NIEUWSBodegraven-Reeuwijk neemt deel aan Beter Bereikbaar Gouwe

16-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-reeuwijk - Met oog voor kansen en risico’s heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk op 29 mei 2019 besloten deel te nemen aan het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Dit programma van de provincie Zuid-Holland loopt sinds 2018 en is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en economie in het gebied rondom de Gouwe.


Binnen Beter Bereikbaar Gouwe werkt Bodegraven-Reeuwijk samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de provincie Zuid-Holland, de Regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze partijen hebben in 2018, tijdens de eerste fase van het programma, vijf oplossingsrichtingen voor de langere termijn opgesteld. Omdat de opgave ook gaat over belangen van Bodegraven-Reeuwijk hebben de partijen de gemeente verzocht mee te doen als kernpartner in fase 2.


Betere aansluiting A12/N11 (Bodegravenboog)
Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe wil Bodegraven-Reeuwijk meepraten en -besluiten over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente zal in het programma de nadruk leggen op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Ook benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Verbetering van de aansluiting A12-N11 vindt de gemeente een noodzakelijke oplossing voor de reeds bestaande problemen. Afwikkelen van verkeer uit het Gouwegebied via de A12 en de N11 vindt de gemeente een logischer en robuuster oplossing dan de realisatie van ringwegen in het gebied zelf. Een ringweg bij Reeuwijk-Dorp staat op gespannen voet met de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.


Kansen en risico’s
In fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe moeten de zeven partijen gezamenlijk komen tot één maatregelenpakket dat de knelpunten in de regio het beste oplost. De eerder opgestelde oplossingsrichtingen (scenario’s) vormen daarbij het vertrekpunt. Bodegraven-Reeuwijk ziet kansen waar het gaat om de verbetering van de aansluiting A12-N11 en realisatie van vaar- en fietsverbindingen. Het scenario waarin het buitengebied bij Reeuwijk-Dorp wordt aangetast door de aanleg van een ringweg baart de gemeente echter grote zorgen.


Alternatieve invalshoeken
Op dit moment worden nog geen keuzes gemaakt uit de maatregelen. De afgelopen week vonden werksessies plaats om de 26 individuele maatregelen te verrijken: details, zorgen, aandachtspunten en belangen. Dit gebeurde met belangenvertegenwoordigers. Ook kwam een groot aantal bewoners van de omgeving Middelburgseweg hun zorgen uiten. In de komende vier maanden toetst ingenieursbureau Movares/P2 26 mogelijke maatregelen in de scenario’s van Beter Bereikbaar Gouwe op effect en draagvlak. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal hierin alternatieve invalshoeken voor ongewenste ontwikkelingen aandragen.


Belanghebbenden
Na de zomervakantie vinden bijeenkomsten plaats voor alle belanghebbenden waarin verdere uitleg over het project wordt gegeven.
 Sfeerimpressie Rembrandtfestijn Bodegraven

16-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – RTV Bodegraven heeft een mooie Sfeerimpressie van het Rembrandtfestijn Bodegraven gemaakt. De Digitale Bodegraafse Krant mag  deze impressie van RTV Bodegraven aan u tonen. 
Kandidaten gevraagd voor Ondernemersprijs Midden-Holland

16-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-reeuwijk/Regio - De ondernemers die respect afdwingen omdat ze tegen de wind in een mooi bedrijf weten op te zetten. Het bedrijf dat innovatieve producten ontwikkelt. Maar ook de wijnhandel die jou een seintje geeft als jouw favoriete wijn in de aanbieding is, of de leverancier die klaarstaat om jouw probleem te verhelpen. Die ondernemers verdienen een podium. De organisatie van de Ondernemersprijs Midden-Holland roept op om ondernemers of ondernemingen voor te dragen voor de titel Ondernemer van het Jaar. De prijs kent een onderverdeling in drie categorieën, te weten Detailhandel & Horeca, MKB en Grootzakelijk. 


Winnaar Ronald Schilt en echtgenote Margreet worden geflankeerd door burgemeester Christiaan van der Kamp en presentatrice Karin Bloemen.
Foto: Via Media
 


Drie nominaties per categorie
De ondernemersverkiezing wordt gehouden onder de bedrijven die gevestigd zijn in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. In elke gemeente is een voordrachtcommissie actief. Deze presenteert vanuit hun gemeente drie kandidaten per categorie aan de jury. Dit levert bij elkaar een longlist op van maar liefst 45 ondernemers. De jury selecteert vervolgens per categorie drie genomineerden. Deze negen worden aan het eind van het jaar in het zonnetje gezet. In januari 2020 schitteren ze op het podium van de Goudse Schouwburg. In die feestelijke setting wordt bekendgemaakt welke drie ondernemers als ‘Ondernemer van het Jaar’ naar huis gaan. 


Winnaars uit Bodegraven-Reeuwijk
In januari van dit jaar werd Ronald Schilt, met zijn bedrijf Merosch, gekroond tot Ondernemer van het Jaar. Hij was de winnaar in de categorie MKB. Twee jaar eerder viel de eer ten beurt aan Bodegraver Ko van Daalen, die met Brood & Ko de prijs in de categorie Detailhandel & Horeca naar onze gemeente haalde.


Voordrachten
Voordrachten voor kandidaten uit gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen t/m 15 augustus 2019 worden ingediend via het e-mailadres ondernemersprijs2020@opbr.nl. Vergeet hierbij niet de contactgegevens van de onderneming en een (korte) motivatie achter te laten.
 Hoger bedrijfsrendement door aanleg zonnepanelen

16-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft zich tot doel gesteld het huidige aantal van 33.000 zonnepanelen op te schroeven naar minimaal 150.000. Verantwoordelijk wethouder Robèrt Smits steekt niet onder stoelen of banken dat een groot deel van de beoogde zonnepanelen op bedrijfsdaken kan worden gelegd. Gemeente en Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) zijn de initiatiefnemers van het project Zon op Bedrijfsdaken (zobr.nl). Met dit project profiteren tien ondernemers van een gratis quickscan. Deze quickscan geeft inzicht in de te verwachten investering, het rendement en de terugverdientijd van de aanleg van zonnepanelen. Vooral dat laatste aspect, de terugverdientijd, is de moeite van het onderzoeken waard.
 


 


“Het aanleggen van zonnepanelen is een goede investering met een hoog rendement,” vertelt Schilt, voorzitter van ‘OPBR Duurzaam’. Hij is ervan overtuigd dat het bedrijfsrendement met de aanleg van zonnepanelen kan worden verhoogd. “Ondernemers geloven het niet omdat ze de berekening nooit hebben gemaakt. Met Zon op Bedrijfsdaken brengen we die berekening binnen ieders handbereik.” Wie niet tot de tien snelste aanvragers behoort, profiteert tijdelijk van 50 euro korting op de quickscan, die normaliter 250 euro kost. Ook dan blijft het laten uitvoeren van de quickscan interessant voor elke ondernemer die minimaal 70 m2 vrij beschikbaar dak heeft - op eigen dak, of samen met de buren. Wethouder Robèrt Smits: “De reden dat we de quickscan tijdelijk gratis of met korting aanbieden, is om de aanleg te versnellen. Wie de berekening ziet, komt vanzelf in actie. En daar gaat het om.”
Meer informatie over het project Zon op Bedrijfsdaken is te lezen op zobr.nl
 De Romeinen komen!

16-07-2019

Van de redactie


 20e Romeins Festival in Archeon Museumpark 

Alphen aan den Rijn - Van 28 juli t/m 10 augustus is het jaarlijkse Romeins Festival voor de 20e keer! Tientallen Romeinse legionairs komen naar Archeon en slaan daar hun kamp op. De Romeinse legionairs, leden van Legio Secvnda Avgvsta uit Engeland, The Antoinine Guard Legio VI Victrix uit Schotland, Legio II Avgvsta uit Nederland en Legio Secvnda Consvlaris uit Rome worden vergezeld door ambachtslieden, dames, slaven en kinderen.
 


Tijdens het festival staan veel extra demonstraties en activiteiten op het programma. De soldaten geven dagelijks wapen- en gevechtsdemonstraties in de arena en demonstreren het schieten met de ballista. Vrouwen moeten vaak in hun eigen onderhoud voorzien. Zij werken als schilder, als caféuitbater, als vroedvrouw en zelfs als gladiator. Sommige vrouwen hebben geluk: zij komen uit een rijke familie. Tijdens het festival worden ambachten gedemonstreerd, er worden vaardigheden getoond en er is een hospitaal en eethuis.Inleveren bouw- en sloopafval op Milieustraat wordt goedkoper

16-07-2019

Van de redactie

Woerden - Vanaf 1 augustus daalt het tarief voor het inleveren van een kuub bouw- en sloopafval bij de Milieustraat van € 60,- naar € 40,-. Tegelijkertijd komt er een einde aan het gratis aanbieden van maximaal een kwart kuub bouw- en sloopafval per bezoek. Wethouder De Weger: ‘Deze service zorgde voor veel onduidelijkheid onder bezoekers. Met dit nieuwe tarief dat voor iedereen geldt, scheppen we duidelijkheid.’
 

Service blijft behouden
De gemeente is wettelijk niet verplicht om bouw- en sloopafval in te nemen en te verwerken maar wil deze service wel graag blijven aanbieden aan inwoners. De verwerkingskosten van dit type afval zijn echter hoog en stijgen jaarlijks. De Weger: ‘De inkomsten uit het aanbieden van bouw- en sloopafval dekten vorig jaar nog geen kwart van de kosten voor het afvoeren en verwerken ervan. We willen de afvalstoffenheffing voor alle inwoners niet meer extra belasten met deze kosten van een relatief kleine groep inwoners.’


Duidelijkheid
Per 1 augustus 2019 kunnen inwoners dus ook een kleine hoeveelheid bouw- en sloopafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat. ‘Het was voor veel bezoekers onduidelijk hoe dit nu werkte: mocht dit bijvoorbeeld maar een keer per jaar of meerdere keren? Nu is het voor iedereen duidelijk want je betaalt altijd een vast bedrag per kwart kuub, ongeacht de hoeveelheid.’
 De gemeente Woerden sluit het boekjaar 2018 af met een positief saldo van krap 3 miljoen euro

16-07-2019

Van de redactie

Woerden - De gemeente Woerden sluit het boekjaar 2018 af met een positief saldo van krap 3 miljoen euro. Volgens afspraak is een bedrag van 3,3 miljoen in reserves ondergebracht, waarna een negatief saldo van 4 ton resteert. Hiermee wordt een ‘spaarpot’ gecreëerd voor toekomstige uitgaven.

Met de jaarrekening wordt het financiële boekjaar 2018 afgesloten. 2018 was een verkiezingsjaar waarin een nieuw college te maken krijgt met een begroting die al vastligt. De speelruimte is gering. Mede daardoor kenmerkt 2018 zich vooral door het verder uitwerken van de plannen waarmee nieuwe ambities waargemaakt worden. Dat geldt in het bijzonder voor de speerpunten uit het coalitieakkoord: wonen en ondernemen, bouwen, verkeer, duurzaamheid en het sociaal domein.
 

Ook op het gebied van financiën heeft de coalitie ambities: een transparant en verantwoord huishoudboekje. Onvermijdelijke uitgaven en reserveringen die nu plaats moeten vinden worden niet langer doorgeschoven naar de toekomst. Arthur Bolderdijk, wethouder financiën: ‘Wat onze financiële huishouding betreft zijn we goed op weg. Ik vind het nog wel te vroeg om van een succes te spreken. Mede door de transparantie die we bewust opzoeken, worden zaken zichtbaar waar nog aan gewerkt moet worden. De verwachting is dat er volgend jaar een grotere stap zichtbaar wordt. We zitten in een positieve flow’
 

Wat is bereikt in 2018?

 

Wethouder George Becht:
• Samen met het onderwijsveld zijn we overeengekomen dat we in de komende 40 jaar alle 30 schoolgebouwen planmatig vernieuwen. Alle partijen dragen daar financieel aan bij.
• Ook hebben we de Retaildeal ondertekend. Winkeliers, eigenaren van panden en de gemeente werken samen aan een levendige binnenstad waar leuk winkelen is.
• Ik ben trots op het KUVO en het Klooster die met muziek en cultuureducatie alle schoolkinderen in Woerden weten te bereiken. Een unieke situatie in Nederland!


Wethouder Arjan Noorthoek:
• De verkeersvisie is verder uitgewerkt tot een strategisch plan, en ook de plannen voor de doorstroming Woerden West zijn verder uitgewerkt. De verkeerslichten op de Boerendijk – Chrysantstraat zijn inmiddels vervangen. Op het Defensie-eiland is een openbare parkeergarage gerealiseerd. De tweede in het centrum van Woerden.
• Het herstructureringsplan voor bedrijventerreinen is gepresenteerd. Per terrein wordt dat nu verder ingevuld, bijvoorbeeld in Barwoutswaarder. Om economische groei voor Woerdense bedrijven mogelijk te maken zijn we in 2018 intensief op zoek gegaan naar extra schuifruimte voor bedrijven. De gemeenteraad zal nog dit jaar een keuze maken.
• De spelregels om Middelland om te vormen tot een woon-werkgebied zijn vastgelegd en er liggen concrete plannen voor het kantoorpand aan de Polanerbaan 1-3 en voor het FNV gebouw.


Wethouder Tymon de Weger:
• ‘Het sociaal domein dichter bij de mensen’ is een doelstelling waaraan op verschillende manieren gewerkt wordt. In 2018 zijn de eerste stappen gezet. Het gebiedsgericht werken, waarin de buurt of het dorp centraal staat is hierin van betekenis.
• Dit college ambieert de realisatie van 200 tot 300 woningen per jaar. Daar werken we hard aan, opdat dit vanaf 2020 realiteit is. In 2018 waren er al veel bouwactiviteiten. Gemiddeld worden er de laatste jaren krap 200 woningen per jaar opgeleverd.
• Duurzaamheid raakt alle aspecten van het leven. In Woerden scheiden we sinds 2017 afval volgens het nieuwe systeem. We behalen daarmee goede resultaten, maar het kan beter. Verduurzamen van de eigen woning en de energietransitie gaan hand in hand. In 2018 heeft GroenWest 285 woningen verduurzaamd, inclusief een proef met 0-op-de-meter-woningen. In het Schilderskwartier kijken woningeigenaren samen wat de beste mogelijkheid is. De gemeente ondersteunt hen daarbij.


Wethouder Arthur Bolderdijk:
• In 2018 zijn vele kilometers aan straten en wegen onder handen genomen. Eind 2018 waren we halverwege de grote inhaalslag, die eind 2019 gereed zal zijn. Onderhoudsprojecten duren - voorbereiding t/m uitvoering- meestal langer dan een jaar. In uitvoering waren (en zijn dat deels nog) de Molenbuurt, Waaloord, De Kanis, Slotenbuurt, Nijverheidsbuurt en de Vogelbuurt fase 3 en 4.
• Ook pakten we de bruggen in onze gemeente aan. Denk aan de van Leeuwenbrug en de Parijsebrug (voorbereiding in 2018) en is er een groot aantal fiets- en wandelbruggen vernieuwd, bijv. in het Brediuspark en het Koningspark.
• Handhaving is een ondankbare, maar noodzakelijke taak. Bijvoorbeeld als het gaat om toezicht op de bouw. Er zijn 125 handhavingszaken behandeld. Waar nodig zijn bouwwerken stilgelegd of is een dwangsom opgelegd.


Burgemeester Victor Molkenboer:
• Regionale samenwerking, zowel aan de westkant (Alphen – Gouda – Woerden) als aan de oostkant (U 10 en U16) van Woerden is ook in 2018 verstevigd en werpt zijn vruchten af. In 2018 is mede daardoor het Groene Hart door het Rijk geselecteerd voor de regiodeal, een flinke subsidiepot om oplossingen te zoeken voor de problemen van de bodemdaling in het Groene Hart. Met de U16 (16 Utrechtse gemeenten) wordt o.a. gewerkt aan de realisatie van de energietransitie.
• Ook op het gebied van veiligheid wordt regionaal samengewerkt. O.a. bij de bestrijding georganiseerde misdaad. Ondermijning heeft onze speciale aandacht. Daarbij wordt het bestuursrecht effectief ingezet. In 2018 is 1 woning gesloten, en zijn 9 lasten onder dwangsom opgelegd. Het aantal geregistreerde misdaden is met -8% gedaald.
• In 2018 gaven onze inwoners de dienstverlening van de gemeente aan de balie een 8. Daar ben ik trots op en ik vertrouw er op dat dat cijfer in ons nieuwe gebouw alleen maar omhoog gaat. Er zijn vorig jaar 15.000 paspoorten en ID-kaarten verstrekt, 5,5 duizend rijbewijzen en ruim 200 huwelijken voltrokken. Ook mocht ik onze 52.000ste inwoner verwelkomen.
 Aanpak ondermijning

16-07-2019

Van de redactie

Woerden - Steeds vaker weet de georganiseerde criminaliteit door te dringen in het gewone leven. Denk aan heling, drugshandel of het witwassen van grote sommen geld. Niet altijd is duidelijk wat er achter een transactie zit en ongewild is iemand betrokken. Treffend staat het citaat van Cruijff ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ op het titelblad van de Bestuurlijke aanpak Ondermijning. Hoe herken je ondermijning? Verbreden van kennis en versterken van bewustwording is een belangrijk aspect in de bestrijding van ondermijning. 

Ondermijning
Ondermijning is een breed begrip dat tegenwoordig veel gebruikt wordt. In de praktijk gaat het om verweving van onder- en bovenwereld. Voorbeelden zijn het faciliteren van grootschalige hennepteelt door growshops, systematisch frauderen met uitkeringen en subsidies, milieucriminaliteit en arbeidsuitbuiting en witwassen.
 

Het gaat ook om activiteiten die op zich niet strafbaar zijn, maar wel een ondermijnend effect hebben, zoals een notaris die bemiddelt bij vastgoed transacties waarmee crimineel geld gemoeid is, of een horeca exploitant die criminelen de ruimte geeft om in zijn zaak bijeen te komen om hun zaken voor te bereiden. Het gaat ook om een ambtenaar die de andere kant opkijkt, terwijl hij of zij misstanden signaleert of een bankier die criminelen ondersteunt bij het verhullen van crimineel geld.
 

Samenwerking
Om ondermijning effectief tegen te gaan is brede samenwerking nodig. Zo werken politie, het Openbaar Ministerie (OM), de belastingdienst en gemeenten frequent samen. Ondermijning kan zowel via het strafrecht (OM) of het bestuursrecht (gemeente) bestreden worden. Binnen de gemeente zijn verschillende disciplines betrokken bij het signaleren van ondermijning: medewerkers openbare orde en veiligheid, burgerzaken, evenementen, economische zaken, toezicht en handhaving, jeugdzorg, vastgoed en vergunningverlening.
 

Focus
De aanpak ondermijning onderscheidt drie gebieden die prioriteit krijgen:
 

Ondermijnende activiteiten, die in verband gebracht worden met drugs
De regio Utrecht wordt door de politie gezien als de transportas voor de doorvoer van cocaïne. In Woerden zijn de afgelopen jaren panden en woningen gesloten en zijn lasten onder dwangsom opgelegd als gevolg van criminaliteit die met drugs te maken heeft.
 

Het witwassen van crimineel vermogen
Eerder onderzoek heeft aangegeven dat in de gemeente ondernemingen zijn die nauwelijks klandizie hebben en toch het hoofd boven water weten te houden. Mogelijk houdt dit verband met witwassen.

Fraude met uitkeringen en subsidies
Deze vorm van fraude is een ondermijnende activiteit waarbij mensen al gauw het idee krijgen dat criminaliteit loont. Het gaat om fraude met toeslagen, uitkeringen en woon-adres-fraude, PGB fraude, belastingfraude enz.

Aanpak concreet
Ondermijning wordt een integraal onderdeel van de werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie. Kennis over ondermijning zal op een hoger plan getild worden, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten, bijvoorbeeld bij de gemeenteraad, wijk- en dorpsplatforms en ondernemers. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld waardoor meer zaken aan het licht komen. Zo zal meer gebruik gemaakt worden van data waar de gemeente over beschikt en komt er een intern meldpunt. Met externe partners wordt maandelijks overlegd om de nieuwe signalen te bespreken en regie te houden op lopende zaken
 Reconstructie Slotenbuurt Zegveld begin 2020 gereed

16-07-2019

Van de redactie

Zegveld - Na een flinke tegenvaller bij de reconstructiewerkzaamheden in de Slotenbuurt, lijkt oplevering begin 2020 toch haalbaar. Het verwijderen van de onvoorzien dikke puinfundering en ook de aanleg van de nutsvoorzieningen, zorgde voor veel vertraging. Door een aangepaste werkwijze kan de achterstand deels worden ingelopen, al is de gemeente Woerden hierin sterk afhankelijk van de snelheid van de netbeheerders die de leidingen en kabels aanleggen.
 

 

Dikke puinfundering was onvoorzien
Bij het voorbereidende werk in 2017 zijn op meer dan twintig locaties grondboringen uitgevoerd om de dikte van de fundering te meten. Wethouder Bolderdijk: ‘De resultaten van dit bodemonderzoek gaven geen aanleiding voor extra onderzoek. Helaas bleek tijdens de uitvoering dat er toch, van het onderzoek afwijkende funderingsdiktes werden aangetroffen. Een bodemonderzoek geeft een globaal beeld en kleine afwijkingen komen wel vaker voor, maar zoveel als in de Slotenbuurt is uitzonderlijk. Omdat bijna alle boringen uitkomsten gaven die overeen kwamen met de aanlegtekeningen, was dit dan ook een grote verrassing’.
 

Het verwijderen van de dikke funderingslaag is noodzakelijk voor het vervangen van de riolering in de Slotenbuurt. De dikke en harde puinfundering moet hiervoor tot één meter onder het riool worden weggebroken. Er moet voldoende ruimte worden vrijgemaakt om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen en ook wordt de bodem voorzien van een zettingsarme fundering. Het losprikken en afvoeren van deze dikke puinlaag kost tijd en brengt hogere kosten met zich mee. Deze extra kosten worden deels opgevangen uit meevallers in andere projecten die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte. Ook kan dit een vertraging betekenen van projecten in de openbare ruimte die nog niet zijn opgestart en in de planning worden opgeschoven. Het project in de Slotenbuurt wordt na afronding geëvalueerd om lessen te leren voor toekomstige projecten, zoals besloten in de gemeenteraadsvergadering van 11 juli.
 

Vertraging door nutsbedrijven
Niet alleen de dikke puinfundering heeft voor vertraging gezorgd. De gemeente heeft ook te maken met een wisselde planning van de verschillende nutsbedrijven zoals Stedin, Vitens en VodafoneZiggo. De riolerings- en ophogingswerkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Als deze werkzaamheden niet goed op elkaar zijn afgestemd, duurt het langer voordat de straat weer dicht kan. Dit veroorzaakt hinder voor de bewoners en geeft onrust omdat de nutsbedrijven hun planning niet voldoende communiceren richting de bewoners. Bolderdijk:’ We hebben wekelijks overleg met de netbeheerders over de planning en we houden de bewoners en het dorpsplatform op de hoogte van de voortgang van de reconstructie. We begrijpen dat het erg vervelend is om je auto tijdelijk niet dichtbij de woning te kunnen parkeren en met een loopplank naar je voordeur te moeten. We doen ons best om met extra maatregelen de ongemakken minder te maken. Zo is er extra parkeerruimte ingericht op een weiland naast de Broeksloot’.
 

Oplevering 2020
Waar eerder dit jaar nog sprake was van mogelijke stagnatie van de werkzaamheden, kon wethouder Bolderdijk de gemeenteraad informeren dat het werk naar verwachting toch begin 2020 opgeleverd wordt en hoe voorzien wordt in de extra kosten. De aannemer werkt met grotere werkvlakken, waardoor de achterstand ingehaald kan worden. Ook het uitvoeren van werkzaamheden op meerdere locaties in de buurt, draagt bij aan de haalbaarheid van de planning. Zoals het nu eruit ziet, kan de Slotenbuurt oplevering van een geheel gerenoveerde wijk verwachten in het eerste kwartaal van 2020. Iets later dan gepland, maar niet minder mooi.
 Seniorenreis van de ABVB bedankt alle sponsors

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Langs deze weg wil wij alle sponsors bedanken voor hun bijdrage aan het jaarlijkse uitje van de ABVB voor alle senioren in Bodegraven-Reeuwijk en omgeving. Deze werd mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbijfonds, de Gemeente Bodegraven en diverse Bodegraafse ondernemingen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Op 5 juni zijn we met ruim 100 ouderen uit Bodegraven en omgeving per bus vertrokken naar Drimmelen. Daar zijn wij op de boot “de Zilvermeeuw8” gestapt. Een zeer luxe boot geheel geschikt voor onze senioren. We hebben gevaren door de Biesbosch richting Dordrecht waar we van boord zijn gegaan. Daar konden we genieten van het mooie Dordrecht. Voor de achterblijvers op de boot was het ook prima vertoeven. Daarna werd onze tocht vervolgd richting de Rotterdamse Havens.Gedurende de hele bootreis was er koffie/thee met gebak, een advocaatje met slagroom of een ander drankje, een overheerlijke lunch en een fantastisch warm en koud buffet. Er werd gekletst, er werd gekaart of er werd naar buiten gekeken, maar een ieder had het goed naar het zin. Om zeven uur stonden de bussen al klaar om ons weer terug te brengen naar Bodegraven.
 Drie kanjers behalen zwemcertificaat

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Dinsdagavond 9 juli was het een spannende avond voor drie kinderen. Zij hebben bij Sportcentrum De Kuil afgezwommen en mochten hun zwemcertificaat in ontvangst nemen. Het zwembad biedt voor verschillende doelgroepen zwemlessen aan, waaronder kinderen met een beperking. Voor deze groep is het ook belangrijk dat zij in aanraking komen met het zwemwater. In de les wordt er gebruik gemaakt van diverse speelmaterialen. Onderstaande kinderen gefeliciteerd met jullie certificaat! 
 


 

Julian Francken, Fedde van Lammeren en Ihssan Bakkali
  Zomerfeest Het Vogelnest loopt net niet in het water, of toch wel?

15-07-2019

Door: Lisanne van Uunen

Bodegraven - Hoewel het ’s middag met bakken uit de lucht kwam, hadden de leerlingen van Het Vogelnest in Bodegraven vrijdagavond geluk. Het jaarlijks terugkerende zomerfeest liep niet in het water. Het was wel wat nat, maar dat kwam door de rondvliegende sponzen en andere waterspelletjes. Het hele schoolplein stond vol met leuke activiteiten, zoals een springkussen en spijkerbroekhangen. Ook werd er druk geschminkt en vanzelfsprekend was er ook wat lekkers om te eten en te drinken.

 

Op het open podium kwamen dans, zang, gitaar goocheltrucjes voorbij en groep 8 gaf, samen met Juf Madelief, een klein voorproefje op de eindmusical door het nummer ‘Doe de courgette’ op te voeren voor het publiek van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en leerlingen. Her en der werd een traantje weggepinkt, want ja, voor groep 8 was dit het laatste zomerfeest. Maar gelukkig zijn ook de huidige groep 8 leerlingen ook volgend jaar gewoon welkom. Om te helpen bij één van de spellen of om bij te kletsen met oude klasgenoten en leerkrachten. Echt zonnig was het niet, maar toch voelde het op en top zomers.
Mooie beloning voor Tristan Kroone

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Tristan moest er even op wachten maar afgelopen zondag behaalde hij een dik verdiende 2e plaats in Strijen. Een mooie beloning na veel trainen. “Het is de tweede keer dat ik een podiumplaats pak in de Junioren klasse; zo mooi. Ja, ik ben heel blij”, zei een uitgelaten Tristan na afloop van de prijsuitreiking op kartbaan Strijen. Dat hij snel is, had hij dit seizoen nog niet altijd kunnen laten zien. Door veel tegenslagen miste hij een aantal keren een podiumplaats. Zondag viel alles op zijn plek.
  

Afgelopen seizoen kwam Tristan nog uit in de klasse Mini-junioren en behaalde veel successen met als hoogtepunt deelname aan het WK in Le Mans. Dit seizoen heeft Tristan vanwege zijn leeftijd de overstap gemaakt naar de Junioren klasse. Dit betekent een grotere kart en een 125cc i.p.v. een 60cc motor. Grotere snelheden worden behaald en fysiek is het ook een stuk zwaarder. Het is voor Tristan dan ook echt een leerjaar waar hij deelneemt aan wedstrijden van diverse kampioenschappen om zich hopelijk in 2020 weer iedere race vooraan in het veld te kunnen melden.
 


 

Aankomend weekend staat er een race voor het Nederlands kampioenschap op het programma. Ruim 40 deelnemers zullen er in Tristan zijn klasse aan de start staan. Tristan zijn raceavonturen zijn te volgen op zijn eigen Facebookpagina. Tristan wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Stirlings Oil, Windwal Beheer, PDB racing, van Ettikhoven, Ringelberg autoverhuur, Faber autoservice, BG tuning en Trustan’s club van 50.VSTS Dames Master 1 Nederlands kampioen

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven/Utrecht - Afgelopen zaterdag 13 juli reisden 32 recreantenteams uit het hele land af naar Utrecht voor het jaarlijkse NK Recreanten. Naast de titel voor dames-, heren- en mixteams, was er dit jaar bij de dames voor het eerst een aparte titel voor teams uit de Masters-competitie te verdienen. In de Masters spelen dames die op hoog niveau hebben geacteerd, maar daar door verschillende redenen geen tijd meer voor hebben. De dames Masters 1 van VSTS uit Bodegraven hebben deze titel gepakt.
 
Het was voor de dames weer een ouderwetse toernooidag. Om 11.00 uur startte de eerste wedstrijd in de reguliere poule. Deze wedstrijden telden alleen niet mee, omdat aan het einde van de dag de echte finales tussen de Masters werd gespeeld. Het was dus een mooie manier om warm te draaien voor de ‘echte’ wedstrijden aan het einde van de dag. Er werden 4 wedstrijden gespeeld met twee sets van 13 minuten. De eerste pot werd gewonnen en ook de tweede wedstrijd was voor VSTS. In deze Poule zat ook VV Utrecht, die dit jaar kampioen is geworden bij de Masters. Een team waar VSTS het altijd lastig tegen heeft. De eerste set is voor de dames van Utrecht en de tweede set wordt een gelijke stand. Dat moet straks dus beter. Nog een laatste wedstrijd in de poule en hier is duidelijk dat de Masters een maatje te groot zijn voor de reguliere poule. De wedstrijd wordt met een groot verschil gewonnen.
Na een rustpauze start de eerste wedstrijd in de finales van de Masters. Als eerste wordt de wedstrijd tussen Switch en VV Utrecht gespeeld. We bekijken de wedstrijd om in te schatten wat we straks kunnen verwachten. We zien dat Switch het Utrecht heel moeilijk maakt en zelfs met flinke puntenverschillen de twee sets binnenhaalt. Dit belooft wat, maar we zijn extra gemotiveerd om alles uit de kast te halen.


De eerste wedstrijd is tegen Switch. De start is scherp. In deze set wordt direct een voorsprong van 3 punten opgebouwd en die wordt niet meer weggegeven. Goed verdedigend werk en harde aanvallen wisselen elkaar af. Aan het einde wordt het nog wel spannend en maakt Switch tempo, om nog bij te komen met punten. Dit werkt averechts, want juist VSTS scoort hieruit punten waardoor de voorsprong blijft en als de zoemer gaat is de set voor VSTS 17-14. In de tweede set is de start wat minder, waardoor we met een achterstand beginnen. Gelukkig weten we dit recht te zetten en lopen we al snel weer in, wat door de tijdsdruk cruciaal is. Goede servicebeurten en verdedigend en aanvallend loopt het goed. De tweede set gaat naar VSTS met 15-12. Dat betekent dat er nog een set gewonnen moet worden van VV Utrecht om het kampioenschap binnen te halen.


De eerste set tegen VV Utrecht start met een achterstand, die wel weggewerkt moet worden omwille van de tijd. Gelukkig wordt het bijgelopen en is de stand weer gelijk. De hele set blijft het dicht bij elkaar en volgen de teams elkaar op de voet door van beide kanten goed te scoren. Op 18-16 wordt er aan de kant van VSTS uit geserveerd, waardoor het 18-17 wordt. Er is in het team bijna geen tijd om naar de tijd te kijken en er wordt alleen maar gezorgd dat alles van de grond wordt gehaald en we een punt maken vlak voordat de zoemer gaat: 19-17 . Setwinst voor VSTS! Het wordt direct gevierd, want dit betekent dat we Nederlands Kampioen Masters zijn! Maar van Utrecht winnen is nog steeds ons doel, dus in de tweede set wordt hard gewerkt en extra mooi om deze winnend af te sluiten. Twee keer 2-0 voor VSTS en de titel NRK Kampioen Masters staat genoteerd. Een mooie seizoensafsluiter.
 Kim Huizer en I Am geselecteerd voor de Nederlandse Kampioenschappen

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Afgelopen zaterdag werden de Regiokampioenschappen van Zuid-Holland verreden op het buitenterrein van rijvereniging de Develruiters in Heerjansdam. Kim kwam hier aan de start met haar zesjarige merrie I Am (v. Andretti). Voor de combinatie was dit nog maar hun derde wedstrijd op dit niveau. Een aantal weken gelden wisten ze al de Kringkampioenschappen te winnen tijdens hun debuut in de klasse M2. Hun vorm wist de combinatie deze wedstrijd ook te behouden door reserve Regiokampioen te worden met een mooi percentages van 65,42% en 64,67%. Hiermee is de combinatie startgerechtigd tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo eind augustus.
 

Kim: “Met I Am ben ik eigenlijk nog maar kort een combinatie en we hebben de stijgende lijn te pakken. Ze is een hele werkwillige jonge merrie waardoor het soms nog wat zoeken is naar het juiste piekmoment. Een week voor deze wedstrijd heb ik nog een oefenwedstrijd gereden in Houten. Daar hadden we wat dingen uitgeprobeerd, zoals de tijdsduur van het losrijden. Deze ervaring konden we mooi meenemen naar Heerjansdam en daar voelde ze heel fijn aan. In de twee proeven bleef ze heel geconcentreerd en fijn aan de hulpen. Nu krijgt I Am een aantal dagen rust en daarna gaan we richting het NK toewerken samen met mijn trainer Theo Hanzon.”
 Jeugdclubkampioenschappen Botesa 2019

15-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Afgelopen week is er bij tennisvereniging Botesa, onder wisselende weersomstandigheden, gestreden om de titel clubkampioen 2019. Er kon op diverse niveaus en spelvormen, enkel, dubbel en mix, ingeschreven worden.
 


Afhankelijk van de grootte van de poule waren er één of twee bekers en iedere deelnemer kreeg als aandenken een medaille. Ruim 30% van de jeugd had zich ingeschreven voor dit evenement. De jeugdcommissie was blij met deze enthousiaste deelnemers, maar toch hopen ze dat volgend jaar iedereen mee doet. Iedereen wordt ingedeeld op zijn of haar niveau en wedstrijden spelen is het leukste van tennis. Het is erg leerzaam, hoe meer je speelt hoe beter je wordt. Ter afsluiting van de jeugd clubkampioenschappen was zondagmiddag het ouder kind toernooi georganiseerd. Dit is een populair gezelligheidstoernooi waarbij een volwassenen met een kind kon tennissen. Onder het genot van een drankje en een kaasplankje, mogelijk gemaakt door Zijerveld, werd op een vol terras de prijsuitreiking van de jeugd clubkampioenschappen gehouden.

Bij lees verder staan de winnaars in de diverse categorieën:
 Rijk geeft groen licht voor Regio Deal bodemdaling Groene Hart

15-07-2019

Van de redactie

Regio - In het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en acht lokale overheden gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.
 


 

Reactie op deze ontwikkelingen van Hilde Niezen (wethouder Gouda en bestuurlijk trekker Regio Deal bodemdaling Groene Hart) 
Hilde Niezen: “Ik spreek namens de bestuurders van de 8 betrokken partijen* dat we verheugd zijn met deze mijlpaal. Dit is zeer belangrijk, want we staan de komende decennia met de bodemdalingsproblematiek voor een grote en kostbare maatschappelijke opgave. Om de kennisontwikkeling in Nederland goed met elkaar af te stemmen en te verspreiden, werken we daarnaast samen met andere gemeenten uit het gebied, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het Platform Slappe Bodem en veenprogramma’s elders in het land. Na de zomer wordt de regiodeal officieel ondertekend. Dan gaan we keihard aan de slag met elkaar om oplossingen te vinden om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden!“


* De 8 betrokken partijen zijn: gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Gouda, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.


Wat houdt de Regio Deal bodemdaling Groene Hart in?
Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De kennis die in de regio wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.
 Genomineerden voor de Cultuurprijs 2019 zijn bekend

15-07-2019

Van de redactie

Waddinxveen - De genomineerden voor de Cultuurprijs 2019 zijn bekend. In totaal zijn 24 aanmeldingen binnengekomen, waarvan uiteindelijk vijf kandidaten zijn genomineerd. De Cultuurjury kiest de komende maand de winnaar uit de genomineerden. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het evenement ‘WadCultureel’ en gaat naar huis met een kunstwerk en een geldbedrag.
 

De genomineerden voor de Cultuurprijs 2019 zijn (op willekeurige volgorde):
• Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ‘De Gouwestem’
• Stichting Cultuurhuys De Kroon
• Ballet- en dansschool Bianca Danst
• Hervormde Gemengde Zangvereniging ‘VOX Jubilans’
• Galerie Kunstzicht


Zij hebben volgens de jury een bijzondere bijdrage geleverd aan het Waddinxveense culturele leven. Naast de Cultuurprijs wordt ook een Aanmoedigingsprijs gegeven. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het cultuurevenement ‘WadCultureel’ op zaterdag 14 september 2019 op het Gouweplein.
 Zomermarkt in het Hart van Nieuwkoop

15-07-2019

Van de redactie

Nieuwkoop - Woensdag 17 juli wordt er weer een gezellige zomermarkt Hart van Nieuwkoop georganiseerd in het centrum van Nieuwkoop. Er zijn zo’n 35 tot 40 kramen. Naast de diverse kramen is er ook een optreden in de muziektent en natuurlijk een gezellig terras.
 
De zomermarkt Hart van Nieuwkoop start om 14.00 uur en duurt tot ’s avonds 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom, kom langs en geniet van een zomers shop moment.
 Asociaal smartphonegedrag ouders vorm van verwaarlozing

15-07-2019

Van de redactie

Amsterdam - Negen op de tien Nederlanders vindt het asociaal als ouders meer met hun mobiel bezig zijn dan met hun kinderen. 8 op de 10 vindt het zelfs een vorm van verwaarlozing. Toch geven ouders eerlijk toe zichzelf er weleens op te betrappen. Hoewel ouders regelmatig klagen over het telefoongebruik van hun kind(eren), blijkt dat ook 4 op de 10 kinderen zich ergeren aan het ‘eindeloze’ telefoongebruik van hun ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Panelwizard heeft laten uitvoeren in opdracht van telecombedrijf Ben.
 


Pot verwijt de ketel
In het onderzoek werden kinderen gevraagd aan te geven hoe vaak hun ouders tijdens bepaalde gelegenheden op hun telefoon zitten en vice versa. Wat blijkt: ouders kijken minstens zo veel op hun smartphone maar keuren datzelfde gedrag vaker af bij hun kinderen. 7 op de 10 van de ouders vindt het vervelend als zijn of haar kind op de smartphone zit tijdens een gesprek of als ze samen ergens zijn.
 

Kinderen zijn de dupe
Ouders vinden andere ouders asociaal als zij meer met hun telefoon bezig zijn dan met hun eigen kind en noemen het zelfs een vorm van verwaarlozing. 3 op de 10 ouders geeft eerlijk toe dat het zeker weleens voorkomt dat hun kinderen echt hun aandacht moeten trekken als zij met hun smartphone bezig zijn. Eén op de 10 ouders geeft toe dat hun kinderen ze zelfs waarschijnlijk als ‘telefoonverslaafd’ zien.
 

Ben stelt asociaal gedrag ouders aan de kaak
Voor kinderen die regelmatig om aandacht moeten vragen aan ouders die meer met hun mobiel bezig zijn dan met hun bloedeigen kinderen heeft Ben iets slims bedacht. Via Google voice krijgen kinderen een stem als hun ouders niet luisteren. Dit hulpmiddel spreekt de ouders namelijk aan op hun gedrag via hun eigen telefoon. Hoe dat werkt zie je hier: https://www.youtube.com/watch?v=BbBxUtR7nzY


Denise van Dongen van Ben vertelt: “Wij laten op verschillende manieren zien dat het belangrijk is om bewust te zijn van je eigen telefoongedrag en af en toe je toestel ook weg te leggen. Door op een ludieke manier iedereen wakker te schudden, hoopt Ben dat er wat meer échte contacten ontstaan tussen mensen. Zonder dat een scherm ertussenin staat.”
 Dankzij Rembrandfestival weten we dat Domenicus van Tol in Bodegraven is geboren

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – Wat een Rembrandtfestival al kan opleveren aan geschiedenis. Vele mensen weten wie schilder Domenicus van Tol is, maar weinig mensen weten dat deze schilder uit Bodegraven komt. Terwijl zijn schilderijen te zien zijn in het Rijksmuseum en de Hermitage, is deze kunstschilder in zijn geboortedorp vrij onbekend. De culturele commissie Bodegraven-Reeuwijk wil daar dan ook verandering in brengen. Want het moet toch niet zo zijn dat iedereen uit Landel in Reeuwijk naar Gouda gaat en niet naar Bodegraven komt. Domenicus van Tol is in 1635 geboren en in 1676 overleden in Leiden. Hij was een neef, leerling en navolger van Gerrit Dou en groeide uit tot een Nederlandse grootste kunstschilder uit de Gouden eeuw. Zo vervaardigde hij genrestukken en portretten.
 


 

Van Tol wordt gerekend tot de kring van de Leidse fijnschilders. Hij werkte in de stijl en thematiek van zijn leermeester en kopieerde een aantal van diens werken. Elementen uit werk van Dou (en andere Leidse fijnschilders) integreerde hij in zijn eigen werken, zoals bijvoorbeeld het afbeelden van figuren onder een nisvormige stenen boog en het toepassen van de clair-obscurtechniek. Hij was hierin zo bedreven dat zijn werk soms werd verward met dat van Dou zelf. Zijn techniek werd zelfs als zodanig gekenschetst dat zijn werk door sommigen zelfs hoger werd aangeslagen dan dat van de uiterst precies werkende Dou.
 

Van Tol was in Leiden werkzaam vanaf omstreeks 1664, het jaar waarin hij zich inschreef bij het plaatselijke Sint-Lucasgilde. In 1670 ging hij in ondertrouw met de Leidse Maria Pollion, waarna het paar verhuisde naar Utrecht. Van 1672 tot 1675 verbleven zij in Amsterdam en kregen een zoon, Simon Petrus van Tol, die predikant zou worden. Vervolgens keerden ze terug naar Leiden. Van Tol overleed het jaar daarop en werd begraven op 26 december 1676.
 

De Van Tolstraat


 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat op de kaart als Kunstenaarsdorp van het Groene Hart

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 13 juli 2019 is een dag om niet snel te vergeten. Alles klopte: het weer, de entourage (mede dankzij velen in Middeleeuwse kleding), de kunstenaars op het Raadhuisplein, de fotografen in Hoek 29, de lunch in Middeleeuwse sfeer, de muziek en zang in de Lutherkerk, de koren en muzikanten op het plein (Amici del Canto, OBK, de Speelluy uit Boreft) en in de straten van Bodegraven. Het was met recht een geweldige dag!
 


De gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat op de kaart als Kunstenaarsdorp van het Groene Hart! De Culturele Commissie kan met trots terugkijken op dit evenement en heeft terecht veel complimenten gekregen over de kwaliteit die er is onder de inwoners. Of het nu om de muziek ging, de zang, de prachtige foto’s of de fraaie schilderijen en andere kunstuitingen, het mocht er zijn! Leuk was de act die is opgevoerd door Burgemeester Van der Kamp als Rembrandt en Wethouder Smits als Dominicus van Tol. Zij beleefden een dag uit de Gouden Eeuw en keerden even terug op de 13e juli waarbij Rembrandt aan Dominicus een prachtig straatnaambord met zijn beeltenis overhandigde en niet te vergeten de uitreiking door Rembrandt aan Harmen Kooistra van de medaille met het predicaat: de Rembrandt van het Groene Hart!
 

Veel bezoekers hebben hun waardering geuit dat er ook voorafgaand (opstel- en kleurwedstrijd) als op deze dag veel aandacht is geweest voor de jeugd. De jeugdige prijswinnaars kregen de prijzen eveneens door Rembrandt en Dominicus uitgereikt. De opstelwedstrijd is gewonnen door Anouk en Gerline uit Driebruggen en Leora Kowalczyk uit Bodegraven. De kleurwedstrijd door Julie uit groep 5 van de Speel- en Werkhoeve, Emma Porter, Indy Schouten en Safa uit Reeuwijk. En ook deze dag zou niet tot stand zijn gekomen zonder de medewerking van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Formido Bodegraven, Restaurants de Buren en de Munt!
 Energiecoöperatie Bodegraven Reeuwijk biedt haar eerste zonnepaneel aan

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk overhandigt op 18 juli om 10.00 uur haar eerste zonnepaneel aan directeur Teus de Wit van Aannemers en wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon BV. In goed overleg gaat de energiecoöperatie in totaal 400 zonnepanelen plaatsen. Daarvan worden er 200 gebruikt voor de verduurzaming van het bedrijf. De rest is voor de leden van de energiecoöperatie. De montage van de panelen op het dak is gepland eind september 2019. 

De Versluysgroep
Versluys is al sinds 1898 actief op het gebied van aanleg en onderhoud van wegen in Hollands Midden. Vandaag de dag opereren we onder de naam Versluys Groep, we zijn een modern goed geoutilleerd wegenbouw- en verkeerstechniekbedrijf en werken landelijk. Samen met onze dochters en deelnemingen beschikken wij over alle voor goede en veilige wegen noodzakelijke disciplines. De Versluysgroep vindt het als professioneel bedrijf niet meer dan vanzelfsprekend om haar energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren. Dat de Versluysgroep actief met deze ambitie bezig is, is duidelijk merkbaar zowel binnen als buiten de organisatie. Het kantoor is energieneutraal gebouwd, daar waar mogelijk wordt materieel geëlektrificeerd en nu de zonnepanelen om daarmee maximaal bij te kunnen dragen aan de beperking van de uitstoot en daarmee de onderneming verder te verduurzamen.
 

De Energiecoöperatie Bodegraven Reeuwijk
De Energiecoöperatie is op 9 februari 2018 opgericht en heeft tot doel duurzame energie op te wekken voor haar leden. Meer weten? Kijk op onze website: www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl en doe ook mee!
 Nieuwe expositie schilderen- zoektocht naar jezelf

14-07-2019

Van de redactie

 POP-UP Galerie Marryzglaz - Kerkstraat 22 Bodegraven 

Bodegraven - In de POP-UP Galerie Marryzglaz is vanaf 19 juli de overzichtstentoonstelling- SCHILDEREN – ZOEKTOCHT NAAR JEZELF - van Dirk van der Vecht te zien.
Dirk laat zich hierbij ondersteunen door Alex Feenstra die zijn prachtige, verbonden, wolvilten design vloer- en wandkleden laat zien.


Dirk van der Vecht
heeft de basis van zijn interesse voor tekenen en schilderen gelegd in de woonomgeving van zijn jeugd, Fort Wiericker Schans te Bodegraven, waarbij de natuur hem inspireerde.
Behalve tekenlessen op de middelbare school, is hij zich vanaf de tachtiger jaren bewust voor schilderkunst gaan interesseren. Dat leidde tot meerdere jaren gerichte opleidingen, met verschillende technieken, afgerond met de vrije schildersopleiding bij Het Utrechts Centrum voor de Kunsten. In zijn werk zoekt hij naar evenwicht in vorm, kleur en lijnen regelmatig gesteund door structuur en krijt, welke soms doorloopt op meerdere doeken. De verbinding zijn tussen maker en belangstellende geeft hem voldoening en is voor hem tevens de drijfveer om door te gaan.
Het project “FACES” is zo’n voorbeeld van inspiratie en betrokkenheid, door verbeelding van wereldburgers: vertegenwoordigers van een ras, religie met intrigerende verwijzing naar hun gezichtsuitdrukking.  Hierdoor ontstaat een boeiende uitleg over o.a. de verbinding tussen schilderijen onderling en wat het met ons doet!  Dirk zijn grootste wens is om deze bijzondere doeken in zijn geboortedorp Bodegraven, in het Evertshuis tentoon te stellen.  Niet alleen omdat de doeken op de prachtige wanden van dit Cultureel Centrum goed tot zijn recht komen maar ook om het bezoekend publiek in aanraking te laten komen met zijn inspirerende project - "FACES".

 

Alex Feenstra
is graficus, kleurspecialist en ontwerper en maker van prachtige wolvilten design vloer- en wandkleden.  Hij heeft een uitermate slim idee, of liever ontwerp omgezet in een fraaie productlijn van modulaire kleden ‘Qvilt‘.  Na een zoektocht naar prachtig natuurlijk wolvilt,- noeste arbeid en volharding – uren proberen; snijden, stansen en verbinden – staat er nu een fraaie productlijn van innovatief modulair vloeren- en wandkleden van wolvilt.  Hij kan op maat, in kleur én ontwerp naar keuze vrijwel elk vloerkleed maken. De kleden van Alex worden niet geknoopt of geweven, maar met elkaar verbonden, het vernuft zit ‘m in het ontwerp; in het materiaal en de techniek.  Elke Qvilt is een waar kunstwerk, puur en minimalistisch met een luxe uitstraling.
 


 

Naast het werk van Dirk van der Vecht en Alex Feenstra is ook het werk van Marry Buiks, glaskunstenaar te zien.
Deze expositie is t/m 28 september a.s. te zien in de POP-UP Galerie Marryzglaz|Kerkstraat 22| Bodegraven| Open: vrijdag en zaterdag 12.00 – 17.00 uur en op afspraak.
 Jo Kloprogge in gast van de week

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Maandagavond 22 juli heeft Leo Dijkmans in het rechtstreekse radioprogramma “Gast van de Week” als gast Jo Kloprogge.
 


 

Jo is onder ander voorzitter van de Schaakclub Bodegraven en we gaan het hebben over de laatste successen van de Schaakclub maar ook over jeugdleden, hoe je die enthousiast kan krijgen voor het schaken. We gaan het hebben over jeugd onderwijs. Jo heeft het onderzoek- en adviesbureau Sardes opgericht en heeft zich altijd beziggehouden met onderzoek en beleid in de onderwijssector en vooral wat jeugd aangaat en we gaan het hebben over Griekenland. Uiteraard is er ook muziek en die muziek zal u zeker gaan verrassen.  De uitzending is rechtstreeks te beluisteren van 20.00 uur tot 21.00 uur en wordt herhaald dinsdag- en zondagavond. Alles op 107,8 FMWeekmenu stichting Kom-mee-Eten

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten van 15 juli tot en met 19 juli het volgende menu voor u.
 

Maandag
Groentesoep, aardappelen, hamburger met ketchup,
snijbonen, gebakken uiringen, jus, toetje
 

Dinsdag
Kippensoep, aardappelen, saucijs,
bloemkool/broccoli, jus, toetje
 

Woensdag
Champignonsoep, aardappelen, hamlappen in rozemarijn
en honing, sperziebonen/boterbonen, jus, toetje
 

Donderdag
Kokos-kerriesoep, macaronischotel met geraspte kaas
Italiaanse groenten, toetje
 

Vrijdag
Tomatensoep, aardappelpuree, slavink,
andijvie, jus, toetje
 

 

Adres : Rijngaarde 1, Grote zaal, Bodegraven
Kosten: € 7,50 voor een 3-gangen maaltijd
Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur
Opgeven kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma 06-53102893
 Gesprek van de dag met uitdagende en verrassende gesprekken

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Vanaf zondag14 juli in Gesprek van de Dag, opnieuw uitdagende en verrassende gesprekken met inwoners van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk over lokale zaken en meer. Deze keer ontvangt AnneMarie Visser onder meer als gast Marleen van Os, inwoonster van Reeuwijk-Dorp, die als humanitair clown Pluk de wereld rond reist om overal in ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en weeshuizen de mensen aan het lachen te krijgen. Een sprankelend moment onder erbarmelijke omstandigheden. En wethouder Dirk-Jan Knol is te gast om toe te lichten waarom onze gemeente financieel in zwaar verkeer t en wat we daarvan gaan merken.
 

Kijken dus, Gesprek van de Dag.
Aanstaande zondag, vanaf 19.00 uur ieder oneven uur op ons televisiekanaal en vanzelfsprekend elk moment terug te zien op het You-tube kanaal en via de Facebookpagina RTV Bodegraven.
 

RTVBodegraven is bij uw provider op onderstaande kanalen te zien:
Ziggo - Digitaal: kanaal 42
Rekam – Caiway: kanaal 69
KPN, XS4ALL, NLE: kanaal 1356
Solcon : kanaal 2155
Telfort: kanaal 1356 of 2155
Tele2 : zoeken op menu : TV Bodegraven
 Geld voor zorg moet naar zorg en niet naar winsten

14-07-2019

Van de redactie

Woerden - Onlangs heeft het programma Pointer samen met Reporter radio en Follow the Money blootgelegd dat miljoenen euro’s aan zorggeld niet aan zorg wordt besteed maar terecht komen bij winsten van zorginstellingen. In Woerden kwam zorgorganisatie PsyMens B.V. terecht op het landelijke lijstje van instellingen met hoge winsten. 
 

‘Het is absurd dat geld voor zorg niet naar de zorg gaat maar naar extreme winsten. Zorginstellingen worden gerund als commerciële bedrijven. Maar ze vergeten dat ze bestaan om voor mensen te zorg. Zorg waar wij met zijn allen voor betalen. Maar ondertussen worden er megawinsten gemaakt en dreigen in Woerden kinderen, mensen met een beperking en ouderen de dupe te worden. Wat de SP betreft stopt dit nu,’ aldus SP-raadslid Wilma de Mooij.  De SP wil dat het afgelopen is met de winsten van zorgorganisaties en dat geld voor zorg voortaan helemaal naar zorg gaat. Ook wil de SP dat onderzocht wordt hoeveel zorggeld er in Woerden wordt uitgekeerd als winst. ‘Zeker met de tekorten op het budget voor de Wmo en de Jeugdzorg is dit belangrijk. We betalen niet voor winsten van bedrijven. We hebben elke cent nodig om goede zorg te verlenen,’ aldus Wilma de Mooij.  De SP heeft naar aanleiding van het onderzoek schriftelijke vragen gesteld. Burgemeester en Wethouder ontmoeten elkaar als Rembrandt en Dominicus van Tol

14-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – Het Raadhuisplein stond zaterdag in het teken van het Rembrandt jaar. De culturele commissie had flink uitgepakt met het Rembrandt jaar. Rond de twintig schilders en een beeldhouwer waren gekleed in historische kleding. Studenten van de kunstacademie toverde in een mum van tijd een prachtig schilderij op het witte doek. Ze zochten in de mobiel naar het juiste portret en daarna begon de kunst van het schilderen, na een kleine drie uur stond er een prachtig schilderij op de schildersezel.

De lunch uit de Gouden eeuw trok vele mensen en het varken aan het spit was dan ook een hoogte punt. Op tafel stonden gerechten uit de tijd van Rembrandt.
 


 

Wethouder Robèrt Smits als Dominicus en Burgemeester van der Kamp als Rembrandt
 

 

Joost Zwanenburg in actie

 

 

Foto's: Digitale Bodegraafse Krant
 Gerline Gravenland en Anouk Hogendoorn maken beste opstel over Rembrandt

13-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – Tijdens het Rembrandt festival zijn vele tekeningen en opstellen ingeleverd. Zaterdagmiddag zijn dan ook de prijswinnaars in het zonnetje gezet en kregen allen een dagje met het hele gezin naar het Rijksmuseum. 
 

Gerline Gravenland en Anouk Hogendoorn
 


Foto's: Digitale Bodegraafse KrantStreekmarkt trekt veel mensen

13-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – De streekmarkt in de Kerkstraat is vandaag door veel mensen bezocht. Mede door het Rembrandt festival wisten vele mensen de streekmarkt te vinden. Dit keer was er een optreden van het koor Amici del Canto en waren er optredens van dweilorkest Blaaskapel de Herriemonie. Deze sfeermakers wisten het publiek op een muzikale manier te vermaken.Foto's: Digitale Bodegraafse KrantBrandweer controleert onaangekondigd horeca en sportscholen

13-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk/Regio - Toezichthouders van Brandweer Hollands Midden zijn donderdag 11 juli gestart met de eerste 100 onaangekondigde brandveiligheidscontroles bij sportscholen, cafés en restaurants binnen de regio Hollands Midden. Tijdens de zogeheten ¨flitsbezoeken¨ wordt vooral gekeken naar de vluchtwegen, aanwezigheid van en vrijhouden van blusmiddelen en de brandveiligheid in het algemeen. Naast aandacht voor het naleven van de voorschriften besteden de toezichthouders ook aandacht aan het geven van adviezen. Deze adviezen zijn er op gericht om de bewustwording onder de exploitanten omtrent hun verantwoordelijkheid over naleven van de voorschriften en brandveilig gedrag te stimuleren. Onze toezichthouders voerden controles uit in de Duin- en Bollenstreek en in Gouda en omgeving. Dit jaar worden naast de reguliere controles, nog 300 doelcontroles bij verschillende doelgroepen uitgevoerd binnen diverse gemeenten in de regio Hollands Midden.
 

Foto: ter illustratie 


Resultaten
Het is over het algemeen goed gesteld met de gecontroleerde horeca en sportscholen. Bij twee objecten was het echter onder de maat en hierop werd gelijk gehandhaafd. Bij het overgrote deel van gecontroleerde panden werden de voorschriften goed nageleefd, op een enkele niet gekeurde brandblusser of noodverlichtingarmatuur na. We zijn als brandweer redelijk tevreden met deze uitkomsten. Een stijgende lijn is te zien in het brandveiligheidsbewustzijn bij ondernemers. Steeds vaker nemen zij hun verantwoordelijkheid.
 

In onderstaande gemeenten is gecontroleerd
Bodegraven-Reeuwijk - Noordwijk, Katwijk, Warmond, Zuidplas, Waddinxveen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Gouda en Krimpenerwaard.
 Woerden verbiedt het oplaten van ballonnen

12-07-2019

Van de redactie

Woerden - Een motie om het oplaten van ballonnen in Woerden te verbieden is donderdagavond in de gemeenteraad van Woerden aangenomen. Woordvoerder Jelmer Vierstra van Progressief Woerden is opgetogen over dit besluit: “Ballonnen zijn weliswaar feestelijk maar zorgen in de praktijk voor problemen omdat ze gemaakt zijn van kunststof. Die vergaan dus niet vanzelf en eindigen te vaak in de maag van een dier. Deze dieren kunnen vervolgens geen eten meer opnemen en een langzame dood kan het gevolg zijn. Dat past wat ons betreft niet bij het vieren van een feestje.”

Het was een uitzending van het Jeugdjournaal die Progressief Woerden op het goede spoor bracht. Vierstra: “Daarin zagen wij verschrikkelijke beelden van dieren die gestorven zijn aan plasticvervuiling en legde iemand van Stichting de Noordzee uit hoeveel ballonnen of resten daarvan zij op de Nederlandse stranden terugvinden. In die uitzending deed de stichting de aanbeveling aan gemeenten om het oplaten via de APV te verbieden” Progressief Woerden heeft begrip voor veel mensen die het oplaten van ballonnen vooral gezellig en een leuke bijdrage aan een feestje vinden. Daarom vraagt de partij aan de gemeente om bij de communicatie hierover ook suggesties te doen over hoe op een milieuvriendelijker manier toch iets bijzonders bij een feestje gedaan kan worden. Vierstra besluit: “Ballonnen oplaten kan in 2019 eigenlijk niet meer.” De motie van Progressief Woerden werd mede-ingediend door de fracties van CDA, Sterk Woerden, D66, CU-SGP en uiteindelijk stemden ook de fracties van LijstvanderDoes en FractieBakker ermee in.
 Zomers varen op de Nieuwkoopse Plassen tijdens de zomermarkt

12-07-2019

Van de redactie

Nieuwkoop - Op woensdag 17 juli vindt in Nieuwkoop de Zomermarkt plaats. Naast het bezoeken van alle kraampjes, muziek luisteren en relaxen op het terras kun je ook een vaartocht maken op de Nieuwkoopse Plassen. In ongeveer een uur ontdek je dé parel in het Groene Hart. Misschien spot je wel een purperreiger of lepelaar! Ergens in het gebied zwemt de otter rond! Door vrouwenmagazine JAN uitgeroepen tot het mooiste watergebied van Nederland: de Nieuwkoopse Plassen mag niet ontbreken op je lijstje van te bezoeken natuurgebieden. Varend op het water is de beste manier om al het natuurschoon te bewonderen. Geniet van alle vogelgeluiden terwijl de sierlijke visdiefjes boven je hoofd duikelen. 

Gebied met geschiedenis
Tijdens de zomermarkt staan onze schippers en excursieleiders voor je klaar. Vaar mee langs het Turfeiland en leer hier de Nieuwkoopse Plassen beter kennen. Ontdek hoe dit unieke gebied er vroeger uit zag en hoe het is ontstaan.
 

Meld je aan!
Wil je ook mee varen tijdens de zomermarkt? Meld je aan op de website, of breng op 17 juli een bezoekje aan de kraam van Natuurmonumenten op het historische Reghthuysplein in Nieuwkoop.
 Netwerkbijeenkomst

12-07-2019

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Open Coffee Alphen aan den Rijn organiseert op 19 juli a.s. een netwerkbijeenkomst bij Administratiekantoor Tidak, Ant. van Leeuwenhoekstraat 38 A6, 2408 AN Alphen aan den Rijn.
 

Administratiekantoor Tidak
Het administratiekantoor is in 2007 opgericht door Brigitte de Niet. Zij startte het bedrijf vanaf een zolderkamer, waarna het in een kantoorruimte naast haar woonhuis verder groeide. En dan nu vanaf 1 juni in een 2 verdiepingen tellend pand op bedrijventerrein Molenwetering. Het pand heeft acht werkplekken en op de begane grond een aparte spreekruimte, waar in alle rust gesprekken gevoerd kunnen worden met klanten.  Tidak profileert zich als hét administratiekantoor voor de startende ondernemer, de zzp-er en de kleine mkb-er (tot ca. 10 medewerkers). Administratie, advies, belastingaangiften, fiscale vragen en hulp bij schulden. Voor dit alles ben je hier aan het juiste adres. Ze bieden ook diensten op maat, met persoonlijk contact en laagdrempelig. Dit onderscheidt Tidak van grote (accountants)kantoren. Benieuwd wat Tidak voor jou kan betekenen? Kom dan vooral op 19 juli op de Open Coffee. Je bent welkom vanaf 08.45 uur tot 11.30 uur, aanmelden is niet nodig. De koffie met wat lekkers wordt gesponsord door Tidak. Zzp-ers, start-ups en MKB-ers zijn van harte uitgenodigd om op 19 juli een kijkje te nemen bij dit mooie bedrijf. Je bent welkom vanaf 08.45 – 11.30 uur.  Kijk voor meer info op www.opencoffeealphen.nlFeestjaar afgesloten met Ridderfeest

11-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Het feestjaar vanwege het 50-jarig bestaan van de Pr. Beatrixschool is op 11 juli afgesloten met een stoer Ridderfeest.
 


 

In een weiland aan de Hoogendoornlaan werd een echte ridder-arena opgebouwd. Er waren verschillende spelactiviteiten passend bij het ridderthema. Als afsluiting was er een toernooi tussen de ridders, Rode Roderick en Witte Willem. Twee ridders die werden aangemoedigd door alle leerlingen van de school. Opbrengst van € 704,50 voor Stichting Geef Martin Toekomst

11-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zoals de meeste mensen wel hebben gelezen op de verschillende regionale nieuwssites in Zwammerdam en Bodegraven-Reeuwijk zijn er verkoopacties geweest van handgemaakte sieraden speciaal voor de Stichting Geef Martin Toekomst. Het team Geloof, Hoop en Liefde (een team dat zich inzet voor de KWF en meedoet aan de Samenloop voor Hoop in Alphen aan den Rijn) vond het fijn iets te kunnen betekenen voor Martin en zijn gezin. Maar zonder de vele mensen die of bij de verkoopactie in Bodegraven of bij de inloopavondjes bij Diana thuis iets hebben gekocht hadden we nooit tot dit mooie bedrag van € 704,50 kunnen komen. Heel veel dank daarvoor ook namens Martin en zijn gezin. Het bedrag is inmiddels overgedragen aan de Stichting Geef Martin Toekomst. 

Martin is uitbehandeld voor de ziekte kanker in Nederland maar in Duitsland kunnen ze hem nog wel behandelingen aanbieden alleen worden die niet vergoed door de verzekering. Door verschillende acties die lopen en donaties hoopt de stichting die hiervoor is opgezet het geld binnen te halen om de behandelingen te kunnen ondergaan in Duitsland. Inmiddels heeft Martin al behandelingen gehad en heeft hij te horen gekregen dat na de laatste MRI-scan 12 juni het stabiel is nu “dus een zeer hoopvol bericht “. Over twee maanden gaat hij weer door de scan.
 Muziekprogramma Rembrandt festival

11-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdag 13 juli is het Rembrandt festival op het Raadhuisplein. Deze dag zal er veel muziek zijn. U leest het volledige programma bij lees verder.
Drie kinderen behalen puppy zwemdiploma bij Sportcentrum De Kuil

11-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Woensdagochtend 10 juli hebben drie kinderen hun puppydiploma in ontvangst mogen nemen. Puppyzwemmen is voor kinderen vanaf drie jaar en is als voorbereiding voor de reguliere zwemlessen van het zwem-abc. Puppyzwemmen wordt op woensdagochtend bij Sportcentrum De Kuil gegeven. Kijk voor meer informatie op www.senw-br.nl. Onderstaande kinderen van harte gefeliciteerd!
Lucas Buist, Merel Dorresteijn en Jet Nieuwesteeg.
 Tien kinderen behalen zwemdiploma C bij Sportcentrum De Kuil

11-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Woensdag 10 juli was het voor een aantal kinderen een spannende dag bij Sportcentrum De Kuil. Na het behalen van zwemdiploma A en B gaan sommige kinderen ook voor zwemdiploma C. Zo behalen ze alle diploma’s die in het zwem-abc pakket zitten van het Nationale Raad Zwemveiligheid. Tien kinderen konden hun zenuwen in bedwang houden en mochten aan het einde van de middag hun verdiende zwemdiploma c in ontvangst nemen. Gefeliciteerd!
Adam Achbari, Amy van Niekerk, Eline Groeneveld, Jessie Schouten, Sven Pronk, Tibeau Ewalds, Victor Voortman, Wez van Roon en Tessa Jansen.
 Leerlingen en ouders bewonderen ruim 300 foto’s van het Rotary Young Talent Event

10-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Woensdagavond is om 19.00 uur de expositie van het Rotary Young Talent Event op flitsende wijze geopend in de grote zaal van het Evertshuis. De expositie bestaat uit meer dan 300 foto’s gemaakt door kinderen uit groep 7, onder begeleiding van zes professionele fotografen. De jonge fotografen, hun ouders, familie, leraren, de geportretteerden en andere geïnteresseerden waren aanwezig bij de opening.
 


De afgelopen maanden hebben Bram Strookman, Esther Noordergraaf, Danny de Vries, Ap Quist, Rob Poortvliet en Marco Hamoen de kinderen uit de groepen 7 van de deelnemende basisscholen ingewijd in de geheimen van de fotografie. De meer dan 300 jonge fotografen zijn daarop enthousiast zelf aan de slag gegaan om hun mooiste foto te maken. Het resultaat is zichtbaar gemaakt in de insirenrende expositie, die is ingericht door vrijwilligers van de expositie-commissie van het Evertshuis en Rotary. Een resultaat om trots op te zijn en de moeite waard is om te komen bewonderen! De expositie is tot eind augustus te zien in het Evertshuis.Foto’s: Robèrt Smits
 Workshop Versterk je eigen welzijn met je eigen verbeeldingskracht

11-07-2019

Van de redactie

Woerden - Op dinsdag 23 juli van 10.00 tot 12.00 uur geeft Wike de Klerk bij Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden een workshop over hoe jij je eigen verbeeldingskracht bewust kunt leren inzetten ter bevordering van je eigen welzijn. Door met deze verbeeldingsoefeningen en je eigen creativiteit aan de slag te gaan, schakel je de kracht van je geest in. Dit bevordert het zelfherstellend vermogen van je lichaam en dat kan een mooie aanvulling zijn op de medische zorg die je krijgt.


De workshop wordt gegeven door Wike de Klerk, die al 10 jaar aan het Inloophuis verbonden is en zij is als coach voor de Verbeeldingstoolkit ervaren in het werken met verbeeldingsoefeningen. Zij leert je deze eenvoudige oefeningen om je eigen verbeeldingskracht te gaan gebruiken voor het versterken van je draagkracht en veerkracht in moeilijke perioden. Het bijzondere van onze verbeelding is dat het vrijheid en ruimte geeft aan wat er in jou leeft aan gevoelens en emoties. En ook voor wat je nodig heb, of verlangt.

Aanmelden is niet nodig voor deze workshop. Aanvang 10.00 uur, vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Meer informatie via telefoon (06-14004496), per email (info@inloophuislevenmetkanker.nl) of in het Inloophuis (openingstijden zie de website www.inloophuislevenmetkanker.nl).


Voor wie graag wil komen maar minder mobiel is, geen eigen auto heeft of niet met openbaar vervoer/taxi kan, is AutoMaatje Woerden een optie: thuishuiswoerden.nl/automaatje.
 Wethouders Dirk-Jan Knol en Robèrt Smits openen voorronde NK stoepranden

10-07-2019

Van de redactie

Bodegraven – Woensdagmiddag heeft wethouder Dirk-Jan Knol en wethouder Robèrt Smit de officiële voorronde van de Nederlandse Kampioenschappen Stoepranden geopend. Ook burgemeester van der Kamp heeft menig balletje gegooid.
 


 

Het Raadhuisplein was omgetoverd tot een heus stoeprandfestijn waar rond de vijftig personen streden om een van de 15 plaatsen in de finale. Rode kunststof stoepranden waren het decor voor de voorronde op het NK stoepranden. De organisatie was in handen van de Buurtsportcoaches.
 


Foto’s: Dirk Jan Knol
 Steeds meer senioren roeren zich op woningmarkt

10-07-2019

Van de redactie

 Aantal 55-plussers die woning aanpast of verduurzaamt neemt in een jaar met meer dan helft toe 

Bodegraven - Steeds meer senioren gebruiken de overwaarde op hun huidige woning door een nieuwe woning te kopen. In het tweede kwartaal van 2019 kochten 10,6 procent meer 55-plussers een nieuw huis in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vanwege het beperkte aanbod van geschikte seniorenwoningen kiezen senioren er echter steeds vaker voor hun hypotheek te wijzigen om de eigen woning aan te passen. Het aantal senioren dat de huidige hypotheek wijzigt steeg met 11,1 procent. Met name het verbeteren van het wooncomfort of verduurzamen van de woning onder 55-plussers is populair, in het tweede kwartaal van dit jaar steeg dit aantal met liefst 55,5 procent in vergelijking met een jaar geleden.


Ruim vier op de vijf woningbezitters van 55 jaar en ouder verwacht een overwaarde op hun woning te hebben. Een vijfde van de senioren is van plan deze overwaarde binnen nu en enkele jaren te benutten, wees onderzoek van De Hypotheker vorig jaar uit. Sinds 2018 kunnen geldverstrekkers in bepaalde situaties maatwerk toepassen waarbij senioren met een pensioeninkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten in plaats van de maximaal berekende lasten. Als zij willen verhuizen naar een woning met lagere maandlasten zijn er meer mogelijkheden om met een aflossingsvrije hypotheek de overwaarde te verzilveren. Maar vanwege het beperkte aanbod aan geschikte seniorenwoningen kiezen steeds meer 55-plussers ervoor om hun huidige woning te verbeteren zodat deze ook voor de toekomst geschikt blijft. Het aantal senioren dat afgelopen jaar de hypotheek heeft gewijzigd met het oog op aanpassingen in de eigen woning, bijvoorbeeld om de woning te verduurzamen of het wooncomfort te verbeteren, is gestegen met 55,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.


Nieuwe financieringsmodellen en woonvormen
De mogelijkheden voor senioren zijn in de afgelopen tijd toegenomen. Zo ondersteunen sommige gemeenten met de Blijverslening of de Verzilverlening de wens om de huidige woning aan te passen. Ook introduceren steeds meer geldverstrekkers financiële producten waarmee senioren de overwaarde op hun huis kunnen benutten om meer bestedingsruimte te hebben, bijvoorbeeld voor een aanvulling op het pensioen. Daarnaast zetten de overheid, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars in op nieuwe woonvormen die samenwonen en zorgverlening combineren, zoals de meergeneratiewoning. Volgens De Hypotheker is het belangrijk dat er aandacht is voor het financieren van dergelijke woonvormen om te voorkomen dat doorstroming op termijn stagneert.


“Het komt er nu op aan dat er nog meer geschikte woningen beschikbaar komen, zodat meer 55-plussers een volgende stap kunnen maken”, zegt Jeremy Witteman, franchisenemer van De Hypotheker in Bodegraven. Dit is namelijk gunstig voor de doorstroming op de woningmarkt. Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan de traditionele seniorenwoningen. Vanuit De Hypotheker zien wij dat er meer vraag is naar de financiering van alternatievere woonvormen, bijvoorbeeld de meergeneratiewoning, waarbij kinderen mantelzorg kunnen verlenen aan hun ouders onder hetzelfde dak”.

 Gemeentehuis en klantcontactcentrum donderdag 11 juli gesloten

10-07-2019

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk – Op donderdag 11 juli zijn het gemeentehuis en het klantcontactcentrum gesloten vanwege een organisatiedag. U kunt op deze dag wel producten aanvragen via de website of alvast een afspraak inplannen op een andere dag. 

Kijk voor alle openingstijden of het maken van een afspraak op de contactpagina van de gemeente.
 Sleutelpop in Passage Waddinxveen

10-07-2019

Van de redactie

Waddinxveen – Zaterdag 14 september aanstaande is de eerste editie van Sleutelpop in de Passage in Waddinxveen. "Sleutelpop wordt hét muziekfestival voor aanstormend talent en brengt de muziekscene terug naar Waddinxveen", zegt Stijn Donders, programmadirecteur Sleutelpop en samen met Erik Kooijman van Popschool Waddinxveen de initiatiefnemers van Sleutelpop. Sleutelpop in de Passage valt samen met de officiële opening van Studio Raiko, de opnamestudio van Donders gevestigd onder hetzelfde dak als Popschool Waddinxveen. "We willen groots uitpakken. Pal voor de deur komt een open air podium en achter de schermen werken we nu hard aan een indrukwekkende line-up van artiesten die al op een stevige fan base kunnen rekenen en op het punt staan door te breken." Kooijman: "En die kun je hier dus nog gewoon zien. We hopen natuurlijk dat Sleutelpop uitgroeit tot een legendarisch muziekfestival dat jaarlijks terugkeert, zodat bezoekers van Sleutelpop 2019 later kunnen vertellen dat ze nog bij de eerste editie zijn geweest." Sleutelpop 2019 is onderdeel van WadCultureel, is gratis en begint om 16.00 uur. Sleutelkwartier
Sleutelpop 2019 vindt plaats in het Sleutelkwartier, het gebied tussen Hefbrug en station in Waddinxveen, dat de komende jaren een stevige make over krijgt. Naast meer eenheid, samenhang en kwaliteit in de openbare ruimte en tussen de verschillende gebouwen, wil het Sleutelkwartier ook meer levendigheid en beleving. Sleutelkwartier wil inwoners prikkelen en uitdagen zelf met ideeën te komen die de beleving in het Sleutelkwartier vergroot. Wethouder mobiliteit, recreatie en samenlevingsparticipatie Kirsten Schippers: "We hopen met aanstekelijk enthousiasme een positieve flow op gang te brengen, waarbij ook ik graag verrast wordt door de positieve spin-off van de ontwikkelingen in het Sleutelkwartier. Dat is zeker het geval met Sleutelpop 2019!"

 Extra snelheidscontroles binnenvaartschepen op de Gouwe

10-07-2019

Van de redactie

Boskoop/Regio - Omwonenden en watersportverenigingen langs de Gouwe maken steeds vaker melding van hinder veroorzaakt door binnenvaartschepen. De provincie Zuid-Holland, beheerder van de Gouwe, neemt de klachten serieus. In overleg met de politie is besloten het aantal controles op te voeren en de bestaande informatiepanelen actiever te gebruiken.


Golfslag door hoge vaarsnelheid
De Gouwe is één van de drukst bevaren vaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Bewoners van woonarken en watersportverenigingen langs de Gouwe ervaren steeds vaker overlast door hinderlijke golfslag. Volgens hen wordt dit veroorzaakt door een te hoge vaarsnelheid door binnenvaartschepen. Ook zijn er klachten over trillingen en gevaarlijke situaties op het water.


Strengere controles
Provincie en politie komen met een gezamenlijke aanpak en voeren de komende tijd meer zichtbare en onzichtbare controles uit. De strengere controles gelden vooral voor de beroepsvaart, maar ook de pleziervaart wordt gecontroleerd op naleving van de vaarregels, zoals vaarsnelheid en het verbod op het veroorzaken van hinderlijke golfslag.
Daarnaast maakt de provincie gebruik van de Dynamische Route-Informatiepanelen (DRIPs) om scheepvaart te waarschuwen zich aan de maximum vaarsnelheid te houden. Op de Gouwe is dat 12 kilometer per uur en tussen de hefbrug Boskoop en de Otwegwetering 9 kilometer per uur. De beroepsvaart wordt hierover apart geïnformeerd.
 Bodegraven-Reeuwijk verbetert bescherming cultuurhistorische panden

09-07-2019

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk vallen voortaan onder een uniforme, gemeentebrede regeling. De subsidieregeling voor deze panden is bovendien uitgebreid: niet alleen monumentale panden, maar ook cultuurhistorisch waardevolle panden komen in aanmerking voor subsidie.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in het paraplubestemmingsplan cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk, de partiële herziening cultuurhistorie Kern Nieuwerbrug en de geactualiseerde Erfgoedverordening, die onlangs door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Gezamenlijk vervangen deze plannen de huidige regels voor monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden binnen alle bestemmingsplannen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Aanpassingen aan panden
In de plannen is vastgelegd dat cultuurhistorisch waardevolle panden niet zonder omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk mogen worden gesloopt. Daarnaast mag vergroting of verandering van een pand geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden. Ook is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen die het toestaat om extra wooneenheden te realiseren in een pand met cultuurhistorische waarde. In het buitengebied is dit aantal beperkt tot maximaal drie. Deze regeling komt overeen met de huidige regeling in het bestemmingsplan Buitengebied Noord.

Erfgoedverordening
Aanvullend moet de geactualiseerde Erfgoedverordening zorgen dat het beschikbare budget voor de instandhouding van het culturele erfgoed in Bodegraven-Reeuwijk beter wordt benut. Voorheen bleef een aanzienlijk deel van dat budget over. Daar moet verandering in komen nu subsidies niet alleen beschikbaar zijn voor monumentale panden, maar ook voor cultuurhistorisch waardevolle panden.

Subsidie
De subsidie is beschikbaar voor monumentale panden en cultuurhistorisch waardevolle panden die de waardering ‘hoog’ en ‘redelijk’ hebben gekregen in de beleidsnota cultuurhistorie. De subsidie bedraagt 2.500 euro per pand per vijf jaar.

Open Monumentendag
Geïnteresseerden in monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk zijn van harte uitgenodigd voor de Open Monumentendag op 14 september 2019. Deelnemende gebouwen in de gemeente openen die dag hun deuren voor bezoekers.Streekmarkt “Grootser en muzikaler dan ooit”

09-07-2019

Van de redactie

Bodegraven - Zaterdag 13 Juli belooft een bijzonder drukke dag te worden in het centrum van Bodegraven. Kom gezellig langs de streekmarkt in de Kerkstraat, het belooft een veelzijdige editie te worden voor jong en oud. Er valt veel te beleven en te proeven! Op de Streekmarkt Bodegraven kunt u nog beter kennismaken met onze streekproducten en hun makers. Zij vertellen uw graag over de producten uit de streek. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij tractoren en dieren of deelnemen aan leuke activiteiten.
 


 

Doe mee met de stoepkrijt kunst wedstrijd
Voor de kinderen is er genoeg te doen. Er zijn vele leuke gratis activiteiten! Steltlopen, boerengolf, springen op het springkussen en een stoepkrijt wedstrijd met leuke prijzen! Wat moet je doen? Maak een mooi kunstwerk, tekst of kreet van stoepkrijt! (Leef je uit!) in de aangegeven vakken in de Kerkstraat. En de beste/mooiste stoepkrijtkunstenaar maakt kans op prijzen die worden aangeboden door de lokale ondernemers. De prijswinnaars worden achteraf via de facebookpagina Streekmarkt Bodegraven bekend gemaakt. Vergeet daarom niet je naam bij je zelfgemaakte kunstwerk te noteren.
 
Ware feeststemming met veel muziek in het gehele centrum
Zaterdag is het ook nog eens Rembrandt-dag waarbij je veel kunt kunstwerken kunt zien en beleven. Op de streekmarkt vind u de expositie van Kunstenaar Harmen Kooistra, deze is te bewonderen in de kraam en in de Galerie van Marry Glazz gelegen in de Kerkstraat. Daar kunt u deze dag ook terecht voor het speciale Rembrandt bier. Aan muzikale kwaliteiten geen gebrek tijdens de streekmarkt. Omstreeks 11:30u luisteren naar een koor dat voor de studio/galerie van Marry Glazz zal zingen. En rond 12:30u kunt luisteren naar de muzikanten van Speelluy van Boreft die een rondje over de streekmarkt lopen. En alsof dat nog niet genoeg is kunt u de gehele dag een heuse fanfare in het centrum tegenkomen. Deze sfeervolle muzikantengroep uit de streek vermaken u graag met de meest uiteenlopende liedjes. Het blaaskapel de Herriemonie zal te horen zijn in de Kerkstraat, Brugstraat, Prinshendrikstraat, van Tolstraat en omgeving! Het belooft een bijzonder muzikale dag te worden.


De streekmarkt is a.s. Zaterdag 13 Juli van 10:00-16:00u.Jaarlijkse dansuitvoering van dansleerlingen Studio Viva Dans in het Evertshuis

08-07-2019

Door: Helena van Os

Bodegraven - Afgelopen weekend was het dan zover. Zowel zaterdag als zondag werd het Evertshuis druk bezocht door familie en vrienden om naar de jaarlijks terugkerende dansuitvoering te komen kijken van de dansleerlingen van Studio Viva Dans. Waar op andere jaren werd opgetreden in de Goudse Schouwburg, of in het theater Castellum te Alphen aan den Rijn, was het weer eens tijd voor voorstellingen in ons eigen dorp, aldus Carolien van Os, eigenaresse van Studio Viva Dans.

In de vier voorstellingen werden onder leiding van de dansdocenten, Refaja Bastiaans, Frency van Duijn, Liselot van den Boogaard en Carolien van Os, choreografieën getoond in verschillende dansstijlen. Van modern, tot klassiek, van Jazz-Dans tot Street Dance / Hip Hop. Dansers en danseressen van jong tot oud konden ook dit jaar weer hun dans-skills laten zien, iets waar zij het hele jaar naar toe hebben gewerkt. Dit jaar stonden de voorstellingen in het teken van het Thema “Aladdin”.

Bij aankomst in het Evertshuis stonden de Disney-figuren Aladdin & Jasmine klaar in de foyer om met geïnteresseerde bezoekers op de foto te gaan. Tijdens de optredens kwamen thema’s uit de Disney klassieker voorbij, zoals de Tijger Radja, De Geest en de lamp, maar ook de flamingo’s en het vliegende tapijt. De make-up en de op maat gemaakte dansoutfits, maakten de creatieve choreografieën helemaal compleet. Iedere show werd afgesloten met een slotdans met alle leerlingen op het podium.

In het slotwoord van deze elfde eindejaar voorstelling sinds het bestaan van Studio Viva Dans, sprak Carolien haar dank uit richting alle dansers, dansdocenten, vrijwilligers en de organisatie van het evertshuis. www.studiovivadans.nl

 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina