zich aanmelden voor deze bijzondere avond. Of je nu jong of oud bent, iedereen is van harte welkom om aan te schuiven en te genieten van de gezelligheid en heerlijke gerechten. Aanmelden kan eenvoudig via de website www.deboreftseeettafel.nl of neem contact op met Asha Bruinsma via telefoonnummer 06 53102893.
 

De kosten voor deze culinaire belevenis bedragen slechts 10 euro per persoon, exclusief drankjes die ter plekke apart worden afgerekend. De deuren van de zaal zwaaien open vanaf 18.00 uur, waarna het genieten kan beginnen.
 

Dus, heb je zin in een smakelijke avond vol culinaire verrassingen en gezelligheid? Schrijf je dan snel in voor de Boreftse Eettafel op 20 april en laat je verrassen door het "Oranje boven!" Koningsdagfeestmaal!Historische begraafplaats geopend voor publiek

10-04-2024

Van de redactie

Woerden - De historische begraafplaats aan de Hogewal in Woerden is zaterdag 13 april voor publiek geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Gidsen van Het Gilde Woerden zijn aanwezig om uitleg te geven over de geschiedenis van deze begraafplaats die ruim tweehonderd jaar geleden werd aangelegd.


In die periode hebben meer dan 6.000 Woerdenaren er hun laatste rustplaats gevonden. Alle namen van overledenen zijn in een compleet register opgenomen en in het poortgebouw is een expositie ingericht over de geschiedenis van deze bijzondere begraafplaats. Tot en met augustus is deze openstelling elke tweede zaterdag van de maand, telkens van 13.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Ga mee op zoek naar de broedvogels van de Nieuwkoopse Plassen

09-04-2024

Van de redactie

Nieuwkoop - Op zoek naar een unieke natuurervaring in Nederland? Dan is de broedvogeltocht van a.s. zaterdag op de Nieuwkoopse Plassen zeker een aanrader! Tijdens deze bijzondere vaarexcursie met een fluisterboot van Natuurmonumenten varen de vrijwillige boswachters door het prachtige natuurgebied. Deelnemers genieten van de omgeving, terwijl ze zich laten verrassen door het zingen van diverse broedvogels zoals de rietgors, de snor en kleine karekiet. Ook purperreigers en zwartkopmeeuwen vliegen vast over de boot.
 


© Natuurmonumenten

 

Zonsopkomst

Boswachter Juriaan van Leeuwen is enthousiast: "De Nieuwkoopse Plassen zijn een paradijs voor broedvogels en tijdens deze vaartocht krijgt iedereen de kans om de verschillende vogels te bewonderen. Het voorjaar is in volle gang en elke dag zien we weer nieuwe vogels die uit het zuiden zijn teruggekeerd. Sinds deze week vliegen de visdiefjes weer om onze boot en horen we de koekoek! Het is een unieke ervaring die je niet snel zult vergeten, je zult alleen wel op tijd je bed uit moeten." Vogels maken vooral rond zonsopkomst veel geluid, vandaar dat de tocht al om 07:00 uur begint.
 


© Natuurmonumenten
 

Tellen

Tijdens de vaartocht zal de gids alles vertellen over de bijzondere vogels die hun thuis vinden in de Nieuwkoopse Plassen: "Ieder jaar tellen onze vrijwilligers alle broedende vogels in de Nieuwkoopse Plassen. We varen dezelfde route als de tellers. Zij zijn heel goed in het zien en horen van alle verschillende soorten", aldus van Leeuwen. Vanzelfsprekend zullen de broedende vogels niet gestoord worden.

 


© Natuurmonumenten

 

Aanmelden

Het is een unieke kans om de schoonheid van de broedvogels op de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. Er is beperkte beschikbaarheid dus wees er snel bij en meld je aan voor deze onvergetelijke vaartocht. Ga naar www.natuurmonumenten.nl/agenda.

 Kaasmuseum, VVV-punt en Cadeaushop op zaterdag 13 april voor de laatste keer open

08-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Het Kaasmuseum aan de Marktstraat in Bodegraven is op zaterdag 13 april voor de laatste keer open. Tevens sluiten ook het VVV-punt en de cadeaushop. Tot 1 september kunnen op afspraak nog wel groepen van minimaal 4 personen nog wel ontvangen worden. Een afspraak kan gemaakt worden door een mail te sturen aan kaasmuseumbodegraven@outlook.com.
 

Zowel de Stichting De Kaashandel als de Stichting Kaasmuseum Bodegraven betreuren dat dit besluit genomen moest worden wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen.

 

Sinds 1987 is het Kaasmuseum op diverse locaties in Bodegraven ondergebracht waarin de bijzondere en historische voorwerpen met veel informatie voor het bereiden van kaas en de kaashandel in Bodegraven zichtbaar is gemaakt. In 2022 is het museum vanuit het Evertshuis naar de Marktstraat verplaatst. Inmiddels is de collectie ook gedigitaliseerd in een beeldbank.
 

Een gedeelte van de fysieke collectie met relevante informatie zal worden ondergebracht in het vernieuwde Streekmuseum in Reeuwijk. In de nieuwe opzet krijgt ook het verhaal van de kaashandel in Bodegraven door de jaren heen hierin een plaats. Een ander deel van de collectie wordt aan de bruikleengevers teruggegeven of aan andere musea aangeboden worden.Betoverende Zonsondergang in Bodegraven: Een Hemels Spektakel met Saharazand

08-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - De hemel boven Bodegraven gloeide zondagavond met een magische pracht, doordrongen van saharazand. Een zeldzaam fenomeen dat de lucht doordrenkte met een betoverende mix van kleuren, waardoor de zonsondergang een onvergetelijk schouwspel werd. Het lijkt wel alsof de lucht de bloesem op de korte Emmakade heeft opgenomen, een surrealistische aanblik die de harten van toeschouwers sneller deed kloppen.
 


Beeld: Marian Humme

 

Neerslag vermengd met saharazand is een oud verschijnsel dat door de eeuwen heen fascinatie en verwondering heeft opgewekt. Vroeger werd het onbegrepen en toegeschreven aan mysterieuze oorzaken, zoals insecten die regenwater roodachtig kleurden. Deze vreemde neerslag stond bekend als bloedregen of wonderregen en inspireerde talloze mythen en legenden. Rond de Middellandse Zee is dit natuurlijke verschijnsel herhaaldelijk waargenomen, de bron van vele verhalen en folklore.
 

In Nederland is de aanwezigheid van saharazand sinds 1900 op minstens vijftien dagen op grote schaal vastgesteld, vaak gepaard gaand met warm weer voor de tijd van het jaar. De kleur van het zand kan variëren van lichtgrijs tot rood of bruin, afhankelijk van het specifieke brongebied en de samenstelling van mineralen. Fascinerend genoeg kan dit saharazand soms al enkele dagen voordat het Nederland bereikt, worden waargenomen op satellietfoto's, een herinnering aan de wereldwijde verbondenheid van natuurlijke fenomenen.
 

 Leerlingen veilig het verkeer in

08-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk-Brug - Zo'n 114 leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Venen, De Bron en De Regenboog hebben op dinsdag 26 maart met goed gevolg hun theoretisch verkeersexamen afgelegd.Maandagochtend 8 april was het tijd voor het praktisch verkeersexamen.
De politie controleerde alle fietsen op voor- en achterlicht, fietsbel, remmen, handvaten etc. en bij goedkeuring kreeg men een sticker met OK. Ook hebben de leerlingen ter voorbereiding op het praktisch examen een aantal verkeerslessen gehad van het programma School op Seef.  En werd er door de leerkrachten het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland gebruikt en de route geoefend.Het was een geslaagde ochtend met mooi weer en ze zijn bijna allemaal geslaagd!!

 Het Danspaleis brengt ouderen samen in Reeuwijk

08-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk – Het Danspaleis is ‘Een feest van herkenning’ en voor iedereen die van dansen houdt, want niemand is te oud om te dansen! Na het succes van de eerste editie organiseert het Evertshuis in samenwerking met Sport en Welzijn nu een tweede Danspaleis op een nieuwe locatie: Dienstencentrum ‘De Spil’ in Reeuwijk. Op zaterdag 20 april kunnen liefhebbers voor slechts € 5,00 een dansje wagen.


 

Het Danspaleis bracht al 100.000 ouderen op de dansvloer en biedt vooral ontspanning en afleiding. Bij dit dansfeest worden de hits van toen gedraaid. Een heerlijk tankstation van levensvreugde, warm aanbevolen door prof. Erik Scherder.
 

Met een bevlogen PlatenDraaier, een rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, vrolijk decor en persoonlijke sfeermakers, zoals de gastheren en gastvrouwen worden genoemd. Dus koop een kaartje, waag een dansje en kom genieten van rock & roll, smartlappen, Engelse wals en disco.
 

Het Danspaleis begint op zaterdag 20 april om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De locatie is deze keer Dienstencentrum ‘De Spil’ in Reeuwijk. Kaartjes kunnen online of aan de theaterkassa van het Evertshuis vooraf worden gekocht. Ga voor meer informatie en reserveren van kaarten naar www.evertshuis.nl/het-danspaleis-april-2024

 

INFORMATIE

HET DANSPALEIS

ZATERDAG 20 APRIL

EVENEMENT

AANVANG 15:00 UUR

ENTREE € 5,00

LOCATIE Dienstencentrum De Spil, Poelruit 12, ReeuwijkMuzieKamer Inner Wheel Bodegraven schenkt 2000 euro aan het Nationaal Fonds Kinderhulp

08-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Zondag 7 april vond de 8ste editie van de MuzieKamer plaats. Een niet meer weg te denken evenement georganiseerd door serviceclub Inner Wheel. De opbrengst van de muzikale middag wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar is deze bestemd voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het Fonds helpt kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met armoedestress. Als geldzorgen je dagelijkse realiteit zijn brengt dat elke onmogelijke keuzes met zich. Met de schenking hoopt Inner Wheel een beetje zon te brengen in het leven van deze kinderen en jongeren. 

Dit muzikale aftrap vond plaats in de Luther kerk waarin ca 100 gasten bijeenkwamen. Het Parisienne Gipsy Jazz Quartet bracht de bezoekers in een jazzy mood. Vervolgens bezochten  de gasten verschillende huiskamers  waarin hen een mooi huiskamerconcert werd voorgeschoteld.‘VSTS dames 1 pakt 3-1 winst en handhaaft zich’

08-04-2024

Door: Krystel Termorshuizen

Bodegraven - Afgelopen vrijdagavond werd er gestreden om lijfsbehoud, tegen het 12de en laatst geplaatste team van de promotieklasse D, SKC dames 1. VSTS stond inmiddels 10de, maar dat betekende nog niet dat zij zich veilig hadden gespeeld. Deze avond moesten er minimaal drie wedstrijdpunten worden gepakt om dat doel wel te bereiken.
 

Trainer/ coach Hageraats had zelf een belangrijke wedstrijd en dus werd Wilco Verduyn ingevlogen om deze wedstrijd te coachen, wat al twee keer eerder deze competitie was voorgekomen. Merel Florie startte deze wedstrijd als diagonaal, Mirjam van der Kruk en Karin van Rijn stonden de gehele wedstrijd op het midden, Naila Sabovic als libero, Judith Terpstra op de spelverdelerspositie en Olivia van Wijngaarden en Krystel Termorshuizen als passer/lopers.


Het spel van VSTS startte wat onzeker en SKC zette de lijnen uit en pakte een lichte voorsprong. Na een time-out werd de rug gerecht en ging de handrem er bij VSTS af en kwamen ze elk punt beter in hun spel. Maar SKC gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef ook de nodige punten scoren, vooral door net wat ballen mee te pakken die via het blok van VSTS hun kant opvielen en ze de voorsprong behielden. Met een wissel, de Rijter voor Florie, op de diagonaal kwam VSTS toch nog goed terug maar door slordigheid in voornamelijk de passing kon de klus niet worden geklaard en trok SKC aan het langste eind met 26-24.
 

Maar VSTS liet het er niet bij zitten en zette het goede spel van eind eerste set door. Ook de servicedruk zat er goed op deze wedstrijd, door onder andere Elvira de Rijter, Mirjam van der Kruk en ook Karin van Rijn kon de gaatjes goed vinden. Het liep als een trein en er werd veel gescoord. De ballen die terug kwamen werden goed verdedigd. Zo eindigde de tweede set met de overtuigende cijfers van 13-25 op het scorebord. Set drie werd goed gestart maar in de passing werd VSTS weer meer onder druk gezet en kwamen ze lastiger tot scoren. SKC kon weer aanhaken.


Donna Sluijs kwam er in voor Olivia van Wijngaarden en ook zij was het scoren nog niet verleerd. VSTS verhoogde het tempo en kon SKC ook in set drie achter zich laten met 19-25. De sfeer was goed, er werd flink gezongen aan de kant en de dames werden goed en fel gecoacht en zo bleven ze scherp en konden eigenlijk heel set vier vrijuit spelen. Er zat plezier in het spel en de punten werden rijkelijk gemaakt en SKC was het geloof in eigen kunnen duidelijk kwijt want de set werd snel veroverd met 15-25 en daarmee was de 1-3 winst een feit. De vier wedstrijdpunten waren zeer welkom en VSTS handhaaft zich hiermee in de promotieklasse. Ook het feit dat het team beter en beter is gaan spelen naarmate de competitie eindigde is een opsteker voor iedereen. Met nog één wedstrijd te gaan kunnen de meiden en coaches dus weer opgelucht adem halen en hopelijk de competitie winnend afsluiten tegen Punch dames 1, aanstaande zaterdag 13 april om 16:30uur, thuis in de Sporthoeve. Alle support is weer van harte welkom!

 


Na aflooop kon er geproost worden op de overwinning

 Provincie Utrecht en OMU maken ernstig vervuild perceel Woerden klaar voor woningbouw

08-04-2024

Van de redactie

Woerden - Aan de Hoge Rijndijk in Woerden is in de jaren na de tweede wereldoorlog door de activiteiten van een metaalbewerkingsbedrijf een ernstige bodemverontreiniging ontstaan. Hoewel de locatie geschikt te maken is voor woningbouw, haakten marktpartijen af vanwege de hoge saneringskosten. De provincie Utrecht, de voormalige eigenaren en de nieuwe eigenaar OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) hebben een overeenkomst ondertekend waardoor bodemsanering en herontwikkeling naar woningbouw toch mogelijk is.
 

Met de overeenkomst wordt bereikt dat een bodemverontreiniging die op termijn kan leiden tot risico’s voor de drinkwaterwinning wordt aangepakt en dat herontwikkeling voor woningbouw mogelijk is. Binnen vier jaar moet de sanering gestart zijn vanwege mogelijke verspreiding naar een naastgelegen grondwaterbescherming- en waterwingebied. 

Verdeling van kosten

De saneringskosten kunnen oplopen tot bijna een miljoen euro. Om deze redenen bleek herontwikkeling door commerciële projectontwikkelaars niet realistisch. Op grond van de huidige wetgeving zijn de eigenaren van het perceel gedeeltelijk aansprakelijk voor de aanwezige bodemverontreiniging.
 

Het perceel is op 28 maart 2024 overgedragen aan N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de provincie die werkt aan transformatie en herstructurering van bestaande werklocaties. OMU directeur Frank Hazeleger: “We zijn van plan de bestaande gebouwen zo snel mogelijk te slopen en de bestemming te wijzigen naar woningbouw.”


In de tussentijd voert de provincie de bodemsanering uit
Vuile grond wordt bouwgrond
 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels budget beschikbaar gesteld voor dit saneringstraject. Met de verkopers is afgesproken dat zij ook een bijdrage doen aan de onderzoeks- en saneringskosten.
 

Door de hoge kosten van de sanering was het perceel onverkoopbaar geworden. Na de sanering is de bodem geschikt voor woonbestemming. Gedeputeerde Water en Bodem Has Bakker: “Het is fijn dat we door deze samenwerking dit stuk grond kunnen opschonen en herontwikkelen. Als de sanering straks is afgerond, wordt dit een mooie plek om te wonen.”Ierse muziek in Zwammerdamse Dorpskerk

08-04-2024

Van de redactie

Zwammerdam - Liefhebbers van Ierse folkmuziek kunnen hun hart ophalen in de Dorpskerk van Zwammerdam. Op vrijdagavond 19 april speelt daar het enthousiaste folkduo Boxin’ The Vox dat bestaat uit Anne-Lotte Paymans (zang, gitaar) en David Plasmeijer (zang, luit, banjo). Het muzikale duo uit De Kwakel laat je kennismaken met de mooiste muziek uit Ierland. En dat in de historische dorpskerk in Zwammerdam!


 

Reserveer nu kaarten
Maak je klaar voor dit intieme Ierse feestje met muziek die je kent van The Dubliners, The Pogues, Luka Bloom, Christy Moore, Mary Black en The Cranberries. En ook verrassende nieuwe, zelfgeschreven folksongs en de verhalen achter de muziek van het groene eiland. Meezingen gegarandeerd! Boxin’ The Vox speelde in oktober vorig jaar in het Parktheater in Alphen aan den Rijn. Kaarten voor dit unieke concert kosten 10 euro per stuk. Reserveer nu via dorpskerkz.dam@gmail.com.

 

Boxin’ The Vox in Dorpskerk Zwammerdam
Vrijdag 19 april
Deuren open: 19:30
Aanvang concert: 20:00
Verwacht einde: 22:00
Kaarten: 10 euro per stuk
Mail naar dorpskerkz.dam@gmail.comPARKKUNST 2024: tal van activiteiten en nóg meer muziek

08-04-2024

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Parkkunst is een cultureel festival georganiseerd door Parkvilla in Park Rijnstroom. Met dit jaar nóg meer live muziek van zowel nationale als regionale bands op twee verschillende podia, tal van kunstkramen door het hele park, twee horecapleinen met lekker eten en drinken, een platen & CD markt, straattheater én een leuk programma voor kids. Het festival wordt om 12.00 uur geopend met stadsdichter Chanty Louis. Parkkunst is voor jong en oud én is gratis.

 

‘We willen Parkkunst graag voor iedereen toegankelijk houden, maar de kosten stijgen ook. We doen dit jaar daarom een beroep op alle bezoekers om Parkkunst mede mogelijk te maken. Tijdens de dag kunnen mensen via een QR code doneren. Zo blijft Parkkunst een cultuurfestival voor alle Alphenaren’, licht Arjenne Bouwknegt, directeur Parkvilla toe.

 

 

Muzikaal feest

‘We hebben dit jaar een uitgebreid muziekprogramma’, vertelt Agnes van den Ham, programmeur theater. Op het Park podium midden in het park spelen LEKKER, GIGS, Certain Animals, De Grote en de slotact is The Doors in Concert. Het muzikale feest wordt om 20.00 uur afgesloten door DJ Hodja. Op het Villa podium voor Parkvilla staan DRIVE, Greenfield, Mark, Frank & Money en de leerlingen van de Nieuwe Muziekschool. Verder is er een muziekmarkt met een gevarieerd aanbod platen en CD’s voor leuke prijzen.

 

Straattheater en filmhuis

‘Parkvilla zal Parkvilla niet zijn indien er geen theater wordt georganiseerd’, vervolgt Van den Ham. Vetschiller de band van Festival Onderuit, met muziek die je gelijk vrolijk maakt. Tante Jans met haar gans, verteltoneel voor kids van 2-5 jaar georganiseerd door Productiehuis Alphen met de sprookjes van Moeder de Gans en Tetratown, een kleurrijk straatatelier met gerecyclede verpakkingen, waar bezoekers ook zelf mee aan de slag kunnen. In het filmhuis wordt tegen speciaal koningstarief de film Patrick and the Whale vertoond, een adembenemende documentaire over de uitzonderlijke band tussen een mens en een potvis.

 

Kinderpark
Voor kinderen is er genoeg te doen: zweefmolen Engeltjesmolen, schminkartiest Layla Kühnen, Dot painting à la aboriginals met Sandra Orré en lekkere poffertjes en suikerspinnen van de rotary voor het goede doel.

 

Schoon park

Parkkunst wordt georganiseerd door een klein team van Parkvilla medewerkers. ‘Er zijn dit jaar niet veel aanmeldingen van vrijwilligers, dus we roepen iedereen op het park schoon te houden en de vuilniszakken te gebruiken. Dat helpt ons enorm’, aldus Renate Kok, coördinator van Parkkunst.

 

Meer informatie www.parkvilla.nlMinder brieven, meer via e-mail

08-04-2024

Van de redactie

Gouda - De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gaat steeds meer uitnodigingen, vragenlijsten en brieven per e-mail versturen. Dat bespaart tijd, geld en past binnen de huidige tijd waarin steeds meer ouders en jeugdigen online bereikbaar zijn.
 

Hecht GGD Hollands Midden vraagt ouders te checken of hun juiste e-mailadres bekend is. Dat kan via het digitale portaal: portaal.ggdhm.nl
 

Ouders kunnen hier ook:

afspraken bij Jeugdgezondheidzorg inzien
de groeicurve en het ontwikkelschema inzien en printen
de beschikbaarheid voor afspraken bij Jeugdgezondheidszorg aangeven
contactgegevens inzien en wijzigen
invullen van een digitale vragenlijst

 

Inloggen gaat veilig via DigiD

Voor ouders die niet beschikken over een e-mailadres, geen digitale uitnodiging willen ontvangen of geen goedkeuring hebben gegeven, blijft een papieren brief beschikbaar.

 Partijen stellen vragen over de juridisch procedurele stand van zaken met betrekking tot de Rembrandtbrug

08-04-2024

Van de redactie

Woerden - De politieke partijen Woerden&Democratie, Inwonersbelangen en Splinter hebben vragen gesteld over de juridisch procedurele stand van zaken met betrekking tot de aanleg van een Rembrandtbrug.
 

De drie Woerdense politieke partijen willen van het college van b & w weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de Raad van State (RvS) procedure betreffende de aanleg van een nieuwe brug en het bijbehorende wegtracé over de Oude Rijn aan de westkant van Woerden. Nadat eind 2022 een meerderheid van de gemeenteraad instemde met de aanleg van een nieuwe weg en brug, ontstonden er bezwaren van omwonenden en eigenaren van een aantal aangrenzende bedrijven. Er werd een bezwaarprocedure bij de Raad van State gestart maar deze werd stilgelegd nadat de gemeente aangaf wijzigingen in de plannen te willen aanbrengen. Deze wijzigingen werden eind 2023 in de gemeenteraad besproken.
 

Inmiddels bereiken de drie partijen signalen dat de RvS de bezwaren tegen de originele plannen uit 2022 weer heeft opgepakt. Maar wat gebeurt er met de aangekondigde aanpassingen uit 2023? Kunnen mensen en bedrijven nou bezwaar maken tegen de oude of de nieuwe plannen betreffende de aanleg van een brug? Kortom, wat kan en wil het college van b & w er aan doen om dit juridisch proces voor betrokkenen, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie en Raad van State, overzichtelijker te maken?Afscheid Ad de Goey en Flip Romijn tijdens Lenteconcert

08-04-2024

Van de redactie

Woerden - Zaterdagavond 6 april werd er in de Kruiskerk te Woerden een schitterend muzikaal programma gepresenteerd door Smartlappentheaterkoor Nooit Meer Eenzaam uit Utrecht en Koor Bravour uit Woerden. Naast de muzikale invulling werd er ook stilgestaan bij het aftreden van twee prominente bestuursleden. Flip Romijn was 15 jaar lang de penningmeester van Bravour en heeft onlangs zijn functie neergelegd. Ad de Goey (mister Bravour) was 23 jaar voorzitter en vond dat het tijd was om de voorzittershamer over te dragen.Andre overhandigt cadeau en bokaal aan Flip en Ad
 

Beide mannen werden in het zonnetje gezet door Hans Schmidt (oud burgemeester van Woerden en trouw aanhanger van het koor) en Jelmer Vierstra (wethouder cultuur). Naast woorden van dank, waardering en bloemen mocht de nieuwe voorzitter (André Honders) namens de leden van Bravour Flip Romijn benoemen tot erelid en Ad de Goey tot erevoorzitter. Voor beide mannen een welverdiende titel. Zij ontvingen daarvoor een bokaal met inscriptie. Gelukkig blijven beide heren heerlijk zingen bij het koor.

 


Samenzang Bravour en NMENieuw seizoen beklimming Petrustoren Woerden

08-04-2024

Van de redactie

Woerden - Zaterdag 13 april kan de toren van de Petruskerk in Woerden weer beklommen worden. Dit is gelijk de start van het nieuwe seizoen. Een gids van Het Gilde Woerden verzorgt rondleidingen in de eeuwenoude toren met onder meer een bezoek aan de wachtzolder, het carillon en de torentrans. Van daaruit heeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de historische vestingstad en ver daarbuiten.


De beklimming met rondleiding duurt circa één uur en start telkens om 14.00 en 15.00 uur. Volwassenen betalen een kleine vergoeding en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee naar boven. De rondleidingen worden elke tweede en vierde zaterdag van de maand gehouden. In de zomermaanden juli en augustus worden deze uitgebreid naar elke zaterdag.


Je hoeft niet van te voren te reserveren. Tickets kunnen worden gekocht bij het VVV  en direct bij de gids bij de ingang van de toren.Gaat uw klok niet met z’n tijd mee? Kom er 11 april mee naar het Repair Café!

08-04-2024

Van de redactie

Hazerswoude - Elke tweede donderdag van de maand organiseert Kringloopwinkel Hazerswoude een Repair Café. Samen met onze vrijwilligers zorgt u ervoor dat uw spullen misschien weer een jaartje mee kunnen en niet weggegooid hoeven te worden!

 

 

U kunt met allerhande spullen met een kwaaltje terecht bij het Repair Café, denk bijvoorbeeld aan:

·         elektrische apparaten die het niet meer doen,

·         fietsen met een lekke band,

·         klokken die niet meer lopen en

·         kleding met een gaatje.

 

Elke tweede donderdag van de maand, met uitzondering van augustus en december, zitten tussen 10.00 en 12.00 uur op Rijndijk 53a (tegenover de Scheepjeskerk) onze handige vrijwilligers voor u klaar met advies en een lekker kopje koffie. Neem uw kapotte spullen mee en probeer het samen met hen een langere levensduur te geven. Gereedschap wordt gratis ter beschikking gesteld.

 

 

Om alles in goede banen te leiden, wordt er gebruik gemaakt van volgnummers. U kunt zich hiervoor melden bij de kassa. De activiteiten binnen het Repair Café zullen zich beperken tot eenvoudige klusjes, dit vergroot de kans dat iedereen die zich meldt, ook daadwerkelijk aan de beurt komt.

 

Net wat anders op deze datum gepland? Ook in Kringloopwinkel Alphen (www.kringloopalphen.nl) en Buurthuis Kerk en Zanen ( www.de-pionier.nl) worden regelmatig Repair Cafés georganiseerd. Raadpleeg de websites voor data en tijden. Meer weten over Stichting Kringloop Alphen? Ga naar www.kringloophazerswoude.nl. Meer informatie over Repair Cafés is te vinden via www.repaircafe.org.CDA onderstreept belang van circulair bouwen

08-04-2024

Van de redactie

In de vergadering van de Provinciale Staten op 3 april 2024 werd de nieuwe strategie Circulair Zuid-Holland vastgesteld. Het CDA had al eerder in de commissievergadering het belang van circulair bouwen als onderdeel van de circulaire strategie benadrukt en diende dan ook een motie in om circulaire bedrijven voorrang te geven op bedrijventerreinen mede in. Gedeputeerde Meindert Stolk is blij met de brede steun in Provinciale Staten voor zijn strategie: “Circulair moet het nieuwe normaal worden om onze circulaire ambities te realiseren”.

 

De provincie Zuid-Holland werkt toe naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Volledig circulair betekent dat alle bestaande grondstoffen en materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten. De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het gebruik van grondstoffen. Samenwerking met andere overheden maar ook ondernemers, inwoners en onderzoekers is dan ook essentieel om de ambitie te bereiken.

 

Een probleem bij de transitie naar circulair bouwen is de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Circulaire bouwhubs en sorteercentra zijn cruciaal om meer circulair te gaan bouwen. De provincie heeft op dit moment nauwelijks de nodige instrumenten om circulaire bedrijven prioriteit te geven voor een plek op bedrijventerreinen. Het CDA wordt regelmatig benaderd door belanghebbenden in de bouw die graag circulair willen bouwen maar daarvoor ruimte nodig hebben voor (tijdelijke) opslag. De gedeputeerde liet weten dat hieraan inderdaad grote behoefte is en dat onlangs in de Hoeksche Waard zo’n eerste circulaire bouwhub is gerealiseerd.

 

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen diende het CDA een motie van D66 mede in om circulaire bedrijven te prioriteren in de toewijzing van schaarse beschikbare ruimte. Bedrijven, die passen in de ambities van Circulair Zuid-Holland, zou voldoende ruimte moeten worden geboden om zich in Zuid-Holland te vestigen dan wel uit te breiden. Bestaande bedrijven zouden hiermee gemotiveerd worden hun bedrijfsvoering circulair te maken.

 

Woordvoerder Arjen Veerman: “Brede samenwerking is essentieel om een volledige circulaire samenleving te bereiken. Het is mooi dat onze motie is aangenomen en de gedeputeerde, samen met andere overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hiermee aan de slag gaat.”Verwachting wespenoverlast 2024

08-04-2024

Van de redactie

Mate van overlast wordt bepaalt door komend lenteweer 

Na een opmerkelijk zachte winter, gevolgd door een tot nu toe kwakkelend voorjaar, staat Nederland voor een interessant wespenseizoen vol uitdagingen. Wespennest Verwijderen, hét landelijke platform voor wespenbestrijders in Nederland, blikt alvast vooruit naar de zomer van 2024. Zal de wespenoverlast dit jaar opnieuw meevallen, of krijgen we juist vroeg in het seizoen te maken met flink veel wespen?

 

 

Terugblik op vorig jaar

Voordat we vooruitkijken naar de komende zomer, werpen we kort een blik op het afgelopen jaar. Gelukkig viel de zomer (qua wespenoverlast) erg mee. Ondanks de redelijk zachte winter van 2022/2023, was de daaropvolgende lente relatief koud en nat. Hierdoor ontwaakten bevruchte wespenkoninginnen weliswaar vroeg uit hun winterslaap, velen stierven alsnog of stelden de bouw van hun wespenkolonie uit. Dit zorgde al met al voor een relatief milde wespenoverlast en een traag op gang komend seizoen. “Dat zien we ook terug in de cijfers”, zegt Merijn Janssen, oprichter van het online platform. “In heel 2023 zijn onze aangesloten ongediertebestrijders ongeveer 17.500 keer gebeld om een wespennest te verwijderen. Dat klinkt misschien veel, maar ter vergelijk, in 2022 zaten we op zo’n 35.300 meldingen. Maar dat was ook wel een uitzonderlijk druk wespenjaar”. 

 

Het huidige jaar

Met deze kennis in ons achterhoofd, lijkt een vergelijkbaar scenario als afgelopen jaar zich ook nu aan te dienen. “Dat klopt,” zegt Janssen,. “Ook deze winter verliep eigenlijk uitzonderlijk zacht. De kans dat wespenkoninginnen wederom vroeg ontwaken uit hun winterslaap is dan ook vrij groot. Vooral als de temperatuur straks oploopt.”

 

“Maar niets is zo veranderlijk als het Nederlandse weer. Hoewel we nu even in een 'lente-dip' zitten, ziet de weersvoorspelling voor april er vooralsnog beter uit. De temperaturen gaan in ieder geval geleidelijk richting de 16 graden, al blijft de kans op regen wel groot. Belangrijk detail: Wespenkoninginnen hebben een grote hekel aan regen.”

 

Is dit dan goed nieuws voor wat betreft wespenoverlast? “Niet perse", aldus Janssen. “Als de buitentemperatuur stijgt maar er valt veel regen, gaan wespenkoninginnen op zoek naar beschutte plekjes om hun wespennest te bouwen. Denk hierbij aan schuurtjes, in spouwmuren of zelfs bij mensen op zolder. Elke plek is geschikt, zolang het maar droog en enigszins beschut is.” 

 

Voorspelling wespenoverlast 2024

Na alle factoren te hebben overwogen, kunnen we concluderen dat de vooruitzichten voorlopig niet gunstig zijn. Door de zachte winter en de weersvoorspelling voor de komende tijd, is de kans groot dat veel wespenkoninginnen 'vroeg' beginnen met de bouw van nieuwe wespennesten. Aangezien er veel regen verwacht wordt, zullen de nesten in eerste instantie goed verborgen zijn. “Tenzij we plotseling te maken krijgen met een langere periode van kou, mogen we deze zomer veel hinder van wespenverwachten,” zegt Janssen. “Vooral als de nattigheid aanhoudt tot in de zomer. Wanneer het vochtig is, zijn er namelijk ook veel vliegen en muggen, waar wespen dol op zijn. Veel voedsel zorgt voor grotere wespenkolonies en dus meer wespenoverlast.” 

 

Maatregelen tegen wespen

Hoewel wespen zeer nuttig zijn, ervaren de meeste mensen ze vooral als hinderlijk. Gelukkig zijn er maatregelen die je zelf kunt nemen om de wespenoverlast deze zomer tot een minimum te beperken. “In deze periode zijn veel mensen al in de tuin aan het werk: snoeien, verticuteren, het terras schoonspuiten. Terwijl je druk bezig bent, inspecteer direct of er ergens een beginnend wespennest hangt. Dit is namelijk het enige stadium waarin je een nest relatief veilig zelf kunt verwijderen. Maak daarnaast gaten en kieren in de buitenmuur dicht, zodat wespenkoninginnen niet in je spouwmuur kruipen. Zo voorkom je een hoop overlast en hoef je straks geen professionele wespenbestrijder in te schakelen," zegt Janssen.

 

Alles weten over wespen? Kijk dan eens op wespennestverwijderen.com. Hier lees je uitgebreide informatie en tips over de verschillende soorten wespen in Nederland en hun wespennest. Ook vind je er snel gecertificeerde wespenbestrijders bij jou uit de buurt.Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

08-04-2024

Van de redactie

Het budget voor zowel de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) als de Lbv-plus wordt definitief opgehoogd met in totaal bijna € 1,45 miljard. Ook wordt de vrijwillige beëindigingsregeling van de aanpak piekbelasting, de Lbv-plus, verlengd tot en met 20 december 2024.
 

De Europese Commissie heeft voorstellen van Nederland hiertoe goedgekeurd, waardoor de langere openstelling en het grotere budget nu zeker zijn. Het kabinet is blij met de goedkeuring, want dankzij deze aanpassingen kunnen ondernemers die vrijwillig willen stoppen geholpen worden én hebben ondernemers die de verschillende mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting nog willen afwegen meer tijd.
 

Meer budget

De interesse voor zowel de Lbv als de Lbv-plus is groot, met in totaal nu al meer dan 1.300 aanvragen. Het kabinet wil dat elke ondernemer die het ingrijpende besluit heeft genomen om een aanvraag voor een beëindigingsregeling in te dienen (en voldoet aan de voorwaarden), daadwerkelijk kan deelnemen aan de regeling. Het kabinet verhoogt het budget voor de Lbv daarom naar € 1,102 miljard, en voor de Lbv-plus komt in totaal € 1,820 miljard beschikbaar. Door deze budgetophoging gaat het kabinet ervan uit dat er voldoende geld is om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren.
 

Nu de Europese Commissie akkoord is met de budgetophoging kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verder met het versturen van positieve beslissingen. Alle Lbv- en Lbv-plusaanvragers ontvangen een e-mail met informatie over het proces na hun aanvraag.
 

Verlenging van de Lbv-plus

De aangepaste regeling wordt later deze week in de Staatscourant gepubliceerd, en treedt een dag na publicatie in werking. De Lbv-plusregeling stond oorspronkelijk open tot en met 5 april jl. Zodra de aangepaste regeling in werking treedt, staat de Lbv-plus met terugwerkende kracht en onder dezelfde voorwaarden weer open, tot en met 20 december 2024. Aanvragen die vanaf 6 april zijn ingediend worden nu weer in behandeling genomen door de RVO. De Lbv-plusregeling is en blijft eenmalig.
 

Meer tijd voor zorgvuldige afweging

Het kabinet hecht er grote waarde aan dat ondernemers die onder de aanpak piekbelasting vallen in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat ondernemers voldoende tijd hebben om de diverse opties binnen de aanpak goed te overwegen. Op dit moment zijn er, naast de vrijwillige beëindigingsregelingen, diverse mogelijkheden voor ondernemers die (verder) willen verduurzamen. Zo is het omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking. Ook wordt met 2 pilots de mogelijkheid onderzocht om een agrarische ondernemer zelf met een voorstel te laten komen in de vorm van een ondernemingsplan. Aan de regeling voor verplaatsing en innovaties wordt hard gewerkt, zodat ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn ook ondersteund kunnen worden.Vier het oude en verwelkom het nieuwe!

08-04-2024

Van de redactie

Cultuurfonds Zuid-Holland viert de lente met een bijdrage van ruim 4 ton aan nieuwe initiatieven


Het Cultuurfonds Zuid-Holland draagt in het eerste kwartaal van 2024 voor € 432.665 bij aan 88 waardevolle cultuur- en natuurprojecten in de provincie. Nu de lente is losgebarsten geeft het Cultuurfonds Zuid-Holland graag steun aan een aantal nieuwe, opbloeiende initiatieven in Zuid-Holland. Maar het is ook een mooie tijd om te vieren wat er is. Hieronder een paar mooie voorbeelden die het Cultuurfonds graag onder de aandacht brengt.
 
Festival 150 jaar De Lakenhal in Leiden 
Op 1 mei 2024 bestaat Museum De Lakenhal 150 jaar. Dit wordt gevierd met een gratis festival van vroeg tot laat. Overdag is er taart voor de eerste 150 bezoekers en er worden poffertjes uitgedeeld. De vijf conservatoren van het museum geven flitslezingen in het Auditorium, er worden Kindercolleges en workshops gegeven. Bekende en onbekende Leidenaren vertellen over hun favoriete werk op zaal en er kan gefilosofeerd worden over het museum van de toekomst. Tijdens de Nacht van de Zintuigen worden de zinnen geprikkeld met o.a. muziek, performances, geurtochten, schrijfworkshops en proeverijen. Deze feestelijke nacht is geïnspireerd op de presentatie van Rembrandts schilderijenreeks Zintuigen, die speciaal voor het jubileum 150 dagen in het museum te zien is. Het Cultuurfonds Zuid-Holland draagt € 7.500 bij aan dit mooie festival.

 
De Koepels: nieuw podium voor spoken word in Rotterdam
In mei opent stichting Cult World Wide een nieuw podium voor spoken word, live muziek en theater in het Mallegatpark in Rotterdam Feijenoord. De Koepels moet een broedplaats worden voor grootstedelijke en innovatieve kunstvormen. Hier kunnen opkomende artiesten schitteren naast gevestigde namen en kunnen Rotterdammers elkaar ontmoeten. In Rotterdam is nog geen eigen podium voor spoken word. De Koepels brengt daar verandering in met een podium waar taal, ritme en emoties samenkomen. Het Cultuurfonds Zuid-Holland steunt dit nieuwe initiatief met een bijdrage van € 12.500.

 
Flora Filmtheater: nieuwe hotspot in Den Haag
Stichting Flora Filmtheater opent deze zomer een nieuw filmhuis in de iconische oude telefooncentrale in het Energiekwartier aan De Constant Rebecquestraat 55 in Den Haag (tegenover Nest), met 2 filmzalen op de bovenste verdieping en horeca in samenwerking met chef Sijbren Bartlema. Met een wekelijkse arthouse programmering in combinatie met wat meer commerciële films wil Flora Filmtheater verbinding tot stand brengen tussen culturen. Het nieuwe filmtheater kan rekenen op een bijdrage van € 20.000 in de aanschaf van een laser projector.
 

 
 Scouts uit Bodegraven pakken volledig podium tijdens scoutingwedstrijden

07-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Scouting Bolaro uit Bodegraven heeft dit weekeinde de scoutingwedstrijden voor de regio Hollands Midden gewonnen. Zowel de eerste als de tweede plaats werden door groepjes kinderen van Bolaro veroverd. De derde plaats was qua punten voor de St. Jozefgroep uit Leiden, maar zij speelden door leeftijdsrestricties buiten mededinging mee. Hierdoor pakte Bodegraven ook de laatste podiumplek. De zes beste groepjes van het weekend mogen door naar de Landelijke Scoutingwedstrijden die tijdens het pinksterweekend gehouden worden in Baarn.

 

 

Vanaf vrijdagavond kampeerden bijna 350 tieners in groepjes op het Naaldenveld in Bentveld. Onder een zomerse zon deden ze er alles aan om de felbegeerde punten binnen te slepen. Een maaltijd koken, themakleding aan, meedoen met allerlei spellen en activiteiten; overal konden punten mee verdiend worden, tweeduizend in totaal. Het winnende groepje van de Bolaro scoorde 1663 punten. In totaal waren het weekend ruim 150 scoutingvrijwilligers actief uit alle windstreken van de Regio Hollands Midden. Ook de deelnemende kinderen kwamen uit Scoutinggroepen van Katwijk tot Boskoop.
 

Thema van het weekend was dit jaar ‘de elementen uit balans’. De kinderen moesten de vier elementen aarde, water, vuur en lucht weer in de goede verhoudingen samen brengen om de onbalans te herstellen. ’s Avonds werd dit levensgroot in beeld gebracht door een rokende en vuurspuwende vulkaan tijdens een interactief thematheater in de grote kampvuurkuil. Ook konden de kinderen daar los gaan tijdens de karaoke en hun creativiteit tonen in hilarische opdrachten.
 

Pim de Jong, coördinator namens Scoutingregio Hollands Midden, blikt tevreden terug. “Er was dit jaar veel nieuwe aanwas in vrijwilligers, zowel bij de organisatie als onder de medewerkers. Desondanks liep het programma gesmeerd, en was de inschrijving voor het eerst sinds jaren in no-time vol. Ik heb ook alleen maar blije gezichten bij de kinderen gezien. Het bewijst weer hoe scouting zichzelf blijft vernieuwen en leden aantrekt.”ESTO beet zaterdag in het Saharastof

07-04-2024

Verslag Han Koevoets

Bodegraven - Er waren slecht 13 minuten nodig en twee cadeautjes om de wedstrijd te verliezen. Voorafgaande aan dit gebeuren werd een minuut stilte gehouden voor het overlijden van oud voorzitter Anton Rijnbeek. Hij was voorzitter toen ESTO verhuisde van de Groene Zoom naar de Kievitsheuvel en heeft ESTO geholpen aan een mooie toekomt. In die toekomst spelen zijn kinderen en kleinkinderen voor ESTO nu een belangrijke rol. Generaties maken een amateurvereniging sterk.Een minuut stilte voor het overlijden van oud voorzitter Anton Rijnbeek
(Beeld: de Sportfotograaf)

 

Een natte krant

Volkomen onnodig vanwege niet kordaat optreden werd in de 6e minuut de 0-1 door de Kudelstaartse tegenstander in het ESTOnet getikt. Nauwelijks bekomen van de schrik lag nummer twee in het net. De spits van RKDES was net iets gretiger en tikte met een lob de 0-2 binnen. ESTO was de weg kwijt en voetbalde als een natte krant richting de rust. Toch was de ploeg niet zwakker dan haar tegenstander maar die hing lekker achterover en liet het rondspelende en zoekende ESTO haar gang gaan.

 


(Beeld: de Sportfotograaf)

 

De dreun

ESTO kwam enigszins hersteld uit de kleedkamer en was met goed voetbal dreigend voor het doel van haar tegenstander. Als de bal werd veroverd door RKDES knalden zij hem ongezien naar voren en dat bood een buitenkansje voor hun spits. Na een kapbeweging in de 9e minuut na rust lepelde hij nummer drie in het net. Was er nog redden aan? Jazeker want op de ESTObank zaten spelers die met hun invalbeurt het verschil maakten. De grote kansen werden echter niet benut waarbij de prima keeper van RKDES zich kon uitleven.

 

Spelbederf niet zo slim

Scheidsrechter Vogelenzang stak met kop en schouder uit boven het gebeuren op het veld. Hij floot een bijna foutloze wedstrijd. De wijze waarop RKDES de ballen zo nu en dan snoeihard over de zijlijn knalden was irritant maar ook niet zonder gevaar. Deze speelwijze heeft niets met slim voetbal te maken om te vertragen. Overigens hield de scheids de gestolen tijd goed bij maar hield hij de waarschuwing voor spelbederf op zak.

 


(Beeld: de Sportfotograaf)

 

Wel of geen derby

Volgende week gaat ESTO op bezoek bij Zwammerdam. Bij de oprichting in 1936 lag het ESTOcomplex in Zwammerdam. De autochtone supporters uit Bodegraven en Zwammerdam zal de wedstrijd zeker als een derby ervaren. Om 14.30 uur wordt afgetrapt.Een mooi Voorjaarsconcert van Muziekvereniging OBK Driebruggen

07-04-2024

Van de redactie

Waarder - Op zaterdag 6 april jl. heeft Muziekvereniging Oefening Baart Kunst uit Driebruggen haar Voorjaarsconcert gegeven. Als eerste begon het opleidingsorkest.Deze keer onder leiding van Mark van Mil. Het opleidingsorkest begon het concert met “Easy Pop Suite”om op te warmen. Daarna speelde het opleidingsorkest het stuk “het Dorp” van Wim Sonneveld (aangepast door Frank Ohm naar de bezetting van het orkest). 

Het Dorp van Wim Sonneveld kwam in 1974 binnen in de Top 40, vlak na zijn dood. Inmiddels is het nummer uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandstalige hits, met al zeven jaar op rij een nummer 1 positie. Hierna kwam een tweetal delen uit het boek Thumbs Up van Ivo Kouwenhove, het orkest speelde uit het boek de delen “Fanfare en Do the Boogie Woogie” Het toegestroomde publiek genoot van hun prestatie!

 

Tussen de bedrijven door waar het groot-orkest bij het opleidingsorkest aanschoof en werd er ook Jubilaris gehuldigd. Larissa Klijn, zij vierde haar 25 jarig jubileum. Zij kreeg uithanden van het bestuur, een ZHBM speldje en een bijbehorende Certificaat. Na de huldiging en de een kleine wisseling plaats te hebben gevonden, speelde de opleidingsorkestleden samen met hun collega’s van het fanfareorkest een gezamenlijk werk. Samen speelde het orkest ‘Free World Fantasy’ van Jacob de Haan uitvoeren. Dit werk is een werk wat behoort tot het ijzeren repertoire van fanfare- en harmonieorkesten en ooit, lang, zeer lang geleden uitgevoerd op concours. Deze zette dus beide onderdelen van de vereniging hun met vol enthousiasme tanden in dit werk.

 

Na de pauze te hebben gehad, (waar foto’s getoond werden uit het verleden, want OBK sloot haar 95-jubilem jaar af) vervolgde het groot orkest van OBK Driebruggen onder leiding van Mark van Mil het programma met “Prelude on Finlandia” van Jean Sibelius, arr. James Curnow. Hierna kwam het uitdagende werk “The Saints and the Royal” het is een redelijk nieuw werk, geschreven door Eric Swiggers. ‘Het komend najaar zal OBK opnieuw deelnemen aan een bondsconcours en daar haar positie in de 2e divisie verdedigen. Dit werk staat daar op het programma en voerde het orkest deze avond voor het eerst uit. Het concertwerk bevat een veelheid aan uitdagingen en thema’s. Het werk is grotendeels gebaseerd op de vespers voor Sint Cecilia, de beschermheilige van de muziek. Het publiek doorde dan ook verschillende Gregoriaanse melodieën en recitatieven beluisteren.’ Dit 2e divisie stuk eist veel concentratie en discipline van de muzikanten maar werd naar behore uitgevoerd. Het programma werd vervolgd door “Handelian Song” een prachtig koraal, een mooie bewerking van Robert van Beringen. Dit koraal is oorspronkelijk geschreven door Georg Friedrich Handel. Hierna kwam “Marche des Parachutistes Belges” Pieter Leemans.


Muziekvereniging OBK Driebruggen sloot de avond af met wat lichtvoetiger muziek. Als eerste “Shake a Tailfeather”, een swingend werk waarin verschillende dansstijlen te horen zijn. Vervolgens werd er afgesloten met een heuse Egerländer: “Graf Mercy”. Omlijst met een bezoek van de Alphen-zusjes! Muziekvereniging OBK Driebruggen kan terugkijken op een geslaagd concert!! Een mooie afsluiting van ons 95-jarig Jubileumsjaar!!

 

Voor meer informatie over Muziekvereniging OBK Driebruggen, kijk op de website: www.obkdriebruggen.com of bekijk de facebookpagina.Meer lucht voor Rohda’76

07-04-2024

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - Door een verdiende overwinning bij CVC Reeuwijk heeft Rohda’76 wat afstand genomen van de gevarenzone. Na een 0-1 voorsprong bij rust triomfeerden de blauwhemden uiteindelijk met 2-5.

 

Tegen de nummer voorlaatst toonde Rohda’76 zich de bovenliggende partij. Net voor de rust volgde de beloning voor de ploeg van Arjen Linstra. Vanaf de achterlijn bracht Vlatko Lazic ploeggenoot Wessel Sterk in stelling. De spits tikte vanachter zijn standbeen de 0-1 op fraaie wijze binnen.

 


Wessel Sterk tikt vanachter zijn standbeen de 0-1 op fraaie wijze binnen
(Beeld:Don van der Meer)

 

Slalom

Vijf minuten na de thee was de stand weer gelijk. De eigenzinnig leidende scheidsrechter kende CVC Reeuwijk een strafschop toe. De arbiter had hands geconstateerd van Rick Baelde. Met dat cadeautje wist de thuisclub wel raad: 1-1. Even later lag de bal weer op de stip, maar nu aan de andere kant. De solerende Boban Lazic ging binnen de zestien onvrijwillig tegen het gras. Moussa Kalisse voltrok vanaf elf meter het vonnis en schoot zijn twintigste competitietreffer onberispelijk binnen: 1-2. Even later slalomde Boban Lazic opnieuw door de Reeuwijkse afweer. Nu maakte hij het karwei zelf af: 1-3.

 

Rentree

Uit een corner kwam CVC Reeuwijk nog even terug tot 2-3, maar in de slotfase tilden de invallers Niels Boverhuis en Jorg Schreuder de stand naar 2-5. Trainer Arjen Linstra toonde zich na afloop opgelucht. ,,In deze fase telt maar één ding en dat is punten pakken. Dat hebben we goed gedaan met elkaar. Ik vind de uitslag een juiste afspiegeling van het spelbeeld en de kansenverhouding.”

Een kwartier voor tijd viel Steven Holthuijsen in. De sterkhouder maakte na een jaar blessureleed zijn rentree in de hoofdmacht.
 

Komende zaterdag 13 april speelt Rohda’76 thuis tegen hekkensluiter Gouda. Aftrap 14.30 uur.

 Ontmoetingsavond voor jonge mensen met dementie

07-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk - In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie op jonge leeftijd. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. De aankomende editie van het Alzheimer Café is speciaal bedoeld voor jonge mensen met dementie.
 

Op deze avond staat ontmoeting, contact en delen van ervaringen met elkaar centraal. Wat doet de diagnose met jou, je relatie, gezin, je familie, vriendengroep of collega’s? Een jong echtpaar deelt hun verhaal. Ook is er alle ruimte voor jouw ervaringen en vragen.
 

Ook partners, familie en vrienden of andere naasten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Voel je welkom!

 

 

Van harte welkom in Reeuwijk op 15 april

Locatie:           De Reehorst, locatie De Spil (Poelruit 12)

Tijd:                 19:30-21:00 uur, inloop vanaf 19:15 uur

Thema:           Jong & Dementie

 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft of krijgt met dementie. Je ontvangt tips & informatie over omgaan met dementie en er is alle ruimte voor jouw vragen, ervaringen en sociaal contact.

 

Het volgende café is op 13 mei in Gouda, thema Dagbesteding. Meer informatie? Kijk op

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-holland

 Weekmenu Stichting kom Mee

07-04-2024

Van de redactie

Bodegraven – De vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven hebben weer een heerlijk weekmenu voor u samengesteld! Van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april kunt u genieten van een 3-gangen maaltijd.
 

Maandag

Groentesoep, gegratineerde bloemkool met aardappelschijfjes, gehakt en tomaat uit de oven, jus, toetje

Dinsdag

Champignonsoep, aardappelen, gestoofde procureurblokjes, bietjes met ui, jus, toetje

Woensdag

Minestronesoep, aardappelen, witlof met ham. bechamelsaus met kaas, jus, toetje

Donderdag

Kippensoep, rauwe andijvie stamppot, uitgebakken spekjes, rookworst, jus, toetje

Vrijdag

Vermicellisoep, captains dinner met kapucijners, stroop, spekjes, zilveruitjes, piccalilly, appelmoes, augurken, toetje

 

 

Kosten: € 10,00 voor een 3-gangen maaltijd

Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06-53102893

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur

Adres  : Rijngaarde 1, BodegravenBrainstorm wint felbegeerde wisseltrofee kennisquiz

06-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - Op donderdag 4 april vond in het Evertshuis alweer de elfde editie van de Kennisquiz plaats, georganiseerd door Lionsclub Bodegraven. Tijdens dit evenement namen bedrijven en instellingen het tegen elkaar op om de felbegeerde wisseltrofee, die vorig jaar door Buro N11 werd gewonnen, in de wacht te slepen. Dit jaar ging de overwinning naar het team Brainstorm, dat na een spannende competitie met de 28 andere deelnemers als beste uit de strijd kwam. 

De deelnemers kregen vragen uit verschillende categorieën voor hun kiezen, zoals muziek, in-de-keuken en actualiteiten. Daarnaast was er een proeverij waarbij ze acht drankjes moesten identificeren. Hoewel verschillende teams in de tussentijdse rondes goed scoorden, was het Brainstorm die uiteindelijk de winst op zich nam. Ze ontvingen de wisseltrofee uit handen van de voorzitter van de organisatiecommissie en de vorige winnaar.

 


 

De belangstelling voor deelname was enorm. Na een gezamenlijke maaltijd begonnen 29 teams van bedrijven aan de quiz via Kahoot!, waarbij antwoorden via mobiele telefoon werden gegeven. Deze technologie zorgde ervoor dat teams hun scores direct konden volgen, wat bijdroeg aan een bijzonder spannende avond.

 


De Kennisquiz heeft als doel: het inzamelen van fondsen voor lokale goede doelen. Dit jaar werden het Hospice Bodegraven, de Voedselbank Waarder en de Langste Lunchtafel, georganiseerd door ZorgMies, gekozen als de begunstigden. Dankzij de brede steun van deelnemende en sponsorende bedrijven en organisaties kon aan elk van deze doelen een cheque van €2.500,- worden overhandigd.Mooie Opbrengst Collecteweek Reumafonds

06-04-2024

Van de redactie

Bodegraven - ReumaNederland bedankt alle collectanten en inwoners van Bodegraven voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart 2024 hebben zij met elkaar in totaal 3767 euro opgehaald voor het goede doel. 
 


Er leven in Nederland meer dan twee miljoen mensen met reuma. De beschadiging van hun gewrichten en spieren is nog steeds niet te genezen. De impact van reuma op je leven en op de hele maatschappij wordt ondertussen enorm onderschat. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Bij ReumaNederland doen we er alles aan om die pijnlijke realiteit te veranderen. Dit doen we onder andere door geld in te zamelen voor onderzoek naar betere behandelingen. Zodat reuma in 2040 echt te genezen is. Want reuma is te pijnlijk om te negeren.Wordt Babette van De Regenboog voorleeskampioen van Zuid-Holland?

06-04-2024

Van de redactie

Reeuwijk - Als schoolkampioen en regiokampioen mag Babette van Nieuwkoop uit groep 8 van christelijke basisschool De Regenboog op 10 april naar de provinciale finale van Zuid-Holland. Deze wordt gehouden in de Bibliotheek van Rotterdam.

 

 

Dit jaar streden bijna 500 Zuid-Hollandse basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 tegen elkaar om de titel Provinciale Voorleeskampioen. Tijdens de voorrondes lazen schoolkampioenen uit de hele provincie een fragment voor uit een zelf gekozen boek. De provinciale winnaar gaat door naar de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd op 22 mei.
 

In totaal zullen 8 voorleeskampioenen van diverse basisscholen uit de provincie Zuid-Holland strijden om de titel ‘Provinciale Voorleeskampioen 2024’. De finalisten zijn afkomstig uit Schiedam, Rotterdam, Heenvliet, Ouddorp, Oegstgeest, Poeldijk, Berkel en Rodenrijs en dus ook uit Reeuwijk.
 

Landelijke finale

Als Babette de voorleeskampioen van Zuid-Holland wordt, mag ze door naar de feestelijke landelijke finale op 22 mei 2024 in TivoliVredenburg Utrecht. Een jury bestaande uit prominente kinderboekliefhebbers, onder wie de Kinderboekenambassadeur, bepaalt wie zich De Nationale Voorleeskampioen 2024 mag noemen. Daarnaast wordt De Nationale Voorleeskampioen een jaar lang Kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Hij of zij heeft een belangrijke rol bij de start van tentoonstellingen en evenementen en ziet er op toe dat het museum leuke dingen organiseert voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar. Genoeg redenen voor Babette om haar uiterste best te gaan doen.
 

Het belang van (voor)lezen

Alix Wassing, projectleider van De Nationale Voorleeswedstrijd geeft aan: ‘Voorlezen is ook in de bovenbouw een fijne en nuttige leesbevorderingsactiviteit. Kinderen leren nieuwe boeken kennen, ze horen rijk taalgebruik en het zet aan tot praten over boeken. Bovendien wordt er bij elk voorgelezen boek een nieuwe wereld geopend. De Nationale Voorleeswedstrijd biedt niet alleen een platform voor kinderen om hun liefde voor lezen te tonen, maar benadrukt ook het belang van leesmotivatie en boekpromotie’. Met de Bieb op School heeft De Regenboog een gevarieerde keuze uit boeken. Babette vond er het boek Groep 8 Rocks! kocht het ook voor thuis en leest daar op de Provinciale Finale een fragment uit voor.Fiets mee met SenW

06-04-2024

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Ontmoet nieuwe fietsmaatjes tijdens een gezellige fietstocht van 25 á 30 km door het Groene Hart op plekken die voorheen misschien nog onbekend waren!

Op dinsdag 23 april vindt er een fietstocht plaats georganiseerd door Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Een ochtend om een (nieuwe) route van 25 á 30 km door het Groene Hart te fietsen én kennis te maken met wellicht een ander fietsmaatje.

 

 

De route start bij het Evertshuis in Bodegraven en gaat via het Fort Wierickerschans richting Waarder. In Waarder is er een tussenstop met een drankje en een moment om even gezellig met elkaar te praten. Na dit pauzemoment fietsen we verder door naar Reeuwijk terug naar het Evertshuis. 
 

Om 09:15 uur verzamelen we bij het Evertshuis (Julianastraat 4, Bodegraven) om vervolgens om 09:30 uur te gaan starten met de fietstocht. Bij de start word er een routebeschrijving meegegeven. De route zal via knooppunten worden aangegeven en is op eigen verantwoording te fietsen.


Deelname kost €3,- per persoon en aanmelden kan via www.senw-br.nl/agenda of bel naar 0172 727 880Activiteiten april 2024 Museumpark Archeon

06-04-2024

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - In Museumpark Archeon staan er in april weer vele historische evenementen op de agenda. Duik op 13 en 14 april in de geschiedenis van Schotland tijdens het Schotse weekend. Verschillende re-enactment groepen laten bezoekers kennis maken met Schotland uit diverse periodes. Voor alle ridderliefhebbers is er het weekend van 20 en 21 april genoeg te beleven. Luister naar het verhaal van Sint Joris en de draak en word zelf een ridder! Tijdens de meivakantie zijn er extra activiteiten voor jong en oud. Van 28 t/m 30 april zijn er heel veel Romeinen in Archeon.

 


Beeld: ‘Museumpark Archeon’


Schots weekend
Beleef Schotse historie op 13 en 14 april in Museumpark Archeon

 

Gedurende het gehele weekend van 13 en 14 april krijgt Schotse historie alle aandacht in Museumpark Archeon. Vele re-enactors laten het leven zien uit verschillende periodes tussen 1300 en de Tweede Wereldoorlog. Zowel burgers als regimenten tonen het dagelijkse Schotse bestaan. Bezoek het kampement uit het jaar 1300 met Schotse regimenten en kom alles te weten over de Jakobitische opstand in 1745 van de spectaculaire 92nd Gordon Highlanders groep.


Beide dagen zijn er allerlei demonstraties te zien. Bekijk de exercities van de deelnemende re-enactors. Zij demonsteren ook de musketgeweren en de Claymore: het Schotse grootzwaard uit de middeleeuwen. Uiteraard kan dit weekend het bekende geluid van de doedelzak niet ontbreken!

 

De Gordons Living History en 48th Highlanders of Canada
De Gordons Living History is een grote Nederlandse re-enactment vereniging met Nederlandse leden, maar ook uit Duitsland en België. De club kent onderafdelingen, waarin de focus op verschillende historische periodes uit de geschiedenis van deze militaire highlanders ligt. Zo worden de coalitieoorlogen uit de Napoleontische tijd, de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog en de Eerste Wereldoorlog uitgebeeld. De leden beperken zich niet tot militaire zaken, ook talloze aspecten van het dagelijks leven uit deze periodes hebben hun aandacht. De 48th Highlanders of Canada laat de geschiedenis zien uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.

 

Ridderweekend – Sint Joris en de draak
Ontdek tijdens het weekend van 20 en 21 april het verhaal van Sint Joris en de draak en word een ridder.

 


Beeld: ‘Museumpark Archeon’

 

In Archeon kunnen jonge ridders tijdens het weekend van 20 en 21 april zich onderdompelen in de spannende vertelling van Joris en de draak. Maak zelf deel uit van het heldhaftige avontuur en help mee om de draak te verslaan.

De legende van Joris en de Draak is een verhaal vol moed en avontuur. In de moerrassen leefde namelijk een vreselijke draak. Om hem van het lijf te houden gaven de bewoners hem dagelijks twee schapen. Maar... de schapen raakten op en de spanning nam toe. Gelukkig was daar Ridder Joris met zijn lans en zwaard! Beleef het complete verhaal van Joris en de draak in het Koopmanshuis.

Kom en bekijk een ridderdemonstratie op het Toernooiveld. Jonge bezoekers behalen daarna hun ridderdiploma door mee te doen aan verschillende activiteiten. Zwaardvechten, hoffelijk en creatief zijn, kunnen boogschieten en schrijven met een veer, al deze vaardigheden worden getest. Als zij zich op alle facetten kunnen bewijzen, ontvangen zij een ware oorkonde die mee mag naar huis.

 

Meivakantie en Romeins weekend
27 april t/m 5 mei is het meivakantie in Museumpark Archeon, 28 t/m 30 april zijn het de Romeinse dagen.


Beeld: ‘Museumpark Archeon’
 

Tijdens de meivakantie is er genoeg te beleven in Archeon. Ga op avontuur in de prehistorie en maak een tochtje in een echte boomstamkano. Bij de Romeinen leren bezoekers exerceren als een soldaat en genieten ze van een ontspannen Romeinse massage in het Badhuis. In de middeleeuwse stadje Gravendam bezoek men verschillende ambachten en leren zij zelf zwaardvechten en boogschieten.
 

Dagelijks is de spannende gladiatorenshow te zien in de Arena van het park. Gaat de publieksfavoriet de strijd winnen, of weet de jonge gladiator zijn tegenstander te verslaan… Vergeet niet om een kijkje te nemen bij de Romeinse Zwammerdamschepen. De gidsen vertellen over de vorderingen van het restauratiewerk van de opgegraven zwammerdamschepen.

 

De Romeinen komen!
Avé, het is tijd voor Romeinse dagen in Museumpark Archeon, van 28 t/m 30 april. Romeinse legionairs slaan hun kamp op en worden vergezeld door ambachtslieden, dames en kinderen. Breng een bezoek aan het Romeinse kampement, bekijk de demonstraties en vele andere activiteiten.

 

Legio Secunda Avgvsta laat een Romeins soldatenkamp zien. De soldaten laten bezoekers hun hele uitrusting zien en vertellen hoe het is om onderdeel van een legioen te zijn. Ook geven de legionairs demonstraties en exerceren zij met bezoekers. Tijdens het Romeins weekend zijn vele Romeinse burgers aanwezig in het museumpark. Zij maken kleding, geven demonstraties in de Romeinse keuken en Romeinse dames maken mooi mozaïek.

 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina