NIEUWSGemeente Woerden sluit panden vanwege illegale bewoning

13-05-2022

Van de redactie

Woerden - De gemeente Woerden heeft gisteren per direct enkele panden aan de Marconiweg gesloten. Reden voor de acute sluiting is dat in de panden illegaal mensen woonden en dit een brandgevaarlijke situatie opleverde. Ook werden in een ruimte zakken hennep aangetroffen.

 

De gemeente heeft gisteren samen met de politie en de brandweer een controle uitgevoerd, nadat buurtbewoners eerder signalen over mogelijke illegale praktijken hadden doorgegeven. De controleurs stelden vast dat de panden bewoond werden, onder andere door arbeidsmigranten. Er werden slaapplaatsen voor minimaal twintig personen aangetroffen. Met de brandveiligheid was het zo slecht gesteld dat bewoning onverantwoord is. Daarom werden de panden meteen gesloten. 

 

Burgemeester Victor Molkenboer is ter plekke gaan kijken en stelde de onveilige situatie ook vast. “Het is mensonterend dat mensen op deze manier worden gehuisvest door uitzendorganisaties en schandalig dat hier door de vastgoedeigenaar op is ingespeeld. Dit zijn situaties die niet alleen in Woerden voorkomen, maar ook elders in het land. Het vraagt dus om landelijk beleid om huisvesting op deze wijze, tegen te gaan.” De verhuurder van de ruimtes is in principe verantwoordelijk voor de verdere zorg voor de bewoners.Bijna 1 op de 8 woningen in Zuid-Holland heeft zonnepanelen

13-05-2022

Van de redactie

Zuid-Hollanders kiezen steeds vaker voor zonnepanelen. Inmiddels zijn er op 11,6% van de Zuid-Hollandse woningdaken panelen te vinden. De provincie telt volgens de meest recente data zo’n 196.000 woningen met zonnepanelen, een stijging van 181% ten opzichte van 2017. Inwoners van Zoeterwoude zijn in Zuid-Holland de grootste liefhebbers van zonne-energie. Dit en meer blijkt uit een  analyse van Independer op basis van data van CBS en de Klimaatmonitor.

In Nederland heeft zo’n 17,8% van de woningen zonnepanelen op het dak. Ten opzichte van de rest van het land hebben in Zuid-Holland dus (nog) relatief weinig inwoners geïnvesteerd in zonnepanelen. 
 

Inwoners Zoeterwoude grootste liefhebbers van zonne-energie

Wel zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Zo zijn in Zoeterwoude zijn naar verhouding het vaakst zonnepanelen te vinden op daken. Bijna 1 op de 3 woningen heeft een installatie op het dak. Ook in Kaag en Braassem zijn veel inwoners die geïnvesteerd hebben in zonne-energie. De top 5 Zuid-Hollandse gemeenten met het grootste aandeel woningen met zonnepanelen op het dak is:

Zoeterwoude (28,1% van de woningen heeft zonnepanelen)
Kaag en Braassem (27,9% van de woningen heeft zonnepanelen)
Hardinxveld-Giessendam (27,5% van de woningen heeft zonnepanelen)
Midden-Delfland (26,2% van de woningen heeft zonnepanelen)
Goeree-Overflakkee (26% van de woningen heeft zonnepanelen)
 

In grote steden Rotterdam (4,1%), Den Haag (5,4%) en Schiedam (6%) hebben woningen naar verhouding juist het minst vaak een installatie op het dak om duurzame energie op te wekken. Hierover zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer: “Ook al blijven steden achter er is wel een toename in het aantal zonnepanelen. In absolute zin ging Den Haag bijvoorbeeld van 5.000 woningen naar ruim 14.000 woningen met zonnepanelen.” Ook laagste hypotheekrentes stijgen hard in 2022

13-05-2022

Van de redactie

De hypotheekrentes blijven dit jaar flink doorstijgen en dat merkt iedereen die een hypotheek afsluit. Zelfs als je kiest voor de hypotheek met de laagste rentes, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “De laagste hypotheekrentes zijn sinds het begin van dit jaar ongeveer drie keer (!) zo hoog geworden”, licht financieel expert Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.
 

Laagste rentes drie keer zo hoog als in januari

Zo ging de laagste hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek met NHG bij een rentevaste periode van 10 jaar van 0,89 procent in januari naar 2,60 procent nu. Bij 20 jaar vast ging die rente zelfs van 1,20 procent naar 2,88 procent. “Eenzelfde ontwikkeling zien we ook bij andere rentevaste periodes”, zegt Bulthuis.
 


 

Hoelang blijven de rentes nog stijgen?

Dat de hypotheekrentes omhoog blijven gaan, komt door de stijgende kapitaalmarktrentes. “Voor het bepalen van hun hypotheekrentes kijken banken naar de rentes op staatsleningen. Die tarieven zijn dit jaar flink gestegen en daarom stijgende de hypotheekrentes dus ook”, zegt Bulthuis. “En we zien die kapitaalmarktrentes nog steeds verder stijgen, dus ik verwacht dat ook de hypotheekrentes nog wel een tijdje omhoog blijven gaan.”
 

Eerder berichtte Geld.nl al dat de stijgende hypotheekrentes ervoor zorgen dat een hypotheek afsluiten flink duurder is geworden in 2022. Zoals uit de cijfers van vergelijker blijkt, ontkom je dus zelfs met de laagste hypotheekrente niet aan een duurdere hypotheek. “Toch loont het zeker om op zoek te gaan naar de laagste hypotheekrente voor jouw situatie”, zegt Bulthuis. “Als je een woning gaat kopen, heb je die hypotheek immers toch nodig. Het verschil tussen de hoogste en de laagste hypotheekrente is vaak nog een volle procent. Dat scheelt je bij een hypotheek van 300.000 euro toch al snel elke maand 150 euro aan rente.”Staatssecretaris Van Ooijen: prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken

13-05-2022

Van de redactie

Staatssecretaris van Ooijen (VWS) wil flinke hervormingen in de jeugdzorg doorvoeren om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Het goed organiseren van zorg voor kinderen met de meest complexe problemen heeft daarbij de hoogste prioriteit en dat vraagt om meer regie en professionele ruimte. Het huidige systeem werkt vooral lichtere vormen van zorg in de hand. De staatssecretaris wil een duidelijke afbakening in de wet wat onder jeugdhulp valt, met het doel om kinderen die het echt nodig hebben beter en sneller te kunnen helpen. Ook wil hij de marktwerking terugdringen en de perverse prikkels uit het jeugdzorgsysteem halen, onder andere door excessieve winsten aan te pakken en de groei van het aantal jeugdzorgaanbieders te beteugelen. Samen met de minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel beter beheersbaar te maken.
 

Staatssecretaris Van Ooijen: “Knokken voor ieder kind, met die inzet ben ik in januari als staatssecretaris aan de slag gegaan. Sindsdien spreek ik veel kinderen en ouders die met jeugdzorg te maken krijgen en hoor ik te vaak dat zij niet op het juiste moment de juiste hulp krijgen. Ook spreek ik veel hulpverleners, en ook zij lopen vast in systeem. Dat raakt mij enorm en motiveert mij om flinke hervormingen door te voeren. Er gaat steeds meer geld, tijd en energie naar lichtere vormen van hulp, terwijl we dat allemaal hard nodig hebben om beter voor de meest kwetsbare kinderen te zorgen. Er zitten allerlei van dit soort foute prikkels in het systeem, daar moeten we van af. Door marktwerking aan banden te leggen, komen we dichter bij een systeem dat er echt op gericht is om kinderen te helpen. Ik ga met gemeenten en andere betrokken partijen graag aan de slag om gezamenlijk jeugdzorg te verbeteren.”
 

Meer regie en professionele ruimte voor meest complexe zorg

Bij de hervorming van jeugdzorg is de beschikbaarheid van passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen de grootste prioriteit. Te denken valt hier aan kinderen die te maken hebben een hoogcomplexe zorgvraag, zoals bijvoorbeeld een eetstoornis, een chronische aandoening, of een jeugdbeschermingsmaatregel. Zij komen te vaak op wachtlijsten terecht en weten onvoldoende de weg te vinden in een onoverzichtelijk zorgstelsel. Daarom moet er meer regie en professionele ruimte komen voor de meest complexe vormen van zorg. Deze zorg, die maar een relatief beperkt aantal kinderen in het hele land nodig hebben, moet meer centraal worden ingekocht en georganiseerd. Hulpverleners moeten de ruimte krijgen om op basis van hun professionele deskundigheid de juiste dingen te doen. Daarnaast wordt de regionale inkoop van specialistische zorg verplicht. Er komt meer regie op een logische indeling van deze regio’s qua indeling en grootte, zodat zij deze rol zo effectief mogelijk kunnen vervullen.
 

Zorg beschikbaar wanneer het echt nodig is

Waar in 1997 nog 1 op de 27 kinderen gebruik maakte van jeugdhulp, was dit in 2015 1 op de 10 en in 2021 zelfs 1 op de 7. Kinderen die echt hulp of zorg nodig hebben, moeten daar natuurlijk altijd aanspraak op kunnen maken. Maar nu werkt het systeem zo dat vooral het aanbod van lichtere vormen van hulp steeds verder groeit en dat kinderen daar te makkelijk in terecht komen. Het is van belang dat zorg beschikbaar blijft voor kinderen die het echt nodig hebben. Bij het toekennen van jeugdhulp moet dan ook meer rekening gehouden worden met aard en ernst van problematiek en wat er in de eigen omgeving van het kind al aan oplossingen mogelijk is. Dit wordt in de wet duidelijker afgebakend.
 

Einde aan perverse prikkels marktwerking

De onbalans tussen complexe zorg en lichte zorg in het systeem is een van de gevolgen van marktwerking in de jeugdzorg. Het moet in de jeugdzorg gaan over kinderen helpen, niet over winst maximaliseren. De staatssecretaris wil een einde maken aan de perverse prikkels die dit in de hand werken, onder andere door winsten te maximeren. De groei van aanbieders wordt aan banden gelegd, door zogenaamde ‘open house’ aanbestedingen te beperken. Dit zijn aanbestedingen waarbij elke aanbieder die aan de voorwaarden voldoet automatisch een contract krijgt. Bovendien moeten reële tarieven worden betaald die passen bij de soort zorg die geleverd wordt, zodat het niet langer loont om alleen lichte goedkope zorg aan te bieden. In de wet wordt vastgelegd hoe deze tarieven berekend moeten worden.
 

Hervormingsagenda hervat

Een deel van deze hervormingen wordt uitgewerkt in de Hervormingsagenda. Alle partijen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om de jeugdzorg te verbeteren. Eerder dit jaar hebben gemeenten hun medewerking aan de Hervormingsagenda opgeschort, naar aanleiding van de voorgenomen besparing op de jeugdzorg van €511 miljoen. Nu het kabinet heeft besloten dat deze besparing een Rijksverantwoordelijkheid is, zijn gemeenten weer gecommitteerd om samen tot de Hervormingsagenda te komen. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om aanvullende maatregelen te nemen die tot de besparing zullen leiden.Bondskanselier Scholz van Duitsland bezoekt Nederland

13-05-2022

Van de redactie

Bondskanselier Scholz van Duitsland brengt donderdag 19 mei 2022 een bezoek aan Nederland. Het eerste officiële bezoek van de bondskanselier aan ons land staat in het teken van de goede bilaterale relatie tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het bezoek van de bondskanselier staan ontvangsten door Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte op het programma.


Minister-president Rutte heet bondskanselier Scholz welkom bij aankomst in Nederland. Hierna vertrekken zij naar Paleis Huis ten Bosch waar de bondskanselier in audiëntie wordt ontvangen door de Koning.


Aansluitend gaan de bondskanselier en de minister-president naar het ministerie van Algemene Zaken voor een delegatieoverleg. Tijdens dit overleg zal onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, de bilaterale samenwerking, klimaat en energie en overige onderwerpen op de Europese agenda. Het bezoek wordt afgesloten met een informeel diner.Eindrapportage vitale binnenstad Woerden 2030 opgeleverd

12-05-2022

Van de redactie

Besluitvorming volgt door nieuw college en gemeenteraad

Woerden - Deze week is het eindrapport opgeleverd voor een vitale binnenstad Woerden 2030 met als titel ‘Vestingstad Woerden versterkt’. Hierin staat hoe het Woerdense centrum ook in de toekomst uitnodigend en compleet kan blijven. Het rapport beschrijft een mogelijke visie tot 2030, maar ook een ‘gereedschapskist’ met instrumenten en een actieplan om dat doel te bereiken. Het eindrapport maakt deel uit van de coalitiebesprekingen. Een besluit volgt later door het nieuwe college en vervolgens de gemeenteraad. 

 

Binnensteden staan onder druk. De behoeften veranderen en ook ons koopgedrag. Niks doen, zou betekenen dat er veel winkels leeg komen te staan. Onder begeleiding van het externe bureau ‘Ik Onderneem!’ hebben vertegenwoordigers vanuit Koninklijke Horeca Nederland, BIZ Stadshart, de Vestingraad, Vastgoed Vereniging Binnenstad en de gemeente het vraagstuk in kaart gebracht en nagedacht over een visie om ook in 2030 een vitale binnenstad te houden. Daarbij ligt in dit traject de focus op het goed functioneren van de binnenstad, met functies die passen bij Woerden en met kansen om te ondernemen, te wonen en te verblijven. In de voorgestelde visie wordt uitgegaan van een compacter maar aantrekkelijk winkelgebied, vooral bestaande uit het Kerkplein, de Voorstraat en de verbinding daartussen. Enkele andere straten, zoals de Rijnstraat, de Havenstraat en de Nieuwstraat, kunnen langzamerhand ‘verkleuren’ van ‘winkelstraat’ naar óf meer woningen óf andere functies. 

 

Reacties

Van november 2021 tot en met januari 2022 hebben alle Woerdenaren kunnen reageren op de voorgestelde visie. De reacties en de beantwoording zijn opgenomen in een reactienota en op basis hiervan is de visie op een aantal punten aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld de aanbeveling opgenomen om op korte termijn aandacht te besteden aan het verkeer in de Rijnstraat en ook is het begrip ‘vitale binnenstad’ in een breder perspectief geplaatst. 

 

Instrumenten en actieplan

Samenwerking tussen alle partijen, gezamenlijke inzet en uitvoering en draagvlak onder de Woerdenaren zijn de belangrijkste sleutels tot succes. Daarbij vinden alle betrokken partijen het belangrijk dat eventuele verplaatsing van ondernemers op basis van vrijwilligheid is. Verleiden, stimuleren en kansen bieden staan dan ook centraal in de te kiezen aanpak. Mogelijke instrumenten zijn dan  bijvoorbeeld subsidies en bedrijfs- of vastgoedcoaches. Ook wettelijke regelingen zoals het wijzigen van het bestemmingsplan behoren tot de mogelijkheden. 

 

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de voorgestelde visie, de mogelijke instrumenten, het actieplan of de reactienota? Lees dan de eindrapportage op  www.woerden.nl/vitalebinnenstad.‘Achter de Woorden’ - Een grotemensenverhaal voor tegen het slapen gaan

12-05-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - De Alphense meesterverteller de VERhaler (Arjen Siebel) staat op vrijdag 20 mei opnieuw op het podium van theater Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Dit keer brengt hij samen met collega verteller Barbara de Vries en muzikant Pepijn van der Burgt de muzikale theatervertelling ‘Achter de Woorden’. Een verhaal van een goed uur, bedoeld voor de verfijnde toehoorders, om bij weg te zakken, om in op te gaan en om in onder te dompelen. Een genoegens om naar te luisteren.

 

De voorstelling is een productie van Barbara de Vries en Arjen Siebel. In de nazomer van 2019 bedachten ze een keer samen op het podium te willen staan. Zij wilde graag een verhaal maken over post en hij graag over lot en toeval. En zo ontstond een voorstelling over alledrie: toeval, lot en post. Een tedere voorstelling, die muzikaal wordt begeleid door Pepijn van der Burgt. Soms lichtvoetig en soms zoals het leven ook kan zijn. 

 

De Vries en Siebel zijn beiden vertellers, elk met hun eigen stijl. Siebel vertelt: “Dat is nog best spannend. Barbara en ik hebben elk een heel eigen stijl. Zij erg voorbereid; ikzelf meer improviserend. Dat maakt samen spelen een mooie uitdaging. En of dat werkt? Tuurlijk! Dat hoor en dat zie je terug. Het is een feest om dit samen te kunnen doen.” 

 

‘Achter de Woorden’ is een teder verhaal geworden dat uit alledag gegrepen is. Over gisteren en over toen en nu. Over wat was, wat zou. Over wat had gekund en dat wat anders werd. Het is een verhaal over en van Louise, in de avondschemer van haar leven. Wanneer ze terugkijkt, herbeleefd, opnieuw leest wat ooit was geschreven. Alle woorden die ooit aan papier waren toevertrouwd, nog een keertje voelt. En vooral gaat het over de toevalligheid van lot en liefde in haar leven. En over het liefdevolle toeval dat haar overkwam. Toen, gister, dalijk. Dat dus. Het intrigerende verhaal van Louise.

 

Na drie uitgestelde premières gaat het dan toch gebeuren: vrijdag 20 mei in het Alphense Parkvilla. In een theater wat gemaakt lijkt te zijn voor vertelde parels als deze.


Logistieke info van Luistergenoegens on Stage, te spelen op:
Vrijdag 20 mei, 20:30 uur in theater Parkvilla, Alphen aan den Rijn Open Huis Jeugdtheaterhuis

12-05-2022

Van de redactie

 Loop binnen en kom proeven! 
 

Gouda - Zaterdag 21 mei is het Open Huis van het Jeugdtheaterhuis in Cultuurhuis Garenspinnerij. Loop binnen tussen 14:00 en 17:00 en laat je verrassen!
 

Ontdek de leukste dingen van het Jeugdtheaterhuis! Of je nou altijd al hebt willen leren acteren, dansen of zingen; een eigen filmpje wil maken in de studio, of benieuwd bent naar onze te gekke theaterdocenten; wees welkom. Je kunt spelen, verkleden, maken, proeven en meer… In de Theaterwereld vind je een bioscoopje, een theaterzaal en een inspiratielokaal vol boeken, typemachines en geheime hoekjes. En wat dacht je van de filmstudio op zolder? Kom en ga aan de slag!
 

Het wordt een toffe dag voor iedereen van 4 t/m 20 jaar. Behalve het JTH zijn er die dag allerlei andere kunst-activiteiten en optredens in Cultuurhuis Garenspinnerij, dus er is genoeg te doen! Je kunt binnenlopen tussen 14:00 en 17:00 uur. Je vindt Cultuurhuis Garenspinnerij aan de Turfsingel 34 in Gouda. Toegang is gratis. Kom proeven bij de club! 

Lees meer op www.jeugdtheaterhuisgouda.nlVoorlichtingsbijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel

12-05-2022

Van de redactie

Gouda - Het transmuraalnetwerk organiseert een informatiebijeenkomst over omgaan met gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. Tevens gelegenheid tot lotgenotencontact en het stellen van vragen.
 

Het thema is deze keer: Depressieve gevoelens bij NAH. Sanne Pelser (neuropsycholoog, Basalt) gaat in op dit onderwerp en zal uw vragen beantwoorden. Ad van Dongen, (ervaringsdeskundige) zal ook aanwezig zijn. Het is voor mensen die een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie hebben (gehad). Recent of langer geleden. Ook mensen met MS/Parkinson, familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom. Het is op dinsdag 31 mei om 19.00-20.00 uur digitaal via ZOOM.
 

Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via  info@transmuraalnetwerk.nl. Geef bij aanmelding uw naam, e-mailadres en het aantal personen door waarmee u wilt deelnemen. Ook kunt u eventuele vragen aan de spreekster alvast doorgeven, zodat zij zich kan voorbereiden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u tijdig de link om deel te kunnen nemen.

 Scholieren verdienen een betere basis

12-05-2022

Van de redactie

Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of mee te doen in de samenleving. Dat moet beter, want leerlingen hebben die basis nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen brengen in hun werk. Om een stevige start te maken, kunnen scholen komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams.
 

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt om die reden met een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Wiersma: ”Leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven. Ze zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn. En ze leren kinderen bijvoorbeeld in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Toch zijn we het er met elkaar over eens dat kinderen juist ook die basis moeten leren. Mensen kunnen in hun leven simpelweg niet zonder goed kunnen lezen, rekenen of weten hoe de (online) wereld werkt. Of je nu een sollicitatiebrief moet schrijven, je bankzaken wilt doen, of bijvoorbeeld weloverwogen wilt stemmen. Hoe zeer leraren ook hun best doen, we zien dat die basis steviger moet. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen. Dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus. Laten we nú met elkaar de trend keren.”
 

Hulp op korte termijn

Veel maatschappelijke vraagstukken komen terecht op het bordje van de school. Op zichzelf belangrijke zaken, maar dat maakt dat leraren soms door de bomen het bos niet meer zien. We vragen daarom scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs om nu al te focussen op de verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Sommige scholen hebben daar extra hulp bij nodig. Daarom krijgen zo’n 500 scholen komend schooljaar extra geld om de basisvaardigheden te verbeteren. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld een uur extra per dag lesgeven in de basisvaardigheden voor specifieke leerlingen.
 

Extra handen op school

Voor scholen die dat met hun bestaande team niet georganiseerd krijgen, staat extra ondersteuning klaar van een hulpteam van experts. Zij gaan naar scholen toe om samen met het lerarenteam een plan op maat uit te voeren. Extra handen bij het werk in de school, onder regie van de school zelf. Komend schooljaar kunnen hiermee tienduizenden leerlingen worden geholpen. Scholen staan er dus niet alleen voor.
 

Structurele verbetering

Om het onderwijs duurzaam en structureel te verbeteren is veel nodig. Ondertussen werken we samen met het onderwijsveld, maar ook met wetenschappers en maatschappelijke organisaties aan verdere verbeterplannen voor de komende jaren. Zodat leraren de ruimte krijgen om nog beter te worden en met de juiste leermiddelen hun werk te kunnen doen. Zij moeten een duidelijke opdracht hebben, zodat glashelder is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En we willen beter zicht op de resultaten van leerlingen, waar het eventueel mis gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld hoe we met hulp van de bibliotheek extra aandacht kunnen krijgen voor lezen en boeken op school.
 

Dit kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro uit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zoals het op orde brengen van de basisvaardigheden. Daarnaast heeft minister Wiersma vorige maand een Onderwijsakkoord gesloten met de vakbonden en de PO-raad en VO-raad, waarin jaarlijks 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in leraren, schoolleiders en ander personeel.Spaarrentes eindelijk voorzichtig omhoog

12-05-2022

Van de redactie

Het lijkt erop dat de spaarrentes eindelijk omhoog gaan. De rentes voor spaardeposito’s zijn de afgelopen twee maanden door verschillende banken verhoogd, constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito steeg van 0,50 procentpunt in maart naar 0,69 procentpunt nu. “Omgerekend is dat een stijging van 38 procent”, voegt Amanda Bulthuis, financieel expert bij Geld.nl, toe. 

Rentestijging nog beperkt

Bij kortere looptijden voor deposito’s, zoals 1 en 5 jaar, stijgen de rentes ook, maar minder hard. De stijging komt doordat de kapitaalmarktrentes stijgen. “Voor deposito’s langer dan een jaar kijken banken naar de rentes op staatsleningen met een vergelijkbare looptijd als de deposito’s om hun rentes te bepalen”, legt Bulthuis uit. “Die rentes op staatsleningen stijgen al een tijdje, maar banken waren nog terughoudend met het verhogen van hun spaarrentes. Dat komt vooral doordat banken een deel van het spaargeld moeten storten op een rekening bij de Europese Centrale Bank (ECB) en daar betalen ze een negatieve rente voor. Die kosten berekenen banken door aan de spaarder door de spaarrentes laag te houden. Die kosten zijn ook de reden dat we op vrij opneembare spaarrekeningen nog helemaal geen renteverhogingen zien.”


‘Niet te vroeg juichen’

Nu de  ECB heeft aangekondigd dat ze haar rentetarieven waarschijnlijk in juli verhoogt, ontstaat er ruimte voor banken om de  spaarrentes [TvM1]  verder te verhogen. Toch denkt Bulthuis dat spaarders zich nog niet rijk moeten rekenen. “Op dit moment is de depositorente van de ECB -0,5 procent. Dit is het tarief dat de banken betalen om geld bij de ECB op een rekening te zetten. Als die rente omhoog gaat, zal dat met kleine stapjes zijn. De kans dat die rente binnenkort positief wordt, is dus klein. Hierdoor blijft spaargeld banken nog steeds geld kosten.”


Daarnaast is het nog maar de vraag of de ECB na een renteverhoging in juli de rente nog vaker kan verhogen. Als tegen het einde van het jaar de economische groeicijfers tegen blijken te vallen, dan kan de ECB de rentes niet verder verhogen of moet het zelfs de rentes weer opnieuw verlagen,  verwachten veel economen.


Banken zullen volgens Bulthuis dus nog voorzichtig blijven. “In eerste instantie gaan banken de grens voor negatieve rente verhogen, zoals  ING in Duitsland al gaat doen. Enorme renteverhogingen verwacht ik echter nog niet.”

 


 Adviescommissie: 3,5 GHz band in 2023 in gebruik voor mobiele communicatie

12-05-2022

Van de redactie

Nederland kan in 2023 de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen. Een deel van deze Nederlandse frequenties wordt nu nog door een satellietbedrijf voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met zeescheepvaart gebruikt. Daarom moet het kabinet een spoedige verhuizing naar het buitenland van deze diensten mogelijk maken. Dat adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet. De commissie geeft aan dat de conclusies worden gesteund door het betrokken satellietbedrijf en de huidige mobiele telecomaanbieders.
 

De commissie adviseert dat het satellietbedrijf Inmarsat zijn specifieke diensten in deze band verplaatst naar een door hen voorziene locatie in Griekenland. De oorspronkelijk al beoogde frequentieruimte (300 Megahertz) voor landelijke mobiele communicatie in deze band, zoals 5G, komt na een veiling per 1 december 2023 beschikbaar. Zolang de buitenlandse locatie nog niet operationeel is (streven is per 1 januari 2024), kan het satellietbedrijf nog beschikken over beperkte ruimte (80 Megahertz) om zijn activiteiten voort te kunnen zetten.
 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het externe en onafhankelijke advies in ontvangst genomen en komt voor deze zomer met een kabinetsreactie. Op basis van het advies stelt het ministerie van EZK een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan (NFP) op en blijft ondertussen in overleg met het satellietbedrijf over het mogelijk maken van zijn voorgenomen verhuizing naar Griekenland. Ook blijft in de 3,5 GHz band, zoals voorzien, 100 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen.
 

EU-verplichting landelijke mobiele communicatie via 3,5 GHz frequentieband

Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 GHz band. Nederland, waar het mobiele internet behoort tot de Europese top, heeft een EU-verplichting om deze frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding.
 

Leden adviescommissie

De adviescommissie is in december 2021 door de ministerraad ingesteld. De heer ir. Hans de Jong (oud-president van Philips Nederland en nu onder andere commissaris bij het bedrijf) is voorzitter van de adviescommissie. De andere leden zijn de heer prof. dr. ir. Bart Smolders (hoogleraar, en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie), de heer dr. Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert) en de heer prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties).Minister-president Rutte naar Bulgarije

12-05-2022

Van de redactie

Minister-president Rutte reist maandag 16 mei 2022 naar Bulgarije voor een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht en een ontmoeting met minister-president Petkov. Tijdens de ontmoeting met minister-president Petkov in Sofia staat de oorlog in Oekraïne bovenaan de agenda. Ook wordt gesproken over onderwerpen als energie, rechtsstaat en anticorruptie en de handelssamenwerking tussen Nederland en Bulgarije.

 

Minister-president Rutte spreekt in Sofia ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met bevordering van de rechtsstaat. Verder heeft hij een gesprek met experts op het gebied van innovatie en smart tuinbouw. Bij het bezoek aan de NAVO-troepenmacht is ook Commandant der Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, aanwezig.                              

 Eerste prijzen van de Nederlandse Hogeronderwijspremie uitgereikt

12-05-2022

Van de redactie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, reikte de Hogeronderwijspremies 2022 vandaag uit tijdens het jaarlijkse ComeniusFestival in Nieuwegein. De premies zijn voor de tweede keer uitgereikt aan innovatieve onderwijsprojecten in het hbo en wo. De eerste prijs van de Nederlandse Hogeronderwijspremie voor de hogescholenteams ging naar Pulsed van Fontys Hogeschool, bij de universiteitsteams ging deze naar Shaping Resposible Futures van Universiteit Twente TU

 

Tijdens het ComeniusFestival wordt het belang van onderwijsvernieuwing voor het hoger onderwijs gevierd. Door de premie toe te kennen aan zes verschillende docententeams in plaats van één winnaar te kiezen of individuele docenten te laten winnen, wil de minister samenwerking en innovaties in het onderwijs waarderen en stimuleren. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. De winnende teams ontvangen 1,2 miljoen euro voor de 1e prijs, 800.000 euro voor de 2e prijs of 500.000 euro voor de 3e prijs.

 

Minister Dijkgraaf: ‘Docenten en onderwijsteams moeten wij ruim baan geven om te innoveren. Om studenten op nieuwe manieren uit te dagen, te verbinden en maatwerk te bieden. Mooi dat we met deze prijs onderwijstoppers in het zonnetje zetten en ze kunnen helpen om hun mooie projecten verder te brengen. En ik hoop dat deze projecten ook breder uitgerold kunnen en gaan worden, daar hebben we allemaal wat aan.’

 

Eerste prijs

De master-insert Shaping Responsible Futures van Universiteit Twente TU laat studenten van verschillende opleidingen transdisciplinair samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. De jury vond het krachtig dat studenten in transdisciplinair verband challenge-based aan de slag gaan binnen de omgeving van het DesignLab en was onder de indruk van het transdisciplinaire aspect van de master-insert. Het betrekken van studenten met verschillende achtergronden zoals de studie filosofie of technische studies geeft de studenten een hele andere kijk op de opdrachten die de stakeholders aandragen.

 

Pulsed van Fontys Hogeschool wordt gevormd door een enthousiast team dat opleidingsoverstijgende opleidingsprofielen, onderwijsprogramma’s en didactische aanpakken, ontwikkelt met als doel (jonge) mensen op te leiden tot 'self-directed professionals'. De jury was zeer onder de indruk van het aantal projecten dat door dit team is ontwikkeld en neergezet. In het bijzonder was de jury zeer enthousiast over het vernieuwende initiatief Empower, waarbij studenten die in het eerste en tweede jaar uitvallen werken aan hun persoonlijk en professionele ontwikkelproces. De uiteenlopende initiatieven hebben grote impact op studenten en docenten, zo heeft het team al met meer dan 2000 docenten en 1000 studenten bereikt.

 

Andere winnende teams

De tweede en derde prijs voor de hogescholenteams gaan respectievelijk naar het NHL Stenden Hogeschool, Inclusive Community Lab en Codarts Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten, Codarts Student Life programma. Het Inclusive Community Lab, van NHL Stenden Hogeschool, ook wel ‘Gewoon bij Truus’ genoemd, is een plek waar studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen werken aan het armoedeprobleem. Het Codarts Student Life Program van Codarts Rotterdam richt zich op een preventieve werkwijze op het fysieke en mentale welzijn van studenten bij de opleidingen van Codarts.

 

De tweede en derde prijs voor de universiteitsteams gaan naar Universiteit Leiden, The Learning Mindset en Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Law Practice. Het team van de The Learning Mindset heeft een toolkit ontwikkeld die journaling integreert in het onderwijs van Leiden University College. Journaling is een vorm van gestructureerde schriftelijke reflectie, geïnspireerd op het bijhouden van een dagboek. De Amsterdam Law Practice laat studenten, aan de hand van juridische beroepsethiek en theorieën, effectief reflecteren op hun professionele rol en hun ervaring in het juridische ervaringsonderwijs.

 

Prijs voor innovatief onderwijs

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is opgericht als een erkenning voor vernieuwing van het onderwijs op universiteiten en hogescholen en is ook bedoeld als belangrijk teken van waardering voor onderwijsteams die een topprestatie leveren. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om te blijven werken aan onderwijsinnovatie en kennisdeling. De prijswinnende teams worden lid van het ComeniusNetwerk om daarbij de kennis uit de onderwijsvernieuwing breder te delen en te benutten.

 

Vanaf volgend jaar wil minister Dijkgraaf de prijs ook uitreiken aan onderwijsteams binnen het mbo, ook daar gebeurt veel moois en veelbelovends op het gebied van innovatie, vernieuwing en samenwerking met de samenleving.Verbeteringen VWS in financieel beheer coronacrisis

12-05-2022

Van de redactie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2021 verbeteringen doorgevoerd in haar financieel beheer. Ondanks een stijging in de corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen in 2021, nam het aantal tekortkomingen met betrekking tot onrechtmatigheid af. Een concreet resultaat is dat afgelopen jaar in vrijwel alle gevallen (98%) het parlement tijdig geïnformeerd werd over de corona-uitgaven. In 2020 ging het om circa 50% van de gevallen. Dit staat in de tweede voortgangsrapportage verbetering financieel beheer die minister Ernst Kuipers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Het onvoorspelbare verloop van de pandemische situatie en de komst van nieuwe varianten zorgde ervoor dat het ministerie ook in 2021 voortdurend snel moest acteren en er daardoor op bepaalde momenten noodgedwongen aanspraak werd gemaakt op een uitzondering op de aanbestedingsregels. Door de coronabestrijding waren er in 2021 13 aanvullende begrotingen nodig. De daadwerkelijk corona-gerelateerde uitgaven in 2021 waren € 8,2 miljard en de aangegane verplichtingen € 9,9 miljard in 2021. Voor de verplichtingen geldt dat deze ook in 2022 nog tot uitgaven kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat een overeenkomst (en daarmee een verplichting) eind 2021 is aangegaan en pas in 2022 leidt tot een uitgave. De belangrijkste uitgavenposten waren het corona test- en vaccinatiebeleid.

 

Dwingende spoed

Ondanks een stijging in de corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen in 2021, nam het aantal tekortkomingen en daarmee de totale onrechtmatigheid in 2021 af ten opzichte van 2020. Onder deze onrechtmatigheid vallen de inkopen die door VWS gedaan zijn met een beroep op ‘dwingende spoed’. Een voorbeeld hiervan zijn de aankopen van zelftesten voor het zelftestbeleid in het onderwijs. Door met ‘dwingende spoed’ in te kopen kon het advies van het OMT snel worden opgevolgd, waardoor het onderwijs weer sneller open kon. Inkopen via ‘dwingende spoed’ is mogelijk binnen de aanbestedingsregels en vraagt een gedegen onderbouwing waarom voor die uitzonderingsgrond wordt gekozen. Het is niet volledig controleerbaar of het gebruik van ‘dwingende spoed’ terecht is geweest en of het beleid al dan niet conform de geldende wet- en regelgeving tot stand is gekomen. Het label ‘onzeker’ betekent dus niet dat de uitgaven per definitie onrechtmatig zouden zijn geweest. Ook geldt dat niet alle inkoopdossiers volledig waren en dit leidde tot een onrechtmatigheid. Daarnaast kon niet altijd adequaat worden gecontroleerd of een prestatie was geleverd conform de vooraf gestelde voorwaarden, zoals bij het aantal afgenomen testen door werkgevers.

 

Structurele verbetering komende jaren

In 2020 concludeerde de Algemene Rekenkamer ernstige tekortkomingen in het financieel beheer bij het ministerie van VWS. Ondanks de in 2021 ingezette verbeteringen, uitbreiding van het aantal medewerkers in de financiële functie met 20 en verkregen inzicht in de benodigde vervolgstappen erkent VWS dat de tekortkomingen niet in een jaar kunnen worden opgelost. Deels ook vanwege de aanhoudende hectiek en urgentie van de coronabestrijding. Het ministerie van VWS werkt daarom in 2022 aan verdere stappen om haar financieel beheer te verbeteren.Minister-president Rutte en minister Jetten naar Denemarken voor top over windenergie

12-05-2022

Van de redactie

Minister-president Rutte en minister Jetten voor Klimaat en Energie zijn woensdag 18 mei in Esbjerg in Denemarken aanwezig bij een top over windenergie op de Noordzee.
 

Tijdens deze top wordt door de ministers-presidenten en ministers voor klimaat en energie van Denemarken, Duitsland, België en Nederland, de voorzitter van de Europese Commissie, de Eurocommissaris voor Energie en bestuurders van energiebedrijven gesproken over het verhogen van de ambities ten aanzien van de winning van windenergie op de Noordzee. Daarbij worden twee verklaringen ondertekend – een door de ministers-presidenten en een door de ministers voor energie en klimaat - waarin de gezamenlijke visie voor windenergie op de Noordzee wordt vastgelegd.
 

De top begint met een paneldiscussie, waarna een bezoek wordt gebracht aan diverse onderdelen van de haven van Esbjerg.Heeft de gemeente de energietoeslag al uitgekeerd?

11-05-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De fractie van de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk heeft vragen gesteld aan het college m.b.t. de uitbetaling van de energietoeslag. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft onlangs het budget verhoogd voor hulp aan gezinnen met een smalle beurs bij het betalen van hun stijgende energierekening. Met deze extra gelden zijn de financiële randvoorwaarden ingevuld en kunnen gemeenten de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van 800 euro verstrekken.
 

Er zijn gemeenten die o.a. vanwege de financiële risico’s voor de gemeente nog niet het volledige bedrag hebben uitgekeerd. De fractie van de ChristenUnie vraagt het college naar de stand van zaken in onze gemeente. Heeft onze gemeente het volledige bedrag van de energietoeslag uitgekeerd en is de energietoeslag ook uitgekeerd aan niet-bijstandsgerechtigden met een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimum?De klimaatwinkel van ons allemaal

11-05-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - Kleding ruilen met vrienden, de heggenschaar lenen bij de buren, de kapotte laptop laten repareren bij het repaircafé, maaltijden weggeven aan een ander en bij de kringloopwinkel op zoek naar gebaksbordjes. Allemaal dingen die heel normaal lijken. Maar hoe zorgen we er voor dat we er ons meer bewust van worden dat deze acties bijdragen aan het verbeteren van het klimaat?

 

Ruilen en delen

Na het succes van de eerste meet-up in maart over het planten van bomen, organiseert mijnklimaatpartij een tweede bijeenkomst. Dit keer over ‘ruilen en delen’. Samen met inwoners en ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderzoeken we waar behoefte aan is. En willen we op zoek naar een centrale plek in onze gemeente om al deze dingen samen te brengen. Bijvoorbeeld een klimaatwinkel waar dit allemaal mogelijk is. En mensen met goede ideeën een plek bieden om dit verder uit te werken. Alles is mogelijk. Bijvoorbeeld het lenen van gereedschap en speelgoed, een kledingbieb, uitwisselen van stekjes, maaltijden weggeven en kennis en ervaring delen over het klimaat. 

 

Kom naar de meet-up

Heb jij een goed idee? Wil jij met ons meedenken? Of helpen met organiseren van deze meet-up? Meld je dan alvast aan voor de meet-up ‘ruilen en delen’ op zaterdag 4 juni via  info@mijnklimaatpartij.nl. En kijk ook op de website.

 Voordracht voor onderscheidingen

11-05-2022

Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is prachtig. Maar het mooiste van onze gemeente zijn toch de mensen. En zeker de mensen die zich al jaren inzetten voor anderen, voor instellingen, voor onze gemeente!  Af en toe kunnen we deze mensen in het zonnetje zetten. Daar hebben we wel uw aanmelding voor nodig. Kent u ook mensen die dit verdienen? Meld ze aan en zorg ervoor dat zij de eer van een onderscheiding ontvangen!

 

Gemeentelijke onderscheiding

Een onderscheiding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt erkend met een zilveren penning, ontworpen door lokale edelsmid Jacky de Lima. Er zijn vier gemeentelijke onderscheidingen, namelijk het ereburgerschap, de gemeentelijke erepenning, de ere-dorpspenning en de jeugdpenning. U kunt gedurende het hele jaar een voorstel doen om iemand te laten huldigen met een gemeentelijke onderscheiding.
 


Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding wordt, zoals de naam al aangeeft, uit naam van de Koning toegekend. Kent u iemand uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die een Koninklijke onderscheiding verdient, omdat hij of zij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij? Iedereen kan bij de burgemeester een voorstel indienen om een man of vrouw uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

 

Uw voorstel moet uiterlijk 1 juli bij de burgemeester zijn ingediend, voor de uitreiking ter gelegenheid van Koningsdag voor het volgende jaar. Wilt u een voorstel indienen voor een onderscheiding bij een bijzondere gelegenheid? In dat geval moet uw voorstel minstens een half jaar van tevoren bij de gemeente binnen zijn.

 

De burgemeester brengt advies uit over uw voorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning. Ook deze beoordeelt het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden. Dit (onafhankelijke) college adviseert de minister die gaat over het wel of niet verlenen van de onderscheiding. Uiteindelijk beslist de minister over uw voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van het maatschappelijk gebied waarop de verdiensten betrekking hebben. 

Voordracht doen

Wilt u iemand voordragen voor een onderscheiding of wilt u meer weten over de haalbaarheid van uw voorstel? Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl/onderscheidingen of neem contact op met de gemeente, via e-mail  kabinetszaken@bodegraven-reeuwijk.nl.

 

Kijk voor alle informatie en de voorwaarden voor koninklijke onderscheidingen op  www.lintjes.nl.Grote risico’s bij te hard rijden

11-05-2022

Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - Net iets te hard rijden, het gebeurt vaak zonder dat je het merkt. En soms onderschat u de risico’s van te hard rijden, bijvoorbeeld doordat het rustig lijkt op de weg. De slachtoffercijfers laten helaas zien dat te hard rijden wel degelijk risico’s met zich meebrengt. 

In Zuid-Holland komen iedere dag 16 mensen als gevolg van een ongeval niet ongeschonden thuis. Als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, zouden we 25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben, zo is becijferd. En daarnaast voorkomt u het risico op een boete.
 


Te hard rijden leidt tot ongelukken

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) Zuid-Holland vraagt deze maanden extra aandacht voor snelheid in het verkeer. Want te hard rijden leidt tot ongelukken, sterker: 1 op de 3 dodelijke verkeersongevallen komt door te hoge snelheid. En jaarlijks overlijden ongeveer 10 voetgangers en fietsers door overtredingen van 10 tot 15 km boven de limieten van 30 en 50 km/u.

Vaak lange remafstand 

Hoe harder u rijdt, des te meer tijd heeft u nodig om tot stilstand te komen. Bij een rijsnelheid van 30 kilometer per uur heeft u ruim 15 meter nodig. Rijdt u 10 kilometer harder, dan heeft u maar liefst ruim 21 meter nodig. Bij regenachtig weer loopt dat nog verder op. De stopafstand bij 50 kilometer per uur is maar liefst 32 meter. ABS verkort deze remafstand niet; het systeem houdt de auto alleen beter bestuurbaar. Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een val van 10 meter. Dit is vergelijkbaar met de val van de derde verdieping van een flatgebouw… 

 

Hoge boeten in bebouwde kom

De boetes voor snelheidsovertredingen variëren van € 11,- tot € 396,- en zijn afhankelijk van de snelheidslimiet, de overtreding en het voertuig waarin u rijdt. De boetes binnen de bebouwde kom zijn hoog. 

Kortom: rij rustig en houdt u aan de maximale snelheid.  Zo zorgen we er samen voor, dat iedereen veilig thuis komt. 

Informatie:  www.maakeenpuntvannul.nlRohda’76 dendert door

11-05-2022

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - Rohda’76 is bezig aan een indrukwekkende serie wedstrijden. Uit de laatste vijf partijen behaalde het team van Arjen Linstra vijftien punten. Ook NSV’46 moest geloven aan de dadendrang: 1-0.


Rick Vogels geeft een voorzet vanaf de linker kant (Foto: Don van der Meer)


Rohda’76 maakte ook de meeste aanspraak op een overwinning. De blauwwitten mochten zich beroepen op de meeste kansen en legden ook een grotere ijver aan de dag dan de bezoekers uit Noorden. In de eerste helft waren Siedrik Berends en Daniël van Leeuwen al dicht bij een treffer.
 

In de rust bleef de geblesseerde aanvoerder Mitchell van Waveren achter in de kleedkamer. De 16-jarige Jorrit van der Have verving hem uitstekend. De talentvolle speler van JO17 was ook betrokken bij de aanval waaruit Van Leeuwen in de 68e minuut de winnende treffer koelbloedig binnenschoot: 1-0. Omdat de gasten daarna meer risico namen, kreeg Rohda’76 volop ruimte én kansen om de score verder op te voeren maar de stand bleef onveranderd.
 

Komende zaterdag komt VEP naar Bodegraven. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

 

 Jeugdclinic Soccerdreams door oud profvoetballer Vlatko Lazic

11-05-2022

Van de redactie

Driebruggen - Op zaterdagmorgen 11 juni is er op Sportpark Wierickeweide in Driebruggen een Jeugdclinic Soccerdreams door oud profvoetballer Vlatko Lazic. De aanvang is om 8.30 uur voor de leeftijden 7 jaar t/m 10 jaar en het einde is ongeveer 11.00 uur.  De aanvang 10.30 uur is voor de leeftijden 11 jaar t/m 14 jaar en einde ongeveer 13.00 uur.
 


 

Iedereen vanaf 7 jaar t/m 14 jaar is welkom, zowel jongens als meisjes en zowel jeugdleden als niet jeugdleden van WDS. Opgeven kan via  rick@vvwds.nl o.v.v. je naam en leeftijd.
Laat je verrassen tijdens deze clinic welke wordt gegeven door een oud profvoetballer en diverse jeugdspelers van betaald voetbalorganisaties. De clinic wordt mogelijk gemaakt door oud prof Vlatko Lazic, Plus Hoogendoorn, Goudriaan-Jongerius Bouw en WDS.Lezing over de hopbierrevolutie van de 14e eeuw en de veranderingen tussen Gouwe en Lek

11-05-2022

Van de redactie

Haastrecht - De Historische Vereniging Haastrecht organiseert op donderdag 19 mei 2022 om 20.00 uur in ’t Raedthuys Haastrecht een lezing over: De hopbierrevolutie van de 14e eeuw en de veranderingen tussen Gouwe en Lek.
 

In de 14e eeuw werd voor het eerst in Nederland bier met hop bereid. Een revolutie was ontketend, want bierbrouwen werd een ambacht en sommige steden, zoals Gouda, ontwikkelden zich tot de grootste bierproducenten van Europa. Bovendien werd de hopteelt een nieuwe tak van tuinbouw als leverancier van deze industrie. 
 

De lezing gaat over de bloeitijd van de Nederlandse bierindustrie van de 14e tot 16e eeuw en de veranderingen die dit in het gebied tussen de Gouwe en de Lek met zich meebracht. Bij de lezing kun je een slok nemen van middeleeuws hoppenbier – de oudste Nederlandse biersoort met hop – zodat je de geschiedenis letterlijk kunt proeven. 

 

Leendert Alberts is docent geschiedenis aan de Hoge School Utrecht en docent biergeschiedenis bij Stichting Bieropleidingen Nederland. Zijn pas bij Prometheus verschenen boek ‘Hop, de eerste bierrevolutie in Nederland’ is deze avond (gesigneerd) verkrijgbaar voor € 22,50.


De toegang voor deze avond is gratis. U kunt zich per mail aanmelden bij  secretarishvh@gmail.com. Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan!!

 

Voor meer informatie: www.historischevereniginghaastrecht.nlOndernemer berekent gestegen energieprijs vaak niet door aan klant; impact oorlog verdubbeld

11-05-2022

Van de redactie

Ruim 4 op de 10 ondernemers geeft aan dat de impact van gestegen brandstofprijzen groot is. Bij gas en elektriciteit is dat circa 3 op de 10. Toch berekenen ondernemers die veel impact ondervinden de gestegen energiekosten vaak niet door aan hun klanten. 
Circa de helft van hen doet dat helemaal niet, en nog eens een derde doet het enigszins of deels. Van de ondernemers die aangeven dat ze te maken hebben met gestegen kosten van grondstoffen, materialen en producten, berekent 80% die gestegen kosten wél deels of helemaal door. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van KVK onder 1072 ondernemers, gehouden in de tweede helft van april.


Hans Klein Swormink, programmamanager bij KVK, ziet dat ondernemers nu vooral willen blijven draaien: ‘De kleinere marges nemen ze even op de koop toe. Ondernemers kijken nu naar de korte termijn, ze willen overleven, klanten behouden. Omzet is alles, een goede marge komt wel weer, zeggen ze.’


Verschil is verklaarbaar
Het verschil tussen het doorberekenen van materiaalkosten en van energiekosten is verklaarbaar, zegt Klein Swormink. ‘Materiaalkosten zijn direct toe te wijzen aan producten en worden daardoor vaker wél doorberekend. Als hout voor een tuinhuis duurder wordt, is het logisch dat de prijs hoger wordt. In veel gevallen is ook een afspraak over een stijging van materiaalkosten opgenomen in de leveringsvoorwaarden of offerte. Dit soort ‘directe kosten’ is sneller toe te wijzen en wordt eerder geaccepteerd.’ 
Bij energie is de situatie anders: ‘Indirecte kosten, zoals die voor energie, zijn moeilijker toe te wijzen aan één product. De doorberekening van een prijsstijging wordt daardoor minder makkelijk geaccepteerd. Denk bijvoorbeeld aan de diesel van de vrachtauto waarmee het hout wordt getransporteerd. Maar ondernemers geven natuurlijk niet voor niets aan dat de impact van de stijging van energiekosten groot is. Die zouden ze dus eigenlijk moeten doorberekenen.’


Verschillende redenen
Ondernemers geven verschillende redenen aan voor het niet doorberekenen van prijsstijgingen. Concurrentiepositie, de onmogelijkheid kosten door te berekenen, het ontzien van de klant en de hoop op prijsdalingen op korte termijn worden vaak genoemd. Klein Swormink: ‘De ondernemer vraagt zich af: hoever kan ik gaan met m’n prijs? Komen mijn klanten nog wel en vooral: hoeveel kopen ze dan? Ze geven aan: het gaat niet meer, ik heb m’n kosten, maar kan hiermee geen winst meer maken. De focus is: eerst de klant binnen houden, verdienen komt later.’
Een paar citaten van ondernemers uit het onderzoek in deze context: ‘De concurrentie is gigantisch’; ‘Ik wil me niet uit de markt prijzen’; ‘Ik werk met een contract en een afgesproken tarief’; ‘Het hoort bij de bedrijfsvoering en gaat simpelweg van de winst af’; ‘Volgens mij hebben we het allemaal zwaar, dan zou het niet netjes zijn om het de klant nog moeilijker te maken’; ‘Ik kijk het nog even aan’; ‘Ik hoop op korte termijn weer op een verlaging’.
Het onderzoek laat zien dat de impact van alle prijsstijgingen veel groter is bij het mkb dan bij zzp’ers. Bijvoorbeeld, ten opzichte van zzp’ers ervaren bijna twee keer zoveel mkb-ondernemers met 10 of meer werknemers grote impact van prijsstijgingen in elektriciteit.

 
Verduurzaming belangrijker
Door de stijgende energieprijzen is duurzaamheid belangrijker geworden en neemt de aandacht voor investeringen in verduurzaming toe. Voor 31% van de ondernemers is verduurzaming (iets) belangrijker geworden. Investeringen of voorgenomen investeringen zijn bij 1 op de 4 ondernemers toegenomen, en 15% van de ondernemers haalt plannen of investeringen naar voren.


Impact oorlog verdubbeld
In vergelijking met maart ervaart een groter aandeel ondernemers impact van de oorlog in Oekraïne. Het aandeel ondernemers dat grote of zeer grote gevolgen ervaart, is gestegen van 8% in maart naar 15% in april. De toename is het grootst in de sectoren Horeca (van 7% naar 26%), Detailhandel (van 11% naar 24%) en Bouw (van 9% naar 19%).


Bij de ondernemers die (kleine of grote) gevolgen ondervinden, gaat het voornamelijk om de genoemde prijsstijgingen van energie (66%), en materialen, grondstoffen en producten (59%). Het aandeel ondernemers dat geen of vrijwel geen gevolgen ervaart, is gedaald, van 2 op de 3 (66%) in maart tot minder dan de helft (48%) in april.Leenrentes stijgen steeds verder

11-05-2022

Van de redactie

 Lenen wordt in rap tempo duurder 

De rentes voor persoonlijke leningen blijven hard stijgen, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Er zijn dit jaar door 12 kredietverstrekkers al 15 renteverhogingen geweest”, zegt Amanda Bulthuis, financieel expert van Geld.nl. “Het gaat steeds om forse verhogingen. Zo verhogen Interbank en Findio vandaag de rentes op persoonlijke leningen met 0,3 procent.”
 

De leenrentes voor alle leenbedragen stegen in 2022 dus fors. Zo steeg de gemiddelde rente voor een persoonlijke lening van 10.000 euro met een looptijd van 60 maanden van 5,78 procent in januari naar 6,08 procent op 10 mei van dit jaar. “Vergelijkbare stijgingen zien we ook bij de andere leenbedragen”, zegt Bulthuis.Waarom de leenrentes stijgen

Net als bij de hypotheekrentes, die al een tijd stijgen, worden de stijgende leenrentes veroorzaakt door de hoge kapitaalmarkrentes. Dit zijn rentes waartegen banken zelf geld lenen bij beleggers. Die rentes zijn dit jaar flink gestegen. Begin januari stond de  10-jaars rente op 0,00 procent. Op 6 mei 2022 was die al gestegen naar 1,39 procent.


“Het is voor kredietverstrekkers dus steeds duurder om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Die kosten berekenen ze door aan de consumenten in de vorm van hogere leenrentes”, legt Bulthuis uit. “De leenrentes reageren wel altijd wel langzamer op stijgende kapitaalmarkrentes dan de hypotheekrentes, dus de komende tijd kunnen we nog meer leenrente stijgingen verwachten.”


Kom nu in actie!

De stijgende leenrentes zorgen er natuurlijk voor dat geld lenen voor consumenten steeds duurder wordt. “Als je overweegt een lening af te sluiten of je bestaande leningen over te sluiten, is het dus verstandig om dit nu al te regelen. Volgende maand zijn de rentes namelijk alweer hoger”, zegt Bulthuis.

 Let’s Pop the Plaza

10-05-2022

Van de redactie

Nieuwkoop - Bluestocht wordt Torenpop Zomer Editie. Georganiseerd met en door de horeca van centrum Nieuwkoop.  Na een goed geslaagde Torenpop Blueseditie en Paaseditie gaan we in juni voor de Torenpop zomereditie. De Nieuwkopers onder ons kennen nog wel de Bluestocht welke met nagenoeg alle Horecagelegenheden (Ziende tot Noorden) werd georganiseerd. Dit heet vanaf 2022 Torenpop Zomereditie. Deze nieuwe versie wordt het concept voor de horeca gelokaliseerd in het centrum van Nieuwkoop.


’t Woutje, Vliegend Paard, Mandarin, De Happy Duck, Lekker en Plein 21 zijn de betrokken horeca partijen bij dit concept. Zij leveren een bijdrage aan het bruisend en gezellig houden van de dorpskern. Torenpop Zomereditie zal plaatsvinden op 11 juni vanaf 21:00 uur. Zowel binnen- als buiten (’t Woutje en De Happy Duck ) gaan bandjes optreden. Kortom één groot feest. Dus wees erbij. 
 

Het mag weer, dus let’s Pop the Plaza…….Tien pop-uplocaties coronavaccinatie

10-05-2022

Van de redactie

Regio - Een groot aantal mensen haalt een prik op een pop-up priklocatie in de buurt. Makkelijk en dichtbij. Op de in totaal zeven pop-up locaties haalden afgelopen week maar liefst 710 mensen een prik. Aankomende week komen er weer drie nieuwe pop-up locaties in de regio bij.

 

De nieuwe locaties zijn activiteitencentrum Nexxus in Hillegom, het gemeentehuis in Roelofarendsveen en het Nelson Mandela centrum in Gouda. Voor alle informatie over data, tijden en locaties kijk je op ggdhm.nl/vaccinatielocaties-corona.

 

Aangepaste openingstijden Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, zijn de vaccinatielocaties in Hollands Midden gesloten. De teststraten zijn wel geopend maar hebben aangepaste openingstijden; van 08.00 tot 12.00. 
 

Coronavaccinatie Oekraïense vluchtelingen
In Oekraïne zijn veel minder mensen gevaccineerd tegen corona dan in Nederland. De vaccinatiegraad ligt zo rond de 35% voor een afgeronde basisserie. Daarom gaat de GGD naar de opvanglocaties om een prik tegen corona aan te bieden. Voordat het vaccinatieteam dat doet komt er eerst een voorlichter en een tolk langs. Zij vertellen over corona(vaccinatie) en beantwoorden alle vragen over dit onderwerp.

 

Inmiddels is in Waddinxveen, Krimpenerwaard (Schoonhoven) en Gouda voorlichting gegeven en zijn zo’n 20 vluchtelingen gevaccineerd. In Alphen aan den Rijn, Voorschoten en Roelofarendsveen komt de GGD deze en volgende week langs om voorlichting te geven. Vluchtelingen kunnen daarna als zij dat willen een prik halen op hun noodopvangplek of op een pop-up priklocatie in de buurt. We prikken met Pfizer en de prik is gratis.
 

Kindervaccinaties
Wanneer vluchtelingenkinderen zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan krijgt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een melding. Er volgt daarna een intakegesprek waarbij we een beeld krijgen van de ontwikkeling van het kind. Dit intakegesprek geeft een beeld van de vaccinaties die nodig zijn om aan het Nederlandse rijksvaccinatieprogramma te voldoen. Tot en met 10 mei heeft JGZ al 170 vluchtelingkinderen gezien. Elf kinderen hadden een of meerdere prikken nodig, bijvoorbeeld tegen DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio), Hepatitis B en BMR (bof, mazelen, rodehond). Momenteel werken we aan een plan om de intake voor deze groepen kinderen versneld uit te voeren, en om groepen kinderen op de opvanglocaties te vaccineren.
 

Coronacijfers regio Hollands Midden

Benieuwd naar de coronacijfers in de regio? Kijk dan op  www.eengezonderhollandsmidden.nl. Dit dashboard wordt voortaan één keer per week bijgewerkt.CABARET MET GRAPPENMAKER KLAAS PRINS IN HET EVERTSHUIS

09-05-2022

Van de redactie

Bodegraven – Donderdagavond 12 mei komt cabaret talent Klaas Prins naar het Evertshuis. In 2019 stond hij ook op het podium in het Bodegraven en maakte indruk met zijn hilarische improvisatie nummer het ‘Bodegraven-Lied’. De voorstelling begint om 20.30 uur. Tickets kunnen online of op de avond zelf aan de theaterkassa worden gekocht.

 

Klaas schaamt zich overal voor. Hij is bijvoorbeeld bang dat iemand erachter komt dat hij stiekem een nerd is. Of dat je aan de streepjes op zijn shirt kan zien dat hij zijn streefgewicht nog steeds niet gehaald heeft. Of dat zijn oma er achter komt dat hij niet meer in God gelooft.

 

Maar aan de andere kant ziet hij dat mensen heel veel dingen doen waar hij zich dan weer voor zou schamen. Pratende mensen in de stilte coupé bijvoorbeeld, of mensen die alles geloven wat ze op Facebook zien. In zijn tweede voorstelling Exodus gaat cabaretier en muzikant Klaas Prins op zoek naar het nut van schaamte. Waarom schaam je je, en belangrijker nog: hoe kom je er van af?

 

Met zijn energieke humor en absurde wendingen verrast Klaas Prins zijn publiek. Hij is ontwapenend, muzikaal en verhalend, maar blijft altijd onvoorspelbaar. Klaas stond in 2016 in de finale van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en hij won de publieksprijs op het Leeuwarder Cabaret Festival. Verder heeft Klaas aan verschillende televisieprogramma’s gewerkt (First Dates, Beste Kijkers en Ranking the Stars), was hij te zien in Hufterproef (NPO3) en was hij de vaste presentator van Humor TV. 
 


Beeld: Jannick Hamberg


De voorstelling ‘Exodus’ van Klaas Prins is op donderdag 12 mei te zien en begint om 20:30 uur. Tickets kosten € 17,50 inclusief drankje. Voor meer informatie en reserveren van tickets ga naar  www.evertshuis.nl

 

Praktische informatie

KLAAS PRINS - EXODUS

DONDERDAG 12 MEI 2022

CABRET

AANVANG 20:30 uur

ENTREE € 17,50 inclusief drankje

LOCATIE Evertshuis, Julianastraat 4, BodegravenVolleybal oproep!

09-05-2022

Van de redactie

Bodegraven - Er is plek vrij gekomen voor enkele volleybalspelers (m/v, alle leeftijden) die mee willen spelen in een gezellig mixed recreantenteam. Wekelijks trainen op maandagavond en een competitie met wedstrijden doordeweeks (dus niet in de weekenden). Onze thuis speelavond is op vrijdag. Er zijn jaarlijks zo'n 15 wedstrijden. Team XR1 is het eerste recreantenteam van VSTS Bodegraven en de Nevobo recreantencompetitie heet Gouwe / Utrecht Mix A.


Wil jij graag meedraaien of een keer vrijblijvend meetrainen in een gezellig team en ook gaan voor een wedstrijd, meld je dan, want het kan zomaar zijn dat je dan een leuke volleybaltijd tegemoet gaat. Ben je geïnteresseerd of ontvang je graag meer informatie? Neem contact op met onze Technische Zaken via  TZ@vsts.nl. Tot in de sporthal!
 MUZIEKCAFÉ in het EVERTSHUIS met Long Way Blues & The Incredible Machine

10-05-2022

Van de redactie

Bodegraven – Heb je zaterdagavond 14 mei geen zin in het Songfestival maar wel in een feestje? Kom dan naar het Evertshuis. Twee toffe coverbands, namelijk Long Way Blues en The Incredible Machine spelen het dak eraf!!
 


Beeld: Long Way Blues
 

Long Way Blues, deze band is sinds de oprichting in 1976 beroemd (of berucht) in Bodegraven en omstreken én dus ‘oude bekenden’ van het Evertshuis! We zijn blij dat ze weer komen optreden. The Incredible Machine is niet te stoppen. Rock met 200 pk, echte powerdance en energieke electro sounds gaan gepaard met een turbo performance!

 

Het MUZIEKCAFÉ begint om 21:00 uur, deuren gaan om 20.00 uur open. Tickets kosten € 12,50 exclusief drankje. Voor meer informatie en reserveren van tickets ga naar  www.evertshuis.nl

 

Praktische informatie

MUZIEKCAFÉ met Long Way Blues & The Incredible Machine

ZATERDAG 14 MEI 2022

MUZIEK

AANVANG 21.00 uur (deur open 20.00 uur)

ENTREE € 12,50 exclusief drankje

LOCATIE Evertshuis, Julianastraat 4, BodegravenHeren BZ&PC door overwinning stevig op 3e plaats

09-05-2022

Door: Andreas de Heij

Bodegraven - Zondag middag speelde de heren van BZ&PC de inhaalwedstrijd tegen OZ&PC uit Oldenzaal. Ondanks het lange seizoen blijkt de vorm nog prima in orde. De Bodegraafse waterpoloers wonnen met 21-12. De Oldenzaalse ploeg kon in de 1e periode nog bijblijven, 3-2. Daarna nam BZ het heft in handen en liep in uit naar 9-5. 

Met de conditie van de waterpolomannen zit het ook prima. In het tweede deel werd vrolijk verder gescoord. Via 14-9 werd het laatste deel van de wedstrijd nog vrolijk verder gescoord, 21-12. Met deze prima overwinning staat BZ stevig op de 3e plaats in de landelijke 1e klasse. Tot eind mei worden nog 7 wedstrijden gespeeld om de competitie volledig te kunnen afronden.

 

Doelpunten BZ&PC

Tom Nederend 6x, Joey Schellingerhout 4x, Luke Rijnbeek 3x, Henk Suur 3x, Luca Groenendijk 2x, Rob Peek en Jos Beeuwkes

 

 

1

De Linge/PCG (SG) H1

18

51

2

MNC Dordrecht H1

18

48

3

BZ&PC H1

16

33

4

SWOL 1894 H1

18

28

5

VZC H1

17

27

6

JAWS Amsterdam H1

17

26

 

 Bodegraven steeds zichtbaarder als Kunstenaarsdorp

09-05-2022

Van de redactie

Bodegraven - Dankzij de initiatiefgroep ‘Hart in Bodegraven’ zijn er in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk twee prachtige kunstobjecten in de buitenruimte gerealiseerd. 
 

Een aantal jaren geleden heeft ‘Hart in Bodegraven’ de kunstenaar Marry Buiks gevraagd om met een kunstzinnige blik te kijken naar de buitenruimte in het centrum van Bodegraven. Dit heeft geresulteerd in allerlei ideeën over de aankleding van doorgangen/ poorten en plein. Rekening houdend met het budget heeft de initiatiefgroep gekozen voor de uitvoering van twee kunstprojecten. 

 

Afgelopen vrijdag is er op het Raadhuisplein/ Nutspassage een Kunstwerk – een Romeinse Helm - van Marry Buiks onthuld. Deze Romeinse Helm hangt boven de Nutspassage en is gemaakt van cortenstaal; de contouren zijn van messing; rood kunststof en LED-verlichting. Lopende door de Nutspassage valt er rechts in de Weeshuisbaan het 2e gerealiseerde project te zien een museumwand met 4 schilderijen.  Marry Buiks heeft fotograaf Ap Quist gevraagd foto’s te maken van de schilderijen en de afbeeldingen te plaatsen op de wand. 
 

Met toestemming van o.a. de Lakenhal in Leiden staat er op deze wand nu een schilderij die door Domenicus van Tol is gemaakt.  Naast Domenicus zijn muurschildering in de Van Tolstraat heeft Bodegraven nu ook een door hem gemaakt schilderij in de openbare ruimte.  Door de realisatie van deze twee kunstprojecten wordt niet alleen het centrum steeds aantrekkelijker maar laat ook zien, naast Kunstroutes, 
 

Kunstmarkten, culturele en historische uitingen en exposities in Het Groene HartHuys, hoe kunstzinnig de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is. Hoe worden de risico’s van de Rembrandtbrug beheerst?

09-05-2022

Van de redactie

 Merkwaardig tijdstip van informeren 

Woerden - Onlangs heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de Rembrandtbrug, die bijna €10,- miljoen duurder wordt. Het tijdstip waarop roept vragen op. Waarom net na de verkiezingen? Jan-Hubert van Rensen: “Het kan bijna niet anders dan dat deze informatie ook geruime tijd voor de verkiezingen beschikbaar was. Het roept ook de nodige vragen op over hoe grote projecten door gemeente Woerden beheerst worden.”

 

Verstrekte informatie onvolledig

Uit de verstrekte informatie blijkt duidelijk dat deze onvolledig is. “In de berekeningen wordt een rekenrente gebruikt van 1,5%. Iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat de rente gaat stijgen de komende periode. Dus rekenen met 1,5% is jezelf rijk rekenen. De €10,- miljoen overschrijding van nu wordt dus nog hoger.” Aldus Jan-Hubert. 

 

En wat te denken van andere risico’s zoals de juridisch-bestuurlijke risico’s. Gaan beroep en bezwaar schriften tot grote vertragingen leiden? Of hoe worden de oplopende vastgoedprijzen ingeschat en beheerst? Bedrijfspanden en woningen moeten vervangen  worden. Om ze vervolgens te slopen ten behoeve van de toegangswegen naar de brug. De verwachting is dat deze vastgoedprijzen nog wel een tijdje stijgen. En welke alternatieven krijgen de bewoners en ondernemers aangeboden? Of betekent het bijvoorbeeld dat Woerden het risico loopt dat deze bedrijven en daarmee verbonden werkgelegenheid gaan verdwijnen?

 

Hoe worden grote projecten beheerst door het college?

Het is algemeen gebruik bij projecten dat de risico’s permanent bewaakt worden. Zeker met projecten met een omvang van de Rembrandtbrug. Deze hebben ook grote impact op de gemeentelijke financiën van Woerden. Inwonersbelangen heeft aan het college gevraagd om hier inzicht in te geven. Bij voorkeur door het verstrekken van documenten waaruit blijkt hoe de risico’s bewaakt en beheerst worden. Daarbij is ook de vraag gesteld wanneer en waar het punt ligt dat het college van oordeel is dat het project de Rembrandtbrug gestaakt moet worden.Alle beoogde coalitiepartijen, ook Lijst van der Does, willen betalen voor windmolens

09-05-2022

Van de redactie

Woerden - In de Kontakt - Woerdense Courant van afgelopen week was een persbericht van Lijst van der Does geplaatst. Hierin gaf deze lokale partij aan dat zij tegen windmolens blijven. Het bericht is onvolledig en kan daarmee de kiezers en inwoners op het verkeerde been zetten.

 

Lijst van der Does geeft aan dat het tegen het plaatsen van 270 meter hoge windmolens blijft. De vraag is hoe dit te rijmen is met deelname aan een coalitie die veel geld wil uitgeven aan onderzoekbureaus om na te gaan hoe de 270 meter hoge windmolens er gaan komen. Alle beoogde coalitiepartijen, ook Lijst van der does wil mee betalen aan deze dure onderzoeken. Hiermee breken ze met hun belangrijkste verkiezingsbelofte. Je kunt immers niet en tegen windmolens zijn en mee gaan betalen aan de onderzoeken waar ze geplaatst gaan worden. 

 

Inwonersbelangen wil dat de mening van de inwoners van Molenvliet en Harmelen gerespecteerd wordt. De meerderheid van deze bewoners wil ze niet. In Harmelen is dit bijna 80%. Het geld dat uitgegeven wordt aan de onderzoekbureaus voor de windmolens kan beter besteed worden aan subsidies voor de minima om hun huizen beter te isoleren. Bespaar je gas uit Rusland, verminder je de CO2 uitstoot en zijn ze minder geld kwijt aan de hoog opgelopen energierekening.Street-art kunstenaar Ruud Kooger pakt grijze muur aan

09-05-2022

Van de redactie

Waddinxveen - Vandaag maandag 9 mei is de Waddinxveense street-art kunstenaar Ruud Kooger aan de slag gegaan met de metamorfose van de grijze muur naast de Hefbrug in het Sleutelkwartier. Het is een initiatief van het Sleutelkwartier en mede mogelijk gemaakt door Woonpartners Midden-Holland die eigenaar is van de muur. Op de muur komt een kleurrijk ontwerp symbolisch voor de transformatie van het Sleutelkwartier.  

 
Sleutelkwartier stimuleert creativiteit en wil elke dag in het Sleutelkwartier verrijken, verlevendigen, kleuren en bijzonder maken. Het Sleutelkwartier ligt tussen de Hefbrug en het Station, van Gouweplein tot de Nesse in Waddinxveen. De komende jaren krijgt het Sleutelkwartier, en daarmee heel Waddinxveen, nieuwe energie met behoud van het dorpse karakter. Er komt meer eenheid, samenhang en kwaliteit. Lege plekken worden ingevuld, nieuwe pleinen, groen en fietsroutes aangelegd. Sleutelkwartier is straks een levendige, fijne buurt om te wonen, werken en te leven.  

 
Woonpartners en gemeente versterken elkaars ambities 
Woonpartners is goed verankerd in het Sleutelkwartier met appartementen voor met name jonge mensen aan de Kerkweg-Oost én met nieuwe plannen voor de locatie van het oude Gemeentehuis. Woonpartners wil graag meer ‘kleur' brengen in de projecten en ziet daarvoor in het Sleutelkwartier mooie mogelijkheden voor kunstuitingen in of rond de gebouwen.

 
Stap voor stap kleurt het Sleutelkwartier
Street-art sluit naadloos aan bij alles waar het Sleutelkwartier voor staat: meesterschap, creativiteit, veelzijdig en ontmoeten. Het Sleutelkwartier brengt nieuw elan, trekt een jong (creatief) publiek die levendigheid brengt en zich aangetrokken voelt door nieuwe woningtypologieën en een moderne, meer stedelijke uitstraling. Het ontwerp is geïnspireerd op input van bewoners, omwonenden en ondernemers. De transformatie van de grijze muur naar een explosie aan kleur is dan ook symbolisch.Woerdens Wijs in 1372

09-05-2022

Van de redactie

 Muziek en verhalen van 650 jaar geleden herleven in de Petruskerk 

Woerden - De gemeente Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372. Dat zal te horen zijn op zaterdag 18 juni om 17:15 uur in de Petruskerk te Woerden. Dan speelt het ensemble Aventure 15e-eeuwse muziek rond de verhalen over Reynaert de vos.

Aventure stelde een muziekprogramma samen rond Reynaerts historie, dat ook in 15e-eeuws Holland is overgeleverd.  Vroeg-15e-eeuwse liederen laten net als het Reynaert-verhaal hebzucht, een perverse wereld en de altijd loerende leugen klinken. Een instrumentaal klankschap van muziek uit het Vlaamse en Nederlandse gebied omstreeks 1400 omlijst de liederen en het verhaal. 

Aventure vertelt de satirische geschiedenis van Reynaert, de sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel telkens om de tuin leidt om uiteindelijk zelfs opgenomen te worden in de geheime raad van de koning, het hart van de macht. Het dierenverhaal spiegelt de maatschappij; de muziek vertelt het menselijke en persoonlijke verhaal. 

Daarbij klinken liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift (ca. 1400); Hugo von Montfort (1357-1423); Oswald von Wolkenstein (1376-1445); Pieter Potter Manuscript (Den Haag, vroege 15e eeuw); instrumentale arrangementen uit o.a. het Helmonds Archief; Handschrift Van Hulthem; een Utrechts muziekhandschriftfragment; instrumentale fantasia’s als de Fochs schwantcz en de Katczen pfhote.

Aventure bestaat uit: Christopher Kale – zang/verteller; Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluit.

 

  • In het voorprogramma spelen cursisten van Kunstencentrum Het Klooster muziek van Benedetto Marcello en Antonio Vivaldi.
  • Dit concert wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Kunstencentrum Het Klooster, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging, in het kader van Woerden 650 jaar stad.

 

Wie                      Aventure

Wat                      Reynaert die zal Reynaert blijven (vertelling en muziek)

Waar                    Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden

Wanneer              zaterdag 18 juni 2022, 17:15 uur

Kaarten                 € 17,50 (inclusief drankje) via de website van Kunstencentrum Het Klooster:  kloosterwoerden.nl/theater-lvp/CTR ALT DEL op Gouwestad

09-05-2022

Van de redactie

Gouda - Er gebeurt momenteel veel op Gouds muzikaal gebied: optredens worden geboekt, muziek komt uit en nieuwe acts komen tevoorschijn.


Het Goudse hardcore-trio CTR ALT DEL is daar een goed voorbeeld van. Vorig jaar lag hun debuut-EP opeens in de winkels en binnenkort volgt hun tweede. Reden genoeg voor het Gouwestad Radio muziekprogramma Going Underground om hen uit te nodigen voor een live-optreden tijdens de uitzending. Vrijdag 13 mei staan ze tussen 19  20 uur in de studio, om oud én nieuw materiaal live te spelen en daar de nodige uitleg bij te geven.
Going Underground, vrijdagavond live en dinsdagavond op herhaling van 19 - 20 uur op Gouwestad Radio, 97.7 FM (kabel), 106.2 FM (ether), DAB+ (digitale radio) 


Rekam/Caiway (kanaal 1874), KPN/XS4ALL (kanaal 1199), TuneIn (mobiel) en als livestream via  www.gouwestad.nl. Daarna terug te luisteren via de Gouwestad Mixcloud, als podcast via de bekende streamingdiensten en (vier weken) via Uitzending Gemist op de programmapagina.Het thema voor de maand MEI bij Rouwcafé Boek en Troost: “Troost”

09-05-2022

Van de redactie

Gouda - Verdriet en troost horen bij elkaar: je kunt je verdriet niet zomaar wegduwen; je hebt behoefte om te huilen, te schreeuwen en je af te sluiten van alles en iedereen.
Maar na verloop van tijd verlangt je hart naar verzachting van de pijn. Troost biedt uiteindelijk een hernieuwde verzoening met het leven. Je zoekt innerlijke rust en troost, maar zijn er dan manieren te vinden waardoor je die troost bij jezelf kunt vinden? 


Eén van de manieren om troost te vinden is door je verdriet met anderen te delen.
In ons maandelijks Rouwcafé ontmoet je mensen die, net als jij, behoefte hebben aan het praten over hun verlies en zich herkennen in de worsteling die het vinden van troost in jezelf, met zich meebrengt

 

   
Wanneer Zondag, 15 mei 2022
Aanvang 15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Waar Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, Gouda
Kosten € 5,00 incl. consumpties
Aanmelden info@boek-en-troost.nlFilmavond: Riders of Justice

09-05-2022

Van de redactie

Haastrecht - Donderdag 19 mei is er weer een Concordia Filmavond in Theater Concordia Haastrecht met dit keer de film ‘Riders of Justice’. Beroepsmilitair Markus moet noodgedwongen huiswaarts keren om voor zijn dochter Mathilde te zorgen als blijkt dat zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens een tragisch treinongeluk.
 

Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, wordt er aangebeld door data-analist Otto. Hij heeft het treinongeluk overleefd en heeft samen met zijn excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler geconcludeerd dat de trein niet zomaar is verongelukt. Ze besluiten verder op onderzoek uit te gaan en ook voor Markus wordt het duidelijk dat er sprake is geweest van een aanslag. De mannen ontpoppen zich tot wraakengelen en de missie leidt tot resultaten. Al zijn het misschien niet de gewenste…

 

Deze eigenzinnige Deense tragikomedie van regisseur Anders Thomas Jensen (Adam’s Apples) bevat een glansrol van topacteur Mads Mikkelsen (Druk, Jagten). Concordia Filmavond begint donderdag 19 mei om 20.15 uur. De film draait in Theater Concordia op groot scherm. Kaarten (à € 9) zijn te bestellen via  www.theaterconcordia.nl.Financiële ondersteuning herstructurering winkelgebieden

09-05-2022

Van de redactie

Van 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt voor deze ronde in totaal € 22 miljoen beschikbaar om openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken via bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw.
 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “De detailhandel in winkelgebieden staat door online shopping voortdurend onder druk. Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer. Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij. Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan, en daarom gaan we dat aanpakken met de Impulsaanpak Winkelgebieden waarvan ondernemers, bewoners en bezoekers profiteren.”
 

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden, waar het kabinet vorig jaar in totaal € 100 miljoen voor heeft uitgetrokken, stimuleert de Rijksoverheid dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Onderdeel van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Met deze regeling kunnen gemeenten een financiële bijdrage aanvragen om delen van hun winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.
 

Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden

Het kabinet stelt met deze eerste openstellingsronde met de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden € 22 miljoen aan financiële middelen beschikbaar. Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan. Door zowel de openbare ruimte en gebouwen in een gebied geheel en gelijktijdig aan te pakken, komen we tot een vitaal en toekomstbestendig gebied waar het aangenaam is om te wonen en te leven. Het totale budget voor deze regeling is € 100 miljoen en wordt verdeeld over 4 indieningsperioden. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO beoordeelt of de aanvraag compleet is en past binnen de kaders. Een Adviescommissie van onafhankelijke experts beoordeelt de projecten inhoudelijk aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en stelt een ranking op. De regeling is open van 9 mei 2022 09:00 uur tot en met 30 mei 2022 12:00 uur.40 basisscholen uit Zuid-Holland in de race voor een ANWB Verkeersplein

09-05-2022

Van de redactie


De fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen neemt af. Dit maakt hen extra kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer. Daarom houdt de ANWB dit jaar opnieuw de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. In de provincie Zuid-Holland doen 40 basisscholen mee aan de verkiezing. Vanaf vandaag kan iedereen een stem uitbrengen op één van de bijna 300 basisscholen die in de race zijn voor een ANWB Verkeersplein. Stemmen kan tot woensdag 25 mei via deze link.
 


Ongeveer de helft van de basisschoolleraren vindt dat de fietsveiligheid van kinderen is afgenomen. Dit heeft volgens hen vooral te maken met afgenomen fietsvaardigheden. Dat blijkt uit ANWB-onderzoek. Kinderen doen steeds minder ervaring op in het verkeer, doordat ze bijvoorbeeld met de auto of bakfiets gebracht worden. Ook bevinden buitenschoolse activiteiten zich vaak op loopafstand en hebben sommige kinderen geen eigen fiets.


Juist omdat basisschoolkinderen nog volop in ontwikkeling zijn kunnen zij verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Het voornaamste doel van een ANWB Verkeersplein is dat zij veilig kunnen oefenen met verschillende verkeerssituaties, zoals oversteken, scherpe bochten nemen met de fiets, inhalen van andere verkeersdeelnemers en het veilig oprijden van een rotonde. Daarnaast wil de ANWB met verkeerspleinen de kennis over de verkeersregels en het verkeersinzicht van kinderen vergroten.


Als kinderen praktijkervaring opdoen, worden zij zich bewust van de gevaren van het verkeer en kunnen zij sneller zelfstandig naar school fietsen. Het initiatief biedt leerkrachten de mogelijkheid om samen met de leerlingen op een veilige manier in de praktijk aan de slag te gaan.
In totaal zijn er 279 basisscholen in het hele land genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Per provincie wint een basisschool. De twaalf winnaars ontvangen bij de start van het aankomende schooljaar een ANWB Verkeersplein en een lespakket. De nummer twee in elke provincie wint een uitgebreid fietsparcourspakket. De verkeerspleinen van de ANWB worden door het ANWB Fonds bekostigd.


Kijk voor alle genomineerde basisscholen en meer informatie op anwb.nl/verkeerspleinen.


De ANWB zet zich al jaren op allerlei manieren in voor de fietsveiligheid van kinderen, onder meer met het verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise. Hiermee bezoekt de ANWB jaarlijks meer dan 900 scholen en worden meer dan 160.000 kinderen bereikt. Daarnaast worden met het ANWB Kinderfietsenplan ongebruikte fietsen ingezameld en opgeknapt voor kinderen die zelf geen eigen fiets hebben. Zo kunnen ook zij meters maken in het verkeer.
 Rohda’76 net op tijd bij de les

08-05-2022

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - Door de 1-2 overwinning bij Sportief prolongeert Rohda’76 zo goed als zeker het vierdeklasserschap. Bovendien gaan de Bodegravers fier aan de leiding in de strijd om de derde periodetitel (4-12).
 

Een moeizame overwinning. Zo mag je winst van Rohda’76 bij Sportief wel noemen. Niet dat de ploeg uit Woerdense Verlaat het Rohda’76 zo moeilijk maakte, maar het team van Arjen Linstra worstelde in de eerste helft vooral met zichzelf. De blauwhemden speelden ongeïnspireerd, bakten er in aanvallend opzicht weinig van en grepen verdedigend veel te slap in. Dat Sportief na 20 minuten met 1-0 de leiding nam verbaasde dan ook niemand op sportpark Govert van Tilburg.Siedrik Berends op de huid gezeten door twee spelers van Sportief (Foto: Piet Spannemaker)

 

Onder druk

In de tweede helft bracht Linstra Daniël van Leeuwen in het veld. Een gouden greep. De 40-jarige aanvaller kan niet alleen een bal goed vasthouden, maar de routinier heeft bovendien een neusje voor doelpunten. En in tegenstelling tot de eerste 45 minuten, zette Rohda’76 de thuisclub nu wel onder druk. De gelijkmaker kon niet uitblijven. Die kwam er ook, maar niet nadat doelman Maico du Chatinier eerst nog met een katachtige reflex de 2-0 had voorkomen. 
 

De bevrijdende 1-1 viel 20 minuten voor tijd. Rick Vogels bedacht zich geen moment toen de bal voor zijn voeten viel. En niet veel later zette Van Leeuwen met een geplaatste kopbal zijn handtekening onder het winnende doelpunt: 1-2.

 

Thuisduels

Door de benauwde overwinning heeft Rohda’76 voldoende afstand genomen van de degradatiestreep. Bovendien gaan de blauwwitten fier aan de leiding in de strijd om de derde periodetitel (4-12). 
 

Nu volgen er twee thuisduels. Dinsdag 10 mei komt NSV’46 (19.15 uur) naar de sportcomplex De Broekvelden, zaterdag 14 mei is VEP te gast (14.30 uur).

 

 Weekmenu stichting Kom-mee-Eten

08-05-2022

Van de redactie

Bodegraven - De komende week koken de vrijwilligers van stichting Kom-mee-Eten uit Bodegraven weer de lekkerste maaltijden. Deze week koken ze van 9 mei tot en met 13 mei het volgende menu voor u.

 

Maandag 

Chinese tomatensoep, rauwe andijvie stamppot uitgebakken spekjes, rookworst, jus, toetje

Dinsdag

Runderbouillon, gebakken aardappelen met mayonaise,  kipschnitzel, snijbonen, appelmoes, jus, toetje

Woensdag 

Groentesoep, aardappelen, witlof ovenschotel met ham en kaas, jus, toetje

Donderdag

Kippensoep, chili con carne met rijst of aardappelen,  komkommer, toetje

Vrijdag

Bloemkoolsoep, aardappelen, kabeljauwburger, gemengde groenten, jus, toetje

 


 

Kosten: € 9,00 voor een 3-gangen maaltijd
Aanmelding kan tot 1 dag van te voren bij Asha Bruinsma-Soedhoe 06-53102893
 

Het eten is tussen de middag van 12.00 uur tot 13.00 uur 
Adres  : Rijngaarde 1, Bodegraven Genieten bij Jam in the park

07-05-2022

Van de redactie

Bodegraven – Zaterdag 7 mei was het gezellig druk bij Jam in the park in de Oude Zustertuin. Het mooie weer zorgde voor veel gezelligheid en met een drankje, een goed stuk muziek en een strakke organisatie kan er weer teruggekeken worden op een mooi evenement. Wie wou meespelen kon losgaan. De dag is afgesloten met de Bodegraafse band Midwest! 
 


​© Digitale Bodegraafse Krant 


© Digitale Bodegraafse Krant 


© organisatie Jam in the park


© organisatie Jam in the park

 

 Duizenden bezoekers bij Goedhart Motoren

07-05-2022

Van de redactie

Bodegraven – Goedhart Motoren is vanaf deze week één van de grootste motorzaken van de Europa. Vanaf woensdag 4 mei is de Grande Opening en zijn er al vele duizenden motorliefhebbers komen kijken. Tijdens het openingsfestijn geeft Goedhart Motoren een gratis lot bij bestedingen boven de 100 euro weg. De loten zijn ook los te koop voor 5 euro. Er is kans op maar liefst zes prijzen, waaronder als 1e prijs een Yamaha Ténéré t.w.v. €12.099,-. Loten zijn in te leveren tussen woensdag 4 en zondag 8 mei 2022. Notaris L.T. ter Wal zal de trekking op 8 mei aan het einde van de middag live verrichten.
 


De zaak in de afgelopen wintermaanden compleet verbouwd tot een Megastore. De vorig jaar geopende Outlet Store is verbonden met de showroom waardoor Goedhart Motoren van 4.000 naar 6.000 vierkante meter is gegroeid. De kledingwinkel is groter dan ooit. Door de uitbreiding is er extra ruimte gemaakt voor de merken Aprilia, Vespa, Piaggio en Moto-Guzzi. Van het laatst genoemde merk is Goedhart sinds februari dealer. Nieuw is ook de speciale ruimte voor het afleveren van motoren.” 
 

Wie nog wil genieten van de Grande Opening en de vele aanbiedingen is zondag 8 mei welkom van 12:00 tot 17:00 uur 

 Voetbalkooi Weideveld officieel geopend

07-05-2022

Van de redactie

Bodegraven - De voetbalkooi in de nieuwbouwwijk Weideveld is zaterdag officieel geopend. Met een echte voetbalclinic, een springkussen, het doorknippen van een lintje door wethouder Jan Leendert van den Heuvel en koffie, limonade en wat lekkers vierden zo’n zestigkinderen en hun ouders de officiële opening van de nieuwste speelaanwinst in hun wijk. 

Hoewel de nieuwe voetbalkooi in Weideveld al een paar weken volop wordt gebruikt, werd de nieuwste aanwinst zaterdagochtend 7 mei officieel geopend. Dat gebeurde met een klein buurtfeestje, een springkussen van Kim’s Springkussenverhuur en een clinic van voetbalschool Soccerdream. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel verrichte met het doorknippen van een lintje de officiële openingshandeling.

 

,,Een mooi moment”, noemde Van den Heuvel de opening. ,,We hebben best wat uurtjes overleg gehad over deze voetbalkooi. Het is fijn dat je met je best doen toch een resultaat bereikt waar vrijwel iedereen tevreden mee is: een kooi met kunstgras, een hekwerk dat niet te hoog is en een veilige situatie eromheen. Als gemeente investeer je hierin in de hoop dat kinderen er plezier aan beleven. Als ik nu hier in het zonnetje al die blije gezichten zie, top!”
 

Volgens Van den Heuvel is het belangrijk dat er voor iedere leeftijdsgroep goede speelvoorzieningen zijn in een wijk. ,,Als je veertien bent, heb je niet zo veel aan een wipkip. Daarom is het belangrijk dat er voor alle leeftijden iets te doen is. Samen bewegen is bovendien gezond en verbindt.”

Tot bloei komen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de voetbalkooi gefinancieerd en geplaatst. De feestelijke opening werd verzorgd door Bloeiend Weideveld, een nieuw buurtinitiatief dat bewoners van de wijk met elkaar in contact wil brengen, verbinden en activiteiten wil organiseren. Lia Lok, een van de oprichtsters, licht toe: ,,We willen de wijk ‘tot bloei’ laten komen. Iedereen leeft in z’n eigen bubbel van z’n gezin, vereniging of kerk. Wij geloven dat het heel verrijkend is om anderen te leren kennen. In navolging van andere wijken willen wij initiatieven in Weideveld ontwikkelen waarbij buurtgenoten met elkaar verbinden. Deze voetbalkooi was een mooie gelegenheid om een eerste activiteit te organiseren, maar we zijn van plan om nog veel meer te gaan doen Bewoners kunnen viabloeiendweideveld@gmail.com aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben.”Huldiging team 1 van Bridgeclub Bodegraven-Reeuwijk

07-05-2022

Van de redactie

 Winnaar van de Hoofdklasse Viertallen District Leiden 

Bodegraven-Reeuwijk - Op dinsdagavond  3 mei zette voorzitter Egbert Sneller van het District Leiden de vrouwelijke leden van het team in dn bloemen. De heren werden gefêteerd op een fles wijn. Rein en Willy de Meyere en Wied en Wil Polle hadden door een sterke eindsprint ten koste van het net uit de 2dedivisie gedegradeerde PAS1 team toch nog het kampioenschap van het District gewonnen.  

De competitie verliep door Corona niet soepel. Na de 1ste 2 wedstrijden moest door Corona  gestopt worden en na de herstart bleek een team van Sassemtroef niet meer mee te kunnen doen.  Het 2de team van de Bridgeclub wist een verdienstelijke 5de plaats te halen.Ronald van Assen schrijft suspenseroman

06-05-2022

Van de redactie

 

Bodegraven -  Zaterdag 14 mei verschijnt het nieuwe boek van Ronald van Assen. Tweevoudige Duisternis is een suspenseroman waarin spanning, gruwelijkheden, intriges en bovennatuurlijke elementen samenkomen. Tweevoudige Duisternis wordt feestelijk gelanceerd tijdens het Boek10 SchrijfEvent van Godijn Publishing in theater Het Klooster in Woerden en is vanaf 14 mei verkrijgbaar bij elke (online) boekhandel. Het boek is door de proeflezers omschreven als “Ronalds beste werk tot nu toe”. Een van hen zei: ‘Als ik niet beter wist, zou ik denken een nieuwe, vertaalde Stephen King in handen te hebben.’ 

 

Tweevoudige Duisternis 

In Tweevoudige Duisternis maakt de lezer kennis met de zestienjarige Annet van der Velde. Zij is ondanks haar bovennatuurlijke krachten de meest onopvallende binnen een gezin van vijf. Met een sadistische vader, een overspelige moeder die uit is op eigen gewin en twee zussen die geweld, drugs en diefstal niet schuwen, probeert ze haar leven vorm te geven. Dat lukt haar aardig tot er op een dag twee wezens opduiken in haar huis en de tuin. Zij kan ze als enige waarnemen, tot grote frustratie van degenen die de wezens daar hebben geplaatst. 

Tijdens de kennismaking met de personages en hun achtergronden, worden er puzzelstukjes aan de lezer voorgeschoteld. Hoe deze in elkaar passen en wie welke rol speelt, blijft tot het eind een mysterie. Al die stukjes vormen gezamenlijk een puzzel die toewerkt naar een apocalyptisch einde. 

 

Ronald van Assen 

Ronald van Assen is geboren in Delft en woont tegenwoordig met zijn vrouw en kinderen in Bodegraven. Hij is auteur van een hele serie boeken en verhalen, zowel fictie als non-fictie. Naast zijn werk als auteur is Ronald ambassadeur van de organisatie Mind, voorlichter bij Stichting Kernkracht, eindredacteur van Tzitzo Magazine en columnist bij Editie Groene Hart. Ook is hij actief als redacteur, beoordeelt hij manuscripten en is hij jurylid bij verscheidene schrijfwedstrijden. Tweevoudige Duisternis is zijn zevende uitgave bij Godijn Publishing.  De Alzheimer Cafés zijn weer geopend, wees welkom!

06-05-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk/Gouda - Na twee jaar zijn eindelijk de deuren van het Alzheimer Café weer geopend, waar mensen met een vorm van dementie en hun naasten, mantelzorgers en andere belangstellenden elkaar weer kunnen ontmoeten. Vanwege de coronamaatregelen was dit de afgelopen jaren niet mogelijk. Vanaf april vinden de cafés weer maandelijks plaats op maandagavond, afwisselend in Gouda, Reeuwijk en Bodegraven. De eerstvolgende Alzheimer Cafés staan gepland voor maandag 16 mei in Reeuwijk en maandag 20 juni in Bodegraven.
 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de buurt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid onder het genot van een kopje koffie en sociaal contact. 
 

Het thema van de eerstvolgende bijeenkomst in Reeuwijk is ‘Omgaan met gedragsveranderingen’. Een belangrijk thema, want dit komt vaak voor bij dementie en kan erg lastig zijn. Hoe ga je praktisch om met veranderingen, problemen met communicatie, angst, verwardheid en onbegrip? Op deze avond krijgt u tips en informatie van ervaringsdeskundigen en professionals. Het thema van juni in Bodegraven (Huis van Alles) is ‘Dementie & actief blijven’. 

 

Iedereen die te maken heeft met dementie is van harte welkom.


 

In Midden-Holland vinden deze avonden maandelijks plaats op maandag, afwisselend in Gouda, Reeuwijk en Bodegraven. Kijk voor de volledige agenda, thema’s en locaties via deze link.


Eerstvolgende Alzheimer Café Midden-Holland – Reeuwijk
Maandag 16 mei
Locatie: De Reehorst, locatie De Spil, Poelruit 12
Tijd: 19:30 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:15 uur
Thema: Omgaan met gedragsveranderingen
 

 Gemeente Woerden maait in mei niet!

06-05-2022

Van de redactie

 Ook inwoners gevraagd om niet te maaien in de maand mei 

Woerden - Dit jaar start de gemeente Woerden met een nieuwe pilot in de openbare ruimte. De gemeente gaat in de maand mei een gedeelte van haar gazons niet of minder maaien, zodat bloemen en planten beter groeien. Hierdoor ontstaat een rijk leefgebied voor bijen en vlinders en dat is goed voor de biodiversiteit. Achteraf onderzoekt de gemeente hoe bewoners reageren op het nieuwe maaibeleid.
 


De motie ‘Maai-Mei-Niet en laat je gazon bloeien’

Met het oog op de afnemende biodiversiteit zoekt de gemeente naar mogelijkheden om andere keuzes te maken in haar groenbeheer. Daarom heeft de gemeenteraad op 4 november 2021 de motie ‘Maai-Mei-Niet en laat je gazon bloeien’ aangenomen. Dit betekent dat de gemeente Woerden tijdens de maand mei grote oppervlakten (minimaal 600 m²) gazons niet of minder maait. In totaal gaat dit om ruim 30.000 m². Voor de gemeente is dit een grote aanpassing in het maaibeleid. 

 

Vooralsnog is dit een pilot: de gemeente gaat na deze pilot de reacties van inwoners onderzoeken. De pilot is geïnspireerd op de landelijke actie Maai-Mei-Niet, die georganiseerd wordt door Stichting Steenbreek, de Bijenstichting en Flora van Nederland. Wethouder Ad de Regt is blij met dit initiatief vanuit de raad: “Zo kunnen we weer een volgende stap zetten om Woerden groener te maken en meer ruimte te geven voor biodiversiteit in een stedelijke omgeving. Ik hoop dat veel inwoners en ondernemers met grote groenoppervlakten zullen volgen!”

 

Niet of minder maaien heeft veel voordelen

Door de gazons minder intensief en strak te onderhouden, stimuleert de gemeente de biodiversiteit in de openbare ruimte. Bloemen en planten krijgen beter de kans om te bloeien en te groeien, waardoor een rijk leefgebied ontstaat voor verschillende insecten, zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Die insecten dienen op hun beurt weer als voedsel voor vogels of andere dieren. Zo blijft het ecosysteem in balans. 

 

Bovendien draagt het niet of minder maaien bij aan vermindering van de negatieve effecten van de klimaatverandering. Een groen gazon is namelijk beter in staat tot het opslaan van CO² en het opvangen en vasthouden van regenwater. Ook is een groen gazon beter bestand tegen hitte en droogte. 

 

Oog voor verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid worden bermranden en zichthoeken bij kruispunten en drukke fietspaden wel gemaaid. De gazons worden in de eerste week van juni of later, afhankelijk van de weersomstandigheden, weer gemaaid zoals voorheen. Het aangepaste maaibeleid wordt in samenwerking en afstemming met de onderhoudsaannemers Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. en Bunnik Groep uitgevoerd.

 

Nieuwe maaibeleid kan wennen zijn

Voor veel inwoners is het nieuwe maaibeleid waarschijnlijk wennen. Bewoners zijn gewend aan een strakke, nette woonomgeving. Een ongemaaid gazon zal door sommigen worden beschouwd als  ‘onverzorgd’, terwijl anderen genieten van een rijkere bloei met meer bijen en vlinders. De gemeente gaat die reacties daarom goed monitoren en beslist later of de pilot herhaling of zelfs uitbreiding krijgt.

 

Inwoners kunnen zelf ook iets doen

Inwoners van de gemeente kunnen zelf ook bijdragen aan meer flora en fauna door in de maand mei het eigen gazon in de tuin niet of minder te maaien. Bewoners worden opgeroepen om de grasmaaier te laten staan om zo van de eigen tuin een vrijhaven voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten te creëren.

 

 

 

Financiële consequenties

Het aangepaste maaibeleid voor de maand mei leidt niet tot extra kosten, maar levert ook geen geld op. Een maand niet maaien zorgt voor minder kosten dan normaal. De kosten voor de extra inspanning om de gazons in de maand juni weer normaal te maaien, zijn hiermee gedekt. 


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina