NIEUWSSchennispleger bij basisschool Waarder

06-10-2022

Van de redactie

Waarder - Bij een basisschool in Waarder vond dinsdagmiddag 4 oktober een schennispleging plaats. De politie heeft de zaak in onderzoek en kent inmiddels de identiteit van de mogelijke verdachte. De man wordt binnenkort op het bureau gehoord. De schennispleging vond dinsdagmiddag 4 oktober rond 14.30 uur plaats bij de basisschool. Na het incident meldden meerdere getuigen zich bij de school en de politie. 

 

 Tentoonstelling verbeeld prinselijk hoofdkwartier

06-10-2022

Van de redactie

Nieuwerbrug - Kunstenaars uit onze gemeente hebben zich laten inspireren door het prinselijk hoofdkwartier, dat in 1672 bij Bodegraven lag. In oktober en november is hun werk te zien in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. In december kunt u het bekijken in het Groene Harthuys in Bodegraven. Ook de oorlog en de waterlinie zijn verbeeld in schilderijen, keramiek, sierraden en foto’s.  (©DBK}


Foto van Ab Quist met titel Moyses Pain & Vin
 

Kijk voor meer informatie op  www.hoofdkwartier1672.nl/kunstPoëzie op muziek op zondag 9 oktober

06-10-2022

Van de redactie

Woerden - In het inloophuis ‘Leven met kanker' is op zondagmiddag 9 oktober een mooie middag met poëzie op muziek. Tijdens deze middag zijn er twee dichteressen in ons inloophuis: Marijke Abbink en Petra Bakker. Zij schreven speciaal voor deze middag mooie gedichten en worden muzikaal begeleid door de muzikanten Marcel Kooijman op piano, Dick van Vliet op dwarsfluit en Herwin Brillemans en Jean Koolen op gitaar. De middag is van 14.00 tot circa 17.00 uur met inloop vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. 
 

Omdat de ruimte beperkt is en corona nog niet voorbij is, is aanmelden noodzakelijk via 0348-447643 / 06-14004496 of  info@inloophuislevenmetkanker.nl. We kunnen vragen of iemand gevaccineerd is.  (DBK)


Voor nieuwe bezoekers is er in de pauze een rondleiding met uitleg over wat het Inloophuis te bieden heeft. Kortom een unieke gelegenheid om kennis te maken met Inloophuis ‘Leven met kanker’, Wilhelminaweg 12 in Woerden.  Telefoonbende die roofde op festivals voor de rechter

06-10-2022

Van de redactie

 "Telefoonbende huurde vakantiehuisje in Boskoop" 


Een zorgeloze dag dansen eindigde deze zomer voor tientallen mensen in een enorme domper. Op meerdere festivals, waaronder het populaire Defqon, was een bende op jacht gegaan naar mobiele telefoons. Niet minder dan 90 gestolen toestellen werden bij de zeven verdachten aangetroffen. Woensdag stonden er zes van hen voor de rechter, de zevende volgt volgende week.
 

De zeven verdachten komen uit Colombia - vijf mannen van 38, 38, 31, 29 en 21 jaar, en twee vrouwen van 50 en 33 jaar. Uit reisgegevens blijkt dat ze in mei via Frankrijk of Spanje in Europa zijn aangekomen. "Enkel met het doel om hier op zeer geraffineerde en professionele wijze diefstallen te plegen", zei de officier van justitie woensdag tegen de rechtbank. Mobiel banditisme noemen we dat, een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit. Rondtrekkende bendes die ergens snel geld maken met een reeks aan delicten en het daarna weer verderop zoeken.
(DBK)

Op 23 juni kwamen de verdachten aan in een vakantiehuisje in Boskoop, dat ze voor een week hadden geboekt. Dat laatste weekend van juni waren er meerdere festivals in Nederland die ze hebben bezocht, waaronder het OH MY-festival in Rotterdam en Defqon in Biddinghuizen.Beeld: © Openbaar Ministerie
 

In een matras

Een dag na het festival in Rotterdam meldde een bezoeker zich bij de politie: zijn telefoon was gejat en gaf als locatie nu een vakantiehuisje in Boskoop aan. Toen agenten daar binnenvielen werd al snel duidelijk dat deze bezoeker niet als enige was gerold. Er lagen losse toestellen in het huisje en in een matras waren maar liefst 19 telefoons gepropt. Ook werden er 8 toestellen in de prullenbak aangetroffen. Sommige in aluminiumfolie gewikkeld, soms ook meerdere samen in een pakketje.

Door de tuinman werd een verstopte rugtas in tuin van het vakantiehuisje gevonden met nog eens 48 telefoons. En in het huisje lagen grote contante geldbedragen. Het verkopen van gestolen toestellen was kennelijk een lucratieve business.
 

Waardevolle bezitting

Een deel van de gestolen toestellen kon via een aangifte worden teruggegeven aan de eigenaar. Die hadden daarmee een waardevolle bezitting terug, maar dat kon niet meer wegnemen dat ze stuk voor stuk een vervelende tijd hadden gehad. "Mobiele telefoons bevatten voor de meeste mensen hun hele wereld," legde de officier van justitie uit. "Om dan op een festival te eindigen zonder telefoon... En het levert je ook gewoon veel administratieve rompslomp op."
 

Uit de communicatie op hun eigen telefoons blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat de zeven verdachten nauw samenwerkten om deze diefstal-handel op te zetten en uit te voeren. Of de aangetroffen toestellen allemaal in Nederland zijn gestolen is niet eens zeker. Er werden meerdere screenshots en zoekslagen aangetroffen naar andere festivals in bijvoorbeeld Spanje en Zwitserland.
 

De officier van justitie vroeg de zes verdachten een gevangenisstraf van 1 jaar op te leggen. De politierechter deed meteen uitspraak. Ze veroordeelde de verdachten voor zowel de diefstal als het witwassen tot gevangenisstraffen. Omdat ze alleen de diefstal en het witwassen van de telefoons waar een aangifte aan gekoppeld kon worden bewezen verklaarde, kwam ze tot een lagere straf dan de officier van justitie had gevraagd. Alle verdachten kregen vijf maanden gevangenisstraf. Een 38-jarige verdachte staat volgende week woensdag nog voor de rechter.Nanda van Zoelen benoemd tot nieuwe hoogheemraad

06-10-2022

Van de redactie

Nanda van Zoelen is gestart als nieuwe hoogheemraad bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij volgt Constantijn Jansen op de Haar op, die burgemeester van Kapelle wordt. Het algemeen bestuur heeft haar op 5 oktober benoemd. 
 

Nanda van Zoelen woont in Utrecht en zit sinds 2019 in het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden als voorzitter van de PvdA-fractie. Als hoogheemraad neemt zij de portefeuille van Jansen op de Haar in grote lijnen over, met onderwerpen als Klimaatadaptatie en Zuiver. (DBK)

Samenwerking
Als bestuurslid van het AB lag haar focus al op de aanpak van waterbeheer, dat inspeelt op klimaatverandering. Ook innovaties in waterzuivering en verdere verduurzaming van de organisatie zijn voor haar belangrijke thema’s. Samenwerking is daarbij een belangrijk gegeven. 
 

“De opgaven van het waterschap zitten verweven met beleidsterreinen van verschillende overheden. Als waterschap zoeken we hierin actief de samenwerking. Dit spreekt mij erg aan en ik hoop hierin voor het waterschap verdere stappen te kunnen zetten. We zitten in het laatste jaar van deze bestuursperiode en ik ga mij met verve inzetten voor een goede afronding van ons coalitieprogramma”, aldus Van Zoelen bij haar benoeming.
 

Van Zoelen kan hierbij leunen op de ervaring, die zij opdeed in verschillende functies bij onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar was zij directiesecretaris Informatie Knoop Zorgfraude (IKZ).Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

06-10-2022

Van de redactie

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen unaniem het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opnieuw heeft onderstreept dat de uitstoot van stikstof voor 2030 gehalveerd moet zijn. De opgave voor de landbouwtransitie is te groot, de natuur is in te slechte staat: nóg langer wachten op een integrale stikstofaanpak is onverantwoord. Het dossier overlaten aan de provincies is volgens de 12 Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren een te groot risico om de stikstofdoelen onontkoombaar te gaan halen.

 

Investeren in innovatieve technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren of het verplaatsen van veehouderijbedrijven zijn schijnoplossingen waar de Partij voor de Dieren niet mee akkoord gaat. Het kabinet moet nu werk maken van de integrale transitie naar een toekomstbestendige landbouw, om te beginnen met 75 procent minder dieren in de veehouderij, zodat niet alleen stikstofdoelen gehaald kunnen worden, maar ook de afspraken die gemaakt zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. De Partij voor de Dieren mist de noodzakelijke keuze voor minder dieren in de veehouderij. Minder dieren betekent immers minder mest en daarmee minder stikstof. Met een forse krimp van het aantal landbouwdieren krijgt de natuur weer lucht en kan zij langzaam herstellen. Hiervoor moet het aantal dieren in de veehouderij met 75 procent worden teruggebracht. Dit draagt ook bij aan de verbetering van het klimaat, de waterkwaliteit en dierenwelzijn.

 

Het gedwongen uitkopen van veehouders moet niet langer uitgesteld worden, zoals Remkes ook adviseert. Ook uitbreidingen van veehouderijen, die ondanks de stikstofcrisis nog altijd vergunningen krijgen, zouden niet langer toegestaan moeten worden. Lopende vergunningstrajecten moeten worden gestopt. De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren pleiten voor het direct beëindigen van intensieve veehouderijen rondom kwetsbare natuurgebieden. Een belangrijk deel van de grond die hierdoor vrijgemaakt wordt moet teruggegeven worden aan de natuur, een klein deel kan worden gebruikt voor de nodige woningbouw. Deze maatregelen zullen op korte termijn leiden tot een flinke stikstofreductie.
(DBK)

De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren benadrukken dat de afspraak in het regeerakkoord (een halvering in 2030) de minimale ondergrens is voor de natuur. Een integrale aanpak om de transitie van de landbouw te bewerkstelligen is noodzakelijk. Thema’s als dierenwelzijn, het voorkomen van uitbraken van dierziekten (zoönosen), volksgezondheid, water- en bodemkwaliteit, en de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en droogte, zouden integraal moeten worden meegenomen in de stikstofaanpak. 

 

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland: “De overheid moet nu vol inzetten op transitie in een echte verduurzaming van de landbouw. Extensivering, minder dieren en meer boeren zijn daar onderdeel van. De overheid moet de agrariërs helpen om deze omslag te gaan maken. Remkes heeft gelijk als hij zegt dat de boeren de dupe zijn van decennia lang falend overheidsbeleid. Diezelfde overheid moet dat gaan rechtzetten en alles op alles zetten om de natuur te herstellen en boeren de transitie te laten uitvoeren.”OM seponeert aangifte van mishandeling tegen Johnny de Mol

06-10-2022

Van de redactie

Het OM heeft besloten de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die een ex-partner tegen Johnny de Mol heeft ingediend te seponeren. Onderzoek heeft niet geleid tot voldoende bewijs.
 

Volgens de aangeefster zou Johnny de Mol haar in de periode tussen 12 januari 2015 en 23 mei 2015, toen zij een relatie hadden, verschillende keren hebben mishandeld. Daarom heeft de aangeefster – inmiddels ex-partner van De Mol – op 15 december 2020 aangifte gedaan van mishandeling en poging tot doodslag. Het gaat om incidenten in Mexico op 12 januari 2015, bij het Edisongala in Amsterdam op 3 maart 2015 en op 22 en 23 mei 2015 op Ibiza.
 

De aangeefster had tegelijk met de aangifte twee letselverklaringen en een geluidsfragment ingediend. Ze is lange tijd niet beschikbaar geweest om gehoord te worden op haar aangifte. Uiteindelijk is dat pas gelukt op 30 maart 2022. Daarna heeft de aangeefster meermalen nieuwe geluidsfragmenten en namen van nieuwe getuigen aangeleverd.
 

In het strafrechtelijk onderzoek is De Mol gelet op de aangifte als verdachte gehoord. In dat verhoor heeft hij de mishandelingen ontkend. Drie getuigen die de aangeefster had aangeleverd hebben in het strafrechtelijk onderzoek een verklaring afgelegd. Deze verklaringen hebben onvoldoende steun opgeleverd voor de aangifte.
 

Voor de aangeleverde geluidsfragmenten geldt dat het fragmenten zijn van gesprekken zonder voldoende context. De aangeleverde foto’s zijn niet te dateren en het letsel op de foto’s is niet eenduidig. Ook de letselverklaringen zijn onvoldoende eenduidig gebleken.
 

Al met al heeft dit onderzoek niet geleid tot voldoende bewijs. Derhalve heeft de officier van justitie besloten de aangifte te seponeren.Vogelgriep: landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

06-10-2022

Van de redactie

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022  een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.
 

Het besluit wordt onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken.  Onder andere door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is het risico verhoogd. Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee brengen. De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen. In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht. 

Minister Piet Adema: “Het instellen van een landelijke ophok- en afschermplicht is in de getroffen regio’s een stap terug voor pluimveehouderijen met een vrije uitloop en hobbymatige houders. Dat dit een van mijn eerste besluiten als minister moet zijn, valt me dan ook zwaar. Maar het hoge aantal besmettingen maakt duidelijk dat weer extra voorzorg nodig is. 
 

De besmettingen en daaropvolgende ruimingen zijn het hele afgelopen jaar doorgegaan, en hebben een grote impact op de sector en de dieren. We werken hard aan het mogelijk maken van vaccinatie, en ik zal met pluimveehouders in gesprek blijven over een effectieve aanpak van de vogelgriep.” (©DBK)
 

Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.
 

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. Zoals hierboven genoemd geldt de afschermplicht ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.Keukenhof tuinmannen uit hun bol; plantseizoen gestart

06-10-2022

Van de redactie

Op donderdag 6 oktober hebben tuinmannen van Keukenhof de eerste bloembollen geplant. Hiermee is een start gemaakt met de voorbereiding van seizoen 2023. De komende drie maanden zullen er maar liefst 7 miljoen bloembollen worden geplant, volledig met de hand. Op 23 maart 2023 zal de bloemententoonstelling haar poorten weer openen voor publiek.  
 


 

Onder het genot van een herfstzonnetje gingen vandaag de eerste bloembollen de grond in, maar dat is niet altijd het geval. Door weer en wind planten 40 tuinmannen maar liefst 7 miljoen bloembollen één voor één met de hand. Het is een race tegen de klok want ze moeten allemaal voor kerst de grond in.  
 

Keukenhof ontstond in 1949 als een initiatief van tien bollenkwekers/exporteurs die een etalage voor het bollenvak wilden creëren. Anno nu is Keukenhof nog steeds belangrijk voor de sierteeltsector. Honderd exposanten (inzenders) laten in Keukenhof hun beste assortiment bloembollen zien. Dit jaar zijn er vier nieuwe exposanten van de partij, waaronder bloembollenkweker Horizon Flower Family uit Zwaagdijk. Hun motto “grown for a smile’ past perfect bij de vele blije bezoekers die Keukenhof in de lente ontvangt. 
(DBK)

Bloembollen plant je nu!  
Wie in de lente een kleurrijke tuin of balkon wil, moet nu aan de slag. Koop je bloembollen en plant ze voor half december. Dat kan per kleur of per soort, maar een mooie mix van kleuren en soorten doet het natuurlijk ook prachtig in het voorjaar. Tip van Keukenhof ontwerper Frans Beijk: ''Wil je een mooie warme mix? Gebruik dan kleuren zoals geel, oranje, rood of roze. Liever een perkje in je tuin dat er echt uitspringt? Gebruik dan contrasterende kleuren zoals; groen en rood of paars en geel.'' 
 

Keukenhof is in 2023 geopend van 23 maart t/m 14 mei. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf medio november via www.keukenhof.nl. Opening Kinderboekenweek Da Costaschool

05-10-2022

Door: Debbie de Mooij

Bodegraven - Dinsdagmorgen is op het schoolplein van de Da Costaschool de Kinderboekenweek geopend. Het thema is Gi-Ga-Groen en dit was goed te zien. Veel kinderen hadden vandaag iets groens aan (jas, broek, trui).
 Wie waren de Gi-Ga-Groene voorlezers verstopt achter de poppenkast? De kinderen wisten dit al snel goed te raden. We hebben met elkaar gezongen en alle groepen kregen een boek uitgereikt over de natuur uit de thematitels van dit jaar. De komende dagen zal er elke dag een leesalarm afgaan op onverwachte momenten en wordt er in elke groep voorgelezen.


 Hoe herken je signalen van ondermijning?

05-10-2022

Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - Het lijkt zo onschuldig: een etentje voor de wethouder betalen, een sportvereniging laten sponsoren door een bedrijf. Of een boer die een milieuvergunning aanvraagt voor het gebruik van chemicaliën, omdat een huurder van één van zijn loodsen oude auto’s wil opknappen. Niets aan de hand, totdat daar iets voor wordt terugverwacht. Zo kan sponsoring gebruikt worden voor het witwassen van geld, of kan in de loods van de boer een XTC-lab zitten. Stuk voor stuk vormen van ondermijning, waarbij criminelen ongewenste invloed uitoefenen. Tijdens de Roadshow Ondermijning vorige week maandag op het Raadhuisplein in Bodegraven, leerden ambtenaren, bestuurders en politici signalen van ondermijning herkennen.   

 

 

Dat gebeurde in en bij een nagebouwde hennepplantage in een container, ondermijningsbus, de escaperooms in de vorm van een crystal meth lab en een geldwagen en de infostand van SHOP, het kennis- en expertisecentrum op mensenhandel. Het gaat bij ondermijning om uiteenlopende typen van georganiseerde criminaliteit: van drugszaken tot witwassen, van mensenhandel en uitbuiting tot milieudelicten, van cybercriminaliteit tot gedwongen prostitutie, van vastgoedfraude tot illegaal gokken, en van criminele motorbendes tot malafide bedrijven. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag organiseert samen met gemeenten roadshows om ambtenaren, bestuurders en andere betrokkenen op een interactieve manier signalen van georganiseerde (drugs)criminaliteit te laten herkennen, ze bewuster te maken van de gevolgen voor de maatschappij en zichzelf weerbaarder te maken tegen ondermijning. 

 

Interactieve roadshow Lawineboys hoofdact Oktoberfest Woerden

05-10-2022

Van de redactie

Woerden - Jetzt gehts los! Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober wordt het Oktoberfest Woerden voor de 48e keer georganiseerd. Dit jaar staat het Fest in het teken van Woerden 650. Het programma is ambitieus! In de feesttent op het Excercitieveld vinden maar liefst 3 Festen plaats!
 


De Lawineboys
 

Gratis toegang

Oktoberfest Woerden is voor jong en oud én laagdrempelig. Dankzij gulle giften van lokale sponsoren en een bijdrage van Woerden 650 jaar stad is het gehele festival gratis toegankelijk!  Maar let wel: vol = vol.
 


De organisatie vlnr Ruud Jansen, Dennis Wisseloo, Jaap van Luinen, Ruud den Heeten, Saskia van den Heuvel, Herman Stoof ontbrekend: Anne Peters en André Wisseloo.

 


3 programma onderdelen

Het Fest start op zaterdagmiddag 22 oktober klokslag 15 uur met het aanslaan van het eerste fust bier. Met de verschillende dweilorkesten zal de sfeer en feeststemming er al snel inzitten. Probeer maar eens stil te blijven staan op de klanken van De Speeldozen en Hoetetoeters!
 

Op zaterdagavond om 20 uur start de Tirolerparty voor iedereen vanaf 18 jaar. Natuurlijk zullen de halve liters bier, bratwursten, vrouwen in dirndls en mannen in lederhozen niet ontbreken op deze avond.  De Rosentralers, DJ Patrick én De Lawineboys (bekend an oa sex met die kale) staan garant voor een echte feestexplosie. 
 

Nieuw in het programma is dit jaar het Frühshoppen op zondag van 12 – 18 uur. Een gezellig familie evenement met originele Tiroler muziek van Stesti uit Boxmeer, die Heitere Kapelle uit Montfoort, de Linge Musikanten uit culemborg en die Original Rheinstädter Musikanten uit woerden. Het gehele Fest wordt georganiseerd door leden van Excelsior Woerden.

 

Aanslaan van het eerste fust

Het Fest begint elk jaar met het aanslaan van het allereerste fustje bier. Deze eer is dit jaar voor de grootste sponsor. Het blijft dus nog even spannend wie dat wordt.
 

Alle informatie over het Oktoberfest is te vinden op www.oktoberfestwoerden.nlVan rugligging naar los lopen

05-10-2022

Van de redactie

Voor de geboorte beweegt een baby al in de buik. Denk maar eens aan duimzuigen, bewegen van armpjes en beentjes. Na de geboorte leert je kindje opnieuw bewegen en ontwikkelt deze motorische vaardigheden. Tijdens het spelen ontwikkelt je kind coördinatie en spierkracht. Op die manier bereidt hij of zij zich voor op omrollen, hoofd optillen, zitten, kruipen, staan en lopen, rennen en klimmen. 

Nieuwsgierig naar hoe je kind zelf leert bewegen? Tijdens de webinar Van rugligging naar los lopen bespreken we alle motorische stappen van het kind. Weet de weetjes hoe je kind leert bewegen!


De webinar vindt plaats op woensdag 02 november 2022 van 19.30 - 21.00 uur en is bedoeld voor aanstaande ouders, ouders/opvoeders van kinderen tot 2 jaar, opa's, oma's en pedagogisch medewerkers. Deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden ga naar  www.cjgcursus.nlArriva introduceert in- en uitchecken met (mobiele) betaalpas in Zuid-Holland

05-10-2022

Van de redactie

Reizen in de bussen van Arriva in Zuid-Holland is nu nog makkelijker. Reizigers kunnen behalve met hun OV-chipkaart, vanaf vandaag ook in- en uitchecken met een betaalpas of creditcard - ook op een mobiel. In steeds meer provincies en regio’s is deze nieuwe betaalvorm in het OV beschikbaar.
 

Betalen in het OV gaat de komende jaren veranderen
De OV-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. Reizigers bepalen straks zelf hoe zij willen betalen. Daardoor wordt reizen met het OV steeds slimmer en makkelijker. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke OV-bedrijven en Translink landelijk ingevoerd onder de naam OVpay. In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Op  www.ovpay.nl staat een overzicht van de regio’s waar dit mogelijk is.
 

Waarmee betaal je?
Reizigers van Arriva in Zuid-Holland kunnen vanaf vandaag in- en uitchecken met:

een contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS;

een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (uitgegeven door ICS);

buitenlandse contactloze betaalpassen of creditcards van Maestro, VPAY, Mastercard en Visa;

een smartphone of wearable die voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van de bovengenoemde betaalpassen en creditcards; de bestaande OV-chipkaart en barcode.
 

Hoe werkt het?
Reizen met een betaalpas werkt precies hetzelfde als met de OV-chipkaart. Een reiziger checkt bij het instappen bij de kaartlezer in, vooraan in de bus, met een betaalpas/creditcard of een mobiele betaalpas/creditcard op de smartphone. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger met dezelfde betaalpas uit bij de kaartlezer.
 

De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. In een later stadium wordt het ook mogelijk om een abonnement of kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard. De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven; dat totaalbedrag is zichtbaar voor de reiziger op het betaaloverzicht van de betreffende bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op  www.ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die is vermeld in het betaaloverzicht met de omschrijving NLOV.
 

Tips in- en uitchecken: gebruik de juiste kaart
Houd één en dezelfde betaalpas voor de kaartlezer bij zowel het in- als uitchecken. Haal deze uit de portemonnee of het telefoonhoesje of selecteer deze bewust op de mobiele telefoon. Zo wordt de juiste pas gescand en het juiste tarief berekend.
 

Een betaalpas/creditcard en een mobiele betaalpas/creditcard, ook wanneer deze aan dezelfde rekening gekoppeld zijn, worden als twee afzonderlijke passen gezien. Let er dus op dat met dezelfde pas in- en uitgecheckt wordt.
 

Straks in heel Nederland
In- en uitchecken met je betaalpas of creditcard is onderdeel van het landelijke innovatieprogramma OVpay waarin OV-bedrijven, Translink, de OV-autoriteiten en banken samenwerken. De nieuwe betaalvormen worden gefaseerd ingevoerd in de periode 2021-2024.

De bussen van Arriva  worden voorzien van herkenbare logo’s en informatie, zodat reizigers weten dat ze kunnen in- en uitchecken met een betaalpas of creditcard. Informatie voor Arriva-reizigers over OVpay is te vinden op  arriva.nl/ovpay. Informatie over de introductie van nieuwe betaalvormen in het OV is beschikbaar op:  www.ovpay.nlNederland digitaal bewuster, maar deel kleiner mkb onderneemt nog geen actie

05-10-2022

Van de redactie

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. Maar meer dan 70% van de Nederlandse consumenten en 56% van de bedrijven doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit. En een kwart van het kleine mkb onderneemt in het geheel geen acties om digitaal veilig te zijn. Dat blijkt uit Alert Online 2022, het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We zien dat het digitale bewustzijn van consumenten en bedrijven omhoog is gegaan. Veel Nederlanders zijn bereid om beveiligingsmaatregelen te nemen zoals het uitvoeren van updates of bij het inloggen op systemen of apparaten. Dat alleen is niet voldoende. Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap.”

 

Phishing blijft de meest ervaren vorm van cybercrime

Een derde van de onderzoeksgroep had zelf wel eens te maken met phishing. Net als in 2021 maken vriend-in-noodfraude (13%) en malware (11%) deel uit van de genoemde top-3. Hacking (11%) volgt kort daar achter. Deze vier vormen van cyberrisico’s worden ook het meest genoemd op de vraag waar men mee te maken denkt te kúnnen krijgen.


Vijfenveertig procent van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over hun online veiligheid in de privésituatie. De helft hiervan geeft aan dat ze altijd hun slimme apparaten updaten. Ook het controleren op valse websites en links, gebruikmaken van zogenoemde tweefactorauthenticatie bij het inloggen, het doen van virusscans en het veranderen van wachtwoorden geven voor twee op de vijf Nederlanders een veilig gevoel. Net als in 2021 en 2020 maakt de meerderheid van de Nederlanders (61%) zich weinig zorgen over een cyberaanval.


Het volledige onderzoek Alert Online 2022 onder 1.200 Nederlanders en meer dan 1.100 ICT-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van EZK, is  hier te lezen.LUMC bestrijdt tumoren gerichter met nieuw CT-systeem

05-10-2022

Van de redactie

Leiden - Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) neemt als eerste ziekenhuis in Europa een spectraal angio-CT-systeem in gebruik. Dit apparaat is ontwikkeld door Philips en is een combinatie van twee beeldvormingssystemen. Hiermee kunnen behandelingen van bijvoorbeeld leverkanker met grotere precisie uitgevoerd worden. 


“In het LUMC hebben we al meerdere angiografiesystemen en CT-scanners”, legt hoofd interventieradiologie Mark Burgmans uit. “Maar de combinatie van deze twee apparaten in één kamer biedt vele extra’s.” Het gelijktijdige gebruik van de apparaten verbetert onder meer de zorgvuldigheid en veiligheid van ingrepen. “Het brengt voornamelijk voordelen met zich mee op oncologisch gebied”, zegt Burgmans. “Zo voeren we geregeld een ablatie uit bij lever- of nierkanker. Met een dunne naald branden we dan de tumor weg. Het is belangrijk dat de naald heel precies in de tumor wordt geplaatst zodat we het gehele gezwel weg kunnen branden zonder schade aan de omliggende weefsels. Met dit apparaat kan dat nauwkeuriger en het stelt ons in staat het succes van de behandeling nog tijdens de ingreep te meten.”

 


Philips Angio CT-systeem (foto: Philips)


Kortere behandeling
Naast het veiliger en gerichter behandelen van tumoren, brengt dit apparaat ook nieuwe behandelmogelijkheden met zich mee. “We kunnen nu tumoren wegbranden terwijl gelijktijdig de bloedtoevoer van het gezwel wordt afgesloten. Een dubbele aanslag op de tumor die de kans verkleint dat kankercellen overleven”, vertelt Burgmans. Patiënten ervaren ook logistieke voordelen van deze systeemcombinatie. “Doordat we behandelingen kunnen combineren, besparen we patiënten een extra ziekenhuisbezoek. Daarnaast zullen sommige behandelingen korter duren omdat we patiënten niet hoeven te vervoeren tussen twee kamers.” 


Zorg optimaliseren
Het apparaat wordt volgend jaar geplaatst en gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe centrum voor beeldgestuurde minimaal-invasieve behandelingen van het LUMC. Burgmans en collega’s willen de scanner zo breed mogelijk inzetten. “Dus niet alleen bij oncologiepatiënten, maar ook bij bloedvatvernauwingen en beroertes.” Het is het eerste combinatiesysteem in Europa met een spectrale CT-scanner. Burgmans: “Dit biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Hoe groot de potentie van deze combinatie precies is, dat weten we nog niet”. Het LUMC is daarom een samenwerking met Philips aangegaan om alle mogelijkheden te ontdekken en ten volle te benutten. “Het uiteindelijke doel is om de patiëntenzorg verder te optimaliseren.” Kabinet presenteert beleidsvisie over seksuele gezondheid

05-10-2022

Van de redactie

Het ministerie van VWS heeft vandaag de beleidsvisie over seksuele gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze beleidsvisie wil het kabinet de seksuele gezondheid in Nederland verder bevorderen, beschermen en beter in kaart brengen.
 

Seksuele gezondheid en seksueel gedrag zijn belangrijke onderdelen van iemands mentale en fysieke welzijn en gezondheid. Het draait om het vermogen om zélf regie te voeren over je seksualiteit. Seksuele gezondheid is daarmee meer dan de afwezigheid van ziekten of seksuele problemen. Het vereist goede informatie, zorg- en ondersteuning en een maatschappelijke context waarin ruimte is voor een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.
 

Strategische doelen

Het kabinet streeft twee strategische doelen na met de beleidsvisie. Ten eerste dat Nederlanders dusdanig goed geïnformeerd zijn dat zij zelf in staat zijn om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid en de keuzes van anderen te respecteren. Het gaat daarbij om prettige, vrijwillige en veilige seks, de bescherming tegen soa’s en hiv, en het voorkomen van seksueel geweld en onbedoelde zwangerschap. Het tweede doel is dat Nederlanders altijd toegang hebben tot passende, betaalbare, en kwalitatief goede (seksuele) gezondheidsvoorzieningen en zorg. En dat zij op een laagdrempelige wijze advies, ondersteuning en bescherming krijgen bij hulpvragen en problemen rond hun seksuele gezondheid, inclusief soa’s en hiv.
 

Speerpunten

Omdat er nu een onvolledig beeld is van seksuele gezondheid in Nederland, zet het kabinet in op verbetering van de monitoring. Ook zal seksuele gezondheid verder worden bevorderd door seksuele gezondheidsachterstanden te verminderen zoals het tegengaan van kennisachterstanden of het bevorderen van vaardigheden om eigen wensen en grenzen te kunnen aangeven bij groepen in een kwetsbare positie. Daarnaast zet het kabinet in op het verbeteren van seksuele vorming van jongeren en het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid en seksualiteit in zorg- en welzijnsrelaties. Seksuele gezondheidsbevordering is een vorm van gezonde leefstijl bevordering, waarvoor ook gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Het ministerie van VWS zal daarover met gemeenten in gesprek gaan. Ook zal het kabinet zich blijven inzetten op het bestrijden van soa’s en hiv. Nederland is een van de eerste landen waarbij het binnen handbereik is om jaarlijks 0 nieuwe hiv-besmettingen te behalen, door via de tijdelijke PrEP-regeling preventieve hiv-zorg te leveren. In de aanpak is tevens aandacht voor het verbeteren van seksuele gezondheid op de BES-eilanden.
 

Diverse partijen

Deze beleidsvisie en speerpunten zijn tot stand gekomen met input van diverse partijen op het gebied van seksuele gezondheid, zoals het RIVM, GGD-GHOR Nederland en diverse coördinerende centra voor seksuele gezondheid (CSG) van de GGD’en, Rutgers en Aidsfonds - Soa Aids Nederland.Ethiopië levert mensensmokkelaar uit in strafzaak rondom migratiecriminaliteit

05-10-2022

Van de redactie

Ethiopië heeft op verzoek van Nederland een 38-jarige Eritreeër uitgeleverd die een hoofdrol speelt in een internationaal onderzoek naar migratiecriminaliteit. De man wordt ervan verdacht dat hij op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland heeft gesmokkeld. De reis ging gepaard met grof geweld, zo werden migranten onderweg in kampen zwaar mishandeld en afgeperst.
 

Het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) richt zich op een criminele organisatie die zich bezighoudt met de smokkel van Afrikaanse migranten naar Europa. In het opsporingsonderzoek wordt onder meer samengewerkt met Italië, Europol, Interpol en het ICC.
 

De 38-jarige verdachte zou een leidinggevende rol hebben gespeeld binnen deze criminele organisatie. Hij wordt ervan verdacht tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs naar Nederland hebben laten komen onder levensbedreigende omstandigheden. Onderweg werden slachtoffers in Libië mishandeld, gemarteld en verkracht, terwijl ze opgesloten zaten in kampen met honderden anderen. Meerdere migranten zouden in deze omstandigheden zijn overleden. Familie in Nederland werd intussen afgeperst en moest grote sommen geld betalen voordat het opgesloten familielid door mocht reizen. De oversteek naar Europa vond vervolgens plaats op overvolle en nauwelijks zeewaardige bootjes. Talloze migranten overleefden deze zeereis niet.
 

Veroordeeld in Ethiopie

De nu uitgeleverde man werd in 2020 opgepakt in Ethiopië en daar berecht. Vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Addis Abeba hem tot 18 jaar cel wegens mensensmokkel in Afrika. De verdachte zou samen hebben gewerkt met andere smokkelaars waaronder Kidane Zekarias Habtemariam (38). Deze Kidane is vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst en staat ook internationaal gesignaleerd. Daarom wordt zijn volledige naam genoemd en zijn foto getoond. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Ook Kidane zat in Ethiopië vast, maar wist tijdens een rechtszaak tegen hem vorig jaar te ontsnappen. Bij verstek is Kidane in Ethiopië tot levenslang veroordeeld vanwege mensensmokkel in Afrika.
 

Rechtszaak in Nederland

Nederland wil beide mannen en anderen uit de criminele organisatie voor de rechter brengen voor mensensmokkel vanuit Eritrea via Libië naar Nederland of andere EU-lidstaten. Naast de gruwelijkheden rondom de mensensmokkel gaat het bij de nu uitgeleverde man om afpersing. Daarmee verdiende zijn criminele organisatie grote sommen geld. Omdat het strafbare feiten betreft die deels in Nederland plaatsvonden kan het Nederlandse OM deze strafzaak voeren. De zaak wordt voorbereid door het Landelijk Parket in Zwolle. Nederland is Ethiopië erkentelijk voor de goede samenwerking in de uitleveringsprocedure van de 38-jarige man. De verdachte is vanochtend op Schiphol aangekomen. Hij wordt morgen 6 oktober 2022 voorgeleid aan de rechter-commissaris.Gemeente Bodegraven-Reeuwijk verlies kort geding tegen Twitter om tweets pedofiele misdrijven

04-10-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - De voorzieningenrechter heeft vandaag in een kort geding beslist dat Twitter op dit moment voldoende heeft gedaan om onrechtmatige content over het 'verhaal Bodegraven' van haar platform te verwijderen. Twitter heeft een specifiek twitteraccount dat lasterlijke en opruiende tweets bevatte, definitief geschorst en ook alle retweets van dat account verwijderd. Twitter is niet verplicht uit eigen beweging nog andere tweets van anderen te verwijderen. Dat gaat in dit geval te ver. Niet alles is onrechtmatig en een goed filter is in dit geval volgens Twitter niet te maken. Dat zou betekenen dat veel legale content wordt geraakt, terwijl een autonome beoordeling van het zoekresultaat niet is toegestaan. Wel vindt de rechter dat Twitter direct moet reageren op concrete verwijderingsverzoeken van de Gemeente.

 

Achtergrond

De Gemeente stelt nog altijd veel last te hebben van (tweets die gerelateerd zijn aan) het 'verhaal Bodegraven'. Dit verhaal is van februari 2021 tot en met juni 2021 door diverse personen verspreid. Er zou volgens de verspreiders ervan gedurende vele jaren in Bodegraven een pedo-satanisch netwerk hebben bestaan waar talloze jonge kinderen het slachtoffer van zijn geworden. In deze periode zijn (onder meer via Twitter) ernstige beschuldigingen geuit jegens bepaalde personen en oproepen gedaan om naar de begraafplaats van Bodegraven te komen voor het leggen van bloemen. Hierop heeft de Gemeente zich genoodzaakt gezien tijdelijk een noodverordening uit te vaardigen om de openbare orde te kunnen handhaven.

Bij vonnis in kort geding van 2 juli 2021 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank aan drie  personen een verbod opgelegd om nog langer onrechtmatige uitlatingen te doen die betrekking hebben op het 'verhaal Bodegraven'. Hen is tevens opgedragen de al gedane uitlatingen van sociale media te verwijderen. Na het vonnis zijn de betrokken personen niet overgegaan tot verwijdering. Daarom heeft de Gemeente nu zelf Twitter aangesproken.

 

Reactie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente gaat de uitspraak van de rechter verder bestuderen om te kijken welke argumenten geleid hebben tot deze uitspraak en bepalen dan onze vervolgstappen. Natuurlijk zijn wij teleurgesteld over deze uitspraak. Wij zijn van mening dat Twitter als eigenaar en beheerder fakenews van haar platform moet kunnen halen. Dat is de verantwoordelijkheid van dit bedrijf. Daarbij zijn wij er nog steeds van overtuigd dat daarvoor technische middelen beschikbaar zijn.
 

Het voortleven van dit soort fakenews is uitermate beschadigend voor alle slachtoffers in deze kwestie en de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk als geheel. Daar willen wij als gemeente voor opkomen.Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

04-10-2022

Van de redactie

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand. 

Voordeliger plafond elektriciteit

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Dat betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. Met deze invulling blijft de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.
 

De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw. Een huishouden met een gemiddeld verbruik heeft in 2023 in totaal zo’n € 2.500 voordeel van het prijsplafond. In 2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m3 gas en 2.460 kWh elektriciteit (CBS).
 

Kleinverbruikers

Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb.
 

Warmte

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan de het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en de uitvoering van het plafond voor warmtenetten wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.
 

Vaste korting in november en december

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Om huishoudens begin deze winter al te helpen ontvangen huishoudens en andere kleinverbruikers in november en december een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers.
 

Subsidie voor energieleveranciers

De energieleveranciers ontvangen een vergoeding voor het energieverbruik dat onder het plafond valt. Deze vergoeding wordt volledig ingezet om de energieprijzen voor de consument en andere kleinverbruikers te verlagen. Hierdoor komt de steun terecht bij de huishoudens en andere kleinverbruikers en voorkomt het kabinet dat energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door de uitvoering van het plafond. De totale kosten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven worden de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december geschat op zo’n € 23,5 miljard.


Minister Jetten voor Klimaat en Energie: "Steeds meer mensen en bedrijven worden geraakt door de ongekend hoge energieprijzen. Met een prijsplafond helpen we om de lasten te verlichten en hebben mensen meer zekerheid. We hebben bij de uitwerking van het prijsplafond ook rekening gehouden met huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp of zijn aangesloten op een warmtenet. Daarom gaat het verbruiksplafond voor elektriciteit omhoog en het tarief omlaag, en komt er een prijsplafond voor warmtenetten. Dankzij de grote inzet van de energieleveranciers kan het prijsplafond al per 1 januari worden ingevoerd."Mijnklimaatpartij: regel lokaal eigendom energie nu snel!

04-10-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - In een brief aan de gemeenteraad heeft mijnklimaatpartij opgeroepen om zo snel mogelijk het lokaal eigendom van energie te beschermen. Dat moet positie veilig stellen van lokale energie collectieven of coöperaties, waardoor de winsten ook ten goede komen aan de lokale gemeenschap in plaats van commerciële bedrijven. In heel veel regio’s gebeurt dat al. Dit vergroot ook het draagvlak bij de aanleg van energie opwekking. Op 9 november spreekt mijnklimaatpartij hierover ook in bij de gemeenteraad.
 


Nieuw is de suggestie in deze boodschap niet, maar mijnklimaatpartij wil het belang van het onderwerp en de noodzaak van spoed nadrukkelijk ondersteunen, en roept de gemeenteraad op om met een beleidskader het lokale eigendom van lokaal opgewekte energie zo snel mogelijk te regelen, en op een goede wijze. 

 

De regionale energiestrategie (RES Midden Holland) benoemt het voornemen. In een unaniem aangenomen motie (23 juni 2021) is heeft de gemeenteraad er accent aan gegeven. Maar geregeld is dit nog niet. Daarmee kunnen ondernemers en initiatiefnemers op dit moment nog vrij opereren, terwijl het belang van lokaal eigendom heel groot is.

 

Te benadrukken valt dat lokaal eigendom méér is en verder gaat dan participatie in het proces van voorbereiding en realisatie. Lokaal eigendom zorgt er vooral voor dat het rendement van lokaal opgewekte energie ook ten goede komt aan de lokale gemeenschap, in financiële uitkering (bijvoorbeeld aan coöperatieve leden), in lokale energie-projecten (bijvoorbeeld rond energie armoede) of projecten die de lokale gemeenschap versterken in welzijn en gezondheid. Dit lokale eigendom blijkt ook vaak doorslaggevend in de houding van de omgeving bij inspraak en realisatie. De polarisatie neemt af, de haalbaarheid van de klimaatdoelen wordt versterkt. 

 

Aldus uitgewerkt lokaal eigendom is populair geworden in onder meer Schotland en Denemarken, maar kent ook in Nederland al tal van goede voorbeelden. In Zoeterwoude bijvoorbeeld ondersteunt de lokale coöperatie hierdoor al diverse lokale projecten. In Geldermalsen wordt zelfs gesproken over “de winst-coöperatie”.  Korendag in Museumpark Archeon “Muziek voor Kerk en Kroeg”

04-10-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Zondag 9 oktober staat Archeon geheel in het teken van koormuziek door de tijd. Diverse koren brengen op verschillende locaties werken ten gehore van componisten die vóór en na 1600 geboren zijn.
 


De koren komen naar Archeon om in de sfeervolle locaties op te treden. In de Romeinse tijd vinden de optredens plaats in het Romeinse badhuis en de herberg. In het middeleeuwse stadje Gravendam zijn op de marktplaats en in het middeleeuwse klooster koren te beluisteren.
 

De koren die op het programma staan zijn o.a. de minderbroeders Pax et Bonum met Gregoriaanse liederen, Alauda, Alphense Goldies, Amici del Canto, Kloos, We 12 Sing, Meezingkoor Badhoevedorp, Ouderkoor Vrijeschool Widar, Out Cider, Outside, Popformatie Something Else, Rock Vocals, Summertime, The Sprinter Singers en Vocal Ensemble Korenbloem.  


Vanaf 11:00 uur gaan de koren van start op de verschillende locaties en kijk voor meer informatie op:   https://www.archeon.nl/agenda/korendag.htmlActiviteitencentrum De Rotonde van Gemiva organiseert open dag

04-10-2022

Van de redactie

Gouda - Op donderdag 6 oktober zet activiteitencentrum De Rotonde in Gouda de deuren open. Er is dan een open dag van 13.00 tot 16.00 uur. Ben jij op zoek naar een zinvolle dagbesteding voor jezelf of voor iemand anders? Kom een kopje koffie drinken en kijken naar de activiteiten die er in het centrum worden gegeven.


Activiteitencentrum De Rotonde is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, beginnende dementie of een lichamelijke beperking, die ondersteuning nodig hebben.
 


Kom naar de open dag en neem een kijkje bij de activiteiten zoals yoga, creatie (keramiek en hout) en sport.
 

Activiteitencentrum De Rotonde

Zuidhoef 138

2804 TE Gouda

T 0182 555 100Tiendweg West 6
2941 EP Lekkerkerk

Voor meer informatie over Activiteitencentrum De Rotonde verwijzen we graag naar:  gemiva.nl/rotonde

 Breed aanbod kennis en inspiratie op gratis Startersevent Gouda

04-10-2022

Van de redactie

Gouda - Op 11 oktober organiseren de Gemeente Gouda, Rabobank Gouda, Interpolis en KPN in samenwerking met Startersdagen.com, het Startersevent voor startende ondernemers in Gouda. Tijdens dit gratis toegankelijk evenement krijgen startende en oriënterende ondernemers kennis aangeboden door uiteenlopende landelijke en regionale partners. Recent zijn KPN, Berntsen Mulder advocaten en Visser & Visser Accountants aangesloten. Dit maakt dat er 15 partijen zijn die vragen van startende ondernemers willen beantwoorden. Tevens bevat het programma 13 uiteenlopende kennissessies. Het Startersevent wordt gehouden in de avonduren in het Rabobank kantoor te Gouda. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden via startersdagen.com/gouda2022.
 

Kennissessies
Bijzonder aan deze editie is dat er een uitgebreid aanbod van kennissessies is gevormd. LinkLeaders geeft een masterclass en leert startende ondernemers nieuwe klanten te vinden. Interpolis geeft een workshop over het beheersen van risico’s. Andere sessies beslaan onderwerpen zoals juridische kanten van ondernemerschap, kiezen van een bedrijfsnaam of het werven van financiering. Een succesvol begonnen ondernemer vertelt haar verhaal ter inspiratie en bezoekers krijgen de gelegenheid hun plannen voor te leggen aan een panel van experts.
 

Netwerken en ervaringen uitwisselen
De rest van de avond bestaat uit een informatiemarkt met landelijke en regionale kennispartners. Tijdens het programma komt alles aan bod waar de starter aan moet denken bij het starten en laten groeien van zijn of haar bedrijf. Denk hierbij aan financiën, marketing, klanten vinden en binden, ondernemersrisico’s en bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.
 

Aanmelden
Kosteloos aanmelden kan via w ww.startersdagen.com/gouda2022Verdachten uitgaansgeweld op Mallorca voor de rechter

04-10-2022

Van de redactie

Vandaag begint bij de rechtbank in Lelystad de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak rondom twee gewelddadige incidenten op Mallorca in de nacht van 13 op 14 juli 2021. Tien jonge Nederlandse toeristen werden hiervan het slachtoffer. Een van hen, Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, kwam als gevolg van het geweld om het leven.
 

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er die nacht is gebeurd in de badplaats El Arenal en wie daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Dit heeft er toe geleid dat negen jonge mannen van een vriendengroep uit Hilversum van 19 en 20 jaar oud voor de rechter moeten verschijnen. Ze hebben in de visie van het OM op verschillende manieren een aandeel gehad in het brute geweld. Alle mannen worden verdacht van openlijk geweld. Een deel van hen wordt ook vervolgd voor doodslag en/of poging doodslag. 
 

Geweld bij café De Zaak

Een eerste vechtpartij vond plaats bij café De Zaak. Hierbij is een slachtoffer dusdanig geschopt, dat er volgens het OM sprake is van poging doodslag. Zes van de verdachten worden hiervoor vervolgd. Dezelfde mannen en een medeverdachte worden ook verdacht van het plegen van openlijk geweld bij hetzelfde café tegen vier andere slachtoffers.
 

Geweld bij café Bierexpress

Later op de avond vond een heftige geweldsuitbarsting plaats bij café Bierexpress. Hierbij kwam Carlo Heuvelman op trieste wijze om het leven. Drie mannen worden als gevolg hiervan verdacht van doodslag. Daarnaast vervolgt het OM deze verdachten voor poging doodslag op een ander slachtoffer dat bij dit incident werd aangevallen. Ook worden deze drie mannen en vijf medeverdachten vervolgd voor het plegen van openlijk geweld tegen drie andere slachtoffers.
 

Strafeisen verwacht op 17 oktober

Voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak staan twaalf zittingsdagen gepland. Op rechtspraak.nl staat een planning gepubliceerd. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie op maandag 17 oktober het requisitoir houden. Dan zullen de officieren van justitie hun visie op de zaak geven, het bewijs in de zaak presenteren en straffen eisen tegen de verschillende verdachten.Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen

04-10-2022

Van de redactie

Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van SZW en OCW stellen 5 miljoen euro beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om voor de duur van vier maanden de leerlingen van deze scholen een goede start van de dag te geven.
 

Het leven is in korte tijd veel duurder geworden, de boodschappenprijzen stijgen. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar, ook in de schoolklas. Er zijn kinderen die met een lege maag naar school komen. Dit heeft ongewenste gevolgen voor de ontwikkeling en de leerprestaties van het kind.
 
Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen): “Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel heel zwaar hebben, mogen daar niet de dupe van worden. Dat zij met een lege maag de schooldag beginnen, moeten we niet accepteren. Daarom zetten we nu versneld in op hulp op scholen waar de nood hoog is.‘

 
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We moeten alles doen wat nu nodig is om kinderen die het thuis moeilijk hebben op school zorgeloos te laten leren. Vooruitlopend op de uitwerking van schoollunches voor kinderen, zetten we nu direct de eerste stap, de garantie van een ontbijt voor kinderen waar dat niet vanzelfsprekend is.” 

 
Per 1 januari stijgt onder meer het minimumloon met 10%, gaan de huur- en zorgtoeslag omhoog en krijgen ouders een hoger kindgebonden budget. Deze maatregelen zorgen volgens de raming van het CPB voor een afname van de kinderarmoede in 2023. Ook is het prijsplafond voor de energiekosten dan in werking. Het tijdelijk schoolontbijt geldt dan ook als overbrugging naar de genoemde koopkrachtmaatregelen voor komend jaar.

 
Aanvullend op de inzet van het Jeugdeducatiefonds op de 500 scholen waar zij actief zijn, hebben ministers Schouten en Wiersma de Alliantie Kinderarmoede gevraagd om via bestaande en nog te vormen lokale allianties nog meer scholen te ondersteunen om honger in de klas tegen te gaan. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt komende tijd nader uitgewerkt zodat de werkdruk voor scholen niet toeneemt. Het ministerie van OCW geeft binnenkort uitwerking aan de schoollunches, in samenspraak met alle acties die lopen vanuit de ministeries van SZW en VWS. Dit geeft invulling aan een kamermotie die oproept tot het aanbieden van een maaltijd op school, in het bijzonder op scholen in kwetsbare wijken.Geeft uw headset kopzorgen? Kom er 13 oktober mee naar het Repair Café!

04-10-2022

Van de redactie

Hazerswoude - Wat doet u met spullen die er duidelijk geen zin meer in hebben? Weggooien? Mooi niet! Elke tweede donderdag van de maand organiseert Kringloopwinkel Hazerswoude het Repair Café van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken. Samen met onze vrijwilligers zorgt u ervoor dat uw spullen misschien weer een jaartje mee kunnen!


 

U kunt met allerhande spullen met een kwaaltje terecht bij het Repair Café van Stichting Kringloop Alphen, denk bijvoorbeeld aan: 

·         elektrische apparaten die het niet meer doen, 

·         fietsen met een lekke band en

·         klokken die niet meer lopen.

 

Elke tweede donderdag van de maand, met uitzondering van augustus en december, zitten tussen 10.00 en 12.00 uur op Rijndijk 53a (tegenover de Scheepjeskerk) onze handige vrijwilligers voor u klaar met advies en een lekker kopje koffie. Neem uw kapotte spullen mee en probeer het samen met hen een langere levensduur te geven. Gereedschap wordt gratis ter beschikking gesteld. 

 

Om alles in goede banen te leiden, wordt er gebruik gemaakt van volgnummers. U kunt zich hiervoor melden bij de kassa. De activiteiten binnen het Repair Café zullen zich beperken tot eenvoudige klusjes, dit vergroot de kans dat iedereen die zich meldt, ook daadwerkelijk aan de beurt komt. 

 

Meer weten over Kringloopwinkel Hazerswoude? Ga naar www.kringloophazerswoude.nl. Meer informatie over Repair Cafés is te vinden via  www.repaircafe.nl.CDA stelt concept-kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Rijnland vast

04-10-2022

Van de redactie

Het CDA Zuid-Holland heeft de concept-kandidatenlijst van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 vastgesteld. Deze lijst wordt nu voorgelegd aan de lokale afdelingen, waarna de leden begin december de lijst definitief zullen vaststellen.
 

Lijsttrekker Marjon Verkleij is tevreden over de conceptlijst: “Dit gevarieerde team combineert ervaring met vernieuwing. Met kandidaten uit de gehele regio hopen we het waterschap zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.”
 

De concept-kandidatenlijst is opgesteld na het advies van de vertrouwenscommissie, voorgezeten door burgemeester Martijn Vroom.De lijst bestaat uit oude bekenden en veel nieuwe gezichten. Veel ervaring blijft behouden doordat er plek is gegeven aan André Burger (plek 2), momenteel commissielid bij het Hoogheemraadschap. Huidig lid Jonathan de Mooij vult de lijst aan vanaf plek 3. Van de zittende leden nemen Marco Kastelein en Hans Démoed na de verkiezingen afscheid. "We zijn Marco en Hans dankbaar voor hun bijdragen en harde werk voor het waterschap en onze partij", aldus Verkleij. 
 

Op de lijst is ook plaats voor vernieuwing. Lijsttrekker Marjon Verkleij brengt als hoogste nieuwkomer veel ervaring mee als voormalige fractievoorzitter van CDA Alphen aan den Rijn en secretaris/penningmeester van Women for Water Partnership. Verkleij kijkt er naar uit om met dit team de campagne in te gaan. “Met dit sterke team hopen we ons werk in het waterschap voort te zetten.”Hypotheekaanvragen aankoop woning door jonge huizenkopers stijgt met 13 procent

04-10-2022

Van de redactie

Aantal aanvragen voor oversluiten daalt in derde kwartaal met 72 procent


Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal met een vijfde gedaald (-20 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dit is vooral het gevolg van een explosieve afname van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (-72 procent). Tegelijkertijd is het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning ook licht gedaald met 7 procent. De sterkste daling doet zich voor onder 55-plussers (-29 procent). Opvallend is dat het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning onder jonge huizenkopers tot 35 jaar juist een flinke stijging laat zien: +13 procent. Dit en meer blijkt uit de Hypotheekindex Q3 van De Hypotheker.

 

Hoewel het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in vergelijking met vorig jaar is gedaald, is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning wél gestegen: van 53 procent in het derde kwartaal van 2021 naar 62 procent in het afgelopen kwartaal. Volgens De Hypotheker is dit vooral het gevolg van de oplopende hypotheekrente, waardoor oversluiten in het algemeen niet meer aantrekkelijk is. De stijgende hypotheekrente resulteert in een lagere leencapaciteit en heeft gezorgd voor een daling van het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning: van 324.000 naar 309.000 euro (-5 procent). Dit wijst erop dat de huizenmarkt geleidelijk aan het afkoelen is. De daling in het gemiddelde hypotheekbedrag is het grootst onder 55-plussers (-15 procent). Verder zijn tussen provincies grote verschillen zichtbaar. Zo is in Zeeland sprake van de grootste stijging (+9 procent) en is in Limburg (-9 procent) de grootste daling zichtbaar. Terwijl in het vorige kwartaal bij de helft van de provincies nog sprake was van een stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag geldt dit nu nog slechts voor een derde van de provincies (Drenthe, Groningen, Overijssel en Zeeland).

 

“In het derde kwartaal van 2022 is het totale aantal hypotheekaanvragen met een vijfde afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch zien we de situatie op de woningmarkt langzaam verbeteren. In juli was nog sprake van een forse daling van het totale aantal hypotheekaanvragen van 42 procent. In augustus bedroeg deze daling 15 procent en in september is het omslagpunt bereikt en zien we een lichte stijging van zo’n 3 procent. Dat is een positieve ontwikkeling”, zegt Jeremy Witteman, franchisenemer van De Hypotheker in Bodegraven. “Tegelijkertijd zien we dat het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning toeneemt. Vooral jonge huizenkopers lijken te profiteren van een groeiend woningaanbod. Desondanks is nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Zo zien we bij 55-plussers een significante daling van het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning. Dit komt doordat te weinig woningen beschikbaar zijn die aan hun wensen voldoen. We pleiten daarom voor extra maatregelen om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Als ouderen een passende woning kunnen vinden, komen er immers meer woningen vrij voor starters en middeninkomens.”

 

Lichte stijging hypotheekaanvragen voor verduurzaming woning

In het vorige kwartaal was nog een flinke stijging zichtbaar van het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning (+48 procent) in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Nu is slechts sprake van een stijging van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. De minder grote stijging komt volgens De Hypotheker voort uit de hoge grondstofprijzen, waardoor de kosten van bouwmaterialen zijn toegenomen. Tegelijkertijd gelden door personeelstekorten lange wachttijden voor aannemers of installateurs en stellen veel woningbezitters grote veranderingen uit met het oog op de hoge inflatie en de angst voor een recessie.

 

Bekijk hier de infographic van de Hypotheek Index Q3 2022.Coming-out day met de film Minyan i.s.m. de Regenboog Alliantie Gouda

04-10-2022

Van de redactie

Gouda - In het kader van de Regenboogweek (van 9 tot en met 16 oktober), verzorgt het Filmhuis in samenwerking met de Regenboog Alliantie Gouda op coming-out-dag, dinsdag 11 oktober om 20.00 uur, een filmvoorstelling van MINYAN. Deze film gaat over homoseksualiteit in het strikte Joodse milieu van de jaren '80 in New York. 


Oliver Gotlieb zal na afloop, op uitnodiging van de Regenboog Alliantie, tijdens een Q&A, dieper op het thema van de film ingaan. Daarna is er gelegenheid om in de foyer van het Filmhuis na te praten onder het genot van een drankje aangeboden door de Regenboog Alliantie Gouda.  

Voor meer info en reserveren:  www.filmhuisgouda.nlGerichte ondersteuning energie-intensief mkb met TEK-regeling

04-10-2022

Van de redactie

Naast huishoudens zijn ook bedrijven van klein tot groot hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het opzetten van de TEK.

 


 

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond). Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling.
 

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Ondernemers zijn vaak net als consumenten bereid om stappen te zetten met besparen en verduurzamen, maar ontkomen vanwege de aard van hun productieproces of type dienstverlening soms simpelweg niet aan een hoog, oftewel intensief, energieverbruik terwijl ze in de kern een gezonde bedrijfsvoering hebben. Bovendien is het niet voor iedere mkb’er meer mogelijk om zijn prijzen genoeg te verhogen om de extra energiekosten te dekken én voldoende afzet te behouden. Daarom komt het kabinet nu met extra ondersteuning via de TEK.”
 

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.
 

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

04-10-2022

Van de redactie

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. De beleidsagenda bouwt voort op onder meer de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio. 

 
Minister Ernst Kuipers (VWS): “Iedereen in Nederland heeft recht op hoge kwaliteit acute zorg. Om dat waar te maken moeten we onze acute zorg samen anders inrichten. We hebben alle zorgmedewerkers en capaciteit hierbij hard nodig, maar we moeten keuzes maken over ‘wat we waar doen’. Alleen zo kunnen we garanderen dat alle Nederlanders, ongeacht hun woonplaats, dezelfde toegang hebben tot hoge kwaliteit acute zorg.”

 
Kwaliteit en toegankelijkheid
Elke patiënt in Nederland moet altijd kunnen rekenen op zorg van goede kwaliteit. Daarbij moet gekeken worden naar wat een patiënt nodig heeft om goed geholpen te worden. Medisch onderbouwde kwaliteitsnormen moeten hierbij leidend zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval. Daarom wil minister Kuipers aan de slag met de aanpassing van de hele acute zorg. 
Door nieuwe medisch onderbouwde kwaliteitsnormen te ontwikkelen, conform het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Gezondheidsraad (GR), wil Kuipers de acute zorg voor iedereen verbeteren.

 
In nieuwe kwaliteitsnormen moet gebruik gemaakt worden van de hoge kwaliteit zorgmedewerkers en faciliteiten die Nederland heeft. Daarbij hebben we alle beschikbare capaciteit nodig. Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, adequaat uitgeruste voertuigen en goede beschikbaarheid van traumahelikopters die we tegenwoordig hebben, kunnen daarin worden meegenomen. Daardoor kan de behandeling al ter plaatse beginnen en doorgaan tijdens het transport. Ook heeft technologie de communicatie tussen ambulances en ziekenhuizen verbeterd. Een patiënt moet altijd kunnen rekenen op de beste zorg, en dat is niet altijd de dichtstbijzijnde.  

 
Zorgcoördinatie en samenwerking
Iedereen, ongeacht wie je bent of waar je woont, moet de beste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Hiervoor moet de zorg per regio beter gecoördineerd worden. Met de inzet op meer inzicht in regionale en landelijke capaciteit, het vroeger signaleren van drukte en de mogelijkheid om zo nodig patiënten te spreiden moet de kwaliteit van de acute zorg omhoog. Het uitgangspunt is dat spoedzorgvragen tijdig worden beantwoord door de juiste zorgverlener, rekening houdend met de beschikbaarheid van de zorg in de regio. Zorgcoördinatie draagt eraan bij dat de patiënt beter wordt geïnformeerd waar de beste, passende zorg is te verkrijgen. Tegelijkertijd worden zo opstoppingen in de keten voorkomen en wordt de doorstroom verbeterd. 

 
Omdat elke regio in Nederland zijn eigen specifieke opgaven en uitdagingen heeft, is in het IZA afgesproken dat elke ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) de eigen situatie in kaart brengt. Zo kan worden gekeken welke knelpunten of uitdagingen de acute zorg per regio kent. Op basis hiervan stellen alle partijen samen een plan op om de acute zorg in die regio toekomstbestendig te maken. In die plannen worden onder andere afspraken gemaakt over zorgcoördinatie, het verhogen van de kwaliteit en gezamenlijke voorzieningen in de keten zoals een spoedplein of integrale spoedpost. 

 
Innovatie en informatievoorziening
Voor een toekomstbestendige acute zorg van hoge kwaliteit moet maximaal worden ingezet op innovatie. Continue kijken naar wat beter kan is niet alleen noodzakelijk om in te spelen op toekomstige problemen, maar ook om de druk voor zorgmedewerkers te verminderen en het werkplezier te vergroten. Minister Kuipers wil de komende jaren daarom inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening voor patiënten en voor zorgmedewerkers in de acute zorg. Voor hoge kwaliteit moet iedereen op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste medische gegevens. Zeker als het gaat om levensbedreigende situaties.Minister-president Rutte naar Praag voor informele Europese Raad en bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap

04-10-2022

Van de redactie

Minister-president Rutte neemt op vrijdag 7 oktober 2022 deel aan de informele Europese Raad in Praag, Tsjechië. Tijdens deze informele bijeenkomst wordt gesproken over de oorlog in Oekraïne, energie en de economische situatie in de Europese Unie.

 

Op donderdag 6 oktober 2022 neemt minister-president Rutte deel aan de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Dit is een politieke dialoog tussen Europese landen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals veiligheid en stabiliteit, energie, klimaat en economie.Meer rust en ruimte voor studenten en onderzoekers door slimmer collegejaar

04-10-2022

Van de redactie

Studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Dat is de doelstelling van pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. Minister Dijkgraaf (OCW) nodigt met name universiteiten uit om deel te nemen aan een van deze pilots, zo schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. De pilots behelzen het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. Zo krijgen onderzoekers en docenten meer tijd voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. Studenten profiteren van de extra ruimte met bijvoorbeeld meer tijd voor stages en meer keuzemogelijkheden rond het tempo en de timing van studeren, scripties en toetsmomenten. 
 

De pilots zijn een reactie op het vorig jaar gepubliceerde advies ‘Een slimmer academisch jaar’  van De Jonge Akademie. Uit deze analyse van het Nederlandse academisch jaar blijkt dat dit in vergelijking met het buitenland relatief intensief en lang is: het Nederlandse jaar is gemiddeld tot wel 9 weken langer dan bij andere vergelijkbare universiteiten in de EU (onderwijs- en tentamenweken opgeteld). Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten en laat weinig tijd voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Dit probleem speelt vooral op de universiteiten.
 

In de pilots gaat het om het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het terugbrengen, op een verantwoorde wijze, van het aantal onderwijs- en/of tentamenweken. Zo kunnen instellingen zich richten op het goed doorlichten van opleidingen op onnodige overlap tussen onderdelen en het terugbrengen van een overmaat aan tussentoetsen. Ook kunnen er grenzen worden gesteld aan het aantal herkansingsmomenten. Verder kunnen instellingen roosters op een slimmere wijze inrichten en online contact op een goede manier inzetten.
 

Speerpunt

De pilots moeten de werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten verlagen en ruimte scheppen voor andere activiteiten. Docenten en onderzoekers komen zo meer toe aan onderzoek, het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs en het volgen van trainingen en cursussen. Studenten krijgen meer keuzemogelijkheden als het gaat om de timing en het tempo van hun studie en ook de toetsmomenten. Verder is er meer tijd voor extra curriculaire activiteiten, summer schools, stages, buitenlandverblijf en een betere balans tussen studie, (bij)baan en privé.
 

Minister Dijkgraaf: “In mijn gesprekken met onderzoekers, docenten en studenten hoor ik de enorme behoefte aan meer ademruimte. Onderzoekers die onvoldoende aan onderzoek toe komen, studenten die zuchten onder een hoge studielast, met als gevolg psychische druk en werkstress. Op dit moment is de balans tussen onderzoek en onderwijzende taken zoek. Met deze pilots wil ik samen met universiteiten en hogescholen proberen hen meer rust en ruimte te bieden. Ik wil zo werken aan een hoger onderwijsstelsel met meer vrije ruimte om te ademen.”
 

Uitnodiging

De minister nodigt nu de universiteiten én twee hogescholen die hebben meegedacht formeel uit om deel te nemen aan een van de pilots rond een slimmer collegejaar die afgelopen periode door hen zijn uitgewerkt. Meerdere universiteiten hebben al concrete interesse getoond. Instellingen kunnen deelnemen aan een pilot met maximaal drie opleidingen en/of organisatie-eenheden, gedurende de periode 2023-2026. Elke faculteit of instelling bepaalt zelf wat voor hen de werkdruk kan verlagen.
 

Voorop staat dat de pilots niet ten koste mogen gaan van onderwijskwaliteit, het eindniveau van studenten en de eindkwalificaties van de deelnemende opleiding. Ook zal worden voorkomen dat hetzelfde aantal uren college in minder weken wordt gepland. In totaal stelt minister Dijkgraaf 10 miljoen euro beschikbaar voor de pilots. De Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zorgen voor het delen van kennis, monitoring en verantwoording. Twee jaar na invoering wordt bekeken wat de eerste opbrengsten van de pilots zijn en of bijsturing wenselijk is.Succesvolle première Water en Vuur

03-10-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op 30 september ging de musical Water en Vuur in première in het Evertshuis. Het verhaal over het prinselijk hoofdkwartier, dat in 1672 bij Bodegraven lag.

Een bezoeker omschreef het zo: “Goede overtuigende hoofdrolspelers zowel in zang als spel. Uitstekende cast met consequent volhouden in uniek individueel spel gedurende alle scènes. Heel overtuigend. Verassend hoog niveau voor amateurs.” Een ander verklaarde  “Zelfs met moeite kon ik af en toe niet voorkomen dat ik de tranen in de ogen had.” 

Heeft u het gemist? Tot 15 oktober is de musical nog in vijf andere theaters te zien. Bijvoorbeeld in Woerden en Alphen aan den Rijn. Kijk op  www.musicalwaterenvuur.nl voor alle theaters.Lekker griezelen tijdens de Spooktocht

03-10-2022

Van de redactie

Bodegraven - Op 29 oktober vindt de Halloween Spooktocht plaats in Bodegraven. Vorig jaar deden bijna driehonderd kinderen mee. De organisatie hoopt weer op zo’n grote opkomst. Om 19.30 uur vertrekt de stoet vanaf het Raadhuisplein.
 

Het idee voor de Spooktocht ontstond bij Angelique van den Berg toen haar kinderen veel met verkleden deden. Ze wilden ook langs de deuren met Halloween, maar er waren slechts vier huizen waar ze snoepjes konden halen. Dat kan anders, dacht Angelique. “En in vijf weken tijd stond daar de eerste editie van de Spooktocht met maar liefst 150 kinderen!”
 

De voorbereidingen voor de editie van dit jaar zijn in volle gang. Elk jaar pakt de Spooktocht uit met meer spoken en meer decoratie. Heel Bodegraven wordt een Halloween-dorp, waar zowel kinderen als ouders in griezelige en vrolijke kostuums lopen.
 

Angelique organiseert de Spooktocht niet alleen. “Er is een leuke samenwerking met de BOV, I’m in Motion, scouting Bolaro, Pûha en De Zon. We proberen tijdens de tocht steeds meer mensen mee te nemen. Iedereen mag meedoen, dus wees welkom!”

 

Meedoen

Kinderen die mee willen doen (en dus tijdens de tocht wat snoep willen ontvangen) kunnen zich opgeven viaspooktochtbodegraven@outlook.com. De kosten per kind zijn 2 euro.
 


Wil je helpen om de Spooktocht een succes te maken? Meld je aan als vrijwilliger via hetzelfde e-mailadres. Je bepaalt zelf je outfit en of je alleen of met een groep wilt helpen. Om het evenement te laten groeien is de organisatie ten slotte nog op zoek naar sponsoren. Alle beetjes helpen, dus ook voor 20 euro maken we al reclame voor je! Richt je eigen Halloween-kraam in langs de route of laat jouw bedrijfsnaam verschijnen op de rug van een van onze spoken.HOTEL SPIJKERS: EEN SUBLIEME COCKTAIL VAN VREUGD, VERDRIET EN VERLANGEN...

03-10-2022

Van de redactie

Bodegraven-Reeuwijk - HOTEL SPIJKERS is de nieuwe avondvullende muziektheatervoorstelling van Joost Spijkers en zijn band. Een eenmansopera over levenshonger: het verlangen naar samenzijn en hoe het in leven houden van herinneringen vrijheid brengt. Gezongen, gespeeld, gedanst en verteld door Joost Spijkers.
 

Teksten zijn speciaal geschreven door toneelschrijver Peer Wittenbols. De muziek bestaat uit bewerkingen van eeuwenoude traditionals en nieuw geschreven composities van Arend Niks, Stanislav Mitrović en Joost zelf.  
 


In HOTEL SPIJKERS loopt een man geschrokken en verdwaasd de lobby van een hotel binnen. Zijn kleding druipt van het water en hij zit onder de butsen en de schrammen. Over zijn arm hangt zijn kleddernatte trouwpak. Hij slaat op de hotelbel en wacht op de nachtportier. Het orkest in de lobby speelt onverstoorbaar door. Tijdens het wachten flitst het leven van de man aan hem voorbij. Een hartstochtelijke ode aan de levenden én de doden uit zijn geschiedenis. Hier in dit obscure hotel, ver weg van de waan en de sleur van alle dag, wordt er samen eindeloos gezongen en gedanst, gelachen, gehuild en gedronken. Hier zou je wel voor eeuwig willen blijven logeren…

 

Voor meer informatie of het reserveren van kaarten zie  www.evertshuis.nl

Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven, 0172-618484

 

Praktische informatie

DONDERDAG 13 OKTOBER 2022

HOTEL SPIJKERS – Joost Spijkers

GENRE: KLEINKUNST/THEATHERCONCERT

AANVANG: 20.00 uur

ENTREE: € 22,50 inclusief drankjeWaterpolo teams weten niet te winnen

03-10-2022

Door: Andreas de Heij

Zowel heren 1 als dames 1 van BZ&PC wist dit weekend niet te winnen


Bodegraven - De dames spelen in de landelijke 2e klasse en mochten naar Alkmaar. In een spannende wedstrijd die lang gelijk opging leek de thuisploeg DAW 1 in het slot van de wedstrijd met de overwinning aan de haal te gaan. Halverwege de 4e periode stond het 7-5 en kregen de Alkmaarders twee strafworpen kort achter elkaar. Deze werden echter niet benut. In de laatste 2 minuten van de wedstrijd scoorden Daphne Groenendijk en Kaylee Schellingerhout namens BZ en werd toch nog een punt meegenomen naar Bodegraven, 7-7. 


De heren hebben een zware competitie start. Vorige week bleek SVH een maatje te groot. De Rotterdammers komen uit de eredivisie en hebben zich goed versterkt. In Bodegraven kwam BZ pas laat op stoom. De 9-15 nederlaag was echter terecht.

 


5 doelpunten van Joey Schellingerhout tegen MNC Dordrecht waren niet genoeg voor de winst
 

Afgelopen zondag was MNC Dordrecht de tegenstander. De nummer 2 van vorig seizoen is altijd een lastige tegenstander. Dit bleek ook nu weer het geval. Na een 2-0 achterstand, nam BZ het heft in handen en liep uit naar 2-5. Dordrecht vocht zich terug in de wedstrijd. Het aantal uitsluitingen bij de Bodegravers was met 11 een stuk hoger dan bij de thuisploeg (6). Met name aan het einde van de wedstrijd benutte Dordrecht een aantal overtalsituaties en wist mede daardoor met 12-11 te winnen.
 

Zaterdag 8 oktober 2022 kan BZ&PC heren 1 zich revancheren in de thuiswedstrijd tegen Brandenburg. De Bilthovenaren snakken ook naar een overwinning. De wedstrijd begint om 19.30uur in zwembad De Kuil.

 SOS Pubers & Emoties…

03-10-2022

Van de redactie

Een praktische en leerzame cursus voor ouders/verzorgers van kinderen van 12-18 jaar

 

Bodegraven - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in november de cursus ‘SOS Pubers & Emoties’ in Bodegraven. In de puberteit wisselen emoties elkaar razendsnel af. Bovendien lijken emoties veel extremer te zijn dan daarvoor. De cursus bestaat uit uitleg over de ontwikkeling in de puberteit en het omgaan met emoties. Uitwisseling van ervaringen en oefenen met andere ouders/verzorgers staat centraal.

De cursus start op 03 november a.s. en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie ga naar: www. cjgbodegraven-reeuwijk.nl, voor direct aanmelden;  klik hier.Jongste synchroonzwemsters zwemmen meerkamp

03-10-2022

Door: Rina Hampel

Bodegraven - Zaterdag 1 oktober vond de eerste meerkamp van het seizoen plaats in zwembad de Veur in Zoetermeer. BZ&PC werd bij deze regionale meerkamp voor de onderbouw vertegenwoordigd door maar liefst tien zwemsters verdeeld over vier categorieën.
 

Tijdens de meerkamp moeten de meiden vier verschillende figuren zwemmen welke door diverse jurypanels beoordeeld worden. Dat is best spannend, maar alle meiden hebben mooie puntenaantallen bij elkaar gezwommen, Charly zwom in haar categorie zelfs naar een derde plek. Na afloop kreeg iedereen een mooi oorkonde. 

De uitslag was als volgt:

Categorie 1: Noa Rijkaart 52; Lynn van Bemmelen 52; Carlijn Zomer 47; Yill de Winter 47; Sterre van der Star 46; Febe van Cittard 45; Viyenna Hollevas 29 punten

Categorie 3: Eva Bode 42 punten

Categorie 4: Charly van Barneveld 59 punten

Categorie 5: Jiska Gentenaar 41,7451 punten.Kenneth Vonk uitgeroepen tot Judoka van het Jaar!

03-10-2022

Van de redactie

Bodegraven - Na lovende woorden van Eric Zwaan en Frank Hermsen van Chikara Sport, werd Kenneth voor een groot publiek naar voren gehaald. Zijn naam is toegevoegd op het bord. Daarnaast mocht hij zijn 'Judoka van het Jaar judoband' in ontvangst nemen met daarbij een mooie bos bloemen!

De Judoka van het Jaar wordt door de commissie (eerder verkozen Judoka van het Jaar) geselecteerd en gekozen naar de volgende waarden:

Vriendelijkheid
Kenneth is altijd vriendelijk.

Moed
Er is moed voor nodig om je eigen beperking te erkennen en daar overheen te stappen. Moed is de bereidheid de confrontatie aan te gaan en te doorstaan zelfs als er pijn, tegenslag, onzekerheid, angst aan te pas komt. 

Oprechtheid
Kenneth zegt wat hij denkt, en andersom.

Eer
Kenneth heeft eergevoel. Hij wilt het liefst examen doen tegen dezelfde normen als valide personen. 

Bescheiden
Kenneth schept niet op over wat hij wel bereikt heeft.

Respect
Hij heeft zelfrespect en hij verdient al ons respect.

Zelfbeheersing
Kenneth zet zijn emoties om in positieve energie, in alles wat hij doet.

Vriendschap
Met Kenneth kun je een relatie/band opbouwen. Hij is een zeer toegankelijke persoon.


Dit toont Kenneth in tijdens zijn studie, werk en tijdens judo, bijvoorbeeld het feit examen voor zijn bruine band te gaan doen. Een hele opgaaf en al een overwinning op zichzelf en daarbij legt hij de lat hoog voor zichzelf.ESTO wint op karakter met 3-2

03-10-2022

Door: Han Koevoets

Bodegraven - In de eerste helft had de ploeg het niet makkelijk. Een stevige tegenwind en vanwege teveel balverlies bracht ESTO zichzelf zo nu en dan danig in de problemen. Dat veranderde na een uurtje. Toen was de pijp bij Racing Club Leiderdorp (RCL) leeg en had ESTO nog voldoende vermogen en vooral karakter ter beschikking. 
 

In de eerste helft hadden de blauwen uit Leiderdorp ruim op voorsprong kunnen komen. Dat gebeurde niet dankzij voortreffelijk keeperswerk van Joey Anker. In de tweede helft pakte ESTO met de wind in de rug steeds meer het initiatief en boog de 2-1 achterstand om naar een 3-2 overwinning. Yannick Saeijs
 

Na de aftrap nam RCL het initiatief en sloot ESTO op op eigen helft. Dat resulteerde in een hard schot vanaf ongeveer zestien meter dat Joey katachtig nog leek te keren. Echter stuiterde de bal met effect het doel in en keek ESTO in de 10e minuut tegen een 1-0 achterstand aan. Zeven minuten later legde de scheidsrechter de bal op de stip nadat hij meende dat Bas van Zoest in een sliding de bal tegen de bovenarm kreeg. Joey plukte de strafschop klemvast uit de hoek en slechts een minuut later kwam ESTO langszij dankzij een intikker door Bas. Het zal een domper zijn geweest zijn voor de Leiderdorpers maar zij herpakten zich en bleven furieus jagen op de bal. Dat resulteerde in een corner die met een intikker door RCL werd verzilverd tot een 2-1 voorsprong. In de 36 minuut voorkwam Joey opnieuw een doelpunt.


Met een zweefduik tikte hij de bal via de paal uit zijn doel. Na de rust speelde ESTO met de wind in de rug richting kantine waar veel supporters stonden. Ongetwijfeld waren er bij de thee ook door trainer Koos van Zoest wat aanwijzingen gegeven. In de 63e minuut ging een prachtige pass van Yannick Saeijs naar Wouter-Jan Bos die hard binnenschoot voor de 2-2 gelijkmaker. RCL werd langzaam maar zeker weggespeeld. In de 80e minuut verraste goaltjesdief Pim de Visser de Leiderdorpse doelman met een hard schot via de paal in de verre hoek voor de eindstand van 3-2. ESTO speelde de wedstrijd zorgvuldig uit zonder nog in gevaar te komen. Volgende week zaterdag is er om 14.30 een uitwedstrijd tegen TAVV in Ter Aar.Amnesty in Filmhuis Gouda met de film Lingui, the sacred bonds en Q&A

03-10-2022

Van de redactie

Gouda - Donderdag 6 oktober organiseert de Amnesty-groep Gouda in het Filmhuis een voorstelling van LINGUI, een aangrijpend portret van een alleenstaande moeder met dochter in Tsjaad.De avond zal kort worden ingeleid door Jantine Hansen, voorzitter van Amnesty Kerngroep Gouda. Achteraf is er een Q&A met een van de vrijwilligers van Abortion Network Amsterdam (ANA). In de foyer van het Filmhuis is er een mogelijkheid enkele brieven te ondertekenen voor mensen waarvan de mensenrechten in dit opzicht zijn aangetast.


Voor meer informatie  www.filmhuisgouda.nl
 Nieuwe succesfilm van regisseur Halina Reijn bij Parkvilla

03-10-2022

Van de redactie

Alphen aan den Rijn - Het filmhuis van Parkvilla staat bekend om het gevarieerde aanbod. ‘Binnen ons aanbod is de nieuwe film van Halina Reijn zeker een uitstapje naar een genre dat we niet zoveel vertonen. Het is veel meer dan een doorsnee horrorfilm en krijgt zeer goede recensies. En als een Nederlandse regisseur zo'n debuut maakt in Amerika, dan wil je daar een podium voor bieden. Voor de perfecte beleving vertonen we de film in de grotere theaterzaal én krijgen bezoekers een gin-tonic cocktail’, vertelt Cindy van der Hoorn, programmeur van het filmhuis. 
Bodies Bodies Bodies

De film gaat over een groep rijke twintigers. Zij sluiten zich een weekend lang op in een afgelegen villa. Een spelletje loopt compleet uit de hand. De film geeft een verfrissende en geestige kijk op vriendschap, groepsdruk en hoe ver iemand gaat om erbij te horen. Een onschuldig feest dat op angstaanjagende wijze ontspoort. Van der Hoorn: ‘Deze film past in de whodunit categorie, een genre dat bezig is met een comeback en steeds meer aan populariteit wint. De term is afgeleid van ‘Who has done it’ een subgenre van detectiveverhalen, waarin de nadruk ligt op het proberen te achterhalen wie de dader is. Bodies kijkt lekker weg, maar je zit ook op het puntje van je stoel’. De film is vanaf 6 oktober te zien bij Parkvilla.
 

Hit in Amerika 

Bodies Bodies Bodies is titel van de nieuwe film van de Nederlandse actrice, schrijfster en regisseur Halina Reijn. Na haar regiedebuut Instinct maakte zij de overstap naar Amerika. Bodies iseen hit in de Amerikaanse bioscopen en haar eerste Engelstalige film. Het gaat hard met haar buitenlandse carrière. Reijn: ‘Ik geniet van alle kansen, die ik nu krijg.’
 

Meer informatie en tickets: parkvilla.nlVan pittige protesten naar pikante platen

03-10-2022

Van de redactie

Bonita uit Zoeterwoude en Fabian uit Leiderdorp staan op de boerenkalender

​Sexy kalenders in kader van positieve perspectieven

Veelvuldige protesten, verontrustende aantijgingen en oplopende grondstofprijzen. Het lijken de drie meest besproken onderwerpen van 2022 te worden. Zwaar beladen thema’s waar de makers en modellen van de boeren- en boerinnenkalender eind dit jaar graag een ander geluid tegenover zetten. Er is volgens hen een breed gedragen behoefte aan verbinding en positieve perspectieven. Schaars geklede agrariërs met een missie kunnen wellicht voor een luchtig lichtpuntje zorgen.
 

Constructief communiceren
Deelname aan de pikante kalenders levert voor velen niet alleen mooie jeugdfoto’s op voor later, maar ook een spreekbuis waarop zij hun stem kunnen laten gelden. Dat er op het platteland onvrede heerst, is niemand ontgaan. Via de sexy kalenders hebben boeren en boerinnen echter een meer luchtige manier van communiceren gevonden. “We moeten samen het gesprek aan blijven gaan. Focussen op wat wél kan” vertelt kalendermodel Jan Auke. Bonita wil de aandacht die zij krijgt door deelname aan de kalender vooral gebruiken om mensen aan te sporen direct bij de boer te kopen in plaats van bij de supermarkt: “Steun de voedselmakers en koop lokaal!”.
 


 

Toekomstgericht innoveren
De kalendermodellen spreken zich uit tegen het stikstofbeleid, maar het merendeel houdt er ook hier een constructieve benadering op na. “Wanneer er door boeren en overheid meer geïnvesteerd wordt in innovatie, hoeven er helemaal geen boerderijen te verdwijnen” vertelt kalendermodel Fabian bijvoorbeeld. Daarmee refereert hij aan onder andere een biogas-installatie in Hoge Hexel. Daar is vrijwel het gehele dorp van het aardgas af dankzij één vooruitstrevende boer die uit dierlijke mest voldoende groen gas haalt voor 300 woningen. “En zo bestaan er ook al ‘stikstofstrippers’ die de stikstofuitstoot van boerderijen minstens halveert. Volgens berekeningen van WUR loopt de reductie zelfs op tot 70%” vult Fabian aan.
 

Wars van betutteling
“In Nederland is er weinig aandacht voor dergelijke innovaties die het toekomstperspectief van boeren rooskleuriger maakt” zegt kalendermaker Stef Bloo. Hij merkt op dat er daarentegen wel veel aandacht is voor de ‘woke’ en ‘me-too’ bewegingen. “Het lijkt wel alsof iedereen daardoor op eieren loopt als het over controversiële onderwerpen gaat. Zo ook over onze sexy kalenders”. Hiermee refereert de initiatiefnemer aan een recente vraag van een journalist of zijn jaarlijkse uitgaves nog wel door de beugel konden in tijden van ‘me-too’. “Er komen jaarlijks honderden aanmeldingen binnen van mensen die vrijwillig en vol trots schaars gekleed gefotografeerd willen worden om hun sector te promoten. Dit heeft niets met seksuele intimidatie te maken. Op het platteland zijn mensen gelukkig nog wat meer wars van betutteling”, luidde zijn antwoord. Zo kwam voor de boerinnenkalender van 2023 een recordaantal van 407 inschrijvingen binnen.
 

Kalenderlancering in kader van verbinding
Uit al deze aanmeldingen zijn 30 agrariërs geselecteerd voor een pikante fotoshoot. Zij worden op 7 oktober aanstaande feestelijk gepresenteerd aan pers en publiek. Dit keer alleen niet in een agrarische soos. In het kader van verbinding brengt de organisatie het platteland naar de stad toe. Bij ‘Club Chicago’ in hartje Deventer kunnen de kalendermodellen alvast wennen aan de spotlights, want op 29 oktober aanstaande zullen ze wederom de catwalk betreden. Dan vindt de ‘Miss Boerin Verkiezing’ plaats bij het festival ‘Høken & Hakselen’ in Loosbroek. De nieuwe kalenders en tickets voor beide events zijn verkrijgbaar via  boerendingen.nl.

 Inloggen Mijn Belastingdienst: hoe stelt u alsnog de extra beveiliging in?

03-10-2022

Van de redactie

 

Sinds 1 oktober alleen nog maar inloggen met DigiD app of sms-controle

Inloggen op Mijn Belastingdienst doet u sinds 1 oktober via de DigiD app of met een sms-controle. Heeft u de DigiD app of sms-controle nog niet geactiveerd? Geen zorgen. Dat kan nog steeds. Download de DigiD app of activeer sms-controle via Mijn DigiD. 
 


Wilt u uw rekeningnummer aanpassen of de voorlopige aanslag wijzigen? Deze en andere belastingzaken regelt u zoals u gewend bent via Mijn Belastingdienst. Let op: heeft u een deadline? Activeer dan zo snel mogelijk de DigiD app of sms-controle. Het kan bij de sms-controle namelijk een paar dagen duren voordat deze is geactiveerd.

 

DigiD app

Download de DigiD app via de officiële app stores op uw smartphone of tablet. Voordat u de app kunt gebruiken, moet u deze eerst activeren. Volg hiervoor de stappen in de app. Vervolgens kunt u inloggen op Mijn Belastingdienst door een zelfgekozen pincode in te vullen.

 

Sms-controle

De sms-controle activeert u in 7 stappen:

  1. Ga naar  digid.nl. Klik rechtsboven op Mijn DigiD.
  2. Klik op Met gebruikersnaam en wachtwoord en log in.
  3. Ga naar Sms-controle en klik op ‘Sms-controle activeren’.
  4. Vul uw telefoonnummer in en klik op Volgende. Hebt u geen mobiele telefoon? Dan kunt u het nummer van de vaste telefoon invullen. Vink dan Ik wil gesproken sms-berichten ontvangen. Klik op Volgende.
  5. U ontvangt een (gesproken) sms van DigiD met daarin een code.
  6. Vul deze code in en klik op Volgende.
  7. Binnen 3 dagen krijgt u een brief met een activeringscode. In de brief leest u hoe u de sms-controle activeert met de code.

Hulp bij het activeren van de DigiD app of sms-controle

Komt u er niet uit? De Belastingdienst helpt u graag. Er zijn verschillende manieren waarop u hulp kunt krijgen.

  • Stel uw vraag aan een medewerker van een Informatiepunt Digitale Overheid. Op  informatiepuntdigitaleoverheid.nl kunt u zien waar het informatiepunt in uw buurt is.
  • Via  digid.nl. Hier vindt u ook meer informatie over iemand machtigen als u uw zaken voor de Belastingdienst door iemand anders wilt laten regelen.
  • Regelt u de belastingzaken voor uw naaste? U kunt dan een machtiging aanvragen via  machtigen.digid.nl. Vraag deze machtiging op tijd aan, het kan een aantal dagen duren voordat deze is verwerkt.


Meer mensen overleden na een val

03-10-2022

Bron: CBS

In 2021 overleden 5,4 duizend mensen door een accidentele val, bijna twee keer zo veel als tien jaar eerder. Het zijn vooral tachtigplussers en relatief vaak mensen met dementie die door een val om het leven komen. Vooral bij mensen die Wlz-zorg in een instelling ontvangen, is het aantal sterfgevallen door een accidentele val toegenomen. Dat meldt het CBS op basis van een analyse van doodsoorzaken.
 

Een accidentele val is een ongeval waarbij iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met een vervoermiddel tellen hierbij niet mee, dit zijn vervoersongevallen. Jaarlijks is bij ongeveer 3 procent van de overlijdens een accidentele val de doodsoorzaak. 

Grootste stijging bij oudere vrouwen

Het zijn vooral ouderen die overlijden door een accidentele val: 43 procent was tachtiger en 36 procent was negentig jaar of ouder. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid, zij zijn ook oververtegenwoordigd in deze leeftijdsgroepen.
 

De stijging van het aantal fatale vallen gaat samen met een stijging van het aantal ouderen in de bevolking. Maar ook per duizend inwoners in een leeftijdsgroep is de toename te zien. Dat geldt het sterkst bij vrouwen van negentig jaar of ouder. In 2021 overleden 15,5 vrouwelijke negentigplussers per duizend vrouwen van deze leeftijd door een accidentele val, in 2011 waren dat er 6,7. Bij vrouwelijke tachtigers nam dit aantal toe van 1,7 overledenen naar 3,4 per duizend vrouwen in deze leeftijdsklasse. Ook bij mannen is de grootste toename bij negentigplussers te zien: het steeg van 7,6 per duizend mannelijke negentigplussers in 2011 naar 13,1 per duizend in 2021. Sinds 2020 is het sterftecijfer aan accidentele val bij 90-plussers hoger bij vrouwen dan bij mannen.


 

Relatie met dementie

Overlijden door een accidentele val hangt niet alleen samen met een hoge leeftijd, maar ook met bepaalde ziekten. Vooral bij mensen met dementie of een andere zogenaamde degeneratieve aandoening (de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose) stijgt het aantal fatale vallen. In 2021 hadden 4 op de 10 mensen die aan een accidentele val overleden een van deze aandoeningen als onderliggende dan wel bijdragende doodsoorzaak.

 

Vooral vaker bij gebruikers langdurige zorg

6 op de 10 mensen die in 2021 overleden door een accidentele val ontvingen langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), van wie de meesten in een instelling zoals een verpleeghuis woonden. Dat zijn relatief vaak, en in toenemende mate, mensen die dementie of een andere degeneratieve aandoening hebben. 
 

Vooral bij mensen die Wlz-zorg in een instelling ontvangen, is het aantal sterfgevallen door een accidentele val toegenomen. In 2015 werd 3 procent van alle overlijdensgevallen in instellingen veroorzaakt door een val, hierbij hadden 4 op de 10 een degeneratieve aandoening. In 2021 is dat opgelopen naar ruim 5 procent en hadden 6 op de 10 een dergelijke aandoening. Bij mensen die thuis wonen en Wlz-zorg ontvangen, was deze toename van overlijdens door een val kleiner (van 3 naar 4 procent). In de overige bevolking is geen stijging te zien, en is sinds 2015 jaarlijks rond de 2 procent van de sterfgevallen toe te schrijven aan een accidentele val.Eerste 60 miljoen euro voor taakverdeling, profilering en samenwerking in onderzoek en onderwijs

03-10-2022

Van de redactie

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft dit jaar nog 60 miljoen euro uit voor de eerste ronde van sectorplannen. Universiteiten en umc’s gaan met dit geld starten met meer samenwerking binnen de verschillende sectoren in de wetenschap. Met de sectorplannen hebben instellingen scherpe keuzes en goede afspraken gemaakt over welke kansen en knelpunten zij in gezamenlijkheid gaan aanvliegen. Dat draagt bij aan het versterken van het Nederlandse onderzoek en onderwijs op het hoogste niveau. De toekenning van deze eerste 60 miljoen euro is besloten op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP). Eerder is al aangekondigd dat er in totaal 200 miljoen euro structureel per jaar geïnvesteerd gaat worden in de sectorplannen: het tweede deel van de toekenning (140 miljoen euro) volgt in het voorjaar 2023.

 

Het kabinet zet zich in voor een gezonde en sterke basis voor het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap, met rust en ruimte voor studenten, onderzoekers en docenten. Eerder kondigde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap een structurele investering van jaarlijks 200 miljoen euro aan voor sectorplannen. Om de meest urgente knelpunten voor het hoger onderwijs zo snel mogelijk te adresseren is er voor gekozen om vanaf dit jaar  al structureel 60 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit geld is bedoeld voor de vier domeinen: sociale en geesteswetenschappen, bèta-, technische en medische wetenschappen.

 

Minister Dijkgraaf: “We hebben in Nederland zoveel instellingen die fantastisch onderwijs geven en onderzoek doen. Soms moeten we echter nog meer samenwerken en keuzes durven maken over wat we waar gaan doen en door wie. Want niet iedereen moet alles willen doen. Zodat we de juiste kennis op de juiste plek hebben en daardoor, ook internationaal, voorop blijven lopen.”

 

Scherpe keuzes

Sectorplannen zorgen voor het verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Maar ook voor meer rust en ruimte door de inzet van meer vaste contracten. Daarnaast dragen ze bij aan het maken van gezamenlijke, scherpe keuzes over taakverdeling en profilering tussen en van universiteiten. Zo is het soms veel slimmer dat een instelling zich meer focust op kennis A en een andere instelling zich focust op kennis B, maar daar moeten dan wel afspraken over gemaakt worden. De sectorplannen gaan hierbij helpen. Hiermee verhoogt het kabinet in samenwerking met de universiteiten de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

 

Thema’s sectorplannen

De sectorplannen techniek richten zich op grote maatschappelijke uitdagingen als energie en duurzaamheid en ook landbouw, water en voedsel. Verder staan sleuteltechnologieën centraal. In het sectorplan van de medische en gezondheidswetenschappen gaat het om de thema’s preventie, datagedreven innovatie en de keten van fundamenteel onderzoek naar toepassing. Bij de sectorplannen bètawetenschappen zijn de verbindende thema’s klimaat, energie, gezondheid en biodiversiteit.

Bij sociale en geesteswetenschappen wordt de samenwerking versterkt in een interdisciplinair programma rond welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld. Verder zetten de sociale wetenschappen in op vijf speerpunten in interdisciplinaire onderzoek, waaronder veerkracht bij de jeugd, de menselijke factor in nieuwe technologieën en maatschappelijke ongelijkheid. De geesteswetenschappen tenslotte kiezen voor het versterken van de basis van het onderzoek en onderwijs in de moderne vreemde talen en het Nederlands.

 

Nationale Commissie Sectorplannen 

Voor het beoordelen van de bijbehorende investeringen van de sectorplannen in de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP) geïnstalleerd. De commissie heeft als taak minister Dijkgraaf te adviseren over de kwaliteit en de inzet van de sectorplannen en te adviseren over de aanpak van monitoring van de sectorplannen en het instrument als geheel.

 

De NCSP schrijft: “De commissie heeft grote waardering voor het werk dat de vier domeinen hebben verricht. In een korte tijd zijn hoogwaardige plannen tot stand gekomen voor het aanvragen van sectorplanmiddelen. Het sectorplanproces toont aan dat decanen, faculteiten en instellingen inhoudelijke keuzes maken en actief samenwerken voor het opstellen van bij die keuzes passende onderzoek- en onderwijsactiviteiten. […] Elk van de keuzes draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van het nationale universitaire bestel.”

 

Nieuwe plannen in voorjaar 2023
Minister Dijkgraaf ontving onlangs een advies van de Nationale Commissie Sectorplannen over deze investeringen van de sectorplannen. De commissie concludeert dat er in korte tijd goede plannen tot stand zijn gekomen en dat er in het proces goed wordt samengewerkt. Dat geeft voldoende vertrouwen voor de toekenning van 60 miljoen euro dit najaar. Na het toekennen van de middelen zal het proces van het NCSP de tweede ronde in gaan. In het voorjaar van 2023 ontvangt minister Dijkgraaf het tweede advies over de sectorplannen, en zal op basis daarvan het volledige bedrag kunnen toekennen.Steeds meer warmtepompen bij woningen

03-10-2022

Bron: CBS

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan. De overige warmtepompen kwamen bij utiliteitsgebouwen, kassen en stallen terecht. Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2021.

In totaal stonden er eind 2021 1,3 miljoen warmtepompen in Nederland. Dit aantal was goed voor 6 procent van het eindverbruik van hernieuwbare energie.
 

Meeste warmtepompen bij woningen werken op buitenlucht

Van alle 1,3 miljoen warmtepompen in Nederland staat 70 procent bij woningen. In de afgelopen twee jaar is het aantal warmtepompen bij woningen steeds met ongeveer 50 procent toegenomen. Bij de utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen, is de groei (12 procent) juist wat afgevlakt.
 

De meeste warmtepompen die bij woningen staan benutten buitenluchtwarmte en geven deze af aan een luchtverwarmingssysteem. Deze buitenlucht-lucht warmtepompen zijn ook bekend als omkeerbare airco’s. Deze apparaten worden meestal aangeschaft om te koelen, maar kunnen een ruimte ook verwarmen. In 2021 waren er 636 duizend van dit type warmtepompen bij woningen, 67 procent meer dan een jaar eerder. Airco’s die enkel bedoeld zijn voor koelen (zoals mobiele airco’s) vallen hier niet onder.


In 2021 stonden er 206 duizend warmtepompen bij woningen die buitenluchtwarmte afgeven aan een verwarmingssysteem op basis van water. Dit is 29 procent meer dan in 2020. De overige 98 duizend warmtepompen bij woningen benutten energie uit de bodem, dit is 25 procent meer dan een jaar eerder. Deze twee typen warmtepompen worden meestal aangeschaft om een ruimte te verwarmen.

Bij de utiliteit (vooral kantoorgebouwen) zijn voornamelijk buitenlucht-lucht warmtepompen te vinden. Deze namen in 2021 met 12 procent toe. De aantallen buitenlucht-water- en bodemenergie warmtepompen zijn bij utiliteitsgebouwen in 2021 ongeveer gelijk gebleven aan 2020.

 

Buitenlucht-water warmtepompen leveren de meeste hernieuwbare warmte

Warmte benut door warmtepompen telt mee voor het aandeel hernieuwbare energie volgens de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. In 2021 is 15,9 duizend terajoule (TJ) omgevingsenergie (buitenluchtwarmte en bodemenergie tot 500 meter) benut door warmtepompen. De warmtepompen bij woningen zijn goed voor ongeveer de helft hiervan, ondanks het grotere aantal warmtepompen bij woningen dan bij de utiliteit. Dit komt doordat warmtepompen bij de utiliteit groter zijn en dus meer bijdragen aan de warmteproductie. 


Ondanks de grote aantallen buitenlucht-lucht warmtepompen, leveren deze de kleinste bijdrage aan hernieuwbare warmte. Dit komt doordat dit type warmtepomp maar gedeeltelijk wordt gebruikt om te verwarmen. De meeste hernieuwbare warmte wordt geproduceerd met buitenlucht-water warmtepompen. In totaal levert omgevingsenergie 1,4 procent van de het totale eindverbruik van energie voor verwarming.

 

 Rohda’76 moeizaam naar winst

02-10-2022

Door: Ad van den Herik

Bodegraven - Eenvoudig ging het niet, maar Rohda’76 heeft zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. Thuis tegen Cabauw bleef de ploeg van Arjen Linstra met 2-1 aan de goede kant van de score. ,,In de eerste helft hadden we al met 3-0 voor kunnen staan en na de rust gingen we teveel mee in het spel van Cabauw,’’ was het bondige commentaar van Linstra.
 


 

In de eerste 45 minuten domineerde de thuisclub inderdaad en kreeg via Steven Holthuijsen, Vincent Vermeer en Issam el Bouazatti kansen om op voorsprong te komen. Toch zochten de twee ploegen met een brilstand de thee op.

In de tweede helft waren de gasten gevaarlijker, maar invaller Jorg Schreuder zorgde voor de 1-0. Bevrijdend werkte die voorsprong niet. De bezoekers doken steeds dreigender op voor het doel van Luc Spannemaker die uiteindelijk de 1-1 niet kon voorkomen. Toch bleven de drie punten op De Broekvelden door een rake uithaal van El Bouazatti vlak voor tijd.
 

Volgende week gaat Rohda’76 op bezoek bij Perkouw. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.


Fotograaf Don van der Meer wist de twee doelpunten op de plaat te zetten.


© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina